About: Antichrist     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:WikicatDemons, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FAntichrist

In Christian eschatology, the Antichrist or anti-Christ refers to people prophesied by the Bible to oppose Jesus Christ and substitute themselves in Christ's place before the Second Coming. The term Antichrist (including one plural form) is found five times in the New Testament, solely in the First and Second Epistle of John. The Antichrist is announced as the one "who denies the Father and the Son."

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Antichrist
 • عدو المسيح
 • Antikrist
 • Anticrist
 • Αντίχριστος
 • Antichrist
 • Antikristo
 • Anticristo
 • Antikristo
 • Antéchrist
 • Antikristus
 • 反キリスト
 • Anticristo
 • 적그리스도
 • Antichrist
 • Antychryst
 • Anticristo
 • Антихрист
 • Antikrist
 • Антихрист
 • 敌基督
rdfs:comment
 • L'anticrist és, segons la Bíblia, el concepte oposat a Crist i un personatge perseguidor del cristianisme, el qual ha d'aparèixer poc abans de la fi del món. És citat amb aquest nom únicament per l'evangelista Joan, tot i que sant Pau apòstol també en fa referència com «un seductor o impostor que fa apostatar els creients i impedeix als qui encara no ho són d'abraçar la fe».
 • المسيح الدجال أو المسيخ الدجال وفقًا للمسيحية (بحسب ما هو مذكور في الكتاب المقدس)، هو شخص عدو للمسيح ويتشبه به بطريقة خادعة. "Antichrist" هي الترجمة الإنكليزية للكلمة اليونانية الأصلية ἀντίχριστος، وتنطق än - tē' - khrē - stos. وهي مكونة من كلمتين جذريتين، αντί Χριστός + (عدو المسيح). "Αντί" لا تعني فقط "ضد" و"عكس". وهي كلمة يونانية مأخوذة عن العبرية "المسيح" بمعنى الممسوح عليه أي المبارك. ويشير إلى يسوع الناصري في اللاهوت المسيحي. مصطلح "المسيح الدجال" ظهر 5 مرات في رسالة يوحنا الأولى والثانية من العهد الجديد — مرة واحدة في صيغة الجمع، وأربع مرات في صيغة المفرد.
 • Antikrist (z řeckého: αντί + χριστος, protivník Kristův, protivník Mesiáše) je v křesťanství člověk, který je oponent Ježíše Krista a Boha a jeho následovníků.
 • Antikristoa, kristau teologian, Kristoren antagonista da. Antikristoa da arduraduna Bibliako profezia batzuk betetzeko. Antikristo hitzaren erabilera Joanen gutunetan baino ez da egiten. Bertan garaien bukaeran egon behar den manifestazioari egiten dio erreferentzia, Kristoren arerio garrantzitsuena dela aipatuz, eta apostasian manifestazio honen antizipazioa gertatzen dela esaten zuen.
 • En la teología y escatología cristianas, el nombre Anticristo se refiere a una figura que cumpliría con las profecías bíblicas concernientes al antagonista de Cristo. El uso de este vocablo aparece cinco veces en la Biblia tanto en forma singular como en plural, todas ellas en dos de las cartas del apóstol Juan, donde por un lado hace referencia a la manifestación, prevista para el fin de los tiempos, ​ y, por otro, a la anticipación de esta manifestación en la acción de apóstatas que reniegan del cristianismo.
 • 反キリスト(はんキリスト、Antichrist)は、イエス・キリストに偽装して、イエスの教えに背く者、人を惑わす者の名称。聖書では新約聖書のヨハネの手紙一(2:18、2:22、4:3)、ヨハネの手紙二(1:7)に記述されている。ヨハネの手紙2章22節においては、イエスがキリストであることを否定する者を反キリストであるとしている。キリスト教の終末論においては、真実に対極し、神から出ているものではない悪魔の具現化であると解釈され、最後の審判の際に苦しみが与えられるとされ、救いは決して得られないとされる。
 • De antichrist is in de christelijke eschatologie een tegenspeler of tegenmacht tegen Jezus Christus in afwachting van zijn wederkomst. Het begrip komt in het Nieuwe Testament voor in 1 Johannes en 2 Johannes. Hierin staat hij niet voor een specifieke persoon, maar beschrijft hij eerder bepaalde tegenstanders van het christendom. In de geschiedenis van het christendom werd de term gebruikt voor en geïnterpreteerd als verwijzing naar veel verschillende contemporaine mensen en machten. Ook de moderne Europese cultuurfilosofie en literatuur hebben zich met dit onderwerp beziggehouden. De antichrist is vergelijkbaar met de joodse en de islamitische Dajjal.
