The Standard Generalized Markup Language (SGML; ISO 8879:1986) is for defining generalized markup languages for documents. ISO 8879 Annex A.1 defines generalized markup:Generalized markup is based on two postulates: Markup should be declarative: it should describe a document's structure and other attributes, rather than specify the processing to be performed on it. Declarative markup is less likely to conflict with unforeseen future processing needs and techniques.

PropertyValue
dbo:abstract
 • Standard Generalized Markup Language (SGML, englisch; deutsch Normierte Verallgemeinerte Auszeichnungssprache) ist eine Metasprache, mit deren Hilfe man verschiedene Auszeichnungssprachen (engl. markup languages) für Dokumente definieren kann. SGML ist ein ISO-Standard: ISO 8879:1986 Information Processing – Text and Office Systems – Standard Generalized Markup Language (SGML). SGML war weiterhin in der Europäischen Norm EN 28879:1990 und der DIN EN 28879:1991 beschrieben. Diese Normen wurden 2012 ersatzlos zurückgezogen.
 • Standard Generalized Markup Language (« langage de balisage généralisé normalisé » - SGML) est un langage de description à balises, de norme ISO (ISO 8879:1986).
 • SGML هي لغة التأشير العامة القياسية وتعتبر مقياس لإدارة المعلومات تم تبنيه من قبل هيئة التوحيد القياسي ISO عام 1986 كوسيلة لإنشاء وثائق قابلة للتنسيق.
 • Lo Standard Generalized Markup Language (SGML), è unmetalinguaggio definito come standard ISO (ISO 8879:1986 SGML) avente lo scopo di definire linguaggi da utilizzare per la stesura di testi destinati ad essere trasmessi ed archiviati con strumenti informatici, ossia per la stesura di documenti in forma leggibile da computer (machine readable form).
 • Standard Generalized Markup Language(スタンダード ジェネラライズド マークアップ ランゲージ、略:SGML)、文書記述言語SGMLは、マークアップ言語を定義するためのメタ言語の一つである。簡単に言えば、マニュアルなどの文書の電子化のための書式の規格である。HTMLおよびXMLの、スーパーセット(親)にあたる。その標準規格はISOによって1986年に定められた (ISO 8879:1986、JIS X 4151:1992) 。
 • SGML son las siglas de Standard Generalized Markup Language o "Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado". Consiste en un sistema para la organización y etiquetado de documentos.La Organización Internacional de Estándares (ISO) normalizó este lenguaje ISO 8879:1986, Information processing — Text and office systems — Standard Generalized Markup Language (SGML). El lenguaje SGML sirve para especificar las reglas de etiquetado de documentos y no impone en sí ningún conjunto de etiquetas en especial.
 • Standard Generalized Markup Language (SGML, ISO 8879:1986) is een platformonafhankelijke ISO-standaard voor de syntaxis van markuptalen. Met behulp van DTD's kan een subset van SGML worden gemaakt met een bepaalde syntaxis.Een SGML-document bestaat uit een hiërarchische structuur van elementen. De elementen in deze structuur worden afgebakend met zogeheten tags. Een element kan ook attributen hebben die meer informatie over dat element bevatten.Een voorbeeld van een SGML-element:<tag>inhoud element</tag>En een voorbeeld van een SGML-document:<document> <element attribuut="waarde"> Tekst <subelement>De inhoud van het subelement</subelement> </element></document>XML is een subset van SGML die steeds meer gebruikt wordt. XML heeft een striktere syntaxis dan SGML en is daarom makkelijker en sneller te verwerken. Ook HTML is gebaseerd op SGML.
