Order No. 227 issued on July 28, 1942 was an order issued by Joseph Stalin who was acting as the People's Commissar of Defence. It is famous for its line "Not one step back!" (Russian: Ни шагу назад! / Ni shagu nazad!), which became a slogan of Soviet resistance against the German invasion.

Property Value
dbo:abstract
 • Order No. 227 issued on July 28, 1942 was an order issued by Joseph Stalin who was acting as the People's Commissar of Defence. It is famous for its line "Not one step back!" (Russian: Ни шагу назад! / Ni shagu nazad!), which became a slogan of Soviet resistance against the German invasion. (en)
 • La Orden #227 del 28 de julio de 1942 fue emitida por Iósif Stalin en su rol de Comisario de Defensa del Pueblo. Es famosa por la frase "¡Ni un paso atrás!" (en ruso, Ни шагу назад! (Ni Shagu Nazad!)), que se convirtió en un eslogan de la resistencia antifascista soviética, la Gran Guerra Patria. (es)
 • L'Ordre no 227 du 28 juillet 1942 signé par Joseph Staline agissant en tant que commissaire du Peuple à la Défense, visait à interdire toute retraite sur le champ de bataille. Il est également connu par son slogan « Pas un pas en arrière ! » (Ни шагу назад!, Ni chagou nazad). (fr)
 • L'Ordine numero 227 è un ordine emesso da Stalin, il 28 luglio 1942. Esso decretava che tutti i membri dell'Armata Rossa che si fossero ritirati o avessero altrimenti lasciato le loro posizioni senza averne ricevuto l'ordine, sarebbero stati giustiziati sommariamente. È conosciuto anche come l'ordine "Non un passo indietro!" (Ни шагу назад!). (it)
 • Der Befehl des Volkskommissars für Verteidigung der UdSSR vom 28. Juli 1942 № 227 („Nicht einen Schritt zurück!“, russisch Ни шагу назад!, transl. Ni schagu nasad) belegte Kapitulation mit der Todesstrafe. Der Befehl umfasste die Einrichtung von Sperrabteilungen a) Im Armeebereich sind 3 bis 5 gut bewaffnete Einheiten (bis 200 Mann) aufzustellen, die unmittelbar hinter unzuverlässigen Divisionen einzusetzen sind und die Aufgabe haben, im Falle eines ungeordneten Rückzugs der vor ihnen liegenden Divisionen jeden Flüchtenden und jeden Feigling zu erschießen und damit dem ehrlichen Kämpfer bei der Verteidigung seiner Heimat beizustehen. und Strafabteilungen b) Im Armeebereich sind 5 bis 10 Strafkompanien (150-200 Mann) aufzustellen. Diese aus nicht bewährten Unterführern und Rotarmisten bestehenden Kompanien sind in schwierigen Abschnitten der Armee einzusetzen, um den Teilnehmern Gelegenheit zu geben, ihre Schuld vor der Heimat zu sühnen. (de)
 • ソ連国防人民委員令第227号(ソれんこくぼうじんみんいいんれいだいにひゃくにじゅうななごう。ロシア語: Приказ № 227)とは、第二次世界大戦中の1942年7月28日にソビエト連邦の国防人民委員部が赤軍に対して発した命令である。「一歩も下がるな!(露:Ни шагу назад!(Ni Shagu Nazad!)」の行が特に有名であり、ソ連の反独抵抗のスローガンともなった。 (ja)
