A vase (/ˈvɑːz/, /ˈveɪs/, or /ˈveɪz/) is an open container, today often used to hold cut flowers. It can be made from a number of materials, such as ceramics , glass, non-rusting metals, such as aluminum, brass, bronze or stainless steel. Even wood has been used to make vases, either by using tree species that naturally resist rot, such as teak, or by applying a protective coating to conventional wood. Vases are often decorated.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) الزهرية أو المزهرية هي وعاء مفتوح يستخدم عادة لتوضع فيه الزهور أو الورود بغرض الزينة. تصنع الزهريات في الغالب إما من الزجاج أو الخزف أو المعدن، وتزين بالنقوشات والرسوم. (ar)
 • A vase (/ˈvɑːz/, /ˈveɪs/, or /ˈveɪz/) is an open container, today often used to hold cut flowers. It can be made from a number of materials, such as ceramics , glass, non-rusting metals, such as aluminum, brass, bronze or stainless steel. Even wood has been used to make vases, either by using tree species that naturally resist rot, such as teak, or by applying a protective coating to conventional wood. Vases are often decorated. Vases generally have a similar shape. Lowest is the foot, a distinguishable base to the piece. The design of the base may be bulbous, flat, carinate, or another shape. Next, is the body, which forms the main portion of the piece. Resting atop the body is the shoulder, where the body curves inward. Then the neck, where the vase is given more height. Lastly, the lip, where the vase flares back out at the top. All these attributes can be seen in the picture at right. Some vases are also given handles. In the pottery of ancient Greece "vase-painting" is the traditional term covering the famous fine painted pottery, often with many figures in scenes from Greek mythology. Such pieces may be referred to as vases regardless of their shape; most were in fact used for holding or serving liquids, and many would more naturally be called cups, jugs and so on. Various styles developed around the world in different time periods, such as Chinese ceramics and Native American pottery. In 2003, Grayson Perry won the Turner Prize for his ceramics, typically in vase form. (en)
 • Eine Vase (von lat. vas, vasis Gefäß, Geschirr) ist ein meist aus Glas, Porzellan oder Tonkeramik bestehendes Hohlgefäß, das der Dekoration, dem Aufstellen von Schnittblumen oder – v. a. in antiker Zeit – der Vorratshaltung dient. Als bauplastischer Dekor fanden Ziervasen Verwendung in Architektur, Innenarchitektur und Gartenkunst. Vasen tragen oft kunstvolle Bemalungen. (de)
 • Jarrón es un recipiente en forma de vaso alto, copa o jarro, grande y de función ornamental. Se presenta liso o decorado independientemente de su fábrica (cerámica, vidrio, metal, etc). Elemento o pieza habitual en arquitectura, tuvo una gran tradición como adorno o remate en edificios y jardines. En decoración de interiores, se valoran en especial los delicados jarrones chinos por su antigüedad, fina porcelana, armonía de formas y decoración, alcanzando precios sorprendentes en las subastas de arte. (es)
 • Un vase est un récipient ouvert qui est souvent utilisé pour contenir un bouquet de fleurs ou décorer une salle. Il peut être constitué de diverses matériaux comme la porcelaine, la céramique ou le verre. Les vases sont décorés dans le but de mettre en valeur leur contenu ou eux-mêmes. Pour la Grèce antique, le terme vase désigne une plus grande variété de récipients dont les formes sont classées selon une typologie bien établie. Le plus souvent, ces vases, généralement en terre cuite, sont décorés avec les techniques de la « peinture à figures noires » ou de la « peinture à figures rouges ». Nombre de ces décors présentent des scènes figurées. * Une amphore attique à figures rouges * Le Vase Portland, chef-d'œuvre de l'art du verre romain * Un vase chinois * Vase à eau bénite * Vase chinois * Vase Médicis * vase en laque sculptée de la dynastie Ming * Vases de porcelaine de Sèvres après première cuisson de dégourdi (fr)
