About: Akkadian Empire     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : umbel-rc:PopulatedPlace, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FAkkadian_Empire&graph=http%3A%2F%2Fdbpedia.org&graph=http%3A%2F%2Fdbpedia.org

The Akkadian Empire was the first ancient empire of Mesopotamia after the long-lived civilization of Sumer. It was centered in the city of Akkad and its surrounding region. The empire united Akkadian (Assyrian and Babylonian) and Sumerian speakers under one rule.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • Akkadian Empire
 • أكاد (مدينة)
 • الإمبراطورية الأكدية
 • Accad
 • Imperi Accadi
 • Akkad
 • Akkadská říše
 • Reich von Akkad
 • Akkad
 • Ακκαδική αυτοκρατορία
 • Akada Imperio
 • Akado
 • Imperio acadio
 • Akadtar Inperioa
 • Agadé
 • Empire d'Akkad
 • Akkad (ville)
 • An Acáid
 • Impireacht na hAcáide
 • Akad (kota)
 • Kekaisaran Akkadia
 • Akkad (città antica)
 • Impero di Akkad
 • アッカド
 • アッカド帝国
 • 아카드 제국
 • 아카드
 • Akkadische Rijk
 • Imperium akadyjskie
 • Akkad (stad)
 • Akad (miasto)
 • Acádia (cidade)
 • Império Acádio
 • Аккад
 • Аккад
 • Akkad
 • Аккад (держава)
 • Аккад (город)
 • 阿卡德帝国
 • 阿卡德 (城市)
rdfs:comment
 • Accad (cuneiforme, 𒌵𒆠 URIKI)fou una ciutat fundada cap al 2340 aC per Sargon, capital d'un imperi conegut amb el mateix nom. Cap al 2159 aC, va ser ocupada i destruïda pels gutis i després el territori de la ciutat va seguir la història general de Mesopotàmia i la ciutat ja no va tornar a recuperar-se. Mai no s'ha trobat el seu emplaçament, que se suposa era prop de Kix o potser de Bagdad.
 • اكاد (وتسمى كذلك اكادي أو اغادي) هي مدينة قديمة كانت عاصمة الامبراطورية الاكدية، وموقعها غير محدد حتى الآن ولكن يرجح بأنها كانت تقع على الضفة الشرقية لنهر دجلة.
 • Οι Ακκάδιοι ήταν αρχαίος λαός. Ήταν οι βόρειοι γείτονες των Σουμερίων στη Μεσοποταμία κατά την 3η χιλιετία π.Χ.
 • Mhair an tImpireacht na hAcáide ó 2334 r. Chr go 2154 r. Chr.
 • Príomhchathair an tImpireacht na hAcáide ab ea an Acáid.
 • Kekaisaran Akkadia adalah kekaisaran yang berpusat di kota Akkad (Sumeria: Agade Hittite KUR A.GA.DÈKI "tanah Akkad"; Biblical Accad) dan wilayah sekitarnya (Akkadian URU Akkad KI) di Mesopotamia tengah (Irak modern). Kota Akkadia terletak di tepi barat sungai Efrat. Meskipun dilakukan pencarian lebih lanjut, lokasi spesifiknya tidak pernah ditemukan. Kekaisaran ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-24 dan 22 SM, dengan dilakukannya penaklukan oleh raja Sargon dari Akkad terhadap bangsa Sumeria sekitar tahun 2.300 SM.
 • アッカド帝国(アッカド語: 𒆳𒌵𒆠‎, ラテン文字転写:māt Akkadi、シュメール語: 𒀀𒂵𒉈𒆠‎, ラテン文字転写:a-ga-de3KI、英語: Akkadian Empire)は、メソポタミア最初の古代帝国である。アッカド市を中心としており、その周辺地域は聖書においてもまたアッカドと呼ばれていた。アッカド語とシュメール語の話者が、この国の下に統一された。アッカド王国またはアッカド王朝とも。
 • アッカド(𒆳𒌵𒆠 - KUR.URIKI - AGA.DĒKI、英語:Akkad)は、メソポタミア(現在のイラク)南部を占めるバビロニアの北半分の地域、またはそこに興ったアッカド帝国の都。アガデとも。南側にシュメール、北西側にアッシリアが隣接していた。その場所は不明だが、多くの候補地があり、ほとんどがチグリス川の東、現代の都市サーマッラーとバグダッドの間としている。
 • Het Akkadische Rijk, genoemd naar de hoofdstad Akkad of Agade, was een historische staat in Mesopotamië die tussen 2350-2150 v.Chr. bestond. Vanuit het kerngebied Akkad breidde het rijk zich over grote delen van Mesopotamië uit.
