About: Knowledge representation and reasoning     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)

Knowledge representation and reasoning (KR², KR&R) is the field of artificial intelligence (AI) dedicated to representing information about the world in a form that a computer system can utilize to solve complex tasks such as diagnosing a medical condition or having a dialog in a natural language. Knowledge representation incorporates findings from psychology about how humans solve problems and represent knowledge in order to design formalisms that will make complex systems easier to design and build. Knowledge representation and reasoning also incorporates findings from logic to automate various kinds of reasoning, such as the application of rules or the relations of sets and subsets.

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • تمثيل المعرفة
 • تمثيل عقلي
 • Mentální reprezentace
 • Reprezentace znalostí
 • Wissensrepräsentation
 • Repräsentation (Psychologie)
 • Knowledge representation and reasoning
 • Representación del conocimiento
 • Representación mental
 • Représentation des connaissances
 • Représentation mentale
 • Rappresentazione della conoscenza
 • Rappresentazione mentale
 • 知識表現
 • 지식 표현
 • Representatie (psychologie)
 • Representação de conhecimento
 • Representação mental
 • Представление знаний
 • Представление (психология)
 • Представлення знань
 • 心智表徵
 • 知识表示
rdfs:comment
 • Mentální reprezentace ve filosofii mysli, kognitivní psychologii, neurovědě a kognitivní vědě je hypotetický vnitřní kognitivní symbol, užívaný jako reprezentace vnější reality světa nebo také je takto označován mentální proces pracující s těmito symboly. Tento formální systém vytváří konkrétní podobu určitých subjektů nebo určitého typu informací. Sedláková definuje pojem mentální reprezentace jako konečný výsledek kódování informací, jež je v případě dispoziční mentální reprezentace uložený v paměti, anebo je v případě aktuální reprezentace součástí toku uvědomovaných informací.
 • Repräsentationen (mentale Repräsentationen oder Repräsentanzen) sind Konstrukte der Psychologie, mit deren Hilfe Wissenschaftler verschiedener Disziplinen versuchen, psychische Prozesse zu beschreiben und messbar zu machen (zu operationalisieren). Die Repräsentation eines bestimmten Objektes (einschließlich seiner Funktionsweise, beispielsweise die Vorstellung, wie ein Computer arbeitet) oder Prozesses wird auch Mentales Modell genannt.
 • La représentation des connaissances désigne un ensemble d'outils et de procédés destinés d'une part à représenter et d'autre part à organiser le savoir humain pour l'utiliser et le partager.
 • La représentation mentale est une représentation que l'on se fait, par la pensée, d'une projection sensorielle, d'un concept ou d'une situation. Une représentation mentale peut être de l'ordre du réel ou du fictif.
 • 知識表現(ちしきひょうげん)、KR(Knowledge Representation)は、推論を導けるような知識の表現、およびその方法を開発する人工知能研究の領域である。 思考を形式的に分析し、議論領域を記述する。一般に、議論領域の記述から推論するための形式意味論を与え、解釈可能な意味を各文が生じるように演算子を与える。それによって自動推論が可能となる。 知識表現は、表現力が高いほど、事柄が簡潔に記述されるが、一貫性が保障されず、自動推論が困難となる。例として、命題論理は自己認識的時相論理よりも表現力が低い。用途・必要性・資源との適合性がKR推論システムの開発において大切となる。 200x年代にXMLの応用として宣伝されたためにブームとなった知識表現の利用に、セマンティック・ウェブがある。知識表現としての新規性は表層の記法にXMLを利用するという点で、グラフである知識を、本質的に木であるXMLでどう扱うかは難点も考えられるが、「ウェブ」の語が付いているようにWWWと親和性があるなどとされてブームとなった。
 • Representatie is een code of symbool voor opslag van kennis van de buitenwereld in de hersenen.
 • Представле́ние — воспроизведённый образ предмета или явления, которые здесь и сейчас человек не воспринимает и который основывается на прошлом опыте субъекта (человека); а также психический процесс формирования этого образа. Кроме того, есть соответствующее понятие философии.
