About: Constitution of the Dominican Republic     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:LegalDocument106479665, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FConstitution_of_the_Dominican_Republic

The Dominican Republic has gone through 39 constitutions, more than any other country, since its independence in 1844. This statistic is a somewhat deceiving indicator of political stability, however, because of the Dominican practice of promulgating a new constitution whenever an amendment was ratified. Although technically different from each other in some particular provisions, most new constitutions contained in reality only minor modifications of those previously in effect. Sweeping constitutional innovations were actually relatively rare.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Constitució de la República Dominicana
 • Constitution of the Dominican Republic
 • Constitución de la República Dominicana
 • Costituzione della Repubblica Dominicana
rdfs:comment
 • La Constitució Vigent de la República Dominicana o Carta Magna va ser promulgada el 26 de gener del 2006, mitjançant la gaseta oficial no. 10561.1. Aquesta nova Constitució usa una tècnica legislativa més depurada que les seves versions anteriors. Està estructurada en 15 títols, precedits d'un preàmbul. Les seves subdivisions són els capítols, seccions fins al detall dels 277 articles i 20 disposicions. Cada article té la seva pròpia denominació o epígraf. La República Dominicana ha tingut 39 constitucions, més que qualsevol altre país, des de la seva independència en 1844.
 • La Constitución de la República Dominicana fue promulgada el 6 de noviembre del 1844, mediante la gaceta oficial no. 10561.1. Esta nueva Constitución usa una técnica legislativa más depurada que sus versiones anteriores. Está estructurada en 15 títulos, precedidos de un preámbulo. Sus subdivisiones son los capítulos, secciones hasta el detalle de los 277 artículos y 20 disposiciones. Cada artículo tiene su propia denominación.
 • The Dominican Republic has gone through 39 constitutions, more than any other country, since its independence in 1844. This statistic is a somewhat deceiving indicator of political stability, however, because of the Dominican practice of promulgating a new constitution whenever an amendment was ratified. Although technically different from each other in some particular provisions, most new constitutions contained in reality only minor modifications of those previously in effect. Sweeping constitutional innovations were actually relatively rare.
 • La Repubblica Dominicana ha avuto 39 costituzioni, più di qualsiasi altro paese, dalla sua indipendenza nel 1844. Questa statistica è un indicatore un po' ingannevole della stabilità politica, tuttavia, a causa della pratica dominicana di promulgare una nuova costituzione ogni volta che è stato ratificato un emendamento. Sebbene tecnicamente diverse l'una dall'altra in alcune disposizioni particolari, la maggior parte delle nuove costituzioni conteneva in realtà solo lievi modifiche di quelle precedentemente in vigore. Ampie innovazioni costituzionali erano in realtà relativamente rare.
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
caption
 • --07-10
writer
has abstract
 • La Constitució Vigent de la República Dominicana o Carta Magna va ser promulgada el 26 de gener del 2006, mitjançant la gaseta oficial no. 10561.1. Aquesta nova Constitució usa una tècnica legislativa més depurada que les seves versions anteriors. Està estructurada en 15 títols, precedits d'un preàmbul. Les seves subdivisions són els capítols, seccions fins al detall dels 277 articles i 20 disposicions. Cada article té la seva pròpia denominació o epígraf. La República Dominicana ha tingut 39 constitucions, més que qualsevol altre país, des de la seva independència en 1844. No obstant això, aquesta estadística és un indicador una miqueta enganyós d'estabilitat política, a causa de la pràctica dominicana de promulgar una nova constitució cada vegada que es ratifica una esmena. Encara que tècnicament diferents entre si en algunes disposicions particulars, la majoria de les constitucions noves contenien en realitat sol modificacions menors de les quals estaven en vigor anteriorment. Les àmplies innovacions constitucionals en realitat eren relativament rares. El gran nombre de constitucions, no obstant això, reflecteix una falta bàsica de consens sobre les regles que haurien de regir la vida política nacional. La majoria dels governs dominicans es van sentir obligats a prendre possessió del seu càrrec per redactar noves constitucions que van canviar les regles per adaptar-les als seus propis desitjos. No només els successius governs solien estar molt en desacord amb les polítiques i els programes dels seus predecessors, sinó que sovint rebutjaven per complet el marc institucional en el qual operaven els seus predecessors. Constitucionalisme—lleialtat a un conjunt estable de lleis i principis rectors en lloc de la persona que els promulga—es va convertir en una qüestió d'importància primordial en la República Dominicana només després de la mort de Rafael Trujillo. Els dominicans històricament havien acordat que el govern hauria de ser representant i vagament democràtic, que hauria d'haver-hi civils i drets polítics, separació de poders, i controls i equilibris. Més enllà d'això, no obstant això, el consens es va trencar. El país en realitat havia estat dominat alternativament al llarg de la seva història per dues tradicions constitucionals, una relativament democràtica i l'altra autoritària. Poques vegades va haver-hi intents de tancar la bretxa entre aquests oposats .
