Photographic film is a strip or sheet of transparent plastic film base coated on one side with a gelatin emulsion containing microscopically small light-sensitive silver halide crystals. The sizes and other characteristics of the crystals determine the sensitivity, contrast, and resolution of the film.

Property Value
dbo:abstract
 • الفيلم الفوتوغرافي هو شريط من البلاستيك (بولي إستر، نيتروسيليلوز أو أسيتات سليلوز) يغطى كيميائي يحتوي على أملاح هاليدات فضة حساسة للضوء (يربط بينها الجيلاتين) بأحجام بلورات متغيرة تحدد حساسية وتباين ودقة تفاصيل الفيلم. عندما يتعرض المستحلب للضوء (أو شكل آخر من الإشعاعات الكهرومغناطيسية مثل الأشعة السينية (أشعة إكس)، فإنه يكون ما يعرف باسم (غير المرئية). ويمكن بعدها إخضاع الفيلم الفوتوغرافي إلى عمليات كيميائية معينة لتكوين صورة مرئية فيما يعرف باسم التظهير، أو تحميضه. (ar)
 • Fotografický film je plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy nebo acetátu celulosy, pokrytý tenkou vrstvou emulze obsahující světlocitlivé halogenidy stříbra vázané v želatině, s rozdílnou velikostí krystalů, určující citlivost a zrnitost (rozlišení) filmu. Když je emulze vystavena působení dostatečného množství světla, nebo jiného elektromagnetického záření jako např. rentgen, vytvoří se latentní (neviditelný) obraz. Chemickými procesy se poté na filmu může vytvořit obraz viditelný. V černobílé fotografii je na filmu obvykle jedna vrstva stříbrných solí. Při jejím vystavení světelnému záření se stříbrné soli přemění na kovové stříbro, které vytvoří tmavé části negativního filmu. Barevné filmy mají vrstvy minimálně tři. Do stříbrných solí se přidávají barviva která způsobí citlivost jednotlivých vrstev na rozdílné barvy spektra. Typicky je vrstva citlivá na modrou barvu navrchu, následovaná zelenou a červenou vrstvou. Během zpracování jsou soli stříbra přeměněny na kovové stříbro jako v černo-bílém procesu. Vedlejší produkt této reakce vytvoří barvu. Kovové stříbro je potom při tzv. bělícím procesu převedeno zpět na stříbrné soli, které jsou z filmu odstraněny při ustalování aby dále neovlivňovaly výsledný obraz. Některé filmy, jako Kodacolor II, mají až dvanáct vrstev, z nichž některé jsou složeny až z dvaceti různých chemikálií. (cs)
 • La pel·lícula fotogràfica és una emulsió que conté una substància sensible a la llum com el nitrat de plata sobre una capa plàstica. Les més modernes capes fotosensibles són de sals d'argent amb un variable del vidre que afecta la sensibilitat de la pel·lícula. Quan aquesta emulsió és sotmesa a una exposició controlada de llum o un altre tipus de raigs la imatge queda gravada a la pel·lícula. Per obtenir una imatge final, inalterable en futures exposicions a la llum-una fotografia-se li apliquen a la pel·lícula una sèrie de processos químics, en un procés anomenat revelat fotogràfic. La fotografia en blanc i negre fa servir una sola capa de plata, mentre que les pel·lícules en color utilitzen tres capes. (ca)
 • Το φιλμ είναι ένα αναλογικό μέσο οπτικής αποτύπωσης κινούμενων ή στατικών εικόνων που χρησιμοποιείται στην φωτογραφία και στον κινηματογράφο. Στην πιο συνηθισμένη του μορφή, αυτή του φιλμ τύπου 135 ή 35 χιλιοστών, είναι μια λεπτή διάφανη λωρίδα, διάτρητη στις άκρες, που χωρίζεται σε καρέ, καθένα από τα οποία μπορεί να αποτυπώσει, ή μέσω μιας μηχανής προβολής να προβάλλει, εικόνα. Η περιοχή με τις τρύπες στις άκρες χρησιμοποιείται για την προώθηση του φιλμ στην αντίστοιχη μηχανή και ονομάζεται περφορέ. (el)
