Travel is the movement of people between relatively distant geographical locations, and can involve travel by foot, bicycle, automobile, train, boat, airplane, or other means, with or without luggage, and can be one way or round trip. Travel can also include relatively short stays between successive movements.

Property Value
dbo:abstract
 • Travel is the movement of people between relatively distant geographical locations, and can involve travel by foot, bicycle, automobile, train, boat, airplane, or other means, with or without luggage, and can be one way or round trip. Travel can also include relatively short stays between successive movements. (en)
 • السفر هو الانتقال من مكان إلى آخر في رحلة قصيرة أو طويلة في مسافتها أو مدتها لأي عدد من الأسباب التالية: * ارتياد الأشغال * سياحة * تجارة أو أعمال * زيارة الأقارب * هجرة من بلد لآخر. * الحج وهو السفر لعبادة دينية. * تلقي العلاج. * قصد الاستكشاف والبحث والتقصي العلمي وجمع المعلومات. * الدراسة في الخارج (طلب العلم أو بعثة دراسية). * التعرف على الثقافات الأخرى (تبادل ثقافي). * الاستجمام والاسترخاء والنقاهة. * حضور المناسبات الرسمية. * الدبلوماسية. (ar)
 • Der Begriff Reise bedeutet im Sinne der Verkehrswirtschaft die Fortbewegung von Personen über eine längere Zeit zu Fuß oder mit Verkehrsmitteln außerhalb des Wirtschaftsverkehrs, um ein einzelnes Ziel zu erreichen oder mehrere Orte kennenzulernen (Rundreise). Im fremdenverkehrswirtschaftlichen Sinne umfasst eine Reise sowohl die Ortsveränderung selbst als auch den Aufenthalt am Zielort. Die verwendeten Verkehrsmittel bilden hierbei eine sogenannte Reisekette (wie beispielsweise Bus – Flugzeug – Straßenbahn – Taxi). Wissenschaftlich werden Reisen unter anderem nach deren Grund, Zweck und Dauer kategorisiert, sowie die Motivationen für das (Ver-)Reisen untersucht. Reisen sind auch Thema in der Literatur und im Film. (de)
 • Un voyage est un déplacement dans l'espace, volontaire ou contraint, effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel (par exemple tourisme) ou professionnel (affaires) ou autre ( guerre, réfugiés politiques ou climatiques), déplacements motivés par des activités sportives ou socio-culturelles ou de grands événements. Alors que le nombre de zones inaccessibles, non cartographiées ou inconnues diminuaient, le voyage s'est considérablement développé et démocratisé, au cours du XXe siècle avec l'avènement de moyens de transports modernes de plus en plus rapides et confortables, le chemin de fer d'abord, puis l'automobile et l'avion. Cette évolution s'est faite avec des conséquences négatives croissantes sur le plan de la consommation d'énergie et de carburants fossiles, de fragmentation des paysages et écosystèmes par les infrastructures de transport et d'émission de gaz à effet de serre et autres polluants. (fr)
 • Viaje es el cambio en la ubicación de las personas que se realiza a través de los medios de transporte, ya sean mecánicos o de tracción animal, o el viaje realizado propiamente a pie. Los viajes pueden ser llevados a cabo por recreación (como parte del turismo o para visitar amigos y familia), pero puede ser por muchas otras razones, como ser la práctica artística o la migración, o para huir de una guerra, motivos de salud, etc. En los países desarrollados existe una amplísima red de transporte público a todos los niveles, en el ámbito de la propia ciudad, dentro de una nación, y por supuesto de forma internacional, cubierta principalmente por el ferrocarril y la aviación, o con vehículos apropiados a través de calles, carreteras, y caminos. Se puede viajar a través del cielo, como puede ser el caso de dirigibles, helicópteros, aviones, globos... a través del océano, ríos, y mares, mediante embarcaciones, en profundidades submarinas mediante el submarino (aunque es un vehículo primordialmente de guerra), por el espacio mediante cohetes espaciales y transbordadores, y el más extendido, por tierra, principalmente por los tramos asfaltados por el hombre (carreteras), casi exclusivamente con el uso de algún vehículo (automóvil, autocar, bicicleta...), así como en trenes usando la red de vías de ferrocarril. (es)
 • 本項目では旅行(りょこう)、旅(たび)について解説する。 (ja)
