Qualitative research is a method of inquiry employed in many different academic disciplines, including in the social sciences and natural sciences, but also in non-academic contexts including market research, business, and service demonstrations by non-profits.

Property Value
dbo:abstract
 • Qualitative research is a method of inquiry employed in many different academic disciplines, including in the social sciences and natural sciences, but also in non-academic contexts including market research, business, and service demonstrations by non-profits. (en)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يناير 2015) البحث النوعي (Qualitative research) هو وسيلة لتحقيق المعتمد في العديد من التخصصات الأكاديمية المختلفة، تقليديا في مجال العلوم الاجتماعية، ولكن أيضا في أبحاث السوق وسياقات أخرى. [1] الباحثون النوعيون يهدفون إلى التعمق في فهم سلوك الإنسان، والأسباب التي تحكم هذا السلوك. الأسلوب النوعي يتحقق في أسباب وكيفية اتخاذ القرارات، وليس فقط ماذا وأين ومتى. ولهذا، هناك الحاجة إلى التركيز على عينات أصغر، بدلا من عينات كبيرة. * أهم التقنيات المستخدمة في البحوث النوعية؟ غرف الدردشة - المقابلات الشخصية - مندوبي المبيعات - مجموعات التركيز (وهي عبارة عن عدة أشخاص متواجدين بمكان واحد يدير أحدهم الحوار ويحضرهم خبراء تسويق الشركة هدفها الحصول على افكار مبدعة وخلاقة من خلال اجتماعهم وقيامهم بالعصف الذهني الذي يعطينا حلول وأفكار كثيرة من كل منهم). * 32xبوابة علم الاجتماع * 32xبوابة علم النفس25بك هذه بذرة مقالة عن علم النفس بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. (ar)
 • Unter qualitativer Sozialforschung wird in den Sozialwissenschaften die Erhebung nicht standardisierter Daten und deren Auswertung verstanden. Besonders häufig werden dabei interpretative und hermeneutische Methoden als Analysemittel verwendet. (de)
 • 45xCe modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres.Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans la bibliographie, sources ou liens externes (juin 2012). Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références à l'aide d'appels de notes. Les méthodes qualitatives regroupent un ensemble de méthodes de recherche utilisées dans les études qualitatives. Elles trouvent leur utilité notamment en sciences sociales, comme en sociologie, en ethnologie et anthropologie, et également en mercatique. Elles laissent délibérément de côté l'aspect quantitatif pour gagner en profondeur dans l'analyse de l'objet d'étude. Pour cela diverses techniques, fondées sur l'administration de questions ouvertes et l'exploration du langage, sont mises en œuvre : les « focus groupes » ou tables rondes, l'analyse de contenu ou le desk research (en), l'observation participative, sont les plus importants. Les « focus groupes » consistent à réunir des sujets et à les interroger sur leur attitude vis-à-vis d'un produit, d'une idée, d'une publicité, etc. Les méthodes qualitatives sont couramment utilisées conjointement aux méthodes quantitatives. L'usage de méthodes qualitatives permet soit de dégrossir un sujet d'étude pour poursuivre avec une étude quantitative soit pour interpréter les nombres produits par des méthodes quantitatives[pas clair]. (fr)
 • Tipo de método de investigación de base lingüístico- semiótica usada principalmente en ciencias sociales. Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante. La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos estadísticos posibles relaciones entre las variables, mientras que, la investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en determinada cultura o ideología. Además, la investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados a determinada población a través de técnicas estadísticas de muestreo. Por el contrario, la investigación cualitativa no insiste en la representación. Afronta sus problemas de validez externa a través de diversas estrategias, entre ellas las más comunes la permanencia prolongada en el campo (en antropología), "triangular" los resultados con los datos cuantitativos o la adopción del criterio de representatividad estructural: incluir en la muestra a miembros de los principales elementos de la estructura social en torno al fenómeno de estudio. Es multimetódica en el enfoque interpretativo, naturalista hacia su objeto de estudio. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede intentando sacar sentido de, o interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados para las personas implicadas. Es aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable.En la investigación cualitativa, el investigador no descubre, sino construye el conocimiento. (es)
