About: Akkadian language     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : umbel-rc:Language, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FAkkadian_language

Akkadian ( akkadû, 𒀝𒅗𒁺𒌑 ak-ka-du-u2; logogram: 𒌵𒆠 URIKI) is an extinct East Semitic language that was spoken in ancient Mesopotamia (Akkad, Assyria, Isin, Larsa and Babylonia) from the third millennium BCE until its gradual replacement by Akkadian-influenced Old Aramaic among Mesopotamians by the 8th century BCE. The mutual influence between Sumerian and Akkadian had led scholars to describe the languages as a Sprachbund.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Akkadian language
 • أكدية (لغة)
 • Accadi
 • Akkadština
 • Akkadische Sprache
 • Ακκαδική γλώσσα
 • Akada lingvo
 • Idioma acadio
 • Akadiera
 • Akkadien
 • Bahasa Akkadia
 • Lingua accadica
 • アッカド語
 • 아카드어
 • Akkadisch
 • Język akadyjski
 • Аккадский язык
 • Língua acádia
 • Akkadiska
 • Аккадська мова
 • 阿卡德語
rdfs:comment
 • L'accadi (en cuneïforme: 𒀝𒅗𒁺𒌑 (ak-ka-du-u2); en logograma: 𒌵𒆠 (URIKI)) és una llengua semítica ja extinta. N'hi ha documents escrits a partir del 2300 aC, en escriptura cuneïforme. Va ser substituït per l'arameu a la zona de Mesopotàmia on es parlava. Fou una llengua de gran importància a l'antiguitat, i hi trobem poemes com l'Enuma Elish o una de les compilacions de lleis més antiga de la qual es té notícia, l'Estela de Hammurabi.
 • Η Ακκαδική γλώσσα (lišānum akkadītum) ήταν αρχαία γλώσσα (κλάδος της ευρύτερης ομάδας Αφροασιατικών γλωσσών) και ομιλείτο στην αρχαία Μεσοποταμία, ιδιαίτερα από τους Ασσυρίους και τους Βαβυλωνίους. Στη γραπτή εκδοχή της χρησιμοποιείτο η σφηνοειδής γραφή, σύστημα γραφής που προέκυψε από τη Σουμεριακή γλώσσα, μια μη-σημιτική γλώσσα. Το όνομά της προέκυψε από την πόλη , ένα μεγάλο κέντρο του Μεσοποταμιακού πολιτισμού.
 • Akkadisch (akkadû, 𒀝𒅗𒁺𒌑 ak-ka-du-u2; Logogramm: 𒌵𒆠 URIKI) ist eine ausgestorbene semitische Sprache, die stark vom Sumerischen beeinflusst wurde. Sie wurde bis ins erste nachchristliche Jahrhundert in Mesopotamien und im heutigen Syrien verwendet, in den letzten Jahrhunderten ihres Gebrauchs zunehmend vom Aramäischen verdrängt und diente zuletzt nur noch als Schrift- und Gelehrtensprache. Ihre Bezeichnung ist vom Namen der Stadt Akkad abgeleitet. Akkadisch war zusammen mit dem Aramäischen Volks- und Amtssprache in Mesopotamien sowie zeitweise die Sprache der internationalen Korrespondenz in Vorderasien bis nach Ägypten. Ihre beiden wichtigsten Dialekte waren Babylonisch und Assyrisch. Das Eblaitische wird von den meisten Forschern als nächster Verwandter des Akkadischen betrachtet.
 • La akada lingvo estas lingvo parolita de Akadanoj, por kiu la kaj la asiria estas dialektoj. Akada lingvo parencas al malnovhebrea kaj araba. La akada servis kiel komuna lingvo por la popoloj de sud-okcidenta Azio dum 300 jaroj ekde 9-a jc a.K. La lingvo estis uzita dum ĉirkaŭ 2500 jaroj en Mezopotamio.
 • Bahasa Akkadia (lišānum akkadītum) adalah sebuah bahasa Semitik (bagian dari yang lebih besar) yang digunakan di Mesopotamia kuno, khususnya oleh dan . Bahasa Akkadia adalah bahasa Semit tertua yang dikenal, menggunakan huruf paku dalam system tulisannya, yang pada dasarnya diambil dari bahasa Sumeria kuno, sebuah bahasa yang tidak terkait dan terisolasi. Nama bahasa ini berasal dari kota Akkad, salah satu pusat kebudayaan Mesopotamia kuno.
