A Translation lookaside buffer (TLB) is a memory cache that is used to reduce the time taken to access a user memory location. It is a part of the chip’s memory-management unit (MMU). The TLB stores the recent translations of virtual memory to physical memory and can be called an address-translation cache. A TLB may reside between the CPU and the CPU cache, between CPU cache and the main memory or between the different levels of the multi-level cache. The majority of desktop, laptop, and server processors includes one or more TLBs in the memory management hardware, and it is nearly always present in any hardware that utilizes paged or segmented virtual memory.

Property Value
dbo:abstract
 • A Translation lookaside buffer (TLB) is a memory cache that is used to reduce the time taken to access a user memory location. It is a part of the chip’s memory-management unit (MMU). The TLB stores the recent translations of virtual memory to physical memory and can be called an address-translation cache. A TLB may reside between the CPU and the CPU cache, between CPU cache and the main memory or between the different levels of the multi-level cache. The majority of desktop, laptop, and server processors includes one or more TLBs in the memory management hardware, and it is nearly always present in any hardware that utilizes paged or segmented virtual memory. The TLB is sometimes implemented as content-addressable memory (CAM). The CAM search key is the virtual address and the search result is a physical address. If the requested address is present in the TLB, the CAM search yields a match quickly and the retrieved physical address can be used to access memory. This is called a TLB hit. If the requested address is not in the TLB, it is a miss, and the translation proceeds by looking up the page table in a process called a page walk. The page walk is time consuming when compared to the processor speed, as it involves reading the contents of multiple memory locations and using them to compute the physical address. After the physical address is determined by the page walk, the virtual address to physical address mapping is entered into the TLB. The PowerPC 604, for example, has a two-way set-associative TLB for data loads and stores. (en)
 • El TLB hace referencia a direcciones físicas en su tabla. Puede residir entre la CPU y la caché de la misma o entre esta caché y la unidad de memoria primaria. Esto depende de si la caché utiliza direccionamiento físico o virtual. Si la caché se direcciona de manera virtual, las peticiones se envían directamente de la CPU a la caché, la cual accede al TLB cuando es necesario. Si la caché se direcciona de manera física, la CPU realiza una búsqueda en el TLB con cada operación de memoria, y la dirección física resultante es enviada a la caché. Existen pros y contras en ambas implementaciones. Una optimización común para las cachés direccionadas de manera física es realizar una búsqueda en el TLB en paralelo con el acceso a caché. Los bits de orden más bajo de cualquier dirección virtual (por ejemplo en un sistema de memoria virtual que tiene páginas de 4KB, los 12 bits más bajos de la dirección virtual) no cambian en la traducción de dirección virtual a física. Durante un acceso a caché se realizan dos acciones: Se utiliza un índice para encontrar una entrada en el sistema de datos de la caché, y a continuación las etiquetas de la línea encontrada se comparan. Si la caché está estructurada de tal manera que pueda ser indexada utilizando solo los bits que no cambian en la traducción, la caché puede realizar su operación de "indexación" mientras el TLB traduce la parte alta de la dirección. Entonces, la dirección traducida del TLB es enviada a la caché. La caché realiza una comparación de etiquetas para determinar si este acceso ha sido un acierto o un fallo. (es)
