About: Compile time     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:LivingThing100004258, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FCompile_time

In computer science, compile time refers to either the operations performed by a compiler (the "compile-time operations"), programming language requirements that must be met by source code for it to be successfully compiled (the "compile-time requirements"), or properties of the program that can be reasoned about during compilation. Compile time refers to the time duration in which the programming code is converted to the machine code (i.e binary code) and usually occurs before runtime.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • وقت التصريف
 • Temps de compilació
 • Compile time
 • Traduktempo
 • Tiempo de compilación
 • Compile-time
 • 컴파일 타임
 • Tempo de compilação
 • 编译期
rdfs:comment
 • في علم الحاسوب، يطلق مصطلح وقت التصريف (بالإنكليزية compile time) إما على العمليات التي يقوم بها المصرّف (عمليات وقت التصريف)، أو على متطلبات لغة البرمجة التي يجب أن تتحقق في شيفرة المصدر كي يتمكن المصرّف من تصريفها بنجاح (متطلبات وقت الترجمة)، أو على خصائص البرنامج التي يمكن فهمها في وقت التصريف. العمليات التي تُنفذ في وقت التصريف تشمل عادة التحليل القواعدي أو التجزئة (بالإنكليزية: syntax analysis أو parsing) و التحليل المعنوي (بالإنكليزية: semantic analysis) إضافة إلى توليد الشيفرة.
 • In computer science, compile time refers to either the operations performed by a compiler (the "compile-time operations"), programming language requirements that must be met by source code for it to be successfully compiled (the "compile-time requirements"), or properties of the program that can be reasoned about during compilation. Compile time refers to the time duration in which the programming code is converted to the machine code (i.e binary code) and usually occurs before runtime.
 • En komputado traduktempo estas la periodo dum kiu komputila programo estas traktata per tradukilo, t.e. tradukata el programlingvoen maŝinlingvon; kontraste al la aliaj fazoj de la programa vivociklo, precipe al la rultempo. Praktike oni pli ofte uzas la terminon en la formoj adjektiva aŭ adverba: «eco kontrolebla traduktempe», «traduktempa eco».
 • 编译期(compile time)是指程序设计中,编译器在编译源代码时的行为。包括语法分析、语义分析、类型检查(type check)、模板实例化、等。 程序设计语言通常指出源程序必须满足的编译期要求。 程序的一些性质在编译期可推导,如数组越界、无死锁、分时时间片等。 有些程序设计语言在链接期或运行期才执行一部分编译。如即时编译(Just-in-time compilation)。
 • S'anomena temps de compilació (compile-time en anglès) a l'interval de temps en què un compilador compila codi escrit en un llenguatge de programació a una forma de codi executable per una màquina. El compilador normalment realitza una revisió de sintaxi, que inclou entre d'altres una revisió de tipus i execució de regles d'àmbit, seguit d'una anàlisi semàntica, que es compon de processos com l'enllaçat estàtic, la instanciació de plantilles i l'optimització del codi generat. L'enllaçat dinàmic es realitza normalment després del temps de compilació, bé en temps d'execució o abans d'aquest, per mitjà d'un carregador de programes. La revisió de límits d'arrays normalment no es fa en temps de compilació.
 • Se denomina tiempo de compilación (compile-time en inglés) al intervalo de tiempo en el que un compilador compila código escrito en un lenguaje de programación a una forma de código ejecutable por una máquina. Este término suele emplearse, en oposición a tiempo de ejecución, para indicar si una acción o hecho sucede en uno u otro tiempo. * Datos: Q333707
 • In informatica il termine compile-time (in italiano tempo di compilazione) indica la fase di compilazione di un programma. È usato principalmente in contrapposizione a run-time, che indica la fase di esecuzione. Processi che avvengono in compile-time sono, ad esempio, la dichiarazione di array statici e l'assegnazione dei loro valori nella dichiarazione.Questi processi sono quindi irreversibili una volta compilato il progetto.
 • 컴파일 타임(compile time)은 컴파일러에 의해 수행되는 동작(컴파일 타임 동작), 성공적으로 컴파일되기 위해서 소스 코드가 충족해야 하는 프로그래밍 언어 요구사항(컴파일 타임 요구사항), 또는 컴파일 동안 추론될 수 있는 프로그램의 속성을 나타낸다. 컴파일 타임에 수행되는 동작은 보통 구문 분석, 다양한 종류의 의미 분석(예를 들면 타입 검사 등) 그리고 코드 생성이다. 프로그래밍 언어 정의들은 보통 소스 코드가 충족해야 할 컴파일 타임 요구사항을 명시한다. 예를 들면, 언어는 추론될 수 있는 타입과 변수들에 의해 요구되는 저장소의 양을 규정한다. 범위 검사(예를 들면 배열 인덱스가 배열 경계를 초과하면 안된다 같이), 병행 언어에서의 데드락 자유 또는 타이밍(예를 들면 코드들이 할당된 시간의 양보다 더 많이 가져서는 안된다는 것 같이)을 포함하는 프로그램의 속성들은 컴파일 타임에 추론될 수 있다. "컴파일 타임"은 또한 컴파일 시에 요구되는 시간의 양을 나타내기도 한다.
