A team is a group of people or other animals linked in a common purpose. Human teams are especially appropriate for conducting tasks that are high in complexity and have many interdependent subtasks. A group does not necessarily constitute a team. Teams normally have members with complementary skills and generate synergy through a coordinated effort which allows each member to maximize their strengths and minimize their weaknesses. Naresh Jain (2009) claims:

Property Value
dbo:abstract
 • A team is a group of people or other animals linked in a common purpose. Human teams are especially appropriate for conducting tasks that are high in complexity and have many interdependent subtasks. A group does not necessarily constitute a team. Teams normally have members with complementary skills and generate synergy through a coordinated effort which allows each member to maximize their strengths and minimize their weaknesses. Naresh Jain (2009) claims: Team members need to learn how to help one another, help other team members realize their true potential, and create an environment that allows everyone to go beyond his or her limitations. Teams can be broken down into from a huge team or one big group of people, even if these smaller secondary teams are temporary. A team becomes more than just a collection of people when a strong sense of mutual commitment creates synergy, thus generating performance greater than the sum of the performance of its individual members. Thus teams of game players can form (and re-form) to practise their craft/sport. Transport logistics executives can select teams of horses, dogs, or oxen for the purpose of conveying passengers or goods. While academic research on teams and teamwork has grown constantly and has shown a sharp increase over the past 40 years, the societaldiffusion of teams and teamwork actually followed a volatile trend in the past century. The concept was introduced into business in the late 20th century, which was followed by a popularization of the concept of constructing teams. Differing opinions exist on the efficacy of this new management fad.Some see "team" as a four-letter word: overused and under-useful.Others see it as a panacea that realizes the human-relations movement's desire to integrate what that movement perceives as best for workers and as best for managers. Still others believe in the effectiveness of teams, but also see them as dangerous because of the potential for exploiting workers — in that team effectiveness can rely on peer pressure and peer surveillance. However, Hackman argued that team effectiveness should not be viewed only in terms of performance. While performance is an important outcome, a truly effective team will contribute to the personal well-being and adaptive growth of its members. Compare the more structured/skilled concept of a crew, the advantages of formal and informal partnerships, or the well-defined - but time-limited - existence of task forces. (en)
 • الفريق الطائفة من الناس أَكبر من الفرقة، أو القطيع من الدواب. وجمعه فرقاء وأفرقة. والفريق الذي ينتظم للتحصيل غاية واحدة يسمى فريق عمل. إنّ العمل الجماعي وسيلة من الوسائل التّي تمكّن الانسان من تحقيق الأهداف التّي لا يمكن تحقيقها بشكل فرديّ وذلك كانجاز عمل ما مرتبط بوقت محدّد لا يجب تجاوزه أو تحقيق نسبة عالية من الأرباح أو انتاج شيء لابدّ من التّكاتف من أجل صناعته. ولا ينكر أحد مزايا العمل الجماعيّ وضرورته لكسب التّحديّات اليوميّة التّي تعترض الإنسان بصفة عامّة. حتّى يكون العمل الجماعيّ فعّالا لابد من أن يكون منظّما بشكل دقيق حتّى يتمكّن كلّ فرد مشارك في تأدية العمل من جهته أن يساهم ويؤدي ما عليه فيحقّق بذلك الهدف الجزئيّ الذّي يؤدّي بدوره في حال تحقيقه إلى النّجاح الجماعيّ..الفريق يصبح أكثر من مجرد مجموعة من الناس عندما يخلق شعور قوي من الالتزام المتبادل ينشاء التآزر، وبالتالي توليد أداء أكبر من محصلة أداء أفرادها. وهكذا فرق لعبة يمكن للاعبين تشكيل (وإعادة النموذج) لممارسة الحرفية / الرياضة. يمكن المديرين التنفيذيين للوجستية النقل اختيار فرق من الخيل الكلاب، أو الثيران لغرض نقل الركاب أو البضائع. (ar)
