The nautical mile (symbol M, NM or nmi) is a unit of length that is about one minute of arc of latitude measured along any meridian, or about one minute of arc of longitude at the equator. By international agreement it has been set at 1,852 metres exactly (about 6,076 feet). It is a non-SI unit (although accepted for use in the International System of Units by the BIPM) used especially by navigators in the shipping and aviation industries, and also in polar exploration.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • Nautisk mil (förkortat M), även benämnd distansminut eller sjömil, är en längdenhet som används internationellt inom sjöfart och luftfart. En nautisk mil definieras som exakt 1 852 meter. Den nautiska milen är inte en SI-enhet, men den är godkänd för användning inom SI-systemet.
 • Een zeemijl is een lengtemaat die gelijk is aan precies 1852 meter. Een zeemijl is dus langer dan een (Engelse) mijl (1609,344 meter). De zeemijl wordt als eenheid van afstand gebruikt in de zeevaart en de gemotoriseerde luchtvaart. Ook de afgeleide snelheidsmaat knoop wordt hier veel gebruikt. Lange tijd is de lengte van de zeemijl niet precies gedefinieerd geweest. De Engelse wiskundige Richard Norwood besloot rond 1635 de lengte van een grootcirkel (zoals de evenaar of zoals alle grootcirkels die de lengtegraden bepalen) precies op te meten en stelde de waarde van de zeemijl op 1/60e van een booggraad van deze grootcirkel, één boogminuut. Zijn meting van de afstand van de Tower of London tot York, ongeveer 280 kilometer, kostte twee jaar en zat er volgens huidige maatstaven maar 600 meter naast, een fout van 0,2%. Zijn meting stelde de waarde van een graad op 110,72 kilometer, waarmee zijn zeemijl op 1,845 kilometer kwam. Later werd in Frankrijk de grondslag gelegd voor het metriek stelsel. Hierin werd bepaald dat de meter per definitie 1/10 000 000 deel was van de afstand van de evenaar tot aan de noordpool, gemeten over de meridiaan van Parijs. Ongeacht de lengte van die meridiaan kreeg de zeemijl daarmee een waarde van 10 000/(60×90) = 1,851 85 kilometer. In 1929 werd tijdens de International Extraordinary Hydrographic Conference te Monaco de lengte van de zeemijl vastgesteld op exact 1852 meter. Sinds 1983 is de meter gedefinieerd als de afstand die licht in 1/299 792 458 seconde in vacuüm aflegt. Bij plaatsbepaling op zee en in de lucht rekent men veelal in zeemijlen. De schaalverdeling van zeekaarten is toch al in graden en minuten, met een passer kan dan eenvoudig de afstand in zeemijlen langs de verticale zijde van de kaart afgemeten worden. Niet langs de horizontale zijde, omdat die boogminuten "korter" worden naarmate men verder van de evenaar verwijderd is. De zeemijl wordt opgedeeld in tien stukken van 185,2 meter genaamd kabellengtes.
 • Морска́я ми́ля — единица измерения расстояния, применяемая в мореплавании и авиации. Первоначально морская миля определялась как длина дуги большого круга на поверхности земного шара размером в одну угловую минуту. Таким образом, перемещение на одну морскую милю вдоль меридиана примерно соответствует изменению географических координат на одну минуту широты. По современному определению, международная морская миля равна ровно 1852 метрам. Морская миля не является единицей СИ, однако, по решению Генеральной конференции по мерам и весам, её использование допускается, хотя и не рекомендуется. Общепринятого обозначения не существует; иногда используются сокращения «NM», «nm» или «nmi». Следует отметить, что сокращение «nm» совпадает с официально принятым обозначением нанометра. Международная морская миля = 10 кабельтовых = 1/3 морской лиги Морская миля Великобритании = 1853,184 метрам (до 1970 г.). До 1929 года в Великобритании морская миля соответствовала 1853,184 метрам. Связано это с тем, что хотели упростить пересчёты с английских миль на морские. К одной миле добавили 800 футов и получилась длина английской морской мили (Admiralty Mile) в 6080 футов. На Международной гидрографической конференции в Монако в 1929 году была принята International Nautical Mile длиной 1852,00 м (по другой версии 1852,01 м). Морская миля США = 1853,248 метрам или 6080,20 американским футам (до 1955 года). С 1955 года в США стали считать морскую милю равной ровно 1852 метрам.
