A statistical hypothesis is a hypothesis that is testable on the basis of observing a process that is modeled via a set of random variables. A statistical hypothesis test is a method of statistical inference. Commonly, two statistical data sets are compared, or a data set obtained by sampling is compared against a synthetic data set from an idealized model. A hypothesis is proposed for the statistical relationship between the two data sets, and this is compared as an alternative to an idealized null hypothesis that proposes no relationship between two data sets. The comparison is deemed statistically significant if the relationship between the data sets would be an unlikely realization of the null hypothesis according to a threshold probability—the significance level. Hypothesis tests are

Property Value
dbo:abstract
 • A statistical hypothesis is a hypothesis that is testable on the basis of observing a process that is modeled via a set of random variables. A statistical hypothesis test is a method of statistical inference. Commonly, two statistical data sets are compared, or a data set obtained by sampling is compared against a synthetic data set from an idealized model. A hypothesis is proposed for the statistical relationship between the two data sets, and this is compared as an alternative to an idealized null hypothesis that proposes no relationship between two data sets. The comparison is deemed statistically significant if the relationship between the data sets would be an unlikely realization of the null hypothesis according to a threshold probability—the significance level. Hypothesis tests are used in determining what outcomes of a study would lead to a rejection of the null hypothesis for a pre-specified level of significance. The process of distinguishing between the null hypothesis and the alternative hypothesis is aided by identifying two conceptual types of errors (type 1 & type 2), and by specifying parametric limits on e.g. how much type 1 error will be permitted. An alternative framework for statistical hypothesis testing is to specify a set of statistical models, one for each candidate hypothesis, and then use model selection techniques to choose the most appropriate model. The most common selection techniques are based on either Akaike information criterion or Bayes factor. Statistical hypothesis testing is sometimes called confirmatory data analysis. It can be contrasted with exploratory data analysis, which may not have pre-specified hypotheses. (en)
 • Ein statistischer Test dient in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik dazu, anhand vorliegender Beobachtungen eine begründete Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Hypothese zu treffen. Formal ist ein Test also eine mathematische Funktion, die einem Beobachtungsergebnis eine Entscheidung zuordnet. Da die vorhandenen Daten Realisationen von Zufallsvariablen sind, lässt sich in den meisten Fällen nicht mit Sicherheit sagen, ob eine Hypothese stimmt oder nicht. Man versucht daher, die Wahrscheinlichkeiten für Fehlentscheidungen zu kontrollieren, was einem Test zu einem vorgegebenen Signifikanzniveau entspricht. Aus diesem Grund spricht man auch von einem Hypothesentest oder einem Signifikanztest. (de)