 • Antychryst (gr. antichristos) – przeciwnik, oponent Chrystusa (anti – przeciw, zamiast; christos – pomazaniec); duch będący zaprzeczeniem Chrystusa, jego antytezą. Szatan; anioł upadły, zły duch, czart, władca, który rządzi w powietrzu (Biblia: List do Efezjan, 2,2), kusiciel, książę ciemności, w wierzeniach judeo-chrześcijańskich główny duch zła we wszechświecie.
 • Anticristo, na escatologia cristã, refere-se a pessoas profetizadas pela Bíblia para se opor e substituir Cristo antes da segunda vinda. O termo anticristo (incluindo a forma plural) é encontrado cinco vezes no Novo Testamento, somente na primeira e na segunda epístolas joaninas. O anticristo é anunciado como "aquele que nega o Pai e o Filho".
 • 敌基督(英語:antichrist,或译作偽基督、假基督;至於「反基督」一詞,通常沒有「假基督」偽冒之義),意思是以假冒基督的身份來暗地裡敌对或意圖迫害真基督的一个或一些人物。基督是闪米特诸教中的术语,原意是“受膏者”;古代以色列在国王即位时有将油倒在国王头上的习俗,涂过油的国王称为“受膏者”。在犹太教中,基督是“被神选定”的集祭司、先知和君王为一身的救世主。在基督宗教中,基督成为拿撒勒人耶稣的专称。
 • Der Antichrist (deutsch auch: Widerchrist, Endchrist) ist eine Figur der Endzeit, die als Gegenspieler und Gegenmacht Jesu Christi vor dessen Wiederkunft erwartet wird. Der Begriff stammt aus dem Neuen Testament, wird nur in den Johannesbriefen benutzt und bezeichnet dort einen Menschen, der „gegen den [von Gott] Gesalbten“ (griechisch ἀντὶ Χριστοῦ, ὁ Ἀντίχριστος) auftritt und falsche Lehren über ihn verbreitet. In den Johannesbriefen steht er nicht für eine bestimmte Person, sondern bezeichnet gewisse Gegner des Christentums. Der Begriff wurde in der Christentumsgeschichte auf viele verschiedene Personen und Mächte der Gegenwart bezogen und ausgedeutet. Auch neuzeitliche europäische Kulturphilosophie und Literatur haben sich mit ihm befasst. Er ist vergleichbar mit dem jüdischen Armilus u
 • Αντίχριστος σημαίνει αντιτιθέμενος στον Χριστό ή πολέμιός του. (Λεξικό Γ. Μπαμπινιώτη) Αυτή η έκφραση αναφέρεται στην Αγία Γραφή, μόνο από τον μαθητή του Χριστού Ιωάννη, και ειδικότερα μόνο στην Α και Β Επιστολή του. Δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο άτομο που θα έπαιζε έναν μελλοντικό ρόλο, αλλά για όλους τους ανά τους αιώνες αντιτιθέμενους στον Χριστό. Αυτό το συλλογικό σώμα του Αντιχρίστου έκανε την εμφάνισή του, όταν ζούσε ακόμα ο Ιωάννης. (Α Ιωάννου β 18 " τώρα πολλοί αντίχριστοι υπάρχουσιν", Α Ιωάννου δ 3 "και τώρα μάλιστα είναι εν τω κόσμω") Ο αντίχριστος χαρακτηρίζεται επίσης:
 • In Christian eschatology, the Antichrist or anti-Christ refers to people prophesied by the Bible to oppose Jesus Christ and substitute themselves in Christ's place before the Second Coming. The term Antichrist (including one plural form) is found five times in the New Testament, solely in the First and Second Epistle of John. The Antichrist is announced as the one "who denies the Father and the Son."