 • Akkad (ook wel geschreven als Akkade of Agade) was de hoofdstad van het Akkadische Rijk, de belangrijkste macht in Mesopotamië aan het eind van het derde millennium v.Chr. Akkad is alleen bekend uit schriftelijke bronnen. De precieze ligging van Akkad is onbekend, maar onderzoekers hebben een aantal archeologische vindplaatsen aangewezen die Akkad zouden kunnen zijn. De meest recente voorstellen plaatsen Akkad ten oosten van de Tigris.
 • Imperium akadyjskie – semickie państwo założone przez Sargona Wielkiego, istniejące w latach panowania dynastii akadyjskiej: 2334–2193 p.n.e., na terenie środkowej Mezopotamii, którego stolicą było miasto Akad (Agade). W czasach największego rozkwitu zasięg imperium akadyjskiego wykraczał poza tereny Mezopotamii, obejmując cały jej obszar oraz tereny przyległe.
 • Akad, Akkad, Agade, Akade, Akkade (zapisywane w piśmie klinowym A-ga/kà-dèki) – starożytne miasto w Mezopotamii, stolica imperium akadyjskiego za czasów panowania Sargona Wielkiego i jego następców; nierozpoznane archeologicznie.
 • Акка́д, также Аккаде́ или Агаде́ (аккад. Akkadê, шум. А.ga.de, библейск. Аккад) — древний город на севере Южной Месопотамии, столица Аккадского царства. Точное местонахождение не установлено. Общинный бог — Аба. По названию города Аккаде окружающая область Ки-Ури получила именование «Аккад» (аккад. māt Akkadê «страна Аккаде»), а язык местного восточносемитского населения стал называться аккадским (аккад. Akkadû(m)).
 • Acádia (em acádio: 𒀀𒂵𒉈𒆠; romaniz.: Agadé ou o bíblico Acade) foi uma cidade da Mesopotâmia e capital do Império Acádio, a força política dominante na região pelo fim do III milênio a.C.. Sua existência é conhecida apenas através de fontes textuais; sua localização ainda é incerta, embora os estudiosos tenham proposto uma série de sítios diferentes. Sugestões mais recentes situam-na a leste do rio Tigre.
 • Akkad var en stad och ett kulturområde mellan städerna Sippar och Kish i mellersta Mesopotamien (nuvarande Irak) under forntiden. Det var även känt som Agade. Det Akkadiska imperiet bestod omkring 2300–2200 f.Kr. och omfattade då hela Mesopotamien. Akkaderna var ett semitiskt folk vars språk akkadiska senare blev helt dominerande i regionen.
 • 阿卡德(/ˈækæd/)或 阿加德 (cuneiform: 𒌵𒆠 URI)伊拉克美索不达米亚古城,也是城市周边地区的名字,阿卡德帝国的首都,为公元前24世纪前后的美索不达米亚的政治中心。阿卡德帝国覆灭后,该城受到攻击并被摧毁,其遗址迄今无发现。该城市位置未知,不过有很多候选地,西方学者根据已经发现的楔形文字资料记载推断位于底格里斯河东岸巴格达和萨迈拉之间。
 • 阿卡德帝国(阿卡德語:𒆳𒌵𒆠 māt Akkadi;蘇美語:𒀀𒂵𒉈𒆠 a-ga-de3KI,前2334年-前2192年)是人类历史上第一个帝国,统治区域位于美索不达米亚(今伊拉克),早于该地区后来出现的巴比伦和亚述帝国。闪米特语族的一支。于前3000年前结束游牧生活,定居于被称为苏美尔的美索不达米亚南部,并建立了名为阿卡德的城邦国家。前2334年左右,阿卡德君主萨尔贡的军事征服使其在整个美索不达米亚地区建立了君主制的集权国家,结束了苏美尔持续7个世纪的城邦各自为政时代。阿卡德時代末期,受到内部叛乱、边疆独立、外敌入侵的困扰,最终于前2193年,末代君主去世后,在不知谁是继任者的混乱中崩溃,帝国持续时间不到150年,但它为该地区后来时代的君主,树立了在整个美索不达米亚地区建立统一国家的先例。
 • Аккад (Аккаде чи Аґаде) — історичне місто й область північного Межиріччя.
