About: Childbirth     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : dbo:Disease, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FChildbirth

Childbirth, also known as labour and delivery, is the ending of pregnancy where one or more babies leaves the uterus by passing through the vagina or by Caesarean section. In 2015, there were about 135 million births globally. About 15 million were born before 37 weeks of gestation, while between 3 and 12 percent were born after 42 weeks. In the developed world most deliveries occur in hospitals, while in the developing world most births take place at home with the support of a traditional birth attendant.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Childbirth
 • المخاض
 • ولادة
 • Treball de part
 • Porod
 • Geburt
 • Τοκετός
 • Nasko
 • Parto
 • Nacimiento
 • Giza erditze
 • Jaiotza
 • Accouchement
 • Naissance
 • Kelahiran
 • Parto
 • 出産
 • 分娩
 • Nascita
 • 분만
 • 탄생
 • Bevalling
 • Geboorte (leven)
 • Poród u człowieka
 • Poród
 • Parto
 • Nascimento
 • Рождение
 • Роды у человека
 • Förlossning
 • Народження
 • Пологи
 • 出生
 • 分娩
rdfs:comment
 • El part, naixement o naiximent és un conjunt de processos fisiològics de la dona que tenen com a resultat el procés d'expulsió del fetus com a finalització de l'embaràs i inici del postpart. Però també és una vivència única en la vida maternal i sentimental d'una parella. És considerat per molts l'inici de la vida de la persona, i l'oposat de la mort. L'edat d'un humà es defineix per aquest fet en moltes cultures.
 • Τοκετός είναι η διαδικασία κατά την οποία το βιώσιμο έμβρυο απομακρύνεται από το σώμα της μητέρας. Αποτελεί το τελευταίο στάδιο της εγκυμοσύνης. Ο φυσικός τοκετός ξεκινά αυθόρμητα μεταξύ της 37ης και της 42ης συμπληρωμένης εβδομάδας της κύησης. Η διάρκειά του εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως το μέγεθος του εμβρύου, και είναι συνήθως ολίγων ωρών. Στον κολπικό τοκετό το παιδί γεννιέται συνήθως με κεφαλική προβολή. Υπό προϋποθέσεις μπορεί να προτιμάται η χειρουργική επέμβαση της καισαρικής τομής αντί του φυσιολογικού τοκετού.
 • La nasko aŭ la akuŝo de infano (el la vidpunkto de la infano: la naskiĝo) estas la procezo fine de la gravedeco, per kiu la feto forlasas la uteron de la patrino.
 • Jaiotza izaki baten bizitzaren hasiera da. Oro har, gizaki eta beste ugaztunen kasuan, umea amaren sabeletik ateratzen denean gertatzen da. Narrasti, txori, intsektu eta arrain gehienen kasuna, animalia arrautzetik ateratzen denean gertatzen da.
 • La naissance, ou parturition, est le moment du début de l'existence autonome (en dehors de l'organisme maternel ou d'un œuf) d'un être vivant. D'une manière générale, pour un animal, la naissance est considérée comme le moment où il sort du ventre de sa mère chez les mammifères, ou de l'œuf chez les reptiles, oiseaux, batraciens, insectes et la plupart des poissons. Le terme est également utilisé par analogie pour désigner le début d'une période, d'un phénomène, ou encore d'une chose inanimée.
 • Il parto è l'espulsione spontanea o l'estrazione strumentale del feto e degli annessi fetali dall'utero materno. Il termine si riferisce generalmente alle specie di mammiferi, incluso l'essere umano.
 • La nascita è il momento dell'entrata in vita di un essere. Generalmente è considerata nascita il momento in cui un essere vivente emerge dal corpo della madre; dal ventre nel caso dei mammiferi o dal guscio come nel caso degli ovipari e ovovivipari. Il termine è anche utilizzato per analogia per designare l'inizio di un periodo, di un fenomeno o ancora di una cosa inanimata.