 • Rozkaz nr 227 (ros. Приказ № 227) z 28 lipca 1942 Ludowego Komisarza Obrony Józefa Stalina jest znany również jako rozkaz „Ani kroku wstecz!” (ros. Ни шагу назад!). Został wydany jako następstwo klęsk i dezercji z Armii Czerwonej w początkowym okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz w obliczu sukcesów niemieckiej operacji Fall Blau (opanowanie Kaukazu i południowej Rosji – koniec czerwca 1942) i zbliżania się wojsk hitlerowskich do Stalingradu – miasta noszącego imię wodza. Rozkaz składał się z dwóch części – ogólnej i szczegółowej. W części ogólnej podane były m.in. dotychczasowe straty ZSRR – 70 mln ludności, i w ujęciu rocznym ponad 80 mln pudów (1,3 mln ton) zboża oraz ponad 10 mln ton wytapianych metali, podane były stracone obszary i liczne miasta. Otwarcie podane takie liczby i fakty miały być przeciwwagą dla wspomnianych w rozkazie poglądów, że dotychczasowe klęski nie są katastroficzne, że ZSRR ma jeszcze dość powierzchni, ludności, ziemi ornej i przemysłu do dalszego cofania się. Stalin stwierdzał, że w związku z tym: Rozkaz ten mówił m.in. że: Jednocześnie w tej części, jako przygotowanie do części drugiej, znalazło się stwierdzenie, że Niemcy podczas zimowego odwrotu 1941/42 utworzyli około 100 kompanii karnych dla żołnierzy, około 10 batalionów karnych dla dowódców, a także specjalne oddziały zaporowe na tyłach niepewnych dywizji. W części drugiej w punktach podane były konkretne uregulowania. Żaden dowódca – wymieniono rangi od dowódców armii w dół – nie miał prawa do odwrotu bez rozkazu. Za naruszenie tej zasady dowódcy tacy mieli odpowiadać przed sądem wojennym, którego wyrok zwykle oznaczał rozstrzelanie lub skierowanie do oddziałów karnych. Rozkaz oficjalnie tworzył w strukturach Armii Czerwonej bataliony karne frontów (ros. штрафные батальоны, штрафбаты) dla dowódców i pracowników politycznych, kompanie karne armii dla szeregowych i młodszych dowódców i oddziały zaporowe armii (ros. заградительные отряды, загротряды). W ostatniej kwestii Stalin rozkazywał: Najbardziej aktywnie działały struktury powołane rozkazem 227 podczas bitwy stalingradzkiej. Wprawdzie do 15 października 1942 z 193 utworzonych armijnych oddziałów zaporowych (czyli według rozkazu około 40 tysięcy osób) Front Stalingradzki miał ich 16, a Doński 25, ale udział tych oddziałów w wykonaniu rozkazu był największy. Według danych przytoczonych przez I. Pychałowa w almanachu „Wostok” z 2004 ogółem w okresie od 1 sierpnia do 15 października 1942 oddziały te zatrzymały na tyłach 140 tysięcy wojskowych, z czego około 4 tysiące aresztowano, rozstrzelano 1189 osób, do kompanii karnych