 • Antikristo aŭ kontraŭ-Kristo estas figuro kiu aperas en la Apokalipso de Johano ekde 13-a ĝis la 20-a ĉapitro; ankaŭ nomata "La Besto", kaj estis donita al ĝi aŭtoritato agadi dum kvardek du monatoj (Ap. 12,5). Ĝi (aŭ li, aŭ ŝi) venos okupi la vicon de Kristo kaj volos esti adorata anstataŭ Dio. Ĝenerale, oni vidas la Antikriston en siaj propraj religiaj kontraŭuloj, ekzemple adventismo kredas ke la papo estas la Antikristo mem. * * *
 • L’Antéchrist (« avant le Christ ») ou Antichrist (« contre le Christ ») est une figure commune à l'eschatologie chrétienne et islamique, mais dans un sens différent. Elle apparaît dans les épîtres de Jean et dans la deuxième épître aux Thessaloniciens de Paul de Tarse sous des formes variables mais puise ses origines dans la notion d'« anti-messie » déjà présente dans le judaïsme. Nombre de personnages, de personnalités, voire d'entités, sont assimilés à l'Antéchrist au cours des siècles et jusqu'à nos jours, essentiellement dans des contextes ou épisodes eschatologiques et millénaristes.
 • Di dalam eskatologi Kristen, Antikristus adalah sebutan bagi orang-orang yang dinubuatkan Alkitab akan bangkit melawan Yesus Kristus dan mengaku-ngaku sebagai Kristus sebelum kedatangan Kristus kali kedua. "Antikritus" (termasuk dalam bentuk jamak) muncul sebanyak lima kali di dalam Perjanjian Baru, yakni di dalam surat pertama dan surat kedua Yohanes. Antikristus disifatkan sebagai "dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak."
 • 적그리스도 혹은 그리스도의 적(그리스어: Ἀντίχριστος 안티크리스토스[*], 히브리어: אנטיכריסט) 또는 가그리스도(假~)는 일반적으로 기독교에서 그리스도(메시아)를 사칭하는 악의 화신으로 간주된다. 적그리스도라고도 한다. 그리스도의 적이라는 용어는 신약성경을 통틀어 요한 1서와 요한 2서에서 총 5회 발견되는데, 복수형으로는 1회, 단수형으로는 4회이다. 그리스도인들이 그리스도(메시아)라고 믿는 예수가 재림 때에 가장 강력한 거짓 메시아인 그리스도의 적과 맞닥뜨리게 될 것이라고 전해진다. 버나드 매긴에 의하면, 그리스도가 구세주이자 인류를 위한 이상적인 모델인 것처럼 그의 적수는 강력한 악의 인물이 될 것이라고 한다. 에서도 아랍어로 이싸로 알려진 예수의 재림 전, 인류를 기만하기 위한 거짓 메시아(المسيح الدجال)가 나타날 것이라고 말한다.
 • Анти́христ — персонаж християнської есхатології, біблійних, церковних й інших пророцтв про останні дні світу. Згідно з ними, він буде людиною надзвичайних здібностей, знань і вмінь, котра буде мати всю силу сатани (не бувши одержимим) і діятиме зовсім вільно супроти Церкви, християн і всього людства, і котрого більшість людей прийме за месію, і він стане всесвітнім державним правителем. Саме слово «антихрист» з грецької означає «супротивник Христа», або «той, хто проти Христа». Однак частина «анти», окрім «проти», означає також і «замість». Таким чином це людина під владою диявола, яка бажатиме замінити собою Христа.
 • Antikrist (av grekiskans αντί anti, "mot", även "istället för", och Χριστός Khristos, "Kristus"), "Kristi motståndare", omnämns i Johannesbreven i Nya Testamentet som en gudlös person, som sprider irrläror, missbrukar Guds namn och en bedragare som förväntas komma i framtiden. Det är dock inte helt accepterat att Antikrist skulle vara namnet på en specifik person. En annan omdebatterad fråga är ifall vilddjuret i Uppenbarelseboken skulle vara Antikrist. Det bör nämnas att själva ordet "Antikrist" aldrig nämns i den boken.
rdfs:seeAlso
skos:exactMatch
foaf:depiction
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Antichrist1.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/AntichristSOF.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Signorelli-Antichrist_and_the_devil.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/The_Papal_Belvedere.jpg
 • http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Hortus_Deliciarum_-_Antichrist.jpg
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git110 as of Apr 06 2022


Alternative Linked Data Documents: ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3323 as of May 9 2022, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (62 GB total memory, 37 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2022 OpenLink Software