Narratology refers to both the theory and the study of narrative and narrative structure and the ways that these affect our perception. While in principle the word may refer to any systematic study of narrative, in practice its usage is rather more restricted. It is an anglicisation of French narratologie, coined by Tzvetan Todorov (Grammaire du Décaméron, 1969). Narratology is applied retrospectively as well to work predating its coinage. Its theoretical lineage is traceable to Aristotle (Poetics) but modern narratology is agreed to have begun with the Russian Formalists, particularly Vladimir Propp (Morphology of the Folktale, 1928).

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يونيو_2010) السرديات أو علم السرد ((بالإنجليزية: Narratology) (بالفرنسية: Narratologie) هو مجال يهتمّ بدراسة الأجناس السردية (أقصوصة، قصة، رواية، مقامة، نادرة، أسطورة، خرافة...)والسرديات أو علم السرد من المصطلحات التي أبدعتها البنيوية، وكانت بدايته مع الشكلانيين الروس مع فلاديمير بروب (1928 / 1968) في (علم تشكل الحكاية). لكنّ تزيفيتون تودوروف هو من صاغ مصطلح (علم السرد) لأول مرة عام 1969 في كتابه (قواعد الديكاميرون) وعرّفه بـ(علم القصة). تطوّر المبحث السردي على يد نقّاد ودارسين مثل رولان بارت وجيرار جينيت وقريماس وجوليا كريستيفا وغيرهم. (ar)
 • Die Erzähltheorie oder Erzählforschung ist eine interdisziplinäre Methode der Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften, die eine systematische Beschreibung der Darstellungsform eines Erzähltextes anstrebt. Die englische Bezeichnung lautet „narratology“, die französische „narratologie“. Deshalb taucht auch im Deutschen der Begriff Narratologie auf. Die Bezeichnung „Narrativik“ hat sich dagegen nicht allgemein durchgesetzt. Ihr Gegenstand ist jede Art des erzählenden Textes, von der erzählenden Literatur (Epik) über Geschichtsschreibung bis hin zu Interviews, Zeitungsartikeln, Spielfilmen oder Witzen. Fächer, in denen die Erzähltheorie eine wichtige Rolle spielt, sind Literaturwissenschaft, Medienwissenschaft, Geschichtswissenschaft und Soziologie. Die neuere Erzähltheorie wurde ab 1915 in Ansätzen vom Russischen Formalismus entwickelt und vom Strukturalismus seit den 1950er Jahren weiter ausgearbeitet. Der strukturalistische Ansatz – mit späteren Ergänzungen – ist bis heute maßgeblich. Wichtige Theoretiker der Narratologie sind Gérard Genette, Claude Lévi-Strauss, Roland Barthes, Roman Jakobson, Juri Lotman, Tzvetan Todorov und Paul Ricœur. Teilweise wird die Narratologie durch die Semiotik ergänzt. Kritisiert, aber auch entscheidend erweitert wurde die Erzähltheorie durch den Poststrukturalismus. (de)
 • Narratology refers to both the theory and the study of narrative and narrative structure and the ways that these affect our perception. While in principle the word may refer to any systematic study of narrative, in practice its usage is rather more restricted. It is an anglicisation of French narratologie, coined by Tzvetan Todorov (Grammaire du Décaméron, 1969). Narratology is applied retrospectively as well to work predating its coinage. Its theoretical lineage is traceable to Aristotle (Poetics) but modern narratology is agreed to have begun with the Russian Formalists, particularly Vladimir Propp (Morphology of the Folktale, 1928). (en)
 • La narratologie (science de la narration) est la discipline qui étudie les techniques et les structures narratives mises en œuvre dans les textes littéraires (ou d'autres formes de récit). Les premiers travaux en narratologie des études littéraires modernes proviennent du formalisme russe et tout particulièrement des travaux de Victor Chklovski et de Boris Eichenbaum.L'étude systématique de la morphologie des contes russes par Vladimir Propp connait une bonne diffusion en France, parallèlement aux travaux (en particulier le schéma actantiel) d'Algirdas Julien Greimas. Comme la sémiologie, la narratologie s'est développée en France à la fin des années 1960, grâce aux acquis du structuralisme. En 1969, Tzvetan Todorov, forgeait le terme dans Grammaire du Décaméron, et en 1972, Gérard Genette définissait certains de ses concepts fondamentaux dans Figures III. On constate toutefois, à l'origine, quelques hésitations quant à l'objet de la narratologie : certains travaux mettent l'accent sur la « syntaxe » des histoires, tandis que d'autres privilégient la forme (les « figures » du discours). À ceci s'ajoute la question des récits non verbaux (par ex. le cinéma). (fr)
