Standard of living refers to the level of wealth, comfort, material goods and necessities available to a certain socioeconomic class in a certain geographic area.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Le niveau de vie fait référence à la qualité et quantité des biens et services qu’une personne ou une population entière peut s’approprier. Il ne doit pas être confondu avec la notion connexe mais distincte de « Genre de vie »
 • Padrão ou nível de vida se refere à qualidade e quantidade de bens e serviços disponíveis a uma pessoa ou a uma população inteira.
 • 生活水準(せいかつすいじゅん、英: Standard of living)は、ある国や社会階層など、特定の社会集団の生活内容・生活状況の程度を総合的かつ量的に捕らえようとする指標・概念。 その国民や社会階層の平均所得によって購買されうる財貨やサービスの量によって測定される場合と、より広く生活のその他の諸側面(労働条件・雇用機会等の労働環境、社会保障や教育などの公共サービス、公害・治安などの生活環境、等)を考慮して測定される場合がある。一般的には後者の測定は、文化的・歴史的諸条件により多分に心理的要素をも含んでしまうので、前者の測定に比べ困難である。 生活水準の研究は19世紀のヨーロッパによって始められ、とくに低所得者の生活研究に付随して発展した。
 • 生活水平一般以人均實際收入(即調整通貨膨脹)和貧困率等標準衡量,其他標準包括健康護理質素、收入增長不均和教育水平,例如擁有某些商品的多寡(如每千人的冰箱數量),或反映健康的指標如預期壽命。生活水平是人們能生活在一個時間和地點而滿足他們的需要和想要的容易度。 生活水平異於生活質量,後者考慮到物質的生活水平和其他生活的元素,如休閒、安全、文化資源、社交活動、健康、環境質量問題等,這些判斷必須基於更複雜的評估方法,而判斷往往牽涉到政治,從而引起爭議。即使在兩個國家或社會有類似的物質生活水平,兩者也可能因生活質素的因素而有不同的吸引力。
 • El término nivel de vida hace referencia al nivel de confort material que un individuo o grupo aspira o puede lograr obtener. Esto comprende no solamente los bienes y servicios adquiridos individualmente, sino también los productos y servicios consumidos colectivamente como los suministrados por el servicio público y los gobiernos. Un nivel de vida determinado por un grupo como un país, debe ser examinado críticamente en términos de sus valores constituyentes. Si el valor medio incrementa con el tiempo, pero a la vez, los ricos se vuelven más ricos y los pobres más pobres, el grupo puede no estar colectivamente en mejores condiciones. Varios indicadores cuantitativos pueden ser usados como medida, entre los cuales se encuentran la expectativa de vida, el acceso a comida nutritiva, seguridad en el abastecimiento de agua y la disponibilidad de servicios médicos.
 • De levensstandaard (ook wel het welvaartspeil genoemd) geeft het niveau van welvaart aan waarop een volk (of de mens in het algemeen) op economisch, sociaal en cultureel vlak leeft. Om de hoogte van de levensstandaard te meten kunnen diverse indicatoren gebruikt worden, zowel economische als sociale, naargelang de methode. Gebruikte indicatoren zijn onder meer het gemiddeld inkomen of het bruto nationaal product. Het begrip levensstandaard verschilt van begrippen als leefbaarheid, waarin ook subjectieve factoren een rol spelen. Volgens artikel 25 uit de Universele verklaring van de rechten van de mens heeft "Een ieder heeft recht op een levensstandaard, die hoog genoeg is voor de gezondheid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder inbegrepen voeding, kleding, huisvesting en geneeskundige verzorging en de noodzakelijke sociale diensten, alsmede het recht op voorziening in geval van werkloosheid, ziekte, invaliditeit, overlijden van de echtgenoot, ouderdom of een ander gemis aan bestaansmiddelen, ontstaan ten gevolge van omstandigheden onafhankelijk van zijn wil."
 • Der Lebensstandard beschreibt den sozio-kulturellen Wohlstand von Personen im Verhältnis zu Vergleichspersonen innerhalb einer kulturellen Gemeinschaft oder vergleichend zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften. Bestimmt wird dazu die jeweilige Höhe der Lebensbedingungen bzw. die Befriedigung von materiellen und geistig-kulturellen Bedürfnissen. Nach Artikel 25 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte hat jeder Mensch ein Recht auf „einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet“. Dabei sind Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und notwendige soziale Leistungen ausdrücklich eingeschlossen.