 • Der Anglizismus Team (altengl.: team Familie, Gespann, Gruppe, Nachkommenschaft) bezeichnet einen Zusammenschluss von mehreren Personen zur Lösung einer bestimmten Aufgabe oder zur Erreichung eines bestimmten Zieles: * Im Sport bezeichnet das Team entweder die Mannschaft (auch: Frauschaft für ein Team aus weiblichen Mitgliedern) oder die Gesamtheit von Mannschaft und begleitendem Personal wie Trainer, Techniker etc. * In einem Unternehmen bezeichnet das Team die für einen bestimmten Zweck aus Mitarbeitern zusammengesetzte Arbeitsgruppe. (de)
 • Un equipo es un grupo de dos o más personas que interactúan, discuten y piensan de forma coordinada y cooperativa, unidas con un objetivo común. Un grupo en sí mismo no necesariamente constituye un equipo. Son muchos los distintos componentes que forman un equipo como el gerente y agentes.También puede ser un conjunto de personas coordinadas y con una meta a cumplir, beneficiarse Así, por ejemplo, los jugadores de un equipo deportivo pueden formarse para practicar su deporte. Ejecutivos de logística de transporte pueden seleccionar los equipos de caballos, perros o bueyes para el objetivo de transportar mercancías, etc. Los teóricos de negocios a finales del siglo XX popularizaron el concepto de construir equipos. Opiniones diferentes existen sobre la eficacia en el triunfo ("equipo de soccer", "equipo de voleyball' etc.). * En otra acepción, equipo es también el nombre del conjunto de artículos y recursos físicos (ropas u otras cosas) que le sirven a una persona como, por ejemplo, los implementos que utiliza en una operación o actividad (el ajuar de una mujer cuando se casa; cacona el equipo de soldado; etc.). * Es también el nombre del conjunto de los activos fijos que no incluyen el terreno ni las instalaciones físicas de una compañía. Es la colección de utensilios, instrumentos y aparatos especiales para un fin determinado (por ejemplo, "equipo quirúrgico", "equipo de salvamento", etc.). También recibe el nombre de equipo cada uno de los elementos de dicho conjunto. Por otra parte, también se le llama equipo: * A la acción y efecto de equipar. * A la serie de recursos con que cuenta una persona o un objeto: "Estoy equipado para hacer frente a la situación." * En informática, al conjunto de aparatos y dispositivos que constituyen el material de un ordenador. (es)
 • Une équipe est un petit groupe d'individus partenaires dans un but commun. Elle est utilisée en entreprise avec des membres appelés « collaborateurs ». (fr)
 • チーム(英: team)は、共通の目的、達成すべき目標、そのためのやり方を共有し、連帯責任を果たせる補完的なスキルを備えた少人数の集合体を理想とすることがある。実際には、チームといっても目的、目標、やり方は指導者から与えられただけで、変更権がなく共有できていないことがある。 (ja)
 • Nello sport la squadra è un gruppo di atleti che pratica una disciplina collettiva oppure appartiene alla medesima società. Il termine italiano è equivalente all'inglese «team» e al francese «équipe». (it)
 • Een team (verwant aan het Nederlandse woord toom, een groep gezamenlijk werkende dieren) of ploeg is een (klein) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Meredith Belbin heeft hiertoe een model ontwikkeld met negen teamrollen. Een afgeleide term is teamwork, waarmee gedoeld wordt op de prestatie van het team, eerder dan de opgetelde individuele prestaties. Essentieel is, dat met een team gepoogd wordt synergie te bereiken, men probeert te bewerkstelligen dat het geheel meer is dan louter de som der delen. Samenwerking staat centraal bij het fungeren in een team. 'Twee weten meer dan één' en 'Samen staan we sterker' zijn gevleugelde uitspraken, welke van toepassing zijn op samenwerking en fungeren in een team.Heikel punt bij het fungeren in een team is dat het teambelang, het gemeenschappelijk doel, niet altijd parallel loopt met de verschillende individuele belangen. Dan wordt duidelijk dat het geheel in essentie toch een verzameling der delen is. Binnen een team is open communicatie belangrijk, bijvoorbeeld om het effect groepsconformisme tegen te gaan. Concrete voorbeelden van teams zijn sportteams (sportploegen) en managementteams. In militaire terminologie heeft team de specifieke betekenis van een eenheid op niveau 4+. (nl)
