A sign is an object, quality, event, or entity whose presence or occurrence indicates the probable presence or occurrence of something else. A natural sign bears a causal relation to its object—for instance, thunder is a sign of storm, or medical symptoms signify a disease. A conventional sign signifies by agreement, as a full stop signifies the end of a sentence; similarly the words and expressions of a language, as well as bodily gestures, can be regarded as signs, expressing particular meanings. The physical objects most commonly referred to as signs (notices, road signs, etc., collectively known as signage) generally inform or instruct using written text, symbols, pictures or a combination of these.

Property Value
dbo:abstract
 • A sign is an object, quality, event, or entity whose presence or occurrence indicates the probable presence or occurrence of something else. A natural sign bears a causal relation to its object—for instance, thunder is a sign of storm, or medical symptoms signify a disease. A conventional sign signifies by agreement, as a full stop signifies the end of a sentence; similarly the words and expressions of a language, as well as bodily gestures, can be regarded as signs, expressing particular meanings. The physical objects most commonly referred to as signs (notices, road signs, etc., collectively known as signage) generally inform or instruct using written text, symbols, pictures or a combination of these. The philosophical study of signs and symbols is called semiotics; this includes the study of semiosis, which is the way in which signs (in the semiotic sense) operate. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)25بك لقد اقترح دمج محتويات هذه المقالة أو الفقرة في المعلومات تحت عنوان لافتة. (نقاش) (أكتوبر 2015)25بك لمعاني أخرى، انظر علامة (توضيح). العلامة هي صورة ترمز لوجود (كخطر مادة سامة) أو معنى معين (كعلامات المرور). مشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: علامة25بك هذه بذرة مقالة عن مصطلح بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. nl:Sein (ar)
 • In semiotica, il segno è definito "qualcosa che sta per qualcos'altro, a qualcuno in qualche modo". È considerato una unità discreta di significato: un sistema, composto da un segnale, una referenza e un referente, che rinvia ad un contenuto. La semiotica studia la capacità del segno di dare la possibilità a chi interpreta di comprenderne il contenuto. Secondo Louis Hjelmslev, il segno può essere definito anche come espressione di un contenuto. Secondo Charles Peirce un sinonimo di sign è representamen. Secondo Ferdinand de Saussure, il segno è l'unione di significante e significato. (it)
 • 記号(きごう、英語: Sign)とは、情報伝達や思考・感情・芸術などの精神行為の働きを助ける媒体のことである。狭義には、文字やマークなど、意味を付された図形を指すが、広義には表現物、ファッションや様々な行為(およびその結果)までをも含む。 (ja)
 • Een sein is een middel om een boodschap aan een ander over te brengen, zonder dat te doen door middel van direct praten of schrijven, maar door middel van een vooraf afgesproken code. Kennis van een code is vaak nodig om de boodschap te begrijpen. Zo bestaat er het morse-alfabet, waarbij de verschillende letters van het alfabet weergegeven worden door korte en lange tonen of lichtsignalen. Verder bestaat er iets soortgelijks met behulp van vlaggen, het Semafooralfabet: een persoon houdt twee vlaggen in een bepaalde stand en elke stand kan een letter of een begrip betekenen. Ook hier geldt, dat je eerst de code moet kennen om boodschappen te kunnen versturen of ontvangen. Een beetje lukraak zwaaien heeft uiteraard geen zin. (nl)
