Wireless sensor networks (WSN), sometimes called wireless sensor and actuator networks (WSAN), are spatially distributed autonomous sensors to monitor physical or environmental conditions, such as temperature, sound, pressure, etc. and to cooperatively pass their data through the network to a main location. The more modern networks are bi-directional, also enabling control of sensor activity. The development of wireless sensor networks was motivated by military applications such as battlefield surveillance; today such networks are used in many industrial and consumer applications, such as industrial process monitoring and control, machine health monitoring, and so on.

Property Value
dbo:abstract
 • شبكات الإِستشعار اللاسلكيّة (Wireless Sensor Network) هي عبارة عن مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تستخدم في نقل أو متابعة ظاهرة فيزيائة أو كميائية محددة (كالحرارة، الرطوبة، الاهتزاز، الضوء،... الخ) ومن ثم نقل المعلومات عن الظاهرة لاسلكيا إلي مركز معالجة البيانات للاستفادة منها دون الحاجة لتواجد الإنسان في مكان الظاهرة الفيزيائية. (ar)
 • Una red de sensores (del inglés sensor network) es una red de ordenadores pequeñísimos («nodos»), equipados con sensores, que colaboran en una tarea común. Las redes de sensores están formadas por un grupo de sensores con ciertas capacidades sensitivas y de comunicación inalámbrica los cuales permiten formar redes ad hoc sin infraestructura física preestablecida ni administración central. Las redes de sensores es un concepto relativamente nuevo en adquisición y tratamiento de datos con múltiples aplicaciones en distintos campos tales como entornos industriales, domótica, entornos militares, detección ambiental. Esta clase de redes se caracterizan por su facilidad de despliegue y por ser autoconfigurables, pudiendo convertirse en todo momento en emisor, receptor, ofrecer servicios de encaminamiento entre nodos sin visión directa, así como registrar datos referentes a los sensores locales de cada nodo. Otra de sus características es su gestión eficiente de la energía, que les permite obtener una alta tasa de autonomía que las hacen plenamente operativas. La miniaturización de ordenadores creciente dio a luz la idea de desarrollar computadoras extremadamente pequeñas y baratas que se comunican de forma inalámbrica y se organizan autónomamente. La idea de estas redes es repartir aleatoriamente estos nodos en un territorio grande, el cual los nodos observan hasta que sus recursos energéticos se agoten. Los atributos «pequeño», «barato» y «autónomo» dieron a conocer la idea como polvo inteligente (smart dust). Por el momento, las redes de sensores es un temas muy activo de investigación en varias universidades, aunque ya empiezan a existir aplicaciones comerciales basadas en este tipo de redes. La red de sensores hasta la fecha más grande consistió de 800 nodos y fue puesta en servicio el 27 de agosto de 2001 para duración breve en la universidad de Berkeley para demostrar la potencia de esa técnica en una presentación. Algunos sistemas han resultado ser aplicable muy variadamente, por ejemplo Berkeley Motes, Pico-Radio, Smart-Dust y WINS. (es)
