About: Bog body     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:YagoLegalActorGeo, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FBog_body

A bog body is a human cadaver that has been naturally mummified in a peat bog. Such bodies, sometimes known as bog people, are both geographically and chronologically widespread, having been dated to between 8000 BCE and the Second World War. The unifying factor of the bog bodies is that they have been found in peat and are partially preserved; however, the actual levels of preservation vary widely from perfectly preserved to mere skeletons.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • أجسام مغيضية
 • Mòmies dels pantans
 • Mumie z bažin
 • Bog body
 • Moorleiche
 • Marĉomumio
 • Momia del pantano
 • Homme des tourbières
 • Adhlacthaí portaigh
 • Mummia di palude
 • 湿地遺体
 • Múmia do pântano
 • Veenlijk
 • Mosslik
 • Болотяні люди
 • Болотные люди
 • 酸沼木乃伊
rdfs:comment
 • Als Moorleiche bezeichnet man menschliche Überreste oder vollständige Leichenfunde, die durch Weichteilkonservierung im sauren Milieu eines Hochmoores sowie durch Sauerstoffabschluss und die Wirkung der Huminsäuren erhalten blieben, während sich die mineralischen Anteile der Knochen oft auflösen.
 • Marĉomumio estas homa korpo aŭ restaĵoj, kiuj estis konservitaj en la acida medio de marĉo. Molaj korpopartoj estas tiel ofte konservitaj, dum mineralaj partoj de la ostoj ofte neniiĝis.
 • 湿地遺体(しっちいたい、Bog body)はピートボグ(泥炭地)の中で自然にミイラ化(屍蝋化)した人間の死体である。
 • Болотяні люди або болотяні тіла — людські залишки, що повністю або частково збереглися в торф'яних болотах на півночі Європи, переважно в Данії, Німеччині, Нідерландах, Великій Британії, Ірландії і Швеції. На відміну від інших древніх залишків, у болотяних тіл, завдяки специфічним умовам середовища, збереглися шкіряні покриви і внутрішні органи. Ці умови полягають у високій кислотності води, низькій температурі та дефіциті кисню. Шкіра хоча й добре зберігається, але при цьому дуже сильно дубиться. Кістки ж таких залишків, навпаки, загалом зберігаються погано, тому що кислота в болотах розчиняє фосфат кальцію кісток.
 • 酸沼木乃伊(英語:Bog body),又稱沼澤木乃伊、沼澤人、濕地遺體,是指在酸沼中自然木乃伊化的人類屍體。目前被發現的數具酸沼木乃伊來自全球各地,年代從西元前8000年至第二次世界大戰期間皆有。其共通點是它們都在酸沼中被發現,並被部分保存。個體間的保存程度差異很大,從完整保存到僅剩骨骼。 由於強酸性水質,低溫和缺氧的特殊環境,使酸沼木乃伊呈現表皮黑化,內臟與皮膚保存完好的狀態。但酸沼中的酸性物質會溶解磷酸鈣,所以骨骼通常無法留下。
 • جسم بوج هو جثة إنسان محنطة طبيعيا في مغيض أو بركة طحالب. هذه الاجسام، التي تعرف أحيانا باسم اناس البرك أو اناس الجيفة، منتشرة على نطاق واسع جغرافيا وزمنيا على حد سواء.هذه الاجسام قد تعود إلى فترة زمنية بين 8000 قبل الميلاد و بين الحرب العالمية الثانية. العامل المشترك بين كل الأجسام المغيضية هو أنها قد وجدت في مستنقعات طينية تحتوي على بقايا اشجار (مغيض) و النباتات الحزازية وقد تم الحفاظ هذه موميات جزئيا. ومع ذلك، فإن المستويات الفعلية للتحنيط قج تختلف اختلافا كبيرا من الحفاظ أو التحنيط الكامل أو لمجرد بقاء هياكل عظمية.
 • Les mòmies dels pantans, també conegudes com a cossos dels pantans o mòmies de les torberes, són cadàvers humans momificats naturalment en la torba de les torberes, i datats entre el 8000 aC i la Segona Guerra Mundial. El factor unificador d'aquest cossos és que s'han trobat en torba i es conserven parcialment; no obstant, els nivells de conservació varien des de perfectament preservats fins a només ser esquelets.
 • Mumie z bažin jsou lidské pozůstatky, jenž byly přirozeně mumifikovány v rašeliništi. Nálezy takto zachovalých těl jsou geograficky i chronologicky rozšířené. Nejstarší z nich spadají do období 8000 př. n. l. a nejnovější do druhé světové války. Jednotícím prvkem mezi těmito mumiemi je, že byly nalezeny v rašelině a jsou částečně zachovány, ovšem stupeň zachování se velmi liší od dokonale zachovaných těl po pouhé kostry.
