PowerShell (including Windows PowerShell and PowerShell Core) is a task automation and configuration management framework from Microsoft, consisting of a command-line shell and associated scripting language built on the .NET Framework. PowerShell provides full access to COM and WMI, enabling administrators to perform administrative tasks on both local and remote Windows systems as well as WS-Management and CIM enabling management of remote Linux systems and network devices. Initially a Windows component only, PowerShell was made open-source and cross-platform on 18 August 2016.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) ويندوز باور شيل، أو بور شيل (بالإنجليزية: Windows Powershell) هو واجهة سطر أوامر من مايكروسوفت أنشئت كمحرّك لأتمتة الأوامر في نظام التشغيل ويندوز وملحقاته المختلفة من البرامج من مايكروسوفت.يمكن من خلال كتابة الأوامر من خلال هذه الواجهة الرسومية التحكم بنظام ويندوز وملحقاته. ويفيد هذا النظام مدراء النظام (بالإنجليزية: System Administrators) أكثر من المستخدمين العاديين حيث يوفّر عليهم الكثير من الجهد والوقت في بعض الأحيان أكثر من استخدامهم للواجهة الرسومية (بالإنجليزية: GUI) لبرامج مايكروسوفت. * 32xبوابة مايكروسوفت * 32xبوابة برمجياتمشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: ويندوز باورشيل (ar)
 • Windows PowerShell es una interfaz de consola (CLI) con posibilidad de escritura y unión de comandos por medio de instrucciones (scripts en inglés). Es mucho más rica e interactiva que sus predecesores, desde DOS hasta Windows 7. Esta interfaz de consola está diseñada para su uso por parte de administradores de sistemas, con el propósito de automatizar tareas o realizarlas de forma más controlada. Originalmente denominada como MONAD en 2003, su nombre oficial cambió al actual cuando fue lanzada al público el 25 de abril de 2006. El 15 de agosto de 2016, Microsoft abrió el código de PowerShell en GitHub. (es)
 • Die PowerShell (powershell.exe), zeitweise auch bekannt unter den Codenamen Monad und Microsoft Command Shell (MSH), ist ein Kommandozeileninterpreter von Microsoft. Es ist eine Alternative zum Windows-Kommandozeilenprogramm cmd.exe und zum Windows Script Host. (de)
 • Windows PowerShell, anciennement Microsoft Command Shell (MSH), nom de code Monad, est une suite logicielle développé par Microsoft qui intègre une interface en ligne de commande, le langage de script PowerShell ainsi qu'un kit de développement. Il est inclus dans Windows 7 (y compris la version grand public) et s'appuie sur le framework Microsoft .NET. À l'origine, il était prévu que Windows PowerShell soit inclus dans Windows Vista, mais finalement les deux logiciels ont été disjoints. Microsoft a publié une version beta le 11 septembre 2005, une Release Candidate 1 le 25 avril 2006 et une Release Candidate 2 le 26 septembre 2006. La version finale a été publiée le 14 novembre 2006. Windows PowerShell est également inclus dans Microsoft Exchange Server 2007, sorti au quatrième trimestre 2006, ainsi que la plupart des produits Microsoft sortis depuis. Windows PowerShell est compatible avec toutes les versions de Windows qui supportent la version 2.0 de .NET. Depuis le 24 mars 2009, Windows PowerShell 1.0 pour Windows XP et Vista est distribué comme une mise à jour logicielle facultative par le service Windows Update de Microsoft. Il est intégré nativement dans Windows 7 en version 2.0. Cette version propose une console d'édition de script intégré appelé Windows PowerShell ISE (pour Integrated Scripting Environment en anglais) qui apporte une solution alternative à l'outil PowerGUI Script Editor développé par la société Quest Software. Comme son homologue Windows PowerShell ISE présente un environnement graphique qui permet l’édition de script avec coloration syntaxique, affichage des numéros de ligne, débogueur intégré et aide en ligne. Depuis Windows 8, PowerShell dispose d'une place plus prononcée au sein du système d'exploitation avec un raccourci dans toutes les fenêtres de l'Explorateur de fichiers, dans le menu Fichier. (fr)
