A portmanteau (/pɔːrtˈmæntoʊ/, /ˌpɔːrtmænˈtoʊ/; plural portmanteaus or portmanteaux /-ˈtoʊz/) or portmanteau word is a linguistic blend of words, in which parts of multiple words, or their phones (sounds), and their meanings are combined into a new word. A portmanteau word fuses both the sounds and the meanings of its components, as in smog, coined by blending smoke and fog, or motel, from motor and hotel. In linguistics, a portmanteau is defined as a single morph that represents two or more morphemes.

Property Value
dbo:abstract
 • أول من طرق باب النحت الخليل بن أحمد حين عرفه وسماه "النحت".بل ومثل به ووصف منه نوعين.فكتب في معجم العين وعرفه كذلك أئمة اللغة والنحو كسيبويه في كتابه حين كتب «وأما حَيَّهَلَ التي للأمر فمن شيئين، يدلّك على ذلك: حيَّ على الصلاة…، وقد يجعلون للنّسب في الإضافة اسماً بمنزلة جعفر ويجعلونه من حروف الأول والأخير ولا يخرجونه من حروفهما ليعرف…، فمن ذلك: عبشميّ وعبدريّ»كما ورد عند الشعار كعمر بن أبي ربيعة في قوله: ومن الشواهد في الشعر النبطي رد الشاعر لافي الحربي على الملك فيصل : ومن أقوال العرب قولهم فلان كثير المشألة أي يكثر من قول ما شاء الله.ومن الأمثلة "جلمود" الواردة في شعر امرئ القيس نحتت من جلد وجمد.أما عند المتأخرىن (ar)
 • Ein Port[e]manteau-Wort, auch Schachtelwort oder Kofferwort genannt, ist ein Kunstwort, das aus mindestens zwei morphologisch überlappenden Wörtern entstanden ist, die zu einem inhaltlich neuen Begriff verschmolzen sind. Der zugrundeliegende Wortbildungsprozess wird als Amalgamierung, Kontamination, Wortkreuzung, Wortmischung, [Wort]verschmelzung oder Wortverschränkung bezeichnet. Beispiele sind Brunch (breakfast + lunch) oder Denglisch (Deutsch + Englisch). (de)
 • Un mot-valise est un mot formé par la fusion d'au moins deux mots existant dans la langue de telle sorte qu'un de ces mots au moins y apparaisse tronqué, voire méconnaissable. Il peut s'agir d'une haplologie : une même syllabe constitue à la fois la fin d'un mot et le début d'un autre, et le procédé consiste alors à les accoler sans répéter cette partie commune, d'autres fois, un seul des mots se voit amuï. Le mot-valise se distingue du mot composé et du mot dérivé par la troncation (abrègement de mots par la suppression d'au moins une syllabe). Il se distingue également de l'amalgame sémantique des éléments des mots d'origine, et par le fait que ceux-ci ne sont plus, par conséquent, immédiatement identifiables. Il peut également se distinguer par une lettre ou (de préférence) une séquence de lettres ou une syllabe commune aux deux éléments : la charnière de la valise. Le but du mot-valise est de faire un jeu de mots, ou d'enrichir la langue en « luttant contre les dictationnaires » (Bruno San Marco). C'est un phénomène proche de l’orthographe fantaisiste. (fr)
 • Una parola macedonia (o sincrasi), detta anche neologismo sincratico o composto aplologico, è un neologismo formato dalla fusione (sincrasi o aplologia) di due parole diverse, che il più delle volte hanno un segmento (fonema o lettera) in comune. Può essere considerata una sottocategoria o estensione dell'acronimo. (it)
 • かばん語(かばんご)あるいは混成語(こんせいご、英: portmanteau)とは、複数の語のそれぞれの一部を組み合わせて作られた語である。語の一部ではなく全部を組み合わせたものは合成語である。その語源からポートマントーとも。 (ja)
 • Een porte-manteauwoord, meng-, vlecht- of kofferwoord is een neologisme waarin twee of meer bestaande woorden naar de vorm worden gecombineerd in een betekenis die betekeniselementen van alle originele woorden bevat. In feite is het een soort contaminatie, maar dan bewust gecreëerd. Een porte-manteauwoord combineert dus zowel de klank als de betekenis van alle samenstellende woorden op een nieuwe manier. Vaak spelen ook andere stijlfiguren zoals crasis een rol. Soms zijn ze gevormd uit eerdere porte-manteauwoorden. (nl)
 • Palavra-valise - também referido como amálgama, siglonimização ou mot-valise - é um termo na linguística que se refere a uma palavra ou morfema resultante da fusão de duas palavras, geralmente uma perdendo a parte final e a outra perdendo a parte inicial (composição por aglutinação). Frequentemente estas palavras são neologismos. Alguns exemplos incluem: * bit - (binary + digit) * motel - (motor + hotel) * portunhol - (português + espanhol) * tefal - (teflon + alumínio) * telemóvel - (telefone + móvel) (pt)
