The Orontes (/əˈrɒntiz/; Ὀρόντης) or Asi (Arabic: العاصي‎‎, ‘Āṣī; Turkish: Asi) is a northward flowing river starting in Lebanon and flowing through Syria and Turkey before entering the Mediterranean Sea. It was anciently the chief river of the Levant, The modern name ‘Āṣī means ("rebel"), because the river flows from the south to the north unlike the rest of the rivers in the region.

Property Value
dbo:Stream/discharge
 • 11.0
dbo:abstract
 • The Orontes (/əˈrɒntiz/; Ὀρόντης) or Asi (Arabic: العاصي‎‎, ‘Āṣī; Turkish: Asi) is a northward flowing river starting in Lebanon and flowing through Syria and Turkey before entering the Mediterranean Sea. It was anciently the chief river of the Levant, The modern name ‘Āṣī means ("rebel"), because the river flows from the south to the north unlike the rest of the rivers in the region. (en)
 • نهر العاصي هو نهر ينبع من لبنان ويمر في سوريا ليصب في البحر الأبيض المتوسط عند خليج السويدية. (ar)
 • El río Orontes o río Asi (en árabe: نهر العاصي, Nahr al-`Assi, «el río rebelde», que fluye al revés; en turco, Asi Nehri), es un río trasnacional del Asia Occidental, que corre por la región del Oriente Próximo. Nace en la parte central del Líbano, atraviesa Siria y fluye hacia el oeste por el sureste de Turquía, en la provincia de Hatay (una región reivindicada por Siria) hasta desembocar en el mar Mediterráneo en el golfo de Alejandreta, cerca del puerto de Samandağ. Tiene una longitud de 571 km (otras fuentes le atribuyen 400-450 km, siendo difícil de estimar ya que tiene un tramo con muchos meandros) y su caudal natural (al norte del valle de la Bekaa) es de 420 millones de m³/año (1,1 millones de m³/año en su boca). (es)
 • Der Orontes oder Asi (arabisch نهر العاصي Nahr al-ʿAsi, DMG Nahr al-ʿĀṣī, türkisch Asi Nehri, griechisch Ορόντης) ist ein 571 km langer Fluss im Libanon, Syrien und der Türkei. (de)
 • L'Oronte, en arabe Nahr al-`Assi (« le fleuve rebelle »), appelé aussi Draco, Typhon ou Axius, est un fleuve du Proche-Orient. Il prend sa source au centre du Liban, traverse la Syrie occidentale et se jette dans la Méditerranée près du port de Samandağ, dans la région de Hatay, au sud-est de la Turquie (région revendiquée par la Syrie). Il est long de 571 km et son débit naturel (au nord de la vallée de la Bekaa) est de 420 millions de m3/an (1100 millions de m3/an au niveau de son embouchure). (fr)
 • Il nahr al-ʿĀṣī, in passato chiamato Oronte, ma anche Draco, Typhon e Axius, è un fiume del Vicino Oriente. Il fiume nasce in Libano da una sorgente carsica nella valle della Beqa' poco a nord della città di Baalbek ed è alimentato dalle acque di vari torrenti che discendono dai versanti del Monte Libano a est e dell'Antilibano a ovest. I suoi maggiori affluenti sono l'Afrin, e il Kara Su in Siria. Sfocia nel Mar Mediterraneo, poco distante dalla città di Antiochia, dopo averla attraversata, vicino al porto di Samanda, nella Provincia di Hatay della Turchia. Come per i fiumi vicini, Tigri ed Eufrate, nessuno