 • SGML (ang. Standard Generalized Markup Language) – standardowy uogólniony język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji (danych). Pozwala zapisać je w formie dokumentu tekstowego i dzięki temu łatwo przenosić, wyświetlać i drukować w różnych systemach elektronicznego przekazu danych.SGML w odróżnieniu od języków znaczników przeznaczonych do konkretnych zastosowań (takich jak HTML) nie jest zbiorem określonych znaczników i reguł ich użytkowania, lecz ogólnym, nadrzędnym językiem służącym do definiowania dowolnych znaczników i ustalania zasad ich poprawnego użytkowania.Języka SGML używa się praktycznie do dwóch celów: precyzyjnego definiowania zbiorów znaczników przeznaczonych do konkretnych zastosowań – przykładem jest język HTML; ujednolicania zasad pisania i przekazywania dokumentów tekstowych w obrębie dużych firm lub instytucji.W obydwu przypadkach dokument w języku SGML składa się z trzech części: deklaracji dokumentu, która definiuje ogólne reguły stosowane w zapisie dokumentu (np. maksymalna długość nazwy elementu, znak używany jako początek znacznika (domyślnie jest to znak <<tt> ); DTD – definicji typu dokumentu, czyli definicji wszystkich znaczników i reguł ich stosowania; właściwego dokumentu – tekst wraz ze znacznikami.Ze względu na złożoność standardu SGML bardzo mało narzędzi implementuje pełen standard. Zwykle edytory SGML obsługują większość powszechnie używanych elementów języka i interpretują jedynie część pliku deklaracyjnego. W związku z trudnościami implementacyjnymi powstał język i standard XML będący początkowo podzbiorem reguł SGML (pierwsza wersja powstała w 2000 roku). Standard XML można obsługiwać narzędziami SGML-owymi modyfikując odpowiednio plik deklaracyjny.Ponieważ w praktyce zarówno deklaracja dokumentu SGML jak i DTD "zaszyte" są najczęściej w oprogramowaniu (np. w przypadku języka HTML w przeglądarkach i programach do pisania stron WWW), użytkownicy końcowi, a nawet osoby przygotowujące na co dzień dokumenty, nie mają bezpośredniej styczności z DTD tej odmiany języka SGML, z której właśnie korzystają.
 • O Standard Generalized Markup Language (SGML) é uma metalinguagem através da qual se pode definir linguagens de marcação para documentos. A SGML é uma descendente da Generalized Markup Language (GML) da IBM, desenvolvida na década de 1960 por Charles Goldfarg, Edward Mosher e Raymond Lorie (cujas iniciais dos sobrenomes por acaso coincidem com GML). A SGML não deve ser confundida com a Geography Markup Language (GML) desenvolvida pelo consórcio Open GIS.A SGML providencia uma variedade de sintaxes de marcação que podem ser usadas por várias aplicações. Ao alterar a Declaração SGML, deixa de ser necessário recorrer aos caracteres "<" e ">", apesar de serem o padrão.A SGML foi inicialmente concebida para permitir a partilha de documentos que permitissem a leitura por máquina em projetos governamentais de grande dimensão e na indústria aeroespacial, que necessitam de permanecer legíveis por várias décadas -- um intervalo de tempo muito longo no que diz respeito à tecnologia de informação. Também tem sido usada extensivamente nas indústrias de impressão e publicação, mas a sua complexidade tem dificultado a sua difusão em outros campos. Exemplo da sintaxe SGML:<QUOTE TYPE="exemplo"> Tipicamente algo como <ITALICS>isto</ITALICS></QUOTE>A SGML é uma norma ISO: "ISO 8879:1986 Information processing--Text and office systems--Standard Generalized Markup Language (SGML)"HTML e XML são ambas derivadas do SGML. Enquanto a HTML é uma aplicação da SGML, a XML é um perfil--um subconjunto específico da SGML, projectada para ser mais simples de se analisar gramaticalmente e de se processar do que SGML. Outra linguagem de marcação criada originalmente como uma aplicação da SGML é DocBook, desenhada para a edição de documentação técnica. DocBook é actualmente disponivel como uma aplicação XML.A XML é uma tentativa de simplificar SGML para aplicações de aplicação geral, tais como a Web semântica. A XML tem sido usada num largo número de aplicações, incluindo as notaveis XHTML, RSS, XML-RPC e SOAP.Existem também várias outras linguagens que são, pelo menos em parte, relacionadas com a SGML e XML, mas, por não poderem ser analisadas gramaticalmente, validadas ou processadas com outras ferramentas SGML e XML, não podem ser consideradas aplicações da SGML ou XML. Um exemplo é a Z Format, uma linguagem desenhada para composição e documentação.