 • Ein fotografischer Film ist das lichtempfindliche Aufnahmemedium einer Analogkamera (Fotoapparat für die Fotografie) oder einer analogen Filmkamera. Der Begriff ist von der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs Film als einer dünnen Schicht auf einem anderen Material abgeleitet. Ursprünglich meinte man mit Film nur die dünne Schicht einer Fotoemulsion, mit der die Oberfläche einer Fotoplatte überzogen wurde. Mit der Erfindung des Zelluloids und dessen Einsatz als Filmträger fand ein Bedeutungswandel statt. Heute versteht man unter Film eine mit einer Fotoemulsion beschichtete, transparente Folie aus Tri-Acetat oder Polyester. Film war die führende Methode der analogen Fotografie (Bildaufzeichnung), wurde jedoch in den meisten Bereichen seit Beginn des 21. Jahrhunderts von digitalen Aufnahmemethoden verdrängt. (de)
 • Filmo, filmbendo estas bendo farita el celuloido aŭ celuloza acetato, unuflanke kovrita de konsistanta el mikroskopaj, lum-sentemaj (impresiĝemaj) kristaloj. La kvalito de la kristaloj determinas la sentemon, kontraston kaj distingivon de la filmo. Ĝi estas uzata en fotografio kaj kinematografio. La filmo estas uzata por tre mallonga eksponado al lumo, kio donas tre malgrandan kemian ŝanĝon de la emulsio, proporcian al la kvanto de lumo absorbita de ĉiu kristalo. La efekto de la eksponado postulas kemian por doni videblan foton. (eo)
 • La película fotográfica es una superficie transparente, en la mayoría de los casos flexible, compuesta en su inicio de celuloide, pero en la actualidad de, acetato de celulosa u otros plásticos como el poliéster, recubierta de una delgada capa de emulsión fotográfica, formada por gelatina en la que se introduce una sustancia sensible a la luz, como el bromuro de plata. Las más modernas capas fotosensibles son de haluros de plata, con un tamaño variable de partícula (granularidad) que afecta a la sensibilidad de la película y las características de la . Cuando esta emulsión es sometida a una exposición controlada de luz u otro tipo de rayos -generalmente a través de un conjunto de lentes (objetivo)-, la imagen queda impresa en la película de forma muy tenue, recibiendo el nombre de imagen latente. Para obtener una imagen inalterable en futuras exposiciones a la luz -la imagen fotográfica o instantánea fotográfica-, se le aplican a la película una serie de procesos químicos, en un proceso llamado revelado fotográfico, que amplifica la imagen existente y estabiliza la imagen. La película fotográfica es, a su vez, la base para el proceso fotográfico conocido como fotografía química, el proceso convencional para la creación de imágenes, antecesor a la fotografía digital. La fotografía en blanco y negro usa una sola capa de emulsión con haluros de plata, mientras que las películas en color usan como mínimo tres capas. (es)
 • Une pellicule photographique (ou film) est un support souple recouvert d'une émulsion contenant des composés sensibles à la lumière, généralement à base d'halogénures d'argent. Leur configuration (taille et forme des cristaux notamment) détermine les caractéristiques du film comme la sensibilité et la définition. Lorsque l'émulsion est soumise à une exposition à la lumière dans un appareil photographique, il se forme une image latente, invisible. Il faut pour obtenir une image visible procéder au développement, un procédé chimique en plusieurs phases. (fr)
 • Film gulung merujuk pada lembaran plastik yang digunakan untuk merekam gambar. Plastik tersebut sudah diperlakukan khusus, sehingga sensitif akan cahaya. Film ini dilapisi dengan emulsi yang mengandung garam (diikat dengan gelatin) dengan kristal berbagai ukuran yang menentukan sensitivitas, kontras, dan resolusi film. Ketika resolusi cukup terpajan pada cahaya (atau bentuk radiasi elektromagnetik lain seperti sinar X), film ini membentuk (tak terlihat). Proses kimia dapat terjadi untuk membentuk gambar yang terlihat. Dalam film gulung hitam-putih, biasanya ada 1 lapis garam perak. Sedangkan film berwarna menggunakan 3 lapisan emulsi. Film berwarna yang baru seperti , memiliki 12 lapisan emulsi, dengan lebih dari 20 bahan kimia yang berbeda di tiap lapisan. (in)