dei paesi che attraversa è riuscito a dare uno statuto giuridico alle acque del Nahr al-'Asi, che genera in tal modo tensioni e scontri. Il fiume alimenta stazioni di pompaggio e canali d'irrigazione soprattutto in Siria, a cui fornisce il 90% del suo flusso medio (il suo flusso totale al passaggio raggiunge i 370 milioni di m³ annui alla frontiera siro-libanese e 170 milioni alla frontiera siro-turca). L'Oronte al tempo delle crociate, è stato descritto da Maurizio Barrès nel suo romanzo Un giardino sull'Oronte. Il suo nome vuol dire "fiume ribelle", in quanto il corso del fiume ha direzione sud-nord, a differenza degli altri fiumi della regione. (it)
 • De Orontes of `Asi (العاصي) is een rivier in Libanon, Syrië en Turkije. De rivier is ongeveer 571 km lang en ontspringt bij Labweh in Libanon, in de Bekavallei tussen het Libanon en het Anti-Libanon gebergte. De rivier mondt uit in de Middellandse Zee. Het was de belangrijkste rivier van de Levant en werd ook wel Typhon, Draco of Axius genoemd. De rivier loopt onder andere door het Meer van Homs, passeert Hama met de beroemde Noria's, en de oude stad Apamea. Ook vond aan deze rivier de Slag bij Kadesh plaats tussen het Oud-Egyptische leger en het Hettitische leger. De rivier stroomt door naar Turkije waar hij Antakya (Antiochië) passeert. In de zomer staat deze rivier in Antakya altijd droog, terwijl hij in Syrië en Libanon volop stroomt. Hij wordt in het Turks Asi Nehri genoemd, wat 'opstandige rivier' betekent. Deze naam dankt de rivier aan het feit dat hij ontspringt in Libanon en niet in Turkije zoals de andere belangrijke rivieren, Tigris en Eufraat. * Noria's in Hama * Orontes in Antiochië * Orontes in het Idlib-gouvernement (nl)
 • オロンテス川(Orontes)、またはアラビア語でアシ川(アースィー川、نهر العاصي 、Nahr al-ʿĀsī、Nahr al-Asi、ナハル・アル=アースィー)、トルコ語でアシ川(アスィ川、Asi Nehri)は、レバノンに発し、シリアとトルコを流れる河川である。 古代オリエントでは主要な川の一つであり、ドラコ川(Draco)、ティフォン川(Typhon)、アクシオス川(Axius)とも呼ばれた。アクシオスは地元の呼び名であり、これが後にアラビア語の「アシ」(‘Asi)へと変化したとされる。「アシ」は「逆らう」の意味であり、アラブ人はこの名の由来を、「流れの激しさ」や「メッカとは逆の方向へ流れるから」とも説明してきた。 (ja)
 • Orontes (obecnie arab. Nahr al-Asi, tur. Asi, starogr. Ὀρόντης Oróntēs) – rzeka przepływająca przez Liban, Syrię i Turcję. Długość – 540 km (niektóre źródła podają 400 km). Najważniejsze dopływy – Kara Su i Odi Meidani. Nad Orontesem leżą między innymi Hims, Hama i Antiochia Syryjska, a u ujścia – portowe miasto Samandağ. Rzeka nie jest żeglowna ani spławna. Dolina Orontesu od starożytności stanowi korytarz komunikacyjny między Azją Mniejszą a Egiptem. Rzeka wypływa w górach Liban, w dolinie Bekaa, niedaleko Baalbeku i płynie na północ doliną między górami Liban i Antyliban. W początkowym biegu stanowi granicę między Syrią a Libanem. Na odcinku syryjskim wody Orontesu są intensywnie wykorzystywane do nawadniania. Niedaleko Himsu rzeka tworzy sztuczne jezioro Kattina, istniejące od starożytności. W Hamie od starożytności działają norie – olbrzymie (do 20 m średnicy) drewniane koła, napędzane przez prąd rzeki, które czerpią