 • La narratología es la disciplina semiótica a la que compete el estudio estructural de los relatos, así como su comunicación y recepción.Aunque tiene una larga tradición anterior, los mayores avances en el campo de la narratología se deben al estructuralismo, que subdividió y clasificó los rasgos principales de toda narración. (es)
 • Il termine narratologia fu coniato dal filosofo Tzvetan Todorov (nel 1969) per indicare lo studio delle strutture narrative. Angelo Marchese, nel 1983 scriveva:"La narratologia è una disciplina ancora in fieri... è un campo di studi tutt'altro che omogeneo, con interessi e intendimenti assai disparati, che vanno dalla ricerca di una logica potenzialmente universale del racconto al sondaggio della tecnica narrativa, dalla elaborazione di una rigorosa e monistica metodologia a un più duttile scandaglio interdisciplinare". Oggi si può invece dire che la disciplina abbia esaurito la sua carica innovativa, al punto che trova scarsissima pratica nelle aule universitarie, mentre rimane largamente praticata nell'insegnamento medio inferiore e nel biennio dei licei come studio propedeutico a un approccio più complesso e contestualizzato qual è quello della storia letteraria. (it)
 • 物語論(ナラトロジー、英語:narratology)は、物語や語りの技術と構造について研究する学問分野である。 物語論には、大きく分けて二つの潮流がある。内容の類型に関心を向けるものと、表現(しばしば「言説」と呼ばれる)の形式に関心を向けるものである。前者はロシア・フォルマリズムに始まり、構造主義と関連を持つ。後者は、古くはアリストテレスの『詩学』、プラトンの『国家』にまで遡るが、20世紀初頭から半ばにかけての英米やドイツ、フランスの研究があり、ロシア・フォルマリズムの紹介を経て、1970年代にジェラール・ジュネットが大成した。 (ja)
 • Narratologia – dział nauki poświęcony badaniom nad opowiadaniem fabuł (literackim – ustnym bądź pisanym, filmowym, komiksowym i każdym innym). Badania narratologiczne oparte są na metodzie strukturalnej. Centralne dla narratologii jest rozróżnienie warstwy narracyjnej danego tekstu od jego głębokiej struktury formalnej. Badania narratologiczne szczególny nacisk kładą na drugi z tych komponentów, podkreślając, że to właśnie struktura jest elementem każdorazowo generującym konkretne sensy (treść fabularną). Badanie struktury formalnej jest tu rozumiane jako wyodrębnienie zestawu pewnych elementów fabularnych (postaci, wydarzenia) i relacji, które zachodzą między nimi (chronologia i inne zależności), a także analiza występowania w tekście pewnych kategorii gramatycznych (np. czasu) i ich wpływu na znaczenie (fabułę). Do tak rozumianej analizy nie należą np. badania nad stylem. Klasycznej narratologii nie powinno się traktować jako nauki o stylach, o formie językowej, o tym, co po polsku nazywa się "narracją" (ang. narration) – w istocie bowiem jest ona nauką o "fabule" czy też "opowiadaniu" (ang. narrative). Jednak obecnie daje się zauważyć skłonność do obejmowania nazwą "narratologia" także analiz języka powieściowego. Za najważniejszego prekursora narratologii uważa się na ogół Władimira Proppa – jego Morfologia bajki jest przykładem klasycznej analizy narratologicznej. Na podstawie dużego korpusu tekstów Propp wyprowadza zestaw reguł rządzących uporządkowaniem wewnętrznym rosyjskiej bajki magicznej. Drobiazgowa analiza narratologiczna (avant la lettre) doprowadziła Proppa do rozpoznania stałego, skończonego zestawu 31 elementów ("morfemów"), z których można zbudować każdą bajkę. Sens bajki, jej ostateczna "tożsamość" wynika wyłącznie z tego, w jaki sposób składniki te zostaną uporządkowane i