skierowano około 3 tysięcy, a do batalionów karnych prawie 200 osób, natomiast do macierzystych jednostek oraz do punktów zbiorczych zawrócono 130 tysięcy osób. Oddziały Frontu Stalingradzkiego i Dońskiego (20% z ogólnej liczby oddziałów) w wyżej wymienionym okresie zatrzymały ogółem prawie 52 tysiące wojskowych, czyli prawie 37%; natomiast łącznie rozstrzelały 711 osób, czyli prawie 60% z ogólnej liczby. Po zmianie sytuacji strategicznej na froncie w wyniku bitwy kurskiej omawiane struktury traciły na znaczeniu, i ostatecznie rozkazem Ludowego Komisarza Obrony (Stalina) nr 0349 z 29 października 1944 zostały rozformowane. Oddziały zaporowe utworzone ma mocy omawianego rozkazu często są mylone z identycznie nazywanymi oddziałami NKWD, istniejącymi od początku wojny niemiecko–radzieckiej i powoływanych na mocy oddzielnych uregulowań m.in. Ławrientija Berii, jak też ze skompletowanymi z funkcjonariuszy NKWD niewielkimi oddziałami zaporowymi podporządkowanych NKWD Wydziałów Specjalnych dywizji i armii. Sporne są też kwestie sposobu ich działań. Poza niekwestionowanymi rozstrzeliwaniami na miejscu twierdzi się zarówno, że żołnierze tych oddziałów strzelali do uciekających własnych żołnierzy, jak też, że strzelali jedynie ponad ich głowami. W odniesieniu do oddziałów zaporowych NKWD podaje się, że tylko w czasie bitwy pod Stalingradem z wyroków sądów polowych rozstrzelały za tchórzostwo i dezercję około 14 tysięcy żołnierzy jednostek liniowych Armii Czerwonej. Szacuje się, że liczebność tych wynosiła nawet ponad 300 tysięcy ludzi, jakkolwiek liczba ta nie jest w pełni wiarygodna. Tworzone na mocy rozkazu jednostki karne były przydzielane do najniebezpieczniejszych zadań, a służba w tych oddziałach była i jest tematem wielu wspomnień, książek i filmów rosyjskich, dotąd budząc dyskusje w Rosji. (pl)
 • Order no 227 van de volkscommissaris van Defensie van de Sovjet-Unie van 28 juli 1942 (Russisch: Приказ Народного комиссара обороны СССР от 28 июля 1942 года № 227) werd op 28 juli 1942 ingevoerd door Jozef Stalin . De order hield in dat soldaten van de Sovjet-Unie zich in geen enkele situatie mochten terugtrekken. Hieruit kwam het motto "Ни шагу назад! / Ni sjagoe nazad!" uit voort (vertaald: geen stap terug). Als dit toch gebeurde was een officier verplicht de soldaten dood te schieten. Deze order was gedeeltelijk gelijk aan order 270 die een jaar eerder was ingevoerd. (nl)
 • «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» или в просторечии «Ни шагу назад!» — приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 года. (ru)