 • Der Begriff Übersetzungspuffer oder englisch Translation Lookaside Buffer (TLB, vgl. auch Cache) bezeichnet eine funktionale Einheit der Speicherverwaltung von selbst nachladenden Speicherverwaltungseinheiten (MMU). Wenn virtueller Speicher verwendet wird, muss zu den virtuellen Adressen die jeweils zugehörige physische Adresse ermittelt werden. Dabei wird die virtuelle oder logische Adresse beim x86 in meist drei Arbeitsschritten mit Hilfe der Segment- und der meist baumartig organisierten Seitentabelle zur physischen Adresse umgesetzt, andere Prozessoren (ARM, PowerPC, MIPS etc.) arbeiten ähnlich. Da diese Arbeitsschritte verhältnismäßig zeitintensiv sind, werden die zuletzt ermittelten Werte für die Adresse der physischen Speicherseite im TLB gecacht, wodurch erneute Zugriffe auf Adressen in dieser Seite nicht aufwändig neu ermittelt werden müssen, sondern aus dieser Liste entnommen werden können. Der TLB kann eine begrenzte Menge dieser Referenzen halten (üblicherweise nicht mehr als 1024 Einträge) und kann dadurch die Ausführung von Speicherzugriffen deutlich beschleunigen. Dies wird über assoziative Ordnungsregister realisiert, die parallele Zugriffe erlauben. Durch seinen Aufbau ist der TLB pro Eintrag vergleichsweise teuer gegenüber anderen flüchtigen Speichern wie z. B. RAM. (de)
 • Le translation lookaside buffer, ou TLB, est une mémoire cache du processeur utilisée par l'unité de gestion mémoire (MMU) dans le but d'accélérer la traduction des adresses virtuelles en adresses physiques. (fr)
 • Il Translation Lookaside Buffer (TLB) è un buffer, cioè una memoria tampone (o, nelle implementazioni più sofisticate, una cache nella CPU), che l'MMU (Memory Management Unit) usa per velocizzare la traduzione degli Indirizzi Virtuali. Il TLB possiede un numero fisso di elementi della Page Table, la quale viene usata per mappare gli Indirizzi Virtuali in Indirizzi Fisici. La Memoria virtuale è lo spazio visto da un processo che può essere più grande della memoria fisica (reale). Questo spazio è catalogato in pagine di dimensioni prefissate. Generalmente solo alcune pagine vengono caricate nella memoria fisica in zone dipendenti dalla politica di Page Replacement. La Page Table (generalmente caricata in memoria) tiene traccia di dove le pagine virtuali sono caricate nella memoria fisica. Il TLB è una cache della Page Table, cioè solamente un sottoinsieme del suo contenuto viene memorizzato. (it)
 • トランスレーション・ルックアサイド・バッファ(英: Translation Lookaside Buffer、TLB)とは、メモリ管理ユニット内のある種のキャッシュであり、仮想アドレスから物理アドレスへの変換の高速化を図るものである。こんにちの仮想記憶をサポートするマイクロプロセッサは、仮想空間と物理空間のマッピングにTLBを利用しているのがほとんどである。 TLBは通常、連想メモリ (CAM) で実装されている。CPUがメモリ空間にアクセスする際、検索キーとして仮想アドレスを使い、TLB上にそのアドレスに対応するエントリがあれば、検索結果として対応する物理アドレスが返る。これを「TLBヒット」と呼ぶ。要求したアドレスがTLB内にない場合は「TLBミス」であり、アドレス変換のためにページテーブルを辿っていかなければならない。これを「ページウォーク」と呼ぶ。ページウォークは複数個所のメモリの内容を読み取り、そこから物理アドレスを計算しなければならず、時間がかかる作業である。ページウォークによって物理アドレスが判明した後、その仮想アドレスと物理アドレスのマッピングがTLBに格納される。 (ja)
