Welfare is a type of government support intended to ensure that members of a society can meet basic human needs such as food and shelter. Social security may either be synonymous with welfare, or refer specifically to social insurance programs, which provide support only to those who have previously contributed (e.g. most pension systems), as opposed to social assistance programs, which provide support on the basis of need alone (e.g. most disability benefits). The International Labour Organization defines social security as covering support for those in old age, support for the maintenance of children, medical treatment, parental and sick leave, unemployment and disability benefits, and support for sufferers of occupational injury.

Property Value
dbo:abstract
 • الرعاية الاجتماعية هي ابسط نظم الرفاهية الاجتماعية (بالإنجليزية: Welfare) المتبعة في اغلب دول العالم المتقدم. يقوم نظام الرفاهية الاجتماعية إلى توفير حد مقبول من الرفاه والدعم الاجتماعي لجميع المواطنين. يعتمد هذا النظام على مبدأ صرف رواتب و توفير سكن للعاطلين عن العمل و للمتقاعدين و العاجزين. يتم تمويل وإدارة الرعاية من قبل الحكومة إلى حد كبير باعتماد مبدأ تشغيل جميع أفراد المجتمع وتحويلهم إلى منتجين بدلا من مستهلكين. حيث يشمل ذلك تشغيل كل الرجال والنساء على السواء ممن يبلغون سن الثامنة عشر في اي عمل متوفر حتى وإن لم يوافق تخصصاتهم او ميولهم. من بعد ذلك يتم إفساح المجال للعاملين لتغيير أعمالهم بما يتوافق مع دراستهم أو رغباتهم وحسب توافر الفرص والكفائة. بهذا الاسلوب يتم تعظيم حجم القوة البشرية العاملة في البلد فتكون كافية لدعم وتوفير العيش للشريحة الصغيرة العاطلة المتبقية في المجتمع. تدعم الجمعيات الخيرية والجماعات الاجتماعية غير الرسمية، والجماعات الدينية، والمنظمات الدولية هذه المنظومة لما لها من دور في تقليل الإحباط والعنف لدى الشباب ومن ثم الحصول على مجتمع ناجح. تتوسع الدول المتقدمة في هذا المفهوم لتشمل خدمات الرعاية الصحية الشاملة والتأمين ضد البطالة. لكن نجاح هذه المنظومة الاجتماعية يتطلب انفتاح الدولة وتعدد مصادر الدخل القومي والشفافية المالية التي تضمن حسن إدارة الثروات ومنع السرقات والهدر. (ar)
 • Sociální péče je v rámci práva sociálního zabezpečení nástroj vytvořený státem pro případ sociální události spočívající v nedostatku příjmu způsobeném nepříznivou sociální situací jako důsledku neschopnosti zabezpečit své potřeby a potřeby osob závislých vlastním přičiněním, zejména vlastní výdělečnou činností. Pojem péče je v české právní úpravě tradiční, z obsahového hlediska však spíše odpovídá pojmu sociální pomoci. Sociální pomoc je chápána jako poslední síť sociální ochrany – „záchranná sociální síť“. Sociální péče je pojem legislativní tzn. zákonodárný. Pomáhá uspokojit objektivně uznané potřeby hmotné, psychické a sociální. Zajišťuje odbornou pomoc pro adaptaci na sociální prostředí a také prevenci v této oblasti. Pomoc poskytuje jednotlivci, skupině, prostředí. Rozsah a šíře sociální péče jsou podmíněny možnostmi nositelů, vyspělostí společnosti, ekonomickým rozvojem. (cs)
