Upper Sorbian (hornjoserbšćina, German: Obersorbisch) is a minority language spoken by Sorbs in Germany in the historical province of Upper Lusatia, which is today part of Saxony. It is grouped in the West Slavic language branch, together with Lower Sorbian, Czech, Polish, Slovak and Kashubian.

Property Value
dbo:abstract
 • Upper Sorbian (hornjoserbšćina, German: Obersorbisch) is a minority language spoken by Sorbs in Germany in the historical province of Upper Lusatia, which is today part of Saxony. It is grouped in the West Slavic language branch, together with Lower Sorbian, Czech, Polish, Slovak and Kashubian. (en)
 • Obersorbisch (obersorbisch: hornjoserbšćina) ist eine westslawische Sprache, die in der Oberlausitz in der Gegend der Städte Bautzen (Budyšin), Kamenz (Kamjenc) und Hoyerswerda (Wojerecy) gesprochen wird. Obersorbisch ist verwandt mit Niedersorbisch, Tschechisch, Slowakisch, Polnisch und Kaschubisch. Als slawische Sprache gehört Obersorbisch zu den indogermanischen Sprachen. Obersorbisch zählt zu den gemäß der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen offiziell anerkannten Minderheitensprachen in Deutschland. Im offiziellen Siedlungsgebiet in der Oberlausitz gibt es daher unter anderem zweisprachige Straßen- und Ortsschilder und staatliche Schulen mit obersorbischer Unterrichtssprache. (de)
 • اللغة الصوربية العليا (hornjoserbšćina) ، (بالألمانية: Obersorbisch) هي لغة أقلية يتكلم بها الصوربيون في لوساتيا العليا (Hornja Łužica)، والتي هي حالياً جزء من ولاية ساكسونيا الألمانية.. تنتمي اللغة الصوربية العليا مع شقيقتها اللغة الصوربية السفلى إلى مجموعة اللغات الصوربية، والتي هي فرع من فروع اللغات السلافية الغربية. ينتمي إلى هذه المجموعة أيضاً اللغة التشيكية والبولندية والسلوفاكية والكاشوبية. (ar)
 • Le haut-sorabe (hornjoserbšćina ; en allemand : Obersorbisch) est une langue parlée en Allemagne, dans la province historique de Lusace, aujourd'hui en Saxe. Il forme avec le bas-sorabe le groupe des langues sorabes, qui appartient à la famille occidentale des langues slaves. (fr)
 • El alto sorabo o alto sorbio (hornjoserbšćina) es una lengua minoritaria de Alemania, hablada en la histórica provincia de Alta Lusacia (en sorabo Hornja Łužica), hoy parte del land de Sajonia, en torno a las ciudades Bautzen (Budyšin), Kamenz (Kamjenc) y Hoyerswerda (Wojerecy). Es una de las dos variantes de las lenguas sorbias, que forman parte de las lengua eslava occidental, muy parecida al checo y relacionada también con el bajo sorabo. el eslovaco, el polaco y el casubio. De acuerdo con datos de Ethnologue, lo hablaban 15.000 personas en 1996, de una población de unos 100.000. Se enseña en las escuelas primarias, tienen programas de radio y televisión y muchos libros, también traducciones de la Biblia (de 1728; última traducción del Nuevo Testamento de 1966, última traducción del Antiguo Testamento de 1976). (es)
 • La lingua soraba superiore (lus sup. hornjoserbšćina) è una lingua slava occidentale parlata in Germania nella regione della Lusazia (oggi parte della Sassonia). È conosciuta anche come alto sorabo, serbo-lusaziano superiore o lusaziano superiore. (it)
 • 高地ソルブ語(Hornjoserbšćina)は、スラブ語派の言語である。上ソルブ語ともいう。話者がいる地域は、歴史的に高地ラウジッツ(高地ソルブ語: Hornja Łužica)と呼ばれた地域で、現在のドイツ、ザクセン州の一部である。言語分類的には、西スラヴ語群に属する言語で低地ソルブ語とで枝分かれしたグループ(ソルブ語)を形成しており、西スラヴ語群には他にチェコ語、ポーランド語、スロバキア語などが属している。 (ja)
