About: Animal welfare     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : yago:Right105174653, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

Animal welfare is the well-being of non-human animals. Formal standards of animal welfare vary between contexts, but are debated mostly by animal welfare groups, legislators, and academics. Animal welfare science uses measures such as longevity, disease, immunosuppression, behavior, physiology, and reproduction, although there is debate about which of these best indicate animal welfare.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Animal welfare
 • رعاية الحيوان
 • قسوة على الحيوانات
 • Maltractament animal
 • Benestarisme (drets dels animals)
 • Týrání zvířat
 • Welfare zvířat
 • Tiergerechtheit
 • Tierquälerei
 • Φιλοζωία
 • Κακοποίηση ζώων
 • Bestprotektado
 • Torturado de bestoj
 • Bienestar de los animales
 • Animalien ongizate
 • Crueldad hacia los animales
 • Bien-être animal
 • Cruauté envers les animaux
 • Kesejahteraan hewan
 • Kekejaman terhadap hewan
 • 動物福祉
 • Maltrattamento di animali
 • 動物虐待
 • 동물학대
 • 동물보호
 • Dierenwelzijn
 • Dierenmishandeling
 • Dobrostan zwierząt
 • Crueldade com animais
 • Благополучие животных
 • Bem-estar animal
 • Djurplågeri
 • Жестокое обращение с животными
 • Djurvälfärd
 • Жорстоке поводження з тваринами
 • Добробут тварин
 • 動物福利
 • 虐待動物
rdfs:comment
 • El maltractament animal consisteix en causar lesions a animals de manera no accidental. Es tracta d'un terme confús que presenta diferents definicions i els límits del qual no són del tot clars.
 • Φιλοζωία νοείται γενικά ως η αμέριστη και αδιάκριτη αγάπη προς όλα ανεξαιρέτως τα ζώα αυτού του πλανήτη, ανεξαρτήτως του αν είναι ανεπιθύμητα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα για την ανθρώπινη υγεία, ασφάλεια και ζωή. Αντιπροσωπεύει την ποιότητα και το επίπεδο του πολιτισμού ενός λαού και μιας χώρας.
 • Torturado de bestoj estas ara markigo por homa agado, dum kiu estas celeme aŭ nesciante vundataj la bestoj, estas damaĝigata ĝia sano, okazas malplibonigo de vivkondiĉoj, fiziologia suferado, neebleco vivi plenvaloran vivon kaj simile.
 • Animalien ongizatea gizakiz haragoko animaliekiko tratu txarrak gaitzetsi eta animalien oinazea baztertu egin behar dela defendatzen duen jarrera da. Animaliak egoera onetan egotea bilatzen du baina aldi berean onartu egiten du hauen erabilpena gizakien mesedetarako. Erreformak egitea proposatzen dute beste animalia batzuk jazartzen ditugunean egoera onetan egoteko, ikuspuntu antropozentrista betikotuz.
 • La cruauté envers un animal, ou maltraitance envers un animal, est le fait qu'un être humain fasse subir à un animal, qu'il soit sauvage, domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, un acte visant à lui faire du mal, que ce soit sous forme active (par le biais d'armes, de coups, de blessures) ou sous forme passive (négligence).
 • Kesejahteraan hewan adalah kesejahteraan bagi para hewan. Standar "baik" kesejahteraan hewan bervariasi antara konteks yang berbeda. Standar-standar ini selalu dikaji dan diperdebatkan, dibuat dan direvisi oleh kelompok kesejahteraan hewan, legislator dan akademisi di seluruh dunia.
 • 動物福祉(どうぶつふくし、英語:Animal welfare)とは、一般的に人間が動物に対して与える痛みやストレスといった苦痛を最小限に抑えるなどの活動により動物の心理学的幸福を実現する考えのことをいう。動物福祉という語感から、感情的な「愛護」や介護・医療など含む社会保障を連想する「福祉」だと誤解される場合もあるため、日本国内では和訳せずにアニマルウェルフェアと表記されることもある。逆に、アニマルウェルフェアは「動物福祉」や「家畜福祉」と和訳されることが多い。動物保護地区や施設はアニマルサンクチュアリ(Animal sanctuary)と呼ばれる。 動物福祉は近代以降に西洋で生まれた考えである。動物福祉は、動物での実験を減らすための「3つのR(3Rの原則)」や「5つの自由」などを中心とした動物の待遇改善である。
 • Il maltrattamento di animali, in diritto penale, è il reato previsto dall'art. 544-ter del codice penale ai sensi del quale: "1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro. 2. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. 3. La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell'animale."