 • اختبار فرضية إحصائية هي طريقة لاتخاذ القرارات باستخدام البيانات، سواء من تجربة خاضعة للسيطرة أم من دراسة رصدية (غير خاضعة للسيطرة). في الإحصاء، تسمى النتيجة ذات دلالة إحصائية إذا ما كان من الغير المتوقع أن تكون حدثت بالصدفة وحدها، وطبقًا لعتبة احتمالية مسبقة التحديد، درجة الدلالة. وقد صاغ العبارة "اختبار الدلالة" رونالد فيشر: (Ronald Fisher) "قد تسمى الاختبارات الحرجة من هذا النوع، اختبارات الدلالة، وعندما تكون تلك الاختبارات متوفرة، قد نكتشف سواء كانت عينة ثانية مختلفة بشكل دلالي عن الأولى." وتلك الاختبارات المستخدمة في تحديد ما هي نتائج تجربة ما ستقود إلى رفض فرضية العدم لمستوى دلالة محدد مسبقًا؛ مساعدة في تحديد سواء كانت نتائج الاختبارات تحتوي على معلومات كافية لتسليط الشك على الحكمة المألوفة. وأحيانًا يُطلق عليها تحليل البيانات التأكيدي، على عكس تحليل البيانات الاستكشافي. وتجاوب اختبارات الفرضية الإحصائية على السؤال باعتبار أن فرضية العدم صحيحة، ما هي احتمالية رؤية نتيجة لإحصاء الاختبار، التي على الأقل تكون متطرفة كالقيمة التي تمت رؤيتها فعلاً؟. والاحتمالية تُعرف بمصطلح قيمة احتمالية (P-value). إختبار الفرضية الإحصائية هي تقنية أساسية في الاستدلال الإحصائي المتردد. والمقاربة البايسنية لاختبار الفرضية هي لوضع أسس لرفض لنظرية الاحتمالية الخلفية. ومقاربات أخرى للوصول إلى قرار بناء على بيانات متوفرة عبر نظرية القرار والقرار المثالي. المنطقة الحرجة الخاصة باختبار فرضية هي مجموعة من كل النتائج التي ترفض فرضية العدم لحساب قبول الفرضية البديلة. (ar)
 • Dentro de la inferencia estadística, un contraste de hipótesis (también denominado test de hipótesis o prueba de significación) es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha población. Fue iniciada por Ronald Fisher y fundamentada posteriormente por Jerzy Neyman y Karl Pearson. Mediante esta teoría, se aborda el problema estadístico considerando una hipótesis determinada y una hipótesis alternativa , y se intenta dirimir cuál de las dos es la hipótesis verdadera, tras aplicar el problema estadístico a un cierto número de experimentos. Está fuertemente asociada al concepto estadístico de potencia y a los conceptos de errores de tipo I y II, que definen respectivamente, la posibilidad de tomar un suceso falso como verdadero, o uno verdadero como falso. Los tipos más importantes son los test centrados, de hipótesis y alternativa simple, aleatorizados, etc. Dentro de los tests no paramétricos, el más extendido es probablemente el test de la U de Mann-Whitney. (es)
 • En statistiques, un test d'hypothèse est une démarche consistant à évaluer une hypothèse statistique en fonction d'un jeu de données (échantillon). Par exemple, ayant observé un certain nombre de tirages « pile ou face » produit par une pièce, on peut se demander si celle-ci est biaisée (c'est-à-dire possède une probabilité différente de 1/2 de tomber sur une face donnée). Dans cette situation, l'approche par test d'hypothèse consiste à supposer que la pièce est non biaisée (hypothèse nulle), et à calculer la probabilité d'observer des tirages au moins aussi extrêmes que celui effectivement observé (grâce à une loi binomiale). Si cette probabilité est faible (en pratique, inférieure à un seuil fixé, en général de 5%), on rejette l'hypothèse nulle de l'équiprobabilité des faces de la pièce, et on décide qu'elle est biaisée. Toutefois, la probabilité qu'elle soit réellement biaisée n'est pas de 95% (dans le cas général précité), mais dépend du risque de deuxième espèce. (fr)
 • Il test di verifica d'ipotesi si utilizza per verificare la bontà di un'ipotesi. Per ipotesi è da intendersi un'affermazione che ha come oggetto accadimenti nel mondo reale, che si presta ad essere confermata o smentita dai dati osservati sperimentalmente. Il metodo con cui si valuta l'attendibilità di un'ipotesi è il metodo sperimentale. Quest'ultimo consiste nel determinare le conseguenze di un'ipotesi in termini di eventi osservabili, e di valutare se la realtà effettivamente osservata si accorda o meno con l'ipotesi su di essa fatta. A tal riguardo si distinguono due ambiti in cui tale attività si esplica: 1. * deterministico; 2. * statistico. Nell'ambito statistico, a seconda delle ipotesi si distingue tra: * test parametrico; * test non parametrico. (it)