 • 心智表徵,又稱為認知表徵,在心靈哲學、認知心理學、神經科學以及認知科學等領域中,指的是一種假設性的內在認知符號,能夠表示外在現實;或是指一种利用某種符號的心理過程,這種符號是個形式系統,能夠阐明某些實體或資訊類型,同時也帶有該系統如何完成工作的詳細資訊。 心智表徵指的是,實際上并不存在于感官中的事物之心理意象,人們的心靈常常會有物體、事件和環境的意象。比如說,如果你被要求去回想一個生日派對,你可能會記得當時的一些人、舉辦的地點、你看過的事物,甚至可能包括你聞到的味道。你無法真的聞到或看到這些事物,但是你可以想像它們。 在當代哲學領域中,尤其是形上學的領域,例如心靈哲學和本體論,心智表徵是解釋和描述想法和概念的本質的主要途徑之一。 心智表徵(或心理意象)也能夠表現那些個體沒有經驗過或不存在的事物。想像你自己在一個你沒有去過的地方旅行,或是有第三隻手臂。這些事物不是沒有發生就是根本不可能存在。雖然視覺意象比較可能被記住,心理意象則可能包括所有種類的知覺形式的任何一種表現,例如,聽覺、嗅覺、味覺。建議並認為,心理意象被利用來協助解決某一類的問題,我們有能力將不確定的物體視覺化,並且在心靈呈現這些意象,進一步去解決前稱的不確定性。
 • 知識表示法(知識重呈/知識表現) 是認知科學和人工智能兩個領域共同存在的問題。在認知科學裡,它關係到人類如何儲存和處理資料。在人工智能裡,其主要目標為儲存知識,讓程式能夠處理,達到人類的智慧。目前這個領域仍然沒有一個完美的答案。
 • تمثيل المعرفة والمحاكمة (KR², KR&R) هو مجال الذكاء الاصطناعي (AI) المخصص لتمثيل المعلومات عن العالم في شكل يمكن لنظام الحاسوب استخدامه لحل المهام المعقدة مثل تشخيص حالة طبية أو إجراء حوار بلغة طبيعية. يتضمن تمثيل المعرفة استنتاجات من علم النفس حول كيفية تمثيل الإنسان للمعرفة وكيفية حله للمشاكل، لتصميم شكليات تجعل تصميم الأنظمة المعقدة وبناءها أكثر سهولة. يتضمن تمثيل المعرفة والمحاكمة أيضًا استنتاجات من المنطق لأتمتة أنواع مختلفة من المحاكمة، مثل تطبيق القواعد أو علاقات المجموعات والمجموعات الجزئية.
 • التمثيل العقلي أو التمثيل المعرفي (بالإنجليزية: Mental representation)‏ هو التمثُّل الرمزي للواقع الخارجي فرضيًا وداخليًا ومعرفيًا. يوجد المصطلح في فلسفة العقل وعلم النفس المعرفي والعلوم العصبية والعلوم الاستعرافية. أو هو عملية عقلية معرفية تستخدم ذلك التمثل الرمزي، «نظام رسمي لإنشاء كيانات أو أنواع معينة صريحة من المعلومات، مع تحديد طريقة فعل ذلك». تتيح التصورات الذهنية أيضًا للناس تفسير الأشياء الموجودة أمامهم مباشرةً، على الرغم من أن عملية تفسير الدماغ للمحتوى العقلي الذي يُمثَّل ما زالت موضع نقاش.
 • Reprezentace znalostí je schopnost jazyka (vyjadřovací síla) popisovat – reprezentovat jistou třídu znalostí. Základní klasifikací těchto tříd je způsob (filtr) poznání, prostřednictvím kterého byly znalosti získány. Přirozené poznání používá jako filtr poznání vágnost a získané znalosti jsou inherentně vágní (Bertrand Russell) . Umělé poznání exaktních věd užívá diskrétní filtr Newtonův, získané znalosti jsou popsány exaktně. Dva typy znalostí, mezi nimiž je propast.
 • Wissensrepräsentation (englisch: knowledge representation) dient im Rahmen der Wissensmodellierung dazu, Wissen in Wissensbasierten Systemen formal abzubilden. Dazu sind verschiedene formale Sprachen und Notationen vorgeschlagen worden. Eine Sammlung auf diese Weise repräsentierten Wissens wird als Wissensbasis oder Wissensbank bezeichnet; im Semantic Web ist formalisiertes Wissen verteilt abgelegt. Im Gegensatz zur Wissensrepräsentation liegt der Schwerpunkt bei der Wissensorganisation mehr auf der Ordnung bestehender Wissensbestände, die nicht selbst dargestellt, sondern durch Metadaten beschrieben werden.