 • 出産(しゅっさん、独: Geburt、英: birth, childbirth)とは、子が生まれること、子を分娩すること。 「お産(おさん)」ともいう。 子を産むことは分娩(ぶんべん、英:delivery)とも呼ばれる。「出産」のほうは、より一般的な語であり、社会的、文化的側面も含まれる。 生物学的に言えば、分娩(出産)は、胎生の動物の雌の胎から胎児が出ること、あるいは出すことを指す。
 • 分娩(ぶんべん、独: Geburt、英: Birth)とは、哺乳類などの胎生の動物で、胎児が雌の胎内(子宮内)から出ること、および出る経過を指す。お産(おさん)、あるいは出産(しゅっさん)とも言うが、出産は社会的、文化的側面も含み、分娩よりも広い概念である。 胎児がその種の標準に照らし合わせて十分成熟して体外に出る場合を正期産と呼ぶ。正期産分娩に至るまでの期間や分娩時の成熟度は種によってまちまちである。標準より早い場合は「早産」「流産」、遅い場合は「過期産」と呼ぶ。 分娩(お産)が比較的楽にできる場合は「お産が軽い」、何らかの困難を伴う場合は「お産が重い」という言い方をする。カンガルーのようにごく小さく産む種ではお産は軽いが、人間のように胎児が大きい場合、お産は重くなる。
 • 분만(分娩, 영어: childbirth) 또는 해산(解産)은 인간을 포함한 포유류가 임신 후에 자궁 밖으로 신생아를 내보내어 어미의 몸에서 분리시키는 것을 말한다. 인간의 자연 분만 과정은 자궁경부가 짧아지고 벌어지는 1단계, 태아가 내려와 태어나는 2단계, 그리고 태반의 분리가 이뤄지는 3단계로 나뉜다. 아기는 남자와 여자가 섹스를 하거나 성행위를 하여서 생겨나는 것으로 여자는 생리를 하는중에 임신을한다. 특히10대들은 기승위,후배위로 아이를가진다. 분만(分娩)과 같은 뜻으로 쓰이는 출산(出産)이라는 말은 일본어투 생활 용어로, 국립국어원은 표준국어대사전에서 출산을 해산(解産)으로 순화해 쓰도록 권장하고 있다.
 • 탄생(誕生) 또는 출생(出生)은 동물의 자녀가 어머니의 몸 밖으로 생리적으로 나오는 것을 말한다. 다른 말로 , 난태생이라고도 한다.
 • De geboorte van leven is het ontstaan van een zelfstandig nieuw leven uit andere organismen van dezelfde soort.
 • De bevalling is de geboorte bij de mens waarbij aan het eind van de zwangerschap de foetus vanuit de baarmoeder van de zwangere vrouw door het geboortekanaal of keizersnede naar buiten komt als baby. Een zwangerschap duurt bij mensen gemiddeld 266 dagen, de meeste kinderen worden twee weken vóór of na dit moment geboren. Als begin van de bevalling zien artsen en verloskundigen de opening van de baarmoedermond door weeën. De duur van een bevalling is gemiddeld 13 uur bij vrouwen die voor het eerst baren (nulliparae) en 8 uur bij vrouwen die vaker hebben gebaard (multiparae). De laatste 50 jaar is de normale duur van een bevalling in Nederland gehalveerd, in de VS duurt een bevalling nu twee tot drie uur langer.
 • Poród (również rozwiązanie, narodziny) – u samic ssaków łożyskowych oraz torbaczy wydalenie płodu i łożyska z macicy samicy kończące ciążę.
 • Ро́ды у челове́ка — естественный физиологический процесс, завершающий беременность женщины и заключающийся в извлечении плода и плаценты (последа) из матки через канал шейки матки и влагалище, называемые в этом случае родовыми путями. Начало родов предваряется появлением схваток.
 • Förlossning kallas en kvinnas födande av barn och utgör avslutningen på en graviditet då kvinnan föder fram barnet från livmodern och ut ur sin kropp. Födseln sker i genomsnitt 270 dagar (38 veckor och 4 dagar) efter befruktningen, eller 284 dagar (40 veckor och 4 dagar) efter senaste menstruationens första dag. Enbart 4,5 procent av alla barn föds på den beräknade förlossningsdagen. Drygt 87 procent föds någon gång mellan graviditetsvecka 38 till och med graviditetsvecka 41.
 • Народження — з точки зору фізіології, це процес, характерний для живородних тварин (в тому числі людини), в результаті якого потомство виходить з тіла його матері та починає окреме від неї існування. В такому ж сенсі термін «народження» інколи використовується і для , але не для яйцекладиних тварин. «Народження» в філософії — це не початок життя, а його продовження. Термін може також означати початок існування твору, теорії, чи неживої системи в переносному значенні, а саме як початок функціонування механічної, електричної, і таке інше, машини, пристрою, механізму і т. д.
