Political theology investigates the ways in which theological concepts or ways of thinking relate to politics, society, and economics. Though the relationship between Christianity and politics has been debated since the time of Jesus, political theology as an academic discipline began during the latter part of the 20th century, partially as a response to the work of both Carl Schmitt and the Frankfurt School. The journal Political Theology currently examines this interface of religious faith and politics.

Property Value
dbo:abstract
 • Der Begriff Politische Theologie bezeichnet im Allgemeinen theologisches oder politisches Denken, das die Bedeutung der Theologie oder des Politischen im Bereich des jeweils anderen thematisiert. Der Begriff erfuhr im Laufe der Zeit zahlreiche Um- und Neudeutungen: so kann Politische Theologie einerseits beispielsweise für bestimmte religiös motivierte Staatsverständnisse, andererseits aber auch für herrschafts- und gesellschaftskritische Theologien stehen und ist somit „modernen“ wie „vormodernen“, „linken“ wie „rechten“ Deutungen offen. Im akademischen Bereich kann Politische Theologie als Teildisziplin sowohl der Praktischen Theologie als auch der Politischen Philosophie betrachtet werden. (de)
 • La théologie politique se situe au point de rencontre entre philosophie politique et théologie chrétienne, et se penche en particulier sur la manière dont des concepts et des modes de pensée théologiques peuvent impliquer, justifier ou éclairer des analyses ou des engagements politiques, sociaux, économiques ou leur être sous-jacents. Ce même terme a été utilisé en des sens et au sein de questionnements assez divers suivant les époques et les auteurs. (fr)
 • La teología política conforma una parte de la filosofía política y la teología que investiga las formas en que los conceptos teológicos o formas de pensar se relacionan con la política, la sociedad y la economía. Aunque la relación entre el cristianismo y la política ha sido objeto de debate desde los tiempos de Jesús, la teología política como una disciplina académica comenzó durante la última parte del siglo XX, en parte como respuesta a la labor tanto de Carl Schmitt como de la Escuela de Frankfurt. La publicación Political Theology actualmente examina esta interfaz de fe religiosa y política. (es)
 • La Teologia politica è una disciplina della filosofia politica e della teologia che studia gli aspetti comuni alle due discipline e, più in generale, il legame tra religione e politica. Nel corso del ventesimo secolo un contributo fondamentale a tale campo di studi è venuto da Carl Schmitt e Ernst-Wolfgang Böckenförde. (it)
 • Teologia política é um ramo da filosofia política e da teologia que investiga os meios nos quais os conceitos teológicos ou os pensamentos dos discursos influenciam a política, a sociedade, a economia e a cultura. O mesmo termo foi usado de maneira muito variável por escritores, explorando diferentes aspectos da subjetividade, com desenvolvimento tanto entre aqueles defendendo a tradicional preocupação com a "reforma moral" individual, como God's Warrios (1992), de Clyde Wilcox, e The Political World of the Clergy (1993), de Ted Jelen, e aqueles da esquerda que se focaram na "justiça social" coletiva, como The Gathering Storm in the Churches (1969), de Jeffrey K. Hadden,e The Prophetic Clergy (1974) de Harold Quinley. Escrevendo entre aturbulência da Guerra da República de Weimar, Carl Schmitt, em Teologia política, argumentou que os conceitos centrais da política moderna são versões secularizadas dos antigos conceitos teológicos. Baseando-se em Thomas Hobbes em Leviatã ele argumentou que o Estado existe para manter sua própria integridade para assegurar a ordem da sociedade em tempos de crise. O livro Teologia política correntemente examina a conexão entre fé religiosa e política. O teólogo católico Johann Baptist Metz explora o conceito de teologia política ao longe de sua obra. Ele argumenta que o conceito de "Deus sofrendo" que divide a dor da sua criação, escreve, "Ainda, encarado com as condições da criação de Deus que clamam para o céu, como pode o teólogo do Deus criador evitar que a suspeita da indiferença, ao menos que ele compreenda a língua do sofrimento de Deus?". (pt)