 • 動物虐待(どうぶつぎゃくたい)とは、動物に対する虐待(加虐行為)のこと。不当な暴力をふるったり、その習性・性質を無視して扱ったり、保護責任があるにもかかわらず遺棄や放置(飼育放棄・ネグレクト)したりする行為を指す。 対照的な語として、動物愛護(動物福祉)がある。
 • Благополучие животных (англ. Animal welfare, также благосостояние животных) — термин, впервые появившийся в протоколе к Амстердамскому договору от 1997 года.
 • Djurvälfärd är ett djurs subjektiva upplevelse av sin situation, samt ett synsätt att djur skall ha ett värdigt liv med bra levnadsvillkor.
 • 虐待動物是指人类對非人类動物蓄意或非蓄意施行使该動物承受痛苦或傷害的行为。無論该行为是否違反事發國家的法律,如符合条件,皆可被視爲虐待動物。虐待動物的行为可以分爲幾種,如其動機是由此获取肉食或毛皮,即是宰殺;對於不同宰殺方式的殘酷程度有各种不同的看法。虐待动物有时僅是针对虐待動物以获取娛樂的人的指控。大多数人认为虐待动物是令人憎恶且不道德的,然而大眾對於虐待動物的認知和相关知识依然薄弱和貧乏 动物福利运动和动物权利运动对虐待动物有两个不同的標準。动物福利者的觀點认爲人类將非人类动物作为一種資源取用,本質上沒有錯,但這些行爲需要最大程度地减轻该动物在這個過程中所承受的不必要的損害和痛苦,這亦即是「人道待遇」。动物权益者则认为禁止將非人类动物作为一種資源取用,是徹底终止或避免对非人类动物造成傷害的唯一途径。功利主义者會傾向以成本效益去決定對该动物的可行待遇,其结論盡不相同。一些功利主义者支持動物福利者的觀點,然而其他或许會支持動物权益者,對動物提供較嚴格的保护。
 • 動物福利(英語:animal welfare)或譯動物福祉:為維持動物生理、心理健康與正常生長所需的一切事物,以動物維持身心健康所需,根據科學制訂的最低標準。一般指動物(尤其是受人類控制的)不應受到不必要的痛苦,即使是供人用作食物、工作工具、友伴或研究需要。這個立場是建基於人類所做的行為需要有相當的道德情操,而並非像一些動物權益者將動物的地位提升至與人類相若,並在政治及哲學方面追尋更大的權益。
 • Жорстоке поводження з тваринами — не пов'язані з самообороною дії людини, що наносять шкоду тваринам, викликають у них фізичні або психічні страждання. Жорстокість полягає не лише в заподіянні тварині болю, але і у залякуванні, поставленні тварин у небезпеку, залишенні їх у ситуації, що викликає надмірні чи невиправдані страждання, залишенні домашніх тварин без нагляду. У ряді країн, у тому числі Україні, знущання над тваринами, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням жорстоких методів або з хуліганських мотивів, а також нацьковування цих тварин одна на одну, вчинене з хуліганських чи корисливих мотивів, чи у присутності неповнолітніх, становить склад злочину, передбаченого статтею 299 Кримінального кодексу України.
 • القسوة على الحيوانات، أو اساءة معاملة الحيوانات، هي فعل إيذاء البشر لأي شيء غير بشري. وفي معنى أضيق، هي التسبب بالالم أو الأذى لتحقيق غرض ما، مثل قتل الحيوانات للطعام أو للحصول على فروها. ويشمل هذا المصطلح إيذاء الحيوانات فقط للمتعة ودون أي سبب، ويطلق على هذا الفعل اسم "السادية ضد الحيوانات". هناك الكثير من القوانين المتشعبة بخصوص القسوة على الحيوانات حول العالم. مثلا، بعض القوانين تتحكم بأساليب قتل الحيوانات لغرض الحصول على الطعام، أو الملابس، أو منتجات أخرى. وبعض القوانين الأخرى تتحكم بإبقاء الحيوانات لغرض الترفيه، أو التعليم، أو كحيوانات أليفة.
 • Týrání zvířat je souborné označení pro lidskou činnost, během které je cíleně či nevědomky ubližováno zvířeti, je poškozováno jeho zdraví, dochází ke zhoršování životních podmínek, fyziologickému strádání, nemožnosti žít plnohodnotný život a podobně. Různé skupiny obyvatelstva chápou pojem týrání zvířat rozdílně a záleží na konkrétní situaci a kultuře, jak tyto projevy vůči zvířatům vyhodnotí, i když je to správné. Většinou převládá názor, že týrání zvířat je označení pro pochody, které mohou vést k trvalému poškození zdraví zvířete či v extrémních případech až k jeho usmrcení a to buď následkem přímého útoku na zvíře a nebo ke smrti vlivem zanedbání základní péče.