 • Benestar és l'estat de qui se sent bé, en què els sentits estan satisfets. Benestar o benestança és la situació en la qual es troben satisfetes les necessitats de la vida. L'increment o manteniment del benestar és un dels objectius de la promoció de la salut. El benestar individual és un concepte vincul·lat al de qualitat de vida, ja que està relacionat amb la satisfacció de les necessitats (materials, espirituals, etc.) de la vida diària de les persones. En aquest sentit, és un concepte més subjectiu que no pas objectiu que remet a altres maneres de definir-lo: * Benestar individual equival a , de les coses necessàries per a viure a gust. * Benestar individual equival a satisfacció, tranquil·litat d'esperit. En el pla objectiu, el benestar és un concepte que remet a les esperances o expectatives de les persones en un present determinat, en què la qualitat de vida pot ser quantificada mesurant en quin grau es compleixen els «...requisits de felicitat de la gent -és a dir, aquells requisits que són una condició necessària (encara que no suficient) de la felicitat- aquells sense els quals cap membre de l'espècie humana pot ser feliç.». * Benestar social és la prestació d'un nivell mínim de benestar i suport social per a tota la ciutadania. Als països més desenvolupats, és en gran manera el benestar proporcionat per l'Administració pública. * Estat del benestar: «...és un concepte de govern en la qual l'estat té un paper fonamental en la protecció i promoció dels drets econòmics i el benestar social dels seus ciutadans. Es basa en els principis d'igualtat d'oportunitats, de distribució equitativa de la riquesa i de responsabilitat pública envers els qui no poden acollir-se a les disposicions mínimes per a una vida digna. És un terme genèric que pot abastar una gran varietat de formes d'organització econòmica i social.» * Economia del benestar: és la branca de les ciències econòmiques i polítiques que es preocupa de qüestions relatives a l'eficiència econòmica i al benestar social. (ca)
 • Με την ευρύτερη έννοια ο όρος ευημερία σημαίνει ευμάρεια, δηλαδή ευζωία, άνετη διαβίωση. Υπό στενότερο όμως νόημα ο όρος είναι περισσότερο κοινωνικοοικονομικός που αναφέρεται στην άνεση, ή τη βελτίωση, των συνθηκών ζωής μιας κοινωνίας σε συνάρτηση του εισοδήματος και στο μέτρο βεβαίως που συνθήκες επηρεάζουν αυτή, όπως εν προκειμένω μπορεί να είναι η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται από την τοπική κυβέρνηση, ή από ιδιωτικές επιχειρήσεις, ή και ακόμα από εθελοντικές οργανώσεις.Έτσι υπό τη στενότερη αυτή έννοια απαντάται ο όρος σε εκφράσεις όπως: "Κράτος ευημερίας", "Οικονομική της ευημερίας", "βιομηχανική ευημερία", "έργο ευημερίας" κ.λπ. (el)
 • La socia bonfaro estas la zorgado por minimuma nivelo de bonfarto kaj socia subteno por ĉiuj civitanoj, foje prisignitaj kiel publika helpo. En la plej multaj industrilandoj, socia bonfaro estas plejparte disponigita fare de la registaro, kaj laŭ pli malgranda mezuro per bonfaradoj, fare de neformalaj sociaj grupoj, religiaj grupoj, kaj interregistaraj organizoj. La sociala ŝtato aldone al tiu koncepto inkludas servojn kiel ekzemple universala sansistemo kaj senlaboreca asekuro. Bonfara ŝtato estas politika sistemo en kiu la ŝtato transprenas respondecon por sano, edukado, kaj bonfarto de socio. La sistemo de sociala sekureco en bonfara ŝtato havigas socialajn servojn, kiel universala medicina zorgado, porsenlaborula asekuro por laboristoj, financa helpo, senpaga alt-edukado por studentoj, subvenciata publila loĝejaro, kaj pensioj (malsano, malkapablo, maljuneco), ktp. En 1952, per la Konvencio por Sociala Sekureco (Minimumaj Normoj) (numero 102), la Internacia Organizaĵo de Laboro (IOL) formale difinis la sociajn