 • アッカド語(: 𒀝𒅗𒁺𒌑‎, ラテン文字転写: akkadū)は、「アッシリア・バビロニア語(Assyro-Babylonian)」とも呼ばれ、古代メソポタミアで話されていたセム語派の言語。当時は国際共通語でもあった。現在知られる最も古いセム語である。 シュメール語から借りた楔形文字で表記されたアッカド語の碑文や粘土板の資料数はすでに100万点に近く、現在もトルコ・シリア・イラクで新たに発見され続けている。書かれた年代は紀元前2350年ごろから西暦1世紀までの約2500年にわたり、その種類も宮廷の書簡、王の記念碑、条約、年代記、法律、『ハムラビ法典』のような法律集成、行政文書、契約書、歴史・数学・医学などの学術書、文法書、辞典、宗教的文献、神話、叙事詩などきわめて広い。
 • 아카드어 (lišānum akkadītum)는 셈어파이며 고대 메소포타미아 특히 아시리아인과 바빌로니아인들에서 쓰였다.(아시로-바빌로니아어이라 불린다.).최초의 검증된 셈어파의 언어인 그것은 고대 수메르어에서 유래한 쐐기 문자를 사용하였다. 언어의 이름은 메소포타미아 문명의 주요 중심인 고대도시 아카드에서 유래하였다.
 • Аккадский язык (𒀝 𒅗 𒁺 𒌑; транслит. lišānum akkadītum, по названию города Аккад), или ассиро-вавилонский язык, — один из древнейших семитских языков, образующий их северную или северо-восточную группу (возможно, вместе с эблаитским); разговорный язык трёх народов, населявших территорию Древней Месопотамии — аккадцев, вавилонян и ассирийцев. Для письменной фиксации аккадского языка применялась словесно-слоговая клинопись, заимствованная у шумеров. Древнейший аккадский памятник датируется XXV веком до н. э., позднейшие — I веком; в последние века своего существования аккадский язык, вытесненный арамейским, использовался лишь в нескольких городах Вавилонии.
 • Аккадська мова — мертва мова семітської мовної родини, якою розмовляли у Межиріччі. Це найстародавніша відома семітська мова. Вона використовувала клинопис, запозичений у шумерської. Назва мови походить від назви міста Аккад.
 • 阿卡德语(akkadû,𒀝𒅗𒁺𒌑 ak-ka-du-u2;語素文字:𒌵𒆠 URIKI) )又名亞甲語或亚迦底語,是古代美索不达米亚地区使用的一种亚非语系闪族语言。作为已知最早的闪族语言,阿卡德语使用源于古苏美尔语的楔形文字书写。该语言得名于两河文明名城阿卡德。
 • الأكّدية أو اللسان الأكّدي ( لِشَانُم أَكّديتُـمْ ) هي لغة عراقية قديمة و هي لغة سامية قديمة، ظهرت في بلاد الرافدين، العراق حاليا، منذ 3000 سنة قبل الميلاد وانتشرت لتصبح اللغة الرسمية في الهلال الخصيب ، وهي تصنف ضمن مجموعة اللغات السامية الشرقية. وتعد من أقرب اللغات القديمة إلى اللغة العربية. * وظلت اللغة الاكدية بلهجتها البابليه الحديثة لغة الخطاب والمكاتبات حتى عام 539 قبل الميلاد ، وهو العام التي وقعت فيه البلاد بابل وآشور تحت الاحتلال الخاميني الفارسي .
 • Akkadština je mrtvý semitský jazyk (člen širší afroasijské jazykové rodiny), kterým se hovořilo v oblasti starověké Mezopotámie. Tento nejstarší doložený semitský jazyk k zápisu používal klínové písmo, převzaté ze starší sumerštiny (nepříbuzný, izolovaný jazyk, rozšířený na stejném území). Termín akkadština je odvozen od hlavního města Akkadu, které vybudoval kolem roku panovník Sargon a které bylo kulturním centrem starověké Mezopotámie.
 • Akkadian ( akkadû, 𒀝𒅗𒁺𒌑 ak-ka-du-u2; logogram: 𒌵𒆠 URIKI) is an extinct East Semitic language that was spoken in ancient Mesopotamia (Akkad, Assyria, Isin, Larsa and Babylonia) from the third millennium BCE until its gradual replacement by Akkadian-influenced Old Aramaic among Mesopotamians by the 8th century BCE. The mutual influence between Sumerian and Akkadian had led scholars to describe the languages as a Sprachbund.
 • El acadio (lišānum akkadītum, 𒀝𒂵𒌈 ak.kADû) es una lengua semítica actualmente extinta, hablada en la antigua Mesopotamia principalmente por asirios y babilonios durante el II milenio a. C. En su tiempo llega a ser lingua franca de toda la región.​ Se escribe usando un sistema de escritura cuneiforme derivado del sumerio. El nombre deriva de la ciudad de Acad. El babilonio y el asirio son formas tardías de acadio empleadas en los reinos de Babilonia y Asiria, respectivamente.