 • Ordem número 227 foi lançada em 28 de julho de 1942 por Josef Stalin agindo como Comissário de Defesa do Povo. É famosa pela frase "Nenhum passo para trás!" (russo: Ни шагу назад!), que tornou-se um slogan da resistência antifascista soviética. (pt)
 • 第227号命令(俄语:Приказ № 227)是二战中苏联于1942年7月28日下达的一道命令,因“一步也不许后退!”(Ни шагу назад!)而出名,它成了苏联的抵抗的一个象征。 以下是命令全文: “敌人全然不顾损失,向前线增派越来越多的兵力,已经深入到了苏联境内,占领了新的地区,摧毁、掠夺我们的城市和村庄,他们强奸、谋杀、劫掠苏联人民。敌人还进攻了沃洛涅日、顿河地区、俄国南部地区、北高加索门户地区。德国侵略者正向斯大林格勒和伏尔加河推进,并不惜一切代价企图包围库班和北高加索,从而去掠夺那里的石油和粮食。敌军已经占领了沃洛切罗夫格勒、斯塔罗贝尔斯克、罗索什、库布扬斯克、瓦卢伊凯、诺沃切卡斯克、顿河河畔的罗斯托夫、沃洛涅日一半的地区。我军南部前线的一部分部队,在听信了制造恐慌的人的谣言后,没有认真地阻止敌人的进攻,已经放弃了罗斯托夫、诺沃切卡斯克。他们的撤退并未获得莫斯科的命令,因而羞辱了自己的军旗。 我们国家的人民曾经是热爱、尊敬红军的,但他们现在开始对红军感到失望,开始失去了对红军的信心。很多人诅咒红军向东逃跑,把我们的人民遗弃在德国的奴役下。 一些愚蠢的人争辩说,我们可以继续向东撤退,因为我们还有广大的领土、大量的土地、众多的人口,并且我们总是有充沛的粮食。这些人是在自我安慰。他们试图用这样的理由为自己不体面的行为和撤退开脱。但是,这些理由是彻头彻尾的欺骗,是虚假的,只能帮助我们的敌人。 所有指挥员、红军战士、政治委员必须理解到我们的资源不是无穷无尽的。苏联国土不是荒原一片,上面生活着人民——有工人、农民、知识分子、父母、妻子、兄弟、孩子。那些已经被法西斯占领的苏联领土,以及那些法西斯正计划着要去占领的苏联领土,能为我们的军队和人民提供粮食和其他资源,比如工业所需的石油、钢铁、为军队提供武器弹药的工厂、我们需要的铁路。在丧失乌克兰、白俄罗斯、波罗的海地区、顿涅茨克盆地等地区后,我们失去了大片领土,这意味着我们已经失去了大量的人口、粮食、金属、工厂。我们已经失去相对纳粹而言的人力资源优势和物资供应优势。如果我们继续撤退,就意味着我们将摧毁自己,也将摧毁我们的祖国。我们放弃的每一片领土,都将增强法西斯的力量,削弱我们自己,削弱我们的防御能力,削弱我们的祖国。 这就是为什么我们必须根除所有说我们可以无休止撤退的言论,根除所有说我们仍然有巨大领土的言论,根除所有说我们国家十分富有的言论,根除所有说我们人口众多的言论,根除所有说我们有足够粮食的言论。这些言论是谎言,是危险的,因为它们削弱我们自己,使敌人强大。如果我们不停止撤退,我们将没有粮食,没有燃料,没有金属,没有原材料,没有工厂,没有铁路。 我们必须做出一个结论:是停止撤退的时候了。一步也不能撤!从现在起,这就是我们的口号。有必须顽强地保护每一个据点,保卫苏联的每一寸领土,直到流尽最后一滴鲜血。我们必须抓住我们的每一块土地,尽最大努力加以守护。祖国正处于困难时期。我们必须阻止敌人、击退敌人、消灭敌人,我们要不惜一切代价。德国人并非像恐慌制造者们说的那样强大,他们已经达到自己的极限。如果我们能抵挡住敌军目前的打击,我们肯定能获得未来的胜利。 我们有可能抵挡住敌人并把他们扔回西方吗?我们当然可以。因为我们在乌拉尔山脉后面的工厂仍然在完好地工作着,这些工厂每天都在向我们的军队提供更多的坦克、飞机、大炮。那么,我们缺少什么?我们缺少纪律,缺少命令,我们的师、团、连、坦克部队、航空中队里都缺少纪律和命令。这是我们面临的最严重的问题。如果我们要扭转局势保卫祖国,我们必须发布最严格的命令和建立强大的纪律。 我们不能再容忍那些放弃自己阵地的指挥官、政治委员。我们不能再容忍一种不正常的情况发生,有些指挥官、政治委员竟然允许几个明显是懦夫的人掌控战场局面。我们不能再容忍那些恐慌制造者使战士们失去自制力而陷入混乱的撤退中,从而给法西斯打开大门。恐慌制造者和懦夫必须就地灭绝。 从今以后,给所有军官、战士、政治军官一个铁一般的纪律:没有上级的命令,不得后撤半步。无论他是连长、营长、团长、师长、政委,只要是在无上级指挥官的命令情况下擅自撤退,他就是叛徒,他就要被当作祖国的叛徒而受到处理。 执行这个命令意味着我们能保卫我们的国家,拯救我们的祖国,消灭、压服那令人痛恨的敌人。 在红军的压力下,德军进行了冬季撤退,他们部队的士气和纪律曾一度松弛,德国人采取了严厉的措施,收到了良好的效果。他们将那些在战场上因表现怯懦而触犯军纪的士兵们组织成100个戴罪立功连,并把这些连队投入到前线的危险地段,命令他们用血来立功赎罪。他们还将那些在战场上因表现怯懦而触犯军纪的军官组成十个惩戒营,取消了他们的勋章并把他们投入到前线更危险的地段,让他们用血来将功赎罪。最后他们还设立了特殊的冲锋部队,将这些分队放在表现不稳的部队后方,专门用来处决擅自撤退的逃兵和试图投降的士兵。据我们所知,我们发现这些措施证明是有效的,因为德军现在打得比上一个冬天要好。我们面临的新情况是德军获得了良好的纪律。他们做到这点并不容易,因为他们没有较强的动机,他们不是在保卫自己的祖国。 他们只有一个使命——征服我们的土地。我们的部队,虽然有保卫祖国不受糟蹋的目标,却没有德国人那样的纪律,所以,我们的士兵遭受一次接着一次的失败。我们应不应该向我们的敌人学习?就像我们的祖先为了战胜敌人,向他们的敌人学习那样?我确信我们应该。 红军最高总指挥部命令: * 1. 前线军事委员会、前线指挥官应该: * a)果断地根除部队中的撤退情绪,严禁诸如我们还能继续东撤和撤退无害等言论。这些措施的实施要使用铁腕。 * b)凡是那些在没有得到方面军上级命令的情况下,允许部队擅自撤离阵地的指挥官,要坚决革职并送上级军法处置。 * c)在每个方面军组织1至3个(视具体情况而定)惩戒营,将那些因表现怯懦而触犯纪律的指挥官、高级指挥官和各级政治委员派驻这些惩戒营(штрафбат, штрафной батальон),并把他们投入到前线的较危险地段以给他们机会用血来洗刷对祖国犯下的罪行。 * 2.