 • Język górnołużycki – jeden z dwóch języków łużyckich, którym posługują się Serbołużyczanie na niewielkim obszarze wokół Budziszyna we wschodniej części Niemiec (kraina historyczna Łużyce Górne). Ukształtował się na bazie dialektów górnołużyckich i zalicza się do podgrupy łużyckiej języków zachodniosłowiańskich. Liczba użytkowników języka wynosi około 20 tysięcy. Język górnołużycki odróżnia się od najbliższego mu języka dolnołużyckiego (razem z którym tworzy podgrupę łużycką języków zachodniosłowiańskich) na wszystkich poziomach języka, m.in. fonetycznym, morfologicznym, leksycznym. Jednocześnie oba języki łączy szereg cech wspólnych, decydujących o ich odrębności od innych języków zachodniosłowiańskich: zachowanie liczby podwójnej, zachowanie prostych form czasu przeszłego czasowników, dużo większa niż w pozostałych językach liczba zapożyczeń leksykalnych z języka niemieckiego. Szereg cech językowych łączy język górnołużycki z językami lechickimi, wiele cech decyduje także o jego podobieństwie do języków podgrupy czesko-słowackiej. W czasach współczesnych język górnołużycki jest nie tylko językiem kontaktów domowych (w formie dialektalnej bądź potocznej), używa się go również jako języka literackiego w oświacie, mediach, nauce itd. W porównaniu z językiem dolnołużyckim opisywany język ma większą liczbę użytkowników, charakteryzuje się bardziej konserwatywną normą literacką i większym zróżnicowaniem stylistycznym. Niemniej jednak liczba użytkowników języka górnołużyckiego ulega stałemu zmniejszeniu, posługują się nim zazwyczaj przedstawiciele starszego pokolenia Serbów łużyckich, przy czym główną formą komunikacji jest dla nich nie język literacki, a któryś z dialektów (które zachowały się najlepiej w rejonach Górnych Łużyc zamieszkanych przez ludność katolicką). Piśmienność ukształtowała się na bazie alfabetu łacińskiego, pierwsze świadectwa pisemne w języku górnołużyckim pochodzą z XVI wieku. Najstarszym zachowanym tekstem w języku górnołużyckim jest licząca 65 słów rota przyrzeczenia mieszczan budziszyńskich z 1532 roku. (pl)
 • Het Oppersorbisch (Hornjoserbšćina) is een kleine West-Slavische minderheidstaal die in het oosten van Duitsland gesproken wordt, in de deelstaat Saksen. Naar schatting 40.000 mensen kunnen de taal spreken, voor ca. 15.000 daarvan is het tevens de moedertaal. Het Oppersorbisch is daarmee, net als het Nedersorbisch, een bedreigde taal. De Oppersorben hebben Bautzen/Budyšin als cultureel centrum. (nl)
 • O alto sorábio ou alto sórbio (hornjoserbšćina, em alemão: Obersorbisch) é um idioma minoritário, do grupo das línguas sorábias, falado na Alemanha, na histórica província da Alta Lusácia, que tinha a maior parte de seu território localizado no atual estado alemão da Saxônia. Pertence às línguas eslavas da família lingüística indo-européia. O sorábio perdeu grande parte do apoio público após a reunificação da Alemanha. Em 2007, muitas escolas sorábias haviam sido fechadas. (pt)
