In telecommunication and computer science, serial communication is the process of sending data one bit at a time, sequentially, over a communication channel or computer bus. This is in contrast to parallel communication, where several bits are sent as a whole, on a link with several parallel channels.

Property Value
dbo:abstract
 • In telecommunication and computer science, serial communication is the process of sending data one bit at a time, sequentially, over a communication channel or computer bus. This is in contrast to parallel communication, where several bits are sent as a whole, on a link with several parallel channels. Serial communication is used for all long-haul communication and most computer networks, where the cost of cable and synchronization difficulties make parallel communication impractical. Serial computer buses are becoming more common even at shorter distances, as improved signal integrity and transmission speeds in newer serial technologies have begun to outweigh the parallel bus's advantage of simplicity (no need for serializer and deserializer, or SerDes) and to outstrip its disadvantages (clock skew, interconnect density). The migration from PCI to PCI Express is an example. (en)
 • Serielle Datenübertragungen übertragen digitale Daten autonom jeweils auf einer Leitung (bzw. auf einem Leitungspaar). Im Gegensatz hierzu werden bei parallelen Datenübertragungen Daten synchron über mehrere Leitungen übertragen. Der grundlegende Unterschied ist, dass man bei seriellen Übertragungen keine Laufzeitunterschiede verschiedener Leitungen berücksichtigen muss, was wesentlich höhere Taktfrequenzen erlaubt.Der Name seriell assoziiert falsche Vorstellungen, da im Prinzip jede Datenübertragung seriell arbeitet.Ein besserer Name ist bit-serielle Datenübertragung (im Gegensatz zur byte-seriellen Übertragung einer Centronics-Schnittstelle), aber auch dieser Name weckt falsche Assoziationen, da auch bei seriellen Datenübertragungen mehrere Leitungen parallel genutzt werden können (z.B. PCI-Express, Gigabit-Ethernet, HDMI) und komplexere Modulationen verwendet werden können, die keine einzelnen Bits mehr kennen (PCI-Express, USB 3.0, USB 3.1, SATA, Ethernet ab Fast Ethernet).Für die serielle Datenübertragungen sind verschiedene serielle Schnittstellen definiert.Diese umfassen Stecker, Spannungen, Modulationen, verwendete Protokolle sowie Softwareschnittstellen. Heutzutage kommen bis auf wenige Ausnahmen (DDR-RAM-Anbindung an CPUs sowie Legacy-Schnittstellen) nur noch serielle Datenübertragungen zum Einsatz. Selbst ultraschnelle AD-Wandler benutzen serielle Schnittstellen zur Ausgabe der gewandelten Daten. Früher (bis in die 1990er Jahre) wurden serielle Schnittstellen für langsamere Datenübertragungen (bis ca. 10 KByte/s) über ggf. längere Distanzen (einige hundert Meter) verwendet, parallele Schnittstellen für schnellere Übertragungen (bis 1 MByte/s) über kürzere Entfernungen (bis 5 Meter). (de)
 • En informatique et en télécommunications numériques la transmission série est la modalité de transmission de données dans laquelle les éléments d'information se succèdent, les uns après les autres, sur une seule voie entre deux points. Elle s'oppose à la transmission parallèle, qui transmet simultanément les éléments d'information sur plusieurs voies. La transmission série se fait par des signaux électriques ou optiques ou par des ondes radio. (fr)
 • La trasmissione seriale è una modalità di comunicazione tra dispositivi digitali nella quale i bit sono comunicati uno di seguito all'altro e giungono sequenzialmente al ricevente nello stesso ordine in cui li ha trasmessi il mittente. Nonostante la maggior complessità architetturale e gestionale rispetto alla trasmissione parallela, la modalità seriale è una delle più diffuse in ambito informatico perché: * richiede un minor numero di fili con conseguente riduzione dei costi * è più tollerante rispetto alle interferenze e agli errori di trasmissione Ovviamente, il circuito trasmissivo più semplice ha come contropartita una maggior complessità di gestione. (it)
