About: Chemical formula     Goto   Sponge   NotDistinct   Permalink

An Entity of Type : owl:Thing, within Data Space : dbpedia.org associated with source document(s)
QRcode icon
http://dbpedia.org/describe/?url=http%3A%2F%2Fdbpedia.org%2Fresource%2FChemical_formula

A chemical formula is a way of presenting information about the chemical proportions of atoms that constitute a particular chemical compound or molecule, using chemical element symbols, numbers, and sometimes also other symbols, such as parentheses, dashes, brackets, commas and plus (+) and minus (−) signs. These are limited to a single typographic line of symbols, which may include subscripts and superscripts. A chemical formula is not a chemical name, and it contains no words. Although a chemical formula may imply certain simple chemical structures, it is not the same as a full chemical structural formula. Chemical formulae can fully specify the structure of only the simplest of molecules and chemical substances, and are generally more limited in power than are chemical names and structu

AttributesValues
rdf:type
rdfs:label
 • صيغة كيميائية
 • Chemický vzorec
 • Chemische Formel
 • Χημικός τύπος
 • Chemical formula
 • Kemia formulo
 • Fórmula química
 • Formula kimiko
 • Formule chimique
 • Foirmle cheimiceach
 • Rumus kimia
 • Formula chimica
 • 化学式
 • 화학식
 • Chemische formule
 • Symbolika chemiczna
 • Fórmula química
 • Химическая формула
 • Kemisk formel
 • Хімічна формула
 • 化学式
rdfs:comment
 • الصيغة الكيميائية هي طريقة موجزة للتعبير عن عدد الذرات ونوعها التي يتكون منها مركب كيميائي معين. وهي تعبر عن كل عنصر برمزه الكيميائي، وتكتب بجواره مباشرة عدد الذرات في جزيئ هذا المركب. وفي حالة وجود أكثر من ذرة لنفس العنصر في الجزيء فإن عدد الذرات يكتب أسفل يمين العنصر. وللمواد غير الجزيئية يعبر الرقم السفلي عن الصيغة الوصفية. والصيغة الكيميائية التي تستخدم لسلسلة المركبات التي تختلف عن بعضها البعض بوحدات ثابتة تسمى "الصيغة العامة". وتسمي هذه السلسلة سلسلة متجانسة، ويسمي رقمها رمز التجانس.
 • Chemický vzorec je grafické zobrazení složení, případně struktury a prostorového uspořádání molekul chemické sloučeniny nebo prvku za použití symbolů prvků, případně čísel a dalších znaků (např. závorek) a grafických prvků (čar a křivek). Pod pojmem chemický vzorec se může skrývat řada různých reprezentací molekul. Česká terminologie označování jednotlivých kategorií chemických vzorců není zcela ustálená.
 • Kemiaj formuloj montras la molekulan konstruon de kemiaj kombinaĵoj. Ekzemple, akvo estas tre simpla kombinaĵo. Ĝia formulo estas H2O. Tio signifas, ke molekulo de akvo havas 2 atomojn da hidrogeno kaj 1 atomon da oksigeno. Oni skribas la kvanton de atomoj kiel indekso. * * * *
 • Formula kimikoa elementu kimikoek osatutako konposatu baten (molekula edo kristala izan) errepresentazio konbentzionala da. Taula periodikoan agertzen diren ikurren bitartez molekula bakoitzean dauden elementuak aipatzen dira eta azpi-indize gisa bakoitzaren atomo kopurua agertzen da, unitate elemental bakoitzean dauden proportzioak agertuz.
 • Léiriú ábhair i dtéarmaí siombailí na ndúl ann. Scríobhtar foirmlí comhdhúl móilíneach mar mhóilín iomlán: mar shampla, scríobhtar beinséin mar C6H2, agus aicéitiléin mar C2H2. Maidir le comhdhúile neamh-mhóilíneacha, scríobhtar an cóimheas is simplí de na dúile ann: mar shampla, scríobhtar CaF2 mar fhoirmle eimpíreach fluairíd hidrigin, agus C do dhiamant.