 • Een statistische toets is een methode om na te gaan of een bepaalde veronderstelling, nulhypothese genaamd, in het licht van de waarnemingsuitkomsten verworpen dient te worden. (De methode is vergelijkbaar met het zogenaamde bewijs uit het ongerijmde.) Kan de veronderstelling niet worden verworpen dan zegt men wel dat men deze accepteert, zij het "bij gebrek aan bewijs". De gemaakte veronderstelling wordt verworpen als de waarnemingsuitkomsten in het licht van deze veronderstelling als extreem aangemerkt moeten worden, hetgeen populair gezegd erop neerkomt dat de waargenomen verschillen met wat verwacht was niet meer op toeval lijken te berusten. De genoemde veronderstelling betreft meestal het verschil tussen groepen (vaak controle- en experimentele groep) of verschil van nieuwe situatie met oude, enzovoort. Een statistische toets kan men geheel vergelijken met een rechtszaak, wat in het volgende voorbeeld ook gedaan zal worden. (nl)
 • 仮説検定(かせつけんてい、英: hypothesis testing)あるいは統計的仮説検定(statistical hypothesis testing)とは、母集団分布の母数に関する仮説を標本から検証する統計学的方法のひとつ。日本工業規格では、仮説(statistical hypothesis)を「母数又は確率分布についての宣言。帰無仮説と対立仮説がある。」と定義している。検定(statistical test)を「帰無仮説を棄却し対立仮説を支持するか,又は帰無仮説を棄却しないかを観測値に基づいて決めるための統計的手続き。その手続きは,帰無仮説が成立しているにもかかわらず棄却する確率がα以下になるように決められる。このαを有意水準という。」と定義している。 統計的仮説検定の方法論は、ネイマン=ピアソン流の頻度主義統計学に基づくものと、ベイズ主義統計学に基づくものとの二つに大きく分けられる。ただし「仮説検定」という場合、前者だけを指すことがある。本項では前者及び日本工業規格での定義を説明する。 (ja)
 • Weryfikacja hipotez statystycznych – sprawdzanie sądów o populacji przez badanie jej wycinka (próby statystycznej). (pl)
 • Um teste de hipótese é um método de inferência estatística usando dados de um estudo científico. É um procedimento estatístico baseado na análise de uma amostra, através da teoria de probabilidades, usado para avaliar determinados parâmetros que são desconhecidos numa população. A expressão teste de significância foi criada por Ronald Fisher: "Critical tests of this kind may be called tests of significance, and when such tests are available we may discover whether a second sample is or is not significantly different from the first." Os testes de hipótese são constituídos de alternativas que são testadas. Uma população tem uma amostra retirada e através da aplicação de teoria de probabilidades é possível tirar conclusões em relação a essa amostra, como determinar sua veracidade em relação a composição da população, distinguir entre diferentes populações das quais a amostra pode ser oriunda, auxiliar na comprovação de uma teoria ou no remodelamento dos métodos de testes aplicados para a sua comprovação, determinar limites estatísticos para uma população (doenças, intenções de voto, salário, por exemplo), checar a confiabilidade de um estudo e no auxílio de qualquer tomada de decisão simples em que seja necessário um rigor estatístico para comprovação da escolha. São fundamentais os seguintes conceitos para um teste de hipótese: * Hipótese nula (H0) : é a hipótese que assumimos como verdade para a construção do teste. É o efeito, teoria, alternativa que estamos interessados em testar. * Hipótese alternativa (H1) : é o que consideramos caso a hipótese nula não tenha evidência estatística que a defenda. * Erro do tipo I: a probabilidade de rejeitarmos a hipótese nula quando ela é efetivamente verdadeira () * Erro do tipo II: a probabilidade de rejeitarmos a hipótese alternativa quando ela é efetivamente verdadeira. Também é fundamental compreender que o estudo da teoria das probabilidades e a eficiência em determinar a estatística de teste correta são componentes cruciais para um resultado coerente da aplicação. Caso as hipóteses não sejam assumidas de forma correta, ou sejam cometidos erros em relação a suas atribuições ou estatísticas relacionadas, também será incorreto o resultado do teste e sua informação será incoerente com o problema estudado. (pt)