 • Die Seemeile oder nautische Meile (sm, M, NM, seltener n. mi. ) ist eine in der Schiff- und Luftfahrt gebräuchliche Maßeinheit der Länge. Die davon abgeleitete Geschwindigkeitseinheit Seemeile pro Stunde wird Knoten genannt.
 • The nautical mile (symbol M, NM or nmi) is a unit of length that is about one minute of arc of latitude measured along any meridian, or about one minute of arc of longitude at the equator. By international agreement it has been set at 1,852 metres exactly (about 6,076 feet). It is a non-SI unit (although accepted for use in the International System of Units by the BIPM) used especially by navigators in the shipping and aviation industries, and also in polar exploration. It is commonly used in international law and treaties, especially regarding the limits of territorial waters. It developed from the sea mile and the related geographical mile. The nautical mile remains in use by sea and air navigators worldwide because of its convenience when working with charts. Most nautical charts use the Mercator projection whose scale varies by about a factor of six from the equator to 80° latitude, so charts covering large areas cannot use a single linear scale. The nautical mile is nearly equal to a minute of latitude on a chart, so a distance measured with a chart divider can be roughly converted to nautical miles using the chart's latitude scale.
 • La milla náutica es una unidad de longitud empleada en navegación marítima y aérea. En la actualidad, la definición internacional, adoptada en 1929, es el valor convencional de 1852 m, que es aproximadamente la longitud de un arco de 1' (un minuto, la sesentava parte de un grado) de meridiano terrestre. Se introdujo en la náutica hace siglos, y fue adoptada, con muy ligeras variaciones, por todos los países occidentales. Su uso está admitido en el Sistema Internacional (SI). No existe un solo símbolo aceptado de forma universal. El SI da preferencia a M, pero también se usan mn, nmi, NM y Nm . No debe confundirse con la milla estatutaria o inglesa que todavía se emplea en algunos países anglosajones y equivale a 1609,344 m.
 • Le mille marin (ou mille marin international, ou mille nautique simplifié en nautique) est une unité de mesure de distance, située en dehors du système international d'unités, utilisée en navigation maritime et aérienne, valant 1 852 mètres. Sa valeur proche de la longueur d'un arc à la surface de la Terre correspondant à 1 minute d'angle en latitude est d'une utilisation pratique lorsque la position d'un avion ou d'un navire est exprimée en degrés et minutes. Historiquement le mille marin est une unité ancienne qui prenait des valeurs un peu différentes selon les pays dans lesquels il était en usage. En 1929 la longueur du mille marin international a été figée à sa valeur actuelle par la Première Conférence hydrographique internationale extraordinaire de Monaco et tous les pays s'y sont progressivement ralliés.
 • Il miglio marino o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (abbreviato con il simbolo NM o, meno frequentemente, nmi, dall'inglese nautical mile) è una unità di misura di lunghezza equivalente a 1 852 m.
