Michał Rutkowski (born October 20, 1959 in Warsaw, Poland) is a Polish economist and a World Bank Senior Director for Social Protection, Labor and Jobs in Washington, DC. He was recently a Director for Multilateral Organizations (2015-16) and before he was World Bank Country Director for the Russian Federation and a Resident Representative in Moscow (2012-15). He is a former Director for human development (education, health and social protection) in the South Asia region of the World Bank. He is the highest-ranked Polish official at the World Bank headquarters in Washington, DC, and also a former Director of the Office for Social Security Reform in the Government of Poland (1996–97), as well as a co-author of the design of the new Polish pension system. A graduate of the Warsaw School of E

Property Value
dbo:abstract
 • Michał Rutkowski (ur. 20 października 1959 w Warszawie) – polski ekonomista. Absolwent Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie (1978), absolwent Szkoły Głównej Handlowej (magister 1982, doktor nauk ekonomicznych 1987), studia podyplomowe w London School of Economics (1989–1990) i Harvard Business School (1999). Dyrektor Naczelny Globalnej Praktyki Zabezpieczenia Spolecznego i Pracy w Banku Światowym w Waszyngtonie. Przedtem (2015-2016) Dyrektor odpowiadający za Organizacje Międzynarodowe. Były Dyrektor ds. Rosji i stały przedstawiciel Banku Światowego w Moskwie (2012-2015), były dyrektor ds. polityki społecznej w regionie Azji Południowej Banku Światowego odpowiadający m.in. za wsparcie Banku Światowego dla systemów edukacji, zdrowia i zabezpieczenia społecznego w Indiach, Pakistanie, Bangladeszu, Afganistanie, Sri Lance, Nepalu, Bhutanie i Malediwach (2008-2012). Najwyższy rangą polski urzędnik w centrali Banku Światowego w Waszyngtonie. Współautor reformy systemu emerytalnego w Polsce, pierwszy dyrektor biura pełnomocnika rządu do spraw reformy systemu zabezpieczenia społecznego w Polsce (1996–1997). Przed rozpoczęciem pracy w Banku Światowym w 1990 roku Rutkowski był adiunktem w Katedrze Polityki Gospodarczej Szkoły Głównej Handlowej. Prowadził też badania naukowe nad ekonomią pracy, makroekonomią, edukacją, wzrostem i produktywnością w Centre for Labour Economics i Centre for Economic Performance w London School of Economics w Londynie. Jako członek sekretariatu Konsultacyjnej Rady Gospodarczej zajmował się też wczesnymi analizami i doradztwem w zakresie transformacji społeczno-gospodarczej w Polsce i jej konsekwencji dla rynku pracy, zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego. Realizował też swoje interdyscyplinarne zainteresowania jako członek-założyciel i przewodniczący Koła Młodych przy Polskim Towarzystwie Współpracy z Klubem Rzymskim i aktywny uczestnik działań Brytyjskiego Oddziału Klubu Rzymskiego. Po rozpoczęciu pracy w Banku Światowym w Waszyngtonie w końcu 1990 roku Rutkowski zajmował się początkowo problemami finansów publicznych w Tanzanii i społecznych konsekwencji masowych migracji wewnętrznych w Chinach. Od 1992 roku skoncentrował się jednak nad transformacją społeczno-gospodarczą Europy Środkowo-Wschodniej a w szczególności jej konsekwencjami dla funkcjonowania rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. Był ściśle związany z wczesnymi wysiłkami reformatorskimi w dziedzinie reform emerytalnych w krajach bałtyckich, Ukrainie i Bułgarii, a także z reformą systemu federalizmu fiskalnego w Rosji. W 1996 roku Rutkowski wziął urlop w Banku Światowym i powrócił do Warszawy aby objąć przywództwo grupy reformatorów (m.in. Marek Góra, Wojciech Misiąg, Aleksandra Wiktorow, Andrzej Bratkowski, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Krzysztof Pater, Ryszard Petru) przygotowującej nowatorską reformę systemu emerytalnego w Polsce, zakładającą m.in. odejście od tradycyjnego repartycyjnego systemu zdefiniowanego świadczenia na rzecz nowoczesnego i długookresowo stabilnego systemu zdefiniowanej składki z istotnym filarem kapitałowym obsługiwanym przez prywatne fundusze emerytalne. Z poparciem ówczesnych pełnomocników rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego, Andrzeja Bączkowskiego i Jerzego Hausnera oraz ministrów finansów Grzegorza Kołodko i Marka Belki pierwsza część pakietu reform została przegłosowana przez Parlament RP w 1997 roku, a druga część w 1998 roku (z Ewą Lewicką jako pełnomocnikiem, Leszkiem Balcerowiczem jako ministrem finansów i Markiem Górą jaką następcą Rutkowskiego na stanowisku dyrektora biura pełnomocnika rządu ds. reformy zabezpieczenia społecznego), otwierając drogę do wprowadzenia nowego systemu emerytalnego w Polsce z dniem 1 stycznia 1999 roku. Po powrocie do Banku Światowego w latach 1998–2004 Rutkowski kierował wydziałem