 • La pellicola fotografica è il supporto, di natura chimica, utilizzato, da più di 100 anni, nelle fotocamere analogiche, per imprimere immagini. Nonostante un breve periodo di disuso, con l'utilizzo sempre più ampio della fotografia digitale, il supporto analogico è tornato ad essere usato da artisti, fotografi professionisti e dilettanti, in tutte le sue varianti, dal piccolo al grande formato, invertibili istantanee e negative. (it)
 • 写真フィルム(しゃしんフィルム)とは写真撮影(映画も含む)において、カメラによって得られた映像を記録する感光材料であり、現像することにより記録媒体となるフィルムのこと。かつては、家庭用カメラの感光材料として広く普及し、単に「フィルム」または「フイルム」と呼ばれた。 (ja)
 • 필름은 사진술에서 상을 기록하기 위하여 사용하는 얇은 막형태의 감광 소자를 의미한다. 필름의 단면은 셀룰로이드였으나 현재는 나 폴리에스테르의 안전 베이스를 쓰고 있다. 감광 유제를 도포하고 그 위에 젤라틴 층이 있다. 유제층은 단층인 경우도 있으나 일반용은 저감도 유제에 고감도 유제를 도파한 중층유제를 쓰고 있다. 35mm 필름은 헬레이션 방지층이 없는 대신 얇은 그레이 베이스와 헬레이션 방지 작용을 시키고 있다. 필름은 촬영 후 보이지 않게 기록된 잠상을 화학약품을 이용한 현상을 통해 직접 투과 가능한 상으로 만들 필요가 있으며, 이 과정은 항상 일회용이다. 디지털 카메라의 등장으로 전문적 촬영이 아닐경우 잘 사용하지 않게 되었다., 도 필름과 같은 원리로 상을 표현한다. (ko)
 • Photographic film is a strip or sheet of transparent plastic film base coated on one side with a gelatin emulsion containing microscopically small light-sensitive silver halide crystals. The sizes and other characteristics of the crystals determine the sensitivity, contrast, and resolution of the film. The emulsion will gradually darken if left exposed to light, but the process is too slow and incomplete to be of any practical use. Instead, a very short exposure to the image formed by a camera lens is used to produce only a very slight chemical change, proportional to the amount of light absorbed by each crystal. This creates an invisible latent image in the emulsion, which can be chemically developed into a visible photograph. In addition to visible light, all films are sensitive to ultraviolet light, X-rays and gamma rays, and high-energy particles. Unmodified silver halide crystals are sensitive only to the blue part of the visible spectrum, producing unnatural-looking renditions of some colored subjects. This problem was resolved with the discovery that certain dyes, called sensitizing dyes, when adsorbed onto the silver halide crystals made them respond to other colors as well. First orthochromatic (sensitive to blue and green) and finally panchromatic (sensitive to all visible colors) films were developed. Panchromatic film renders all colors in shades of gray approximately matching their subjective brightness. By similar techniques, special-purpose films can be made sensitive to the infrared (IR) region of the spectrum. In black-and-white photographic film, there is usually one layer of silver halide crystals. When the exposed silver halide grains are developed, the silver halide crystals are converted to metallic silver, which blocks light and appears as the black part of the film negative. Color film has at least three sensitive layers, incorporating different combinations of sensitizing dyes. Typically the blue-sensitive layer is on top, followed by a yellow filter layer to stop any remaining blue light from affecting the layers below. Next comes a green-and-blue sensitive layer, and a red-and-blue sensitive layer, which record the green and red images respectively. During development, the exposed silver halide crystals are converted to metallic silver, just