 • PowerShell, noto inizialmente come Microsoft Shell o MSH (o col nome in codice Monad) e poi come Windows Shell è una shell caratterizzata dall'interfaccia a riga di comando (CLI) e da un linguaggio di scripting, sviluppata da Microsoft. È basato sulla programmazione a oggetti e sul framework Microsoft .NET. Windows PowerShell 1.0 è disponibile per il download dal sito web Microsoft. Microsoft intendeva in origine distribuire PowerShell insieme con Windows Vista, ma in seguito ha definito delle date di distribuzione diverse per PowerShell. Windows PowerShell costituisce la base dell'interfaccia amministrativa per Microsoft Exchange Server 2007 dove qualsiasi operazione è svolta tramite riga di comando e l'interfaccia GUI è posizionata su uno strato superiore a detti comandi. PowerShell necessita della versione 2.0 del .NET Framework ed è supportato su Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 e Windows 10 disponibile nelle edizioni x86, x64 ed Itanium. Era presente in versione 2 su Windows 7 dal quale non è disinstallabile. L'installazione di Powershell su Windows2000/2000_Server è possibile (previa installazione del framework), ma il sistema che ne risulta è completamente non standard e non supportato. Dalla versione 6 (rilasciata il 2 agosto 2016 in concomitanza all' Anniversary Update di Windows 10) PowerShell è diventato software libero e Microsoft lo ha reso disponibile anche per Linux e Mac OS. (it)
 • Windows PowerShell は、マイクロソフトが開発した拡張可能なコマンドラインインターフェース (CLI) シェルおよびスクリプト言語である。オブジェクト指向に基づいて設計されており、.NET Framework を基盤としている。 かつては Microsoft Shell(MSH、コードネーム Monad)と呼ばれていた。 Windows 7 以降のOSには標準で搭載されている。 (ja)
 • Windows PowerShell is een objectgeörienteerde shell- en scripttaal voor Microsoft Windows. (nl)
 • Windows PowerShell (poprzednio Microsoft Shell lub MSH, nazwa kodowa Monad) to interpreter poleceń opracowany przez firmę Microsoft. Jest znacznie bardziej rozbudowany w stosunku do wcześniejszych interpreterów COMMAND.COM i cmd.exe, stosowanych w systemach operacyjnych MS-DOS i Microsoft Windows. PowerShell został wydany w 2006 roku i jest dostępny dla Windows XP SP2, Windows Server 2003 i nowszych oraz Linux i OS X. Jest wbudowany w Microsoft Windows Server 2008 i Microsoft Windows Server 2012 jako cecha opcjonalna (nie instalowana automatycznie). PowerShell jest zintegrowany z .NET Framework i dostarcza środowisko do wykonywania zadań administracyjnych wykonywanych poleceniami <a href="/mediawiki/index.php?title=Cmdlet&action=edit&redlink=1" class="new" title="Cmdlet (strona nie istnieje)">cmdlets</a>. Od 2008 roku, common criteria (lista warunków, które muszą zostać spełnione) dla wszystkich produktów serwerowych Microsoft zawiera zarządzanie przez PowerShell. Oznacza to, że przy pomocy interpretera poleceń wykonać można każde działanie administracyjne na każdym współczesnym produkcie. Dzięki temu znacząco ujednolica i upraszcza się skryptowe zarządzanie środowiskiem. Charakterystyczną cechą PowerShell, odróżniającą go od innych interpreterów poleceń, jest logika obiektowa. Wynikiem każdego polecenia nie jest ciąg znaków na ekranie, ale obiekt określonego typu. W przypadku braku wskazania, co z danym obiektem należy zrobić, część jego właściwości wyświetlana jest na ekranie. Możliwe jest jednak bardziej zaawansowane wykorzystanie metod i właściwości zwróconego obiektu. Przykładowo polecenie Get-ChildItem (lub jego alias dir albo ls) zwraca listę plików i katalogów w bieżącej lokalizacji. Z otrzymanej przez Get-ChildItem | Get-Member listy, widać jednak, że można łatwo zastosować metodę Delete, bądź sięgnąć do właściwości LastAccessTime czy Attributes. Praktycznie każda funkcja dostępna przez API systemu (czyli de facto każda operacja, którą w systemie Windows można zrobić) jest możliwa do wywołania z PowerShell. Oznacza to, że nie ma takiej opcji związanej z zarządzaniem systemem, której nie dałoby się wykonać poprzez skrypt PowerShell. (pl)