Banku Światowego zajmującym się pomocą w zakresie reform ubezpieczeń społecznych, rynku pracy i pomocy społecznej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, byłego Związku Radzieckiego i Turcji. To w tym czasie i często w bliskiej współpracy z Bankiem Światowym szereg krajów Europy Środkowo-Wschodniej wprowadziło nowatorskie reformy systemów ubezpieczeń społecznych, m.in. Łotwa, Estonia, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria i Turcja, a także Rosja, Kazachstan i częściowo Ukraina. W latach 2004–2008 Rutkowski był dyrektorem ds. polityki społecznej w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w Banku Światowym. Prace jego zespołu koncentrowały się na reformach systemu edukacji i zatrudnienia, wzmocnieniu systemu ochrony zdrowia i rozszerzeniu zasięgu systemów zabezpieczenia społecznego w jednym z najbardziej narażonym na konflikt zbrojny rejonie świata (obejmującym m.in. Irak, Iran, Jemen i Palestynę). Rutkowski jest autorem wielu publikacji w dziedzinie rynku pracy i zabezpieczenia społecznego. M.in. jest współautorem pierwszej kompleksowej analizy dostosowań na rynku pracy w okresie transformacji ("Labor Markets: Wages and Employment", z R. Jackman, [W:] "Labor Markets and Social Policy in Central and Eastern Europe: The Transition and Beyond", Nicholas Barr (red.), Oxford University Press 1994). Pisał i współredagował Raport o Rozwoju Świata 1995 (World Development Report) skoncentrowany na zagadnieniach rynku pracy. Jest współredaktorem tomu o reformach emerytalnych w Europie ("Pension Reform in Europe: Progress and Process", z R. Holzmannem i M. Orensteinem (red.), Bank Światowy 2003) i współautorem studium o reformach emerytalnych w Europie Środkowo-Wschodniej ("Pensions", z Nicholas Barr. [W:] "Labor Market and Social Policy in Central and Eastern Europe: the Accession and Beyond", pod redakcją Nicholasa Barra, Bank Światowy 2005). Jego obecne zainteresowania w dziedzinie reform polityki publicznej koncentrują się na zasięgu systemów zabezpieczenia społecznego, ekonomii politycznej reform społecznych i zarządzania zmianą. Rutkowski jest synem Jerzego Rutkowskiego (1914–1989), "Michała Kmity", żołnierza ZWZ i Armii Krajowej i szefa Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych w okresie okupacji i powstania warszawskiego. (pl)
 • Michał Rutkowski (born October 20, 1959 in Warsaw, Poland) is a Polish economist and a World Bank Senior Director for Social Protection, Labor and Jobs in Washington, DC. He was recently a Director for Multilateral Organizations (2015-16) and before he was World Bank Country Director for the Russian Federation and a Resident Representative in Moscow (2012-15). He is a former Director for human development (education, health and social protection) in the South Asia region of the World Bank. He is the highest-ranked Polish official at the World Bank headquarters in Washington, DC, and also a former Director of the Office for Social Security Reform in the Government of Poland (1996–97), as well as a co-author of the design of the new Polish pension system. A graduate of the Warsaw School of Economics (MSc 1982, PhD 1987), with post-graduate studies at the London School of Economics (1989–90) and Harvard Business School (1999). Before joining the World Bank in 1990 Rutkowski was an assistant professor at the Warsaw School of Economics and did research work in the area of labor economics, macroeconomics, education, business development and productivity in the Centre for Labour Economics and the Centre for Economic Performance at the London School of Economics. As a member of the secretariat of the Consultative Economic Council to the Polish government he also advised on early issues of economic and social transition to a market economy in Poland. He was also involved in interdisciplinary development endeavors as a member of the Polish Association for the Club of Rome and the British Association for the Club of Rome. In the World Bank in the period 1990–96, he initially worked on public finance issues in Tanzania and economic and social consequences of mass migration in China. From 1992 onwards he focused, however, on economic and social transition to a market economy in Central and Eastern Europe and former Soviet Union, with a particular emphasis on labor market adjustments and social security system reforms. Before joining the Polish government on leave from the World Bank in 1996, he was closely associated with early work on pension reforms in the Baltic States, Ukraine and Bulgaria, as well as with the reforms of the fiscal federalism in the Russian Federation (see "Federal Transfers in Russia and their Impact on Regional Revenues and Incomes", with Ph. Le