 • De translation look-aside buffer is een cache in de CPU dat gedeeltes van de page table bevat die omgezet worden van virtuele naar fysieke adressen. De TLB heeft een vast aantal ingangen en wordt gebruikt om de snelheid te verhogen van de virtuele adresomzetting (dankzij zijn SRAM-geheugen). Elke ingang in de TLB bestaat uit twee delen: een key (of tag) en een waarde. Als het associatieve geheugen een item krijgt, wordt dit met alle keys tegelijk vergeleken. Als het item wordt gevonden, wordt de bijhorende waarde teruggegeven. Zoeken naar items gaat hiermee snel, maar de hardware is duur (vandaar de kleine ruimte en dus het beperkte aantal items dat de TLB kan opslaan). Het aantal ingangen ligt meestal tussen de 64 en 1024 items. De TLB bevat een paar ingangen van de page table. Als een logisch adres wordt gegenereerd door de CPU, gaat het pagenummer naar de TLB. Als het pagenummer wordt gevonden, is het framenummer onmiddellijk beschikbaar om het geheugen te benaderen. Als het pagenummer niet in de TLB staat, wordt er verwezen naar de page table (dit noemen we een TLB-miss). Als het framenummer is opgehaald, wordt het geheugen benaderd (als het niet in de page table staat wordt er een page fault-exception afgevuurd). Daarna worden dat pagenummer en framenummer in de TLB geplaatst zodat ze sneller worden gevonden bij de volgende verwijzing. Als de TLB al vol is, vervangt het besturingssysteem een ingang. Het vervangingsbeleid varieert van least recently used (LRU), First in, fist out (FIFO), Clock policy (FIFO, waarbij pagina's in gebruik gespaard worden) tot random (afhankelijk van de implementatie in het besturingssysteem). Ook kunnen sommige TLB-ingangen vastgelegd worden zodat ze niet verwijderd kunnen worden, bijvoorbeeld voor kernelcode. Het percentage dat een pagenummer wordt gevonden in de TLB is de TLB-hitratio. Een hitratio van 70 procent betekent dat we het gewenste pagenummer 70 procent van de keren in de TLB terugvinden. Een hoge hitratio is cruciaal voor de snelle verwerking van gegevens. Het duurt immers veel langer om de juiste data terug te vinden bij een TLB-miss dan wanneer het direct beschikbaar is. (nl)
 • TLB (do inglês Translation Lookaside Buffer) é um dispositivo de hardware implementado a partir de uma pequena memória associativa que fica integrada na Unidade de Gerenciamento de Memória de um processador. Destina-se a facilitar a tradução de endereços lineares em endereços físicos, evitando a consulta à tabela de páginas localizada na memória. (pt)
 • TLB (ang. Translation Lookaside Buffer) jest buforem pamięci w mikroprocesorze typu asocjacyjnej pamięci podręcznej (cache), który zawiera fragmenty tablicy stron pamięci głównej komputera (pamięci operacyjnej). Bufor TLB posiada stałą liczbę wpisów i służy do szybkiego odwzorowywania adresów logicznych pamięci wirtualnej na adresy pamięci fizycznej w komputerach stosujących stronicowanie pamięci. (pl)
 • Буфер ассоциативной трансляции (англ. Translation lookaside buffer, TLB) — это специализированный кэш центрального процессора, используемый для ускорения трансляции адреса виртуальной памяти в адрес физической памяти. TLB используется всеми современными процессорами с поддержкой страничной организации памяти. TLB содержит фиксированный набор записей (от 8 до 4096) и является ассоциативной памятью. Каждая запись содержит соответствие адреса страницы виртуальной памяти адресу физической памяти. Если адрес отсутствует в TLB, процессор обходит таблицы страниц и сохраняет полученный адрес в TLB, что занимает в 10—60 раз больше времени, чем получение адреса из записи, уже закешированной TLB. Вероятность промаха TLB невысока и составляет в среднем от 0,01 % до 1 %. (ru)
