About: Construction     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Election, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FConstruction

Construction is a general term meaning the art and science to form objects, systems, or organizations, and comes from Latin constructio (from com- "together" and struere "to pile up") and Old French construction. To construct is the verb: the act of building, and the noun is construction: how something is built, the nature of its structure.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Construction
 • تشييد
 • Construcció
 • Konstrukce
 • Κατασκευή
 • Bauausführung
 • Konstruado
 • Construcción
 • Eraikuntza
 • Construction
 • Foirgníocht
 • Konstruksi
 • Edilizia
 • 建設
 • 건설
 • Bouw
 • Roboty budowlane
 • Construção
 • Строительство
 • Byggprocess
 • Будівельна справа
 • 建筑施工
rdfs:comment
 • Der Begriff Bauausführung bezeichnet die Phase der Herstellung eines Bauwerks mit Hilfe der Bautechnik. Die einzelnen Schritte der Bauausführung sind im Bauablauf festgelegt und werden mithilfe des Baumanagements organisiert.
 • En los campos de la arquitectura e ingeniería, la construcción es el arte o técnica de fabricar edificios e infraestructuras. En un sentido más amplio, se denomina construcción a todo aquello que exige, antes de hacerse, disponer de un proyecto y una planificación predeterminada. También se denomina construcción a una obra ya construida o edificada, además a la edificación o infraestructura en proceso de realización, e incluso a toda la zona adyacente usada en la ejecución de la misma.
 • Eraikuntza ekonomiako bigarren sektorean sartzen den jarduera ekonomikoa da. Eraikinak, etxebizitzak zein bestelako eraikin mota guztiak eraikitzean datza. Horretarako lur zati bat hontzen dute gero bertan pisuka eraikina egiten hasteko. Eraikuntzak pisu estrategiko handia du ekonomia aurreratuetan.
 • Is í an tionsclaíocht tógála idir foirgnimh, bóithre, srl. í foirgníocht.
 • La construction est le fait d'assembler différents éléments d'un édifice en utilisant des matériaux et des techniques appropriées. Le secteur économique de la construction, appelé « bâtiment et travaux publics » (BTP) en Europe francophone, regroupe toutes les activités de conception et de construction des bâtiments publics et privés, industriels ou non, et des infrastructures telles que les routes ou les canalisations. Il est l’un des premiers secteurs d’activité économique.
 • 건설(建設, 영어: construction)은 건축(architecture)과 토목(civil engineering)의 총칭으로, 보통 건물을 짓거나 만들거나 하는 일이다. 토목건축이라고도 하며, 줄여서 토건이라는 말도 쓰인다. 대한민국 건설산업기본법 상으로는 "건설공사"라는 용어를 쓴다. 건설공사란 토목공사, 건축공사, 산업설비공사, 조경공사, 환경시설공사, 그 밖에 명칭에 관계없이 시설물을 설치ㆍ유지ㆍ보수하는공사(시설물을 설치하기 위한 부지조성공사를 포함한다) 및 기계설비나 그 밖의 구조물의 설치 및 해체공사 등을 말한다. 다만, 「전기공사업법」에 따른 전기공사, 「정보통신공사업법」에 따른 정보통신공사, 「소방시설공사업법」에 따른 소방시설공사, 「문화재 수리 등에 관한 법률」에 따른 문화재 수리공사는 포함하지 아니한다.
 • L'edilizia è l'insieme delle tecniche e delle conoscenze finalizzate alla progettazione e realizzazione di una costruzione o più specificatamente di un edificio.
 • De bouw is de economische sector of bedrijfstak die zich bezighoudt met het produceren van woningen en andere bouwwerken. De kennis die hiervoor nodig is, en de wetenschap die zich daarmee bezighoudt, heet bouwkunde.
 • 建設(けんせつ、construction コンストラクション)は、建築(architecture)と土木(civil engineering)その他農分野の林業や造園の工事などや、海洋分野やプラント、「電設」という言葉(社団法人日本電設工業協会や住友電設株式会社などでいう電気設備の建設という意味での「電設」)や通信分野のインフラストラクチャーなどの基盤構築の分野の総称。ほか、言葉的には「建設的な意見」などのように積極、能動的なニュアンスが含まれながら使用される。 建築工事業と土木工事業の分野をあわせたものには、「土建」(どけん)という言葉がある。
 • Byggprocessen är en del i en byggnads eller anläggnings livscykel och omfattar produktbestämning (bestående av programskrivning och projektering samt produktframställning, dvs själva byggandet. Byggprocessen föregås av en Utredningsprocess, som innebär att tillvarata erfarenheter och användarnas och förvaltarnas krav och behov och en utvärdering av detta inför produktbestämningen. Byggprocessen levererar de färdiga produktionsresultaten till den påföljande Förvaltningsprocessen. Byggprocessen kan innebära antingen en nybyggnad eller renovering/ombyggnad/tillbyggnad (ROT, och kan alltså inträffa ett antal gånger under byggnadens eller anläggningens livscykel.
 • Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Roboty budowlane są złożonym technicznie, organizacyjnie, a także finansowo zespołem działań grupy ludzi. Nadzór i odpowiedzialność za ten proces spoczywa głównie na kierowniku budowy. Podlega on kontroli ze strony instytucji takich jak nadzór budowlany, organa nadzoru administracyjno-budowlanego, inspekcja pracy, straż pożarna, straż miejska i inne, w zakresie ich kompetencji.