 • La formule chimique d'un composé chimique, d'une espèce chimique ou d'un minéral est une expression indiquant quels éléments, et dans quelles proportions, constituent ce composé, cette entité ou ce minéral (par exemple la formule brute de l'eau est H2O). Les formules chimiques obéissent à une certaine standardisation, afin de faciliter leur indexation et d'éviter les ambiguïtés.
 • Una formula chimica è una rappresentazione sintetica che descrive quali e quanti atomi vanno a comporre una molecola (o una unità minima) di una sostanza (formula bruta), nonché la loro disposizione nello spazio (formula di struttura).
 • 化学式(かがくしき、英: chemical formula)とは、化学物質を元素の構成で表現する表記法である。分子からなる物質を表す化学式を分子式(ぶんししき、英: molecular formula)、イオン物質を表す化学式をイオン式(イオンしき、英: ionic formula)と呼ぶことがある。化学式と呼ぶべき場面においても、分子式といい回される場合は多い。 化学式が利用される場面としては、物質の属性情報としてそれに関連付けて利用される場合と、化学反応式の一部として物質を表すために利用される場合とがある。
 • 화학식(化學式, 영어: chemical formula)은 특정한 화합물을 구성하고 있는 원자, 그리고 구성 원자들의 화학 반응에서 상호관계를 나타내는 방법 중 하나이다. 분자에 대해서는 분자식(分子式, 영어: molecular formula)이라고도 한다. 분자식은 구성 원소를 원소 기호를 이용하여 나타내고, 또한 한 분자에 각각의 원소에 해당하는 원자가 몇 개씩 존재하는지를 표시해 준다. 분자가 특정 원소에 해당하는 원자를 두 개 이상 포함하고 있을 경우 원자의 수를 원소 기호 뒤에 로 표기한다. 이온성 화합물이나 비분자성 화합물의 경우 는 실험식에서 원소의 존재 비율을 뜻한다. 화학식을 적는 방법은 19세기 스웨덴의 화학자 옌스 야코브 베르셀리우스가 고안하였다.
 • Chemia posługuje się specyficzną symboliką do opisu cząsteczek i reakcji chemicznych.
 • Fórmula química é uma representação gráfica de um composto químico e representa o número e o tipo de átomos que constituem uma molécula.É o modo abreviado para representar as reações químicas por símbolos químicos.
 • En kemisk formel är en sorts notation, som beskriver vilka atomer/joner en molekyl är uppbyggd av. En empirisk formel anger förhållandet mellan olika atomslag i ett ämne. En summaformel anger hur många atomer av varje sort som finns i ett molekylslag. Inom organisk kemi brukar man, för att underlätta vid särskiljning av ämnen med samma antal och sorters atomer brukar man skriva de funktionella grupperna och var för sig. Om det finns två eller flera likadana funktionella grupper eller andra välkända element (som sammansatta joner) sätts de inom parentes med antalet sådana grupper utanför parentesen).
 • Хімі́чна фо́рмула — скорочене позначення складу молекул речовини за допомогою хімічних символів. Синонім — молекулярна формула.
 • 化學式(德語:chemische Formel/英語:chemical formula),是一種用來表示化學物質(也可能為元素或化合物)組成的式子。 一般情況下,由元素符號、數字或其他符號組成;這些符號單一行列,被限制在一個排版,並會出現上標和下標。 下為常用符號: * - 連字符號 (英語:hyphen) * () 括號(英語:parentheses) * [] 中括號(英語:square parentheses) * {} 大括號(英語:curly brackets) * + 正號(英語:positive sign) * − 負號(英語:negative sign)
 • Eine chemische Formel beschreibt die Zusammensetzung chemischer Verbindungen und kann Informationen über den Aufbau enthalten. Eine chemische Formel enthält immer Angaben zu den in einer Verbindung enthaltenen chemischen Elementen und zum Zahlenverhältnis der in der Verbindung vorkommenden Teilchen. Chemische Formeln kommen auch zur Darstellung chemischer Reaktionen in Reaktionsgleichungen vor.