 • 轉譯後備緩衝區(英文:Translation Lookaside Buffer,首字母縮略字:TLB),在中国大陆也被翻译为页表缓存、转址旁路缓存,為CPU的一种缓存,由記憶體管理單元用於改進虛擬位址到實體位址的轉譯速度。目前所有的桌上型及伺服器型處理器(如 x86)皆使用TLB。TLB具有固定數目的空间槽,用于存放將虛擬地址映射至物理地址的分頁表条目。為典型的可定址內容記憶體(content-addressable memory,首字母縮略字:CAM)。其搜尋鍵碼為虛擬記憶體位址,其搜尋結果為實體位址。如果請求的虚拟位址在TLB中存在,CAM 将给出一个非常快速的匹配结果,之後就可以使用得到的物理地址存取記憶體。如果請求的虚拟位址不在 TLB 中,就會使用分頁表进行虚实地址转换,而分頁表的存取速度比TLB慢很多。有些系统允许分頁表被交换到次級存储器,那么虚实地址转换可能要花非常长的时间。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 528352 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743788109 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Le translation lookaside buffer, ou TLB, est une mémoire cache du processeur utilisée par l'unité de gestion mémoire (MMU) dans le but d'accélérer la traduction des adresses virtuelles en adresses physiques. (fr)
 • トランスレーション・ルックアサイド・バッファ(英: Translation Lookaside Buffer、TLB)とは、メモリ管理ユニット内のある種のキャッシュであり、仮想アドレスから物理アドレスへの変換の高速化を図るものである。こんにちの仮想記憶をサポートするマイクロプロセッサは、仮想空間と物理空間のマッピングにTLBを利用しているのがほとんどである。 TLBは通常、連想メモリ (CAM) で実装されている。CPUがメモリ空間にアクセスする際、検索キーとして仮想アドレスを使い、TLB上にそのアドレスに対応するエントリがあれば、検索結果として対応する物理アドレスが返る。これを「TLBヒット」と呼ぶ。要求したアドレスがTLB内にない場合は「TLBミス」であり、アドレス変換のためにページテーブルを辿っていかなければならない。これを「ページウォーク」と呼ぶ。ページウォークは複数個所のメモリの内容を読み取り、そこから物理アドレスを計算しなければならず、時間がかかる作業である。ページウォークによって物理アドレスが判明した後、その仮想アドレスと物理アドレスのマッピングがTLBに格納される。 (ja)
 • TLB (do inglês Translation Lookaside Buffer) é um dispositivo de hardware implementado a partir de uma pequena memória associativa que fica integrada na Unidade de Gerenciamento de Memória de um processador. Destina-se a facilitar a tradução de endereços lineares em endereços físicos, evitando a consulta à tabela de páginas localizada na memória. (pt)
 • TLB (ang. Translation Lookaside Buffer) jest buforem pamięci w mikroprocesorze typu asocjacyjnej pamięci podręcznej (cache), który zawiera fragmenty tablicy stron pamięci głównej komputera (pamięci operacyjnej). Bufor TLB posiada stałą liczbę wpisów i służy do szybkiego odwzorowywania adresów logicznych pamięci wirtualnej na adresy pamięci fizycznej w komputerach stosujących stronicowanie pamięci. (pl)
 • Буфер ассоциативной трансляции (англ. Translation lookaside buffer, TLB) — это специализированный кэш центрального процессора, используемый для ускорения трансляции адреса виртуальной памяти в адрес физической памяти. TLB используется всеми современными процессорами с поддержкой страничной организации памяти. TLB содержит фиксированный набор записей (от 8 до 4096) и является ассоциативной памятью. Каждая запись содержит соответствие адреса страницы виртуальной памяти адресу физической памяти. Если адрес отсутствует в TLB, процессор обходит таблицы страниц и сохраняет полученный адрес в TLB, что занимает в 10—60 раз больше времени, чем получение адреса из записи, уже закешированной TLB. Вероятность промаха TLB невысока и составляет в среднем от 0,01 % до 1 %. (ru)
 • 轉譯後備緩衝區(英文:Translation Lookaside Buffer,首字母縮略字:TLB),在中国大陆也被翻译为页表缓存、转址旁路缓存,為CPU的一种缓存,由記憶體管理單元用於改進虛擬位址到實體位址的轉譯速度。目前所有的桌上型及伺服器型處理器(如 x86)皆使用TLB。TLB具有固定數目的空间槽,用于存放將虛擬地址映射至物理地址的分頁表条目。為典型的可定址內容記憶體(content-addressable memory,首字母縮略字:CAM)。其搜尋鍵碼為虛擬記憶體位址,其搜尋結果為實體位址。如果請求的虚拟位址在TLB中存在,CAM 将给出一个非常快速的匹配结果,之後就可以使用得到的物理地址存取記憶體。如果請求的虚拟位址不在 TLB 中,就會使用分頁表进行虚实地址转换,而分頁表的存取速度比TLB慢很多。有些系统允许分頁表被交换到次級存储器,那么虚实地址转换可能要花非常长的时间。 (zh)
