Saddarvazeh (New Persian: صددروازه) or Hecatompylos (Ancient Greek: Ἑκατόμπυλος) was an ancient city in west Khurasan, Iran, which was the capital of the Parthian Arsacid dynasty by 200 BCE. The Greek name Hekatompylos means "one hundred gates" and the Persian term has the same meaning. The title was commonly used for cities which had more than the traditional four gates. It may be understood better as the "Many Gated". It is estimated to have had an area of 28 km2 (11 sq mi) at its peak, which would indicate a population in the tens of thousands.

Property Value
dbo:abstract
 • Schahr-e Qumis (persisch شهرقومس), ebenfalls bekannt unter dem griechischen Namen Hekatompylos (wörtl.: Stadt der hundert Pforten) ist der Name einer ehemaligen Hauptstadt der parthischen Arsakidendynastie. Neben Rhagae und Ktesiphon diente sie den parthischen Königen vermutlich als saisonale Residenz. Die sich aus einer Karawanserei entwickelte Stadt liegt auf halber Strecke zwischen den heutigen Städten Semnān und Dāmghān an der Seidenstraße. Dem Geschichtsschreiber Appian von Alexandria zufolge wurde die Stadt durch den Seleukidenkönig Seleukos I. Nikator gegründet, doch handelt es sich eher um eine Wiedergründung, da Alexander der Große die Stadt bereits im Sommer 330 v. Chr. besucht hatte. Unzählige Tonscherben lassen sich zudem auf die frühe Eisenzeit zurückdatieren. Heute ist die ehemals 28 km² große Stadt, die einige Zehntausend Einwohner beherbergte, eine wüstenhafte Ebene, aus der sich einige hügelförmige Ruinen erheben. (de)
 • Saddarvazeh (New Persian: صددروازه) or Hecatompylos (Ancient Greek: Ἑκατόμπυλος) was an ancient city in west Khurasan, Iran, which was the capital of the Parthian Arsacid dynasty by 200 BCE. The Greek name Hekatompylos means "one hundred gates" and the Persian term has the same meaning. The title was commonly used for cities which had more than the traditional four gates. It may be understood better as the "Many Gated". Alexander the Great stopped here in the summer of 330 BCE and it became part of the Seleucid Empire after his death. The Parni tribe took the city around 238 BCE and made it one of the first capitals of their Parthian Empire. It was mentioned as the royal city of the Parthians by a number of classical writers including Strabo, Pliny, and Ptolemy, although the Parthians seemed to have used a number of cities as their "capital" at different periods. It is estimated to have had an area of 28 km2 (11 sq mi) at its peak, which would indicate a population in the tens of thousands. The site of this ancient city is now called Šahr-e Qumis, between Semnan and Damqan in the Semnan Province. (en)
 • Shahr-e Qumis, Shahr-e Qumis ou Šahr-i Qumis est une petite localité de la province de Semnan en Iran. Sur la route de Semnan à Damghan se situe le site d'Hécatompyles la ville « aux cent portes ». (fr)
 • Ecatompilo (in greco antico Ἑκατόμπυλος Hecatòmpylos, ossia [città dalle] cento porte) era una modesta città nell'Ircania meridionale (regione antica ad occidente del Khorasan). Oggigiorno corrisponde alla città iraniana di Damghan (in farsi, دامغان), mentre altri archeologi la collocano nella vicina città di Shahrud, entrambe nella regione iraniana di Semnan Alessandro Magno vi si fermò nell'estate del 330 a.C. Nel luglio di quell'anno, in una radura poco ad oriente, vi fu trucidato a tradimento l'ultimo sovreno achemenide, Dario III in una congiura ordita da alcuni suoi satrapi. Il suo corpo ancora vivo, gettato in una radura all'imbrunire, fu coperto da Alessandro col mantello. Alessandro punì i suoi assassini ed onorò la memoria del suo avversario. Fu scelta da Arsace I come capitale del regno partico. Al tempo della conquista partica aveva all'incirca 67 000 abitanti; nel 226 d.C. Ecatompilo contava all'incirca 5000 abitanti. (it)