 • 定性的研究(ていせいてきけんきゅう、英: qualitative research、質的調査)は、対象の質的な側面に注目した研究。そこで扱われるデータは定性データと呼ばれる。対象の量的な側面に注目した定量的研究と対を成す概念である。 (ja)
 • I metodi qualitativi sono un insieme di tecniche utilizzate in ambito disciplinare, in primis ricerca sociologica senza l'ausilio di formule, modelli matematici e/o statistiche. Il principio di base, per gli studiosi che fanno uso di tale insieme di tecniche, è che non è importante descrivere o prevedere qualcosa in relazione a grandi numeri, quanto piuttosto voler indagare in modo molto approfondito un singolo aspetto, caso, questione, cercando di ottenere quante più possibili informazioni in merito, considerando anche dimensioni che non potrebbero essere considerate con tecniche quantitative, come per es., il linguaggio non verbale, l'emotività, la prossemica, le storie di vita e via dicendo. Rientrano nei metodi qualitativi le seguenti tecniche/strumenti: 1. * interviste strutturate, semi strutturate e non strutturate 2. * osservazione partecipante 3. * osservazione a distanza 4. * focus group 1) L'intervista è uno degli strumenti più importanti del metodo qualitativo. Seguendo una traccia di domande predefinita, dove il margine di autonomia dell'intervistato (o informatore) è nullo, si dice che l'intervista è "strutturata". Seguendo una traccia predefinita, ma permettendo all'intervistato di muoversi in modo meno limitato, quindi senza seguire in modo stringente la traccia, si dice che l'intervista è "semi-strutturata". Quando l'informatore ha ampio margine di libertà, perché l'intervistatore pone una o due domande senza interrompere, si parla di intervista "narrativa" o "non-strutturata". In questo modo l'intervistatore può considerare (e deve) anche il linguaggio non verbale, l'emotività, la prossemica, le storie di vita e via dicendo. 2) L'osservazione partecipante è una tecnica molto importante tipica dell'antropologia culturale che vede il ricercatore immerso nel contesto da lui studiato. L'osservatore partecipa attivamente alla vita quotidiana della società che studia, del gruppo che indaga, si finge parte integrante di esso, ne osserva le dinamiche dall'interno e si sforza di individuare, comprendere e spiegare, i meccanismi taciti e le regole/norme che determinano l'agire dei soggetti. 3) L'osservazione a distanza è una tecnica di osservazione che non prevede la sovrapposizione dei ruoli di ricercatore con membro effettivo del gruppo/società in oggetto di studio. In questo modo si mantiene un distacco cognitivo ed emotivo rispetto all'oggetto di studio, salvaguardando, per quel che è possibile, l'idea di "oggettività" che, a detta dei critici degli approcci di osservazione partecipante, rappresenta il più importante punto debole dell'approccio qualitativo. 4) Focus group: c'è un moderatore che propone un argomento di discussione ad un gruppo di persone (5-12 al massimo) scelte sulla base di caratteristiche attinenti alla ricerca che si sta svolgendo. La discussione è ripresa da telecamera, per analizzare anche tutto l'aspetto di linguaggio non verbale, e per cogliere le dinamiche di gruppo che si vengono a creare. Il ruolo del moderatore può essere più o meno attivo. (it)
 • 定性研究或稱質性研究、質化研究,是一種在社會科學及教育學領域常使用的研究方法,通常是相對定量研究而言。定性研究實際上並不是一種方法,而是許多不同研究方法的統稱,由於他們都不屬於量化研究,被歸成同一類探討。其中包含但不限於民族誌研究、論述分析、訪談研究等。定性研究者的目的是更深入瞭解人類行為、及其理由。定性研究方法調查人類決策制定的理由和方法,而不只是人做出什麼決定、在何時何處做出決定而已。因此,相對於定量研究,定性研究專注於更小但更集中的樣本,產生關於特定研究個案的資訊或知識。 (zh)
 • Pesquisa qualitativa é um tipo de método de investigação de base linguístico-semiótica usada principalmente em ciências sociais. Costumam-se considerar técnicas qualitativas todas aquelas diferentes à pesquisa estatística e ao experimento científico. Isto é, entrevistas abertas, grupos de discussão ou técnicas de observação de participantes. A investigação quantitativa atribui valores numéricos às declarações ou observações, com o propósito de estudar com métodos estatísticos possíveis relações entre as variáveis, enquanto, a investigação qualitativa recolhe os discursos completos dos sujeitos, para proceder então com a sua interpretação, analisando as relações de significado que se produzem em determinada cultura ou ideologia. Além disso, a investigação quantitativa costuma generalizar os resultados para determinada população através de técnicas estatísticas de amostragem. A investigação qualitativa, por outro lado, não faz uso da representação estatística. Os problemas de validade são minimizados através de diversas técnicas, entre elas a permanência prolongada no campo (em antropologia), a "triangulação" dos resultados com os dados quantitativos ou a adopção do critério de representatividade estrutural: incluir na amostra membros dos principais elementos da estrutura social em torno do tema de estudo. (pt)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 371299 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744916268 (xsd:integer)
