About: Chemical affinity     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Property104916342, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FChemical_affinity

In chemical physics and physical chemistry, chemical affinity is the electronic property by which dissimilar chemical species are capable of forming chemical compounds. Chemical affinity can also refer to the tendency of an atom or compound to combine by chemical reaction with atoms or compounds of unlike composition.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • ألفة كيميائية
 • Afinitat química
 • Chemická afinita
 • Affinität (Chemie)
 • Χημική συγγένεια
 • Chemical affinity
 • Afinidad química
 • Affinité chimique
 • Afinitas kimia
 • Affinità chimica
 • 化学親和力
 • Chemische affiniteit
 • Powinowactwo chemiczne
 • Аффинность
 • Спорідненість (хімія)
 • Affinitet
 • 化學親和性
rdfs:comment
 • L'afinitat química en la química física és la propietat electrònica per la qual espècies químiques dissimilars són capaces de formar compostos químics. També es pot referir l'afinitat química a la tendència d'un àtom o compost per combinar-se per reacció química amb àtoms o compostos de composició no igual.
 • Chemická afinita může být definována jako elektronová vlastnost, která umožňuje různým chemickým látkám tvořit chemické sloučeniny. Chemická afinita také popisuje ochotu atomu nebo sloučeniny reagovat s jiným atomem nebo sloučeninou.
 • Στη Χημεία με τον όρο χημική συγγένεια χαρακτηρίζεται γενικά η δύναμη που φέρεται να συγκρατεί ενωμένα τα άτομα μιας χημικής ένωσης.
 • In chemical physics and physical chemistry, chemical affinity is the electronic property by which dissimilar chemical species are capable of forming chemical compounds. Chemical affinity can also refer to the tendency of an atom or compound to combine by chemical reaction with atoms or compounds of unlike composition.
 • L'affinità chimica è una proprietà degli elementi chimici che indica la tendenza di uno di loro a legarsi con un altro.
 • Afinitas kimia adalahsuatu bentuk sifat elektronik yang dengan ini spesies kimia yang berbeda akan mampu membentuk senyawa kimianya sendiri. Afinitas kimia juga dapat berhubungan dengan kecenderungan atom atau senyawa untuk bergabung dengan reaksi kimia dengan atom atau senyawa dengan yang tidak sama.
 • 化学親和力(英: chemical affinity; かがくしんわりょく)または化学的親和性(かがくしんわせい)とは、化学物理学および物理化学の概念で、異なる化学種間での化合物の形成しやすさを表す電子的特性である。化学親和力はまた、原子や化合物が異なる構成の原子や化合物と化学反応しやすい傾向を示す指標でもある。 化学史家 Henry Leicester によれば、ギルバート・ルイスと Merle Randall による1923年の著書 Thermodynamics and the Free Energy of Chemical Reactions の影響で、英語圏では「親和力 (affinity)」という言葉の代わりに「自由エネルギー (free energy)」という言葉を使うようになった。
 • Affiniteit in een (bio)chemische context betekent de sterkte waarmee twee macromoleculen of kleinere moleculen en een macromoleculen, aan elkaar koppelen. Dit gebeurt enkel door middel van niet-covalente interacties, zoals waterstofbruggen, hydrofobe krachten en interacties tussen ionen. Voorbeelden zijn interacties tussen een enzym en zijn substraat, of tussen een receptor en zijn ligand.
 • Аффинность (лат. affinitas — родственность) — термодинамическая характеристика, количественно описывающая силу взаимодействия веществ (например, антигена и антитела). В химии - электронная аффинность (или энергия сродства к электрону) является энергией, которое необходимо веществу для присоединения электрона.
 • 化学亲和性(英語:chemical affinity)在化学物理和物理化学指不同化学物质家族由于其电子特性而能够组成化合物的特征。化学亲和性也可以指原子或化合物与与它们不同的原子或化合物产生化学反应的可能性。
 • الألفة الكيميائية تنتج من خواص إلكترونية تستطيع المواد غير المتشابهه من خلالها على تكوين مركبات كيميائية . كان يعتقد في الماضي أن المواد تتفاعل مع بعضها البعض بسبب نوع من القرابة بينها وأن تلك القرابة هي الدافع لحدوث تفاعل كيميائي ، أي ألفة أيونات أو ذرات على تكوين روابط تساهمية (ألفة تفاعل). فإذا "تنافس" أيونين مختلفين على الارتباط بذرة أكسجين فيسمى ذلك . أما إذا كانت الرابطة معتمدة على قوة التجاذب الكهربائي، وهو ارتباط ضعيف، فيسمى ذلك "ألفة ترابط ".
 • Affinität (lat. affinitas = Verwandtschaft – man glaubte früher, dass Stoffe, die miteinander reagieren, eine Art Verwandtschaft zueinander haben müssten) ist die Triebkraft einer chemischen Reaktion – also das Bestreben von Ionen, Atomen oder Atomgruppen eine (kovalente) Bindung einzugehen (Reaktionsaffinität). Konkurrieren zwei Metallionen um Sauerstoff, spricht man von . Beruht hingegen eine Bindung allein auf elektrostatischer Anziehung der Bindungspartner, spricht man von Bindungsaffinität.
 • L'affinité chimique en thermodynamique est une fonction d'état permettant de prévoir le sens de l'évolution d'une réaction chimique. La notion d'affinité chimique, héritée de l'alchimie (elle est mentionnée au XIIIe siècle dans les travaux d'Albert le Grand), est longtemps évoquée sans être formellement définie par les savants étudiant les réactions chimiques. En 1718 et 1720, Geoffroy présente à l'Académie des sciences sa table des rapports, listes d'affinités chimiques obtenues par l'observation des réactions des substances les unes avec les autres. En 1733 pour Boerhaave, médecin de Leyde, l'affinité chimique est la force en vertu de laquelle les particules des corps se recherchent, s'unissent et se retiennent. Berthollet, qui le premier évoque en 1803 la notion d'équilibre chimique, ut
 • Powinowactwo chemiczne (A) – miara siły napędowej reakcji chemicznych, traktowanych jako samorzutne procesy, zmierzające do stanu równowagi termodynamicznej, w tym do równowagi chemicznej. Najbardziej popularnymi miarami powinowactwa chemicznego są wartości: * w przemianach izotermiczno-izobarycznych (T, p = const) – entalpii swobodnej reakcji: A = – Δg, * w przemianach izotermiczno-izochorycznych (T, v = const) – energii swobodnej reakcji: A = – Δf.
 • Affinitet, från latinska affinitas (släktskap), är en beteckning för interaktioner mellan grundämnen eller kemiska föreningar, den "dragningskraft" som gör att dessa reagerar med varandra, det vill säga bildar andra föreningar. Begreppet används och har använts i flera olika betydelser, men syftar oftast på specifika interaktioner, det vill säga att föreningar har starkare interaktioner med vissa föreningar än andra.
 • Хімі́чна спорі́дненість — характеристика здатності певних речовин до хімічної взаємодії між собою або для характеристики ступеня стійкості до розкладання на вихідні продукти утвореної при цьому хімічної сполуки. У різний час хімічну спорідненість намагалися оцінювати за різними параметрами реакцій. У середині 19 століття як міру хімічної спорідненості почали використовувати кількість тепла, що виділяється під час реакції. Однак існування спонтанних ендотермічних реакцій продемонструвало обмеженність в застосуванні цього критерію.
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Link from a Wikipage to an external page
Faceted Search & Find service v1.17_git93 as of Oct 15 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Oct 25 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 20 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software