 • Проверка статистических гипотез является содержанием одного из обширных классов задач математической статистики. Статистическая гипотеза — предположение о виде распределения и свойствах случайной величины, которое можно подтвердить или опровергнуть применением статистических методов к данным выборки. (ru)
 • 假設檢定是推論統計中用于检验统计假设的一种方法。而“统计假设”是可通过观察一组随机变量的模型进行检验的科学假说。一旦能估計未知參數,就會希望根據結果對未知的真正參數值做出適當的推論。 統計上對參數的假設,就是對一個或多個參數的論述。而其中欲檢驗其正確性的為零假設(null hypothesis),零假設通常由研究者決定,反應研究者對未知參數的看法。相對於零假設的其他有關參數之論述是對立假設(alternative hypothesis),它通常反應了執行檢定的研究者對參數可能數值的另一種(對立的)看法(換句話說,對立假設通常才是研究者最想知道的)。 假设检验的种类包括:t检验,Z检验,卡方检验,F检验等等。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 30284 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 741333318 (xsd:integer)
dbp:id
 • p/s087400
dbp:title
 • Statistical hypotheses, verification of
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ein statistischer Test dient in der Testtheorie, einem Teilgebiet der mathematischen Statistik dazu, anhand vorliegender Beobachtungen eine begründete Entscheidung über die Gültigkeit oder Ungültigkeit einer Hypothese zu treffen. Formal ist ein Test also eine mathematische Funktion, die einem Beobachtungsergebnis eine Entscheidung zuordnet. Da die vorhandenen Daten Realisationen von Zufallsvariablen sind, lässt sich in den meisten Fällen nicht mit Sicherheit sagen, ob eine Hypothese stimmt oder nicht. Man versucht daher, die Wahrscheinlichkeiten für Fehlentscheidungen zu kontrollieren, was einem Test zu einem vorgegebenen Signifikanzniveau entspricht. Aus diesem Grund spricht man auch von einem Hypothesentest oder einem Signifikanztest. (de)
 • 仮説検定(かせつけんてい、英: hypothesis testing)あるいは統計的仮説検定(statistical hypothesis testing)とは、母集団分布の母数に関する仮説を標本から検証する統計学的方法のひとつ。日本工業規格では、仮説(statistical hypothesis)を「母数又は確率分布についての宣言。帰無仮説と対立仮説がある。」と定義している。検定(statistical test)を「帰無仮説を棄却し対立仮説を支持するか,又は帰無仮説を棄却しないかを観測値に基づいて決めるための統計的手続き。その手続きは,帰無仮説が成立しているにもかかわらず棄却する確率がα以下になるように決められる。このαを有意水準という。」と定義している。 統計的仮説検定の方法論は、ネイマン=ピアソン流の頻度主義統計学に基づくものと、ベイズ主義統計学に基づくものとの二つに大きく分けられる。ただし「仮説検定」という場合、前者だけを指すことがある。本項では前者及び日本工業規格での定義を説明する。 (ja)
 • Weryfikacja hipotez statystycznych – sprawdzanie sądów o populacji przez badanie jej wycinka (próby statystycznej). (pl)
 • Проверка статистических гипотез является содержанием одного из обширных классов задач математической статистики. Статистическая гипотеза — предположение о виде распределения и свойствах случайной величины, которое можно подтвердить или опровергнуть применением статистических методов к данным выборки. (ru)
 • 假設檢定是推論統計中用于检验统计假设的一种方法。而“统计假设”是可通过观察一组随机变量的模型进行检验的科学假说。一旦能估計未知參數,就會希望根據結果對未知的真正參數值做出適當的推論。 統計上對參數的假設,就是對一個或多個參數的論述。而其中欲檢驗其正確性的為零假設(null hypothesis),零假設通常由研究者決定,反應研究者對未知參數的看法。相對於零假設的其他有關參數之論述是對立假設(alternative hypothesis),它通常反應了執行檢定的研究者對參數可能數值的另一種(對立的)看法(換句話說,對立假設通常才是研究者最想知道的)。 假设检验的种类包括:t检验,Z检验,卡方检验,F检验等等。 (zh)
 • A statistical hypothesis is a hypothesis that is testable on the basis of observing a process that is modeled via a set of random variables. A statistical hypothesis test is a method of statistical inference. Commonly, two statistical data sets are compared, or a data set obtained by sampling is compared against a synthetic data set from an idealized model. A hypothesis is proposed for the statistical relationship between the two data sets, and this is compared as an alternative to an idealized null hypothesis that proposes no relationship between two data sets. The comparison is deemed statistically significant if the relationship between the data sets would be an unlikely realization of the null hypothesis according to a threshold probability—the significance level. Hypothesis tests are (en)
 • اختبار فرضية إحصائية هي طريقة لاتخاذ القرارات باستخدام البيانات، سواء من تجربة خاضعة للسيطرة أم من دراسة رصدية (غير خاضعة للسيطرة). في الإحصاء، تسمى النتيجة ذات دلالة إحصائية إذا ما كان من الغير المتوقع أن تكون حدثت بالصدفة وحدها، وطبقًا لعتبة احتمالية مسبقة التحديد، درجة الدلالة. وقد صاغ العبارة "اختبار الدلالة" رونالد فيشر: (Ronald Fisher) "قد تسمى الاختبارات الحرجة من هذا النوع، اختبارات الدلالة، وعندما تكون تلك الاختبارات متوفرة، قد نكتشف سواء كانت عينة ثانية مختلفة بشكل دلالي عن الأولى." (ar)