wodę do akweduktów doprowadzających ją na pola. Za Hamą Orontes przepływa przez żyzną dolinę al-Ghab, stanowiącą niegdyś moczary. Biegnąc na północ rzeka napotyka barierę wzgórz Dżisr al-Hadid, przed którą zatacza obszerny łuk na zachód, przecina obecną granicę syryjsko-turecką i wkracza na równinę Antiochii. Rzeka opływa dzisiejszą Antiochię od północy, gdzie przyjmuje dopływy Afrin i Kara Su. Dawniej na tym odcinku Orontes tworzył Jezioro Antiocheńskie, obecnie osuszone. Za Antiochią rzeka zmienia kierunek na południowo-zachodni i wpada do Morza Śródziemnego na terenie tureckiej prowincji Hatay. U ujścia Orontesu od starożytności istnieje port - w czasach Seleucydów i Rzymu miasto Seleucja Pieria, obecnie, kilka kilometrów na północ od jego lokalizacji, miasto Samandağ. Podziału wód Orontesu dotyczy umowa między Syrią a Libanem z 20 września 1994, mocą której zużycie wód przez Liban zostało ograniczone, natomiast Syria zobowiązała się do finansowania ewentualnej melioracji rzeki na terenie Libanu. (pl)
 • O Orontes (ou ‘Asi) é um rio que corre nos territórios do Líbano, da Síria e da Turquia. Com nascentes no leste do Vale do Beqaa (Líbano), corre na direção norte, paralelo ao litoral, cruzando o oeste da Síria até desaguar no Mediterrâneo, próximo ao porto turco de Samandağ. Sua extensão total é de 571 km. Ao longo de seu vale, passaram, ao longo dos séculos, exércitos e tráfego provenientes de ou com destino ao Egito. Às margens do Orontes, travaram-se as batalhas de Kadesh e de Qarqar. (pt)
 • Эль-А́си, или Оро́нт (араб. ‏العاصي‎; греч. ‏Ορόντης; на территории Турции — А́си) — река в Ливане, Сирии и Турции. Река берёт начало в горах Антиливана (Αντιλίβανος) близ древнего Гелиополиса (Ηλιούπολη (Μπαλμπέκ)), что в долине Бекаа, примерно в 30 км к востоку от Бейрута. Направление течения северное, параллельно побережью Средиземного моря. Течёт сначала по скалистому ущелью, затем разливается в озеро Хомс, которое было запружено ещё в античные времена. Далее долина реки расширяется у города Хама, после чего русло поворачивает на запад, в Антиохийскую равнину. Здесь в Оронт впадают два крупных притока — Африн и Карасу. Впадает в Средиземное море к югу от небольшого турецкого портового города Самандаг. Общая длина — 240 км. Судоходство практически отсутствует. Оронт имеет небольшое значение для орошения. Его основная историческая значимость состоит в том, что долина Оронта в древности использовалась для торговых путей. В 750 году до н. э. в устье реки Оронт была основана греческая колония Аль-Мина. В Средние века Оронт служил границей для крестоносцев между княжествами Антиохия и Алеппо. (ru)
 • 奥龙特斯河也译作欧朗提斯河(希腊语:Ορόντης ποταμός),又称为阿西河(阿拉伯语:نهر العاصي‎,土耳其语:Asi Nehri)是中东地区一条跨国河流。发源于黎巴嫩的贝卡谷地,向北流经叙利亚、土耳其,在土耳其的安塔基亚北部萨曼达注入地中海。全长396公里。 * 土耳其境内的奥龙特斯河 * 流经叙利亚哈马的阿西河 * 流经叙利亚哈马的阿西河 (zh)
dbo:city
dbo:country
dbo:discharge
 • 11.000000 (xsd:double)
dbo:mouthCountry
dbo:mouthMountain
dbo:mouthPlace
dbo:mouthPosition
dbo:riverMouth
dbo:source