 • ヘカトンピュロス(古代ギリシア語: Ἑκατόμπυλος Hecatompylos、ペルシア語: صددروازه‎ Sad Darvāzeh)は、カスピ海南東岸のヒュルカニア地方(サトラップ)にあったとされるパルティアの初期の首都。現在のセムナーン州 ゴンバデカープス周辺。しかし、遺跡などは見つかっていない。 (ja)
 • Hecatompilo (em grego: Ἑκατόμπυλος) ou Saddarvazeh (em persa: سددروازه ou صددروازه, Sad Darvāzeh) foi uma antiga cidade no oeste da região do Coração (Khurasan), no atual Irã, capital da dinastia arsácida dos partas, por volta de 200 a.C.. O nome grego Hekatompylos significa "cem portas", e o termo persa tem o mesmo significado. O título era dado normalmente a cidades que tinham mais do que as tradicionais quatro portas em suas muralhas; pode ser melhor compreendida, numa tradução livre, como "de muitas portas". Alexandre, o Grande fez uma parada ali no verão de 330 a.C., e ela passou a fazer parte do Império Selêucida após a sua morte. A tribo dos parnos a conquistou por volta de 238 d.C., e fez dela uma as primeiras capitais de seu Império Parta. Foi mencionada como cidade real dos partas por diversos autores clássicos, entre eles Estrabão, Plínio e Ptolemeu, a despeito dos partas terem utilizado diversas cidades como sua "capital", em diferentes períodos de suahistória. Estima-se que tivesse uma área de 28 quilômetros quadrados, em sua maior extensão, o que indicaria uma população de dezenas de milhares. O local da cidade antiga é conhecido atualmente como Shahr-e Qumis, entre as cidades de Semnan e Damqan, na província de Semnan. (pt)
 • Szahr-e Ghumes pers. شهرقومس - stanowisko archeologiczne w Iranie, w ostanie Semnan, zazwyczaj identyfikowane ze starożytnym Hekatompylos. Stanowisko Szahr-e Ghumes rozciąga się w kierunku od północnego zachodu do południowego wschodu na długość około 4,8 km i maksymalną szerokość 2,1 km. Można na jego terenie wyróżnić cztery rejony: A, który zawiera wiele elementów z epoki żelaza i okresu achemenidzkiego, podobnie zresztą jak części rejonu B, zawierającego poza tym przedmioty pochodzenia hellenistycznego, ale przede wszystkim partyjskiego; C - położony na północnym skraju stanowiska i zawierający ceramikę z okresu sasanidzkiego oraz D, rozciągający się na północnym zachodzie stanowiska i zawierający przede wszystkim ceramikę z okresu od XI do do XIII wieku. Stąd można wysnuć wniosek, że pierwsi osadnicy przybyli na to miejsce prawdopodobnie na początku I tysiąclecia p.n.e., a ostatni mieszkańcy zginęli podczas najazdu Mongołów. Jednak nie było ono stale zamieszkiwane i prawdopodobnie z powodu tego, iż główne źródło zaopatrzenia w wodę pochodziło z północy lub północnego zachodu, można zaobserwować stopniowe przemieszczanie się osadnictwa w tych kierunkach. Istnieje szereg argumentów przemawiających za identyfikacją Szahr-e Ghumes z antycznym Hekatompylos. Przede wszystkim znajduje się w nim szereg struktur i przedmiotów z okresu partyjskiego. Większość jego obszaru jest datowana na okres pomiędzy III a I w. p.n.e. i jest ono "jak dotąd największym znanym stanowiskiem w Iranie z tego specyficznego okresu, oczywiście stanowiącym pozostałości ważnego i bardzo rozległego miasta". W późniejszym okresie miasto zostało w większości opuszczone, co jest zgodne z przekazami antycznymi, które od I w. p.n.e. jako stolicę Partów wskazują Ktezyfon. Generalnie