 • A equipe (português brasileiro) ou equipa (português europeu) é um grupo de pessoas que se junta para alcançar um objetivo em comum. No desporto, equipe quase sempre se refere às agremiações esportivas (desportivas), como por exemplo, as equipes de futebol. Também é definido como um pequeno grupo de pessoas com habilidades complementares, que trabalham juntas com o fim de atingir um propósito comum; pelo qual se consideram coletivamente responsáveis, ou como um é grupo com funcionamento qualificado, que compreende seus objetivos e está engajado em alcança-los, de forma compartilhada. A comunicação entre os membros é verdadeira, opiniões divergentes são estimuladas. A confiança é grande, assumem-se riscos. As habilidades complementares dos membros possibilitam alcançar resultados, os objetivos compartilhados determinam seu propósito e direção. Respeito, mente aberta e cooperação são elevados. A equipe investe constantemente em seu crescimento. As palavras-chave das novas abordagens ao trabalho em equipe são delegação de poder (empowerment), participação e desenvolvimento. Wisinski relaciona os seguintes elementos da dinâmica de uma equipe, que interage e busca os objetivos: 1. * participação: deve haver uma participação equilibrada, não havendo dominante, nem ausente; dever haver equilíbrio; 2. * vender idéias: a responsabilidade de cada membro da equipe é preparar suas idéias antecipadamente e apresentá-la à equipe de forma lógica e equilibrada, possibilitando efetiva contribuição; 3. * renúncia: este é o elemento mais importante no relacionamento de equipe. Quando os membros conseguem renunciar uma posição pessoal em prol do grupo, todos saem ganhando; 4. * avaliação: saber avaliar os resultados alcançados pela equipe ao final de um período (de um trabalho, de um projeto ou de um fechamento de mês), buscando eliminar os pontos falhos e buscar as alternativas que melhores resultados apresentaram; 5. * relacionamento: todos são responsáveis pelo relacionamento quando são membros de uma equipe. Se houver um conflito pessoal, deve ser resolvido pelas partes o mais rápido possível, pois um conflito no grupo prejudica ao todo e, muitas vezes, impede a realização proveitosa das tarefas; 6. * realização das tarefas: é de extrema importância que todos estejam conscientes da sua responsabilidade em relação à realização das tarefas que cabem ao grupo. Em um relacionamento interdependente, a falha de um membro pode atrasar toda a equipe. (pt)
 • Zespół w zarządzaniu to grupa osób mająca wspólny cel. W większości firm cel jest określony i powinien być dostrzegany przez wszystkich członków zespołu, a nie tylko przez lidera. W zespole powinien być dobry lider. Jest on warunkiem zmierzania zespołu w określonym kierunku. Aby zespół działał sprawnie wszyscy jego członkowie muszą mieć wolę współpracy, dobrze się komunikować i posiadać podział zadań. Ten powinien być staranny i przemyślany. Ponadto dobry zespół powinien charakteryzować się poprawnymi relacjami – w pozytywnej atmosferze, otwartości i bez większych konfliktów. Poprawne relacje w zespole wpływają również na wewnętrzną motywację jego członków. Cechy wspomagające efektywność zespołu to: * wewnętrzna automotywacja poszczególnych członków zespołu – może ją również wykreować dobry lider, ale znacznie lepiej, gdy jest