 • رعاية الحيوان هي الرفاهية الجسدية والنفسية للحيوانات.. يمكن لمصطلح رعاية الحيوان أن يعني أيضًا اهتمام الإنسان برعاية الحيوان أو اتخاذ موقف في نقاش عن أخلاقيات الحيوان وحقوق الحيوان. ويتم قياس هذا الموقف من خلال سلوكيات أنواع مختلفة من استخدامات الحيوانات. وقد بدأت رعاية الحيوان في أخذ مكان أكبر من الاهتمام في السياسة العامة الغربية ، بعد أن كانت تعد شيئًا قديمًا في بعض الحضارات، في بريطانيا في القرن الـ 19. ولكن اليوم هناك تركيز كبير على الاهتمام بالعلوم البيطرية أو أنشطتها وبالأخلاق وبمنظمات رعاية الحيوان.
 • Welfare zvířat nebo také životní pohoda zvířat je obecně stav dokonalého fyzického a psychického zdraví zvířete, žijícího v souladu se svým prostředím. Pohodu zvířete souvisí s jeho schopností udržet si fyzickou a psychickou zdatnost a vyhnout se strádání. Welfare komplexně zahrnuje podmínky zajišťující spokojenou existenci zvířete, především zdraví a životní pohodu. Špatné životní podmínky mohou u chovaného zvířete vést k negativním fyziologickým změnám. Hlavní zásady podmiňující welfare zvířete vyjadřuje soubor koncepcí (dříve označovaný jako zákon pěti svobod):
 • Κακοποίηση των ζώων είναι ο , και η κακομεταχείριση οποιουδήποτε είδους ζώου, όπως επίσης και οποιαδήποτε πράξη βίας κατ΄ αυτού, όπως η δηλητηρίαση, το κρέμασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη, ο αποκεφαλισμός, ο ακρωτηριασμός, η αιχμαλωσία κ.ά. Επισημαίνεται επίσης, ότι εκτός από την έννοια της ενεργητικής, υπάρχει και η παθητική κακοποίηση, δηλαδή οι περιπτώσεις της έλλειψης καταλύματος, της παρατεταμένης ή μόνιμης αλυσόδεσης, της παροχής ακατάλληλης τροφής, της έλλειψης φροντίδας για κτηνιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ασθενειών τους. Ευρύτερα δε, σε εθνική και παγκόσμια κλίμακα, παθητική κακοποίηση υφίστανται τα ζώα εξαιτίας του ανεξέλεγκτου κυνηγιού τους και της καταστροφής των βιοτόπων τους, δηλαδή της περιοχής όπου ζουν, τρέφονται και μεγαλώνουν, της μόλυνσης του περιβάλλοντος και
 • Tierwohl ist eine Bezeichnung für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Tieren, insbesondere von Nutztieren. Das Tierwohl umfasst die Aspekte körperliche Gesundheit, die Ausführbarkeit von natürlichen Verhaltensweisen („Normalverhalten“) und das emotionale Wohlbefinden der Tiere. Das Tierwohl ist zu einem Thema von breit angelegter wissenschaftlicher Forschung und Diskussion und der Begriff zum politischen Fahnenwort geworden. Der Begriff Tierwohl taucht z. B. auch im Zusammenhang mit den Kampagnen von Schlachtunternehmen (Westfleisch, Vion N.V.) und bei Fast-Food-Ketten (McDonald’s, Burger King) auf.
 • Animal welfare is the well-being of non-human animals. Formal standards of animal welfare vary between contexts, but are debated mostly by animal welfare groups, legislators, and academics. Animal welfare science uses measures such as longevity, disease, immunosuppression, behavior, physiology, and reproduction, although there is debate about which of these best indicate animal welfare.
 • El bienestar de los animales es el estado en que se encuentran los animales que disfrutan de unas condiciones de vida adecuadas a sus necesidades y gozan de buena salud. Es objeto de atención y de estudio especialmente en el ámbito pecuario y en general de todos los animales que están al cuidado del hombre. Como postura moral, el bienestarismo animal defiende que, si bien es lícito que los humanos posean y utilicen animales para alimento, experimentación científica, vestimenta o entretenimiento, se les debe evitar, como seres sintientes que son, cualquier sufrimiento innecesario.
