About: Control unit     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Microprocessor103760310, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FControl_unit

The control unit (CU) is a component of a computer's central processing unit (CPU) that directs the operation of the processor. It tells the computer's memory, arithmetic and logic unit and input and output devices how to respond to the instructions that have been sent to the processor.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Unitat de control
 • Řadič
 • Steuerwerk
 • Control unit
 • Stirorgano
 • Unidad de control
 • Kontrol unitate
 • Unité de contrôle
 • Unit Kendali
 • 制御装置
 • Unità di controllo (informatica)
 • 제어 장치
 • Besturingseenheid
 • Unidade de controle
 • Устройство управления
 • Styrenhet
 • Пристрій керування
rdfs:comment
 • Řadič je elektronická řídicí jednotka, realizovaná sekvenčním obvodem, která řídí činnost všech částí počítače. Toto řízení je prováděno pomocí řídicích signálů, které jsou zasílány jednotlivým modulům (dílčím částem počítače). Reakce na řídicí signály - stavy jednotlivých modulů - jsou naopak zasílány zpět řadiči pomocí stavových hlášení. Dílčí částí počítače je např. operační paměť, která rovněž obsahuje řadič, který je podřízen hlavnímu řadiči počítače, jenž je součástí CPU.
 • La stirorgano (angle control unit, CU) estas la parto de la procesoro de komputilo, kiu stiras la sinsekvon de la prilaborado de la komandoj. Ĝi ŝarĝas la komandojn, se necese dekodas ilin kaj interpretas ilin. Samtempe la stirorgano sendas signalojn al aliaj partoj de la procesoro, aparte al la . La tuta aktiveco de la stirorgano dependas del la procesora ciklo.
 • Das Steuerwerk, auch Programmsteuerwerk oder Leitwerk, (englisch control unit, kurz CU) ist eine Funktionseinheit eines Prozessors, die den Ablauf der Befehlsverarbeitung steuert. Diese Aufgabe erledigt das Steuerwerk, indem es Steuersignale über den Steuerbus an andere Funktionseinheiten sendet und von ihnen empfängt. Alle Aktivitäten des Steuerwerks sind unmittelbar abhängig vom CPU-Takt.
 • Kontrol Unitatea konputagailuaren burua da. heltzen diren instrukzioak exekutatu, kontrolatu eta interpretatzen dituen prozesaketa unitate zentralaren (PUZ) osagaia da.
 • Dans un système logique, en particulier dans un processeur, l’unité de contrôle (de commande) ou séquenceur commande et contrôle le fonctionnement du système, notamment du chemin de données. Une unité de contrôle est un circuit logique séquentiel qui réalise un automate fini, plus précisément une machine de Moore ou de Mealy, qui génère des signaux de contrôle pour piloter les éléments du chemin de données.
 • L'unità di controllo è un componente delle CPU che ha il compito di coordinare tutte le azioni necessarie per l'esecuzione di una istruzione e di insiemi di istruzioni. È il componente che dà la possibilità al microprocessore di eseguire istruzioni diverse. Le azioni che coordinano i vari settori della CPU (la ALU, i registri, il ) vengono dette micro-operazioni o micro-istruzioni. Un insieme di micro-istruzioni viene detto micro-programma.
 • 제어 장치(control unit, CU)는 프로세서의 조작을 지시하는 컴퓨터 중앙 처리 장치(CPU)의 한 부품이다. 입출력 장치 간 통신 및 조율을 제어한다. 명령어들을 읽고 해석하며 데이터 처리를 위한 시퀀스를 결정한다. 타이밍과 제어 신호들을 제공함으로써 다른 장치들의 조작을 지시한다. 모든 컴퓨터 자원들은 제어 장치에 관리를 받는다. 중앙 처리 장치와 다른 장치들 사이의 데이터 흐름을 제어한다. 제어 장치는 역사적으로 폰 노이만 구조의 1946년 참조 모델의 일부로 정의되었다. 현대의 컴퓨터 설계에서 제어 장치는 전반적인 역할과 동작 방식은 변경되지 않은 채로 일반적으로 CPU 내부에 포함되어 있다.