 • 出生,或者出世,是指令后代降生于世的行为或过程。在哺乳动物中,这一过程由荷尔蒙控制,使得子宫壁肌肉收缩,并在胎儿具备呼吸、进食能力的时候将其排出。部分物种的子嗣较为,故而在诞下后可立即四处活动;但也有些物种的后代较为,生下来后需要完全仰赖父母的照顾。有袋类动物的胎儿在刚刚出生时则通常十分不成熟,在短暂的妊娠期后,在其母親的育幼袋中继续成长。 能够诞下幼崽的不仅仅只有人类等哺乳动物——一些爬行类、两栖类、鱼类、无脊椎动物幼崽也会在其母体内发育。其中部分为卵胎生,在母亲体内以卵的形式孵化;其他为胎生,其后代作为胚胎在体内发育。
 • Поло́ги — фізіологічний процес, який завершує вагітність; вихід з тіла матері зрілого плода і плаценти та зародкових оболонок.
 • تعرف الولادة، أو مخاض الولادة، بعملية جلب الذُرية. تبدأ هذه العملية في الثدييات عن طريق الهرمونات التي تسبب انقباض عضلات جدار الرحم مخرجة الجنين في مرحلة من النمو أصبح فيها قابلًا للتغذية والتنفس. يولد في بعض الأنواع النسل ويمكنه التحرك على الفور تقريبا بعد الولادة ولكن في البعض الآخر يولد ويعتمد اعتمادا كليا على الأب أو الأم. يولد الجنين في شعبة الجرابيات وهو في مرحلة غير ناضجة بعد فترة قصيرة من الحمل ثم يتطور بعد ذلك في الجراب الذي تملكه أمه.
 • الولادة هي عملية خروج الجنين الناضج القابل للحياة خارج رحم الأنثى. يتعلق هذا المقال بالولادة لدى أنثى الإنسان.الولادة، معروفة أيضاً باسم المخاض، الولادة، أو أحداث الولادة، هو تتويج لفترة الحمل مع ولادة واحد أو أكثر من الأطفال حديثي الولادة من رحم الأم. تقسم الولادة الطبيعية إلى ثلاث مراحل من المخاض: قصر و اتساع عنق الرحم، نزول و ولادة الطفل، و خروج المشيمة.
 • Porod dítěte je zakončení těhotenství, kdy jedno nebo více dětí opouští ženskou dělohu průchodem pochvou nebo císařským řezem. V roce 2018 se narodilo na celém světě asi 136 milionů dětí. Asi 15 milionů se narodilo před 37. týdnem těhotenství, zatímco mezi 3 a 12 procenty se narodilo po 42. týdnu. V rozvinutém světě většina porodů proběhne v nemocnicích, zatímco v rozvojovém světě se většina porodů koná doma s podporou tradiční porodní asistentky.
 • Geburt (lateinisch Partus und griechisch γονή), auch Entbindung (der Mutter von einem Kind) oder altertümlich Niederkunft (der Mutter mit einem Kind), ist der Vorgang der Austreibung des Kindes aus dem Mutterleib am Ende einer Schwangerschaft. Eine Schwangerschaft dauert beim Menschen durchschnittlich 266 Tage und endet, wenn der Fötus die Gebärmutter der Mutter verlässt. Die meisten Kinder werden innerhalb von jeweils zwei Wochen vor bzw. nach dem errechneten Termin geboren. Auf den Tag genau zum errechneten Termin kommen nur vier Prozent der Kinder zur Welt.
 • Childbirth, also known as labour and delivery, is the ending of pregnancy where one or more babies leaves the uterus by passing through the vagina or by Caesarean section. In 2015, there were about 135 million births globally. About 15 million were born before 37 weeks of gestation, while between 3 and 12 percent were born after 42 weeks. In the developed world most deliveries occur in hospitals, while in the developing world most births take place at home with the support of a traditional birth attendant.
 • Giza erditzea, edo haurgintza, haurdunaldiari amaiera ematen dion prozesua da. Prozesu horrek barne hartzen ditu emakumea erditze-uzkurdurekin hasten denetik haurra umetokitik irteten den arte jazotzen diren aldaketa fisiologiko guztiak. Erditze baginalaren prozesuan hiru fase bereizten dira: ezabatzea eta utero-lepoaren dilatazioa, umearen jaitsiera eta jaiotza, eta, azkenik, plazentaren kanporaketa. Erditzean, oso ohikoa da farmakoak erabiltzea, bai mina murrizteko (medikamentu anestesikoak), bai plazenta kanporatzean atzerapen larriak gerta daitezela ekiditeko (oxitozina). Dena den, erditze seguruena naturaltasunez gauzatzen dena da, alegia, kanpo-eragilerik zein esku-hartzerik behar ez duena. Arrisku handiko haurdunaldietan, berriz, amaren bizia zein haurrarena galzorian egonez gero, z
 • El nacimiento es el momento en que termina el proceso de gestación, y emerge un nuevo ser vivo a la tierra. Este sale del vientre de su madre en el caso de los animales vivíparos, o del huevo en el caso de los animales ovíparos, o bien cuando una planta sale de la semilla, o bien cuando un neonato humano sale del vientre de su madre.
