In statistics, regression toward (or to) the mean is the phenomenon that if a variable is extreme on its first measurement, it will tend to be closer to the average on its second measurement—and if it is extreme on its second measurement, it will tend to have been closer to the average on its first. To avoid making incorrect inferences, regression toward the mean must be considered when designing scientific experiments and interpreting data. Historically, what is now called regression toward the mean has also been called reversion to the mean and reversion to mediocrity.

Property Value
dbo:abstract
 • In statistics, regression toward (or to) the mean is the phenomenon that if a variable is extreme on its first measurement, it will tend to be closer to the average on its second measurement—and if it is extreme on its second measurement, it will tend to have been closer to the average on its first. To avoid making incorrect inferences, regression toward the mean must be considered when designing scientific experiments and interpreting data. The conditions under which regression toward the mean occurs depend on the way the term is mathematically defined. Sir Francis Galton first observed the phenomenon in the context of simple linear regression of data points. Galton developed the following model: pellets fall through a quincunx forming a normal distribution centered directly under their entrance point. These pellets could then be released down into a second gallery corresponding to a second measurement occasion. Galton then asked the reverse question, "From where did these pellets come?" "The answer was not 'on average directly above'. Rather it was 'on average, more towards the middle', for the simple reason that there were more pellets above it towards the middle that could wander left than there were in the left extreme that could wander to the right, inwards" (p 477)A less restrictive approach is possible. Regression towards the mean can be defined for any bivariate distribution with identical marginal distributions. Two such definitions exist. One definition accords closely with the common usage of the term “regression towards the mean”. Not all such bivariate distributions show regression towards the mean under this definition. However, all such bivariate distributions show regression towards the mean under the other definition. Historically, what is now called regression toward the mean has also been called reversion to the mean and reversion to mediocrity. In finance, the term mean reversion has a different meaning. Jeremy Siegel uses it to describe a financial time series in which "returns can be very unstable in the short run but very stable in the long run." More quantitatively, it is one in which the standard deviation of average annual returns declines faster than the inverse of the holding period, implying that the process is not a random walk, but that periods of lower returns are systematically followed by compensating periods of higher returns, in seasonal businesses for example. (en)
 • En estadística, la regresión hacia la media es el fenómeno en el que si una variable es extrema en su primera medición, tenderá a estar más cerca de la media en su segunda medición y, paradójicamente, si es extrema en su segunda medición, tenderá a haber estado más cerca de la media en su primera. Para evitar hacer inferencias equivocadas, la regresión hacia la media debe ser considerada en el diseño de experimentos científicos y la interpretación de los datos. Las condiciones bajo las que se produce la regresión hacia la media dependen de la forma en que el término se defina matemáticamente. Sir Francis Galton observó por primera vez el fenómeno en el contexto de una regresión lineal simple de puntos de datos. Sin embargo, un enfoque menos restrictivo posible. La regresión hacia la media se puede definir para cualquier distribución bivariante con idénticas distribuciones marginales. Existen dos tipo de definiciones. Una definición concuerda estrechamente con el uso común del término "regresión hacia la media". No todas esas distribuciones bivariadas muestran la regresión hacia la media en esta definición. Sin embargo, todas estas distribuciones de dos variables muestran regresión hacia la media bajo la otra definición.Históricamente, lo que hoy se llama regresión hacia la media también se ha llamado la reversión a la media y la reversión a la mediocridad.En las finanzas, el término reversión a la media tiene un significado diferente. Jeremy Siegel lo utiliza para describir una series de tiempo financiera en la que "los retornos pueden ser muy inestables en el corto plazo, pero muy estables en el largo plazo." Más cuantitativamente, es aquella en la que la desviación estándar de los rendimientos anuales promedio disminuye más rápidamente que la inversa del periodo de mantenimiento, lo que implica que el proceso no es un paseo aleatorio, pero que los períodos de rendimientos más bajos se siguen sistemáticamente por períodos de mayor rentabilidad. (es)