Houerou, Comparative Economic Studies, 1996 (vol. XXXVIII), No. 2/3 (Summer/Fall), pp. 21–44). In the period 1996–97, Rutkowski led the team of Polish reformers (i.a. Marek Góra, Wojciech Misiąg, Aleksandra Wiktorow, Andrzej Bratkowski, Krzysztof Pater, Agnieszka Chłoń-Domińczak, Ryszard Petru) that prepared a path-breaking pension reform package in Poland. The reform entailed a move away from a traditional pay-as-you-go defined-benefit pension system towards a modern and self-sustainable system based on principles of defined contributions and partial pre-funding. With strong support of the Plenipotentiaries for Pension Reform (Andrzej Bączkowski and Jerzy Hausner) and ministers of finance (Grzegorz Kołodko and Marek Belka) the first laws of the reform package were passed in 1997, and the second batch in 1998 (with Ewa Lewicka as the Plenipotentiary, Leszek Balcerowicz as the minister of finance, and Marek Góra as Rutkowski's successor as director of the Office for Social Security Reform) to clear the way for the new pension reform to start on January 1, 1999. From 1998 to 2004, back in the World Bank, as sector manager for social protection, Rutkowski led a team of professionals working on pensions, labor markets and social assistance reforms in 28 countries of Central and Eastern Europe and former Soviet Union, as well as in Turkey. During this period a wave of social security reforms swept Central and Eastern Europe, including reforms in Latvia, Estonia, Slovak Republic, Bulgaria, Croatia, Rumunia and Turkey. In the period 2004–08 Rutkowski was director for human development in the Middle East and North Africa region of the World Bank with his team focusing closely on education reforms, strengthening health systems and expanding and modernizing social security coverage in a volatile region. Rutkowski has edited and authored books and articles on subjects of social security and labor markets, including a first comprehensive review of labor markets in transition economies "Labor Markets: Wages and Employment" (with R. Jackman) [in:] "Labor Market and Social Policy in Central and Eastern Europe", Oxford University Press 1994, as well as e.g. World Development Report 1995 on labor markets (member of the core writing team), "Pension Reform in Europe: Progress and Process" (with R. Holzmann and M. Orenstein), World Bank 2003, and "Pensions" (with N. Barr) [in:] "Labor Market and Social Policy in Central and Eastern Europe", World Bank 2005. His current public policy reform interests include social security coverage, political economy of social reforms and managing public policy change. Rutkowski is a son of Jerzy Rutkowski (1914–89), an officer of Polish Home Army and a manager of the largest covert printing house (TWZW) during Nazi occupation and Warsaw Uprising, 1940–44. (en)
dbo:birthDate
 • 1959-10-20 (xsd:date)
dbo:wikiPageID
 • 20904410 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 732428645 (xsd:integer)
dct:description
 • Polish economist (en)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Michał Rutkowski (ur. 20 października 1959 w Warszawie) – polski ekonomista. Absolwent Liceum im. Jana Zamoyskiego w Warszawie (1978), absolwent Szkoły Głównej Handlowej (magister 1982, doktor nauk ekonomicznych 1987), studia podyplomowe w London School of Economics (1989–1990) i Harvard Business School (1999). Rutkowski jest synem Jerzego Rutkowskiego (1914–1989), "Michała Kmity", żołnierza ZWZ i Armii Krajowej i szefa Tajnych Wojskowych Zakładów Wydawniczych w okresie okupacji i powstania warszawskiego. (pl)
 • Michał Rutkowski (born October 20, 1959 in Warsaw, Poland) is a Polish economist and a World Bank Senior Director for Social Protection, Labor and Jobs in Washington, DC. He was recently a Director for Multilateral Organizations (2015-16) and before he was World Bank Country Director for the Russian Federation and a Resident Representative in Moscow (2012-15). He is a former Director for human development (education, health and social protection) in the South Asia region of the World Bank. He is the highest-ranked Polish official at the World Bank headquarters in Washington, DC, and also a former Director of the Office for Social Security Reform in the Government of Poland (1996–97), as well as a co-author of the design of the new Polish pension system. A graduate of the Warsaw School of E (en)
rdfs:label
 • Michał Rutkowski (ekonomista) (pl)
 • Michał Rutkowski (en)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:gender
 • male (en)
foaf:givenName
 • Michał (en)
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Michał Rutkowski (en)
foaf:surname
 • Rutkowski (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of