 • La comunicación serie o comunicación secuencial, en telecomunicaciones e informática, es el proceso de envío de datos de un bit a la vez, de forma secuencial, sobre un canal de comunicación o un bus. En cambio, en la “comunicación en paralelo” todos los bits de cada símbolo se envían al mismo tiempo, y por ello debe haber al menos tantas líneas de comunicación como bits tenga la información a transmitir. (es)
 • Een serieel protocol voor gegevensoverdracht stuurt alle bits informatie één voor één door, in tegenstelling tot een parallel protocol. Het voordeel is een goedkopere kabel, omdat er minder signalen tegelijkertijd worden verstuurd. Deze kabel werd vaak gebruikt bij een soort van LAN-netwerk om bijvoorbeeld oudere spellen zoals Midtown Madness 1 en 2 tegen iemand anders te spelen waarbij de computers verbonden zijn door middel van de seriële kabel. De verbinding opzetten kon meestal wel wat langer duren omdat de seriële kabel niet al te snel is. Ook zijn er vaak glitches, dit houdt in dat het programma/spel niet soepel verloopt, maar soms hapert. (nl)
 • シリアル通信(シリアルつうしん、英: Serial communication)は、電気通信において伝送路上を一度に1ビットずつ、逐次的にデータを送ることをいう。また、コンピュータにおいては、バス上を一度に1ビットずつ、逐次的にデータを送ることをいう。対照的にパラレル通信では、何らかの文字や記号を表すビット群が一度に送られる。シリアル通信は長距離の通信やコンピュータネットワークで使われる。これは、電線の本数を減らすためであり、同時にパラレル通信を長距離で使うと同期が困難になるためである。バスは、一段上の速度を実現する際にシリアルバスとして実現され、技術が成熟してくるとその速度でパラレルバスが可能になるということを繰り返してきた。 (ja)
 • Em telecomunicações e ciência da computação, comunicação série é o processo de enviar dados um bit de cada vez, sequencialmente, num canal de comunicação ou barramento. É diferente da comunicação paralela, em que todos os bits de cada símbolo são enviados juntos. A comunicação série é usada em toda comunicação de longo alcance e na maioria das redes de computadores, onde o custo de cabos e as dificuldades de sincronização tornam a comunicação paralela impraticável. Para curtas distâncias, barramentos série estão se a tornar cada vez mais comuns devido ao ponto em que as desvantagens dos barramentos paralelos (densidade de interconexão) superam as suas vantagens de simplicidade. (pt)
 • Transmisja szeregowa – rodzaj cyfrowej transmisji danych, podczas której poszczególne bity informacji są przesyłane kolejno po sobie wraz z dodatkowymi danymi pozwalającymi na kontrolę tej transmisji. Medium transmisyjnym może być połączenie elektryczne (przewód lub para skręconych przewodów), radiowe (fale elektromagnetyczne) lub optyczne (fale rozchodzące się swobodnie lub wzdłuż określonej drogi np. w światłowodzie). W czasach starożytnych stosowano transmisję za pomocą sygnałów optycznych świetlnych czy dymnych. Bardziej zaawansowaną formą łączności był telegraf optyczny. Transmisję szeregową z wykorzystaniem sygnału elektrycznego po raz pierwszy zastosowano w r. 1836 w telegrafie wynalezionym przez Samuela Morse'a. Na początku XX w telegrafy zostały zastąpione przez dalekopisy, które wykorzystywały przewodową sieć telefoniczną powstałą pod koniec XIX w. W latach 60. XX w. w celu ujednolicenia parametrów sygnałów i konstrukcji urządzeń zdolnych do wymiany danych cyfrowych za pomocą sieci telefonicznej opracowano standard RS-232 (ang. Recommended Standard). W początkach rozwoju sprzętu komputerowego standard ten był wykorzystywany do komunikacji komputera z modemem. Aktualnie we wszelkiego rodzaju urządzeniach elektronicznych (komputery, laptopy, systemy wbudowane itp.) najbardziej popularnym standardem transmisji szeregowej na niewielkie odległości jest uniwersalna magistrala szeregowa USB, służąca głównie do komunikacji z takimi urządzeniami jak klawiatura, myszka, drukarka, skaner itd. W przypadku komunikacji na większe odległości wykorzystywana jest sieć (Ethernet) również działająca w oparciu o transmisję szeregową. Szeregowe sieci transmisyjne wykorzystywane są w przemyśle (RS-422, RS-422A, RS-485) i w samochodach (CAN i LIN). Do transmisji w systemach mikroprocesorowych wykorzystywany jest tradycyjny interfejs RS232 oraz I²C (TWI), SPI, 1-Wire i coraz częściej USB. (pl)