 • Na Ciência da computação, o termo tempo de compilação ("compile time", em inglês), é uma referência ao momento em que um programa de computador é compilado. Este termo é contraposto ao termo tempo de execução ("run time", em inglês), se referindo ao momento durante o qual um programa se encontra em execução.
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
sameAs
dbp:wikiPageUsesTemplate
has abstract
 • في علم الحاسوب، يطلق مصطلح وقت التصريف (بالإنكليزية compile time) إما على العمليات التي يقوم بها المصرّف (عمليات وقت التصريف)، أو على متطلبات لغة البرمجة التي يجب أن تتحقق في شيفرة المصدر كي يتمكن المصرّف من تصريفها بنجاح (متطلبات وقت الترجمة)، أو على خصائص البرنامج التي يمكن فهمها في وقت التصريف. العمليات التي تُنفذ في وقت التصريف تشمل عادة التحليل القواعدي أو التجزئة (بالإنكليزية: syntax analysis أو parsing) و التحليل المعنوي (بالإنكليزية: semantic analysis) إضافة إلى توليد الشيفرة.
 • S'anomena temps de compilació (compile-time en anglès) a l'interval de temps en què un compilador compila codi escrit en un llenguatge de programació a una forma de codi executable per una màquina. El compilador normalment realitza una revisió de sintaxi, que inclou entre d'altres una revisió de tipus i execució de regles d'àmbit, seguit d'una anàlisi semàntica, que es compon de processos com l'enllaçat estàtic, la instanciació de plantilles i l'optimització del codi generat. L'enllaçat dinàmic es realitza normalment després del temps de compilació, bé en temps d'execució o abans d'aquest, per mitjà d'un carregador de programes. La revisió de límits d'arrays normalment no es fa en temps de compilació. Aquest terme sol emprar, en oposició a temps d'execució, per indicar si una acció o fet succeeix en un o altre temps. El temps de compilació no succeeix en els llenguatges interpretats, ja que aquests no necessiten compilar. En aquests llenguatges, certes accions típiques de la compilació com és la comprovació de la sintaxi es realitzen abans de començar a executar el codi, però no és pròpiament una compilació.
 • In computer science, compile time refers to either the operations performed by a compiler (the "compile-time operations"), programming language requirements that must be met by source code for it to be successfully compiled (the "compile-time requirements"), or properties of the program that can be reasoned about during compilation. Compile time refers to the time duration in which the programming code is converted to the machine code (i.e binary code) and usually occurs before runtime.
 • En komputado traduktempo estas la periodo dum kiu komputila programo estas traktata per tradukilo, t.e. tradukata el programlingvoen maŝinlingvon; kontraste al la aliaj fazoj de la programa vivociklo, precipe al la rultempo. Praktike oni pli ofte uzas la terminon en la formoj adjektiva aŭ adverba: «eco kontrolebla traduktempe», «traduktempa eco».