Szahr-e Ghumes nie ma charakteru tepe - w wielu miejscach grubość warstwy archeologicznego depozytu nie przekracza 1m. Także umiejscowienie stanowiska odpowiada położeniu Hekatompylos, jakie wskazują Strabon i Pliniusz Starszy. Wiemy, że w okresie sasanidzkim głównym miastem prowincji Ghumes (przez Greków nazywanej Komisene) było Szahrestan-i Qomesz, co należy uznać za wczesną formę obecnej nazwy Szahr-e Ghumes. Zaś według sasanidzkiej geografii Szahrestaniha-i Eran niegdyś znajdowała się tam rezydencja Partów. Według Appiana Hekatompylos założył Seleukos I (312/311 - 281 p.n.e.), jednak wydaje się że w rzeczywistości tylko nadał on grecką nazwę już wcześniej istniejącemu perskiemu miastu, które pojawia się w źródłach w kontekście pościgu Aleksandra Macedońskiego (336 - 323 p.n.e.) za Dariuszem III (336 - 330 p.n.e.) w lecie 330 p.n.e. Grecka nazwa Hekatompylos (koine Ἑκατόμπυλο) oznacza "miasto o stu bramach". W rzeczywistości miasto miało bez wątpienia mniej bram i jego nazwę należy uznać za określenie wskazujące na to, że miało ich wyjątkowo dużo. Wraz z podbojem satrapii Partii przez Parnów ok. 238 p.n.e. Hekatompylos znalazło się pod ich panowaniem. Kiedy Antioch III Wielki (222 - 187 p.n.e.) zaatakował Partów w roku 209 p.n.e., miasto poddało się mu bez walki. Po zawarciu przez niego pokoju z Partami według wszelkiego prawdopodobieństwa powróciło jednak pod ich władzę. To najprawdopodobniej po tych wydarzeniach, gdzieś w ostatnich latach III w. p.n.e., Hekatompylos stało się królewską rezydencją Partów. Najstarsza wzmianka o takim statusie miasta znajduje się u Strabona, który cytuje Apollodorosa z Artemity, żyjącego w Królestwie Partów na przełomie II i I w p.n.e. Hekatompylos przestało być królewską rezydencją gdzieś na przełomie II i I w. p.n.e., po tym jak Partowie podbili Mezopotamię. Strabon pisze że w jego czasach (koniec I w. p.n.e.) zimową rezydencją Partów był Ktezyfon, a letnią Ekbatana. Gdzieś wtedy większość rejonu A w Szahr-e Ghumes została opuszczona. Według piszącego pod koniec I w. p.n.e. Izydora z Charaksu w eparchii Komisene (w której leżało Hekatompylos) w jego czasach było osiem wsi, ale żadnego miasta. Według przywołanego już powyżej Szahrestaniha-i Eran "stolica prowincji Qomes [Qomesz] [Szahrestan-i Qomes, można też przekładać jako "królewskie miasto Qomes"], o Pięciu Wieżach, została zbudowana przez Ażi Dahaka. Znajdowała się tam rezydencja Partów. Podczas panowania Jazdgirda [I] (399 - 421), syna Szapura [III] (383 - 388), została ona uczyniona warownią regionu, broniącą go przed grabiącymi Czolami". Odwołanie się do legendarnego Ażi Dahaka jako założyciela miasta świadczy o tym, że Sasanidzi zdawali sobie sprawę z jego starożytności. Wzmianka o uczynieniu z Ghumesu warowni sugeruje jego ponowne założenie. Pomimo panowania greckiego nazwy miejscowe okresu achemenidzkiego zazwyczaj przetrwały do czasów Sasanidów. Zakładając, że tak stało się także w przypadku Ghumesu, staroperską formę jego nazwy możemy zrekonstruować jako "*Qomisza". Najprawdopodobniej eparchia Komisene otrzymała swoją nazwę właśnie od achemenidzkiego *Qomisza, co było bardzo częstą praktyką w okresie hellenistycznym. Możliwy źródłosłów tej nazwy to staroperski rdzeń "qā", "qau" - "pustość", "czynić pustym", stąd "*Qomisza" oznaczałaby "otwarte, odkryte miejsce". Sasanidzki "Qomesz" bronił regionu przed Heftalitami i Turkami. Za panowania Hormizda IV (579 - 590) Ghumes stał się siedzibą partyjskiego rodu Mihran, do którego należał zabity