 • 在远程通信和计算机科学中,串行通信(英语:Serial communication)是指在计算机总线或其他数据通道上,每次传输一个位元数据,并连续进行以上单次过程的通信方式。与之对应的是并行通信,它在串行端口上通过一次同时传输若干位元数据的方式进行通信。串行通信被用于长距离通信以及大多数计算机网络,在这些应用场合里,电缆和同步化使并行通信实际应用面临困难。凭借着其改善的信号完整性和传播速度,串行通信总线正在变得越来越普遍,甚至在短程距离的应用中,其优越性已经开始超越并行总线不需要串行化元件(serializer),并解决了诸如时钟偏移(Clock skew)、互联密度(interconnect density)等缺点。PCI到PCI Express的升级就一个例子。 (zh)
 • В области телекоммуникаций и информатике под термином последовательное соединение понимают процесс пересылки данных по одному биту за раз (последовательно) по каналу связи или компьютерной шине. Это противопоставляется параллельному соединению, в котором несколько бит отсылаются одновременно по соединению с несколькими параллельными каналами. Последовательное соединение используется для всех протяженных коммуникаций и большинства компьютерных сетей, где стоимость кабеля и сложности с синхронизацией делают использование параллельного соединения неэффективным. Последовательные компьютерные шины становятся всё более распространёнными даже на коротких расстояниях, по мере улучшения обеспечения целостности сигнала и скорости передачи данных в новых технологиях последовательной передачи она начинает перевешивать преимущество простоты параллельной шины (не требуется схема параллельно-последовательного / последовательно-параллельного преобразования, также известная как SerDes) и перекрывать недостатки (расфазировка синхронизирующих импульсов, плотность межсоединения). Подходящим примером является переход с PCI на PCI Express. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 194114 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743075428 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • En informatique et en télécommunications numériques la transmission série est la modalité de transmission de données dans laquelle les éléments d'information se succèdent, les uns après les autres, sur une seule voie entre deux points. Elle s'oppose à la transmission parallèle, qui transmet simultanément les éléments d'information sur plusieurs voies. La transmission série se fait par des signaux électriques ou optiques ou par des ondes radio. (fr)
 • La comunicación serie o comunicación secuencial, en telecomunicaciones e informática, es el proceso de envío de datos de un bit a la vez, de forma secuencial, sobre un canal de comunicación o un bus. En cambio, en la “comunicación en paralelo” todos los bits de cada símbolo se envían al mismo tiempo, y por ello debe haber al menos tantas líneas de comunicación como bits tenga la información a transmitir. (es)
 • Een serieel protocol voor gegevensoverdracht stuurt alle bits informatie één voor één door, in tegenstelling tot een parallel protocol. Het voordeel is een goedkopere kabel, omdat er minder signalen tegelijkertijd worden verstuurd. Deze kabel werd vaak gebruikt bij een soort van LAN-netwerk om bijvoorbeeld oudere spellen zoals Midtown Madness 1 en 2 tegen iemand anders te spelen waarbij de computers verbonden zijn door middel van de seriële kabel. De verbinding opzetten kon meestal wel wat langer duren omdat de seriële kabel niet al te snel is. Ook zijn er vaak glitches, dit houdt in dat het programma/spel niet soepel verloopt, maar soms hapert. (nl)
 • シリアル通信(シリアルつうしん、英: Serial communication)は、電気通信において伝送路上を一度に1ビットずつ、逐次的にデータを送ることをいう。また、コンピュータにおいては、バス上を一度に1ビットずつ、逐次的にデータを送ることをいう。対照的にパラレル通信では、何らかの文字や記号を表すビット群が一度に送られる。シリアル通信は長距離の通信やコンピュータネットワークで使われる。これは、電線の本数を減らすためであり、同時にパラレル通信を長距離で使うと同期が困難になるためである。バスは、一段上の速度を実現する際にシリアルバスとして実現され、技術が成熟してくるとその速度でパラレルバスが可能になるということを繰り返してきた。 (ja)
 • Em telecomunicações e ciência da computação, comunicação série é o processo de enviar dados um bit de cada vez, sequencialmente, num canal de comunicação ou barramento. É diferente da comunicação paralela, em que todos os bits de cada símbolo são enviados juntos. A comunicação série é usada em toda comunicação de longo alcance e na maioria das redes de computadores, onde o custo de cabos e as dificuldades de sincronização tornam a comunicação paralela impraticável. Para curtas distâncias, barramentos série estão se a tornar cada vez mais comuns devido ao ponto em que as desvantagens dos barramentos paralelos (densidade de interconexão) superam as suas vantagens de simplicidade. (pt)