 • Regression zur Mitte ist ein Begriff der Statistik; er bezeichnet das Phänomen, dass nach einem extrem ausgefallenen Messwert die nachfolgende Messung wieder näher am Durchschnitt liegt, falls der Zufall einen Einfluss auf die Messgröße hat. Dies gilt immer, wenn die beiden Messungen korrelieren, aber nicht zu 100 %. Da dieser Effekt intuitiv nicht zu verstehen ist, führt er zu verschiedenen Denkfehlern. Zum einen werden oft illusorische Kausalzusammenhänge anstelle der zufälligen Regression gesehen, zum anderen wird bei Prognosen der dämpfende Effekt der Regression nicht beachtet, sondern der erste Messwert einfach extrapoliert. Der Satz „Der Zustand depressiver Kinder, die mit Energiedrinks therapiert werden, verbessert sich signifikant über einen Zeitraum von drei Monaten.“ ist wahr, aber wegen der Regression zur Mitte, nicht aufgrund der Wirkung der Getränke. In der Sportwelt der USA kennt man den „Fluch der Sports Illustrated“ und den „Madden-Fluch“: Ein Sportler zeigt verschlechterte Leistungen, nachdem er auf dem Titel dieses Magazins/des Spiels abgebildet wurde. Der Grund, warum sie das Titelblatt zieren, sind oft herausragende Leistungen, denen natürlicherweise eher mittelmäßige Leistungen folgen. (de)
 • 平均への回帰(へいきんへのかいき、または平均回帰、回帰効果)とは、1回目の試験結果が偏っていた(特別に良かった、悪かったなど)対象について2回目の試験結果(時間的には逆でもよい)を調べると、その平均値は1回目の測定値よりも1回目全体の平均値に近くなるという統計学的現象をいう。 回帰分析の語源となったが、これとは異なる概念である。 (ja)
 • Regressie naar het gemiddelde is het verschijnsel dat als de waargenomen waarde van een toevalsvariabele sterk van het gemiddelde afwijkt, er een grote kans is dat de volgende waarneming zich dichter bij het gemiddelde zal bevinden. Deze regressie of terugkeer is het gevolg van de kansverdeling van stochastisch processen waarin de kans op een extreme waarde minder groot is dan die van waarden in de buurt van het gemiddelde. Dit moet niet verward worden met de gokkersmisvatting dat de eerdere meting de kans van de volgende meting beïnvloedt. Het onderscheid tussen toeval en oorzakelijkheid of causaliteit is onder meer van belang bij kwantitatief onderzoek. Het fenomeen van regressie naar het gemiddelde is daarbij een belangrijk element om toevallige processen te onderscheiden van deterministisch processen. Francis Galton was de eerste die in Regression Towards Mediocrity in Hereditary Stature uit 1886 over zijn onderzoek naar overerving dit verschijnsel beschreef. Hij observeerde dat bij ouders met een sterk van het gemiddelde afwijkende lichaamslengte de kinderen een minder afwijkende lengte hadden. De kinderen van lange ouders waren weliswaar relatief lang, maar gemiddeld minder lang dan hun ouders. Bij korte ouders was een vergelijkbaar effect te vinden waarbij de lengte van de kinderen dichter bij het gemiddelde lag. Als dit een volledig stochastisch proces zou zijn, dan zou het effect bij lange en korte ouders in gelijke mate op moeten treden. Als er echter sprake is van sturing door omgevingsfactoren, dan zal het effect sterker optreden bij de ene groep dan bij de andere. Een bekend voorbeeld uit de psychologie van trainingssituaties is dat van Daniel Kahneman, waarin een instructeur van de Israëlische luchtmacht inging tegen zijn stelling dat belonen van goede prestaties beter werkt dan het afstraffen van ondermaats optreden. De ervaringen van de instructeur waren dat piloten die na een goede vlucht een compliment kregen, daarna slechter presteerden, terwijl piloten die gestraft werden na een slechte prestatie daarna beter gingen vliegen. Kahneman werd toen duidelijk dat de instructeurs slachtoffer waren van de regressievalkuil en geen rekening hadden gehouden met het fenomeen van regressie naar het gemiddelde. Ook in de medische wereld moet met het verschijnsel rekening gehouden worden in het onderzoek naar het effect van een behandeling. Het fenomeen maakt dat ook zonder behandeling verbetering van de toestand zou kunnen optreden. Bij aandelen wordt gesproken over mean reversion, waarbij de koers op korte termijn volatiel kan zijn, maar op langere termijn stabieler wordt. (nl)
 • Em estatística, a regressão à média é o fenómeno que se apresenta quando uma variável extrema aparece na sua primeira medição, ela tenderá a ser mais próxima da média em sua segunda medição e, paradoxalmente, se é extrema na sua segunda medição, ela tenderá a ter sido mais próxima da média em sua primeira. A regressão à média define que em qualquer série de eventos aleatórios, há uma grande probabilidade de um acontecimento extraordinário ser seguido, em virtude puramente do acaso, por um acontecimento mais corriqueiro. (pt)