przez niego spahbed Pahlaw. Za syna Hormizda, Chosrowa II (590 - 628), miasto było siedzibą spahbeda Chorasanu, Karena z Nahawandu. Znajdowała się też w nim bardzo czczona świątynia ognia. Być może jednak za panowania Sasanidów Ghumes był niczym więcej niż frontową warownią, ponieważ nie znaleziono w nim żadnych monet. Pod koniec panowania Sasanidów Ghumes utracił status stolicy regionu na rzecz Damghanu. Arabowie zajęli całą prowincję w roku 643. Miasto ucierpiało w wyniku trzęsienia ziemi w roku 856, dane archeologiczne wskazują jednak na to, że było nadal zamieszkane. Obecność ceramiki z okresu seldżuckiego sugeruje, że zostało ono zniszczone dopiero w trakcie najazdu mongolskiego. Także lokalna tradycja przypisuje zniszczenie miasta Mongołom i wiemy, że w roku 1220 prowincję Ghumes zaatakował wódz Czyngis-chana (1206 - 1227) Sübeetej. (pl)
 • 赫卡通皮洛斯,或譯赫卡托姆皮洛斯,(波斯語:‏شهرقومس),於伊朗大呼羅珊的古代城市,在前238年左右成為安息的首都。今日古城稱為“Šahr-e Qumis”,坐落在塞姆南省達姆甘和塞姆南市的中間。可能是中國史書中的《漢書》的番兜城和《後漢書》的和櫝城。古希臘語轉譯為Hecatompylos,雖然字義為“百門之城”,但僅僅表示此城的城門數超過傳統上的四個城門,代表“很多城門”的意思。 亞歷山大大帝在前330年把赫卡通皮洛斯納入疆域,在繼業者戰爭後,歸為塞琉古帝國的領土。前238年左右,中亚的帕尼人的游牧部落入侵帕提亞建立安息,並以赫卡通皮洛斯為王國前期首都,雖然安息在不同時期有不同的首都,但許多古代作家包括斯特拉波、老普林尼、托勒密等等,記載赫卡通皮洛斯為安息的皇家城市。估計赫卡托姆皮洛斯极盛時人口達几萬人,占地28平方公里。 (zh)
 • Гекатомпил (др.-греч. Ἑκατόμπυλος), Саддарвазех (перс. صددروازه‎) — исторический город в западной части Хорасана, древняя столица Парфии (в сер. III века до н. э.), 1260 стадий на северо-восток от Каспийских ворот, нынешний Шах-Руд (или же Шахp-и Кумис) около города Дамган. Основан Селевком I Никатором. Древнее туземное название города неизвестно; греческое имя, означающее «Имеющий сто врат», «Стовратный», он получил от того, что там сходились все дороги из парфянских провинций, либо же по причине множества городских ворот — больше традиционных четырёх. [[К:Википедия:Статьи без источников (страна: )]][[К:Википедия:Статьи без источников (страна: )]][[К:Википедия:Статьи без источников (страна: )]]ГекатомпилГекатомпилГекатомпил (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2456061 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 738052737 (xsd:integer)
dbp:alternateName
 • Hecatompylos
 • Saddarvazeh
dbp:coordinatesDisplay
 • title
dbp:latd
 • 35 (xsd:integer)
dbp:latm
 • 57 (xsd:integer)
dbp:latns
 • N
dbp:lats
 • 3.800000 (xsd:double)
dbp:location
dbp:longd
 • 54 (xsd:integer)
dbp:longew
 • E
dbp:longm
 • 6 (xsd:integer)
dbp:longs
 • 46.100000 (xsd:double)
dbp:mapType
 • Iran
dbp:name
 • Šahr-e Qumis
dbp:region
dbp:type
 • Settlement
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Shahr-e Qumis, Shahr-e Qumis ou Šahr-i Qumis est une petite localité de la province de Semnan en Iran. Sur la route de Semnan à Damghan se situe le site d'Hécatompyles la ville « aux cent portes ». (fr)
 • ヘカトンピュロス(古代ギリシア語: Ἑκατόμπυλος Hecatompylos、ペルシア語: صددروازه‎ Sad Darvāzeh)は、カスピ海南東岸のヒュルカニア地方(サトラップ)にあったとされるパルティアの初期の首都。現在のセムナーン州 ゴンバデカープス周辺。しかし、遺跡などは見つかっていない。 (ja)
 • 赫卡通皮洛斯,或譯赫卡托姆皮洛斯,(波斯語:‏شهرقومس),於伊朗大呼羅珊的古代城市,在前238年左右成為安息的首都。今日古城稱為“Šahr-e Qumis”,坐落在塞姆南省達姆甘和塞姆南市的中間。可能是中國史書中的《漢書》的番兜城和《後漢書》的和櫝城。古希臘語轉譯為Hecatompylos,雖然字義為“百門之城”,但僅僅表示此城的城門數超過傳統上的四個城門,代表“很多城門”的意思。 亞歷山大大帝在前330年把赫卡通皮洛斯納入疆域,在繼業者戰爭後,歸為塞琉古帝國的領土。前238年左右,中亚的帕尼人的游牧部落入侵帕提亞建立安息,並以赫卡通皮洛斯為王國前期首都,雖然安息在不同時期有不同的首都,但許多古代作家包括斯特拉波、老普林尼、托勒密等等,記載赫卡通皮洛斯為安息的皇家城市。估計赫卡托姆皮洛斯极盛時人口達几萬人,占地28平方公里。 (zh)