naturalna, * zaufanie do innych osób – jeśli go brak, duża część energii zespołu poświęcana jest na niepotrzebną kontrolę. Brak zaufania ogranicza też szczerość i otwartość, * wspólnie ustalone zasady postępowania – powinien być to kodeks wypracowany przez wszystkich członków zespołu, inaczej może zostać uznany za narzucony i będzie łamany. Najlepszy kodeks zawiera zarówno wspólne wartości, jak i procedury efektywnego postępowania * budowanie na różnicach – umiejętność doprowadzenia do sytuacji, gdy odmienne opinie nie powodują konfliktu. Ich konsekwencją jest twórcza dyskusja, która szybko kończy się znalezieniem wspólnego rozwiązania, * elastyczność i otwartość na zmiany, * ciągłe doskonalenie się (pl)
 • 团队由若干独立成员共同组建,有临时与长期之分。团队要为某一共同目标而奋斗,这需要团队成员贡献各自不同的专业特长。对团队的管理不同于上下级关系的管理,是横向的交流与沟通而不是纵向的命令与服从。 一个团队由一个共同的目标与动物群組成。特别是進行高複雜性任務的隊伍,需要有許多相互支持的適當分工。 一组本身并不一定构成一个团队。调查组通常有互补性技能的成员,并通过协调一致的努力,让每一位成员最大化他的长处和协同作用,最大限度地减少他的弱点。团队成员需要学习如何互相帮助,帮助其他团队成员实现其真正的潜力,并创造一个环境,让每个人都超越其局限性。 因此,运动队的球员能形成(和重新形式)练习自己的手艺。运输物流业的主管可以选择马,狗或牛队的输送货物的目的。 商业理论家在20世纪后期推广队伍的概念。不同的意见回饋于这一新的管理風潮。一些人认为“团队”(TEAM)作为一个四个字母的英文单词:过度使用並低于有益的;其他人认为这是一个万能药,终于实现了人类关系运动的愿望结合起来是什么运动是最好的工人和管理人员的最佳看待它;还有一些人相信,在球队效力,但也看到,因为他们作为剥削工人的潜在危险 - 在那支球队效力可以依靠同侪压力与同行的监视;比较多的船员结构/技术的概念,并正式和非正式的伙伴关系的优势。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 140801 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743989436 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Der Anglizismus Team (altengl.: team Familie, Gespann, Gruppe, Nachkommenschaft) bezeichnet einen Zusammenschluss von mehreren Personen zur Lösung einer bestimmten Aufgabe oder zur Erreichung eines bestimmten Zieles: * Im Sport bezeichnet das Team entweder die Mannschaft (auch: Frauschaft für ein Team aus weiblichen Mitgliedern) oder die Gesamtheit von Mannschaft und begleitendem Personal wie Trainer, Techniker etc. * In einem Unternehmen bezeichnet das Team die für einen bestimmten Zweck aus Mitarbeitern zusammengesetzte Arbeitsgruppe. (de)
 • Une équipe est un petit groupe d'individus partenaires dans un but commun. Elle est utilisée en entreprise avec des membres appelés « collaborateurs ». (fr)
 • チーム(英: team)は、共通の目的、達成すべき目標、そのためのやり方を共有し、連帯責任を果たせる補完的なスキルを備えた少人数の集合体を理想とすることがある。実際には、チームといっても目的、目標、やり方は指導者から与えられただけで、変更権がなく共有できていないことがある。 (ja)
 • Nello sport la squadra è un gruppo di atleti che pratica una disciplina collettiva oppure appartiene alla medesima società. Il termine italiano è equivalente all'inglese «team» e al francese «équipe». (it)
 • 团队由若干独立成员共同组建,有临时与长期之分。团队要为某一共同目标而奋斗,这需要团队成员贡献各自不同的专业特长。对团队的管理不同于上下级关系的管理,是横向的交流与沟通而不是纵向的命令与服从。 一个团队由一个共同的目标与动物群組成。特别是進行高複雜性任務的隊伍,需要有許多相互支持的適當分工。 一组本身并不一定构成一个团队。调查组通常有互补性技能的成员,并通过协调一致的努力,让每一位成员最大化他的长处和协同作用,最大限度地减少他的弱点。团队成员需要学习如何互相帮助,帮助其他团队成员实现其真正的潜力,并创造一个环境,让每个人都超越其局限性。 因此,运动队的球员能形成(和重新形式)练习自己的手艺。运输物流业的主管可以选择马,狗或牛队的输送货物的目的。 商业理论家在20世纪后期推广队伍的概念。不同的意见回饋于这一新的管理風潮。一些人认为“团队”(TEAM)作为一个四个字母的英文单词:过度使用並低于有益的;其他人认为这是一个万能药,终于实现了人类关系运动的愿望结合起来是什么运动是最好的工人和管理人员的最佳看待它;还有一些人相信,在球队效力,但也看到,因为他们作为剥削工人的潜在危险 - 在那支球队效力可以依靠同侪压力与同行的监视;比较多的船员结构/技术的概念,并正式和非正式的伙伴关系的优势。 (zh)
 • A team is a group of people or other animals linked in a common purpose. Human teams are especially appropriate for conducting tasks that are high in complexity and have many interdependent subtasks. A group does not necessarily constitute a team. Teams normally have members with complementary skills and generate synergy through a coordinated effort which allows each member to maximize their strengths and minimize their weaknesses. Naresh Jain (2009) claims: (en)
