The Most Honourable Order of the Bath (formerly the Most Honourable Military Order of the Bath) is a British order of chivalry founded by George I on 18 May 1725. The name derives from the elaborate medieval ceremony for appointing a knight, which involved bathing (as a symbol of purification) as one of its elements. The knights so created were known as "Knights of the Bath". George I "erected the Knights of the Bath into a regular Military Order". He did not (as is commonly believed) revive the Order of the Bath, since it had never previously existed as an Order, in the sense of a body of knights who were governed by a set of statutes and whose numbers were replenished when vacancies occurred.

Property Value
dbo:abstract
 • The Most Honourable Order of the Bath (formerly the Most Honourable Military Order of the Bath) is a British order of chivalry founded by George I on 18 May 1725. The name derives from the elaborate medieval ceremony for appointing a knight, which involved bathing (as a symbol of purification) as one of its elements. The knights so created were known as "Knights of the Bath". George I "erected the Knights of the Bath into a regular Military Order". He did not (as is commonly believed) revive the Order of the Bath, since it had never previously existed as an Order, in the sense of a body of knights who were governed by a set of statutes and whose numbers were replenished when vacancies occurred. The Order consists of the Sovereign (currently Queen Elizabeth II), the Great Master (currently The Prince of Wales), and three Classes of members: * Knight Grand Cross (GCB) or Dame Grand Cross (GCB) * Knight Commander (KCB) or Dame Commander (DCB) * Companion (CB) Members belong to either the Civil or the Military Division. Prior to 1815, the order had only a single class, Knight Companion (KB), which no longer exists. Recipients of the Order are now usually senior military officers or senior civil servants. Commonwealth citizens not subjects of the Queen and foreigners may be made Honorary Members. The Order of the Bath is the fourth-most senior of the British Orders of Chivalry, after The Most Noble Order of the Garter, The Most Ancient and Most Noble Order of the Thistle, and The Most Illustrious Order of St Patrick (dormant). (en)
 • The Most Honourable Order of the Bath (deutsch Höchst Ehrenvoller Orden vom Bade, kurz Bathorden) ist ein britischer Verdienstorden, der 1399 von König Heinrich IV. gestiftet wurde und mit dem heute in erster Linie hohe militärische und zivile Beamte ausgezeichnet werden. (de)
 • La Honorabilísima Orden del Baño (anteriormente La Honorabilísima Orden Militar del Baño) es una Orden de Caballería británica fundada por Jorge I el 18 de mayo de 1725. El nombre deriva de la ceremonia medieval para el nombramiento de caballero, que incluía el Baño (como símbolo de purificación) como uno de sus elementos. Los caballeros así erigidos se conocían como Caballeros del Baño. Jorge I "regularizó los Caballeros del Baño como Orden Militar". Él no revivió (como se suele afirmar) la Orden del Baño, puesto que nunca existió como Orden, en el sentido de un cuerpo de caballeros gobernados por un conjunto de estatutos y cuyo número era repuesto cuando había vacantes. La Orden consta del Soberano (el Soberano Británico), el Gran Maestre (actualmente SAR El Príncipe de Gales), y tres Clases de Miembros: * Caballero gran cruz o Dama gran cruz (GCB) * Caballero