 • Χημικός τύπος είναι τρόπος αναπαράστασης της αναλογίας των ατόμων ή και κάποιων επιπλέον πληροφοριών για τη μοριακή δομή μιας χημικής ουσίας, ορισμένων ειδών μιγμάτων χημικών ουσιών καθώς, ομάδων χημικών ουσιών (γενικός χημικός τύπος) ή και άλλου είδιους χημικών ειδών, όπως είναι τα ιόντα. Για την αναπαράσταση αυτή χρησιμοποιούνται τα χημικά σύμβολα των χημικών στοιχείων που μετέχουν, κάποιοι αριθμοί που εκφράζουν τις αναλογίες των ατόμων γενικά ή ειδικά στο μόριο ή ιόν του χημικού είδου, τη συμμετοχή ορισμένων μόνο ισοτόπων, ή την ύπαρξη ηλεκτρικού φορτίου στο χημικό είδος συνολικά ή τοπικά, σε κάποια σημεία του, και μερικές φορές και κάποια άλλα σύμβολα, όπως συντομογραφικά σύμβολα ομάδων, παρενθέσεις, αγκύλες, τελείες, σύμβολα + και -, αστερίσκοι και σύμβολα οπτικών ή και γεωμετρικών ισ
 • A chemical formula is a way of presenting information about the chemical proportions of atoms that constitute a particular chemical compound or molecule, using chemical element symbols, numbers, and sometimes also other symbols, such as parentheses, dashes, brackets, commas and plus (+) and minus (−) signs. These are limited to a single typographic line of symbols, which may include subscripts and superscripts. A chemical formula is not a chemical name, and it contains no words. Although a chemical formula may imply certain simple chemical structures, it is not the same as a full chemical structural formula. Chemical formulae can fully specify the structure of only the simplest of molecules and chemical substances, and are generally more limited in power than are chemical names and structu
 • La fórmula química es la representación de los elementos que forman un compuesto y la proporción en que se encuentran, o del número de átomos que forman una molécula. También puede darnos información adicional como la manera en que se unen dichos átomos mediante enlaces químicos e incluso su distribución en el espacio. Para nombrarlas, se emplean las reglas de la nomenclatura química. Ejemplo: La fórmula general de los silanos​ es SinHm... Existen varios tipos de fórmulas químicas:​
 • Rumus kimia (juga disebut rumus molekul) adalah cara ringkas memberikan informasi mengenai perbandingan atom-atom yang menyusun suatu senyawa kimia tertentu, menggunakan sebaris simbol zat kimia, nomor, dan kadang-kadang simbol yang lain juga, seperti tanda kurung, , dan tanda plus (+) dan minus (-). Jenis paling sederhana dari rumus kimia adalah rumus empiris, yang hanya menggunakan huruf dan angka. Misalnya: C6H12O6: glukosa Seorang kimiawan berkebangsaan Swedia abad ke-19 bernama adalah orang yang menemukan sistem penulisan rumus kimia.
 • Хими́ческая фо́рмула — условное обозначение химического состава и структуры соединений с помощью символов химических элементов, числовых и вспомогательных знаков (скобок, тире и т. п.). Химические формулы являются составной частью языка химии, на их основе составляются схемы и уравнения химических реакций, а также химическая классификация и номенклатура веществ. Одним из первых начал использовать их русский химик А. А. Иовский. Химическая формула может обозначать или отражать: Например, формула HNO3 обозначает:
foaf:isPrimaryTopicOf
dct:subject
Wikipage page ID
Wikipage revision ID
Link from a Wikipage to another Wikipage
Faceted Search & Find service v1.17_git51 as of Sep 16 2020


Alternative Linked Data Documents: PivotViewer | iSPARQL | ODE     Content Formats:       RDF       ODATA       Microdata      About   
This material is Open Knowledge   W3C Semantic Web Technology [RDF Data] Valid XHTML + RDFa
OpenLink Virtuoso version 08.03.3321 as of Jun 2 2021, on Linux (x86_64-generic-linux-glibc25), Single-Server Edition (61 GB total memory)
Data on this page belongs to its respective rights holders.
Virtuoso Faceted Browser Copyright © 2009-2021 OpenLink Software