 • 海里、浬(かいり)、ノーティカルマイル(nautical mile、sea mile)は、距離の単位であり、正確に 1852 m (国際海里の場合)である。海面上の長さや航海・航空距離などを表すのに使われる。 海里は、「国際単位系(SI)に属さない単位」である。SI 単位による正確な定義が与えられ,通商,法律,又は特別な科学分野からの要請に対応するために,特定の状況で使用される単位であり、世界中で広く使われていることからSIと併用してもよい単位とはしているが、単位の定義 を SI 単位(この場合はメートル)で与えなければならないとしている。日本の計量法では、「海面又は空中における長さの計量」に限定して使用を認めている(計量単位令 別表第六 項番1)。 元々の定義は、「地球の大円上における1分角の弧長」であった。しかし、地球が真球でなく回転楕円体(扁球)に近いため1分角の子午線弧長が一定ではないことや、測量誤差により、さまざまな定義が生まれた。 (旧)英海里 (admiralty mile) = 6082フィート = 1853.793メートル。緯度1分の平均。 (新)英海里 (admirality mile) = 6080フィート = 1853.184メートル。緯度48度での緯度1分。  この単位は、1970年に廃止され、下記の法定海里に置き換えられた。 イギリスの法定海里(nautical mile (UK))= 正確に 1853メートル 国際海里 (metric nautical mile) = 1852メートル。ベッセル楕円体の極と赤道の距離の90×60分の1。 米海里 (US nautical mile) = 6080.20フィート = 1853.248メートル 大陸式海里 = 6974.5フィート = 2125.8276メートル 電信海里 = 6087フィート = 1855.3176メートル データマイル (data mile) = 6000フィート = 1828.8メートル 現在は、国際海里(正確に1852メートル)が世界中で使われている。この定義は、1929年にモナコで開かれた国際臨時水路会議 (International Extraordinary Hydrographic Conference):国際水路機関の会議) で採用された。アメリカは1954年に、イギリスは1970年に国際海里を採用した。ただし、イギリスでは、上記の法定海里(nautical mile (UK))(正確に1853メートル)も法的には有効であることに注意。 また、航空会社が実施するマイレージサービスにおける「マイル」とは、陸上マイルではなく海里の事である(航空における各種規定は海運の規定を援用しているものが多い)。 1海里の10分の1を1ケーブル(cable)といい、海事では一般的に使われる。 海里は赤道上における1分の長さであるので、海里は子午線上での緯度の差として表れる。 海里の単位記号には、いまだに国際的に承認された記号はなく,M, NM,Nm, nmi などが使用されている.「国際文書第8版(2006) 国際単位系(SI)」の表8では、「 M 」を使っている.これらの由来は、Nautical Mileの頭文字からである。この他、航空関連の距離表記としてnmが慣習的に用いられる。nmは「ナノメートル」の意味としても使われるが、使用される状況が異なる(両者のスケール差は1兆倍以上)ので、実用上で混同されることはまずない。日本の計量法では、単位記号は「M 又は nm」と定められている(計量単位規則 別表第四 項番1[OPT=1&H NAME=�v�ʒP�ʋK��&H NAME YOMI=��&H NO GENGO=H&H NO YEAR=&H NO TYPE=2&H NO NO=&H FILE NAME=H04F03801000080&H RYAKU=1&H CTG=1&H YOMI GUN=1&H CTG GUN=1|http://law. e-gov. go. jp/cgi-bin/idxselect. cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%76%97%ca%92%50%88%ca%8b%4b%91%a5&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H04F03801000080&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1] 日本においては、「海上で使われる里」という意味で「カイリ」という言葉が作られ、「浬」という文字が作られた。当用漢字に「浬」が含まれなかったために、カタカナで「カイリ」と書くことも一時行われたが、今日では由来に基づいて「海里」と書くのが一般的である。 毎時1海里の速度をノットという。すなわち、1ノットは、正確に1852 m/hである。 長さの単位 メートル(SI単位) 海里 ヤード チェーン マイル 尺 間 町 里 1 m = 1 ≈ 0.00053996 ≈ 1.0936 ≈ 0.049710 ≈ 0.00062137 = 3.3 = 0.55 ≈ 0.0091667 ≈ 0.00025463 1 M = 1852 = 1 ≈ 2025.4 ≈ 92.062 ≈ 1.1508 = 6111.6 = 1018.6 ≈ 16.9767 ≈ 0.47157 1 yd = 0.9144 ≈ 0.00049374 = 1 ≈ 0.045455 ≈ 0.00056818 = 3.01752 = 0.50292 ≈ 0.0083820 ≈ 0.00023283 1 ch = 20.1168 ≈ 0.010862 = 22 = 1 = 0.0125 = 66.38544 = 11.06424 ≈ 0.18440 ≈ 0.0051223 1 mi = 1609.344 ≈ 0.86898 = 1760 = 80 = 1 = 5310.8352 = 885.1392 ≈ 14.752 ≈ 0.40979 1 尺 ≈ 0.30303 ≈ 0.00016362 ≈ 0.33140 ≈ 0.015064 ≈ 0.00018829 = 1 ~= 0.16667 ≈ 0.0027778 ≈ 0.000077160 1 間 ≈ 1.8182 ≈ 0.00098174 ≈ 1.9884 ≈ 0.090381 ≈ 0.0011298 = 6 = 1 ≈ 0.016667 ≈ 0.00046296 1 町 ≈ 109.09 ≈ 0.058904 ≈ 119.30 ≈ 5.4229 ≈ 0.067786 = 360 = 60 = 1 ≈ 0.027778 1 里 ≈ 3927.2 ≈ 2.1206 ≈ 4294.9 ≈ 195.22 ≈ 2.4403 = 12960 = 2160 = 36 = 1