 • Un vaso è un contenitore aperto, usato per liquidi, solidi, o a scopo decorativo per fiori, etc. Può essere fatto con molti materiali, come la terracotta, la porcellana, la ceramica, il metallo, il legno, il vetro, la plastica, ed essere decorato. (it)
 • Een vaas is een voorwerp dat een (vloei)stof kan bevatten en aan de bovenkant open is. Een vaas wordt tegenwoordig meestal gebruikt om bloemen in te plaatsen, maar kan ook zonder bloemen als versiering dienen. Vazen worden geproduceerd in porselein, aardewerk, kristal en glas. Bovendien bestaan er ook vazen in zilver, brons, roestvrij staal en cloissoné vazen uit China (zie afbeelding). Vroeger werden kruiken (een soort vaas) gebruikt om bijvoorbeeld olie en meel in te bewaren. Een vaas bedoeld om regelmatig mee te schenken is een kan. Een vaas(je) wordt ook gebruikt als aanduiding voor een soort glas voor bier. (nl)
 • 花瓶(かびん)は切花を挿す目的で用いられる容器(花器)である。一般には置物であるが、壁に掛けて用いるものは掛け花瓶という。なお、花器の花篭には花瓶と一体になっているものと分離しており内部に花瓶を収めるものとがある。 (ja)
 • Wazon – naczynie najczęściej wykonane z porcelany lub szkła, o podłużnym, wysokim kształcie, służące do przechowywania kwiatów. W architekturze element rzeźby architektonicznej, rozpowszechniony szczególnie w baroku i klasycyzmie, stosowany w ścisłym związku z budowlą (jako zwieńczenie frontonów i balustrad) oraz w postaci wolnostojącej dekoracji w ogrodzie na postumencie. (pl)
 • Um vaso ou jarra é uma peça em forma de jarro que é utilizado para decorar salas, recepções, corredores ou ainda para decorar espaços abertos, como escadas ou jardins. Sua função é meramente ornamental, sendo utilizado para armazenar flores. Os vasos, assim como as urnas decorativas, foram conhecidos e usados pelos gregos. Entretanto, são introduzidos como artigos de decoração nos salões da época moderna no início do século XVII, quando eram fabricados de mármore, bronze, prata, porcelana e louça (principalmente os vasos chineses). Em alguns vasos se colocam flores artificiais, cuja indústria começara no século XVI, e se entende ao longo do século seguinte, sendo aperfeiçoado desde o século XVIII ou um recipiente, tradicionalmente feito de barro, onde se criam plantas ornamentais. (pt)
 • Ваза — сосуд изящной формы с живописными или лепными украшениями, изготовленный из глины, фарфора, камня, стекла, металла и других материалов. Среди сосудов этого рода особого внимания, по своей важности для истории искусства и археологии, заслуживают античные расписные вазы из обожжённой глины. Вазы эти интересны, во-первых, в том отношении, что украшающие их изображения дают понятие о рисовальном искусстве у древних греков, о характере и направлении их живописи; во-вторых, роспись этих сосудов, благодаря разнообразию трактуемых ею сюжетов, служит иллюстрированным комментарием всей эллинской древности: мифологические сцены, в которых действующими лицами являются все божества Олимпа, сцены из сказаний о героях, религиозные и погребальные обряды, гимнастические игры, различные эпизоды публичной и частной жизни. Особенно богаты вазами Лувр в Париже, Британский музей в Лондоне, Мюнхенская «Пинакотека современности», Античное собрание (Берлин) и Национальный археологический музей Неаполя, Национальный археологический музей (Афины) и Государственный Эрмитаж в С.-Петербурге. Глиняные расписные вазы встречаются преимущественно в гробницах; обыкновенно их ставили или клали около тела покойного или вешали на стенах гробового склепа. Большинство таких ваз относится к предметам домашней утвари. Имеются также декоративные вазы, а также вазы, использовавшиеся главным образом для приношения в дар богам и людям или в качестве наград на гимнастических и других состязаниях (например, панафинские вазы). Первые расписные вазы, обратившие на себя внимание учёных в XVII столетии, были найдены в Тоскане, а потому их сочли за произведения Этрурии; но в настоящее время считаются греческого происхождения, и только некоторые, ясно отличающиеся от остальных формой (канопы), цветом глины (чёрная глина — буккеро), характером и содержанием