 • Las momias de los pantanos, también conocidas como cuerpos de los pantanos o momias de las ciénagas, son cadáveres humanos preservados naturalmente en pantanos de esfagno en el norte de Europa. A diferencia de los restos humanos más antiguos, han conservado su piel y órganos internos debido a las inusuales condiciones en el área circundante. Estas condiciones incluyen agua muy ácida, baja temperatura y ausencia de oxígeno, que conservan la piel pero la oscurece. Aunque su piel se conserva, los huesos no lo hacen, ya que el ácido en la turba disuelve el fosfato de calcio del hueso.
 • A bog body is a human cadaver that has been naturally mummified in a peat bog. Such bodies, sometimes known as bog people, are both geographically and chronologically widespread, having been dated to between 8000 BCE and the Second World War. The unifying factor of the bog bodies is that they have been found in peat and are partially preserved; however, the actual levels of preservation vary widely from perfectly preserved to mere skeletons.
 • L'homme des tourbières fait référence aux restes momifiés d'êtres humains d'ages et d'époques variées (du Néolithique au Moyen Âge, avec une forte proportion d'individus de l'Âge du fer), qui ont été conservés dans des tourbières du nord de l'Europe (Scandinavie, îles Britanniques notamment). À la différence de la plupart des cadavres aussi anciens, par suite de conditions particulières de conservation, les cadavres des tourbières présentent des échantillons de peau et d'organes internes très bien conservés. Sous certaines conditions, l'acidité de l'eau, le froid et l'absence d'oxygène concourent en effet à dessécher et tanner naturellement la peau des cadavres. Le squelette, en revanche, est rarement intact, car l'acidité de la tourbe dissout le phosphate de calcium qui forme l’armature d
 • Coirp ársa dhaonna a fuarthas i bportaigh i dtuaisceart na hEorpa, a bhfíocháin bhoga is a gcuid gruaige caomhnaithe go han-mhaith faoi na cúinsí báite anaeróbacha sna portaigh. Fuarthas na céadta díobh seo in Éirinn, an Bhreatain, an Ollainn, an Ghearmáin agus an Danmhairg. I 1984 fuarthas corp fir óig (Duine Lindow, 25-30 bliain d'aois, 1.7 m ar airde) a adhlacadh timpeall 300 RC i Lindow Moss i Sasana: meastar gur maraíodh é mar choirpeach nó íobairt. Tá léargas úr tábhachtach faighte ar ré na págánach ó dhá chorpán a fuarthas i bportaigh le déanaí. Ba sa bhliain 2003 a thágthas ar Fhear Chluain an Chabháin ó Cho. na Mí agus ar fhear Chruacháin, ó Cho. Uíbh Fhailí, arbh íobairtí daonna iad beirt idir tuairim is 400 agus 200 R.Ch. Sholáthair mionanailís ar na corpáin agus taighde ar fhr
 • Een veenlijk is een in het hoogveen gevonden overblijfsel van een prehistorisch menselijk lichaam. Door de conserverende werking van het veen (laag zuurstofgehalte en de zure omgeving - veenwater is zuur) zijn deze lijken gemummificeerd en in betrekkelijk goede staat bewaard gebleven. Vroeger dacht men dat het om mensen ging die in het moeras waren verdwaald. Tegenwoordig neemt men aan dat sommige personen zijn geofferd. De aanwijzingen hiervoor zijn bijvoorbeeld koorden om de hals en gebroken wervels. Bekende veenlijken:
 • As múmias dos pântanos, também conhecidas como corpos dos pântanos, são cadáveres humanos preservados naturalmente em pântanos de sphagnum no norte de Europa. A diferença dos restos humanos mais antigos, têm conservado sua pele e órgãos internos devido às incomuns condições na área circundante. Estas condições incluem água muito ácida, baixa temperatura e ausência de oxigênio, que conservam a pele mas a escurece. Ainda que sua pele conserva-se, os ossos não o fazem, já que o ácido na multidão dissolve o fosfato de cálcio do osso.
 • Mosslik är kvarlevor i mossar av forntida människor. Mjukdelarna bevaras väl i mossar, på grund av markens beskaffenhet. I Danmark och norra Tyskland har ett flertal mosslik hittats. Från bronsåldern, tiden runt 1300 f Kr, har man även i gravhögar i Jylland i Danmark påträffat döda liggande i välbevarade uthuggna ekkistor. Såväl kläder som skelett och hår har bevarats. De finns nu på Nationalmuseet i Köpenhamn.
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Tollundmannen.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Galagh_Man_body.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Windeby_I_upper-body.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/KreepenMan.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Leväluhta_bog,_Merovingian_age_bones_-_National_Museum_of_Finland_-_DSC04176.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Moora_hell.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Moorleiche3-Schloss-Gottorf.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Röst_Girl.jpg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 43 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software