cirkonstancojn kovrendaj per sociala sekureco. La unua bonfara ŝtato estis la Germana Imperio (1871–1918), kie la registaro de Bismark enkondukis socialan sekurecon en la fino de la 19a jarcento. Komence de la 20a jarcento, Granda Britio enkondukis socialan sekurecon ĉirkaŭ 1913, kaj adoptis la staton de bonfara ŝtato pere de la Leĝo de Nacia Sekuro de 1946, dum la registaro de Attlee (1945–51). En la landoj de Okcidenta Eŭropo, Skandinavio, kaj Aŭstralazio (Novzelando), la nacia registaro havigas socian bonfarton kiu estas pagita el la landa impostenspezo, kaj de neregistataj organizoj (NRO-oj), kaj bonfaraj asocioj (sociaj kaj religiaj). (eo)
 • Welfare is a type of government support intended to ensure that members of a society can meet basic human needs such as food and shelter. Social security may either be synonymous with welfare, or refer specifically to social insurance programs, which provide support only to those who have previously contributed (e.g. most pension systems), as opposed to social assistance programs, which provide support on the basis of need alone (e.g. most disability benefits). The International Labour Organization defines social security as covering support for those in old age, support for the maintenance of children, medical treatment, parental and sick leave, unemployment and disability benefits, and support for sufferers of occupational injury. More broadly, welfare may also encompass efforts to provide a basic level of well-being through free or subsidized social services such as healthcare, education, vocational training and public housing. In a welfare state, the State assumes responsibility for the health, education, and welfare of society, providing a range of social services such as those described. The first welfare state was Imperial Germany (1871–1918), where the Bismarck government introduced social security in 1889. In the early 20th century, the United Kingdom introduced social security around 1913, and adopted the welfare state with the National Insurance Act 1946, during the Attlee government (1945–51). In the countries of western Europe, Scandinavia, and Australasia, social welfare is mainly provided by the government out of the national tax revenues, and to a lesser extent by non-government organizations (NGOs), and charities (social and religious). A right to social security and an adequate standard of living is asserted in Articles 22 and 25 of the Universal Declaration of Human Rights. (en)
 • El bienestar social se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social. El bienestar social es una condición no observable directamente, sino que es a partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar de un tiempo o espacio a otro. Aun así, el bienestar, como concepto abstracto que es, pose una importante carga de subjetividad propia del individuo, aunque también aparece correlacionado con algunos factores económicos objetivos. El bien social no implica necesariamente un colectivismo. El concepto de bienestar social a menudo se confunde con el de la calidad de vida y, sin embargo son diferentes. Los dos conceptos se derivaron de las diversas teorías del bienestar, pero al paso del tiempo se fueron diferenciando; así, en tanto que la calidad de vida se orientó a los componentes psicosociales, el bienestar social lo hizo más bien hacia los aspectos materiales. (es)