dbp:id
 • wbdN_sLWl88&list=PLqHnHG5X2PXCsCMyN3_EzugAF7GKN2poQ
dbp:title
 • Yale University series by Leslie Curry
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Qualitative research is a method of inquiry employed in many different academic disciplines, including in the social sciences and natural sciences, but also in non-academic contexts including market research, business, and service demonstrations by non-profits. (en)
 • Unter qualitativer Sozialforschung wird in den Sozialwissenschaften die Erhebung nicht standardisierter Daten und deren Auswertung verstanden. Besonders häufig werden dabei interpretative und hermeneutische Methoden als Analysemittel verwendet. (de)
 • 定性的研究(ていせいてきけんきゅう、英: qualitative research、質的調査)は、対象の質的な側面に注目した研究。そこで扱われるデータは定性データと呼ばれる。対象の量的な側面に注目した定量的研究と対を成す概念である。 (ja)
 • 定性研究或稱質性研究、質化研究,是一種在社會科學及教育學領域常使用的研究方法,通常是相對定量研究而言。定性研究實際上並不是一種方法,而是許多不同研究方法的統稱,由於他們都不屬於量化研究,被歸成同一類探討。其中包含但不限於民族誌研究、論述分析、訪談研究等。定性研究者的目的是更深入瞭解人類行為、及其理由。定性研究方法調查人類決策制定的理由和方法,而不只是人做出什麼決定、在何時何處做出決定而已。因此,相對於定量研究,定性研究專注於更小但更集中的樣本,產生關於特定研究個案的資訊或知識。 (zh)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (فبراير 2016) 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (يناير 2015) * أهم التقنيات المستخدمة في البحوث النوعية؟ * 32xبوابة علم الاجتماع * 32xبوابة علم النفس25بك هذه بذرة مقالة عن علم النفس بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. (ar)
 • Tipo de método de investigación de base lingüístico- semiótica usada principalmente en ciencias sociales. Se suele considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas a la encuesta y al experimento. Es decir, entrevistas abiertas, grupos de discusión o técnicas de observación y observación participante. La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos estadísticos posibles relaciones entre las variables, mientras que, la investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado que se producen en determinada cultura o ideología. (es)
 • 45xCe modèle est-il pertinent ? Cliquez pour en voir d'autres.Des informations de cet article ou section devraient être mieux reliées aux sources mentionnées dans la bibliographie, sources ou liens externes (juin 2012). Améliorez sa vérifiabilité en les associant par des références à l'aide d'appels de notes. Les « focus groupes » consistent à réunir des sujets et à les interroger sur leur attitude vis-à-vis d'un produit, d'une idée, d'une publicité, etc. (fr)
 • I metodi qualitativi sono un insieme di tecniche utilizzate in ambito disciplinare, in primis ricerca sociologica senza l'ausilio di formule, modelli matematici e/o statistiche. Il principio di base, per gli studiosi che fanno uso di tale insieme di tecniche, è che non è importante descrivere o prevedere qualcosa in relazione a grandi numeri, quanto piuttosto voler indagare in modo molto approfondito un singolo aspetto, caso, questione, cercando di ottenere quante più possibili informazioni in merito, considerando anche dimensioni che non potrebbero essere considerate con tecniche quantitative, come per es., il linguaggio non verbale, l'emotività, la prossemica, le storie di vita e via dicendo. (it)
 • Pesquisa qualitativa é um tipo de método de investigação de base linguístico-semiótica usada principalmente em ciências sociais. Costumam-se considerar técnicas qualitativas todas aquelas diferentes à pesquisa estatística e ao experimento científico. Isto é, entrevistas abertas, grupos de discussão ou técnicas de observação de participantes. A investigação quantitativa atribui valores numéricos às declarações ou observações, com o propósito de estudar com métodos estatísticos possíveis relações entre as variáveis, enquanto, a investigação qualitativa recolhe os discursos completos dos sujeitos, para proceder então com a sua interpretação, analisando as relações de significado que se produzem em determinada cultura ou ideologia. (pt)
rdfs:label
 • Qualitative research (en)
 • بحث نوعي (ar)
 • Qualitative Sozialforschung (de)
 • Investigación cualitativa (es)
 • Méthodes qualitatives (fr)
 • Metodo qualitativo (it)
 • 定性的研究 (ja)
 • Pesquisa Qualitativa (pt)
 • 定性研究 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:academicDiscipline of
is dbo:genre of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:product of
is dbo:service of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of