 • الفريق الطائفة من الناس أَكبر من الفرقة، أو القطيع من الدواب. وجمعه فرقاء وأفرقة. والفريق الذي ينتظم للتحصيل غاية واحدة يسمى فريق عمل. إنّ العمل الجماعي وسيلة من الوسائل التّي تمكّن الانسان من تحقيق الأهداف التّي لا يمكن تحقيقها بشكل فرديّ وذلك كانجاز عمل ما مرتبط بوقت محدّد لا يجب تجاوزه أو تحقيق نسبة عالية من الأرباح أو انتاج شيء لابدّ من التّكاتف من أجل صناعته. ولا ينكر أحد مزايا العمل الجماعيّ وضرورته لكسب التّحديّات اليوميّة التّي تعترض الإنسان بصفة عامّة. حتّى يكون العمل الجماعيّ فعّالا لابد من أن يكون منظّما بشكل دقيق حتّى يتمكّن كلّ فرد مشارك في تأدية العمل من جهته أن يساهم ويؤدي ما عليه فيحقّق بذلك الهدف الجزئيّ الذّي يؤدّي بدوره في حال تحقيقه إلى النّجاح الجماعيّ..الفريق يصبح أكثر من مجرد مجموعة من الناس عندما يخلق شعور قوي من الالتزام المتبادل ينشاء التآزر، وبالتالي توليد أداء أ (ar)
 • Un equipo es un grupo de dos o más personas que interactúan, discuten y piensan de forma coordinada y cooperativa, unidas con un objetivo común. Un grupo en sí mismo no necesariamente constituye un equipo. Son muchos los distintos componentes que forman un equipo como el gerente y agentes.También puede ser un conjunto de personas coordinadas y con una meta a cumplir, beneficiarse Los teóricos de negocios a finales del siglo XX popularizaron el concepto de construir equipos. Opiniones diferentes existen sobre la eficacia en el triunfo ("equipo de soccer", "equipo de voleyball' etc.). (es)
 • Een team (verwant aan het Nederlandse woord toom, een groep gezamenlijk werkende dieren) of ploeg is een (klein) aantal mensen (een groep), dat bij elkaar is gebracht, om één gemeenschappelijk doel te bereiken en het in grote lijnen eens is over de weg naar dit doel. Behalve een gemeenschappelijk doel en een gedeelde visie over de aanpak, dienen de verschillende teamleden elkaar aan te vullen. Voor het goed functioneren van een team, dienen er leden in het team te worden opgenomen, die in meerdere of mindere mate, dezelfde individuele belangen hebben, kortom: het teambelang dient te stroken met de verschillende individuele belangen. Verder dient er sprake te zijn van een gedeelde verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Meredith Belbin heeft hiertoe een model ontwikkeld met negen teamrol (nl)
 • Zespół w zarządzaniu to grupa osób mająca wspólny cel. W większości firm cel jest określony i powinien być dostrzegany przez wszystkich członków zespołu, a nie tylko przez lidera. W zespole powinien być dobry lider. Jest on warunkiem zmierzania zespołu w określonym kierunku. Aby zespół działał sprawnie wszyscy jego członkowie muszą mieć wolę współpracy, dobrze się komunikować i posiadać podział zadań. Ten powinien być staranny i przemyślany. Ponadto dobry zespół powinien charakteryzować się poprawnymi relacjami – w pozytywnej atmosferze, otwartości i bez większych konfliktów. Poprawne relacje w zespole wpływają również na wewnętrzną motywację jego członków. (pl)
 • A equipe (português brasileiro) ou equipa (português europeu) é um grupo de pessoas que se junta para alcançar um objetivo em comum. No desporto, equipe quase sempre se refere às agremiações esportivas (desportivas), como por exemplo, as equipes de futebol. Também é definido como um pequeno grupo de pessoas com habilidades complementares, que trabalham juntas com o fim de atingir um propósito comum; pelo qual se consideram coletivamente responsáveis, ou como um é grupo com funcionamento qualificado, que compreende seus objetivos e está engajado em alcança-los, de forma compartilhada. A comunicação entre os membros é verdadeira, opiniões divergentes são estimuladas. A confiança é grande, assumem-se riscos. As habilidades complementares dos membros possibilitam alcançar resultados, os objeti (pt)
rdfs:label
 • Team (de)
 • チーム (ja)
 • Team (en)
 • فريق (ar)
 • Equipo (es)
 • Équipe (entreprise) (fr)
 • Squadra sportiva (it)
 • Team (nl)
 • Zespół (zarządzanie) (pl)
 • Equipe (pt)
 • 团队 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:category of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:career of
is dbp:skills of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of