 • A Translation lookaside buffer (TLB) is a memory cache that is used to reduce the time taken to access a user memory location. It is a part of the chip’s memory-management unit (MMU). The TLB stores the recent translations of virtual memory to physical memory and can be called an address-translation cache. A TLB may reside between the CPU and the CPU cache, between CPU cache and the main memory or between the different levels of the multi-level cache. The majority of desktop, laptop, and server processors includes one or more TLBs in the memory management hardware, and it is nearly always present in any hardware that utilizes paged or segmented virtual memory. (en)
 • Der Begriff Übersetzungspuffer oder englisch Translation Lookaside Buffer (TLB, vgl. auch Cache) bezeichnet eine funktionale Einheit der Speicherverwaltung von selbst nachladenden Speicherverwaltungseinheiten (MMU). (de)
 • El TLB hace referencia a direcciones físicas en su tabla. Puede residir entre la CPU y la caché de la misma o entre esta caché y la unidad de memoria primaria. Esto depende de si la caché utiliza direccionamiento físico o virtual. Si la caché se direcciona de manera virtual, las peticiones se envían directamente de la CPU a la caché, la cual accede al TLB cuando es necesario. Si la caché se direcciona de manera física, la CPU realiza una búsqueda en el TLB con cada operación de memoria, y la dirección física resultante es enviada a la caché. Existen pros y contras en ambas implementaciones. (es)
 • Il Translation Lookaside Buffer (TLB) è un buffer, cioè una memoria tampone (o, nelle implementazioni più sofisticate, una cache nella CPU), che l'MMU (Memory Management Unit) usa per velocizzare la traduzione degli Indirizzi Virtuali. Il TLB possiede un numero fisso di elementi della Page Table, la quale viene usata per mappare gli Indirizzi Virtuali in Indirizzi Fisici. La Memoria virtuale è lo spazio visto da un processo che può essere più grande della memoria fisica (reale). Questo spazio è catalogato in pagine di dimensioni prefissate. Generalmente solo alcune pagine vengono caricate nella memoria fisica in zone dipendenti dalla politica di Page Replacement. La Page Table (generalmente caricata in memoria) tiene traccia di dove le pagine virtuali sono caricate nella memoria fisica. I (it)
 • De translation look-aside buffer is een cache in de CPU dat gedeeltes van de page table bevat die omgezet worden van virtuele naar fysieke adressen. De TLB heeft een vast aantal ingangen en wordt gebruikt om de snelheid te verhogen van de virtuele adresomzetting (dankzij zijn SRAM-geheugen). De TLB bevat een paar ingangen van de page table. Als een logisch adres wordt gegenereerd door de CPU, gaat het pagenummer naar de TLB. Als het pagenummer wordt gevonden, is het framenummer onmiddellijk beschikbaar om het geheugen te benaderen. (nl)
rdfs:label
 • Translation lookaside buffer (en)
 • Translation Lookaside Buffer (de)
 • Translation Lookaside Buffer (es)
 • Translation Lookaside Buffer (it)
 • Translation lookaside buffer (fr)
 • トランスレーション・ルックアサイド・バッファ (ja)
 • Translation look-aside buffer (nl)
 • Translation Lookaside Buffer (pl)
 • Translation lookaside buffer (pt)
 • Буфер ассоциативной трансляции (ru)
 • 轉譯後備緩衝區 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of