 • Mila morska – jest jednostką odległości stosowaną w nawigacji morskiej. Jest to długość łuku południka ziemskiego odpowiadająca jednej minucie kątowej koła wielkiego. W rzeczywistości ze względu na kształt kuli ziemskiej długość łuku 1 minuty kątowej jest różna w zależności od szerokości geograficznej, dlatego umownie przyjęto długość uśrednioną. 1 INM → 1’ stąd: 40 000 km / (360° × 60’) = 1851,852 m ≈ 1 852 m w układzie SI (wartość przyjęta w Normie ISO 31-2) 1 INM = 10 kabli Z pojęciem mili morskiej związana jest jednostka prędkości węzeł. Dodatkowo niektóre państwa stosują własną wartość dla mili morskiej: Wielka Brytania - 1853,18 m Dania - 1851,85 m Holandia - 1851,85 m Stany Zjednoczone - 1853,248 m Portugalia - 1850,00 m Japonia - 1853,18 m
 • Milha Náutica, ou Milha Marítima, é uma unidade de medida de comprimento ou distância, equivalente a metros, utilizada quase exclusivamente em navegação marítima e aérea e na medição de distâncias marítimas. A milha náutica não integra o Sistema Internacional de Unidades (SI) e o seu uso é desencorajado quando em relação com grandezas expressas em unidades do SI.
 • 海浬,或海里是一種用於航海或航空的長度單位,通常等於国际单位制1,852公尺。沒有統一符號,通常是nm(nautical mile; 也可以是纳米 nanometre),NM和nmi。《中华人民共和国法定计量单位》所用的符号是n mile。中文有时以一个雙音節漢字浬(读音:lǐ或hǎilǐ)代表,1977年7月20日,中华人民共和国文字改革委员会、中华人民共和国国家标准计量局联合发布的《关于部份计量单位名称统一用字的通知》规定仅用海里,淘汰浬和海浬;而中華民國仍沿用「海浬」,或簡稱「浬」。 “海浬”传统上定义为围绕地球一圈的一角分(一圈等于360度,1度等于60分,故1海浬的长度是子午线长度两倍÷360÷60)。它可从航海图中,以子午线上的纬度的改变来量度。由于地球并非标准球体,1度的距离并不完全相当,因此海浬的长度并不固定。 1929年在摩纳哥的国际水文地理学会议(International Extraordinary Hydrographic Conference),定义1海浬为1,852公尺。在此之前,不同国家、地区对1海浬的定義稍有不同,如英国在1970年前的1海浬为6,080英尺,相当于1,853.184公尺,而美国以前1海浬为6,080.2英尺,相当于1,853.249公尺。
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 21289 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageInLinkCount
 • 2859 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageOutLinkCount
 • 97 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 541359671 (xsd:integer)
dbpprop:colwidth
 • 30 (xsd:integer)
dbpprop:hasPhotoCollection
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Een zeemijl is een lengtemaat die gelijk is aan precies 1852 meter. Een zeemijl is dus langer dan een (Engelse) mijl (1609,344 meter). De zeemijl wordt als eenheid van afstand gebruikt in de zeevaart en de gemotoriseerde luchtvaart. Ook de afgeleide snelheidsmaat knoop wordt hier veel gebruikt. Lange tijd is de lengte van de zeemijl niet precies gedefinieerd geweest.