 • Словослияние (или словостяжение) — способ словообразования, разновидность такого способа, как «сокращение». Сло́во-бума́жник (англ. portmanteau word, фр. mot-valise) — термин, применяемый для обозначения авторских слов, введённых Льюисом Кэрроллом в книгах «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». В других языках могут применяться другие термины, например «слово-чемодан» (англ. Portmanteau, нем. Kofferwort), «слово-салат» (итал. Parola macedonia) или «слово-телескоп» (норв. Teleskopord, рум. Cuvânt telescopat). (ru)
 • 西方現代語言學裏,portmanteau指混成詞曾一度通用,但已被blend取代。諸如motel(汽車旅館,motor + hotel)、smog(霧霾,smoke + fog)和brunch(早午餐,breakfast + lunch)等混成詞,現稱為blend。但含有多於一個意義的詞素仍然稱為portmanteaux。 混成詞也曾用来指由不同语言的语素构成的合成词,如:。 (zh)
 • Zbitka wyrazowa, zbitka słowna, skrzyżowanie wyrazów, portmanteau – słowo lub wyrażenie będące połączeniem dwóch lub więcej słów albo wyrażeń, zazwyczaj o pokrewnym znaczeniu. Połączenie słów lub wyrażeń pochodzących z różnych języków nazywa się hybrydą (słowną, wyrazową, słowotwórczą). Przykładami słów będących zbitkami są rzeczownik „smog” (połączenie dwóch angielskich wyrazów smoke, czyli dym, i fog, czyli mgła) oraz przymiotnik „pstrokaty” (połączenie słów „pstry” i „srokaty”); zbitkami hybrydowymi są „ciucholand” i „ekożywność”. Przykłady wyrażeń zbitkowych to „cisza i spokój” oraz „prawo i porządek”; hybrydami są „być na topie” i „być OK”. Lewis Carroll stosował takie zbitki w swoich wierszach, aby osiągnąć efekt komiczny, szczególnie w Jabberwocky. Także George Orwell w Roku 1984 często je wykorzystywał w celu oddania absurdalności opisywanych stosunków społecznych. Wiele znaków firmowych, jak również nazwy samych przedsiębiorstw i organizacji, to zbitki słowne. Słowa portmanteau w omawianym tutaj znaczeniu (pierwotne to „kufer podróżny”) po raz pierwszy użył Lewis Carroll w książce Po drugiej stronie lustra. (pl)
 • A portmanteau (/pɔːrtˈmæntoʊ/, /ˌpɔːrtmænˈtoʊ/; plural portmanteaus or portmanteaux /-ˈtoʊz/) or portmanteau word is a linguistic blend of words, in which parts of multiple words, or their phones (sounds), and their meanings are combined into a new word. A portmanteau word fuses both the sounds and the meanings of its components, as in smog, coined by blending smoke and fog, or motel, from motor and hotel. In linguistics, a portmanteau is defined as a single morph that represents two or more morphemes. The definition overlaps with the grammatical term contraction, but contractions are formed from words that would otherwise appear together in sequence, such as do and not to make don't, whereas a portmanteau word is formed by combining two or more existing words that all relate to a singular concept which the portmanteau describes. A portmanteau also differs from a compound, which does not involve the truncation of parts of the stems of the blended words. For instance, starfish is a compound, not a portmanteau, of star and fish; whereas a hypothetical portmanteau of star and fish might be stish. (en)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 16823212 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744522939 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Ein Port[e]manteau-Wort, auch Schachtelwort oder Kofferwort genannt, ist ein Kunstwort, das aus mindestens zwei morphologisch überlappenden Wörtern entstanden ist, die zu einem inhaltlich neuen Begriff verschmolzen sind. Der zugrundeliegende Wortbildungsprozess wird als Amalgamierung, Kontamination, Wortkreuzung, Wortmischung, [Wort]verschmelzung oder Wortverschränkung bezeichnet. Beispiele sind Brunch (breakfast + lunch) oder Denglisch (Deutsch + Englisch). (de)
 • Una parola macedonia (o sincrasi), detta anche neologismo sincratico o composto aplologico, è un neologismo formato dalla fusione (sincrasi o aplologia) di due parole diverse, che il più delle volte hanno un segmento (fonema o lettera) in comune. Può essere considerata una sottocategoria o estensione dell'acronimo. (it)