comendador o Dama comendadora (KCB o DCB) * Compañero (CB) Los miembros pertenecen tanto a la División Militar como Civil. Antes de 1815 la Orden tenía una única clase, Caballeros Compañeros (KB), la cual ya no existe. Los destinatarios de la Orden son normalmente oficiales militares veteranos o civiles. La Orden del Baño es la cuarta más antigua de las Órdenes británicas de caballería, por detrás de la La Muy Noble Orden de la Jarretera, La Muy Antigua y Muy Noble Orden del Cardo, y la La Muy Ilustre Orden de San Patricio. La última de las mencionadas Órdenes, la cual se relaciona a Irlanda, todavía existe pero está en desuso desde la formación del Estado Libre Irlandés. Sólo se han hecho dos nombramientos desde 1922, ambos eran para hijos de Jorge V y tuvo la aprobación del gobierno irlandés; el último miembro superviviente (Príncipe Enrique, Duque de Gloucester, que era también Gran Maestro de la Orden del Baño) murió en 1974. (es)
 • Le très honorable ordre du Bain (en anglais, the Most Honourable Order of the Bath ) est le troisième ordre le plus important du système chevaleresque britannique. Il est principalement décerné aux militaires ainsi qu'à certains fonctionnaires de haut rang. L'ordre a été fondé par le roi George Ier de Grande-Bretagne, le 18 mai 1725. Son nom provient de la cérémonie médiévale d'adoubement qui comportait un bain, symbolisant la purification, après lequel il devenait « chevalier du Bain ». Ce rituel a été initialement institué en 1399, par Henri IV d'Angleterre, lorsque ses 36 écuyers ont pris un bain en sa compagnie, après avoir veillé toute la nuit qui précédait son sacre. Ce n'est cependant qu'avec George Ier que les chevaliers furent élevés en ordre militaire régulier. L'ordre n'avait jamais réellement existé précédemment en tant que corps de chevaliers gouverné par des statuts et avec un nombre fixe de chevaliers. À l'origine, l'ordre s'appelait le « Très honorable ordre militaire du Bain » (The Most Honourable Military Order of the Bath ). Le terme « militaire » a été supprimé par la reine Victoria, en 1847. (fr)
 • Il Molto Onorevole Ordine del Bagno (in passato Il Molto Onorevole Militare Ordine del Bagno, Order of the Bath nell'originale inglese) è un ordine cavalleresco britannico fondato da Giorgio I il 18 maggio 1725. La sua istituzione originaria è tuttavia attribuita a Enrico IV nel 1399, anno della sua incoronazione. Giorgio I "costituì i Cavalieri del Bagno in un regolare Ordine militare". Egli tuttavia non restaurò l'Ordine del Bagno, poiché in precedenza non fu mai costituito come un ordine vero e proprio, nel senso di un corpo di cavalieri governato da statuto e il cui numero era ripristinato nel caso in cui un posto fosse rimasto vacante. (it)
 • De Orde van het Bad (Engels: The most Honourable Order of the Bath) is een Britse ridderorde. (nl)
 • バス勲章 (Order of the Bath) はイギリスの騎士団勲章 (Order) のひとつ。正式タイトルは「The Most Honourable Military Order of the Bath(最も名誉あるバス軍事勲章)」。1725年に現在のような勲章となった。綬の色からレッドリボンとも呼ばれている。 ヨーロッパの“Order”は中世の騎士団に由来、あるいはその制度に倣った栄典制度であり、騎士団へ入団することが栄誉とされていた。やがて騎士団の団員証である勲章も意味するようになり、その授与が栄典と見なされるようになった。このような勲章は他の種類の勲章(decoration等)と区別するために“騎士団勲章” とも表記される。"Order of the Bath" の場合は、休眠状態だった世俗騎士団の名称を受継いだ勲章騎士団である。 (ja)