 • Znak (łac. signans, fr. signifiant) – w semiotyce: obserwowalny (percypowalny) element rzeczywistości, który nie jest istotny ze względu na swoje własne cechy, ale na swoją relację do innego elementu rzeczywistości do którego się odnosi (łac. signatum, fr. signifie). Znak to nośnik informacji, który funkcjonuje albo w oparciu o naturalną, instynktowną wiedzę człowieka wynikającą z jego funkcjonowania w środowisku dotyczącą istniejących mechanizmów przyczynowo-skutkowych np. dym - znak ognia, gorączka - znak choroby itp. i wtedy nazywamy go znakiem naturalnym. Cechą charakterystyczną znaku naturalnego jest brak nadawcy - nawet ślad zwierzęcia na piasku nie ma nadawcy sensu stricto, ponieważ zwierzę nie było świadomym autorem komunikatu który wynikałby z pozostawionego śladu. Znaki naturalne dzielą się na równoczesne (objawy) i nierównoczesne (Ślady – jak wspomniany ślad zwierzęcia, informujący o jego obecności w danym miejscu w przeszłości. Zapowiedzi – informujące o mającym nastąpić zjawisku np. ciemne chmury jako zapowiedź deszczu). Znak może też stanowić element lub całość świadomie sformułowanego komunikatu - mówimy wtedy o sygnale, który jest intencjonalny, posiada nadawcę i odbiorcę oraz funkcjonuje w oparciu o pewną przyjętą, umowną konwencję - dlatego też mówimy o znakach konwencjonalnych. Znajomość konwencji jest w tym wypadku czynnikiem warunkującym możliwość odbioru komunikatu. Np. w europejskim kręgu kulturowym sowa jest kojarzona z mądrością i rozwagą, może być zatem znakiem tych dwóch pojęć. Dla Egipcjanina zaś Sowa będzie znakiem śmierci i magii, której należy unikać - dlatego bez stosownego objaśnienia może on mieć problemy ze zrozumieniem czemu bohaterowie "Chatki Puchatka" słuchają jej rad i darzą sympatią, co może rzutować na odbiór skądinąd niewinnego dzieła. W dalszej perspektywie znaki konwencjonalne dzielą się na motywowane (ikoniczne) i niemotywowane (arbitralne). Ikoniczne opierają się na podobieństwie formy znaku oznaczającego i elementu oznaczanego np. znak drogowy ostrzegający przed dziećmi mogącymi wtargnąć na jezdnię zawiera schematyczne wyobrażenie dwójki dzieci. Z kolei już znak drogowy zakaz wjazdu nie jest w żaden sposób powiązany formą z treścią komunikatu - przez co uznaje się go za znak arbitralny. Do znaków arbitralnych zaliczamy również symbole - znaki umownie zastępujące określone wartości, pojęcia (np "x" i inne oznaczenia liczbowe w matematyce, kolory państw na mapach politycznych). Kulturowo symbol rozumiemy jako zjawisko (obraz, przedmiot), które odsyła nas do pewnej bardziej złożonej części rzeczywistości, która jest trudna do ujęcia w sposób bezpośredni. W tym wypadku pomimo całkowitej konwencjonalności (umowności) nie można mówić o całkowitej arbitralności - gdyż istnieje wyraźny, kulturowy sens danego symbolu, warunkujący powstawanie skojarzeń między symbolem a elementem symbolizowanym bez którego jego zrozumienie i prawidłowy odbiór jest niemożliwy. Np. dym może być znakiem w komunikacji Indian. Znakiem w języku (znakiem językowym) nazywamy wszystko w języku, co posiada swoje znaczenie – wszystkie jednostki języka mające nierozerwalny związek pomiędzy swoją formą oznaczającą a treścią oznaczaną. Związek ten jest związkiem umownym wynikającym z konwencji społecznej. Nie jest to związek naturalny – jedynie w przypadku nielicznych wyrazów możemy mówić o pewnej motywacji formy (zob. np. onomatopeja). Najmniejszym znakiem językowym jest morfem, największym – cały tekst. Znak językowy – wszystko w języku, co ma swoje znaczenie (pl)
 • Знак представляет собой соглашение (явное или неявное) о приписывании чему-либо (означающему) какого-либо определённого смысла (означаемого) (см. значение). Знаком также называют конкретный случай использования такого соглашения для передачи информации. Знак может быть составным, то есть состоять из нескольких других знаков. Цифры являются знаками чисел. Буквы являются знаками звуков и, вместе со словами, являются знаками человеческого языка. Знак — это материально выраженная замена предметов, явлений, понятий в процессе обмена информацией в коллективе. Юрий Лотман Ю. М. Лотман утверждает, что знаки делятся на две группы: условные и изобразительные. * Условный — знак, в котором связь между выражением и содержанием внутренне не мотивирована. Самый распространённый условный знак — слово. * Изобразительный или иконический — знак, в котором значение имеет естественно ему присущее выражение. Самый распространённый изобразительный знак — рисунок. Наука о знаковых системах называется семиотикой. Явление возникновения знаковой реальности называется семиотизацией. (ru)