 • Political theology investigates the ways in which theological concepts or ways of thinking relate to politics, society, and economics. Though the relationship between Christianity and politics has been debated since the time of Jesus, political theology as an academic discipline began during the latter part of the 20th century, partially as a response to the work of both Carl Schmitt and the Frankfurt School. The journal Political Theology currently examines this interface of religious faith and politics. (en)
 • Teologia polityczna – pojęcie z zakresu zarówno filozofii politycznej, jak i teologii, opisujące sposoby, w ramach których koncepty teologiczne wpływają na polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe dyskursy. Choć relacje pomiędzy religią a polityką, a szczególnie pomiędzy chrześcijaństwem a polityką są rozważane od antyku, teologia polityczna jako dyscyplina akademicka narodziła się w końcu XX wieku, w części jako odpowiedź na prace Carla Schmitta i szkoły frankfurckiej. Zajmuje dziś ważne miejsce w myśli politycznej. Anglojęzyczne czasopismo „Political Theology” oraz polskojęzyczna „Teologia polityczna” są periodykami zajmującymi się związkami pomiędzy tym co religijne a tym co polityczne. Teologię polityczną możemy rozumieć trojako: 1. * pewne pojęcie z historii idei, doszukujące się podobieństw pomiędzy tym co polityczne, prawne a wyobrażeniami religijnymi społeczeństw, tj. szukaniem analogii pomiędzy wyobrażeniami religijnymi danej wspólnoty a jej organizacją polityczną; 2. * doktryna polityczna lub teoria polityczna, która opiera się na wierze w Objawienie Boga i tu szuka samookreślenia, a także organizacji politycznego porządku, na zasadzie wypełnienia transcendentnych prawd objawionych, charakterystyczna dla niektórych nurtów konserwatywnych; 3. * ogólna teoria polityki zakładająca, że każda doktryna polityczna czy ideologia opiera się w swym jądrze na pojęciach wywodzących się z teologii. Według Carla Schmitta nawet najbardziej antyteologiczne teorie w rzeczywistości są „zsekularyzowanymi” teologiami. Wobec tego walka polityczna jest starciem jednej z wiary z drugą, bądź też wiary prawdziwej z bałwochwalstwem. W polu politycznym nie ma miejsca na stanowiska neutralne, prawda Objawienia dzieli scenę na dwie części – przyjaciół i wrogów, niezależnie od ich własnych afiliacji. Teologia polityczna jako narzędzie sprawowania polityki zmusza wobec tego polityczne podmioty do podjęcia decyzji, zajęcia stanowiska, opowiedzenia się po jednej ze stron. Poprzez swój holistyczny charakter każde działanie umieszcza ona w polu polityczności. Teologia polityczna w rozumieniu teologii chrześcijańskiej jest jedną z teologii społecznych, rozpatruje rolę Kościoła katolickiego i chrześcijaństwa w strukturach i sytuacjach społeczno-politycznych. Jest połączeniem elementów religijnych i świeckich, w centrum swoich zainteresowań stawia ziemskie „urządzenie” człowieka. Szuka sposobu rechrystianizacji świata. Głównym przedstawicielem teologii politycznej jest niemiecki teolog Johann Baptist Metz, do jej zwolenników można zaliczyć W. Oellmüllera, H.R. Schlettego, E. Schillebeeckxa, L. Dewarta. J.B. Metz używa określenia teologia polityczna (politische Theologie) w znaczeniu społeczna, odnosząca się do spraw publicznych. Religia nie jest więc „sprawą prywatną”, lecz społeczną. Nadzieja Królestwa Bożego wręcz zobowiązuje do krytyki istniejącej rzeczywistości. Teologia polityczna podkreślając funkcję krytyczną chrześcijaństwa wiąże ją z wiarą w „spełnienie obietnicy Bożej”. (pl)
 • 古典的「政治神學」一般指涉教會神學的政治論述。從教會的起首,很多神學思想都涉及政治的方面——從保羅、特土良、奧古斯丁、約阿辛到奧康、胡克。相關的代表作有:奧古斯丁《上帝之城》、胡克《論教會法》、尼古拉。庫薩《大公的協致》。這種傳統的論述,一直延伸至第二次世界大戰的時期,其時的代表人物有田立克和尼布爾等。 直到二十世紀六十年代,有關「政治神學」的論述起了新的關注點和重大的轉捩點,隨著馬克思社會主義的崛起,這思潮下的「政治神學」轉以社會批判作為其神學思想的參照點,其中的代表人物有默茨和莫特曼等。 發展至八十年代,關於「政治神學」的論述又有了新的轉向。這種形式的「政治神學」擺脫以教會的場景作參照的背景,專注在政治哲學、文化批判、法理學等議題之中。德國政治哲學家、法理學家施米特(CarlSchmitt)的《政治的神學》(Politische Theologie, 1922)堪稱為這種「政治學」的現代經典。 (zh)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 11328678 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742184181 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Der Begriff Politische Theologie bezeichnet im Allgemeinen theologisches oder politisches Denken, das die Bedeutung der Theologie oder des Politischen im Bereich des jeweils anderen thematisiert. Der Begriff erfuhr im Laufe der Zeit zahlreiche Um- und Neudeutungen: so kann Politische Theologie einerseits beispielsweise für bestimmte religiös motivierte Staatsverständnisse, andererseits aber auch für herrschafts- und gesellschaftskritische Theologien stehen und ist somit „modernen“ wie „vormodernen“, „linken“ wie „rechten“ Deutungen offen. Im akademischen Bereich kann Politische Theologie als Teildisziplin sowohl der Praktischen Theologie als auch der Politischen Philosophie betrachtet werden. (de)