 • Ein Sensornetz (von engl. wireless sensor network) ist ein Rechnernetz von Sensorknoten, winzigen („Staubkorn“) bis relativ großen („Schuhkarton“) per Funk kommunizierenden Computern, die entweder in einem infrastruktur-basierten (Basisstationen) oder in einem sich selbst organisierenden Ad-hoc-Netz zusammenarbeiten, um ihre Umgebung mittels Sensoren abzufragen und die Information weiterzuleiten. Die anvisierte Größe zukünftiger Sensorknoten machte die Idee unter dem Schlagwort Smart Dust (engl. „intelligenter Staub“) bekannt . Sensornetze wurden als militärisches Frühwarnsystem zur Überwachung von Pipelines und Landesgrenzen konzipiert. Die moderne Forschung sieht sie jedoch auch als Ersatz für kostspielige Sensoranordnungen im Fahrzeugbau, Warenverwalter in Lagerhäusern und Überwacher von Naturgebieten auf Schadstoffe, Waldbrände und Tiermigrationen; die denkbaren Anwendungen sind ebenso vielfältig wie die verfügbaren Sensoren (vgl. Sensoren nach Messgröße). Sensornetze sind stets im Stadium der Weiterentwicklung, praktische Anwendungen gibt es zu Versuchs- und Demonstrationszwecken. Allgemein verbreitete Sensornetze gibt es für professionelle Anwendungen. Das bekannteste Sensornetz ist das der Wetterstationen verschiedener Anbieter, wobei die Vernetzung jedoch durch herkömmliche Telekommunikationsnetze erfolgt. Vergleichbare Netze von Aktoren sind nicht bekannt, da die erforderlichen Energien für Stellantriebe und der Schutz vor Fehlfunktionen erheblich höhere Anforderungen an die Vernetzung und die Knoten stellen. Der kleinste existierende Sensorknoten hat einen Durchmesser von einem Millimeter (Stand: 2007), das bis dato größte Sensornetz deckte mit etwa 1000 Sensorknoten eine 1300 auf 300 Meter große Freilandfläche ab (Stand: Dez 2004). (de)
 • Wireless sensor networks (WSN), sometimes called wireless sensor and actuator networks (WSAN), are spatially distributed autonomous sensors to monitor physical or environmental conditions, such as temperature, sound, pressure, etc. and to cooperatively pass their data through the network to a main location. The more modern networks are bi-directional, also enabling control of sensor activity. The development of wireless sensor networks was motivated by military applications such as battlefield surveillance; today such networks are used in many industrial and consumer applications, such as industrial process monitoring and control, machine health monitoring, and so on. The WSN is built of "nodes" – from a few to several hundreds or even thousands, where each node is connected to one (or sometimes several) sensors. Each such sensor network node has typically several parts: a radio transceiver with an internal antenna or connection to an external antenna, a microcontroller, an electronic circuit for interfacing with the sensors and an energy source, usually a battery or an embedded form of energy harvesting. A sensor node might vary in size from that of a shoebox down to the size of a grain of dust, although functioning "motes" of genuine microscopic dimensions have yet to be created. The cost of sensor nodes is similarly variable, ranging from a few to hundreds of dollars, depending on the complexity of the individual sensor nodes. Size and cost constraints on sensor nodes result in corresponding constraints on resources such as energy, memory, computational speed and communications bandwidth. The topology of the WSNs can vary from a simple star network to an advanced multi-hop wireless mesh network. The propagation technique between the hops of the network can be routing or flooding. In computer science and telecommunications, wireless sensor networks are an active research area with numerous workshops and conferences arranged each year, for example IPSN, SenSys, and EWSN. (en)