集团军军事委员会、集团军指挥官应该: * a)对那些在没有集团军领导命令的情况下,擅自允许部队撤离手中阵地的集团军指挥官和政治委员,要坚决革职并送交前线军事委员会军法处置。 * b)在每个集团军的范围内,成立3到5个装备精良的护卫队,把分队投入到惩戒部队的后面,命令他们处决恐慌制造者和懦夫,以防部队出现恐慌性撤退,只有这样,才能帮助部队里忠诚的战士为祖国尽忠。 * c)在每个集团军的范围内,成立5至10个戴罪立功连,将那些因表现怯懦而触犯纪律的士兵和军士派到这些戴罪立功连,并把他们投入到各军的危险前线以给他们机会用血来洗刷对祖国犯下的罪行。 * 3. 军、师的指挥官和政治委员应该: * a)对那些在没有军、师指挥官命令的情况下擅自允许其部队撤退的团、营指挥官和政治委员,要坚决革职并收缴他们的勋章,接管他们的指挥权,并且将他们送军事委员会军法处置。 * b)全力帮助和支持护卫部队,从而整肃军纪。 此命令要在所有的连队、骑兵队、炮兵连队、空军中队、小组、参谋部范围内大声朗读。 国防人民委员 约瑟夫·斯大林” 从1942年起的三年中,有427,910名士兵曾经进过惩处营。每个军还必须设立“阻拦部队”(заградотряд, заградительный отряд)用来射杀逃跑的“懦夫”和“叛国者”。但是阻拦部队的命令到了1942年10月就悄悄地停止了,因为在执行中反而对士气造成了坏影响,而且指挥官们也对此三心二意。不过在内务人民委员部和施密爾舒部队中仍有实行。1944年正式命令停止建立阻拦部队。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 392317 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 730466785 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Order No. 227 issued on July 28, 1942 was an order issued by Joseph Stalin who was acting as the People's Commissar of Defence. It is famous for its line "Not one step back!" (Russian: Ни шагу назад! / Ni shagu nazad!), which became a slogan of Soviet resistance against the German invasion. (en)
 • La Orden #227 del 28 de julio de 1942 fue emitida por Iósif Stalin en su rol de Comisario de Defensa del Pueblo. Es famosa por la frase "¡Ni un paso atrás!" (en ruso, Ни шагу назад! (Ni Shagu Nazad!)), que se convirtió en un eslogan de la resistencia antifascista soviética, la Gran Guerra Patria. (es)
 • L'Ordre no 227 du 28 juillet 1942 signé par Joseph Staline agissant en tant que commissaire du Peuple à la Défense, visait à interdire toute retraite sur le champ de bataille. Il est également connu par son slogan « Pas un pas en arrière ! » (Ни шагу назад!, Ni chagou nazad). (fr)
 • L'Ordine numero 227 è un ordine emesso da Stalin, il 28 luglio 1942. Esso decretava che tutti i membri dell'Armata Rossa che si fossero ritirati o avessero altrimenti lasciato le loro posizioni senza averne ricevuto l'ordine, sarebbero stati giustiziati sommariamente. È conosciuto anche come l'ordine "Non un passo indietro!" (Ни шагу назад!). (it)
 • ソ連国防人民委員令第227号(ソれんこくぼうじんみんいいんれいだいにひゃくにじゅうななごう。ロシア語: Приказ № 227)とは、第二次世界大戦中の1942年7月28日にソビエト連邦の国防人民委員部が赤軍に対して発した命令である。「一歩も下がるな!(露:Ни шагу назад!(Ni Shagu Nazad!)」の行が特に有名であり、ソ連の反独抵抗のスローガンともなった。 (ja)
 • Order no 227 van de volkscommissaris van Defensie van de Sovjet-Unie van 28 juli 1942 (Russisch: Приказ Народного комиссара обороны СССР от 28 июля 1942 года № 227) werd op 28 juli 1942 ingevoerd door Jozef Stalin . De order hield in dat soldaten van de Sovjet-Unie zich in geen enkele situatie mochten terugtrekken. Hieruit kwam het motto "Ни шагу назад! / Ni sjagoe nazad!" uit voort (vertaald: geen stap terug). Als dit toch gebeurde was een officier verplicht de soldaten dood te schieten. Deze order was gedeeltelijk gelijk aan order 270 die een jaar eerder was ingevoerd. (nl)