as with black-and-white film. But in a color film, the by-products of the development reaction simultaneously combine with chemicals known as color couplers that are included either in the film itself or in the developer solution to form colored dyes. Because the by-products are created in direct proportion to the amount of exposure and development, the dye clouds formed are also in proportion to the exposure and development. Following development, the silver is converted back to silver halide crystals in the bleach step. It is removed from the film during the process of fixing the image on the film with a solution of ammonium thiosulfate or sodium thiosulfate (hypo or fixer). Fixing leaves behind only the formed color dyes, which combine to make up the colored visible image. Later color films, like Kodacolor II, have as many as 12 emulsion layers, with upwards of 20 different chemicals in each layer. (en)
 • Een fotorolletje (ook filmrolletje of film) is een lichtdichte cassette met daarin een spoeltje met een strip waarop lichtgevoelig materiaal is aangebracht. Deze cassette wordt in een analoge fotocamera geplaatst. Na iedere opname wordt de film doorgespoeld naar de oprolspoel zodat een nieuw stuk onbelichte film voor de lens komt. Is de film vol, dan wordt deze, al dan niet automatisch, teruggespoeld in de cassette.Wanneer er een belichting heeft plaatsgevonden, verandert de chemische samenstelling van het filmpje en het kan dan ontwikkeld worden. De dan ontstane negatieven kunnen afgedrukt worden op speciaal , diapositieven (dia's) kunnen met een diaviewer of -projector worden getoond. Veelal werden foto's gemaakt met een kleinbeeld- c.q. spiegelreflexcamera. Door de opkomst van de digitale camera wordt er steeds minder analoog gefotografeerd. De filmgevoeligheid van de film (maar ook van een digitale camera) wordt uitgedrukt in een getal, waarbij een aantal normen kunnen worden gebruikt zoals ISO/ASA en DIN.Met behulp van DX-code (zie DX number, DX-code) is bij analoge camera's o.a. de filmgevoeligheid automatisch af te lezen. (nl)
 • Filme fotográfico ou película fotográfica, (por vezes abreviado por filme ou película), utilizado em fotografia, é constituído por uma base plástica, geralmente triacetato de celulose, flexível e transparente, sobre a qual é depositada uma emulsão fotográfica. Esta é formada por uma fina camada de gelatina que contém cristais de sais de prata sensíveis à luz que chega a ela através da lente da câmera. Os sais de prata, quimicamente chamados de haletos ou halogenetos de prata, podem ser mais ou menos sensíveis à luz. Então, há filmes que exigem maior quantidade de luz para registrar as imagens. Outros permitem a captação com menos luz. A essa propriedade dá-se o nome de sensibilidade. (pt)
 • Fotografisk film består av en klar plastremsa, nuförtiden oftast av acetat. Tidigare gjordes den av celluloid, som med växande ålder blev brandfarlig. De allra första fotografiska upptagningsmedlen var gjorda på plåt (jfr. "att plåta") eller glas. Filmbasen är överdragen med ett ljuskänsligt skikt bestående av silverföreningar som är ingjutna i ett gelatinskikt, en typ av dispersion som i detta fall ofta, men oegentligt, kallas emulsion. Film finns i olika filmformat. När en film transporteras mellan olika biografer är den ofta samlade i ett antal plåtaskar med en akt i varje ask. Ljuskänsligheten, "snabbheten", som tidigare angavs i ASA eller DIN, anges numera i ISO-grader. (sv)