 • Saddarvazeh (New Persian: صددروازه) or Hecatompylos (Ancient Greek: Ἑκατόμπυλος) was an ancient city in west Khurasan, Iran, which was the capital of the Parthian Arsacid dynasty by 200 BCE. The Greek name Hekatompylos means "one hundred gates" and the Persian term has the same meaning. The title was commonly used for cities which had more than the traditional four gates. It may be understood better as the "Many Gated". It is estimated to have had an area of 28 km2 (11 sq mi) at its peak, which would indicate a population in the tens of thousands. (en)
 • Schahr-e Qumis (persisch شهرقومس), ebenfalls bekannt unter dem griechischen Namen Hekatompylos (wörtl.: Stadt der hundert Pforten) ist der Name einer ehemaligen Hauptstadt der parthischen Arsakidendynastie. Neben Rhagae und Ktesiphon diente sie den parthischen Königen vermutlich als saisonale Residenz. Die sich aus einer Karawanserei entwickelte Stadt liegt auf halber Strecke zwischen den heutigen Städten Semnān und Dāmghān an der Seidenstraße. (de)
 • Ecatompilo (in greco antico Ἑκατόμπυλος Hecatòmpylos, ossia [città dalle] cento porte) era una modesta città nell'Ircania meridionale (regione antica ad occidente del Khorasan). Oggigiorno corrisponde alla città iraniana di Damghan (in farsi, دامغان), mentre altri archeologi la collocano nella vicina città di Shahrud, entrambe nella regione iraniana di Semnan Fu scelta da Arsace I come capitale del regno partico. Al tempo della conquista partica aveva all'incirca 67 000 abitanti; nel 226 d.C. Ecatompilo contava all'incirca 5000 abitanti. (it)
 • Szahr-e Ghumes pers. شهرقومس - stanowisko archeologiczne w Iranie, w ostanie Semnan, zazwyczaj identyfikowane ze starożytnym Hekatompylos. Stanowisko Szahr-e Ghumes rozciąga się w kierunku od północnego zachodu do południowego wschodu na długość około 4,8 km i maksymalną szerokość 2,1 km. Można na jego terenie wyróżnić cztery rejony: A, który zawiera wiele elementów z epoki żelaza i okresu achemenidzkiego, podobnie zresztą jak części rejonu B, zawierającego poza tym przedmioty pochodzenia hellenistycznego, ale przede wszystkim partyjskiego; C - położony na północnym skraju stanowiska i zawierający ceramikę z okresu sasanidzkiego oraz D, rozciągający się na północnym zachodzie stanowiska i zawierający przede wszystkim ceramikę z okresu od XI do do XIII wieku. Stąd można wysnuć wniosek, że p (pl)
 • Hecatompilo (em grego: Ἑκατόμπυλος) ou Saddarvazeh (em persa: سددروازه ou صددروازه, Sad Darvāzeh) foi uma antiga cidade no oeste da região do Coração (Khurasan), no atual Irã, capital da dinastia arsácida dos partas, por volta de 200 a.C.. O nome grego Hekatompylos significa "cem portas", e o termo persa tem o mesmo significado. O título era dado normalmente a cidades que tinham mais do que as tradicionais quatro portas em suas muralhas; pode ser melhor compreendida, numa tradução livre, como "de muitas portas". (pt)
 • Гекатомпил (др.-греч. Ἑκατόμπυλος), Саддарвазех (перс. صددروازه‎) — исторический город в западной части Хорасана, древняя столица Парфии (в сер. III века до н. э.), 1260 стадий на северо-восток от Каспийских ворот, нынешний Шах-Руд (или же Шахp-и Кумис) около города Дамган. Основан Селевком I Никатором. Древнее туземное название города неизвестно; греческое имя, означающее «Имеющий сто врат», «Стовратный», он получил от того, что там сходились все дороги из парфянских провинций, либо же по причине множества городских ворот — больше традиционных четырёх. (ru)
rdfs:label
 • Hekatompylos (de)
 • Qumis, Iran (en)
 • Shahr-e Qumis (fr)
 • Ecatompilo (it)
 • ヘカトンピュロス (ja)
 • Szahr-e Ghumes (pl)
 • Hecatompilo (pt)
 • Гекатомпил (ru)
 • 赫卡通皮洛斯 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of