 • A unidade de controle (português brasileiro) ou controlo (português europeu) (UC), em inglês control unit (CU), é a responsável por gerar todos os sinais que controlam as operações no exterior da CPU, e ainda por dar todas as instruções para o correto funcionamento interno da CPU. A apoiá-la, a UC terá a colaboração de uma outra estrutura/actor (o descodificador de instruções). É a unidade de controle, sendo esta uma UTM, a responsável pela abstração das diversas máquinas virtualizadas dentro do sistema computacional, ou seja, ela é a responsável pela exata “expressão de software” que rodam internamente ao PC em determinado momento. Sem ela o computador seria uma máquina de função única, não sendo possível o processador funcionar com propósito geral.
 • Styrenhet är inom datorteknik en styrande enhet. Begreppet används särskilt om den del av ett datorsystem som styr tolkning av instruktioner och överföring av data från primärminne till olika enheter och tvärtom. Det finns styrenheter för bland annat CPU, USB, hårddisk, diskettstation och bildskärm.
 • Пристрій управління, пристрій керування процесором (англ. Control Unit) — компонент апаратного забезпечення центрального процесора комп'ютерів. Являє собою кінцевий дискретний автомат. В архітектурі фон Неймана є невід'ємною частиною центрального процессора.
 • La Unitat de control és l'encarregada d'activar o desactivar els diversos components del microprocessador en funció de la instrucció que el microprocessador està executant i en funció també de l'etapa de dita instrucció que s'està executant. La unitat de control (uc) és un dels tres blocs funcionals principals en els que es divideix una unitat central de procés (CPU). Els altres dos blocs són la Unitat de procés i el bus d'entrada sortida
 • The control unit (CU) is a component of a computer's central processing unit (CPU) that directs the operation of the processor. It tells the computer's memory, arithmetic and logic unit and input and output devices how to respond to the instructions that have been sent to the processor.
 • La unidad de control (UC), en inglés: control unit (CU), es uno de los tres bloques funcionales principales en los que se divide una unidad central de procesamiento (CPU). Los otros dos bloques son la unidad de proceso y el bus de entrada/salida. Su función es buscar las instrucciones en la memoria principal, decodificarlas (interpretación) y ejecutarlas, empleando para ello la unidad de proceso.
 • Unit kendali (bahasa Inggris: Control Unit - CU) adalah salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan/kendali/ kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU () di dalam CPU tersebut. Output dari CU ini akan mengatur aktivitas bagian lainnya dari perangkat CPU.
 • 制御装置(せいぎょそうち、Control Unit)とは、一般に何らかのシステム全体あるいは一部を制御する装置を指す。 * デジタル制御工学における制御装置。遠隔制御装置(リモートコントロールユニット) * 発電施設、送電施設などの制御装置。 * 輸送機器における速度や姿勢の制御装置。手動制御(運転手、運転士、操縦士による任意操作)と自動制御(ATO、自動運転車、オートパイロット)とがある。 * サーボ系(追従制御)による制御装置。サーボ機構。 * コンピュータのプロセッサの制御装置。以下ではこれについて解説する。 制御装置(せいぎょそうち、英: control unit)とは、プロセッサの一部で、プロセッサの演算装置やレジスタの動作や、記憶装置の読み書き、入出力などを制御する装置である。 この装置の出力は他の装置の活動を制御する。制御装置は有限オートマトンでモデル化される。理論的にはシーケンス制御がおこなうことと同じだが、一般にはシーケンス制御の語はプロセッサの制御を指しては使われていない。 古くは、プロセッサの構成要素として、「制御装置と演算装置」のように分類していたが、高機能化や高性能化のために、実行ユニットという考え方がされるようになっている。
 • De besturingseenheid (ook controle-eenheid) is een onderdeel van de centrale verwerkingseenheid (CPU) van een computer dat de werking van de processor stuurt. De besturingseenheid vertelt het computergeheugen, de rekenkundige-logische eenheid en de invoer- en uitvoerapparaten () hoe te reageren op instructies van een programma. In moderne computerontwerpen is de besturingseenheid typisch een intern deel van de CPU. De algemene rol en werking van de besturingseenheid is sinds haar introductie onveranderd gebleven.
 • Управля́ющий автома́т, устро́йство управле́ния проце́ссором (УУ) — блок, устройство, компонент аппаратного обеспечения компьютеров. Представляет собой конечный дискретный автомат. Структурно устройство управления состоит из: дешифратора команд (операций), регистра команд, узла формирования (вычисления) текущего исполнительного адреса, счётчика команд. УУ современных процессоров обычно реализуются в виде микропрограммного автомата и в этом случае УУ включает в себя ПЗУ микрокоманд. УУ предназначено для формирования сигналов управления для всех блоков машины.
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software