 • 标准通用标记语言(Standard Generalized Markup Language,SGML)是现时常用的超文本格式的最高层次标准,是可以定义标记语言的元语言,甚至可以定义不必采用< >的常规方式。由于它的复杂,因而难以普及。这是一个它的例子:<QUOTE TYPE="example"> typically something like <ITALICS>this</ITALICS> </QUOTE>同时它也是一个ISO标准:"ISO 8879:1986 Information processing -- Text and office systems -- Standard Generalized Markup Language (SGML)" 它有非常强大的适应性,也正是因为同样的原因,导致在小型的应用中难以普及。HTML和XML同样衍生于它:XML可以被认为是它的一个子集,而HTML是它的一个应用。XML的产生就是为了简化它,以便用于更加通用的目的,比如语义Web。它已经应用于大量的场合,比较著名的有XHTML、RSS、XML-RPC和SOAP。
 • SGML (англ. Standard Generalized Markup Language — стандартный обобщённый язык разметки; произносится [эс-джи-эм-эл]) — метаязык, на котором можно определять язык разметки для документов. SGML — наследник разработанного в 1969 году в IBM языка GML (Generalized Markup Language), который не стоит путать с Geography Markup Language, разрабатываемым Open GIS Consortium.Изначально SGML был разработан для совместного использования машинно-читаемых документов в больших правительственных и аэрокосмических проектах. Он широко использовался в печатной и издательской сфере, но его сложность затруднила его широкое распространение для повседневного использования.Основные части документа SGML: SGML-декларация — определяет, какие символы и ограничители могут появляться в приложении; Document Type Definition — определяет синтаксис конструкций разметки. DTD может включать дополнительные определения, такие, как символьные ссылки-мнемоники; Спецификация семантики, относится к разметке — также даёт ограничения синтаксиса, которые не могут быть выражены внутри DTD; Содержимое SGML-документа — по крайней мере, должен быть корневой элемент.SGML предоставляет множество вариантов синтаксической разметки для использования различными приложениями. Изменяя SGML-декларацию, можно даже отказаться от использования угловых скобок, хотя этот синтаксис считается стандартным, так называемым concrete reference syntax.Пример синтаксиса SGML:SGML стандартизован ISO: «ISO 8879:1986 Information processing—Text and office systems—Standard Generalized Markup Language (SGML)»HTML и XML произошли от SGML. HTML — это приложение SGML, а XML — это подмножество SGML, разработанное для упрощения процесса машинного разбора документа. Другими приложениями SGML являются SGML Docbook (документирование) и «Z Format» (типография и документирование).
 • The Standard Generalized Markup Language (SGML; ISO 8879:1986) is for defining generalized markup languages for documents. ISO 8879 Annex A.1 defines generalized markup:Generalized markup is based on two postulates: Markup should be declarative: it should describe a document's structure and other attributes, rather than specify the processing to be performed on it. Declarative markup is less likely to conflict with unforeseen future processing needs and techniques. Markup should be rigorous so that the techniques available for processing rigorously-defined objects like programs and databases can be used for processing documents as well.HTML was theoretically an example of an SGML-based language until HTML 5, which admits that browsers can't parse it as SGML (for compatibility reasons) and codifies exactly what they must do instead.DocBook SGML and LinuxDoc are better examples, as they were used almost exclusively with actual SGML tools.
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 28994 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 637973891 (xsd:integer)
dbp:date
 • February 2014
 • November 2013
dbp:extendedFrom
dbp:extendedTo
dbp:extension
 • .sgml
dbp:genre
dbp:hasPhotoCollection
dbp:mime
 • application/sgml, text/sgml
dbp:name
 • Standard Generalized Generic Markup Language
dbp:owner
dbp:reason
 • look at DSSSL and then at XSLT and say that again with a straight face
 • Closer than what?
dbp:screenshot
 • 200 (xsd:integer)
dbp:standard
dbp:uniformType
 • public.xml
dbp:wordnet_type
dct:subject
rdfs:comment
 • Standard Generalized Markup Language (« langage de balisage généralisé normalisé » - SGML) est un langage de description à balises, de norme ISO (ISO 8879:1986).
 • SGML هي لغة التأشير العامة القياسية وتعتبر مقياس لإدارة المعلومات تم تبنيه من قبل هيئة التوحيد القياسي ISO عام 1986 كوسيلة لإنشاء وثائق قابلة للتنسيق.
 • Lo Standard Generalized Markup Language (SGML), è unmetalinguaggio definito come standard ISO (ISO 8879:1986 SGML) avente lo scopo di definire linguaggi da utilizzare per la stesura di testi destinati ad essere trasmessi ed archiviati con strumenti informatici, ossia per la stesura di documenti in forma leggibile da computer (machine readable form).