 • Регре́ссия (лат. regressio — обратное движение, отход) в теории вероятностей и математической статистике — математическое выражение, отражающее зависимость зависимой переменной у от независимых переменных х при условии, что это выражение будет иметь статистическую значимость. В отличие от чисто функциональной зависимости y=f(x), когда каждому значению независимой переменной x соответствует одно определённое значение величины y, при регрессионной связи одному и тому же значению x могут соответствовать в зависимости от случая различные значения величины y. Если при каждом значении x=xi наблюдается ni значений yi1…yin1 величины y, то зависимость средних арифметических =(yi1+…+yin1)/ni от x=xi и является регрессией в статистическом понимании этого термина. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 186028 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 741601619 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 平均への回帰(へいきんへのかいき、または平均回帰、回帰効果)とは、1回目の試験結果が偏っていた(特別に良かった、悪かったなど)対象について2回目の試験結果(時間的には逆でもよい)を調べると、その平均値は1回目の測定値よりも1回目全体の平均値に近くなるという統計学的現象をいう。 回帰分析の語源となったが、これとは異なる概念である。 (ja)
 • Em estatística, a regressão à média é o fenómeno que se apresenta quando uma variável extrema aparece na sua primeira medição, ela tenderá a ser mais próxima da média em sua segunda medição e, paradoxalmente, se é extrema na sua segunda medição, ela tenderá a ter sido mais próxima da média em sua primeira. A regressão à média define que em qualquer série de eventos aleatórios, há uma grande probabilidade de um acontecimento extraordinário ser seguido, em virtude puramente do acaso, por um acontecimento mais corriqueiro. (pt)
 • In statistics, regression toward (or to) the mean is the phenomenon that if a variable is extreme on its first measurement, it will tend to be closer to the average on its second measurement—and if it is extreme on its second measurement, it will tend to have been closer to the average on its first. To avoid making incorrect inferences, regression toward the mean must be considered when designing scientific experiments and interpreting data. Historically, what is now called regression toward the mean has also been called reversion to the mean and reversion to mediocrity. (en)
 • Regression zur Mitte ist ein Begriff der Statistik; er bezeichnet das Phänomen, dass nach einem extrem ausgefallenen Messwert die nachfolgende Messung wieder näher am Durchschnitt liegt, falls der Zufall einen Einfluss auf die Messgröße hat. Dies gilt immer, wenn die beiden Messungen korrelieren, aber nicht zu 100 %. (de)
 • En estadística, la regresión hacia la media es el fenómeno en el que si una variable es extrema en su primera medición, tenderá a estar más cerca de la media en su segunda medición y, paradójicamente, si es extrema en su segunda medición, tenderá a haber estado más cerca de la media en su primera. Para evitar hacer inferencias equivocadas, la regresión hacia la media debe ser considerada en el diseño de experimentos científicos y la interpretación de los datos. (es)
 • Regressie naar het gemiddelde is het verschijnsel dat als de waargenomen waarde van een toevalsvariabele sterk van het gemiddelde afwijkt, er een grote kans is dat de volgende waarneming zich dichter bij het gemiddelde zal bevinden. Deze regressie of terugkeer is het gevolg van de kansverdeling van stochastisch processen waarin de kans op een extreme waarde minder groot is dan die van waarden in de buurt van het gemiddelde. Dit moet niet verward worden met de gokkersmisvatting dat de eerdere meting de kans van de volgende meting beïnvloedt. Het onderscheid tussen toeval en oorzakelijkheid of causaliteit is onder meer van belang bij kwantitatief onderzoek. Het fenomeen van regressie naar het gemiddelde is daarbij een belangrijk element om toevallige processen te onderscheiden van determinis (nl)
 • Регре́ссия (лат. regressio — обратное движение, отход) в теории вероятностей и математической статистике — математическое выражение, отражающее зависимость зависимой переменной у от независимых переменных х при условии, что это выражение будет иметь статистическую значимость. В отличие от чисто функциональной зависимости y=f(x), когда каждому значению независимой переменной x соответствует одно определённое значение величины y, при регрессионной связи одному и тому же значению x могут соответствовать в зависимости от случая различные значения величины y. Если при каждом значении x=xi наблюдается ni значений yi1…yin1 величины y, то зависимость средних арифметических (ru)
rdfs:label
 • Regression toward the mean (en)
 • Regression zur Mitte (de)
 • Regresión a la media (es)
 • 平均への回帰 (ja)
 • Regressie naar het gemiddelde (nl)
 • Регрессия (математика) (ru)
 • Regressão à média (pt)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of