 • Gizarte ongizatea sozietate bateko bizi mailan eragiten duten faktore multzoari deritzo eta gizakiaren ongizatean eragiten duten elementu guztiak barneratzeaz arduratzen da. Gizarte ongizatea zuzenean ikus ez daitekeen kontzeptu bat da, baina denbora edo leku batetik bestera alderatu daiteke.Gizarte ongizatearen barnean honako multzoak daude, bakoitza faktore desberdinek osatzen dutelarik.Ongizate ekonomikoa(Errenta per capita,Giza pobreziaren indizea,Errenta-banaketaren indizea)Gizarte ongizatea(Ekonomia jasangarriaren indizea)Giza garapena eta pobrezia(Pobrezia adierazleakGarapen bideko herrialdeen pobrezia indizeakGiza garapenaren indizea sexuaren arabera).Ongizate subjetiboa (eu)
 • 福祉(ふくし、英: Welfare)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福とを提供するという理念を指す。 (ja)
 • 복지(福祉, 영어: welfare)는 좋은 건강, 윤택한 생활, 안락한 환경들이 어우러져 행복을 누릴 수 있는 상태를 말한다. 사회복지학에서는 높은 삶의 질이 보장되는 것을 뜻한다. 구빈 정책, 노동자 권익 보호와 같은 특정 집단에 대한 지원 뿐만 아니라 국민 일반에게 사회 복지를 제공하는 것을 체제의 가장 중요한 기능 가운데 하나로 삼는 국가를 복지국가라고 한다. 국가가 여러 제도와 기구를 통해 국민의 기본적인 생활 수준을 보장하기 위해 하는 활동을 사회보장 제도라고 한다. 대표적인 사회보장 제도에는 건강보험 제도와 같은 사회 보험과 국민기초생활보장제도와 같은 공공부조가 있다. (ko)
 • Een uitkering is een som geld die aan iemand wordt betaald. Niet voor elke som geld wordt de term uitkering gebruikt. Vaak wordt de naam gebruikt om aan te geven: * Een som geld (herhaald of niet) in het kader van sociale zekerheid (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, bijstandsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering). Deze uitkeringen worden betaald door overheidsinstanties, het UWV en gemeenten in Nederland. In België wordt de werkloosheidsuitkering uitbetaald door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) voor wie niet aangesloten is bij een vakbond of door de drie erkende landelijke vakbonden : de liberale vakbond ACLVB, de christelijke vakbond ACV, en de socialistische vakbond ABVV. De ziekte-uitkering wordt uitbetaald door het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. * Een som geld (herhaald of niet) die door een verzekeringsmaatschappij wordt betaald aan een begunstigde (zoals een schade-uitkering, een levensverzekeringskapitaal of een lijfrente-uitkering). Om te onderstrepen dat behoeftigheid geen voorwaarde is en het een recht zou zijn en geen gunst wordt soms de voorkeur gegeven aan de term "AOW-pensioen" boven "AOW-uitkering" (in Nederland). De termen worden ook wel door elkaar gebruikt, of pensioen wordt gebruikt voor de hele aanspraak, en uitkering voor een betaling. Een uitkeringsgerechtigde is iemand die recht heeft op een uitkering. Zie ook Betrokkenen bij de verzekeringsovereenkomst in Nederland. Bij een periodieke uitkering wordt één betaling ook wel een termijn genoemd (niet te verwarren met de betekenis tijdsduur): pensioentermijn, lijfrentetermijn. Een inkomensafhankelijke toeslag is een soort uitkering die gekoppeld is aan bepaalde uitgaven die te hoog zijn vergeleken met het inkomen. Een fiscale faciliteit zoals een heffingskorting of een aftrekpost kan in bepaalde gevallen ook worden opgevat als "uitkering". De ontkoppeling is wanneer uitkeringen tijdelijk niet langer meestijgen met de gemiddelde loonontwikkeling, waardoor de uitkeringshoogte bevroren wordt. Hierdoor daalt de koopkracht