 • El parto humano, también llamado nacimiento, es la culminación del embarazo humano hasta el período de la salida del bebé del útero. La edad de un individuo se define por este suceso en muchas culturas. Se considera que una mujer inicia el parto con la aparición de contracciones uterinas regulares, que aumentan en intensidad y frecuencia, acompañadas de cambios fisiológicos en el cuello uterino.​
 • L'accouchement est l'action de mettre un enfant au monde. Il existe deux types d'accouchements : l' accouchement par voie basse et l'accouchement par opération césarienne. Cet article traite uniquement de l'accouchement par voie basse. L'accouchement par voie basse consiste en l'expulsion des fœtus de l'utérus. Aujourd’hui, dans les pays développés, les grossesses multiples n'accouchent pas par voie basse mais par césarienne. En obstétrique, il y a deux types d’accouchements : La femme qui accouche pour la première fois ou primipare, la femme qui a déjà accouché ou multipare.
 • Poród u człowieka (łac. puerperium, partus) – szereg następujących po sobie procesów mających na celu wydalenie z macicy ludzkiego płodu. Prawidłowy początek porodu rozpoczyna się w 40. tygodniu ciąży, z dopuszczalnym odchyleniem do 14 dni. Poród może być postrzegany jako przeciwieństwo śmierci, jako że stanowi początek życia poza organizmem matki. W większości kultur wiek określany jest w odniesieniu do tego właśnie wydarzenia.
 • Parto ou nascimento é o termo de uma gravidez, em que um ou mais bebés deixam o útero da mulher. Em 2015 ocorreram em todo o mundo 135 milhões de nascimentos. Cerca de 15 milhões nasceram antes das 37 semanas de gestação, enquanto entre 3 e 12% nasceram depois das 42 semanas de gestação. Nos países desenvolvidos a maior parte dos partos tem lugar em hospitais, enquanto nos países em desenvolvimento a maior parte dos nascimentos ocorre em casa com o apoio de uma parteira.
 • Nascimento é o momento em que um ser vivo inicia a sua vida. Nas bactérias e outros organismos unicelulares, o nascimento corresponde à separação das duas células que resultam da divisão celular. Nas plantas, o nascimento corresponde à germinação da semente ou do esporo. Nos animais ovíparos, o nascimento corresponde à eclosão do ovo. Nos animais vivíparos, é o momento da saída do feto de dentro do útero materno, como resultado dum processo denominado parto. Do ponto de vista legal, o nascimento é o início da vida de uma pessoa na sociedade.
 • 分娩(childbirth)也稱為生產,是指婦女懷孕之後,一個或多個胎兒離開母親子宮,開始在子宮外生活的過程,可能是經由陰道的陰道分娩,也可能是剖宫产。全世界在2015年時有1.35億人出生,其中有1500萬人是懷孕不到37週就出生,也有3%至12%是。已開發國家大部份的產婦是在醫院分娩,而開發中國家大部份的產婦是在的協助下,在家中分娩。 最常見的分娩方式是陰道分娩。陰道分娩的產程包括三個階段:宫颈管消失及、胎頭下降及嬰兒出生、以及第三產程的胎盤娩出。第一產程約十二到十九小時、第二產程約二十分鐘到二小時、第三產程約五至三十分鐘。第一產程一開始會有腹部或是背部的陣痛,約每十分鐘至三十分鐘一次,每次持續半分鐘。陣痛會越來越密集,強度也會越來越強。第二階段會有子宮的收縮,同時將胎兒娩出,在第三階段一般會建議 ,有許多方式可以減緩分娩時的疼痛,例如放鬆的技巧、及。 每年因為懷孕及分娩的併發症而死亡的孕产妇有五十萬人,有七百萬人有長期的嚴重後遺症,有五千萬人在分娩後健康有負面的影響,其中大部份是發生在開發中國家。分娩有關的併發症有難產、產後出血、子癇及产褥热。嬰兒的併發症有等。
rdfs:seeAlso
foaf:name
 • Childbirth
skos:narrower
name
 • Childbirth
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3321 as of Jun 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software