 • PowerShell (incluindo o Windows PowerShell e o PowerShell Core) é um framework da Microsoft para automação de tarefas e gerenciamento de configuração, consistindo de um shell de linha de comando e linguagem de script associada embutida no framework .NET. O PowerShell fornece acesso completo ao COM e o WMI, permitindo aos administradores realizar tarefas administrativas em sistemas Windows remotos e locais, bem como WS-Management e CIM que permite o gerenciamento de sistemas Linux remotos e dispositivos de rede. Inicialmente um componente apenas do Windows, o PowerShell tornou-se de código aberto e multiplataforma em 18 de agosto de 2016. Atualmente os produtos Server da Microsoft devem fornecer suporte à automatização via PowerShell, segundo seu Common Engineering Criteria. O Windows PowerShell é integrado como componente opcional do Windows Server 2008, habilitado por padrão no Windows Server 2008 R2 (exceto instalação core), Windows 7, Windows 8 e Windows 10, e pode ser baixada gratuitamente para instalação em Windows XP SP2, Windows Vista e Windows Server 2003. (pt)
 • Windows PowerShell — расширяемое средство автоматизации от Microsoft с открытым исходным кодом, состоящее из оболочки с интерфейсом командной строки и сопутствующего языка сценариев. Впервые публично язык был продемонстрирован на Профессиональной конференции разработчиков (англ. Professional Developers Conference, PDC) в сентябре 2003 года под кодовым названием Monad. Windows PowerShell 2.0 был выпущен в составе Windows 7, Windows 8 и Windows Server 2008 R2, а также Windows Server 2012 R2, как неотъемлемый компонент системы. Кроме того, вторая версия доступна и для других систем, таких, как Windows XP SP3, Windows Server 2003 SP2, Windows Vista SP1, Windows Vista SP2, Windows Server 2008 и Windows Server 2012. Windows PowerShell построен на базе Microsoft .NET Framework и интегрирован с ним. Дополнительно PowerShell предоставляет удобный доступ к COM, WMI и ADSI, равно как и позволяет выполнять обычные команды командной строки, чтобы создать единое окружение, в котором администраторы смогли бы выполнять различные задачи на локальных и удалённых системах. Эти административные задачи обычно выполняются с помощью командлетов (в оригинале cmdlets), которые являются специализированными классами .NET. Пользователь может комбинировать их в скриптах (сценариях), используя различные конструкции, утилиты командной строки и обращения к обычным классам .NET, объектам WMI или COM. Кроме того, можно использовать различные хранилища данных, такие, как файловая система или реестр Windows, которые предоставляются PowerShell посредством поставщиков (англ. providers). Windows PowerShell также предоставляет механизм встраивания, благодаря которому исполняемые компоненты PowerShell могут быть встроены в другие приложения. Эти приложения затем могут использовать функциональность PowerShell для реализации различных операций, включая предоставляемые через графический интерфейс. Этот подход применён в Microsoft Exchange Server 2007 для реализации управляющей функциональности в виде командлетов PowerShell и графических утилит управления в виде оболочек PowerShell, которые вызывают необходимые командлеты. Таким образом, графический интерфейс управления находится поверх промежуточного слоя — PowerShell. Другие приложения Microsoft, включая Microsoft SQL Server 2008, System Center Operations Manager и System Center Data Protection Manager также предоставляют доступ к своим интерфейсам управления через командлеты PowerShell. Windows PowerShell включает свою собственную расширяемую справку, доступную (в том числе из командной строки) через командлет Get-Help. (ru)
 • Windows PowerShell是微軟公司為Windows環境所開發的殼程式(shell)及腳本語言技術,採用的是命令行界面。這項全新的技術提供了豐富的控制與自動化的系統管理能力。 之前的專案代號是Monad,程式另一個名稱叫Microsoft Shell(MSH)。 2016年8月18日,微软宣布将PowerShell开放源代码,并将支持Linux和OS X系统。 (zh)
