Polyclonal B cell response is a natural mode of immune response exhibited by the adaptive immune system of mammals. It ensures that a single antigen is recognized and attacked through its overlapping parts, called epitopes, by multiple clones of B cell. Although the polyclonal response confers advantages on the immune system, in particular, greater probability of reacting against pathogens, it also increases chances of developing certain autoimmune diseases resulting from the reaction of the immune system against native molecules produced within the host.

Property Value
dbo:abstract
 • Este artículo trata de la respuesta inmune en vertebrados con mandíbulas y, más específico, mamíferos. La respuesta de células B policlonales es un modo natural de respuesta inmune exhibida por el sistema adaptativo inmune en mamíferos. Asegura que sólo un antígeno sea reconocido y atacado a través de sus partes superpuestas, llamadas epítopos, por múltiples clones de células B. En el transcurso de una respuesta inmune normal, partes de patógenos (por ejemplo bacteria) son reconocidos por el sistema inmune como extraños (no del mismo), y eliminados o neutralizados efectivamente para reducir el potencial del daño. Tal sustancia reconocible se llama antígeno. El sistema inmune puede responder en muchas maneras hacia un antígeno; una característica clave de esta respuesta es la producción de anticuerpos por células B (o linfocitos B) involucrando un brazo del sistema inmune conocido como inmunidad humoral. Los anticuerpos son solubles y no requieren un contacto directo célula a célula entre el patógeno y células B para funcionar. Antígenos pueden ser sustancias largas y complejas, y cualquier anticuerpo sólo puede unirse a una área pequeña y específica en el antígeno. Por consiguiente, una respuesta inmune efectiva frecuentemente involucra la producción de muchos diferentes anticuerpos por muchas diferentes células B contra el mismo antígeno. Por lo tanto el término "policlonal", que deriva de las palabras poly, que significa muchos y clones ("Klon"= en griego para brote o rama); que es un grupo de células que surgen de una misma célula "madre". Los anticuerpos policlonales heterogéneos son distintos a anticuerpos monoclonales, ya que son idénticos y reaccionan contra un sólo epítopo, y son más específicos. Aunque la respuesta policlonal confiere ventajas en el sistema inmune, particularmente mayor probabilidad de reaccionar contra patógenos, también incrementa las posibilidades de desarrollar ciertas enfermedades autoinmunes resultantes de la reacción del sistema inmune contra moléculas nativas producidas dentro del hospedero. (es)
 • Polyclonal B cell response is a natural mode of immune response exhibited by the adaptive immune system of mammals. It ensures that a single antigen is recognized and attacked through its overlapping parts, called epitopes, by multiple clones of B cell. In the course of normal immune response, parts of pathogens (e.g. bacteria) are recognized by the immune system as foreign (non-self), and eliminated or effectively neutralized to reduce their potential damage. Such a recognizable substance is called an antigen. The immune system may respond in multiple ways to an antigen; a key feature of this response is the production of antibodies by B cells (or B lymphocytes) involving an arm of the immune system known as humoral immunity. The antibodies are soluble and do not require direct cell-to-cell contact between the pathogen and the B-cell to function. Antigens can be large and complex substances, and any single antibody can only bind to a small, specific area on the antigen. Consequently, an effective immune response often involves the production of many different antibodies by many different B cells against the same antigen. Hence the term "polyclonal", which derives from the words poly, meaning many, and clones ("Klon"=Greek for sprout or twig); a clone is a group of cells arising from a common "mother" cell. The antibodies thus produced in a polyclonal response are known as polyclonal antibodies. The heterogeneous polyclonal antibodies are distinct from monoclonal antibody molecules, which are identical and react against a single epitope only, i.e., are more specific. Although the polyclonal response confers advantages on the immune system, in particular, greater probability of reacting against pathogens, it also increases chances of developing certain autoimmune diseases resulting from the reaction of the immune system against native molecules produced within the host. (en)