 • 在远程通信和计算机科学中,串行通信(英语:Serial communication)是指在计算机总线或其他数据通道上,每次传输一个位元数据,并连续进行以上单次过程的通信方式。与之对应的是并行通信,它在串行端口上通过一次同时传输若干位元数据的方式进行通信。串行通信被用于长距离通信以及大多数计算机网络,在这些应用场合里,电缆和同步化使并行通信实际应用面临困难。凭借着其改善的信号完整性和传播速度,串行通信总线正在变得越来越普遍,甚至在短程距离的应用中,其优越性已经开始超越并行总线不需要串行化元件(serializer),并解决了诸如时钟偏移(Clock skew)、互联密度(interconnect density)等缺点。PCI到PCI Express的升级就一个例子。 (zh)
 • In telecommunication and computer science, serial communication is the process of sending data one bit at a time, sequentially, over a communication channel or computer bus. This is in contrast to parallel communication, where several bits are sent as a whole, on a link with several parallel channels. (en)
 • Serielle Datenübertragungen übertragen digitale Daten autonom jeweils auf einer Leitung (bzw. auf einem Leitungspaar). Im Gegensatz hierzu werden bei parallelen Datenübertragungen Daten synchron über mehrere Leitungen übertragen. Der grundlegende Unterschied ist, dass man bei seriellen Übertragungen keine Laufzeitunterschiede verschiedener Leitungen berücksichtigen muss, was wesentlich höhere Taktfrequenzen erlaubt.Der Name seriell assoziiert falsche Vorstellungen, da im Prinzip jede Datenübertragung seriell arbeitet.Ein besserer Name ist bit-serielle Datenübertragung (im Gegensatz zur byte-seriellen Übertragung einer Centronics-Schnittstelle), aber auch dieser Name weckt falsche Assoziationen, da auch bei seriellen Datenübertragungen mehrere Leitungen parallel genutzt werden können (z.B. (de)
 • La trasmissione seriale è una modalità di comunicazione tra dispositivi digitali nella quale i bit sono comunicati uno di seguito all'altro e giungono sequenzialmente al ricevente nello stesso ordine in cui li ha trasmessi il mittente. Nonostante la maggior complessità architetturale e gestionale rispetto alla trasmissione parallela, la modalità seriale è una delle più diffuse in ambito informatico perché: * richiede un minor numero di fili con conseguente riduzione dei costi * è più tollerante rispetto alle interferenze e agli errori di trasmissione (it)
 • Transmisja szeregowa – rodzaj cyfrowej transmisji danych, podczas której poszczególne bity informacji są przesyłane kolejno po sobie wraz z dodatkowymi danymi pozwalającymi na kontrolę tej transmisji. Medium transmisyjnym może być połączenie elektryczne (przewód lub para skręconych przewodów), radiowe (fale elektromagnetyczne) lub optyczne (fale rozchodzące się swobodnie lub wzdłuż określonej drogi np. w światłowodzie). (pl)
 • В области телекоммуникаций и информатике под термином последовательное соединение понимают процесс пересылки данных по одному биту за раз (последовательно) по каналу связи или компьютерной шине. Это противопоставляется параллельному соединению, в котором несколько бит отсылаются одновременно по соединению с несколькими параллельными каналами. Последовательное соединение используется для всех протяженных коммуникаций и большинства компьютерных сетей, где стоимость кабеля и сложности с синхронизацией делают использование параллельного соединения неэффективным. Последовательные компьютерные шины становятся всё более распространёнными даже на коротких расстояниях, по мере улучшения обеспечения целостности сигнала и скорости передачи данных в новых технологиях последовательной передачи она начи (ru)
rdfs:label
 • Serial communication (en)
 • Serielle Datenübertragung (de)
 • Comunicación serie (es)
 • Transmission série (fr)
 • Trasmissione seriale (it)
 • Serieel (protocol) (nl)
 • シリアル通信 (ja)
 • Transmisja szeregowa (pl)
 • Comunicação serial (pt)
 • Последовательное соединение (информатика) (ru)
 • 串行通信 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:dataStyle of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of