 • Se denomina tiempo de compilación (compile-time en inglés) al intervalo de tiempo en el que un compilador compila código escrito en un lenguaje de programación a una forma de código ejecutable por una máquina. El compilador normalmente realiza un chequeo de sintaxis, que incluye entre otros un chequeo de tipos y ejecución de reglas de ámbito, seguido de un análisis semántico, que se compone de procesos como el enlazado estático, la instanciación de plantillas y la optimización del código generado. El enlazado dinámico se realiza normalmente después del tiempo de compilación, bien en tiempo de ejecución o antes de éste, por medio de un cargador de programas. El chequeo de límites de arrays normalmente no se hace en tiempo de compilación. Este término suele emplearse, en oposición a tiempo de ejecución, para indicar si una acción o hecho sucede en uno u otro tiempo. El tiempo de compilación no sucede en los lenguajes interpretados debido a que éstos no necesitan compilarse. En dichos lenguajes, ciertas acciones típicas de la compilación como es la comprobación de la sintaxis se realizan antes de comenzar a ejecutar el código, pero no es propiamente una compilación. * Datos: Q333707
 • In informatica il termine compile-time (in italiano tempo di compilazione) indica la fase di compilazione di un programma. È usato principalmente in contrapposizione a run-time, che indica la fase di esecuzione. Un compilatore tipicamente effettua un controllo sulla sintassi, che include, tra gli altri, controlli sui tipi di dato e sulla visibilità delle variabili. Vengono inoltre eseguiti il binding statico, l'instanziazione dei template e l'ottimizzazione del codice. Queste azioni vengono anche chiamate analisi semantica. Il binding dinamico viene normalmente eseguito successivamente rispetto alla compilazione, normalmente a run-time oppure poco prima, per mezzo di un program loader. Anche i controlli sui limiti degli array non vengono normalmente eseguiti a compile-time. I compilatori multipiattaforma possono creare programmi che girano su differenti tipi di CPU, qualcosa che normalmente sarebbe molto lento fare a run-time, nonostante esistano sofisticate implementazioni che eseguono delle conversioni efficienti alla prima esecuzione, salvando il risultato in maniera quasi permanente, oppure ogni volta che l'eseguibile viene caricato. Queste implementazioni non sono efficienti quanto una vera compilazione multipiattaforma, ma sono l'unica soluzione pratica attuabile quando un rivenditore non produce una versione del programma per la CPU desiderata. Quando viene usato un interprete, normalmente non è possibile eseguire una separazione netta tra compile-time e run-time. Potrebbe esserci una fase di interpretazione (spesso in bytecode) seguita da una di esecuzione, ma normalmente queste attività sono eseguite dallo stesso software e sono trasparenti all'utente. Alcuni errori a compile-time in un programma che viene normalmente compilato potrebbero essere interpretati dal programmatore come errori a run-time: questo rende difficile controllarne il flusso di esecuzione senza un debug molto attento. Processi che avvengono in compile-time sono, ad esempio, la dichiarazione di array statici e l'assegnazione dei loro valori nella dichiarazione.Questi processi sono quindi irreversibili una volta compilato il progetto.
 • 컴파일 타임(compile time)은 컴파일러에 의해 수행되는 동작(컴파일 타임 동작), 성공적으로 컴파일되기 위해서 소스 코드가 충족해야 하는 프로그래밍 언어 요구사항(컴파일 타임 요구사항), 또는 컴파일 동안 추론될 수 있는 프로그램의 속성을 나타낸다. 컴파일 타임에 수행되는 동작은 보통 구문 분석, 다양한 종류의 의미 분석(예를 들면 타입 검사 등) 그리고 코드 생성이다. 프로그래밍 언어 정의들은 보통 소스 코드가 충족해야 할 컴파일 타임 요구사항을 명시한다. 예를 들면, 언어는 추론될 수 있는 타입과 변수들에 의해 요구되는 저장소의 양을 규정한다. 범위 검사(예를 들면 배열 인덱스가 배열 경계를 초과하면 안된다 같이), 병행 언어에서의 데드락 자유 또는 타이밍(예를 들면 코드들이 할당된 시간의 양보다 더 많이 가져서는 안된다는 것 같이)을 포함하는 프로그램의 속성들은 컴파일 타임에 추론될 수 있다. 컴파일 타임은 링크 타임(하나 이상의 컴파일된 파일들이 같이 합쳐질 때)과 런타임(프로그램이 실행되었을 때) 전에 발생한다. 어떤 프로그래밍 언어에서는 이것은 런타임 시에 몇몇 컴파일과 링킹이 일어날 필요가 있다. 컴파일 타임과 링크 타임 사이에는 트레이드 오프가 있는데, 많은 컴파일 타임 동작들은 추가적인 런타임의 초래 없이 링크 타임에 따라질 수 있다. "컴파일 타임"은 또한 컴파일 시에 요구되는 시간의 양을 나타내기도 한다.
 • Na Ciência da computação, o termo tempo de compilação ("compile time", em inglês), é uma referência ao momento em que um programa de computador é compilado. Este termo é contraposto ao termo tempo de execução ("run time", em inglês), se referindo ao momento durante o qual um programa se encontra em execução. O Tempo de compilação pode se referir, ou às operações realizadas por um compilador, ou a uma série de requerimentos que precisam ser satisfeitos pelo Código fonte de uma linguagem de programação para que o programa seja compilado com sucesso, ou às propriedades de um programa que surgem durante a compilação.
 • 编译期(compile time)是指程序设计中,编译器在编译源代码时的行为。包括语法分析、语义分析、类型检查(type check)、模板实例化、等。 程序设计语言通常指出源程序必须满足的编译期要求。 程序的一些性质在编译期可推导,如数组越界、无死锁、分时时间片等。 有些程序设计语言在链接期或运行期才执行一部分编译。如即时编译(Just-in-time compilation)。
prov:wasDerivedFrom
page length (characters) of wiki page
is foaf:primaryTopic of
is Link from a Wikipage to another Wikipage of
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software