росписи и другими особенностями, — действительно этрусские изделия. Изготовлением ваз занимались почти во всех городах Греции и её колоний, но главным центром этого производства была Аттика, в особенности Афины и Коринф. Отсюда, путём торговли, они распространялись по берегам Средиземного и Чёрного морей и проникали внутрь континента. Технические приемы при изготовлении расписных ваз были везде одинаковы. Они состояли в следующем: гончар брал тонкую, хорошо просеянную и перемятую глину и, вылепив из этого материала руками общую, ещё грубую форму сосуда, обтачивал его и отделывал на гончарном станке; при этом ручки и шейка вазы изготовлялись отдельно и уже потом приставлялись к вазе. Глина употреблялась иногда (особенно в древнейшую пору) в естественном своем виде, без всякой примеси окрашивающих веществ, а иногда к ней прибавлялась какая-либо краска, для придания материалу тона, более приятного для глаза. После того как сосуд уже окончательно получил надлежащую форму, его сушили на солнце или слегка обжигали в печи, так, чтобы глина не утратила вполне своей мягкости. Такая высушенная или слабо обожженная ваза поступала в руки живописца, если сам лепщик не брался за её роспись. Тот или другой из этих мастеров чертил на ещё довольно мягкой поверхности, острым или притупленным инструментом, желаемый сюжет, обозначая лишь главные его контуры. Прием же самой росписи был различен, смотря по тому, орнаментировался ли сосуд чёрными фигурами на красном фоне или, наоборот, красными фигурами на чёрном фоне. В первом случае художник покрывал сплошь чёрным лаком пространство внутри контуров, оставляя остальную поверхность сосуда нетронутой, затем он выцарапывал на засохшем лаке, также резцом, необходимые детали: мускулатуру, черты лица, складки одежды и проч., таким образом, чтобы естественная краска сосуда проглядывала в этих штрихах. Во втором случае он начинал с того, что проходил по начерченным контурам тонкой кистью с чёрным лаком, после чего толстой кистью окружал их снаружи широкой полосой того же лака, им же покрывал сплошь весь фон и, в заключение, обозначал тонкими чертами их детали, пользуясь при этом снова маленькой кистью. По окончании этой работы ваза ставилась на долгое время в печь, где медленно и постепенно отвердевала и делалась годной к употреблению. Чёрный лак, которым производилась роспись, отличается большим блеском и удивительной прочностью: состав его неизвестен с точностью, но несомненно, что основанием ему служила окись железа. (ru)
 • 花瓶,是一種開放性容器,經常用來盛載花卉。製造花瓶的材料包括瓷、陶瓷和玻璃。瓶身經常被各種花紋裝飾,來增加它的美觀。 花瓶輪廓分明,最低是瓶底,可平穩瓶子。向上移動,瓶身脹大,為瓶子最大的部份。移上瓶肩,瓶身彎曲在內。然後到達瓶頸,為花瓶增加更多高度。最後上到瓶嘴,花瓶大多都是這個樣子。而且許多花瓶是有把柄的。 花瓶本身亦是藝術品。古希臘各種著名的場面,皆在花瓶中描述。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 579604 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742091302 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) الزهرية أو المزهرية هي وعاء مفتوح يستخدم عادة لتوضع فيه الزهور أو الورود بغرض الزينة. تصنع الزهريات في الغالب إما من الزجاج أو الخزف أو المعدن، وتزين بالنقوشات والرسوم. (ar)
 • Eine Vase (von lat. vas, vasis Gefäß, Geschirr) ist ein meist aus Glas, Porzellan oder Tonkeramik bestehendes Hohlgefäß, das der Dekoration, dem Aufstellen von Schnittblumen oder – v. a. in antiker Zeit – der Vorratshaltung dient. Als bauplastischer Dekor fanden Ziervasen Verwendung in Architektur, Innenarchitektur und Gartenkunst. Vasen tragen oft kunstvolle Bemalungen. (de)
 • Jarrón es un recipiente en forma de vaso alto, copa o jarro, grande y de función ornamental. Se presenta liso o decorado independientemente de su fábrica (cerámica, vidrio, metal, etc). Elemento o pieza habitual en arquitectura, tuvo una gran tradición como adorno o remate en edificios y jardines. En decoración de interiores, se valoran en especial los delicados jarrones chinos por su antigüedad, fina porcelana, armonía de formas y decoración, alcanzando precios sorprendentes en las subastas de arte. (es)