 • 在建築及土木工程中,建設(英語:construction)是指組裝與建築建物的過程。大規模的建設需要人類的多工合作才能完成。通常一個建設任務,要由專案經理來負責管理,也需要營建經理(construction manager)、設計工程師、建造工程師或項目建築師的監督才能完成。正在發展建築項目,進行土木工程的地點,稱為建築工地,又稱建築地盤、施工地盤,簡稱地盤。 建築地盤的範圍常有圍板、鐵絲網或者所封閉,限制人員及物料、機械和車輛的進出。有物業管理管理員把守。出入可能要登記身份,以作保安用途。另進入工地需穿戴安全帽等安全用具,以保安全。此外,建築公司通過移動應用程序提供有關潛在化學,火災和電氣危害的安全知識共享渠道來提高安全意識 。
 • La construcció és l'art o tècnica de construir, és a dir, de portar a bon terme les obres d'un edifici o de monuments i rehabilitacions, estructures i el coneixement del món de les runes així fer i portar a bon terme la realització d'una obra pública com pot ser una carretera, un port, etc. La construcció, com a part de l'arquitectura, comprèn el conjunt de tècniques, materials, processos, arts i oficis per tal de fer les obres d'un edifici o realitzar una obra pública.
 • التشييد أو الإنشاء أو البناء قطاع قريب من مجالات الهندسة المعمارية والهندسة المدنية، وتختص بدراسته الهندسة الإنشائية، وهو عملية تشييد الأبنية أو تأسيس البنية التحتية لمكان ما. بعيدا عن كونه نشاط واحد، لكن عمليات التشييد الكبيرة، تشتمل على العديد من المهن والصناعات. وعادة، يتم إدارتها من قبل وظيفة مدير المشروع، ويشرف عليه مدير التشييد، ومهندس التصميم، ومهندس بناء أو مهندس المشروع.
 • Konstrukce (latinsky con-struere, se-stavovat) či výstavba, stavba jsou termíny označující jakékoliv sestavování objektů, systémů či organizací. Sloveso konstruovat znamená akt stavění, sestavování. Podstatné jméno konstrukce popisuje jak je něco sestavené, jakou má strukturu. V přeneseném slova smyslu se jedná o skladbu těla živočichů či o úvahu. V průmyslu výstavba (konstrukce něčeho) zahrnuje přes 10 % světového HDP a zaměstnává přibližně 7 % světové pracovní síly.
 • Η κατασκευή είναι η διαδικασία κατασκευής μιας ή . Η κατασκευή διαφέρει από την παραγωγή, η οποία περιλαμβάνει μαζική παραγωγή παρόμοιων αντικειμένων χωρίς ορισμένο αγοραστή, ενώ η κατασκευή συνήθως λαμβάνει χώρα σε γνωστή τοποθεσία και πελάτη. Η κατασκευή ως βιομηχανία συνεισφέρει το 6-9% του ΑΕΠ των ανεπτυγμένων κρατών. Η κατασκευή ξεκινά με τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του έργου, συνεχίζοντας μέχρι την ολοκλήρωση και την παράδοση του κτιρίου.
 • Konstruado estas agado, kiu produktas daŭrajn artefaritajn ejojn, firme ligitajn kun la grundo, kiuj ebligas restadi tie ŝirmita kontraŭ maloportunaj influoj el la ĉirkaŭaĵo (domojn) kaj ĉiajn substrukturaĵojn, sumatajn per la nocio konstruaĵo. Oni ĝenerale disdividas la konstruadon je surtera konstruado kaj subter(nivel)a konstruado.
 • Construction is a general term meaning the art and science to form objects, systems, or organizations, and comes from Latin constructio (from com- "together" and struere "to pile up") and Old French construction. To construct is the verb: the act of building, and the noun is construction: how something is built, the nature of its structure.
 • Konstruksi merupakan suatu kegiatan membangun maupun prasarana.Dalam sebuah bidang arsitektur atau teknik sipil, sebuah konstruksi juga dikenal sebagai bangunan atau satuan infrastruktur pada sebuah area atau pada beberapa area. Secara ringkas konstruksi didefinisikan sebagai objek keseluruhan bangun(an) yang terdiri dari bagian-bagian struktur. Misal, konstruksi struktur bangunan adalah bentuk/bangun secara keseluruhan dari struktur bangunan. contoh lain: Konstruksi jalan raya, konstruksi jembatan, konstruksi kapal, dan lain lain.
 • Na engenharia e na arquitetura, a construção é a execução do projeto previamente elaborado, seja de uma edificação ou de uma obra de arte, que são obras de maior porte destinadas a infraestrutura como pontes, viadutos ou túneis. É a execução de todas as etapas do projeto da fundação ao acabamento, consistindo em construir o que consta em projeto, respeitando as técnicas construtivas e as normas técnicas vigentes.
 • Будівництво — галузь матеріального виробництва, в якій створюються основні фонди виробничого і невиробничого призначення: готові до експлуатації будівлі, споруди, їх комплекси. В термінології профільного міністерства Мінрегіон «будівництво» — це , реконструкція, , реставрація та капітальний ремонт об'єктів будівництва. Термін «будівництво» охоплює: Староукраїнським відповідником до слова будувати (пол. budować, від середньоверхньонімецького büden) є слово строїти (дав.-рус. строити, прасл. *strojiti).
 • Строи́тельство — создание (возведение) зданий, строений и сооружений. В широком смысле к строительству (как отрасли) также относят капитальный и текущий ремонт зданий и сооружений, а также их реконструкцию, реставрацию и реновацию. Процесс строительства включает в себя все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, связанные с созданием, изменением или сносом объекта, а также взаимодействие с компетентными органами по поводу производства таких работ.
rdfs:seeAlso
sameAs
Faceted Search & Find service v1.17_git93 as of Oct 15 2021


Alternative Linked Data Documents: iSPARQL | ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Oct 25 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 30 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software