 • La théologie politique se situe au point de rencontre entre philosophie politique et théologie chrétienne, et se penche en particulier sur la manière dont des concepts et des modes de pensée théologiques peuvent impliquer, justifier ou éclairer des analyses ou des engagements politiques, sociaux, économiques ou leur être sous-jacents. Ce même terme a été utilisé en des sens et au sein de questionnements assez divers suivant les époques et les auteurs. (fr)
 • La teología política conforma una parte de la filosofía política y la teología que investiga las formas en que los conceptos teológicos o formas de pensar se relacionan con la política, la sociedad y la economía. Aunque la relación entre el cristianismo y la política ha sido objeto de debate desde los tiempos de Jesús, la teología política como una disciplina académica comenzó durante la última parte del siglo XX, en parte como respuesta a la labor tanto de Carl Schmitt como de la Escuela de Frankfurt. La publicación Political Theology actualmente examina esta interfaz de fe religiosa y política. (es)
 • La Teologia politica è una disciplina della filosofia politica e della teologia che studia gli aspetti comuni alle due discipline e, più in generale, il legame tra religione e politica. Nel corso del ventesimo secolo un contributo fondamentale a tale campo di studi è venuto da Carl Schmitt e Ernst-Wolfgang Böckenförde. (it)
 • Political theology investigates the ways in which theological concepts or ways of thinking relate to politics, society, and economics. Though the relationship between Christianity and politics has been debated since the time of Jesus, political theology as an academic discipline began during the latter part of the 20th century, partially as a response to the work of both Carl Schmitt and the Frankfurt School. The journal Political Theology currently examines this interface of religious faith and politics. (en)
 • 古典的「政治神學」一般指涉教會神學的政治論述。從教會的起首,很多神學思想都涉及政治的方面——從保羅、特土良、奧古斯丁、約阿辛到奧康、胡克。相關的代表作有:奧古斯丁《上帝之城》、胡克《論教會法》、尼古拉。庫薩《大公的協致》。這種傳統的論述,一直延伸至第二次世界大戰的時期,其時的代表人物有田立克和尼布爾等。 直到二十世紀六十年代,有關「政治神學」的論述起了新的關注點和重大的轉捩點,隨著馬克思社會主義的崛起,這思潮下的「政治神學」轉以社會批判作為其神學思想的參照點,其中的代表人物有默茨和莫特曼等。 發展至八十年代,關於「政治神學」的論述又有了新的轉向。這種形式的「政治神學」擺脫以教會的場景作參照的背景,專注在政治哲學、文化批判、法理學等議題之中。德國政治哲學家、法理學家施米特(CarlSchmitt)的《政治的神學》(Politische Theologie, 1922)堪稱為這種「政治學」的現代經典。 (zh)
 • Teologia política é um ramo da filosofia política e da teologia que investiga os meios nos quais os conceitos teológicos ou os pensamentos dos discursos influenciam a política, a sociedade, a economia e a cultura. O mesmo termo foi usado de maneira muito variável por escritores, explorando diferentes aspectos da subjetividade, com desenvolvimento tanto entre aqueles defendendo a tradicional preocupação com a "reforma moral" individual, como God's Warrios (1992), de Clyde Wilcox, e The Political World of the Clergy (1993), de Ted Jelen, e aqueles da esquerda que se focaram na "justiça social" coletiva, como The Gathering Storm in the Churches (1969), de Jeffrey K. Hadden,e The Prophetic Clergy (1974) de Harold Quinley. (pt)
 • Teologia polityczna – pojęcie z zakresu zarówno filozofii politycznej, jak i teologii, opisujące sposoby, w ramach których koncepty teologiczne wpływają na polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe dyskursy. Choć relacje pomiędzy religią a polityką, a szczególnie pomiędzy chrześcijaństwem a polityką są rozważane od antyku, teologia polityczna jako dyscyplina akademicka narodziła się w końcu XX wieku, w części jako odpowiedź na prace Carla Schmitta i szkoły frankfurckiej. Teologię polityczną możemy rozumieć trojako: (pl)
rdfs:label
 • Politische Theologie (de)
 • Teología política (es)
 • Théologie politique (fr)
 • Teologia politica (it)
 • Political theology (en)
 • Teologia polityczna (pl)
 • Teologia política (pt)
 • 政治神学 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:genre of
is dbo:mainInterest of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:mainInterests of
is dc:subject of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of