zhierachizowane – przy czym możliwe są pewne wariacje, tzn. pomijanie niektórych elementów. Jedynym niezmiennikiem okazuje się tu porządek: określone wydarzenia muszą zawsze zachodzić w pewnej kolejności, nawet jeśli niektóre zostaną pominięte. Także opis znaczenia postaci można dalece uprościć. Okazuje się, że ze względu na sens bajki nie jest np. istotna szczegółowa charakterystyka postaci, a jedynie ich funkcja – przede wszystkim to, czy pomagają, czy też przeszkadzają głównemu bohaterowi. Inną prekursorką narratologii była Olga Frejdenberg, której precyzyjne analizy fabuł tekstów antycznych oparte były na założeniach podobnych do Proppowskich. Kontynuatorem Proppowskiego myślenia o literaturze oralnej jest Claude Lévi-Strauss, którego analizy mitów są kolejnym klasycznym przykładem badań narratologicznych. Również typologie fabuł Arystotelesa są w jakiś sposób narratologiczne, bowiem Arystoteles ściśle oddziela warstwę zdarzeniową (typologia fabuł oparta na binarnej opozycji szczęście-nieszczęście) od językowej. Tym, co wyróżnia nowoczesną narratologię na tle dokonań jej rozmaitych prekursorów, jest dążenie do ścisłej formalizacji wyników (nawiązywanie do logiki matematycznej i semiotyki logicznej) oraz do wyczerpującego opisu danego korpusu tekstów. Sławnymi narratologami są (lub bywali) także: Claude Bremond, Roland Barthes, Gérard Genette, Algirdas Julien Greimas, Tzvetan Todorov, Christian Metz, Umberto Eco, Seymour Chatman, Gerald Prince, Jonathan Culler, Mieke Bal, Roger Fowler, Shlomith Rimmon-Kenan. Narratologię uznaje się za poddziedzinę semiotyki. Termin "narratologia" (franc. narratologie) ukuł w 1969 roku Tzvetan Todorov. (pl)
 • De narratologie is een tekstbenadering in de literaire kritiek en in de antropologie, die het vertellen (of de vertelwijze) van verhalen als haar studieobject kiest. De narratologie in wijde zin omvat zowel de verhaaltheorie als de verteltheorie. Deze houden zich bezig met verhalen. Een verhaal is een eenheid en samenhang vertonende geschiedenis (een reeks van met elkaar logisch en chronologisch verbonden gebeurtenissen), die door een verteller gepresenteerd wordt. (nl)
 • A Narratologia é o estudo das narrativas de ficção e não-ficção (como a História e a reportagem), por meio de suas estruturas e elementos. É um campo de estudos particularmente útil para a dramaturgia e o roteiro de audiovisual (cinema, quadrinhos e TV). A narratologia foi consolidada como ciência por pesquisadores franceses (como Roland Barthes) e pela chamada Escola Formalista Russa, de A.J. Greimas, Vladimir Propp e outros. Outro notório estudioso da narratologia é o italiano Umberto Eco. O termo foi proposto no início do século XX por Tzvetan Todorov, para diferenciá-la como campo de estudo dentro da teoria literária. A narratologia é extremamente influenciada pelas correntes teóricas estruturalistas, que buscam adaptar a metodologia das ciências exatas às humanidades. Como tal, é característica marcante da narratologia a busca por paradigmas, estruturas e repetições entre as diferentes obras analisadas, apesar de considerar os diferentes contextos históricos e culturais em que foram produzidas. Como tem por objeto de análise narrativas geralmente (mas nem sempre) verbalizadas (escritas ou orais), a narratologia é uma ciência "aparentada" com outra área de estudos estruturalista: a análise do discurso. (pt)
 • 敘事學(英语:narratology)是關於敘事、敘事結構及這兩者如何影響我們的知覺的理論及研究。托多洛夫(Tzvetan Todorov)在他的《十日譚的文法(Grammaire du Décaméron)》(1969年)中創造了這個詞(法语:narratologie)。 敘事學的研究對象是各種被敘述後的文本(narrated text),包括了虛構文體(文學、詩等)及紀實文體(史學、學術出版品等),也包括了戲劇結構、情節發展工具、角色描寫、場景、類型及文學技巧。雖然“敘事學”一詞常被用在虛構文本上,但這並不代表紀實文本及其它形式的虛構(戏剧、電影、電子娛樂等)在敘事學的研究領域之外。 敘事學重要的次主題有包括了對連續性、真實性、“懸置不信”(suspension of disbelief)(參見“第四面牆”)的研究。 (zh)