 • Una representación mental (o representación cognitiva), en filosofía de la mente, psicología cognitiva, neurociencia y ciencia cognitiva, es un símbolo cognitivo interno hipotético que representa la realidad externa,​ o un proceso mental que hace uso de dicho símbolo: "un sistema formal para hacer explícitas ciertas entidades o tipos de información, junto con una especificación de cómo lo hace el sistema".​
 • La representación del conocimiento y el razonamiento es un área de la inteligencia artificial cuyo objetivo fundamental es representar el conocimiento de una manera que facilite la inferencia (sacar conclusiones) a partir de dicho conocimiento. Analiza cómo pensar formalmente - cómo usar un sistema de símbolos para representar un dominio del discurso (aquello de lo que se puede hablar), junto con funciones que permitan inferir (realizar un razonamiento formal) sobre los objetos. Generalmente, se usa algún tipo de lógica para proveer una semántica formal de cómo las funciones de razonamiento se aplican a los símbolos del dominio del discurso, además de proveer operadores como cuantificadores, operadores modales, etc. Esto, junto a una teoría de interpretación, dan significado a las frases e
 • Knowledge representation and reasoning (KR², KR&R) is the field of artificial intelligence (AI) dedicated to representing information about the world in a form that a computer system can utilize to solve complex tasks such as diagnosing a medical condition or having a dialog in a natural language. Knowledge representation incorporates findings from psychology about how humans solve problems and represent knowledge in order to design formalisms that will make complex systems easier to design and build. Knowledge representation and reasoning also incorporates findings from logic to automate various kinds of reasoning, such as the application of rules or the relations of sets and subsets.
 • La rappresentazione della conoscenza è una branca dell'intelligenza artificiale che studia il modo in cui avviene il ragionamento umano, e si preoccupa di definire dei simbolismi o dei linguaggi che permettano di formalizzare la conoscenza al fine di renderla comprensibile alle macchine, per potervi fare dei ragionamenti automatici (inferendo le informazioni presenti) ed estrarre così nuova conoscenza. Esistono principalmente due metodologie per rappresentare la conoscenza: * I linguaggi formali * Gli alberi di decisione.
 • Una rappresentazione mentale (o rappresentazione cognitiva), in filosofia della mente, psicologia cognitiva, neuroscienze, scienze cognitive, è un ipotetico simbolo cognitivo interno che rappresenta la realtà esterna, oppure è un processo mentale che fa uso di tale simbolo; "un sistema formale atto a rendere esplicite alcune entità o tipi di informazioni, con la specificazione di come il sistema realizza ciò".
 • Uma representação mental (ou representação cognitiva; ou representação psíquica), na filosofia da mente, psicologia cognitiva, neurociência e ciência cognitiva, é um símbolo cognitivo interno hipotético que representa a realidade externa, ou então um processo mental que faz uso de um símbolo; "um sistema formal para fazer explícitas determinadas entidades ou tipos de informação, juntamente com uma especificação de como o sistema faz isso." Apesar do uso difundido em diferentes modelos que têm como unidade básica o indivíduo, existem limitações epistêmicas concernindo seu uso.
 • Representação do Conhecimento é uma subárea de pesquisa em inteligência artificial. A pesquisa na área de representação do conhecimento tenta responder diversas perguntas como: * Como representamos nosso conhecimento? * As pessoas representam conhecimento todas da mesma maneira? * Existe alguma forma de representar qualquer coisa? * Como programas inteligentes devem representar conhecimento?
 • Представление знаний — вопрос, возникающий в когнитологии (науке о мышлении) и информатике, а также в исследовании вопросов, связанных с искусственным интеллектом.В когнитологии он связан с тем, как люди хранят и обрабатывают информацию.В информатике — с подбором представления конкретных и обобщённых знаний, сведений и фактов для накопления и обработки информации в ЭВМ. Главная задача в искусственном интеллекте (ИИ) — научиться хранить знания таким образом, чтобы программы могли осмысленно обрабатывать их и достигнуть тем подобия человеческого интеллекта.
 • Предста́влення зна́нь або подання знань має кілька значень: * галузь досліджень, пов'язана з філософією та когнітивною психологією; * галузь досліджень штучного інтелекту; * одна із функцій експертної системи. Представлення знань у когнітології пов'язано з тим, як люди зберігають і опрацьовують дані. Предмет дослідження в цій галузі — методи асоціативного збереження інформації, подібні до тих, що існують в мозку людини.
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git81 as of Jul 16 2021


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3322 as of Aug 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software