 • La crueldad hacia los animales, también llamada crueldad animal, abuso animal o maltrato animal, comprende comportamientos que causan dolor innecesario o estrés a los animales no humanos. Los mismos van desde la negligencia en los cuidados básicos hasta la tortura, la mutilación o la muerte intencionada.​ Algunos tipos de maltrato son:
 • Le bien-être animal est une notion associée au point de vue selon lequel toute souffrance animale inutile devrait être évitée. La notion concerne l'amélioration de la condition animale dégradée par l'utilisation et l'exploitation des animaux par les êtres humains. Les activités visées sont notamment les systèmes d’élevage intensif, le gavage des oies et des canards, des méthodes d'élevage et d'abattage des animaux à fourrure, de l'expérimentation animale en laboratoire, de la maltraitance des animaux domestiques et familiers, de certains spectacles comme le combat de chiens, de coqs, les cirques et la tauromachie, de la garde en captivité d’animaux sauvages dans les zoos, les parcs aquatiques ou les fermes d’ours en Asie. La souffrance chez les animaux sauvages en liberté est également rem
 • Kekejaman terhadap hewan atau penganiayaan/penindasan hewan adalah penderitaan atau kekerasan yang dilakukan manusia terhadap hewan untuk tujuan selain perlindungan diri. Dalam pemahaman yang lebih sempit lagi, itu bisa berarti kekerasan yang dilakukan demi keuntungan sendiri, misalnya membunuh hewan untuk makanan atau demi mendapat bulunya. Sudut pandang yang berbeda-beda dianut oleh yurisdiksi di masing-masing negara.
 • Dierenwelzijn is het fysieke en gevoelsmatige welzijn van dieren. Het wordt gemeten aan de hand van indicatoren zoals gedrag, fysiologie, levensduur en voortplanting. De term dierenwelzijn kan ook op de menselijke bekommernis om het welzijn van dieren slaan. In het denken over dierenwelzijn is de algemene gedachte verschoven van het idee dat dieren ondergeschikt zijn aan de mens naar het idee dat mens en dier gelijkwaardig zijn aan, ofwel een evolutie van wat heet antropocentrisme vanuit de christelijke ethiek naar antropomorfisme.
 • Dobrostan zwierząt – stan zdrowia fizycznego i psychicznego osiągany w warunkach pełnej harmonii ustroju w jego środowisku. Taki system chowu zaspokaja podstawowe potrzeby zwierząt, przede wszystkim w zakresie: żywienia, dostępu do wody, potrzebnej przestrzeni życiowej, zapewnienia towarzystwa innych zwierząt, leczenia, higieny utrzymania, mikroklimatu pomieszczeń, warunków świetlnych. Jednocześnie nie pozwala na okaleczanie zwierząt oraz zapewnia ich schronienie przed złymi warunkami klimatycznymi. W zakres tego pojęcia wchodzą również warunki przewozu zwierząt i humanitarnego sposobu uboju.
 • A crueldade com os animais é um tratamento que causa sofrimento ou dano aos animais . A definição de sofrimento inaceitável é variável. Alguns consideram só o sofrimento por simples crueldade aos animais, enquanto que outros incluem o sofrimento infligido por outras razões, como a produção de carne, a obtenção de pele, os experimentos científicos com animais e as indústrias de ovos. Muitas pessoas consideram a crueldade para com os animais como um assunto de grande importância moral. Pensadores de várias épocas vêm afirmando que a crueldade para com animais e a crueldade contra humanos estão inter-relacionadas.
 • O conceito de bem-estar animal refere-se a uma boa ou satisfatória qualidade de vida que envolve determinados aspetos referentes ao animal tal como a saúde, a felicidade, a longevidade (Tannenbaum, 1991; Fraser, 1995). Um dos conceitos mais populares de bem–estar animal foi dado por Barry Hughes que o define como "um estado de completa saúde física e mental, em que o animal está em harmonia com o ambiente que o rodeia" (Hughes, 1976). Outra definição foi dada por Broom (1986) em que o bem-estar animal é definido pela "sua capacidade em se adaptar ao seu meio ambiente".
 • Жестокое обращение с животными (или живодёрство) — не связанное с самообороной причинение страдания или вреда животным из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних.
 • Djurplågeri involverar att en person tillfogar ett djur lidande eller missköter det. Djurplågeri definieras i respektive lands lagstiftning och varierar kraftigt. Vissa länder har inte alls någon lag som beivrar djurplågeri medan det i andra är ett brott som kan leda till böter eller längre fängelsestraff.
 • Добро́бут твари́н (англ. Animal welfare) — тема, що вперше постала в протоколі до Амстердамського договору 1997. Протокол «Про захист і добробут тварин» запроваджує нові засади діяльності ЄС у цій сфері. Він визнає тварин істотами, що мають відчуття, і зобов'язує європейські інституції, розробляючи та реалізуючи політику Спільноти, дбати про їхній добробут. Співпрацюючи з відповідними владними структурами країн-членів, Інспекція в галузі харчових продуктів та ветеринарії наглядає за дотриманням законів Спільноти. 1.Фізичний стан 2.Психічний (ментальний) стан 3.Природність
skos:narrower
foaf:depiction
 • External Image
foaf:isPrimaryTopicOf
thumbnail
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Sep 15 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software