 • 在一种认知体系中,符号是指代一定意义的意象,可以是图形图像、文字组合,也可以是声音信号、建筑造型,甚至可以是一种思想文化、一个时事人物。例如“=”在数学中是等价的符号,“紫禁城”在政治上是中国古代皇权的象征。总的來說,符號的功能是携带和传达意义。它具有极为广泛的含义,来自于规定或约定俗成。 以传播学的视角来看,麦克卢汉在《理解媒介》一书中提出,媒介即讯息。信息是符号和意义的统一体,符号是信息的外在形式或物质载体。结构语言学家索绪尔在《普通语言学教程》中界定为能指和所指。英国学者特伦斯·霍克斯认为“任何事物只要它独立存在,并和另一事物有联系,而且可以被‘解释’,那么它的功能就是符号。” (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 28130 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 731356316 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016)25بك لقد اقترح دمج محتويات هذه المقالة أو الفقرة في المعلومات تحت عنوان لافتة. (نقاش) (أكتوبر 2015)25بك لمعاني أخرى، انظر علامة (توضيح). العلامة هي صورة ترمز لوجود (كخطر مادة سامة) أو معنى معين (كعلامات المرور). مشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: علامة25بك هذه بذرة مقالة عن مصطلح بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. nl:Sein (ar)
 • In semiotica, il segno è definito "qualcosa che sta per qualcos'altro, a qualcuno in qualche modo". È considerato una unità discreta di significato: un sistema, composto da un segnale, una referenza e un referente, che rinvia ad un contenuto. La semiotica studia la capacità del segno di dare la possibilità a chi interpreta di comprenderne il contenuto. Secondo Louis Hjelmslev, il segno può essere definito anche come espressione di un contenuto. Secondo Charles Peirce un sinonimo di sign è representamen. Secondo Ferdinand de Saussure, il segno è l'unione di significante e significato. (it)
 • 記号(きごう、英語: Sign)とは、情報伝達や思考・感情・芸術などの精神行為の働きを助ける媒体のことである。狭義には、文字やマークなど、意味を付された図形を指すが、広義には表現物、ファッションや様々な行為(およびその結果)までをも含む。 (ja)
 • 在一种认知体系中,符号是指代一定意义的意象,可以是图形图像、文字组合,也可以是声音信号、建筑造型,甚至可以是一种思想文化、一个时事人物。例如“=”在数学中是等价的符号,“紫禁城”在政治上是中国古代皇权的象征。总的來說,符號的功能是携带和传达意义。它具有极为广泛的含义,来自于规定或约定俗成。 以传播学的视角来看,麦克卢汉在《理解媒介》一书中提出,媒介即讯息。信息是符号和意义的统一体,符号是信息的外在形式或物质载体。结构语言学家索绪尔在《普通语言学教程》中界定为能指和所指。英国学者特伦斯·霍克斯认为“任何事物只要它独立存在,并和另一事物有联系,而且可以被‘解释’,那么它的功能就是符号。” (zh)
 • A sign is an object, quality, event, or entity whose presence or occurrence indicates the probable presence or occurrence of something else. A natural sign bears a causal relation to its object—for instance, thunder is a sign of storm, or medical symptoms signify a disease. A conventional sign signifies by agreement, as a full stop signifies the end of a sentence; similarly the words and expressions of a language, as well as bodily gestures, can be regarded as signs, expressing particular meanings. The physical objects most commonly referred to as signs (notices, road signs, etc., collectively known as signage) generally inform or instruct using written text, symbols, pictures or a combination of these. (en)
 • Een sein is een middel om een boodschap aan een ander over te brengen, zonder dat te doen door middel van direct praten of schrijven, maar door middel van een vooraf afgesproken code. Kennis van een code is vaak nodig om de boodschap te begrijpen. Zo bestaat er het morse-alfabet, waarbij de verschillende letters van het alfabet weergegeven worden door korte en lange tonen of lichtsignalen. (nl)
 • Znak (łac. signans, fr. signifiant) – w semiotyce: obserwowalny (percypowalny) element rzeczywistości, który nie jest istotny ze względu na swoje własne cechy, ale na swoją relację do innego elementu rzeczywistości do którego się odnosi (łac. signatum, fr. signifie). Np. dym może być znakiem w komunikacji Indian. Znak językowy – wszystko w języku, co ma swoje znaczenie (pl)
 • Знак представляет собой соглашение (явное или неявное) о приписывании чему-либо (означающему) какого-либо определённого смысла (означаемого) (см. значение). Знаком также называют конкретный случай использования такого соглашения для передачи информации. Знак может быть составным, то есть состоять из нескольких других знаков. Цифры являются знаками чисел. Буквы являются знаками звуков и, вместе со словами, являются знаками человеческого языка. Знак — это материально выраженная замена предметов, явлений, понятий в процессе обмена информацией в коллективе. Юрий Лотман (ru)
rdfs:label
 • Sign (en)
 • علامة (ar)
 • Segno (it)
 • 記号 (ja)
 • Sein (teken) (nl)
 • Znak (semiotyka) (pl)
 • Знак (ru)
 • 符号 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of