 • Standard of living refers to the level of wealth, comfort, material goods and necessities available to a certain socioeconomic class in a certain geographic area. The standard of living includes factors such as income, quality and availability of employment, class disparity, poverty rate, quality and affordability of housing, hours of work required to purchase necessities, gross domestic product, inflation rate, number of vacation days per year, affordable (or free) access to quality healthcare, quality and availability of education, life expectancy, incidence of disease, cost of goods and services, infrastructure, national economic growth, economic and political stability, political and religious freedom, environmental quality, climate and safety. The standard of living is closely related to quality of life. Standard of living is generally measured by standards such as real income per person and poverty rate. Other measures such as access and quality of health care, income growth inequality, Disposable Energy (people's disposable income's ability to buy energy) and educational standards are also used. Examples are access to certain goods (such as number of refrigerators per 1000 people), or measures of health such as life expectancy. It is the ease by which people living in a time or place are able to satisfy their needs and/or wants. The idea of a 'standard' may be contrasted with the quality of life, which takes into account not only the material standard of living, but also other more intangible aspects that make up human life, such as leisure, safety, cultural resources, social life, physical health, environmental quality issues, etc. More complex means of measuring well-being must be employed to make such judgements, and these are very often political, thus controversial. Even between two nations or societies that have similar material standards of living, quality of life factors may in fact make one of these places more attractive to a given individual or group. However, there can be problems even with just using numerical averages to compare material standards of living, as opposed to, for instance, a Pareto index (a measure of the breadth of income or wealth distribution). Standards of living are perhaps inherently subjective. As an example, countries with a very small, very rich upper class and a very large, very poor lower class may have a high mean level of income, even though the majority of people have a low "standard of living". This mirrors the problem of poverty measurement, which also tends towards the relative. This illustrates how distribution of income can disguise the actual standard of living. Likewise Country A, a perfectly state capitalist country with a planned economy with very low average per capita income would receive a higher score for having lower income inequality than Country B with a higher income inequality, even if the bottom of Country B's population distribution had a higher per capita income than Country A. Real examples of this include former East Germany compared to former West Germany or North Korea compared to South Korea. In each case, the state capitalist country has a low income discrepancy (and therefore would score high in that regard), but lower per capita incomes than a large majority of their neighboring counterpart. This can be avoided by using the measure of income at various percentiles of the population rather than a highly relative and controversial overall income inequality measure.
 • Уровень жизни (уровень благосостояния) — уровень материального благополучия, характеризующийся объёмом реальных доходов на душу населения и соответствующим объёмом потребления. В действительности понятие уровня благосостояния не тождественно понятию уровня жизни. Уровень жизни является понятием более широким и характеризуется не только объёмом реальных доходов в расчете на душу населения, но и рядом неденежных факторов. Опросы среди населения могут наглядно доказать, что значительное количество индивидов в оценке собственного уровня жизни учитывает такие факторы как степень здоровья, степень моральной удовлетворенности собственной жизнью и деятельностью и др.
 • Levnadsstandard avser nivån på invånarnas ekonomi och levnadsförhållanden. Detta mäts vanligen med bruttonationalprodukten (BNP) per capita, eventuellt justerad för prisnivå, köpkraftsparitet och liknande. Hushållsarbete och den svarta ekonomin saknas i regel i uträkningarna. Ett antal andra mått försöker ta hänsyn också till de faktiska levnadsförhållandena och till exempel demokrati, rättsväsende, sjukvård eller utbildningssystem fungerar. Human Development Index (HDI) är ett välfärdsmått som tagits fram av FN:s biståndsorgan, UNDP. Gender-related development index (GDI) mäter samma saker som HDI men tar även hänsyn till skillnader mellan könen. Ett annat välfärdsmått är WISP, (Weighted Index of Social Progress) där man tar med ca 40 st olika faktorer så som jämställdhet och miljö.