 • الإمبراطورية الأكدية (بالإنجليزية: The Akkadian Empire)‏ كانت أول إمبراطورية قديمة في بلاد ما بين النهرين، بعد الحضارة السومرية المديدة. تمركزت في مدينة أكاد (سومرية: أگد وحسب التأريخ التوراتي أكد) وفي المناطق المحيطة بأكد في منتصف بلاد الرافدين (حالياً العراق). وقد وحدت الإمبراطورية متحدثي اللغتين الأكادية (الآشورية والبابلية) والسومرية تحت ظل حكم واحد. كما مارست الإمبراطورية الأكدية نفوذها عبر بلاد ما بين النهرين والشام والأناضول، حيث أرسلت بعثات عسكرية إلى أقصى الجنوب مثل دلمون ومجان (البحرين وعمان الحديثتان) في شبه الجزيرة العربية.
 • L'Imperi Accadi va ser un gran regne de Mesopotàmia format a partir de les conquestes de Sargon. El poden situar entre 2334–2154 a.n.e., segons la cronologia mitjana, o entre 2270–2083 a.n.e., segons la cronologia curta. A Sargon el va succeir els seus fills Rimuix i Manixtuixu, el seu net Naram-Sin i el fill d'aquest, Xar-Kali-Xarri.
 • Akkadská říše je název starověkého státního útvaru, který existoval zhruba v letech 2334 – 2154 př. n. l. a zahrnoval prakticky celou Mezopotámii (dnes Irák) a část Sýrie. Jednalo se o první rozlehlou říši v této oblasti (do té doby charakterizovanou městskými státy) a zároveň první významnou politickou jednotku, jejímž nositelem byla semitská, nikoli sumerská složka populace. Název sám je odvozen od pojmenovaní města Akkadu, založeného kolem roku 2330 př. n. l.
 • Akkad je jméno dosud neobjeveného hlavního města akkadské říše, kterou kolem roku 2340 př. n. l. založil král Sargon. Město však patrně vzniklo již dříve a Sargon je jen obnovil a přestavěl. Semitský jazyk, jímž zdejší obyvatelé hovořili a psali, akkadština, nahradila ve 2. tisíciletí př. n. l. starší sumerštinu jako obcovací jazyk (lingua franca) celé oblasti, než ji v 1. tisíciletí př. n. l. nahradila aramejština.
 • Akkad (sumerisch KUR URIKI, A.GA.DEKI) war eine Stadt in Mesopotamien. Im späten 3. Jahrtausend v. Chr. wurde sie unter Sargon von Akkad zum Zentrum seines Reiches erhoben. Dieses wird heute nach seiner Hauptstadt als Reich von Akkad bzw. Akkadisches Großreich bezeichnet, die entsprechende Periode der mesopotamischen Geschichte Akkadzeit (etwa 2340–2200 v. Chr.) genannt. Außerdem ist die in verschiedenen Sprachstufen und Dialekten bis ins 1. Jahrhundert n. Chr. belegte semitische Sprache Mesopotamiens nach der Stadt benannt: Akkadisch.
 • The Akkadian Empire was the first ancient empire of Mesopotamia after the long-lived civilization of Sumer. It was centered in the city of Akkad and its surrounding region. The empire united Akkadian (Assyrian and Babylonian) and Sumerian speakers under one rule.
 • La Akada Imperio estis granda reĝlando de Mezopotamio kreita post la konkeroj de Sargono. Ĝi havis sian plejan gloran pinton inter la 24a kaj la 22a jarcentoj a.K. (2334 al 2192 a.K.) en kiu kvin reĝoj regis: Sargono mem, liaj filoj Rimuŝ kaj Maniŝutusu, lia nepo Naram-Sin kaj lia filo, Ŝarkaliŝari kiuj entute regis 141 jarojn. La urboj de Mezopotamio pleniĝis je monumentoj kaj steloj memorigaj kiuj menciis la grandecon de la nova imperio kaj en la skribo okazis grava avanco de la akada lingvo, kiu konvertiĝis en la administra lingvo de la ŝtato.