 • PowerShell (including Windows PowerShell and PowerShell Core) is a task automation and configuration management framework from Microsoft, consisting of a command-line shell and associated scripting language built on the .NET Framework. PowerShell provides full access to COM and WMI, enabling administrators to perform administrative tasks on both local and remote Windows systems as well as WS-Management and CIM enabling management of remote Linux systems and network devices. Initially a Windows component only, PowerShell was made open-source and cross-platform on 18 August 2016. In PowerShell, administrative tasks are generally performed by cmdlets (pronounced command-lets), which are specialized .NET classes implementing a particular operation. Sets of cmdlets may be combined into scripts, executables (which are standalone applications), or by instantiating regular .NET classes (or WMI/COM Objects). These work by accessing data in different data stores, like the file system or registry, which are made available to the PowerShell runtime via PowerShell providers. PowerShell also provides a hosting API with which the PowerShell runtime can be embedded inside other applications. These applications can then use PowerShell functionality to implement certain operations, including those exposed via the graphical interface. This capability has been used by Microsoft Exchange Server 2007 to expose its management functionality as PowerShell cmdlets and providers and implement the graphical management tools as PowerShell hosts which invoke the necessary cmdlets. Other Microsoft applications including Microsoft SQL Server 2008 also expose their management interface via PowerShell cmdlets. PowerShell includes its own extensive, console-based help, similar to man pages in Unix shells, via the Get-Help cmdlet. Local help contents can be retrieved from the Internet via Update-Help cmdlet. Alternatively, help from the web can be acquired on a case-by-case basis via the -online switch to Get-Help. (en)
dbo:developer
dbo:influencedBy
dbo:latestReleaseVersion
 • 5.1.14393
dbo:license
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 14465871 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 741398264 (xsd:integer)
dbp:designer
 • Jeffrey Snover, Bruce Payette, James Truher
dbp:fileExtensions
 • *.ps1 *.ps1xml *.psc1 *.psd1 *.psm1 *.pssc *.cdxml
dbp:genre
dbp:latestPreviewVersion
 • 6 (xsd:integer)
dbp:logo
 • PowerShell 5.0 icon.png
dbp:operatingSystem
 • Windows 7 and later, OS X, CentOS, Ubuntu
dbp:paradigm
 • Multi-paradigm: Imperative, pipeline, object-oriented, functional and reflective
dbp:platform
dbp:screenshot
 • Windows PowerShell 1.0 PD.png
dbp:screenshotCaption
 • Screenshot of a Windows PowerShell session
dbp:typing
 • Strong, safe, implicit and dynamic
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Windows PowerShell es una interfaz de consola (CLI) con posibilidad de escritura y unión de comandos por medio de instrucciones (scripts en inglés). Es mucho más rica e interactiva que sus predecesores, desde DOS hasta Windows 7. Esta interfaz de consola está diseñada para su uso por parte de administradores de sistemas, con el propósito de automatizar tareas o realizarlas de forma más controlada. Originalmente denominada como MONAD en 2003, su nombre oficial cambió al actual cuando fue lanzada al público el 25 de abril de 2006. El 15 de agosto de 2016, Microsoft abrió el código de PowerShell en GitHub. (es)
 • Die PowerShell (powershell.exe), zeitweise auch bekannt unter den Codenamen Monad und Microsoft Command Shell (MSH), ist ein Kommandozeileninterpreter von Microsoft. Es ist eine Alternative zum Windows-Kommandozeilenprogramm cmd.exe und zum Windows Script Host. (de)
 • Windows PowerShell は、マイクロソフトが開発した拡張可能なコマンドラインインターフェース (CLI) シェルおよびスクリプト言語である。オブジェクト指向に基づいて設計されており、.NET Framework を基盤としている。 かつては Microsoft Shell(MSH、コードネーム Monad)と呼ばれていた。 Windows 7 以降のOSには標準で搭載されている。 (ja)
 • Windows PowerShell is een objectgeörienteerde shell- en scripttaal voor Microsoft Windows. (nl)
 • Windows PowerShell是微軟公司為Windows環境所開發的殼程式(shell)及腳本語言技術,採用的是命令行界面。這項全新的技術提供了豐富的控制與自動化的系統管理能力。 之前的專案代號是Monad,程式另一個名稱叫Microsoft Shell(MSH)。 2016年8月18日,微软宣布将PowerShell开放源代码,并将支持Linux和OS X系统。 (zh)
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) ويندوز باور شيل، أو بور شيل (بالإنجليزية: Windows Powershell) هو واجهة سطر أوامر من مايكروسوفت أنشئت كمحرّك لأتمتة الأوامر في نظام التشغيل ويندوز وملحقاته المختلفة من البرامج من مايكروسوفت.يمكن من خلال كتابة الأوامر من خلال هذه الواجهة الرسومية التحكم بنظام ويندوز وملحقاته. ويفيد هذا النظام مدراء النظام (بالإنجليزية: System Administrators) أكثر من المستخدمين العاديين حيث يوفّر عليهم الكثير من الجهد والوقت في بعض الأحيان أكثر من استخدامهم للواجهة الرسومية (بالإنجليزية: GUI) لبرامج مايكروسوفت. (ar)