 • Фотоплёнка — фотоматериал на гибкой полимерной подложке, предназначенный для различных видов фотографии. Представляет собой прозрачную основу с нанесённой на неё светочувствительной фотоэмульсией. В результате экспонирования в эмульсии формируется скрытое изображение, которое при дальнейшей химической обработке преобразуется в видимое. В результате химической обработки фотоплёнки в ней может образовываться негативное или позитивное изображение. В первом случае фотоплёнка служит в качестве промежуточного носителя, с которого ведётся фотопечать позитивов на фотобумаге, позитивной фотоплёнке или диапозитивных фотопластинках. Кроме того, с плёночного негатива может быть получен цифровой файл изображения после сканирования фильм-сканером. (ru)
 • 底片,是一种製成影像物料。现今广泛应用的底片是将卤化银涂抹在片基上,此種底片為軟性,捲成整捲方便使用,所以又稱膠卷,当有光线照射到卤化银上时,卤化银转变为黑色的银,经显影工艺后固定于片基,成为我们常见到黑白负片。彩色负片则涂抹了三层卤化银以表现三原色。除了负片之外还有正片及一次成像底片等等。 早期的底片用玻璃作片基,19世紀晚期塑膠工業技術成熟,壓成薄片的塑膠片取代玻璃成為片基。 底片以感光速度(din/ISO)來分別,由最低速之ISO25度至高速之ISO3200,一般來說感光度越低,畫質越細膩。最常用的膠卷為din21度/ISO100,其次是快片,即din24度/ISO200。其它速度的膠卷,由於價格,冲片技術要求特殊,在2000年左右數位攝影興起後,幾乎只有專業人士才會使用。但由於復古風興起的緣故,底片又再次稍為普及。 (zh)
 • Фотоплі́вка — це прозора стрічка, вкрита чутливою до світла речовиною (емульсією), що використовується у фотозйомці для фіксації зображення. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 21556842 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 63040 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 984924310 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الفيلم الفوتوغرافي هو شريط من البلاستيك (بولي إستر، نيتروسيليلوز أو أسيتات سليلوز) يغطى كيميائي يحتوي على أملاح هاليدات فضة حساسة للضوء (يربط بينها الجيلاتين) بأحجام بلورات متغيرة تحدد حساسية وتباين ودقة تفاصيل الفيلم. عندما يتعرض المستحلب للضوء (أو شكل آخر من الإشعاعات الكهرومغناطيسية مثل الأشعة السينية (أشعة إكس)، فإنه يكون ما يعرف باسم (غير المرئية). ويمكن بعدها إخضاع الفيلم الفوتوغرافي إلى عمليات كيميائية معينة لتكوين صورة مرئية فيما يعرف باسم التظهير، أو تحميضه. (ar)
 • Το φιλμ είναι ένα αναλογικό μέσο οπτικής αποτύπωσης κινούμενων ή στατικών εικόνων που χρησιμοποιείται στην φωτογραφία και στον κινηματογράφο. Στην πιο συνηθισμένη του μορφή, αυτή του φιλμ τύπου 135 ή 35 χιλιοστών, είναι μια λεπτή διάφανη λωρίδα, διάτρητη στις άκρες, που χωρίζεται σε καρέ, καθένα από τα οποία μπορεί να αποτυπώσει, ή μέσω μιας μηχανής προβολής να προβάλλει, εικόνα. Η περιοχή με τις τρύπες στις άκρες χρησιμοποιείται για την προώθηση του φιλμ στην αντίστοιχη μηχανή και ονομάζεται περφορέ. (el)
 • Filmo, filmbendo estas bendo farita el celuloido aŭ celuloza acetato, unuflanke kovrita de konsistanta el mikroskopaj, lum-sentemaj (impresiĝemaj) kristaloj. La kvalito de la kristaloj determinas la sentemon, kontraston kaj distingivon de la filmo. Ĝi estas uzata en fotografio kaj kinematografio. La filmo estas uzata por tre mallonga eksponado al lumo, kio donas tre malgrandan kemian ŝanĝon de la emulsio, proporcian al la kvanto de lumo absorbita de ĉiu kristalo. La efekto de la eksponado postulas kemian por doni videblan foton. (eo)
 • Une pellicule photographique (ou film) est un support souple recouvert d'une émulsion contenant des composés sensibles à la lumière, généralement à base d'halogénures d'argent. Leur configuration (taille et forme des cristaux notamment) détermine les caractéristiques du film comme la sensibilité et la définition. Lorsque l'émulsion est soumise à une exposition à la lumière dans un appareil photographique, il se forme une image latente, invisible. Il faut pour obtenir une image visible procéder au développement, un procédé chimique en plusieurs phases. (fr)