 • Un vaso è un contenitore aperto, usato per liquidi, solidi, o a scopo decorativo per fiori, etc. Può essere fatto con molti materiali, come la terracotta, la porcellana, la ceramica, il metallo, il legno, il vetro, la plastica, ed essere decorato. (it)
 • 花瓶(かびん)は切花を挿す目的で用いられる容器(花器)である。一般には置物であるが、壁に掛けて用いるものは掛け花瓶という。なお、花器の花篭には花瓶と一体になっているものと分離しており内部に花瓶を収めるものとがある。 (ja)
 • Wazon – naczynie najczęściej wykonane z porcelany lub szkła, o podłużnym, wysokim kształcie, służące do przechowywania kwiatów. W architekturze element rzeźby architektonicznej, rozpowszechniony szczególnie w baroku i klasycyzmie, stosowany w ścisłym związku z budowlą (jako zwieńczenie frontonów i balustrad) oraz w postaci wolnostojącej dekoracji w ogrodzie na postumencie. (pl)
 • 花瓶,是一種開放性容器,經常用來盛載花卉。製造花瓶的材料包括瓷、陶瓷和玻璃。瓶身經常被各種花紋裝飾,來增加它的美觀。 花瓶輪廓分明,最低是瓶底,可平穩瓶子。向上移動,瓶身脹大,為瓶子最大的部份。移上瓶肩,瓶身彎曲在內。然後到達瓶頸,為花瓶增加更多高度。最後上到瓶嘴,花瓶大多都是這個樣子。而且許多花瓶是有把柄的。 花瓶本身亦是藝術品。古希臘各種著名的場面,皆在花瓶中描述。 (zh)
 • A vase (/ˈvɑːz/, /ˈveɪs/, or /ˈveɪz/) is an open container, today often used to hold cut flowers. It can be made from a number of materials, such as ceramics , glass, non-rusting metals, such as aluminum, brass, bronze or stainless steel. Even wood has been used to make vases, either by using tree species that naturally resist rot, such as teak, or by applying a protective coating to conventional wood. Vases are often decorated. (en)
 • Un vase est un récipient ouvert qui est souvent utilisé pour contenir un bouquet de fleurs ou décorer une salle. Il peut être constitué de diverses matériaux comme la porcelaine, la céramique ou le verre. Les vases sont décorés dans le but de mettre en valeur leur contenu ou eux-mêmes. * Une amphore attique à figures rouges * Le Vase Portland, chef-d'œuvre de l'art du verre romain * Un vase chinois * Vase à eau bénite * Vase chinois * Vase Médicis * vase en laque sculptée de la dynastie Ming * Vases de porcelaine de Sèvres après première cuisson de dégourdi (fr)
 • Een vaas is een voorwerp dat een (vloei)stof kan bevatten en aan de bovenkant open is. Een vaas wordt tegenwoordig meestal gebruikt om bloemen in te plaatsen, maar kan ook zonder bloemen als versiering dienen. Vazen worden geproduceerd in porselein, aardewerk, kristal en glas. Bovendien bestaan er ook vazen in zilver, brons, roestvrij staal en cloissoné vazen uit China (zie afbeelding). Vroeger werden kruiken (een soort vaas) gebruikt om bijvoorbeeld olie en meel in te bewaren. Een vaas bedoeld om regelmatig mee te schenken is een kan. (nl)
 • Um vaso ou jarra é uma peça em forma de jarro que é utilizado para decorar salas, recepções, corredores ou ainda para decorar espaços abertos, como escadas ou jardins. Sua função é meramente ornamental, sendo utilizado para armazenar flores. Os vasos, assim como as urnas decorativas, foram conhecidos e usados pelos gregos. Entretanto, são introduzidos como artigos de decoração nos salões da época moderna no início do século XVII, quando eram fabricados de mármore, bronze, prata, porcelana e louça (principalmente os vasos chineses). (pt)
 • Ваза — сосуд изящной формы с живописными или лепными украшениями, изготовленный из глины, фарфора, камня, стекла, металла и других материалов. Среди сосудов этого рода особого внимания, по своей важности для истории искусства и археологии, заслуживают античные расписные вазы из обожжённой глины. Вазы эти интересны, во-первых, в том отношении, что украшающие их изображения дают понятие о рисовальном искусстве у древних греков, о характере и направлении их живописи; во-вторых, роспись этих сосудов, благодаря разнообразию трактуемых ею сюжетов, служит иллюстрированным комментарием всей эллинской древности: мифологические сцены, в которых действующими лицами являются все божества Олимпа, сцены из сказаний о героях, религиозные и погребальные обряды, гимнастические игры, различные эпизоды публи (ru)
rdfs:label
 • زهرية (ar)
 • Vase (en)
 • Vase (de)
 • Jarrón (es)
 • Vase (récipient) (fr)
 • Vaso (it)
 • 花瓶 (ja)
 • Vaas (nl)
 • Wazon (pl)
 • Vaso (pt)
 • Ваза (ru)
 • 花瓶 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of