van uitkeringsgerechtigden omdat de consumptieprijzen of de levensduurte wel stijgen . Deze maatregel kan door de regering worden opgelegd om op uitkeringen te bezuinigen, of wanneer de regering vindt dat de lonen te hard gestegen zijn. In België zijn de sociale uitkeringen gekoppeld aan de indexering : Wanneer de spilindex overschreden wordt stijgen de uitkeringen automatisch mee met de lonen. Uitkeringsfraude houdt in dat iemand door eigen toedoen of nalatigheid een uitkering krijgt waar hij geen recht op heeft, of een hogere uitkering dan waar hij recht op heeft. (nl)
 • Zasiłek − świadczenie pieniężne lub materialne wypłacane przez instytucje państwa i organizacje non-profit ich beneficjentom. W Polsce istnieje kilka rodzajów zasiłków, a głównymi instytucjami dystrybuującymi je są gminy za pomocą ośrodków pomocy społecznej oraz ZUS. Zasiłki z pomocy społecznej: zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, , zasiłek celowy, zasiłek stały i zasiłek okresowy. Zasiłki z ZUS: , , zasiłek opiekuńczy, , zasiłek macierzyński i . (pl)
 • Socialbidrag är bidrag som ges till den som inte på annat sätt skulle få en minimal skälig levnadsstandard. (sv)
 • Социальное обеспечение (абр. Собес) — организованная государством форма помощи для утверждённого круга лиц, оказываемая при наступлении определённых юридических фактов, в установленных законом ситуациях, с целью выравнивания социального положения граждан. (ru)
 • 社會福利政策的目標在於因應所引發之社會問題,讓國民在遇到生育、老年、疾病、身心障礙、死亡、失業、貧窮、等生命中的緊急或危機事件時,可得到政府適足的支持與協助,維護其,並能擁有安定、健康、尊嚴之生活。 人類需求,隨其所處時位,無論聰、愚、富、貧,總能相互為助,濟助現象,普遍於過去、現在、未來的人類社會中;社會福利於焉產生。 《世界人權宣言》主張:「人人生而自由,在尊嚴和權力上一律平等。」早期的社會福利觀念,主要是源於慈善助人的精神。《禮記‧禮運‧大同篇》:「故人不獨親其親,不獨子其子。使老有所終,壯有所用,幼有所長,矜寡孤獨廢疾者皆有所養。」這其實就是社會福利的觀念。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 247817 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 54295 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985825595 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdfs:comment
 • Με την ευρύτερη έννοια ο όρος ευημερία σημαίνει ευμάρεια, δηλαδή ευζωία, άνετη διαβίωση. Υπό στενότερο όμως νόημα ο όρος είναι περισσότερο κοινωνικοοικονομικός που αναφέρεται στην άνεση, ή τη βελτίωση, των συνθηκών ζωής μιας κοινωνίας σε συνάρτηση του εισοδήματος και στο μέτρο βεβαίως που συνθήκες επηρεάζουν αυτή, όπως εν προκειμένω μπορεί να είναι η οικονομική πολιτική που εφαρμόζεται από την τοπική κυβέρνηση, ή από ιδιωτικές επιχειρήσεις, ή και ακόμα από εθελοντικές οργανώσεις.Έτσι υπό τη στενότερη αυτή έννοια απαντάται ο όρος σε εκφράσεις όπως: "Κράτος ευημερίας", "Οικονομική της ευημερίας", "βιομηχανική ευημερία", "έργο ευημερίας" κ.λπ. (el)
 • Gizarte ongizatea sozietate bateko bizi mailan eragiten duten faktore multzoari deritzo eta gizakiaren ongizatean eragiten duten elementu guztiak barneratzeaz arduratzen da. Gizarte ongizatea zuzenean ikus ez daitekeen kontzeptu bat da, baina denbora edo leku batetik bestera alderatu daiteke.Gizarte ongizatearen barnean honako multzoak daude, bakoitza faktore desberdinek osatzen dutelarik.Ongizate ekonomikoa(Errenta per capita,Giza pobreziaren indizea,Errenta-banaketaren indizea)Gizarte ongizatea(Ekonomia jasangarriaren indizea)Giza garapena eta pobrezia(Pobrezia adierazleakGarapen bideko herrialdeen pobrezia indizeakGiza garapenaren indizea sexuaren arabera).Ongizate subjetiboa (eu)