 • Windows PowerShell, anciennement Microsoft Command Shell (MSH), nom de code Monad, est une suite logicielle développé par Microsoft qui intègre une interface en ligne de commande, le langage de script PowerShell ainsi qu'un kit de développement. Il est inclus dans Windows 7 (y compris la version grand public) et s'appuie sur le framework Microsoft .NET. Windows PowerShell est compatible avec toutes les versions de Windows qui supportent la version 2.0 de .NET. (fr)
 • PowerShell, noto inizialmente come Microsoft Shell o MSH (o col nome in codice Monad) e poi come Windows Shell è una shell caratterizzata dall'interfaccia a riga di comando (CLI) e da un linguaggio di scripting, sviluppata da Microsoft. È basato sulla programmazione a oggetti e sul framework Microsoft .NET. Windows PowerShell 1.0 è disponibile per il download dal sito web Microsoft. Dalla versione 6 (rilasciata il 2 agosto 2016 in concomitanza all' Anniversary Update di Windows 10) PowerShell è diventato software libero e Microsoft lo ha reso disponibile anche per Linux e Mac OS. (it)
 • PowerShell (including Windows PowerShell and PowerShell Core) is a task automation and configuration management framework from Microsoft, consisting of a command-line shell and associated scripting language built on the .NET Framework. PowerShell provides full access to COM and WMI, enabling administrators to perform administrative tasks on both local and remote Windows systems as well as WS-Management and CIM enabling management of remote Linux systems and network devices. Initially a Windows component only, PowerShell was made open-source and cross-platform on 18 August 2016. (en)
 • Windows PowerShell (poprzednio Microsoft Shell lub MSH, nazwa kodowa Monad) to interpreter poleceń opracowany przez firmę Microsoft. Jest znacznie bardziej rozbudowany w stosunku do wcześniejszych interpreterów COMMAND.COM i cmd.exe, stosowanych w systemach operacyjnych MS-DOS i Microsoft Windows. PowerShell został wydany w 2006 roku i jest dostępny dla Windows XP SP2, Windows Server 2003 i nowszych oraz Linux i OS X. Jest wbudowany w Microsoft Windows Server 2008 i Microsoft Windows Server 2012 jako cecha opcjonalna (nie instalowana automatycznie). (pl)
 • PowerShell (incluindo o Windows PowerShell e o PowerShell Core) é um framework da Microsoft para automação de tarefas e gerenciamento de configuração, consistindo de um shell de linha de comando e linguagem de script associada embutida no framework .NET. O PowerShell fornece acesso completo ao COM e o WMI, permitindo aos administradores realizar tarefas administrativas em sistemas Windows remotos e locais, bem como WS-Management e CIM que permite o gerenciamento de sistemas Linux remotos e dispositivos de rede. Inicialmente um componente apenas do Windows, o PowerShell tornou-se de código aberto e multiplataforma em 18 de agosto de 2016. (pt)
 • Windows PowerShell — расширяемое средство автоматизации от Microsoft с открытым исходным кодом, состоящее из оболочки с интерфейсом командной строки и сопутствующего языка сценариев. Впервые публично язык был продемонстрирован на Профессиональной конференции разработчиков (англ. Professional Developers Conference, PDC) в сентябре 2003 года под кодовым названием Monad. Windows PowerShell включает свою собственную расширяемую справку, доступную (в том числе из командной строки) через командлет Get-Help. (ru)
rdfs:label
 • ويندوز باورشيل (ar)
 • PowerShell (de)
 • Windows PowerShell (es)
 • Windows PowerShell (fr)
 • Windows PowerShell (it)
 • Windows PowerShell (ja)
 • Windows PowerShell (nl)
 • PowerShell (en)
 • Windows PowerShell (pl)
 • PowerShell (pt)
 • Windows PowerShell (ru)
 • Windows PowerShell (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • PowerShell (en)
is dbo:programmingLanguage of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of