 • Un réseau de capteurs sans fil est un réseau ad hoc avec un grand nombre de nœuds qui sont des micro-capteurs capables de récolter et de transmettre des données environnementales d'une manière autonome. La position de ces nœuds n'est pas obligatoirement prédéterminée. Ils peuvent être aléatoirement dispersés dans une zone géographique, appelée « champ de captage » correspondant au terrain d'intérêt pour le phénomène capté. En plus d'applications civiles, il existe des applications militaires aux réseaux de capteurs (détection d'intrusions, localisation de combattants, véhicules, armes, etc. sur un champ de bataille, sous l'eau, dans l'espace, dans le sol…). (fr)
 • Con il termine Wireless Sensor Network (o WSN) si indica una determinata tipologia di rete che, caratterizzata da una architettura distribuita, è realizzata da un insieme di dispositivi elettronici autonomi in grado di prelevare dati dall'ambiente circostante e di comunicare tra loro. (it)
 • センサネットワーク(Wireless Sensor Networks, WSN)とは、複数のセンサ付無線端末を空間に散在させ、それらが協調して環境や物理的状況を採取することを可能とする無線ネットワークのこと。IoTで使用するコア技術のひとつである。 (ja)
 • Een WSN (Wireless Sensor Network of Draadloos Sensor Netwerk) is een draadloos netwerk bestaande uit ruimtelijk verspreide autonome toestellen. Ze maken gebruik van sensoren om in samenwerkingsverband fysieke- of omgevingsfactoren te monitoren op verschillende locaties tegelijk. Dit kunnen zaken zijn als temperatuur, druk, licht, geluid, trilling, beweging en vervuiling. De grootte van deze apparaten kan variëren van die van een zandkorrel tot die van een schoenendoos. Het aantal sensorknopen in een WSN-netwerk kan gaan van enkele toestellen tot enkele duizenden. De eerste WSN's werden ontwikkeld voor militaire toepassingen, zoals het opsporen van (vijandige) duikboten in de oceaan door middel van speciale met sensoren uitgeruste boeien. Vandaag worden ze gebruikt in vele uiteenlopende burgerlijke toepassingsgebieden, waartoe de gezondheidszorg, weerkunde, domotica en de landbouw behoren. Naast één of meerdere sensoren bevatten de knooppunten van een WSN-netwerk meestal * een radio zendontvanger of een andere draadloos communicatiemiddel * een kleine,energiezuinige microcontroller * een energiebron, meestal een batterij (nl)
 • Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) é tipicamente uma sub-classe das redes ad hoc. É uma rede de sensores com o objetivo de monitorar algum fenômeno. Esta rede de sensores tem grande aplicação em locais de difícil acesso ou áreas perigosas, tais como nas áreas: * Militar - funções de monitoramento, rastreamento, segurança, controle e manutenção; * Industrial - funções de monitoramento, particularmente em áreas de difícil acesso; * Aviação - substituindo as redes com fio, como já são usadas hoje; * Ambiente - monitorando variáveis ambientais em prédios, florestas oceanos, etc; * Tráfego - monitoramento de vias, estacionamentos, etc; * Engenharia - monitoramento (e modelagem) de estruturas. As principais características de uma rede sensorial são: o sensor, o observador e o fenômeno. O sensor é quem faz a monitoração do fenômeno que esta sendo analisado, ele é formado por: processador, rádio para comunicação, memória e bateria. Ele faz a leitura (medida) do fenômeno e repassa essa informação para o observador. Vale lembrar que quanto maior a distância do fenômeno em relação ao sensor, menor será a precisão desse sensor. O observador é o usuário final que deseja estudar e obter respostas sobre o fenômeno.O fenômeno é o objeto de estudo do observador, é o que esta sendo monitorado pela rede sensorial. Devido à grande dificuldade geralmente encontrada na substituição de baterias dos nós sensores, o consumo de energia torna-se um fator crítico em RSSF, necessitando assim protocolos eficientes no consumo de energia