 • Il viaggio (dal provenzale viatge, a sua volta derivante dal latino viatĭcum; quest'ultimo era la provvista necessaria per mettersi in viaggio) è lo spostamento che si compie da un luogo di partenza a un altro distante (relativamente ai propri mezzi) dal primo. Il viaggio può essere locale, regionale, nazionale o internazionale. In alcuni paesi, i viaggi interni non-locali possono richiedere un passaporto interno, mentre i viaggi internazionali in genere richiedono un passaporto e un Visto. Il viaggio si distingue per i mezzi con cui ci si sposta: può avvenire con mezzi di trasporto (pubblici o privati, come automobili, motocicli, treni, aerei, navi, biciclette, ecc.), o anche a piedi. Un viaggio può includere anche soggiorni relativamente brevi tra i successivi spostamenti che lo compongono. Il viaggio può essere inteso non solo in senso fisico, in un contesto spazio temporale, ma anche in senso metaforico come espressione di abbandono, ricerca interiore, desiderio. Vi sono molte opere che mettono in evidenza il viaggio inteso come ricerca interiore o desiderio; occorre elencare il libro "La coscienza di Zeno" di Italo Svevo. In questa opera letteraria emerge il viaggio del protagonista: la psicanalisi. (it)
 • Podróż (z łaciny zwana peregrynacją, z francuskiego wojażem) – zmiana miejsca pobytu na odległe. Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem komunikacji to podróżny lub wojażer. W odróżnieniu od nomadów – koczowników, członków grupy ludzi nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania, przemieszczającej się z miejsca na miejsce, np. w związku ze zmianami pogody lub w poszukiwaniu żywności, wody, opału albo pastwisk dla zwierząt hodowlanych, podróżnym był od zarania dziejów przedstawiciel cywilizacji osadniczej. Podróże odbywano od dawna, początkowo dla praktycznego celu: nauki, handlu, polityki (poselstwa). Podróżowano również do miejsc kultu religijnego: z chęci odpokutowania za grzechy, zjednania łask lub w podzięce za nie. Podróż dla odwiedzenia miejsc kultu religijnego nazywa się pielgrzymką, a osoba biorąca udział w pielgrzymce to pielgrzym lub pątnik. Podróż wymagała odpowiedniego przygotowania. Podróżni brali ze sobą garderobę na różne pory roku, zastawę stołową, zapasy jedzenia, czasem namioty oraz służbę. W ten sposób podróż stawała się wyprawą. (pl)
 • Een reis is een vrijwillige verplaatsing van een of meer personen van een bepaalde locatie naar een ander locatie. Een persoon die op reis is, noemt men een reiziger. Een reis kan worden gemaakt vanuit verschillende motieven. Een vakantie is een reis waarbij een individu of een groep voor een beperkte tijd een verblijf in vrije tijd elders doorbrengt. Een ontdekkingsreis is een tocht die ondernomen wordt om nieuwe plaatsen te ontdekken. Een zakenreis of dienstreis is een reis ondernomen vanuit de werksituatie. Een bedevaart is een tocht naar een oord met een bijzondere religieuze betekenis en een woon-werktrip is een vaste route van huis naar werkplek. (nl)
 • Uma viagem (do latim "viaticu", pelo provençal "viatge") é o movimento de pessoas entre locais relativamente distantes, com qualquer propósito e duração, e utilizando ou não qualquer meio de transporte (público ou privado). O percurso pode ser feito por mar, terra ou ar. Também se entende como viagem todo um período de deslocações com estadias mais ou menos longas em alguns destinos. Uma viagem pode ser realizada com fins recreativos, para visitar amigos ou família, para realizar negócios ou para trabalhar (diariamente fazendo o percurso). No entanto, também se viaja por outras razões: por motivos de saúde, migrações, fuga a guerras, etc. A viagem pode ser local, regional, nacional (doméstica) ou internacional. Quando realizada a nível internacional, normalmente, as autoridades exigem um passaporte ou visto. A viagem para fora do entorno habitual do indivíduo, com duração inferior a um ano, e cujo propósito principal não é o exercício de atividade remunerada por entidades do local visitado, é chamada de viagem turística. O automóvel foi o grande impulsionador das viagens privadas e para fins recreativos. A liberdade que trouxe às pessoas e a rapidez com que se passaram a cobrir as distâncias foi um dos grandes motivos para deslocações e troca de experiências e culturas. Mais tarde, o avião com bilhetes a preços acessíveis viria a facilitar ainda mais as viagens a uma escala global. Hoje em dia, as viagens e o turismo são um dos mais importantes negócios a nível mundial, o que fez aumentar exponencialmente o número de agências de viagem, cuja função é a de reservar bilhetes de avião, hotel, automóvel de aluguer no destino, etc. O internauta pode agora, também, tratar de todos os procedimentos através da internet, incluindo fazer reservas online, trocar de casa com outros viajantes durante determinado período, ler artigos de outros viajantes em blogs, ou "fotoviajar" sem sair de casa através das experiências de outros. (pt)
 • Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. До XIX века путешествия были одним из основных источников получения сведений о тех или иных странах (их природе, населении, истории, хозяйстве), общем характере и очертании поверхности Земли. От античного времени сохранились описания путешествий Геродота, учёных, сопровождавших Александра Македонского в его походах. Классический пример путешествия Средневековья — странствования Марко Поло и Афанасия Никитина. Путешествие с религиозными целями (для поклонения святыням, посещения святых мест) в Средние века получило название «паломничество»; русские паломники, в числе которых, например, игумен Даниил, оставляли путевые записки о своих путешествиях, получившие название хожений. Эпоха Великих географических открытий характерна многими путешествиями, в корне изменившими представление о планете. Позднее большое значение для расширения знаний о Земле имели путешествия Д. Ливингстона и Г. Стэнли, Н. М. Пржевальского и другие; однако уже Пржевальский называл свои путешествия научными рекогносцировками, так как они могли удовлетворить лишь запросы первичного и общего знакомства с особенностями той или иной территории. Поэтому уже в XVIII—XIX вв., по мере углубления исследований, конкретизации и специализации научных целей и задач, путешествия стали приобретать характер научных экспедиций. С середины XX века, в связи с бурным развитием туризма, термин «путешествие» стал обозначать любую поездку, совершённую в какой-то мере самостоятельно, независимо от туристической компании. Путешественниками в настоящее время называют людей, участвующих в самостоятельных, зачастую авантюрных, поездках (например, Т. Хейердал, Ю. А. Сенкевич, И. Ганзелка, М. Зикмунд, Ф. Ф. Конюхов, В. А. Шанин). Путешествие с принципиальным отказом от услуг туристической компании называется «бэкпэкинг» (от англ. backpacking). Современным путешествиям посвящены многочисленные телепередачи («Клуб путешественников»), документальные фильмы и сериалы («Одноэтажная Америка»). Путешественник - тот, кто совершает или совершал путешествие. (ru)
 • 旅行指步行或通过交通工具进行的“长距离”位移,亦指為觀賞不同景色及了解異與自身文化的差別而到不同城市、地区、國度或到遙遠陌生地區参观、游玩、体验的文化概念。与旅游最主要的区别就是旅行“重点在路途”而旅游“重点在目的地”。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 155747 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742383147 (xsd:integer)
dbp:b
 • Travel
dbp:commons
 • Category:Travel
dbp:n
 • no
dbp:q
 • Travel
dbp:quote
 • "The World is a book, and those who do not travel read only a page."
dbp:s
 • no
dbp:source
dbp:v
 • Cheap independent travel
dbp:wikt
 • travel
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Travel is the movement of people between relatively distant geographical locations, and can involve travel by foot, bicycle, automobile, train, boat, airplane, or other means, with or without luggage, and can be one way or round trip. Travel can also include relatively short stays between successive movements. (en)
 • السفر هو الانتقال من مكان إلى آخر في رحلة قصيرة أو طويلة في مسافتها أو مدتها لأي عدد من الأسباب التالية: * ارتياد الأشغال * سياحة * تجارة أو أعمال * زيارة الأقارب * هجرة من بلد لآخر. * الحج وهو السفر لعبادة دينية. * تلقي العلاج. * قصد الاستكشاف والبحث والتقصي العلمي وجمع المعلومات. * الدراسة في الخارج (طلب العلم أو بعثة دراسية). * التعرف على الثقافات الأخرى (تبادل ثقافي). * الاستجمام والاسترخاء والنقاهة. * حضور المناسبات الرسمية. * الدبلوماسية. (ar)
 • 本項目では旅行(りょこう)、旅(たび)について解説する。 (ja)
 • Een reis is een vrijwillige verplaatsing van een of meer personen van een bepaalde locatie naar een ander locatie. Een persoon die op reis is, noemt men een reiziger. Een reis kan worden gemaakt vanuit verschillende motieven. Een vakantie is een reis waarbij een individu of een groep voor een beperkte tijd een verblijf in vrije tijd elders doorbrengt. Een ontdekkingsreis is een tocht die ondernomen wordt om nieuwe plaatsen te ontdekken. Een zakenreis of dienstreis is een reis ondernomen vanuit de werksituatie. Een bedevaart is een tocht naar een oord met een bijzondere religieuze betekenis en een woon-werktrip is een vaste route van huis naar werkplek. (nl)