 • 福祉(ふくし、英: Welfare)とは、「しあわせ」や「ゆたかさ」を意味する言葉であり、すべての市民に最低限の幸福とを提供するという理念を指す。 (ja)
 • 복지(福祉, 영어: welfare)는 좋은 건강, 윤택한 생활, 안락한 환경들이 어우러져 행복을 누릴 수 있는 상태를 말한다. 사회복지학에서는 높은 삶의 질이 보장되는 것을 뜻한다. 구빈 정책, 노동자 권익 보호와 같은 특정 집단에 대한 지원 뿐만 아니라 국민 일반에게 사회 복지를 제공하는 것을 체제의 가장 중요한 기능 가운데 하나로 삼는 국가를 복지국가라고 한다. 국가가 여러 제도와 기구를 통해 국민의 기본적인 생활 수준을 보장하기 위해 하는 활동을 사회보장 제도라고 한다. 대표적인 사회보장 제도에는 건강보험 제도와 같은 사회 보험과 국민기초생활보장제도와 같은 공공부조가 있다. (ko)
 • Zasiłek − świadczenie pieniężne lub materialne wypłacane przez instytucje państwa i organizacje non-profit ich beneficjentom. W Polsce istnieje kilka rodzajów zasiłków, a głównymi instytucjami dystrybuującymi je są gminy za pomocą ośrodków pomocy społecznej oraz ZUS. Zasiłki z pomocy społecznej: zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, , zasiłek celowy, zasiłek stały i zasiłek okresowy. Zasiłki z ZUS: , , zasiłek opiekuńczy, , zasiłek macierzyński i . (pl)
 • Socialbidrag är bidrag som ges till den som inte på annat sätt skulle få en minimal skälig levnadsstandard. (sv)
 • Социальное обеспечение (абр. Собес) — организованная государством форма помощи для утверждённого круга лиц, оказываемая при наступлении определённых юридических фактов, в установленных законом ситуациях, с целью выравнивания социального положения граждан. (ru)
 • 社會福利政策的目標在於因應所引發之社會問題,讓國民在遇到生育、老年、疾病、身心障礙、死亡、失業、貧窮、等生命中的緊急或危機事件時,可得到政府適足的支持與協助,維護其,並能擁有安定、健康、尊嚴之生活。 人類需求,隨其所處時位,無論聰、愚、富、貧,總能相互為助,濟助現象,普遍於過去、現在、未來的人類社會中;社會福利於焉產生。 《世界人權宣言》主張:「人人生而自由,在尊嚴和權力上一律平等。」早期的社會福利觀念,主要是源於慈善助人的精神。《禮記‧禮運‧大同篇》:「故人不獨親其親,不獨子其子。使老有所終,壯有所用,幼有所長,矜寡孤獨廢疾者皆有所養。」這其實就是社會福利的觀念。 (zh)
 • الرعاية الاجتماعية هي ابسط نظم الرفاهية الاجتماعية (بالإنجليزية: Welfare) المتبعة في اغلب دول العالم المتقدم. يقوم نظام الرفاهية الاجتماعية إلى توفير حد مقبول من الرفاه والدعم الاجتماعي لجميع المواطنين. يعتمد هذا النظام على مبدأ صرف رواتب و توفير سكن للعاطلين عن العمل و للمتقاعدين و العاجزين. يتم تمويل وإدارة الرعاية من قبل الحكومة إلى حد كبير باعتماد مبدأ تشغيل جميع أفراد المجتمع وتحويلهم إلى منتجين بدلا من مستهلكين. حيث يشمل ذلك تشغيل كل الرجال والنساء على السواء ممن يبلغون سن الثامنة عشر في اي عمل متوفر حتى وإن لم يوافق تخصصاتهم او ميولهم. من بعد ذلك يتم إفساح المجال للعاملين لتغيير أعمالهم بما يتوافق مع دراستهم أو رغباتهم وحسب توافر الفرص والكفائة. بهذا الاسلوب يتم تعظيم حجم القوة البشرية العاملة في البلد فتكون كافية لدعم وتوفير العيش للشريحة الصغيرة العاطلة المتبقية في المجتمع. تدعم ا (ar)
 • Benestar és l'estat de qui se sent bé, en què els sentits estan satisfets. Benestar o benestança és la situació en la qual es troben satisfetes les necessitats de la vida. L'increment o manteniment del benestar és un dels objectius de la promoció de la salut. El benestar individual és un concepte vincul·lat al de qualitat de vida, ja que està relacionat amb la satisfacció de les necessitats (materials, espirituals, etc.) de la vida diària de les persones. En aquest sentit, és un concepte més subjectiu que no pas objectiu que remet a altres maneres de definir-lo: (ca)
 • Sociální péče je v rámci práva sociálního zabezpečení nástroj vytvořený státem pro případ sociální události spočívající v nedostatku příjmu způsobeném nepříznivou sociální situací jako důsledku neschopnosti zabezpečit své potřeby a potřeby osob závislých vlastním přičiněním, zejména vlastní výdělečnou činností. Pojem péče je v české právní úpravě tradiční, z obsahového hlediska však spíše odpovídá pojmu sociální pomoci. Sociální pomoc je chápána jako poslední síť sociální ochrany – „záchranná sociální síť“. (cs)