 • Order Łaźni (pełna nazwa ang.: The Most Honourable Order of the Bath) – brytyjskie odznaczenie wprowadzone przez króla Jerzego I 18 maja 1725, aczkolwiek początków odznaczenia szukać należy w średniowieczu, prawdopodobnie nie wcześniej niż w 1128 roku. Nazwa odznaczenia pochodzi z rycerskiego ceremoniału, na który składały się post, modły i kąpiel poprzedzające dzień pasowania. Order Łaźni otrzymują monarcha, książę Walii i dekorowani, w trzech klasach: Krzyż Wielki (GCB), Krzyż Komandorski (KCB lub DCB) i Krzyż Towarzyski (CB). Istnieją dwie kategorie orderu: cywilna (w formie owalnego medalionu) i wojskowa (w formie krzyża). Pomyślany wstępnie jako odznaczenie za męstwo, obecnie nadawany jest także cywilom, mężczyznom i kobietom. Zawołaniem orderu jest łacińska maksyma Tria iuncta in uno (trzy złączone w jednym), co może odnosić się do Trójcy Świętej, jak i do (co bardziej prawdopodobne) unii Anglii, Szkocji i Irlandii. Drugim mottem jest staroniemieckie Ich dien (służę) – dewiza księcia Walii, ale odnosi się wyłącznie do dekorowanych wojskowych. Order Łaźni jest czwartym – jeśli chodzi o znaczenie – odznaczeniem brytyjskim, po Orderze Podwiązki, Orderze Ostu i Orderze Św. Patryka (ten ostatni, związany z Irlandią, istnieje wyłącznie w teorii; nikt nie został nim odznaczony po 1934, a ostatni kawaler zmarł w 1974). Odznaczenie Orderem Łaźni połączone jest z uroczystością w kaplicy orderowej, którą jest kaplica Henryka VII w Opactwie Westminsterskim. Chór kaplicy jest ozdobiony herbami kawalerów i dam wszystkich klas orderu, a odznaczeni wyższymi klasami są zaszczycani umieszczeniem w kaplicy ich klejnotów herbowych naturalnej wielkości, rzeźbionych w drewnie lipowym, polichromowanym i pozłacanym. Ponieważ przyznanie orderu równoznaczne jest z nadaniem szlachectwa, taką reprezentacje heraldyczną otrzymują także odznaczeni nie posiadający wcześniej własnych herbów. Przywilej nadania herbu przysługuje również obcokrajowcom odznaczonym orderem, lecz bez nobilitacji i prawa używania tytułu sir przed imieniem. Liczba osób odznaczonych orderem, tj. członków orderu, jest ściśle określona jego statutami, które przewidują: * 120 kawalerów i dam wielkiego krzyża (GCB) łącznie z Wielkim Mistrzem Orderu; * 355 komandorów (KCB) i dam krzyża komandorskiego (DCB); * 1925 kawalerów orderu (CB). Wśród Polaków odznaczonych Orderem Łaźni można wymienić Pawła Edmunda Strzeleckiego jako jednego z pierwszych cywili, który otrzymał ten order, gen. Władysława Andersa, gen. Stanisława Maczka, gen. Józefa Dowbor-Muśnickiego, gen. Stanisława Szeptyckiego, gen. Stanisława Tatara i gen. Bronisława Regulskiego oraz prezydentów RP: Lecha Wałęsę i Aleksandra Kwaśniewskiego. (pl)
 • A Mais Honorável Ordem do Banho (anteriormente, A Mais Honorável Ordem Militar do Banho), também conhecida como Ordem de Bath, é uma Ordem de Cavalaria britânica fundada por Jorge I em 18 de maio de 1725. O nome deriva da cerimônia medieval para a nomeação de cavaleiro, que incluía o banho (bath, em inglês), símbolo de purificação, como um de seus elementos. Os cavaleiros assim consagrados ficavam conhecidos como os Cavaleiros do Banho. Jorge I "regularizou os Cavaleiros do Banho como Ordem Militar". Ele não reviveu (como é normal afirmar) a Ordem do Banho, já que nunca existiu como ordem, no sentido de um corpo de cavaleiros regidos por um conjunto de estatutos e cujo número era reposto quando havia vacância. A ordem consta do soberano (o soberano britânico), do grão-mestre (atualmente o Príncipe de Gales), e de três classes de membros: * cavaleiro grã-cruz ou dama grã-cruz (GCB) * cavaleiro comandante ou dama comandante (KCB ou DCB) * companheiro (CB) Os membros pertencem tanto à divisão militar como à civil. Antes de 1815, a ordem tinha uma única classe, cavaleiros companheiros (KB), que já não existe. Os agraciados da ordem são normalmente oficiais militares veteranos ou civis. A Ordem do Banho é a quarta mais antiga das Ordens britânicas de cavalaria, mais recente que a A Mais Nobre Ordem da Jarreteira, A Mais Antiga e Mais Nobre Ordem do Cardo, e a A Mais Ilustre Ordem de São Patrício. A última das mencionadas ordens, relacionada à Irlanda, está em desuso desde a formação do Estado Livre Irlandês. Somente dois foram nomeados cavaleiros até 1922, ambos filhos de Jorge V, mediante a aprovação do governo irlandês; o último membro sobrevivente (Henrique, Duque de Gloucester, que era também Grande Mestre da Ordem do Banho) morreu em 1974. (pt)
 • Почетнейший орден Бани (англ. The Most Honourable Order of the Bath), более известный под кратким названием Орден Бани — британский рыцарский орден, основанный Георгом I 18 мая 1725 года. Имя происходит от древнего обряда, когда претендентов подвергали ночному бодрствованию с постом, молитвой и купанием накануне получения рыцарства (церемония прекратилась в 1815 году). Орден состоит из Суверена (британского монарха), Великого Магистра (или Гроссмейстера; Е. В. принца Уэльского) и трёх классов рыцарей: * Рыцари Большого креста или Дамы Большого креста (англ. Knight Grand Cross, Dame Grand Cross, GCB) * Рыцари-командоры или Дамы-командоры (англ. Knight Commander, Dame Commander, KCB/DCB) * Компаньоны (кавалеры) ордена (англ. Companions, CB) Основанный вначале как военный рыцарский орден, знак носился как отличие ранга армейского офицера ордена Бани (исключая офицеров гвардии, которые использовали знаки других орденов). Рыцари ордена в настоящее время относятся либо к гражданскому, либо военному подразделению. Иностранные граждане и подданные могут быть приняты в орден в качестве почётных (honorary) членов. Девиз ордена — Tria juncta in uno (с лат. — «Три в одном»), что отсылает одновременно к союзу Англии, Шотландии и Ирландии и к Святой Троице. Первое наиболее вероятно; в ордене часто повторяется символ трёх корон. Второй девиз, Ich dien (с нем. — «Служу») тоже иногда используется, но только членами ордена, служащими в вооружённых силах, а также является девизом принца Уэльского — Великого магистра ордена. По старшинству в Британской системе наград, орден занимает четвёртое место после ордена Подвязки, ордена Чертополоха и ордена св. Патрика. Последний относится к Ирландии, и после получения ею независимости не используется (орден не принимал новых членов с 1934 года). (ru)
 • 最尊贵的巴斯勋章(The Most Honourable Order of the Bath,旧称最尊贵的巴斯军事勋章),由乔治一世在1725年5月18日设立。巴斯一名来自于中世纪时代,册封骑士的其中一种仪式 - 沐浴,象征着净化。以这种方式册封的骑士称为“沐浴骑士”,音译为“巴斯骑士”。乔治一世为这些骑士设立了巴斯骑士团,但他本人并非巴斯骑士,因为巴斯骑士此前并非骑士团,管理依据一系列的规定进行,在巴斯骑士出现空缺时会选择人选替补。 巴斯勋章分为三等: * 爵级大十字勋章(Knight/Dame Grand Cross,GCB) * 爵级司令勋章(Knight/Dame Commander,KCB/DCB) * 三等勋章(Companion,CB) 巴斯勋章分为民事或军事两类。在1815年之前,巴斯勋章只有一种等级,巴斯勛爵士(Knight Companion,KB),现在已经废除。获勋者通常是高级军官或高级公务员。并非英女皇子民的获勋者是骑士团的荣誉成员。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 311455 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744010698 (xsd:integer)
dbp:awardedBy
dbp:caption
 • Ribbon bar of the Order of the Bath
dbp:date
 • 1725-05-18 (xsd:date)
dbp:for
 • Service, at the monarch's pleasure
dbp:formerGrades
 • Knight Companion
dbp:grades
 • Companion
 • Knight/Dame Commander
 • Knight/Dame Grand Cross
