About: Barn (unit)     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:UnitOfMeasurement113583724, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

A barn (symbol: b) is a metric unit of area equal to 10−28 m2 (100 fm2). Originally used in nuclear physics for expressing the cross sectional area of nuclei and nuclear reactions, today it is also used in all fields of high-energy physics to express the cross sections of any scattering process, and is best understood as a measure of the probability of interaction between small particles. A barn is approximately the cross-sectional area of a uranium nucleus. The barn is also the unit of area used in nuclear quadrupole resonance and nuclear magnetic resonance to quantify the interaction of a nucleus with an electric field gradient. While the barn never was an SI unit, the SI standards body acknowledged it in the 8th SI Brochure (superseded in 2019) due to its use in particle physics.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • بارن (وحدة)
 • Barn
 • Barn
 • Barn
 • Barn (unit)
 • Budo (mezurunuo)
 • Barn
 • Barn
 • Barn (satuan)
 • Barn
 • バーン (単位)
 • 반 (단위)
 • Barn
 • Barn
 • Барн
 • Barn
 • Barn (enhet)
 • Барн
 • 靶恩
rdfs:comment
 • Das Barn b (engl. für ‚Scheune‘) ist eine Maßeinheit der Fläche, die zur Angabe von Wirkungsquerschnitten in der Atom-, Kern- und Teilchenphysik verwendet wird. Das Barn ist keine SI-Einheit. Es ist in den Staaten der EU und in der Schweiz eine gesetzliche Einheit für die Angabe von Wirkungsquerschnitten, also keine allgemeingültige Flächenmaßeinheit. Ein Barn liegt in der Größenordnung des geometrischen Querschnitts schwerer Atomkerne wie etwa Uran. Die Definition ist: 1 b = 10−24 cm2 = 10−28 m2 = 100 fm2.
 • A barn (symbol: b) is a metric unit of area equal to 10−28 m2 (100 fm2). Originally used in nuclear physics for expressing the cross sectional area of nuclei and nuclear reactions, today it is also used in all fields of high-energy physics to express the cross sections of any scattering process, and is best understood as a measure of the probability of interaction between small particles. A barn is approximately the cross-sectional area of a uranium nucleus. The barn is also the unit of area used in nuclear quadrupole resonance and nuclear magnetic resonance to quantify the interaction of a nucleus with an electric field gradient. While the barn never was an SI unit, the SI standards body acknowledged it in the 8th SI Brochure (superseded in 2019) due to its use in particle physics.
 • El barn (símbolo b)​ es una unidad de superficie, equivalente a 10−28 m² (100 femtómetros cuadrados). Sus múltiplos son muy utilizados en física de partículas para medir las secciones eficaces en reacciones nucleares, y sus inversos para medir luminosidades. Un barn es, aproximadamente, el área de la sección transversal del núcleo de un átomo de uranio. * 1 b = 10−28 m² = 10−24 cm² * 1 pb = 10−12 barn = 10−36 cm² = 10−40 m²
 • Barn adalah satuan luas penampang yang bernilai 10−28 m2 (or 100 fm2). Awalnya, satuan ini digunakan dalam fisika nuklir untuk menyebutkan luas penampang lintang sebuah inti atom atau sebuah reaksi nuklir. Kini, satuan ini juga digunakan dalam berbagai bidang fisika partikel (fisika berenergi tinggi) untuk menyebutkan luas penampang proses apapun, dan dapat diartikan sebagai ukuran probabilitas atau kemungkinan terjadinya suatu interaksi antara partikel. Barn bukan merupakan satuan SI, tetapi keberadaannya diakui Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan karena penggunaannya yang umum dalam fisika partikel.
 • Il barn (simbolo b o bn, dal termine inglese "barn", fienile) è un'unità di misura per l'area, utilizzata in fisica nucleare e subnucleare, insieme ai suoi sottomultipli, per misurare sezioni d'urto tra particelle elementari. Il barn non fa parte del Sistema Internazionale di unità di misura ma è accettato come unità per l'uso corrente. Dimensionalmente il barn è un'area, ed è pari a: . Un barn è approssimativamente pari alla sezione di un nucleo di uranio, infatti il raggio classico del suo nucleo in femtometri vale approssimativamente:
 • バーン(barn、記号:b)は、面積の単位である。専ら原子核物理学で核反応の反応断面積を表す単位として使われていた。 1 b = 10-28 m2である。1 fm = 10-15 mで換算すると、1 b = 100 fm2であり、1辺が 10 fm の正方形の面積に等しい。 バーンは、2019年以降の国際単位系(SI)においては全く認められていない単位である。2019年以前の国際単位系(SI)文書第8版(2006年版)においては「その他の非SI単位」と位置づけられていたが、使用する場合はSI単位との対応関係を示さなければならないとされていた。 日本の計量法体系でも認められていない単位(非法定計量単位)のため、計量法上の取引・証明に用いることはできない(計量法#計量単位に関する規制)。
 • 반(barn, 기호 b)은 넓이의 단위이다. 반은 국제단위계에 속하지 않지만, 국제단위계의 단위와 공식적으로 함께 사용할 수 있다. 원래는 핵물리학에서 핵 반응에서의 단면적을 표현하기 위하여 사용했지만, 현재는 고에너지물리학의 모든 분야에서 산란 과정에서의 단면적을 표현하기 위해 사용한다.
 • Barn (símbolo: b) é uma unidade de medida muito usada para descrever seções de choque. Um barn equivale a 10−28 metros quadrados. Em unidades naturais, (GeV)−2(ℏc)² = 0.3894 mb.