 • Нарратология, теория нарратива, теория повествования — научная дисциплина, изучающая повествование в целом. Нарратология ставит перед собой задачи выявления общих черт различных нарративов, определения различий между ними, систематизации законов создания и развития нарративов. Нарратология подразделяется на классическую (в которой признаком нарративности является присутствие нарратора) и структуалистическую (в которой нарративность определяется по развитию ситуации во времени, в противоположность описательному тексту). Художественный текст в нарратологии рассматриваетсяв двух планах: как повествуемая история(план содержания) и как само повествование(план выражения). По факту данной диахрониивытекают все остальные понятия Н.:фикциональность (вымышленность) ифактуальность (действительность), типынарраторов (повествователей), иерархияповествовательных инстанций (реальныйи абстрактный автор, нарратор, идеальныйи конкретный читатель, образ читателя),образ автора (наделение повествователяили персонажа-повествователя личностными,биографически выверяемыми чертами сцелью игры с читателем) и др. Кроме того,в теории повествования есть и третийплан, обусловленный двумя первыми: этонаправленность повествуемой историии самого повествования – коммуникация,адресность слова. Этот план замыкаетсяна противопоставлении автора и читателя,что отражается в художественном текстев виде различного рода провокацийавтором читателя (акцентированиевымышленности или, наоборот, достоверностиповествуемой истории), авторских масок,повествовательных стратегий «текст втексте», метаповествования (созданияв тексте плана процесса создания этоготекста, разрушение мимезиса),метатекстуальности (предисловия,эпилоги, вставные новеллы и под.), созданиесистемы повествователей с разной точкойзрения на одну и ту же историю или сразным изложением одной и той же историии под. Термин повествование применительно к художественной литературе следует понимать широко как совокупность всех типов речи — повествование, описание, рассуждение, так как собственно художественное и нехудожественное повествование включает все эти типы речи. * Повествование — речевой акт, вербализуемый (озвучиваемый) определённым рассказчиком или же повествователем. Их отличительные черты: * по степени выявленности: рассказчик более личностно обозначен, часто является одновременно героем, очевидцем событий в произведении и даже образом автора (герой-рассказчик, автор-рассказчик); повествователь личностно не обозначен, абстрактен, его функция сводится только к повествованию; * по наличию / отсутствию собственной точки зрения: повествователь — точка зрения его наиболее близка точке зрения автора-творца, но не во всём и не всегда с нею совпадает; иногда отсутствие точки зрения у повествователя заполняется точкой зрения произведения — идеей автор-творца; рассказчик — обладает индивидуальной, эмоциональной, оценочной позицией в произведении, близкой к самостоятельной точке зрения героя, что легко отличает его от позиции автора-творца; * по языковой оформленности:рассказчик часто обозначен формой я-повествования («Я пришёл к нему утром.»), употреблением оценочных, эмоциональных слов, акцентированием события рассказа, явной сниженностью стиля, разговорностью; повествователь в этом отношении нейтрален: личным местоимением я не выражен, словоупотребление имеет отношение к предметному миру и к миру героя, не выражающее прямых оценок событий и героев; отсутствие низкого стиля, за исключением объектных изображений (героев, предметов); язык повествователя максимально приближен к языку автора реального; * по близости / отдалённости от автора реального: рассказчик весьма часто отличен от автора реального (биографического): социальным статусом, уровнем культуры, уровнем владения речью; весьма часто рассказчик намеренно маргинален (неофициален), демонстративно отличен от автора реального с целью сокрытия собственного морального и культурного облика, точки зрения последнего, а также с целью игры с читателем (ирония, самоирония, юмор, комика); повествователь максимально приближен к автору реальному и автору-творцу, но тем не менее с ним так же, как и рассказчик, не совпадает, так как является совсем иной инстанцией; часто близость эта обусловлена нейтральностью позиции по отношению к повествуемому; * по принадлежности к жанру, жанровым разновидностям и формам повествования: рассказчик наблюдается в сказовых формах повествования, рассказах, новеллах, повестях, романах, романах-эпопеях, циклизациях эпических, лирических и лироэпических жанров (жанрово-композиционная форма); повествователь — во всех выше перечисленных жанрах, кроме сказовой формы повествования. Нарратология тесно связана с проблемой автора и авторской идентичности, до сих пор дискуссионной в теории литературы. (ru)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 718763 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 745092998 (xsd:integer)
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (يونيو_2010) السرديات أو علم السرد ((بالإنجليزية: Narratology) (بالفرنسية: Narratologie) هو مجال يهتمّ بدراسة الأجناس السردية (أقصوصة، قصة، رواية، مقامة، نادرة، أسطورة، خرافة...)والسرديات أو علم السرد من المصطلحات التي أبدعتها البنيوية، وكانت بدايته مع الشكلانيين الروس مع فلاديمير بروب (1928 / 1968) في (علم تشكل الحكاية). لكنّ تزيفيتون تودوروف هو من صاغ مصطلح (علم السرد) لأول مرة عام 1969 في كتابه (قواعد الديكاميرون) وعرّفه بـ(علم القصة). تطوّر المبحث السردي على يد نقّاد ودارسين مثل رولان بارت وجيرار جينيت وقريماس وجوليا كريستيفا وغيرهم. (ar)
 • Narratology refers to both the theory and the study of narrative and narrative structure and the ways that these affect our perception. While in principle the word may refer to any systematic study of narrative, in practice its usage is rather more restricted. It is an anglicisation of French narratologie, coined by Tzvetan Todorov (Grammaire du Décaméron, 1969). Narratology is applied retrospectively as well to work predating its coinage. Its theoretical lineage is traceable to Aristotle (Poetics) but modern narratology is agreed to have begun with the Russian Formalists, particularly Vladimir Propp (Morphology of the Folktale, 1928). (en)
 • La narratología es la disciplina semiótica a la que compete el estudio estructural de los relatos, así como su comunicación y recepción.Aunque tiene una larga tradición anterior, los mayores avances en el campo de la narratología se deben al estructuralismo, que subdividió y clasificó los rasgos principales de toda narración. (es)
 • 物語論(ナラトロジー、英語:narratology)は、物語や語りの技術と構造について研究する学問分野である。 物語論には、大きく分けて二つの潮流がある。内容の類型に関心を向けるものと、表現(しばしば「言説」と呼ばれる)の形式に関心を向けるものである。前者はロシア・フォルマリズムに始まり、構造主義と関連を持つ。後者は、古くはアリストテレスの『詩学』、プラトンの『国家』にまで遡るが、20世紀初頭から半ばにかけての英米やドイツ、フランスの研究があり、ロシア・フォルマリズムの紹介を経て、1970年代にジェラール・ジュネットが大成した。 (ja)
 • De narratologie is een tekstbenadering in de literaire kritiek en in de antropologie, die het vertellen (of de vertelwijze) van verhalen als haar studieobject kiest. De narratologie in wijde zin omvat zowel de verhaaltheorie als de verteltheorie. Deze houden zich bezig met verhalen. Een verhaal is een eenheid en samenhang vertonende geschiedenis (een reeks van met elkaar logisch en chronologisch verbonden gebeurtenissen), die door een verteller gepresenteerd wordt. (nl)
 • 敘事學(英语:narratology)是關於敘事、敘事結構及這兩者如何影響我們的知覺的理論及研究。托多洛夫(Tzvetan Todorov)在他的《十日譚的文法(Grammaire du Décaméron)》(1969年)中創造了這個詞(法语:narratologie)。 敘事學的研究對象是各種被敘述後的文本(narrated text),包括了虛構文體(文學、詩等)及紀實文體(史學、學術出版品等),也包括了戲劇結構、情節發展工具、角色描寫、場景、類型及文學技巧。雖然“敘事學”一詞常被用在虛構文本上,但這並不代表紀實文本及其它形式的虛構(戏剧、電影、電子娛樂等)在敘事學的研究領域之外。 敘事學重要的次主題有包括了對連續性、真實性、“懸置不信”(suspension of disbelief)(參見“第四面牆”)的研究。 (zh)
 • Die Erzähltheorie oder Erzählforschung ist eine interdisziplinäre Methode der Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften und Sozialwissenschaften, die eine systematische Beschreibung der Darstellungsform eines Erzähltextes anstrebt. Die englische Bezeichnung lautet „narratology“, die französische „narratologie“. Deshalb taucht auch im Deutschen der Begriff Narratologie auf. Die Bezeichnung „Narrativik“ hat sich dagegen nicht allgemein durchgesetzt. (de)