 • Standard Generalized Markup Language(スタンダード ジェネラライズド マークアップ ランゲージ、略:SGML)、文書記述言語SGMLは、マークアップ言語を定義するためのメタ言語の一つである。簡単に言えば、マニュアルなどの文書の電子化のための書式の規格である。HTMLおよびXMLの、スーパーセット(親)にあたる。その標準規格はISOによって1986年に定められた (ISO 8879:1986、JIS X 4151:1992) 。
 • 标准通用标记语言(Standard Generalized Markup Language,SGML)是现时常用的超文本格式的最高层次标准,是可以定义标记语言的元语言,甚至可以定义不必采用< >的常规方式。由于它的复杂,因而难以普及。这是一个它的例子:<QUOTE TYPE="example"> typically something like <ITALICS>this</ITALICS> </QUOTE>同时它也是一个ISO标准:"ISO 8879:1986 Information processing -- Text and office systems -- Standard Generalized Markup Language (SGML)" 它有非常强大的适应性,也正是因为同样的原因,导致在小型的应用中难以普及。HTML和XML同样衍生于它:XML可以被认为是它的一个子集,而HTML是它的一个应用。XML的产生就是为了简化它,以便用于更加通用的目的,比如语义Web。它已经应用于大量的场合,比较著名的有XHTML、RSS、XML-RPC和SOAP。
 • Standard Generalized Markup Language (SGML, englisch; deutsch Normierte Verallgemeinerte Auszeichnungssprache) ist eine Metasprache, mit deren Hilfe man verschiedene Auszeichnungssprachen (engl. markup languages) für Dokumente definieren kann. SGML ist ein ISO-Standard: ISO 8879:1986 Information Processing – Text and Office Systems – Standard Generalized Markup Language (SGML). SGML war weiterhin in der Europäischen Norm EN 28879:1990 und der DIN EN 28879:1991 beschrieben.
 • SGML son las siglas de Standard Generalized Markup Language o "Estándar de Lenguaje de Marcado Generalizado". Consiste en un sistema para la organización y etiquetado de documentos.La Organización Internacional de Estándares (ISO) normalizó este lenguaje ISO 8879:1986, Information processing — Text and office systems — Standard Generalized Markup Language (SGML).
 • Standard Generalized Markup Language (SGML, ISO 8879:1986) is een platformonafhankelijke ISO-standaard voor de syntaxis van markuptalen. Met behulp van DTD's kan een subset van SGML worden gemaakt met een bepaalde syntaxis.Een SGML-document bestaat uit een hiërarchische structuur van elementen. De elementen in deze structuur worden afgebakend met zogeheten tags.
 • SGML (ang. Standard Generalized Markup Language) – standardowy uogólniony język znaczników służący do ujednolicania struktury i formatu różnego typu informacji (danych).
 • O Standard Generalized Markup Language (SGML) é uma metalinguagem através da qual se pode definir linguagens de marcação para documentos. A SGML é uma descendente da Generalized Markup Language (GML) da IBM, desenvolvida na década de 1960 por Charles Goldfarg, Edward Mosher e Raymond Lorie (cujas iniciais dos sobrenomes por acaso coincidem com GML).
 • SGML (англ. Standard Generalized Markup Language — стандартный обобщённый язык разметки; произносится [эс-джи-эм-эл]) — метаязык, на котором можно определять язык разметки для документов.
 • The Standard Generalized Markup Language (SGML; ISO 8879:1986) is for defining generalized markup languages for documents. ISO 8879 Annex A.1 defines generalized markup:Generalized markup is based on two postulates: Markup should be declarative: it should describe a document's structure and other attributes, rather than specify the processing to be performed on it. Declarative markup is less likely to conflict with unforeseen future processing needs and techniques.
rdfs:label
 • لغة الترميز القياسي العام
 • Standard Generalized Markup Language
 • Standard Generalized Markup Language
 • SGML
 • Standard Generalized Markup Language
 • Standard Generalized Markup Language
 • Standard Generalized Markup Language
 • SGML
 • SGML
 • SGML
 • SGML
 • Standard Generalized Markup Language
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:extendedFrom of
is dbp:extendedTo of
is foaf:primaryTopic of