 • Welfare is a type of government support intended to ensure that members of a society can meet basic human needs such as food and shelter. Social security may either be synonymous with welfare, or refer specifically to social insurance programs, which provide support only to those who have previously contributed (e.g. most pension systems), as opposed to social assistance programs, which provide support on the basis of need alone (e.g. most disability benefits). The International Labour Organization defines social security as covering support for those in old age, support for the maintenance of children, medical treatment, parental and sick leave, unemployment and disability benefits, and support for sufferers of occupational injury. (en)
 • La socia bonfaro estas la zorgado por minimuma nivelo de bonfarto kaj socia subteno por ĉiuj civitanoj, foje prisignitaj kiel publika helpo. En la plej multaj industrilandoj, socia bonfaro estas plejparte disponigita fare de la registaro, kaj laŭ pli malgranda mezuro per bonfaradoj, fare de neformalaj sociaj grupoj, religiaj grupoj, kaj interregistaraj organizoj. La sociala ŝtato aldone al tiu koncepto inkludas servojn kiel ekzemple universala sansistemo kaj senlaboreca asekuro. (eo)
 • El bienestar social se le llama al conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas en una sociedad y que hacen que su existencia posea todos aquellos elementos que dan lugar a la satisfacción humana o social. (es)
 • Een uitkering is een som geld die aan iemand wordt betaald. Niet voor elke som geld wordt de term uitkering gebruikt. Vaak wordt de naam gebruikt om aan te geven: * Een som geld (herhaald of niet) in het kader van sociale zekerheid (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, bijstandsuitkering of arbeidsongeschiktheidsuitkering). Deze uitkeringen worden betaald door overheidsinstanties, het UWV en gemeenten in Nederland. In België wordt de werkloosheidsuitkering uitbetaald door de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen (HVW) voor wie niet aangesloten is bij een vakbond of door de drie erkende landelijke vakbonden : de liberale vakbond ACLVB, de christelijke vakbond ACV, en de socialistische vakbond ABVV. De ziekte-uitkering wordt uitbetaald door het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent. * (nl)
rdfs:label
 • Welfare (en)
 • رعاية اجتماعية (ar)
 • Benestar (ca)
 • Sociální péče (cs)
 • Ευημερία (el)
 • Bonfaro (eo)
 • Bienestar social (es)
 • Gizarte ongizate (eu)
 • 福祉 (ja)
 • 복지 (ko)
 • Uitkering (nl)
 • Zasiłek (pl)
 • Социальное обеспечение (ru)
 • Socialbidrag (sv)
 • 社会福利 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:ideology of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:affiliations of
is dbp:awards of
is dbp:classify of
is dbp:corner of
is dbp:discipline of
is dbp:faculty of
is dbp:field of
is dbp:fields of
is dbp:focus of
is dbp:ideology of
is dbp:industry of
is dbp:keywords of
is dbp:knownFor of
is dbp:method of
is dbp:occupation of
is dbp:purpose of
is dbp:services of
is dbp:subject of
is dbp:type of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of