 • Mila morska – jest jednostką odległości stosowaną w nawigacji morskiej. Jest to długość łuku południka ziemskiego odpowiadająca jednej minucie kątowej koła wielkiego. W rzeczywistości ze względu na kształt kuli ziemskiej długość łuku 1 minuty kątowej jest różna w zależności od szerokości geograficznej, dlatego umownie przyjęto długość uśrednioną.
 • Морска́я ми́ля — единица измерения расстояния, применяемая в мореплавании и авиации. Первоначально морская миля определялась как длина дуги большого круга на поверхности земного шара размером в одну угловую минуту. Таким образом, перемещение на одну морскую милю вдоль меридиана примерно соответствует изменению географических координат на одну минуту широты. По современному определению, международная морская миля равна ровно 1852 метрам.
 • Nautisk mil (förkortat M), även benämnd distansminut eller sjömil, är en längdenhet som används internationellt inom sjöfart och luftfart. En nautisk mil definieras som exakt 1 852 meter. Den nautiska milen är inte en SI-enhet, men den är godkänd för användning inom SI-systemet.
 • Die Seemeile oder nautische Meile (sm, M, NM, seltener n. mi. ) ist eine in der Schiff- und Luftfahrt gebräuchliche Maßeinheit der Länge. Die davon abgeleitete Geschwindigkeitseinheit Seemeile pro Stunde wird Knoten genannt.
 • The nautical mile (symbol M, NM or nmi) is a unit of length that is about one minute of arc of latitude measured along any meridian, or about one minute of arc of longitude at the equator. By international agreement it has been set at 1,852 metres exactly (about 6,076 feet). It is a non-SI unit (although accepted for use in the International System of Units by the BIPM) used especially by navigators in the shipping and aviation industries, and also in polar exploration.
 • La milla náutica es una unidad de longitud empleada en navegación marítima y aérea. En la actualidad, la definición internacional, adoptada en 1929, es el valor convencional de 1852 m, que es aproximadamente la longitud de un arco de 1' (un minuto, la sesentava parte de un grado) de meridiano terrestre. Se introdujo en la náutica hace siglos, y fue adoptada, con muy ligeras variaciones, por todos los países occidentales. Su uso está admitido en el Sistema Internacional (SI).
 • Le mille marin (ou mille marin international, ou mille nautique simplifié en nautique) est une unité de mesure de distance, située en dehors du système international d'unités, utilisée en navigation maritime et aérienne, valant 1 852 mètres. Sa valeur proche de la longueur d'un arc à la surface de la Terre correspondant à 1 minute d'angle en latitude est d'une utilisation pratique lorsque la position d'un avion ou d'un navire est exprimée en degrés et minutes.
 • Il miglio marino o, più precisamente, il miglio nautico internazionale (abbreviato con il simbolo NM o, meno frequentemente, nmi, dall'inglese nautical mile) è una unità di misura di lunghezza equivalente a 1 852 m.