 • Akadiera (: 𒀝𒅗𒁺𒌑; logograma 𒌵𒆠) ekialdeko hizkuntza semitikoa da, haraitzina Mesopotamian, bertzeak bertze, asiriarrek eta babiloniarrek erabilia. Haren sorburua Akad hirian zuen. Mesopotamiara semiten uhinekin heldu zen 2800 K.a. urteetan. Gero, Akadtar Inperioan hizkuntz ofiziala bihurtu zen sumerieraren ordez. Idazkera kuneiformea erabiltzen zuen. Maritik (gaurko Siriako ekialdean) Susara (Iraneko hegoaldean) zabaldu zen. K.a. 2000 urteetan antzinako akadieratik bi hizkera irten dira: eta asiriera.
 • L'akkadien (akkadûm en akkadien) est une langue chamito-sémitique de la famille des langues sémitiques éteinte qui a été fortement influencée par le sumérien. Elle fut parlée au moins du début du IIIe jusqu'au Ier millénaire av. J.-C. en Mésopotamie. Le nom de la langue, qui est celui employé durant l'Antiquité, est dérivé du nom de la ville d'Akkad, capitale de l'empire du même nom. Au cours du IIe et du Ier millénaire av. J.-C., elle est représentée par deux dialectes : le babylonien, dans le Sud de la Mésopotamie (Babylonie), et l'assyrien, dans le Nord (Assyrie). Au cours des derniers siècles de l'akkadien, il est de moins en moins parlé, supplanté qu'il est par l'araméen et est surtout utilisé comme écriture savante dans le milieu des lettrés de la Babylonie tardive.
 • La lingua accadica (akkadû, in cuneiforme 𒅎𒀝𒂵𒌈) era una lingua semitica orientale parlata nell'antica Mesopotamia, in particolare dagli Assiri e dai Babilonesi. L'accadico è la più antica lingua semitica mai attestata, che utilizza i caratteri cuneiformi come sistema di scrittura (utilizzati inizialmente dai Sumeri). La lingua è stata chiamata "accadico" dalla città di Akkad, forse una fondazione di Sargon, maggior centro abitato dell'impero accadico, ancora oggi non rintracciata con certezza.
 • Język akadyjski (akad. lišānum akkadītum, Kod ISO 639: akk), dawniej też zwany „chaldejskim” – język z grupy semickiej, używany w Mezopotamii od połowy III tysiąclecia p.n.e. do początków I tysiąclecia n.e. Nazwa języka pochodzi od miasta Akad w środkowej Mezopotamii, stolicy imperium akadyjskiego, założonego około 2350 roku p.n.e. przez Sargona. W drugiej połowie II tysiąclecia p.n.e. był używany w kontaktach dyplomatycznych między państwami Egiptu, Mezopotamii, Anatolii, Izraela i Syrii.
 • Akkadisch was een Semitische taal die gebruikt werd van de (ca. 2800 v.Chr.) tot de 1e eeuw na Chr., al werd het als gesproken taal in de laatste eeuwen voor Christus geleidelijk vervangen door het Aramees en bleef het hoofdzakelijk als taal van de wetenschap verder leven (vgl. het Latijn in de middeleeuwen).Van het begin van het 2e millennium tot het einde van het Assyrische Rijk bestonden twee dialecten, Babylonisch en Assyrisch. Een overzicht:
 • O acádio (lišānum akkadītum), também conhecido como acadiano ou assiro-babilônio era uma língua semítica (parte da família afro-asiática) falada na antiga Mesopotâmia, particularmente pelos assírios e babilônios. A mais antiga língua semítica registrada, ela utilizava a escrita cuneiforme, que por sua vez havia sido derivada do antigo sumério, uma língua isolada sem qualquer parentesco. O nome da língua é derivado da cidade de Acádia, um dos principais centros da civilização mesopotâmica.
 • Akkadiska (𒀝𒂵𒌈 ak.ka.dû) är ett östsemitiskt språk, som var starkt influerat av sumeriskan. Det användes under perioden från omkring 2500 f.Kr. till första århundradet e.Kr. i Mesopotamien och i dagens Syrien. Under de sista århundradena blev det i allt högre grad utträngt av arameiskan och användes slutligen endast som skrift- och lärdomsspråk. Språkets namn är avlett från namnet på staden Akkad. Akkadiskan var folkspråk och ämbetsspråk i Mesopotamien liksom tidvis språket för internationell korrespondens i främre Asien ända till Egypten.
differentFrom
foaf:name
 • Akkadian
 • akkadû
name
 • Akkadian
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3319 as of Dec 29 2020, on Linux (x86_64-centos_6-linux-glibc2.12), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software