 • Dentro de la inferencia estadística, un contraste de hipótesis (también denominado test de hipótesis o prueba de significación) es un procedimiento para juzgar si una propiedad que se supone en una población estadística es compatible con lo observado en una muestra de dicha población. Fue iniciada por Ronald Fisher y fundamentada posteriormente por Jerzy Neyman y Karl Pearson. Mediante esta teoría, se aborda el problema estadístico considerando una hipótesis determinada y una hipótesis alternativa (es)
 • En statistiques, un test d'hypothèse est une démarche consistant à évaluer une hypothèse statistique en fonction d'un jeu de données (échantillon). Par exemple, ayant observé un certain nombre de tirages « pile ou face » produit par une pièce, on peut se demander si celle-ci est biaisée (c'est-à-dire possède une probabilité différente de 1/2 de tomber sur une face donnée). Dans cette situation, l'approche par test d'hypothèse consiste à supposer que la pièce est non biaisée (hypothèse nulle), et à calculer la probabilité d'observer des tirages au moins aussi extrêmes que celui effectivement observé (grâce à une loi binomiale). Si cette probabilité est faible (en pratique, inférieure à un seuil fixé, en général de 5%), on rejette l'hypothèse nulle de l'équiprobabilité des faces de la pièce, (fr)
 • Il test di verifica d'ipotesi si utilizza per verificare la bontà di un'ipotesi. Per ipotesi è da intendersi un'affermazione che ha come oggetto accadimenti nel mondo reale, che si presta ad essere confermata o smentita dai dati osservati sperimentalmente. 1. * deterministico; 2. * statistico. Nell'ambito statistico, a seconda delle ipotesi si distingue tra: * test parametrico; * test non parametrico. (it)
 • Een statistische toets is een methode om na te gaan of een bepaalde veronderstelling, nulhypothese genaamd, in het licht van de waarnemingsuitkomsten verworpen dient te worden. (De methode is vergelijkbaar met het zogenaamde bewijs uit het ongerijmde.) Kan de veronderstelling niet worden verworpen dan zegt men wel dat men deze accepteert, zij het "bij gebrek aan bewijs". De gemaakte veronderstelling wordt verworpen als de waarnemingsuitkomsten in het licht van deze veronderstelling als extreem aangemerkt moeten worden, hetgeen populair gezegd erop neerkomt dat de waargenomen verschillen met wat verwacht was niet meer op toeval lijken te berusten. De genoemde veronderstelling betreft meestal het verschil tussen groepen (vaak controle- en experimentele groep) of verschil van nieuwe situatie (nl)
 • Um teste de hipótese é um método de inferência estatística usando dados de um estudo científico. É um procedimento estatístico baseado na análise de uma amostra, através da teoria de probabilidades, usado para avaliar determinados parâmetros que são desconhecidos numa população. A expressão teste de significância foi criada por Ronald Fisher: "Critical tests of this kind may be called tests of significance, and when such tests are available we may discover whether a second sample is or is not significantly different from the first." (pt)
rdfs:label
 • Statistical hypothesis testing (en)
 • اختبار فرضية إحصائية (ar)
 • Statistischer Test (de)
 • Contraste de hipótesis (es)
 • Test d'hypothèse (fr)
 • Test di verifica d'ipotesi (it)
 • 仮説検定 (ja)
 • Statistische toets (nl)
 • Weryfikacja hipotez statystycznych (pl)
 • Проверка статистических гипотез (ru)
 • Testes de hipóteses (pt)
 • 假設檢定 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:content of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of