dbo:sourceCountry
dbo:sourceElevation
 • 910.000000 (xsd:double)
dbo:sourceMountain
dbo:sourcePlace
dbo:sourcePosition
dbo:synonym
 • : ‘Āṣī
dbo:thumbnail
dbo:type
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 143617 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 710567035 (xsd:integer)
dbp:imageCaption
 • Orontes River in Hama, Syria
dbp:imageSize
 • 300 (xsd:integer)
dbp:length
 • 571 (xsd:integer)
dbp:mouthLatD
 • 36 (xsd:integer)
dbp:mouthLatM
 • 2 (xsd:integer)
dbp:mouthLatNs
 • N
dbp:mouthLatS
 • 43 (xsd:integer)
dbp:mouthLongD
 • 35 (xsd:integer)
dbp:mouthLongEw
 • E
dbp:mouthLongM
 • 57 (xsd:integer)
dbp:mouthLongS
 • 49 (xsd:integer)
dbp:sourceLatD
 • 34 (xsd:integer)
dbp:sourceLatM
 • 11 (xsd:integer)
dbp:sourceLatNs
 • N
dbp:sourceLatS
 • 49 (xsd:integer)
dbp:sourceLongD
 • 36 (xsd:integer)
dbp:sourceLongEw
 • E
dbp:sourceLongM
 • 21 (xsd:integer)
dbp:sourceLongS
 • 9 (xsd:integer)
dbp:watershed
 • 23000 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • The Orontes (/əˈrɒntiz/; Ὀρόντης) or Asi (Arabic: العاصي‎‎, ‘Āṣī; Turkish: Asi) is a northward flowing river starting in Lebanon and flowing through Syria and Turkey before entering the Mediterranean Sea. It was anciently the chief river of the Levant, The modern name ‘Āṣī means ("rebel"), because the river flows from the south to the north unlike the rest of the rivers in the region. (en)
 • نهر العاصي هو نهر ينبع من لبنان ويمر في سوريا ليصب في البحر الأبيض المتوسط عند خليج السويدية. (ar)
 • Der Orontes oder Asi (arabisch نهر العاصي Nahr al-ʿAsi, DMG Nahr al-ʿĀṣī, türkisch Asi Nehri, griechisch Ορόντης) ist ein 571 km langer Fluss im Libanon, Syrien und der Türkei. (de)
 • L'Oronte, en arabe Nahr al-`Assi (« le fleuve rebelle »), appelé aussi Draco, Typhon ou Axius, est un fleuve du Proche-Orient. Il prend sa source au centre du Liban, traverse la Syrie occidentale et se jette dans la Méditerranée près du port de Samandağ, dans la région de Hatay, au sud-est de la Turquie (région revendiquée par la Syrie). Il est long de 571 km et son débit naturel (au nord de la vallée de la Bekaa) est de 420 millions de m3/an (1100 millions de m3/an au niveau de son embouchure). (fr)
 • オロンテス川(Orontes)、またはアラビア語でアシ川(アースィー川、نهر العاصي 、Nahr al-ʿĀsī、Nahr al-Asi、ナハル・アル=アースィー)、トルコ語でアシ川(アスィ川、Asi Nehri)は、レバノンに発し、シリアとトルコを流れる河川である。 古代オリエントでは主要な川の一つであり、ドラコ川(Draco)、ティフォン川(Typhon)、アクシオス川(Axius)とも呼ばれた。アクシオスは地元の呼び名であり、これが後にアラビア語の「アシ」(‘Asi)へと変化したとされる。「アシ」は「逆らう」の意味であり、アラブ人はこの名の由来を、「流れの激しさ」や「メッカとは逆の方向へ流れるから」とも説明してきた。 (ja)
 • O Orontes (ou ‘Asi) é um rio que corre nos territórios do Líbano, da Síria e da Turquia. Com nascentes no leste do Vale do Beqaa (Líbano), corre na direção norte, paralelo ao litoral, cruzando o oeste da Síria até desaguar no Mediterrâneo, próximo ao porto turco de Samandağ. Sua extensão total é de 571 km. Ao longo de seu vale, passaram, ao longo dos séculos, exércitos e tráfego provenientes de ou com destino ao Egito. Às margens do Orontes, travaram-se as batalhas de Kadesh e de Qarqar. (pt)