 • La pellicola fotografica è il supporto, di natura chimica, utilizzato, da più di 100 anni, nelle fotocamere analogiche, per imprimere immagini. Nonostante un breve periodo di disuso, con l'utilizzo sempre più ampio della fotografia digitale, il supporto analogico è tornato ad essere usato da artisti, fotografi professionisti e dilettanti, in tutte le sue varianti, dal piccolo al grande formato, invertibili istantanee e negative. (it)
 • 写真フィルム(しゃしんフィルム)とは写真撮影(映画も含む)において、カメラによって得られた映像を記録する感光材料であり、現像することにより記録媒体となるフィルムのこと。かつては、家庭用カメラの感光材料として広く普及し、単に「フィルム」または「フイルム」と呼ばれた。 (ja)
 • 필름은 사진술에서 상을 기록하기 위하여 사용하는 얇은 막형태의 감광 소자를 의미한다. 필름의 단면은 셀룰로이드였으나 현재는 나 폴리에스테르의 안전 베이스를 쓰고 있다. 감광 유제를 도포하고 그 위에 젤라틴 층이 있다. 유제층은 단층인 경우도 있으나 일반용은 저감도 유제에 고감도 유제를 도파한 중층유제를 쓰고 있다. 35mm 필름은 헬레이션 방지층이 없는 대신 얇은 그레이 베이스와 헬레이션 방지 작용을 시키고 있다. 필름은 촬영 후 보이지 않게 기록된 잠상을 화학약품을 이용한 현상을 통해 직접 투과 가능한 상으로 만들 필요가 있으며, 이 과정은 항상 일회용이다. 디지털 카메라의 등장으로 전문적 촬영이 아닐경우 잘 사용하지 않게 되었다., 도 필름과 같은 원리로 상을 표현한다. (ko)
 • 底片,是一种製成影像物料。现今广泛应用的底片是将卤化银涂抹在片基上,此種底片為軟性,捲成整捲方便使用,所以又稱膠卷,当有光线照射到卤化银上时,卤化银转变为黑色的银,经显影工艺后固定于片基,成为我们常见到黑白负片。彩色负片则涂抹了三层卤化银以表现三原色。除了负片之外还有正片及一次成像底片等等。 早期的底片用玻璃作片基,19世紀晚期塑膠工業技術成熟,壓成薄片的塑膠片取代玻璃成為片基。 底片以感光速度(din/ISO)來分別,由最低速之ISO25度至高速之ISO3200,一般來說感光度越低,畫質越細膩。最常用的膠卷為din21度/ISO100,其次是快片,即din24度/ISO200。其它速度的膠卷,由於價格,冲片技術要求特殊,在2000年左右數位攝影興起後,幾乎只有專業人士才會使用。但由於復古風興起的緣故,底片又再次稍為普及。 (zh)
 • Фотоплі́вка — це прозора стрічка, вкрита чутливою до світла речовиною (емульсією), що використовується у фотозйомці для фіксації зображення. (uk)
 • La pel·lícula fotogràfica és una emulsió que conté una substància sensible a la llum com el nitrat de plata sobre una capa plàstica. Les més modernes capes fotosensibles són de sals d'argent amb un variable del vidre que afecta la sensibilitat de la pel·lícula. Quan aquesta emulsió és sotmesa a una exposició controlada de llum o un altre tipus de raigs la imatge queda gravada a la pel·lícula. Per obtenir una imatge final, inalterable en futures exposicions a la llum-una fotografia-se li apliquen a la pel·lícula una sèrie de processos químics, en un procés anomenat revelat fotogràfic. (ca)
 • Fotografický film je plastový pás z polyesteru, nitrocelulózy nebo acetátu celulosy, pokrytý tenkou vrstvou emulze obsahující světlocitlivé halogenidy stříbra vázané v želatině, s rozdílnou velikostí krystalů, určující citlivost a zrnitost (rozlišení) filmu. Když je emulze vystavena působení dostatečného množství světla, nebo jiného elektromagnetického záření jako např. rentgen, vytvoří se latentní (neviditelný) obraz. Chemickými procesy se poté na filmu může vytvořit obraz viditelný. (cs)
 • Ein fotografischer Film ist das lichtempfindliche Aufnahmemedium einer Analogkamera (Fotoapparat für die Fotografie) oder einer analogen Filmkamera. Der Begriff ist von der ursprünglichen Bedeutung des Begriffs Film als einer dünnen Schicht auf einem anderen Material abgeleitet. Film war die führende Methode der analogen Fotografie (Bildaufzeichnung), wurde jedoch in den meisten Bereichen seit Beginn des 21. Jahrhunderts von digitalen Aufnahmemethoden verdrängt. (de)
 • La película fotográfica es una superficie transparente, en la mayoría de los casos flexible, compuesta en su inicio de celuloide, pero en la actualidad de, acetato de celulosa u otros plásticos como el poliéster, recubierta de una delgada capa de emulsión fotográfica, formada por gelatina en la que se introduce una sustancia sensible a la luz, como el bromuro de plata. Las más modernas capas fotosensibles son de haluros de plata, con un tamaño variable de partícula (granularidad) que afecta a la sensibilidad de la película y las características de la . Cuando esta emulsión es sometida a una exposición controlada de luz u otro tipo de rayos -generalmente a través de un conjunto de lentes (objetivo)-, la imagen queda impresa en la película de forma muy tenue, recibiendo el nombre de imagen l (es)