 • Odpowiedzią poliklonalną limfocytów B nazywamy naturalnie występujący wariant odpowiedzi immunologicznej prezentowany przez układ odpowiedzi swoistej ssaków. Umożliwia on obronę przed patogenem polegającą na rozpoznawaniu jednego antygenu (poprzez pokrywające się fragmenty, nazywane epitopami) przez wiele różnych klonów limfocytów B. W trakcie fizjologicznej odpowiedzi immunologicznej fragmenty patogenów (na przykład bakterii) są rozpoznawane przez układ immunologiczny jako obce (nie własne), a następnie eliminowane czy też skutecznie neutralizowane w celu ograniczenia ich potencjalnej szkodliwości. Taką rozpoznawaną substancję nazywamy antygenem. Układ immunologiczny reaguje na antygen na wiele sposobów. Kluczowym elementem takiej odpowiedzi jest produkcja przeciwciał przez limfocyty B, za którą odpowiedzialna jest jedna z gałęzi układu immunologicznego nazywana odpornością humoralną. Przeciwciała są rozpuszczalne i nie wymagają do działania bezpośredniego kontaktu pomiędzy komórką patogenu a limfocytem typu B. Antygeny mogą być dużymi i złożonymi cząsteczkami, a pojedyncze przeciwciało wiąże się jedynie z niewielkim, określonym obszarem na powierzchni antygenu. W związku z tym skuteczna odpowiedź immunologiczna często wiąże się z produkcją przez wiele różnych limfocytów B wielu różnych przeciwciał skierowanych przeciwko jednemu antygenowi. Stąd też bierze się określenie „poliklonalna”, pochodzące od słów poli, oznaczającego wiele i klony („klon” = gr. pęd, gałąź). Klonem określamy grupę komórek wywodzących się od jednej komórki „matki”. Przeciwciała produkowane w toku odpowiedzi poliklonalnej noszą nazwę przeciwciał poliklonalnych. Heterogenne przeciwciała poliklonalne należy odróżniać od przeciwciał monoklonalnych, które są identyczne i skierowane przeciwko jednemu antygenowi, co daje im większą swoistość. Chociaż odpowiedź poliklonalna niesie ze sobą pozytywne skutki dla układu immunologicznego, w szczególności większe prawdopodobieństwo wystąpienia reakcji przeciw patogenom, zwiększa jednak ryzyko rozwinięcia określonych chorób autoimmunologicznych, które powstają w wyniku zwrócenia się układu immunologicznego przeciwko własnym cząsteczkom produkowanym przez organizm gospodarza. (pl)
 • 多株B細胞反應(英语:polyclonal B cell response)是一種哺乳類後天免疫系統所表現的自然免疫反應。它確保多株B細胞能辨識單獨抗原,進而攻擊抗原被抗體辨識或結合的部分,即抗原決定位(英语:epitopes)。 在正常的免疫反應中,免疫系統能辨識病原體(如:細菌)的特定部位為外來物(非自我),進而消滅或有效中和病原體,以降低其潛在的破壞性。這種能被辨識的物質稱為抗原。免疫系統有多種對付抗原的途徑;其中一種免疫機制稱為體液免疫,即由B細胞製造抗體對抗抗原。抗體具可溶性,能免去抗原和B細胞之間的直接接觸。 抗原通常是一種巨大而構造複雜的物質,而單一抗體只能和抗原的特定微小部位結合。因此,免疫系統通常由多種不同的B細胞製造出大量不同的抗體,對同一個抗原執行免疫反應。細胞株(英语:clone)是指一群由單一母細胞所產生的細胞,故名為「多株」(英语:polyclonal)。在多株反應中製造的抗體稱為多株抗體。異質的多株抗體和單株抗體不同;後者彼此間構造完全相同,只針對同一個抗原決定位產生反應,較具有專一性。 多株反應能更有效地對抗病原體,讓免疫系統更具有優勢;然而,由於免疫系統也可能對抗寄主本身製造的分子物質,它同時提高了發展出特定自身免疫疾病的機會。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 9335254 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 740947259 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • 多株B細胞反應(英语:polyclonal B cell response)是一種哺乳類後天免疫系統所表現的自然免疫反應。它確保多株B細胞能辨識單獨抗原,進而攻擊抗原被抗體辨識或結合的部分,即抗原決定位(英语:epitopes)。 在正常的免疫反應中,免疫系統能辨識病原體(如:細菌)的特定部位為外來物(非自我),進而消滅或有效中和病原體,以降低其潛在的破壞性。這種能被辨識的物質稱為抗原。免疫系統有多種對付抗原的途徑;其中一種免疫機制稱為體液免疫,即由B細胞製造抗體對抗抗原。抗體具可溶性,能免去抗原和B細胞之間的直接接觸。 抗原通常是一種巨大而構造複雜的物質,而單一抗體只能和抗原的特定微小部位結合。因此,免疫系統通常由多種不同的B細胞製造出大量不同的抗體,對同一個抗原執行免疫反應。細胞株(英语:clone)是指一群由單一母細胞所產生的細胞,故名為「多株」(英语:polyclonal)。在多株反應中製造的抗體稱為多株抗體。異質的多株抗體和單株抗體不同;後者彼此間構造完全相同,只針對同一個抗原決定位產生反應,較具有專一性。 多株反應能更有效地對抗病原體,讓免疫系統更具有優勢;然而,由於免疫系統也可能對抗寄主本身製造的分子物質,它同時提高了發展出特定自身免疫疾病的機會。 (zh)
 • Polyclonal B cell response is a natural mode of immune response exhibited by the adaptive immune system of mammals. It ensures that a single antigen is recognized and attacked through its overlapping parts, called epitopes, by multiple clones of B cell. Although the polyclonal response confers advantages on the immune system, in particular, greater probability of reacting against pathogens, it also increases chances of developing certain autoimmune diseases resulting from the reaction of the immune system against native molecules produced within the host. (en)
 • Este artículo trata de la respuesta inmune en vertebrados con mandíbulas y, más específico, mamíferos. La respuesta de células B policlonales es un modo natural de respuesta inmune exhibida por el sistema adaptativo inmune en mamíferos. Asegura que sólo un antígeno sea reconocido y atacado a través de sus partes superpuestas, llamadas epítopos, por múltiples clones de células B. (es)
 • Odpowiedzią poliklonalną limfocytów B nazywamy naturalnie występujący wariant odpowiedzi immunologicznej prezentowany przez układ odpowiedzi swoistej ssaków. Umożliwia on obronę przed patogenem polegającą na rozpoznawaniu jednego antygenu (poprzez pokrywające się fragmenty, nazywane epitopami) przez wiele różnych klonów limfocytów B. (pl)
rdfs:label
 • Respuesta de células B policlonales (es)
 • Polyclonal B cell response (en)
 • Odpowiedź poliklonalna limfocytów B (pl)
 • 多株B細胞反應 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of