 • 海里、浬(かいり)、ノーティカルマイル(nautical mile、sea mile)は、距離の単位であり、正確に 1852 m (国際海里の場合)である。海面上の長さや航海・航空距離などを表すのに使われる。 海里は、「国際単位系(SI)に属さない単位」である。SI 単位による正確な定義が与えられ,通商,法律,又は特別な科学分野からの要請に対応するために,特定の状況で使用される単位であり、世界中で広く使われていることからSIと併用してもよい単位とはしているが、単位の定義 を SI 単位(この場合はメートル)で与えなければならないとしている。日本の計量法では、「海面又は空中における長さの計量」に限定して使用を認めている(計量単位令 別表第六 項番1)。 元々の定義は、「地球の大円上における1分角の弧長」であった。しかし、地球が真球でなく回転楕円体(扁球)に近いため1分角の子午線弧長が一定ではないことや、測量誤差により、さまざまな定義が生まれた。 (旧)英海里 (admiralty mile) = 6082フィート = 1853.793メートル。緯度1分の平均。 (新)英海里 (admirality mile) = 6080フィート = 1853.184メートル。緯度48度での緯度1分。  この単位は、1970年に廃止され、下記の法定海里に置き換えられた。 イギリスの法定海里(nautical mile (UK))= 正確に 1853メートル 国際海里 (metric nautical mile) = 1852メートル。ベッセル楕円体の極と赤道の距離の90×60分の1。 米海里 (US nautical mile) = 6080.20フィート = 1853.248メートル 大陸式海里 = 6974.5フィート = 2125.8276メートル 電信海里 = 6087フィート = 1855.3176メートル データマイル (data mile) = 6000フィート = 1828.8メートル 現在は、国際海里(正確に1852メートル)が世界中で使われている。この定義は、1929年にモナコで開かれた国際臨時水路会議 (International Extraordinary Hydrographic Conference):国際水路機関の会議) で採用された。アメリカは1954年に、イギリスは1970年に国際海里を採用した。ただし、イギリスでは、上記の法定海里(nautical mile (UK))(正確に1853メートル)も法的には有効であることに注意。 また、航空会社が実施するマイレージサービスにおける「マイル」とは、陸上マイルではなく海里の事である(航空における各種規定は海運の規定を援用しているものが多い)。 1海里の10分の1を1ケーブル(cable)といい、海事では一般的に使われる。 海里は赤道上における1分の長さであるので、海里は子午線上での緯度の差として表れる。 海里の単位記号には、いまだに国際的に承認された記号はなく,M, NM,Nm, nmi などが使用されている.「国際文書第8版(2006) 国際単位系(SI)」の表8では、「 M 」を使っている.これらの由来は、Nautical Mileの頭文字からである。この他、航空関連の距離表記としてnmが慣習的に用いられる。nmは「ナノメートル」の意味としても使われるが、使用される状況が異なる(両者のスケール差は1兆倍以上)ので、実用上で混同されることはまずない。日本の計量法では、単位記号は「M 又は nm」と定められている(計量単位規則 別表第四 項番1[OPT=1&H NAME=�v�ʒP�ʋK��&H NAME YOMI=��&H NO GENGO=H&H NO YEAR=&H NO TYPE=2&H NO NO=&H FILE NAME=H04F03801000080&H RYAKU=1&H CTG=1&H YOMI GUN=1&H CTG GUN=1|http://law.
 • Milha Náutica, ou Milha Marítima, é uma unidade de medida de comprimento ou distância, equivalente a metros, utilizada quase exclusivamente em navegação marítima e aérea e na medição de distâncias marítimas. A milha náutica não integra o Sistema Internacional de Unidades (SI) e o seu uso é desencorajado quando em relação com grandezas expressas em unidades do SI.
 • 海浬,或海里是一種用於航海或航空的長度單位,通常等於国际单位制1,852公尺。沒有統一符號,通常是nm(nautical mile; 也可以是纳米 nanometre),NM和nmi。《中华人民共和国法定计量单位》所用的符号是n mile。中文有时以一个雙音節漢字浬(读音:lǐ或hǎilǐ)代表,1977年7月20日,中华人民共和国文字改革委员会、中华人民共和国国家标准计量局联合发布的《关于部份计量单位名称统一用字的通知》规定仅用海里,淘汰浬和海浬;而中華民國仍沿用「海浬」,或簡稱「浬」。 “海浬”传统上定义为围绕地球一圈的一角分(一圈等于360度,1度等于60分,故1海浬的长度是子午线长度两倍÷360÷60)。它可从航海图中,以子午线上的纬度的改变来量度。由于地球并非标准球体,1度的距离并不完全相当,因此海浬的长度并不固定。 1929年在摩纳哥的国际水文地理学会议(International Extraordinary Hydrographic Conference),定义1海浬为1,852公尺。在此之前,不同国家、地区对1海浬的定義稍有不同,如英国在1970年前的1海浬为6,080英尺,相当于1,853.184公尺,而美国以前1海浬为6,080.2英尺,相当于1,853.249公尺。
rdfs:label
 • 海里
 • Seemeile
 • Nautical mile
 • Milla náutica
 • Mille marin
 • Miglio nautico
 • 海里
 • Zeemijl
 • Mila morska
 • Milha náutica
 • Морская миля
 • Nautisk mil
owl:sameAs
http://www.w3.org/ns/prov#wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:location of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpprop:content of
is dbpprop:range of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of