 • Photographic film is a strip or sheet of transparent plastic film base coated on one side with a gelatin emulsion containing microscopically small light-sensitive silver halide crystals. The sizes and other characteristics of the crystals determine the sensitivity, contrast, and resolution of the film. (en)
 • Film gulung merujuk pada lembaran plastik yang digunakan untuk merekam gambar. Plastik tersebut sudah diperlakukan khusus, sehingga sensitif akan cahaya. Film ini dilapisi dengan emulsi yang mengandung garam (diikat dengan gelatin) dengan kristal berbagai ukuran yang menentukan sensitivitas, kontras, dan resolusi film. Ketika resolusi cukup terpajan pada cahaya (atau bentuk radiasi elektromagnetik lain seperti sinar X), film ini membentuk (tak terlihat). Proses kimia dapat terjadi untuk membentuk gambar yang terlihat. (in)
 • Een fotorolletje (ook filmrolletje of film) is een lichtdichte cassette met daarin een spoeltje met een strip waarop lichtgevoelig materiaal is aangebracht. Deze cassette wordt in een analoge fotocamera geplaatst. Na iedere opname wordt de film doorgespoeld naar de oprolspoel zodat een nieuw stuk onbelichte film voor de lens komt. Is de film vol, dan wordt deze, al dan niet automatisch, teruggespoeld in de cassette.Wanneer er een belichting heeft plaatsgevonden, verandert de chemische samenstelling van het filmpje en het kan dan ontwikkeld worden. De dan ontstane negatieven kunnen afgedrukt worden op speciaal , diapositieven (dia's) kunnen met een diaviewer of -projector worden getoond. (nl)
 • Filme fotográfico ou película fotográfica, (por vezes abreviado por filme ou película), utilizado em fotografia, é constituído por uma base plástica, geralmente triacetato de celulose, flexível e transparente, sobre a qual é depositada uma emulsão fotográfica. Esta é formada por uma fina camada de gelatina que contém cristais de sais de prata sensíveis à luz que chega a ela através da lente da câmera. (pt)
 • Фотоплёнка — фотоматериал на гибкой полимерной подложке, предназначенный для различных видов фотографии. Представляет собой прозрачную основу с нанесённой на неё светочувствительной фотоэмульсией. В результате экспонирования в эмульсии формируется скрытое изображение, которое при дальнейшей химической обработке преобразуется в видимое. (ru)
 • Fotografisk film består av en klar plastremsa, nuförtiden oftast av acetat. Tidigare gjordes den av celluloid, som med växande ålder blev brandfarlig. De allra första fotografiska upptagningsmedlen var gjorda på plåt (jfr. "att plåta") eller glas. Filmbasen är överdragen med ett ljuskänsligt skikt bestående av silverföreningar som är ingjutna i ett gelatinskikt, en typ av dispersion som i detta fall ofta, men oegentligt, kallas emulsion. Film finns i olika filmformat. När en film transporteras mellan olika biografer är den ofta samlade i ett antal plåtaskar med en akt i varje ask. (sv)
rdfs:label
 • فيلم فوتوغرافي (ar)
 • Pel·lícula fotogràfica (ca)
 • Fotografický film (cs)
 • Fotografischer Film (de)
 • Φιλμ (el)
 • Photographic film (en)
 • Filmo (fotografio) (eo)
 • Película fotográfica (es)
 • Pellicule photographique (fr)
 • Film gulung (in)
 • Pellicola fotografica (it)
 • 写真フィルム (ja)
 • 사진 필름 (ko)
 • Fotorolletje (nl)
 • Filme fotográfico (pt)
 • Фотоплёнка (ru)
 • Fotografisk film (sv)
 • Фотоплівка (uk)
 • 底片 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:product of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:camera of
is dbp:sensorType of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of