 • Akado estas antikva regiono en Mezopotamio, en nordokcidenta parto de tiu ĉi regiono, antaŭ starigo de Babilonio en La alia, suda parto de Mezopotamio nomiĝis Sumero. Inter la du regionoj okazis multaj militoj dum sia ekzisto, sed ambaŭ defendis sin kontraŭ aliaj najbaroj. De tiu tempo la sumera lingvo iom post iom cedis la lokon al akada lingvo. Sargona dinastio regis ĉirkaŭ 120 jaroj kaj en 2200 a.K. ĝi estis detruita pro la invadoj de la orientaj najbaroj - gutiaj triboj.
 • El Imperio acadio fue un gran reino de Mesopotamia formado a partir de las conquistas de Sargón I de Acad en el siglo XXIV a. C., considerado por varios historiadores como el primer imperio en la historia de la Humanidad.​ Los dominios del Imperio se extendieron a toda la cuenca del Tigris y Éufrates, Elam, Siria y ―según las inscripciones― aún más allá, hasta el Líbano y la costa mediterránea. Según dichas inscripciones, incluso llegarían a realizar incursiones en Anatolia y el golfo Pérsico hacia Dilmún y Magan (los modernos Baréin y Omán, en Arabia).​
 • Acadia, Akkad, Acad o Agadé​ fue una ciudad del norte de la Mesopotamia inferior, en la zona llamada posteriormente como Acadia, entre Asiria al norte y Sumeria en el sur. Es la única gran ciudad real mesopotámica cuyo emplazamiento todavía permanece sin identificar, si bien se ha supuesto como posible situación la confluencia de los ríos Diyala y Tigris, entre las afueras del actual Bagdad y la actual Samarra.​​
 • Akadtar Inperioa Mesopotamiako erdialdeko inperioa zen, Akad hiriaren lurraldeek osatua. Kaldea iparraldeko eskualde bat zen, hau da, Behe Mesopotamia, Asiria ipar-ekialdean eta Sumer hegoaldean, Babiloniaren aurreko antzinako historiaren garaian, non akadiera sortu zen. Babilonia, eskualde bezala, Akad eta Sumerren lurralde konbinatuen bidez sortu zen. Akadierak, babiloniera eratu arte eboluzionatu zuen, sumertar hizkuntza desagertu egin zen bitartean. Akadtarrek, sumertarrek bezala, idazkera kuneiformea erabili zuten arren, euren hizkuntzara itzuli zuten.
 • Akkad ou Agade est une ville antique de Basse Mésopotamie, ancienne capitale de l'Empire d'Akkad, fondé par Sargon l'Ancien. Elle n'a toujours pas été retrouvée, et sa situation exacte demeure donc inconnue. On la situe soit dans les environs de Kish, ou bien plus au nord, jusque dans la région de Bagdad (peut-être même à l'emplacement de l'actuelle capitale de l'Irak), ou la basse vallée de la Diyala. Le seul moyen de connaître certains de ses aspects est le recours aux textes anciens.
 • L’empire d'Akkad (ou empire d’Agadé, ou encore empire akkadien) est un État fondé par Sargon d'Akkad qui domina la Mésopotamie de la fin du XXIVe siècle av. J.-C. au début du XXIIe siècle av. J.-C. selon la chronologie la plus couramment retenue, même s'il est possible qu'il se soit épanoui environ un siècle plus tard, les datations étant incertaines pour une période aussi lointaine.
 • L'impero di Akkad (o impero accadico) è stato un regno mesopotamico, esistito nella seconda metà del III millennio a.C. Ebbe vita per circa 150 anni (dal 2350 al 2200 a.C. circa). Fondato dall'imporsi di una figura di homo novus, Sargon di Akkad, rappresentante dell'elemento semitico ormai sempre più preponderante in Mesopotamia, e dalle sue iniziali conquiste, diede origine ad una dinastia, detta "accadica", dal nome di una capitale, Akkad, non si sa se di nuova fondazione. Dal nome della capitale prendono il nome anche i cosiddetti "Accadi" (pronuncia: akkàdi), nome con cui si indica la popolazione di origine semitica che abitava Akkad (in questo caso, si intende la parte settentrionale della Bassa Mesopotamia, in opposizione a Sumer, la parte meridionale).
Faceted Search & Find service v1.17_git93 as of Oct 15 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:   [cxml] [csv]     RDF   [text] [turtle] [ld+json] [rdf+json] [rdf+xml]     ODATA   [atom+xml] [odata+json]     Microdata   [microdata+json] [html]    About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Oct 25 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory, 49 GB memory in use)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software