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 53487 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInLinkCount
 • 426 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutLinkCount
 • 32 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 541357761 (xsd:integer)
dbpprop:hasPhotoCollection
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Le niveau de vie fait référence à la qualité et quantité des biens et services qu’une personne ou une population entière peut s’approprier. Il ne doit pas être confondu avec la notion connexe mais distincte de « Genre de vie »
 • De levensstandaard (ook wel het welvaartspeil genoemd) geeft het niveau van welvaart aan waarop een volk (of de mens in het algemeen) op economisch, sociaal en cultureel vlak leeft. Om de hoogte van de levensstandaard te meten kunnen diverse indicatoren gebruikt worden, zowel economische als sociale, naargelang de methode. Gebruikte indicatoren zijn onder meer het gemiddeld inkomen of het bruto nationaal product.
 • Der Lebensstandard beschreibt den sozio-kulturellen Wohlstand von Personen im Verhältnis zu Vergleichspersonen innerhalb einer kulturellen Gemeinschaft oder vergleichend zwischen unterschiedlichen Gemeinschaften. Bestimmt wird dazu die jeweilige Höhe der Lebensbedingungen bzw. die Befriedigung von materiellen und geistig-kulturellen Bedürfnissen.
 • Padrão ou nível de vida se refere à qualidade e quantidade de bens e serviços disponíveis a uma pessoa ou a uma população inteira.
 • 生活水準(せいかつすいじゅん、英: Standard of living)は、ある国や社会階層など、特定の社会集団の生活内容・生活状況の程度を総合的かつ量的に捕らえようとする指標・概念。 その国民や社会階層の平均所得によって購買されうる財貨やサービスの量によって測定される場合と、より広く生活のその他の諸側面(労働条件・雇用機会等の労働環境、社会保障や教育などの公共サービス、公害・治安などの生活環境、等)を考慮して測定される場合がある。一般的には後者の測定は、文化的・歴史的諸条件により多分に心理的要素をも含んでしまうので、前者の測定に比べ困難である。 生活水準の研究は19世紀のヨーロッパによって始められ、とくに低所得者の生活研究に付随して発展した。
 • El término nivel de vida hace referencia al nivel de confort material que un individuo o grupo aspira o puede lograr obtener. Esto comprende no solamente los bienes y servicios adquiridos individualmente, sino también los productos y servicios consumidos colectivamente como los suministrados por el servicio público y los gobiernos. Un nivel de vida determinado por un grupo como un país, debe ser examinado críticamente en términos de sus valores constituyentes.
 • 生活水平一般以人均實際收入(即調整通貨膨脹)和貧困率等標準衡量,其他標準包括健康護理質素、收入增長不均和教育水平,例如擁有某些商品的多寡(如每千人的冰箱數量),或反映健康的指標如預期壽命。生活水平是人們能生活在一個時間和地點而滿足他們的需要和想要的容易度。 生活水平異於生活質量,後者考慮到物質的生活水平和其他生活的元素,如休閒、安全、文化資源、社交活動、健康、環境質量問題等,這些判斷必須基於更複雜的評估方法,而判斷往往牽涉到政治,從而引起爭議。即使在兩個國家或社會有類似的物質生活水平,兩者也可能因生活質素的因素而有不同的吸引力。
 • Standard of living refers to the level of wealth, comfort, material goods and necessities available to a certain socioeconomic class in a certain geographic area.
 • Уровень жизни (уровень благосостояния) — уровень материального благополучия, характеризующийся объёмом реальных доходов на душу населения и соответствующим объёмом потребления. В действительности понятие уровня благосостояния не тождественно понятию уровня жизни. Уровень жизни является понятием более широким и характеризуется не только объёмом реальных доходов в расчете на душу населения, но и рядом неденежных факторов.
 • Levnadsstandard avser nivån på invånarnas ekonomi och levnadsförhållanden. Detta mäts vanligen med bruttonationalprodukten (BNP) per capita, eventuellt justerad för prisnivå, köpkraftsparitet och liknande. Hushållsarbete och den svarta ekonomin saknas i regel i uträkningarna. Ett antal andra mått försöker ta hänsyn också till de faktiska levnadsförhållandena och till exempel demokrati, rättsväsende, sjukvård eller utbildningssystem fungerar.
rdfs:label
 • 生活水平
 • Lebensstandard
 • Standard of living
 • Nivel de vida
 • Niveau de vie
 • 生活水準
 • Levensstandaard
 • Padrão de vida
 • Уровень жизни
 • Levnadsstandard
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of