e prolongando a vida útil do sistema. Outro ponto importante em RSSF é a tolerância a falhas, visto que muitas vezes os sensores encontram-se em área de difícil acesso ou áreas perigosas, sendo necessários algoritmos de roteamento e técnicas para auto-organização dos dispositivos. Em redes de sensores, as principais métricas para a avaliação dos seus protocolos são: eficiência de uso da energia e vida útil do sistema, latência, precisão, tolerância a falhas, escalabilidade e exposição dos sensores. Uma rede de sensores deve receber e transmitir dados de forma segura, obedecendo assim alguns requisitos, como: * Confidencialidade dos dados - garantia de transmissão somente dentro da rede, ou seja, redes vizinhas não podem ter acesso a essas informações. * Autenticação dos dados - garantir que os dados recebidos são de uma fonte segura. * Integridade dos dados - garantir que os dados recebidos não foram alterados durante sua transmissão. * Dados recentes - evitar o ataque replay, que utiliza transmissões antigas para alterar uma rede, ou seja, deve garantir que os dados recebidos são recentes. Apesar de RSSFs normalmente serem associadas a redes ad-hoc, ou seja, sem necessariamente precisarem de um planejamento topológico, esse aspecto tem mudado nos últimos anos. Muitas das redes atuais têm sido implementadas levando em conta um planejamento topológico, em particular considerando-se limites de distância para os links de comunicação. Nesses casos, protocolos de comunicação nativamente ad-hoc podem ser substituídos por protocolos de rede que assumem a existência de uma infraestrutura pré-existente, semelhante ao que ocorre com as redes sem-fio envolvendo computadores tradicionais. Entretanto, tais RSSFs continuam a serem uma classe diferente de rede devido à severidade do aspecto energético dos nodos. (pt)
 • Bezprzewodowa sieć czujnikowa, WSN (od ang. wireless sensor network) – sieć złożona z wielu urządzeń rozlokowanych na pewnym obszarze w celu realizacji wspólnego zadania. Podstawowym elementem sieci jest węzeł wyposażony w czujnik monitorujący zmienność pewnych zjawisk (temperatury, wilgotności, obecności lub nieobecności obiektu, dźwięku, ciśnienia, ruchu, stopnia zanieczyszczenia powietrza) w różnych miejscach. Początkowo technologie oparte na bezprzewodowych sieciach czujnikowych rozwijane były tylko na potrzeby militarne, jednak zyskują one coraz szersze zastosowanie w dziedzinach życia codziennego (monitorowanie środowiska, zarządzanie ruchem, automatyzacja w domach). Typowy węzeł bezprzewodowej sieci czujnikowej zbudowany jest z nadajnika-odbiornika radiowego, modułu pamięci, mikroprocesora oraz baterii lub innego źródła energii. Koszt pojedynczego węzła to kwota od kilkunastu centów do kilkuset dolarów, w zależności od jego parametrów. Najważniejsze parametry, którymi różnią się między sobą sieci czujnikowe oraz które odróżniają je od innych sieci (na przykład komputerowych), to: * małe fizyczne rozmiary węzłów * optymalizacja komunikacji bezprzewodowej, między innymi poprzez implementację wydajnych algorytmów oraz metod trasowania, w celu oszczędzania energii * ograniczenie mocy obliczeniowej i pamięci w celu dalszej minimalizacji zużycia energii * zdolność do samoorganizacji * odporność na uszkodzenia węzłów * silne zabezpieczenie komunikacji (najczęściej bezprzewodowej) przed błędami transmisji * istotny nacisk na szybkość przesyłu informacji (szczególnie w sieciach czujnikowych mających ostrzegać przed zagrożeniami) * minimalizacja lub całkowity brak udziału człowieka w utrzymaniu sprawności sieci * jednorazowość: po zużyciu baterii lub uszkodzeniu węzły sieci czujnikowych często nie są naprawiane, lecz zastępowane nowymi. (pl)