 • Верхнелу́жицкий язы́к (hornjoserbska rěč, hornjoserbšćina) — один из двух языков лужицких сербов, распространённый в исторической области Верхняя Лужица на востоке Германии. Сформировался на базе верхнелужицких диалектов и относится к лужицкой подгруппе западнославянских языков. Число говорящих — около 20 000 человек. Верхнелужицкий язык отличается от наиболее близкого ему нижнелужицкого (вместе с которым он образует лужицкую подгруппу) на всех уровнях языковой системы: в фонетике, морфологии, лексике. В то же время два языка имеют ряд общих особенностей, отличающих их от других западнославянских языков: в частности, сохранение двойственного числа, сохранение простых форм прошедшего времени глаголов, особенно большое число лексических заимствований из немецкого языка. Ряд языковых особенностей объединяет верхнелужицкий с лехитскими языками, по ряду языковых черт верхнелужицкий сходен с чешско-словацкой подгруппой. В настоящее время, кроме употребления в быту (в диалектной или разговорной форме), верхнелужицкий язык используется как литературный в образовании, в средствах массовой информации, в науке и т. д. В сравнении с нижнелужицким он имеет большее число носителей, характеризуется более строгой литературной нормой и большей стилистической дифференциацией. Тем не менее, численность говорящих на верхнелужицком постоянно сокращается, основные носители языка — как правило, представители старшего поколения лужицких сербов, при этом главное средство их общения — не литературный язык, а диалекты (лучше всего сохраняющиеся в районах Верхней Лужицы с католическим населением). Письменность на основе латинского алфавита, первые письменные памятники на верхнелужицком известны с XVI века. (ru)
 • 上索布語(上索布語名:hornjoserbšćina)為德國歷史省分劳西茨的小眾語言,即今日的薩克森地區。屬於西斯拉夫語支(West Slavic languages),和捷克語十分相似。 (zh)
dbo:iso6392Code
 • hsb
dbo:iso6393Code
 • hsb
dbo:languageFamily
dbo:spokenIn
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 293072 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742544306 (xsd:integer)
dbp:date
 • 2007 (xsd:integer)
 • August 2015
 • November 2012
dbp:ethnicity
dbp:familycolor
 • Indo-European
dbp:glotto
 • uppe1395
dbp:glottorefname
 • Upper Sorbian
dbp:langcode
 • ru
dbp:lingua
 • 53 (xsd:integer)
dbp:nation
 • Regional language in Brandenburg and Saxony. Lost support after the reunification of Germany, with many Sorbian schools closing.
dbp:notice
 • ipa
dbp:otherarticle
 • Верхнелужицкий язык
dbp:ref
 • e18
dbp:script
 • Latin
dbp:text
 • what about the affricates ?
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Upper Sorbian (hornjoserbšćina, German: Obersorbisch) is a minority language spoken by Sorbs in Germany in the historical province of Upper Lusatia, which is today part of Saxony. It is grouped in the West Slavic language branch, together with Lower Sorbian, Czech, Polish, Slovak and Kashubian. (en)
 • اللغة الصوربية العليا (hornjoserbšćina) ، (بالألمانية: Obersorbisch) هي لغة أقلية يتكلم بها الصوربيون في لوساتيا العليا (Hornja Łužica)، والتي هي حالياً جزء من ولاية ساكسونيا الألمانية.. تنتمي اللغة الصوربية العليا مع شقيقتها اللغة الصوربية السفلى إلى مجموعة اللغات الصوربية، والتي هي فرع من فروع اللغات السلافية الغربية. ينتمي إلى هذه المجموعة أيضاً اللغة التشيكية والبولندية والسلوفاكية والكاشوبية. (ar)
 • Le haut-sorabe (hornjoserbšćina ; en allemand : Obersorbisch) est une langue parlée en Allemagne, dans la province historique de Lusace, aujourd'hui en Saxe. Il forme avec le bas-sorabe le groupe des langues sorabes, qui appartient à la famille occidentale des langues slaves. (fr)
 • La lingua soraba superiore (lus sup. hornjoserbšćina) è una lingua slava occidentale parlata in Germania nella regione della Lusazia (oggi parte della Sassonia). È conosciuta anche come alto sorabo, serbo-lusaziano superiore o lusaziano superiore. (it)