 • 奥龙特斯河也译作欧朗提斯河(希腊语:Ορόντης ποταμός),又称为阿西河(阿拉伯语:نهر العاصي‎,土耳其语:Asi Nehri)是中东地区一条跨国河流。发源于黎巴嫩的贝卡谷地,向北流经叙利亚、土耳其,在土耳其的安塔基亚北部萨曼达注入地中海。全长396公里。 * 土耳其境内的奥龙特斯河 * 流经叙利亚哈马的阿西河 * 流经叙利亚哈马的阿西河 (zh)
 • El río Orontes o río Asi (en árabe: نهر العاصي, Nahr al-`Assi, «el río rebelde», que fluye al revés; en turco, Asi Nehri), es un río trasnacional del Asia Occidental, que corre por la región del Oriente Próximo. (es)
 • Il nahr al-ʿĀṣī, in passato chiamato Oronte, ma anche Draco, Typhon e Axius, è un fiume del Vicino Oriente. Il fiume nasce in Libano da una sorgente carsica nella valle della Beqa' poco a nord della città di Baalbek ed è alimentato dalle acque di vari torrenti che discendono dai versanti del Monte Libano a est e dell'Antilibano a ovest. I suoi maggiori affluenti sono l'Afrin, e il Kara Su in Siria. Sfocia nel Mar Mediterraneo, poco distante dalla città di Antiochia, dopo averla attraversata, vicino al porto di Samanda, nella Provincia di Hatay della Turchia. (it)
 • De Orontes of `Asi (العاصي) is een rivier in Libanon, Syrië en Turkije. De rivier is ongeveer 571 km lang en ontspringt bij Labweh in Libanon, in de Bekavallei tussen het Libanon en het Anti-Libanon gebergte. De rivier mondt uit in de Middellandse Zee. Het was de belangrijkste rivier van de Levant en werd ook wel Typhon, Draco of Axius genoemd. De rivier loopt onder andere door het Meer van Homs, passeert Hama met de beroemde Noria's, en de oude stad Apamea. Ook vond aan deze rivier de Slag bij Kadesh plaats tussen het Oud-Egyptische leger en het Hettitische leger. * Noria's in Hama * * (nl)
 • Orontes (obecnie arab. Nahr al-Asi, tur. Asi, starogr. Ὀρόντης Oróntēs) – rzeka przepływająca przez Liban, Syrię i Turcję. Długość – 540 km (niektóre źródła podają 400 km). Najważniejsze dopływy – Kara Su i Odi Meidani. Nad Orontesem leżą między innymi Hims, Hama i Antiochia Syryjska, a u ujścia – portowe miasto Samandağ. Rzeka nie jest żeglowna ani spławna. Podziału wód Orontesu dotyczy umowa między Syrią a Libanem z 20 września 1994, mocą której zużycie wód przez Liban zostało ograniczone, natomiast Syria zobowiązała się do finansowania ewentualnej melioracji rzeki na terenie Libanu. (pl)
 • Эль-А́си, или Оро́нт (араб. ‏العاصي‎; греч. ‏Ορόντης; на территории Турции — А́си) — река в Ливане, Сирии и Турции. Река берёт начало в горах Антиливана (Αντιλίβανος) близ древнего Гелиополиса (Ηλιούπολη (Μπαλμπέκ)), что в долине Бекаа, примерно в 30 км к востоку от Бейрута. В Средние века Оронт служил границей для крестоносцев между княжествами Антиохия и Алеппо. (ru)
rdfs:label
 • Orontes River (en)
 • نهر العاصي (ar)
 • Orontes (Fluss) (de)
 • Orontes (es)
 • Oronte (fr)
 • Oronte (it)
 • Orontes (nl)
 • オロンテス川 (ja)
 • Orontes (pl)
 • Rio Orontes (pt)
 • Эль-Аси (ru)
 • 奥龙特斯河 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Orontes (en)
is dbo:inflow of
is dbo:outflow of
is dbo:place of
is dbo:river of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of