 • 無線感測網路(Wireless sensor network),或譯無線感知網路,是由许多在空间中分布的自动装置组成的一种無線通訊计算机网络,这些装置使用传感器协作地监控不同位置的物理或环境状况(比如温度、声音、振动、压力、运动或污染物)。无线传感器网络的发展最初起源于战场监测等军事应用。而现今无线传感器网络被应用于很多民用领域,如环境与生态监测、健康监护、家居自动化以及交通控制等。 無線感測網路的每个节点除配备了一个或多个传感器之外,还装备了一个无线电收发器、一个很小的微控制器和一个能源(通常为电池)。单个传感器节点的尺寸大到一个太空梭,小到一粒尘埃。传感器节点的成本也是不定的,从几百美元到几美分,这取决于传感器网络的规模以及单个传感器节点所需的复杂度。传感器节点尺寸与复杂度的限制决定了能量、存储、计算速度与带宽的受限。 在计算机科学领域,無線感測網路是一个研究热点,每年都会召开很多的研讨会和国际会议。 無線感測網路主要包括三个方面:感应,通讯,计算(硬件,软件,算法)。其中的关键技术主要有无线数据库技术,比如使用在无线传感器网络的查询,和用于和其他传感器通讯的网络技术,特别是多次跳跃路由协议。例如摩托罗拉使用在家庭控制系统中的ZigBee无线协议。 (zh)
 • Беспроводная сенсорная сеть или беспроводная датчиковая сеть — распределённая, самоорганизующаяся сеть множества датчиков и исполнительных устройств, объединённых между собой посредством радиоканала. Область покрытия подобной сети может составлять от нескольких метров до нескольких километров за счёт способности ретрансляции сообщений от одного узла к другому. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 1076662 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744961022 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • شبكات الإِستشعار اللاسلكيّة (Wireless Sensor Network) هي عبارة عن مجموعة من أجهزة الاستشعار التي تستخدم في نقل أو متابعة ظاهرة فيزيائة أو كميائية محددة (كالحرارة، الرطوبة، الاهتزاز، الضوء،... الخ) ومن ثم نقل المعلومات عن الظاهرة لاسلكيا إلي مركز معالجة البيانات للاستفادة منها دون الحاجة لتواجد الإنسان في مكان الظاهرة الفيزيائية. (ar)
 • Con il termine Wireless Sensor Network (o WSN) si indica una determinata tipologia di rete che, caratterizzata da una architettura distribuita, è realizzata da un insieme di dispositivi elettronici autonomi in grado di prelevare dati dall'ambiente circostante e di comunicare tra loro. (it)
 • センサネットワーク(Wireless Sensor Networks, WSN)とは、複数のセンサ付無線端末を空間に散在させ、それらが協調して環境や物理的状況を採取することを可能とする無線ネットワークのこと。IoTで使用するコア技術のひとつである。 (ja)
 • 無線感測網路(Wireless sensor network),或譯無線感知網路,是由许多在空间中分布的自动装置组成的一种無線通訊计算机网络,这些装置使用传感器协作地监控不同位置的物理或环境状况(比如温度、声音、振动、压力、运动或污染物)。无线传感器网络的发展最初起源于战场监测等军事应用。而现今无线传感器网络被应用于很多民用领域,如环境与生态监测、健康监护、家居自动化以及交通控制等。 無線感測網路的每个节点除配备了一个或多个传感器之外,还装备了一个无线电收发器、一个很小的微控制器和一个能源(通常为电池)。单个传感器节点的尺寸大到一个太空梭,小到一粒尘埃。传感器节点的成本也是不定的,从几百美元到几美分,这取决于传感器网络的规模以及单个传感器节点所需的复杂度。传感器节点尺寸与复杂度的限制决定了能量、存储、计算速度与带宽的受限。 在计算机科学领域,無線感測網路是一个研究热点,每年都会召开很多的研讨会和国际会议。 無線感測網路主要包括三个方面:感应,通讯,计算(硬件,软件,算法)。其中的关键技术主要有无线数据库技术,比如使用在无线传感器网络的查询,和用于和其他传感器通讯的网络技术,特别是多次跳跃路由协议。例如摩托罗拉使用在家庭控制系统中的ZigBee无线协议。 (zh)
 • Беспроводная сенсорная сеть или беспроводная датчиковая сеть — распределённая, самоорганизующаяся сеть множества датчиков и исполнительных устройств, объединённых между собой посредством радиоканала. Область покрытия подобной сети может составлять от нескольких метров до нескольких километров за счёт способности ретрансляции сообщений от одного узла к другому. (ru)
 • Wireless sensor networks (WSN), sometimes called wireless sensor and actuator networks (WSAN), are spatially distributed autonomous sensors to monitor physical or environmental conditions, such as temperature, sound, pressure, etc. and to cooperatively pass their data through the network to a main location. The more modern networks are bi-directional, also enabling control of sensor activity. The development of wireless sensor networks was motivated by military applications such as battlefield surveillance; today such networks are used in many industrial and consumer applications, such as industrial process monitoring and control, machine health monitoring, and so on. (en)