dbp:head
dbp:headTitle
 • Sovereign
dbp:higher
dbp:image
 • 90 (xsd:integer)
dbp:lower
dbp:motto
 • TRIA IUNCTA IN UNO
 • and ICH DIEN
dbp:status
 • Currently constituted
dbp:title
 • Most Honourable Order of the Bath
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • The Most Honourable Order of the Bath (deutsch Höchst Ehrenvoller Orden vom Bade, kurz Bathorden) ist ein britischer Verdienstorden, der 1399 von König Heinrich IV. gestiftet wurde und mit dem heute in erster Linie hohe militärische und zivile Beamte ausgezeichnet werden. (de)
 • Il Molto Onorevole Ordine del Bagno (in passato Il Molto Onorevole Militare Ordine del Bagno, Order of the Bath nell'originale inglese) è un ordine cavalleresco britannico fondato da Giorgio I il 18 maggio 1725. La sua istituzione originaria è tuttavia attribuita a Enrico IV nel 1399, anno della sua incoronazione. Giorgio I "costituì i Cavalieri del Bagno in un regolare Ordine militare". Egli tuttavia non restaurò l'Ordine del Bagno, poiché in precedenza non fu mai costituito come un ordine vero e proprio, nel senso di un corpo di cavalieri governato da statuto e il cui numero era ripristinato nel caso in cui un posto fosse rimasto vacante. (it)
 • De Orde van het Bad (Engels: The most Honourable Order of the Bath) is een Britse ridderorde. (nl)
 • バス勲章 (Order of the Bath) はイギリスの騎士団勲章 (Order) のひとつ。正式タイトルは「The Most Honourable Military Order of the Bath(最も名誉あるバス軍事勲章)」。1725年に現在のような勲章となった。綬の色からレッドリボンとも呼ばれている。 ヨーロッパの“Order”は中世の騎士団に由来、あるいはその制度に倣った栄典制度であり、騎士団へ入団することが栄誉とされていた。やがて騎士団の団員証である勲章も意味するようになり、その授与が栄典と見なされるようになった。このような勲章は他の種類の勲章(decoration等)と区別するために“騎士団勲章” とも表記される。"Order of the Bath" の場合は、休眠状態だった世俗騎士団の名称を受継いだ勲章騎士団である。 (ja)
 • 最尊贵的巴斯勋章(The Most Honourable Order of the Bath,旧称最尊贵的巴斯军事勋章),由乔治一世在1725年5月18日设立。巴斯一名来自于中世纪时代,册封骑士的其中一种仪式 - 沐浴,象征着净化。以这种方式册封的骑士称为“沐浴骑士”,音译为“巴斯骑士”。乔治一世为这些骑士设立了巴斯骑士团,但他本人并非巴斯骑士,因为巴斯骑士此前并非骑士团,管理依据一系列的规定进行,在巴斯骑士出现空缺时会选择人选替补。 巴斯勋章分为三等: * 爵级大十字勋章(Knight/Dame Grand Cross,GCB) * 爵级司令勋章(Knight/Dame Commander,KCB/DCB) * 三等勋章(Companion,CB) 巴斯勋章分为民事或军事两类。在1815年之前,巴斯勋章只有一种等级,巴斯勛爵士(Knight Companion,KB),现在已经废除。获勋者通常是高级军官或高级公务员。并非英女皇子民的获勋者是骑士团的荣誉成员。 (zh)
 • The Most Honourable Order of the Bath (formerly the Most Honourable Military Order of the Bath) is a British order of chivalry founded by George I on 18 May 1725. The name derives from the elaborate medieval ceremony for appointing a knight, which involved bathing (as a symbol of purification) as one of its elements. The knights so created were known as "Knights of the Bath". George I "erected the Knights of the Bath into a regular Military Order". He did not (as is commonly believed) revive the Order of the Bath, since it had never previously existed as an Order, in the sense of a body of knights who were governed by a set of statutes and whose numbers were replenished when vacancies occurred. (en)
 • La Honorabilísima Orden del Baño (anteriormente La Honorabilísima Orden Militar del Baño) es una Orden de Caballería británica fundada por Jorge I el 18 de mayo de 1725. El nombre deriva de la ceremonia medieval para el nombramiento de caballero, que incluía el Baño (como símbolo de purificación) como uno de sus elementos. Los caballeros así erigidos se conocían como Caballeros del Baño. Jorge I "regularizó los Caballeros del Baño como Orden Militar". Él no revivió (como se suele afirmar) la Orden del Baño, puesto que nunca existió como Orden, en el sentido de un cuerpo de caballeros gobernados por un conjunto de estatutos y cuyo número era repuesto cuando había vacantes. (es)