 • かばん語(かばんご)あるいは混成語(こんせいご、英: portmanteau)とは、複数の語のそれぞれの一部を組み合わせて作られた語である。語の一部ではなく全部を組み合わせたものは合成語である。その語源からポートマントーとも。 (ja)
 • Een porte-manteauwoord, meng-, vlecht- of kofferwoord is een neologisme waarin twee of meer bestaande woorden naar de vorm worden gecombineerd in een betekenis die betekeniselementen van alle originele woorden bevat. In feite is het een soort contaminatie, maar dan bewust gecreëerd. Een porte-manteauwoord combineert dus zowel de klank als de betekenis van alle samenstellende woorden op een nieuwe manier. Vaak spelen ook andere stijlfiguren zoals crasis een rol. Soms zijn ze gevormd uit eerdere porte-manteauwoorden. (nl)
 • Palavra-valise - também referido como amálgama, siglonimização ou mot-valise - é um termo na linguística que se refere a uma palavra ou morfema resultante da fusão de duas palavras, geralmente uma perdendo a parte final e a outra perdendo a parte inicial (composição por aglutinação). Frequentemente estas palavras são neologismos. Alguns exemplos incluem: * bit - (binary + digit) * motel - (motor + hotel) * portunhol - (português + espanhol) * tefal - (teflon + alumínio) * telemóvel - (telefone + móvel) (pt)
 • Словослияние (или словостяжение) — способ словообразования, разновидность такого способа, как «сокращение». Сло́во-бума́жник (англ. portmanteau word, фр. mot-valise) — термин, применяемый для обозначения авторских слов, введённых Льюисом Кэрроллом в книгах «Алиса в стране чудес» и «Алиса в Зазеркалье». В других языках могут применяться другие термины, например «слово-чемодан» (англ. Portmanteau, нем. Kofferwort), «слово-салат» (итал. Parola macedonia) или «слово-телескоп» (норв. Teleskopord, рум. Cuvânt telescopat). (ru)
 • 西方現代語言學裏,portmanteau指混成詞曾一度通用,但已被blend取代。諸如motel(汽車旅館,motor + hotel)、smog(霧霾,smoke + fog)和brunch(早午餐,breakfast + lunch)等混成詞,現稱為blend。但含有多於一個意義的詞素仍然稱為portmanteaux。 混成詞也曾用来指由不同语言的语素构成的合成词,如:。 (zh)
 • أول من طرق باب النحت الخليل بن أحمد حين عرفه وسماه "النحت".بل ومثل به ووصف منه نوعين.فكتب في معجم العين وعرفه كذلك أئمة اللغة والنحو كسيبويه في كتابه حين كتب «وأما حَيَّهَلَ التي للأمر فمن شيئين، يدلّك على ذلك: حيَّ على الصلاة…، وقد يجعلون للنّسب في الإضافة اسماً بمنزلة جعفر ويجعلونه من حروف الأول والأخير ولا يخرجونه من حروفهما ليعرف…، فمن ذلك: عبشميّ وعبدريّ»كما ورد عند الشعار كعمر بن أبي ربيعة في قوله: ومن الشواهد في الشعر النبطي رد الشاعر لافي الحربي على الملك فيصل : (ar)
 • Un mot-valise est un mot formé par la fusion d'au moins deux mots existant dans la langue de telle sorte qu'un de ces mots au moins y apparaisse tronqué, voire méconnaissable. Il peut s'agir d'une haplologie : une même syllabe constitue à la fois la fin d'un mot et le début d'un autre, et le procédé consiste alors à les accoler sans répéter cette partie commune, d'autres fois, un seul des mots se voit amuï. (fr)
 • A portmanteau (/pɔːrtˈmæntoʊ/, /ˌpɔːrtmænˈtoʊ/; plural portmanteaus or portmanteaux /-ˈtoʊz/) or portmanteau word is a linguistic blend of words, in which parts of multiple words, or their phones (sounds), and their meanings are combined into a new word. A portmanteau word fuses both the sounds and the meanings of its components, as in smog, coined by blending smoke and fog, or motel, from motor and hotel. In linguistics, a portmanteau is defined as a single morph that represents two or more morphemes. (en)
 • Zbitka wyrazowa, zbitka słowna, skrzyżowanie wyrazów, portmanteau – słowo lub wyrażenie będące połączeniem dwóch lub więcej słów albo wyrażeń, zazwyczaj o pokrewnym znaczeniu. Połączenie słów lub wyrażeń pochodzących z różnych języków nazywa się hybrydą (słowną, wyrazową, słowotwórczą). Słowa portmanteau w omawianym tutaj znaczeniu (pierwotne to „kufer podróżny”) po raz pierwszy użył Lewis Carroll w książce Po drugiej stronie lustra. (pl)
rdfs:label
 • لفظ منحوت (ar)
 • Portmanteauwort (de)
 • Mot-valise (fr)
 • Parola macedonia (it)
 • かばん語 (ja)
 • Porte-manteauwoord (nl)
 • Zbitka wyrazowa (pl)
 • Palavra-valise (pt)
 • Portmanteau (en)
 • Словослияние (ru)
 • 混成詞 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is http://purl.org/linguistics/gold/hypernym of
is foaf:primaryTopic of