 • La narratologie (science de la narration) est la discipline qui étudie les techniques et les structures narratives mises en œuvre dans les textes littéraires (ou d'autres formes de récit). Les premiers travaux en narratologie des études littéraires modernes proviennent du formalisme russe et tout particulièrement des travaux de Victor Chklovski et de Boris Eichenbaum.L'étude systématique de la morphologie des contes russes par Vladimir Propp connait une bonne diffusion en France, parallèlement aux travaux (en particulier le schéma actantiel) d'Algirdas Julien Greimas. (fr)
 • Il termine narratologia fu coniato dal filosofo Tzvetan Todorov (nel 1969) per indicare lo studio delle strutture narrative. Angelo Marchese, nel 1983 scriveva:"La narratologia è una disciplina ancora in fieri... è un campo di studi tutt'altro che omogeneo, con interessi e intendimenti assai disparati, che vanno dalla ricerca di una logica potenzialmente universale del racconto al sondaggio della tecnica narrativa, dalla elaborazione di una rigorosa e monistica metodologia a un più duttile scandaglio interdisciplinare". Oggi si può invece dire che la disciplina abbia esaurito la sua carica innovativa, al punto che trova scarsissima pratica nelle aule universitarie, mentre rimane largamente praticata nell'insegnamento medio inferiore e nel biennio dei licei come studio propedeutico a un app (it)
 • Narratologia – dział nauki poświęcony badaniom nad opowiadaniem fabuł (literackim – ustnym bądź pisanym, filmowym, komiksowym i każdym innym). Badania narratologiczne oparte są na metodzie strukturalnej. Centralne dla narratologii jest rozróżnienie warstwy narracyjnej danego tekstu od jego głębokiej struktury formalnej. Badania narratologiczne szczególny nacisk kładą na drugi z tych komponentów, podkreślając, że to właśnie struktura jest elementem każdorazowo generującym konkretne sensy (treść fabularną). Badanie struktury formalnej jest tu rozumiane jako wyodrębnienie zestawu pewnych elementów fabularnych (postaci, wydarzenia) i relacji, które zachodzą między nimi (chronologia i inne zależności), a także analiza występowania w tekście pewnych kategorii gramatycznych (np. czasu) i ich wpły (pl)
 • A Narratologia é o estudo das narrativas de ficção e não-ficção (como a História e a reportagem), por meio de suas estruturas e elementos. É um campo de estudos particularmente útil para a dramaturgia e o roteiro de audiovisual (cinema, quadrinhos e TV). A narratologia foi consolidada como ciência por pesquisadores franceses (como Roland Barthes) e pela chamada Escola Formalista Russa, de A.J. Greimas, Vladimir Propp e outros. Outro notório estudioso da narratologia é o italiano Umberto Eco. (pt)
 • Нарратология, теория нарратива, теория повествования — научная дисциплина, изучающая повествование в целом. Нарратология ставит перед собой задачи выявления общих черт различных нарративов, определения различий между ними, систематизации законов создания и развития нарративов. Нарратология подразделяется на классическую (в которой признаком нарративности является присутствие нарратора) и структуалистическую (в которой нарративность определяется по развитию ситуации во времени, в противоположность описательному тексту). Их отличительные черты: (ru)
rdfs:label
 • Narratology (en)
 • سرديات (ar)
 • Erzähltheorie (de)
 • Narratología (es)
 • Narratologie (fr)
 • Narratologia (it)
 • 物語論 (ja)
 • Narratologie (nl)
 • Narratologia (pl)
 • Narratologia (pt)
 • Нарратология (ru)
 • 敘事學 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:mainInterest of
is dbo:movement of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of