 • Le très honorable ordre du Bain (en anglais, the Most Honourable Order of the Bath ) est le troisième ordre le plus important du système chevaleresque britannique. Il est principalement décerné aux militaires ainsi qu'à certains fonctionnaires de haut rang. L'ordre a été fondé par le roi George Ier de Grande-Bretagne, le 18 mai 1725. Son nom provient de la cérémonie médiévale d'adoubement qui comportait un bain, symbolisant la purification, après lequel il devenait « chevalier du Bain ». Ce rituel a été initialement institué en 1399, par Henri IV d'Angleterre, lorsque ses 36 écuyers ont pris un bain en sa compagnie, après avoir veillé toute la nuit qui précédait son sacre. Ce n'est cependant qu'avec George Ier que les chevaliers furent élevés en ordre militaire régulier. L'ordre n'avait ja (fr)
 • Order Łaźni (pełna nazwa ang.: The Most Honourable Order of the Bath) – brytyjskie odznaczenie wprowadzone przez króla Jerzego I 18 maja 1725, aczkolwiek początków odznaczenia szukać należy w średniowieczu, prawdopodobnie nie wcześniej niż w 1128 roku. Nazwa odznaczenia pochodzi z rycerskiego ceremoniału, na który składały się post, modły i kąpiel poprzedzające dzień pasowania. Order Łaźni otrzymują monarcha, książę Walii i dekorowani, w trzech klasach: Krzyż Wielki (GCB), Krzyż Komandorski (KCB lub DCB) i Krzyż Towarzyski (CB). Istnieją dwie kategorie orderu: cywilna (w formie owalnego medalionu) i wojskowa (w formie krzyża). (pl)
 • A Mais Honorável Ordem do Banho (anteriormente, A Mais Honorável Ordem Militar do Banho), também conhecida como Ordem de Bath, é uma Ordem de Cavalaria britânica fundada por Jorge I em 18 de maio de 1725. O nome deriva da cerimônia medieval para a nomeação de cavaleiro, que incluía o banho (bath, em inglês), símbolo de purificação, como um de seus elementos. Os cavaleiros assim consagrados ficavam conhecidos como os Cavaleiros do Banho. A ordem consta do soberano (o soberano britânico), do grão-mestre (atualmente o Príncipe de Gales), e de três classes de membros: (pt)
 • Почетнейший орден Бани (англ. The Most Honourable Order of the Bath), более известный под кратким названием Орден Бани — британский рыцарский орден, основанный Георгом I 18 мая 1725 года. Имя происходит от древнего обряда, когда претендентов подвергали ночному бодрствованию с постом, молитвой и купанием накануне получения рыцарства (церемония прекратилась в 1815 году). Орден состоит из Суверена (британского монарха), Великого Магистра (или Гроссмейстера; Е. В. принца Уэльского) и трёх классов рыцарей: (ru)
rdfs:label
 • Order of the Bath (en)
 • Order of the Bath (de)
 • Orden del Baño (es)
 • Ordre du Bain (fr)
 • Ordine del Bagno (it)
 • バス勲章 (ja)
 • Orde van het Bad (nl)
 • Order Łaźni (pl)
 • Ordem do Banho (pt)
 • Орден Бани (ru)
 • 巴斯勳章 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:award of
is dbo:battle of
is dbo:keyPerson of
is dbo:leader of
is dbo:notableCommander of
is dbo:occupation of
is dbo:predecessor of
is dbo:spouse of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:award of
is dbp:awardedBy of
is dbp:colonelOfTheRegiment of
is dbp:event of
is dbp:executedBy of
is dbp:higher of
is dbp:honorificPrefix of
is dbp:honorificSuffix of
is dbp:introducedBy of
is dbp:lower of
is dbp:mawards of
is dbp:orders of
is dbp:otherTitles of
is dbp:postNoms of
is foaf:primaryTopic of