 • «О мерах по укреплению дисциплины и порядка в Красной Армии и запрещении самовольного отхода с боевых позиций» или в просторечии «Ни шагу назад!» — приказ № 227 Народного комиссара обороны СССР И. В. Сталина от 28 июля 1942 года. (ru)
 • Ordem número 227 foi lançada em 28 de julho de 1942 por Josef Stalin agindo como Comissário de Defesa do Povo. É famosa pela frase "Nenhum passo para trás!" (russo: Ни шагу назад!), que tornou-se um slogan da resistência antifascista soviética. (pt)
 • Der Befehl des Volkskommissars für Verteidigung der UdSSR vom 28. Juli 1942 № 227 („Nicht einen Schritt zurück!“, russisch Ни шагу назад!, transl. Ni schagu nasad) belegte Kapitulation mit der Todesstrafe. Der Befehl umfasste die Einrichtung von Sperrabteilungen und Strafabteilungen b) Im Armeebereich sind 5 bis 10 Strafkompanien (150-200 Mann) aufzustellen. Diese aus nicht bewährten Unterführern und Rotarmisten bestehenden Kompanien sind in schwierigen Abschnitten der Armee einzusetzen, um den Teilnehmern Gelegenheit zu geben, ihre Schuld vor der Heimat zu sühnen. (de)
 • Rozkaz nr 227 (ros. Приказ № 227) z 28 lipca 1942 Ludowego Komisarza Obrony Józefa Stalina jest znany również jako rozkaz „Ani kroku wstecz!” (ros. Ни шагу назад!). Został wydany jako następstwo klęsk i dezercji z Armii Czerwonej w początkowym okresie Wielkiej Wojny Ojczyźnianej oraz w obliczu sukcesów niemieckiej operacji Fall Blau (opanowanie Kaukazu i południowej Rosji – koniec czerwca 1942) i zbliżania się wojsk hitlerowskich do Stalingradu – miasta noszącego imię wodza. Rozkaz ten mówił m.in. że: (pl)
 • 第227号命令(俄语:Приказ № 227)是二战中苏联于1942年7月28日下达的一道命令,因“一步也不许后退!”(Ни шагу назад!)而出名,它成了苏联的抵抗的一个象征。 以下是命令全文: “敌人全然不顾损失,向前线增派越来越多的兵力,已经深入到了苏联境内,占领了新的地区,摧毁、掠夺我们的城市和村庄,他们强奸、谋杀、劫掠苏联人民。敌人还进攻了沃洛涅日、顿河地区、俄国南部地区、北高加索门户地区。德国侵略者正向斯大林格勒和伏尔加河推进,并不惜一切代价企图包围库班和北高加索,从而去掠夺那里的石油和粮食。敌军已经占领了沃洛切罗夫格勒、斯塔罗贝尔斯克、罗索什、库布扬斯克、瓦卢伊凯、诺沃切卡斯克、顿河河畔的罗斯托夫、沃洛涅日一半的地区。我军南部前线的一部分部队,在听信了制造恐慌的人的谣言后,没有认真地阻止敌人的进攻,已经放弃了罗斯托夫、诺沃切卡斯克。他们的撤退并未获得莫斯科的命令,因而羞辱了自己的军旗。 我们国家的人民曾经是热爱、尊敬红军的,但他们现在开始对红军感到失望,开始失去了对红军的信心。很多人诅咒红军向东逃跑,把我们的人民遗弃在德国的奴役下。 从今以后,给所有军官、战士、政治军官一个铁一般的纪律:没有上级的命令,不得后撤半步。无论他是连长、营长、团长、师长、政委,只要是在无上级指挥官的命令情况下擅自撤退,他就是叛徒,他就要被当作祖国的叛徒而受到处理。 红军最高总指挥部命令: (zh)
rdfs:label
 • Order No. 227 (en)
 • Befehl Nr. 227 (de)
 • ¡Ni un paso atrás! (es)
 • Ordine numero 227 (it)
 • Ordre n° 227 (fr)
 • ソ連国防人民委員令第227号 (ja)
 • Rozkaz nr 227 (pl)
 • Order 227 (nl)
 • Приказ № 227 (ru)
 • Ordem número 227 (pt)
 • 第227号命令 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of