 • La Constitución de la República Dominicana fue promulgada el 6 de noviembre del 1844, mediante la gaceta oficial no. 10561.1. Esta nueva Constitución usa una técnica legislativa más depurada que sus versiones anteriores. Está estructurada en 15 títulos, precedidos de un preámbulo. Sus subdivisiones son los capítulos, secciones hasta el detalle de los 277 artículos y 20 disposiciones. Cada artículo tiene su propia denominación. La República Dominicana ha pasado por 39 constituciones, más que cualquier otro país, desde su independencia en 1844.​ Sin embargo, esta estadística es un indicador un tanto engañoso de estabilidad política, debido a la práctica dominicana de promulgar una nueva constitución cada vez que se ratifica una enmienda. Aunque técnicamente diferentes entre sí en algunas disposiciones particulares, la mayoría de las constituciones nuevas contenían en realidad solo modificaciones menores de las que estaban en vigor anteriormente. Las amplias innovaciones constitucionales en realidad eran relativamente raras.​ El gran número de constituciones, sin embargo, refleja una falta básica de consenso sobre las reglas que deberían regir la vida política nacional. La mayoría de los gobiernos dominicanos se sintieron obligados a tomar posesión de su cargo para redactar nuevas constituciones que cambiaron las reglas para adaptarlas a sus propios deseos. No solo los sucesivos gobiernos solían estar muy en desacuerdo con las políticas y los programas de sus predecesores, sino que a menudo rechazaban por completo el marco institucional en el que operaban sus predecesores. Constitucionalismo —lealtad a un conjunto estable de leyes y principios rectores en lugar de a la persona que los promulga— se convirtió en una cuestión de importancia primordial en la República Dominicana solo después de la muerte de Rafael Trujillo.​ Los dominicanos históricamente habían acordado que el gobierno debería ser representante y vagamente democrático, que debería haber civiles y derechos políticos, separación de poderes, y controles y equilibrios. Más allá de eso, sin embargo, el consenso se rompió. El país en realidad había sido dominado alternativamente a lo largo de su historia por dos tradiciones constitucionales, una relativamente democrática y la otra autoritaria. Rara vez hubo intentos de cerrar la brecha entre éstos opuestos diametrales.​
 • La Repubblica Dominicana ha avuto 39 costituzioni, più di qualsiasi altro paese, dalla sua indipendenza nel 1844. Questa statistica è un indicatore un po' ingannevole della stabilità politica, tuttavia, a causa della pratica dominicana di promulgare una nuova costituzione ogni volta che è stato ratificato un emendamento. Sebbene tecnicamente diverse l'una dall'altra in alcune disposizioni particolari, la maggior parte delle nuove costituzioni conteneva in realtà solo lievi modifiche di quelle precedentemente in vigore. Ampie innovazioni costituzionali erano in realtà relativamente rare. Il gran numero di costituzioni riflette tuttavia una mancanza fondamentale di consenso sulle regole che dovrebbero governare la vita politica nazionale. La maggior parte dei governi dominicani si è sentita in dovere di assumere l'incarico di scrivere nuove costituzioni che cambiassero le regole per adattarle ai propri desideri. Non solo i governi successivi spesso erano in forte disaccordo con le politiche e i programmi dei loro predecessori, ma spesso respingevano completamente il quadro istituzionale all'interno del quale i loro predecessori avevano operato. Il costituzionalismo - lealtà verso un insieme stabile di principi e leggi che governano piuttosto che alla persona che li promulga - divenne una questione di primaria importanza nella Repubblica Dominicana solo dopo la morte di Rafael Trujillo. Storicamente i domenicani avevano concordato che il governo dovesse essere rappresentativo e vagamente democratico, che dovessero esserci diritti civili e politici, la separazione dei poteri, e i controlli ed equilibri. Oltre a ciò, tuttavia, il consenso si è rotto. In realtà il paese era stato alternativamente dominato nella sua storia da due tradizioni costituzionali, una relativamente democratica e l'altra autoritaria. Raramente c'erano stati tentativi di colmare il divario tra questi opposti sistemi. L'attuale Costituzione è stata promulgata il 14 giugno 2015.
 • The Dominican Republic has gone through 39 constitutions, more than any other country, since its independence in 1844. This statistic is a somewhat deceiving indicator of political stability, however, because of the Dominican practice of promulgating a new constitution whenever an amendment was ratified. Although technically different from each other in some particular provisions, most new constitutions contained in reality only minor modifications of those previously in effect. Sweeping constitutional innovations were actually relatively rare. The large number of constitutions does, however, reflect a basic lack of consensus on the rules that should govern the national political life. Most Dominican governments felt compelled upon taking office to write new constitutions that changed the rules to fit their own wishes. Not only did successive governments often strenuously disagree with the policies and the programs of their predecessors, but they often rejected completely the institutional framework within which their predecessors had operated. Constitutionalism—loyalty to a stable set of governing principles and laws rather than to the person who promulgates them—became a matter of overriding importance in the Dominican Republic only after the death of Rafael Trujillo. Dominicans historically had agreed that government should be representative and vaguely democratic, that there should be civil and political rights, separation of powers, and checks and balances. Beyond that, however, consensus broke down. The country actually had been alternately dominated throughout its history by two constitutional traditions, one relatively democratic and the other authoritarian. Rarely were there attempts to bridge the gap between these diametric opposites. The current Constitution was promulgated on June 13, 2015.
document name
 • Constitution of the Dominican Republic
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
is foaf:primaryTopic of
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3321 as of Jun 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software