 • 高地ソルブ語(Hornjoserbšćina)は、スラブ語派の言語である。上ソルブ語ともいう。話者がいる地域は、歴史的に高地ラウジッツ(高地ソルブ語: Hornja Łužica)と呼ばれた地域で、現在のドイツ、ザクセン州の一部である。言語分類的には、西スラヴ語群に属する言語で低地ソルブ語とで枝分かれしたグループ(ソルブ語)を形成しており、西スラヴ語群には他にチェコ語、ポーランド語、スロバキア語などが属している。 (ja)
 • Het Oppersorbisch (Hornjoserbšćina) is een kleine West-Slavische minderheidstaal die in het oosten van Duitsland gesproken wordt, in de deelstaat Saksen. Naar schatting 40.000 mensen kunnen de taal spreken, voor ca. 15.000 daarvan is het tevens de moedertaal. Het Oppersorbisch is daarmee, net als het Nedersorbisch, een bedreigde taal. De Oppersorben hebben Bautzen/Budyšin als cultureel centrum. (nl)
 • O alto sorábio ou alto sórbio (hornjoserbšćina, em alemão: Obersorbisch) é um idioma minoritário, do grupo das línguas sorábias, falado na Alemanha, na histórica província da Alta Lusácia, que tinha a maior parte de seu território localizado no atual estado alemão da Saxônia. Pertence às línguas eslavas da família lingüística indo-européia. O sorábio perdeu grande parte do apoio público após a reunificação da Alemanha. Em 2007, muitas escolas sorábias haviam sido fechadas. (pt)
 • 上索布語(上索布語名:hornjoserbšćina)為德國歷史省分劳西茨的小眾語言,即今日的薩克森地區。屬於西斯拉夫語支(West Slavic languages),和捷克語十分相似。 (zh)
 • Obersorbisch (obersorbisch: hornjoserbšćina) ist eine westslawische Sprache, die in der Oberlausitz in der Gegend der Städte Bautzen (Budyšin), Kamenz (Kamjenc) und Hoyerswerda (Wojerecy) gesprochen wird. Obersorbisch ist verwandt mit Niedersorbisch, Tschechisch, Slowakisch, Polnisch und Kaschubisch. Als slawische Sprache gehört Obersorbisch zu den indogermanischen Sprachen. (de)
 • El alto sorabo o alto sorbio (hornjoserbšćina) es una lengua minoritaria de Alemania, hablada en la histórica provincia de Alta Lusacia (en sorabo Hornja Łužica), hoy parte del land de Sajonia, en torno a las ciudades Bautzen (Budyšin), Kamenz (Kamjenc) y Hoyerswerda (Wojerecy). Es una de las dos variantes de las lenguas sorbias, que forman parte de las lengua eslava occidental, muy parecida al checo y relacionada también con el bajo sorabo. el eslovaco, el polaco y el casubio. (es)
 • Język górnołużycki – jeden z dwóch języków łużyckich, którym posługują się Serbołużyczanie na niewielkim obszarze wokół Budziszyna we wschodniej części Niemiec (kraina historyczna Łużyce Górne). Ukształtował się na bazie dialektów górnołużyckich i zalicza się do podgrupy łużyckiej języków zachodniosłowiańskich. Liczba użytkowników języka wynosi około 20 tysięcy. (pl)
 • Верхнелу́жицкий язы́к (hornjoserbska rěč, hornjoserbšćina) — один из двух языков лужицких сербов, распространённый в исторической области Верхняя Лужица на востоке Германии. Сформировался на базе верхнелужицких диалектов и относится к лужицкой подгруппе западнославянских языков. Число говорящих — около 20 000 человек. Письменность на основе латинского алфавита, первые письменные памятники на верхнелужицком известны с XVI века. (ru)
rdfs:label
 • Upper Sorbian language (en)
 • لغة صوربية عليا (ar)
 • Obersorbische Sprache (de)
 • Alto sorabo (es)
 • Haut-sorabe (fr)
 • Lingua soraba superiore (it)
 • 高地ソルブ語 (ja)
 • Oppersorbisch (nl)
 • Język górnołużycki (pl)
 • Alto sorábio (pt)
 • Верхнелужицкий язык (ru)
 • 上索布语 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Upper Sorbian (en)
 • hornjoserbšćina (en)
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:child of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of