 • Ein Sensornetz (von engl. wireless sensor network) ist ein Rechnernetz von Sensorknoten, winzigen („Staubkorn“) bis relativ großen („Schuhkarton“) per Funk kommunizierenden Computern, die entweder in einem infrastruktur-basierten (Basisstationen) oder in einem sich selbst organisierenden Ad-hoc-Netz zusammenarbeiten, um ihre Umgebung mittels Sensoren abzufragen und die Information weiterzuleiten. Die anvisierte Größe zukünftiger Sensorknoten machte die Idee unter dem Schlagwort Smart Dust (engl. „intelligenter Staub“) bekannt . (de)
 • Una red de sensores (del inglés sensor network) es una red de ordenadores pequeñísimos («nodos»), equipados con sensores, que colaboran en una tarea común. Las redes de sensores están formadas por un grupo de sensores con ciertas capacidades sensitivas y de comunicación inalámbrica los cuales permiten formar redes ad hoc sin infraestructura física preestablecida ni administración central. (es)
 • Un réseau de capteurs sans fil est un réseau ad hoc avec un grand nombre de nœuds qui sont des micro-capteurs capables de récolter et de transmettre des données environnementales d'une manière autonome. La position de ces nœuds n'est pas obligatoirement prédéterminée. Ils peuvent être aléatoirement dispersés dans une zone géographique, appelée « champ de captage » correspondant au terrain d'intérêt pour le phénomène capté. (fr)
 • Een WSN (Wireless Sensor Network of Draadloos Sensor Netwerk) is een draadloos netwerk bestaande uit ruimtelijk verspreide autonome toestellen. Ze maken gebruik van sensoren om in samenwerkingsverband fysieke- of omgevingsfactoren te monitoren op verschillende locaties tegelijk. Dit kunnen zaken zijn als temperatuur, druk, licht, geluid, trilling, beweging en vervuiling. De grootte van deze apparaten kan variëren van die van een zandkorrel tot die van een schoenendoos. Naast één of meerdere sensoren bevatten de knooppunten van een WSN-netwerk meestal (nl)
 • Bezprzewodowa sieć czujnikowa, WSN (od ang. wireless sensor network) – sieć złożona z wielu urządzeń rozlokowanych na pewnym obszarze w celu realizacji wspólnego zadania. Podstawowym elementem sieci jest węzeł wyposażony w czujnik monitorujący zmienność pewnych zjawisk (temperatury, wilgotności, obecności lub nieobecności obiektu, dźwięku, ciśnienia, ruchu, stopnia zanieczyszczenia powietrza) w różnych miejscach. Początkowo technologie oparte na bezprzewodowych sieciach czujnikowych rozwijane były tylko na potrzeby militarne, jednak zyskują one coraz szersze zastosowanie w dziedzinach życia codziennego (monitorowanie środowiska, zarządzanie ruchem, automatyzacja w domach). (pl)
 • Rede de Sensores Sem Fio (RSSF) é tipicamente uma sub-classe das redes ad hoc. É uma rede de sensores com o objetivo de monitorar algum fenômeno. Esta rede de sensores tem grande aplicação em locais de difícil acesso ou áreas perigosas, tais como nas áreas: O observador é o usuário final que deseja estudar e obter respostas sobre o fenômeno.O fenômeno é o objeto de estudo do observador, é o que esta sendo monitorado pela rede sensorial. Uma rede de sensores deve receber e transmitir dados de forma segura, obedecendo assim alguns requisitos, como: (pt)
rdfs:label
 • Wireless sensor network (en)
 • شبكات استشعار لاسلكية (ar)
 • Sensornetz (de)
 • Red de sensores (es)
 • Réseau de capteurs sans fil (fr)
 • Wireless sensor network (it)
 • センサネットワーク (ja)
 • Wireless sensor network (nl)
 • Bezprzewodowa sieć czujnikowa (pl)
 • RSSF (pt)
 • Беспроводная сенсорная сеть (ru)
 • 無線感測網路 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of