 • 旅行指步行或通过交通工具进行的“长距离”位移,亦指為觀賞不同景色及了解異與自身文化的差別而到不同城市、地区、國度或到遙遠陌生地區参观、游玩、体验的文化概念。与旅游最主要的区别就是旅行“重点在路途”而旅游“重点在目的地”。 (zh)
 • Der Begriff Reise bedeutet im Sinne der Verkehrswirtschaft die Fortbewegung von Personen über eine längere Zeit zu Fuß oder mit Verkehrsmitteln außerhalb des Wirtschaftsverkehrs, um ein einzelnes Ziel zu erreichen oder mehrere Orte kennenzulernen (Rundreise). Im fremdenverkehrswirtschaftlichen Sinne umfasst eine Reise sowohl die Ortsveränderung selbst als auch den Aufenthalt am Zielort. Die verwendeten Verkehrsmittel bilden hierbei eine sogenannte Reisekette (wie beispielsweise Bus – Flugzeug – Straßenbahn – Taxi). (de)
 • Viaje es el cambio en la ubicación de las personas que se realiza a través de los medios de transporte, ya sean mecánicos o de tracción animal, o el viaje realizado propiamente a pie. Los viajes pueden ser llevados a cabo por recreación (como parte del turismo o para visitar amigos y familia), pero puede ser por muchas otras razones, como ser la práctica artística o la migración, o para huir de una guerra, motivos de salud, etc. (es)
 • Un voyage est un déplacement dans l'espace, volontaire ou contraint, effectué vers un point plus ou moins éloigné dans un but personnel (par exemple tourisme) ou professionnel (affaires) ou autre ( guerre, réfugiés politiques ou climatiques), déplacements motivés par des activités sportives ou socio-culturelles ou de grands événements. (fr)
 • Il viaggio (dal provenzale viatge, a sua volta derivante dal latino viatĭcum; quest'ultimo era la provvista necessaria per mettersi in viaggio) è lo spostamento che si compie da un luogo di partenza a un altro distante (relativamente ai propri mezzi) dal primo. Il viaggio può essere locale, regionale, nazionale o internazionale. In alcuni paesi, i viaggi interni non-locali possono richiedere un passaporto interno, mentre i viaggi internazionali in genere richiedono un passaporto e un Visto. Il viaggio si distingue per i mezzi con cui ci si sposta: può avvenire con mezzi di trasporto (pubblici o privati, come automobili, motocicli, treni, aerei, navi, biciclette, ecc.), o anche a piedi. Un viaggio può includere anche soggiorni relativamente brevi tra i successivi spostamenti che lo compongo (it)
 • Podróż (z łaciny zwana peregrynacją, z francuskiego wojażem) – zmiana miejsca pobytu na odległe. Osoba podróżująca pieszo to wędrowiec, podróżujący środkiem komunikacji to podróżny lub wojażer. W odróżnieniu od nomadów – koczowników, członków grupy ludzi nieposiadającej stałego miejsca zamieszkania, przemieszczającej się z miejsca na miejsce, np. w związku ze zmianami pogody lub w poszukiwaniu żywności, wody, opału albo pastwisk dla zwierząt hodowlanych, podróżnym był od zarania dziejów przedstawiciel cywilizacji osadniczej. (pl)
 • Uma viagem (do latim "viaticu", pelo provençal "viatge") é o movimento de pessoas entre locais relativamente distantes, com qualquer propósito e duração, e utilizando ou não qualquer meio de transporte (público ou privado). O percurso pode ser feito por mar, terra ou ar. Também se entende como viagem todo um período de deslocações com estadias mais ou menos longas em alguns destinos. (pt)
 • Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями. До XIX века путешествия были одним из основных источников получения сведений о тех или иных странах (их природе, населении, истории, хозяйстве), общем характере и очертании поверхности Земли. Современным путешествиям посвящены многочисленные телепередачи («Клуб путешественников»), документальные фильмы и сериалы («Одноэтажная Америка»). Путешественник - тот, кто совершает или совершал путешествие. (ru)
rdfs:label
 • Travel (en)
 • سفر (ar)
 • Reise (de)
 • Viaje (es)
 • Voyage (fr)
 • Viaggio (it)
 • 旅行 (ja)
 • Reis (nl)
 • Podróż (pl)
 • Viagem (pt)
 • Путешествие (ru)
 • 旅行 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:field of
is dbo:genre of
is dbo:industry of
is dbo:keyPerson of
is dbo:knownFor of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:genre of
is dbp:sectors of
is dbp:topics of
is dbp:websiteType of
is dc:subject of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of