 • Barn är en enhet för area och sannolikhet som används inom kärnfysiken. Även om det inte är en SI-enhet så är den accepterad inom Internationella måttenhetssystemet. Den används främst som enhet för tvärsnitt, vilka visar hur stor sannolikheten är för att partiklar som rör sig mot objekt skall genomgå reaktioner. Definitionen är 1 barn (b) = 10−28 m². Enheten kommer sig av det engelska ordet barn (ladugård) genom uttrycket "träffa en ladugårdsvägg (hit the side of a barn)".
 • Барн (скорочення: б) — позасистемна одиниця площі, одиниця вимірювання ефективного поперечного перерізу ядерних процесів, яка дорівнює 10−24 см2. Вживаються як одиниці також частки барна: мілібарн, що дорівнює 10−27 см², мікробарн — 10−30 см².
 • 靶恩(符號為b,也簡稱為靶)是一種面積單位,原先用於核物理中描述原子核及核反應的截面,今天則用於所有高能物理學領域中描述任何散射過程的截面,並通常能代表細小粒子發生相互作用的機率。一個靶恩的定義為10−28 m2(100 fm2),大約為一個鈾原子核的截面面積。靶恩也在和核磁共振中用作面積單位,量化核子與電場斜率之間的交互作用。雖然靶恩並不是國際單位制單位,但由於長期使用於粒子物理學而被承認。它是國際單位制所接受的少數單位之一,也是最近期被承認的(節和巴是其他可接受有限使用的非國際單位制單位)。
 • El barn és una unitat per a mesurar superfícies que equival a 10-24 centímetres quadrats que pel seu ordre de magnitud és d'ús molt habitual a la ciència i tecnologia nuclear. Es fa servir tradicionalment, per exemple, per a mesurar la secció eficaç microscòpica a una reacció nuclear. Aquesta unitat té un estatus especial dins del Sistema Internacional, al qual està inclosa dins de la taula X, corresponent a les unitats "a incloure temporalment al SI". Té símbol b.
 • بارن في الفيزياء النووية (بالإنجليزية: barn، ورمزه b) هو وحدة مساحة صغيرة جدا تناسب المستوى النووي للذرة. وتستخدم في الفيزياء النووية وفيزياء الجسيمات لتعريف المقطع النووي لنواة واحتمال دخولها في تفاعل مع جسيم أولي مثل بروتون أو نيوترون أو أشعة غاما أو غيره. كما يستخدم البارن لتعريف مقطع تصادم جسيمات أولية مع بعضها في تجارب التشتت. ويعرف البارن بأنه يساوي 10−28 متر2 أو (10 فمتومتر)2 وهو يعادل بالتقريب المقطع (الهندسي) لنواة اليورانيوم. ويستخدم البارن أيضا كوحدة للرنين النووي المغناطيسي من أجل تقييم تآثر النواة الذرية مع مجال كهربائي.
 • Barn (značka "b") je jednotka účinného průřezu (značka "s"). V soustavě SI má význam plochy délka2. Účinný (srážkový) průřez vyjadřuje míru pravděpodobnosti, že dojde k interakci mezi jádrem nalézajícím se v poli (v terči) o velikosti 1 m2 a kolmo dopadajícím neutronem, který tuto plochu zasáhne, tj. pravděpodobnost jaderné reakce; používá se převážně u urychlovačů částic. Jednotlivé reakce mají rozdílně veliký účinný průřez, ten je pro danou reakci vyjádřen jako efektivní plocha jádra o takové velikosti, že když do ní směřujeme letící částici dojde k jaderné reakci. Tyto účinné průřezy nemají nic společného s geometrickými rozměry jádra, jsou důsledkem vnitřních mechanismů konkrétních druhů reakcí.
 • Le barn (symbole b) est une unité d'aire employée spécialement en physique nucléaire et en physique des particules pour exprimer les sections efficaces. Cette unité se situe en dehors du Système international. Sa valeur est de1 × 10−28 m2 soit 1 × 10−24 cm2. Par exemple, la section efficace totale d'interaction d'un noyau d'atome d'hydrogène avec un flux de neutrons dont l'énergie est d'1 eV est de 20 b (2000 × 10-30 m²), alors que la section géométrique d'un proton est environ trois cents fois plus petite : ~0,07 b (7,06 × 10−30 m2).
 • De barn is een eenheid van oppervlakte die vrijwel alleen in de kernfysica en de deeltjesfysica wordt gebruikt om werkzame doorsnede uit te drukken. De barn is geen SI-eenheid, maar is daar wel van afgeleid, en is ook toegelaten voor gebruik met het SI, hoewel het gebruik niet aangemoedigd wordt door het BIPM. Uitgedrukt in SI-eenheden is een barn 10−28 meter2 of 100 fm2, ongeveer de vlakke doorsnede van de kern van een uraniumatoom.
 • Barn (b) – jednostka przekroju czynnego. Wyraża się nią również elektryczny jądra. Stosowana w fizyce jądrowej i fizyce cząstek elementarnych. 1 barn to w przybliżeniu pole powierzchni przekroju jądra atomu uranu. 1 b = 100 fm2 = 10–28 m2 W międzynarodowym układzie jednostek miar SI barn jest jednostką pozaukładową, dopuszczoną do stosowania w fizyce jądrowej. Często stosowane jednostki pochodne: * milibarn (mb): 1 mb = 10–3 b = 10–31 m2, * mikrobarn (µb): 1 μb = 10–6 b = 10–34 m2, * pikobarn (pb): 1 pb = 10–12 b = 10–40 m2.
 • Барн (русское обозначение: б, бн; международное: b) — внесистемная единица измерения площади, используется в ядерной физике для измерения эффективного сечения ядерных реакций, а также квадрупольного момента. 1 барн равен 10−28 м² = 10−24 см² = 100 фм² (примерный размер атомного ядра). Определяются также кратные и дольные единицы; из них используются:
name
 • Barn
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Sep 15 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software