Lysozymes, also known as muramidase or N-acetylmuramide glycanhydrolase, are glycoside hydrolases. These are enzymes (EC 3.2.1.17) that damage bacterial cell walls by catalyzing hydrolysis of 1,4-beta-linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetyl-D-glucosamine residues in a peptidoglycan and between N-acetyl-D-glucosamine residues in chitodextrins. Lysozyme is abundant in a number of secretions, such as tears, saliva, human milk, and mucus. It is also present in cytoplasmic granules of the macrophages and the polymorphonuclear neutrophils (PMNs). Large amounts of lysozyme can be found in egg white. C-type lysozymes are closely related to alpha-lactalbumin in sequence and structure, making them part of the same family. In humans, the lysozyme enzyme is encoded by the LYZ gene.

Property Value
dbo:abstract
 • Lysozymes, also known as muramidase or N-acetylmuramide glycanhydrolase, are glycoside hydrolases. These are enzymes (EC 3.2.1.17) that damage bacterial cell walls by catalyzing hydrolysis of 1,4-beta-linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetyl-D-glucosamine residues in a peptidoglycan and between N-acetyl-D-glucosamine residues in chitodextrins. Lysozyme is abundant in a number of secretions, such as tears, saliva, human milk, and mucus. It is also present in cytoplasmic granules of the macrophages and the polymorphonuclear neutrophils (PMNs). Large amounts of lysozyme can be found in egg white. C-type lysozymes are closely related to alpha-lactalbumin in sequence and structure, making them part of the same family. In humans, the lysozyme enzyme is encoded by the LYZ gene. (en)
 • Lysozym (auch Muramidase) ist ein Enzym, das β-1,4-glykosidische Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure- (NAM) und N-Acetylglucosaminresten (NAG) in Peptidoglykanen, aus Zuckerderivaten und Peptiden aufgebauten Makromolekülen, hydrolysiert. Lysozyme kommen als Teil des angeborenen Immunsystems bei Tieren vor und können außerdem in Pflanzen, Pilzen, Bakterien und bei Bakteriophagen gefunden werden. Beim Menschen führen Mutationen im LYZ-Gen zu einer seltenen erblichen Form der Amyloidose. (de)
 • La lisozima, también llamada muramidasa, es una enzima de 14,4 kilodalton que daña las células bacterianas catalizando la hidrólisis de las uniones beta 1,4 entre los residuos de ácido N-acetilmurámico y N-acetil-D-glucosamina en un peptidoglicano. La lisozima es abundante en numerosas secreciones como la saliva, las lágrimas y el moco. Está presente también en los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos polimorfonucleares PMN. Una gran cantidad de esta enzima puede hallarse en las claras de huevo. La lisozima es una enzima presente en las lágrimas y la saliva en donde actúa como una barrera frente a las infecciones. También es muy abundante en la clara del huevo, de donde se extrae para su uso industrial, en particular para el control de las bacterias lácticas en los vinos. La lisozima fue descubierta por Fleming, el mismo que descubrió la penicilina. Además de encontrarse en la saliva y en las lágrimas, la lisozima está presente en el bazo, los pulmones, los leucocitos, el plasma, la leche y el cartílago. La deficiencia en lisozima, debida a mutaciones en el gen LYZ situado en el cromosoma 12, ha sido asociada a displasias esqueléticas y a un aumento de la propensión a las infecciones. (es)
 • ليزوزيم(بالإنجليزية: lysozyme) رقمه الكيميائي (EC 3.2.1.17)هو إنزيم يقوم بتسريع هدم جدار الخلاية الخاصة ببعض الجراثيم. (ar)
 • Le lysozyme est une protéine globulaire formée de 130 acides aminés (chez l'être humain), que l'on rencontre dans un certain nombre de sécrétions (larmes, salive, lait maternel, mucus...) et dans le blanc d'œuf (129 acides aminés chez le poulet) , chez de nombreuses espèces d'animaux, dont insectes et acariens. Il s'agit d'une hydrolase acide (EC 3.2.1.17) sécrétée par les granulocytes et les monocytes. Elle détruit la paroi bactérienne en catalysant l'hydrolyse des peptidoglycanes la constituant. Cette propriété a incité certains auteurs à la qualifier d'antibiotique corporel. Cette protéine a été découverte par Alexander Fleming en 1922. Le lysozyme de blanc d'œuf (type-C) possède une saveur sucrée 200 fois plus intense que celle de la protéine édulcorante thaumatine (au seuil de perception). LysozymeFichier:Lysozyme.png Structure tertiaire du lysozyme d'œuf de poule (PDB 132l) Lysozyme de type c / α-LactalbumineFichier:PDB 1dkj EBI.jpg Lysozyme de colin de Virginie (PDB 1DKJ) (fr)
 • Il lisozima è un enzima di 14,4 kilodalton presente in tessuti animali dotato di attività battericida. Lede la parete batterica di alcuni batteri (Gram +) catalizzando l'idrolisi del legame beta 1,4 tra l'acido N-acetilmuramico (NAM) e la N-acetilglucosamina (NAG) che sono la componente principale del peptidoglicano.È abbondantemente presente in numerose secrezioni animali e umane come le lacrime (fanno eccezione quelle dei bovini) e nella saliva. Si trova in concentrazioni elevate anche nell'albume d'uovo.Il lisozima, legandosi alla superficie batterica, ne riduce la carica elettrica negativa superficiale, rendendo più facile la fagocitosi del batterio, prima che intervengano le opsonine del sistema immunitario. (it)
 • リゾチーム(Lysozyme,EC 3.2.1.17)とは、真正細菌の細胞壁を構成する多糖類を加水分解する酵素である。この作用があたかも細菌を溶かしているように見えることから溶菌酵素とも呼ばれる。ヒトの場合涙や鼻汁、母乳などに含まれている。工業的には卵白から抽出したリゾチームが食品や医薬品に応用されている。この酵素は1922年にアレクサンダー・フレミング(ペニシリンの発見でノーベル医学生理学賞を受賞した著明な細菌学者、Alexander Fleming)によって発見され、溶菌をあらわすlysisと、酵素をあらわすenzymeからLysozymeと命名された。 (ja)
 • Lysozymen, ook wel muramidasen genoemd, zijn enzymen die de wand van een bacterie aanvallen. Ze komen voor in traanvocht, bloed, speeksel, eieren, enz. en ze worden vaak gevonden in witte bloedcellen. Lysozymen hebben een lyserende werking op sommige bacteriën. Het enzym wordt gevormd door neutrofielen, granulocyten (en de voorgangers van dit stadium), monocyten en macrofagen. Een hogere concentratie lysozymen ontstaat bij chronische ontstekingen, zoals bij tuberculose en sarcoïdose. Ook bij celwoekeringen, zoals bij leukemie, ontstaan er meer lysozymen. Lysozym wordt als voedingsenzym verkregen uit kippeneiwit. Het E-nummer van lysozym is E1105. Lysozym mag sedert 2012 in de Europese Unie gebruikt worden als conserveermiddel in bier, dat niet gepasteuriseerd of steriel gefiltreerd wordt. Lysozym remt de groei van melkzuurbacteriën in het bier. (nl)
 • Lizozym, muramidaza (ang. lysozyme) – białko kationowe o masie 14,4 kDa, które ma właściwości enzymu hydrolitycznego rozkładającego peptydoglikan ściany komórkowej bakterii. Strukturę pierwszorzędową lizozymu stanowi łańcuch polipeptydowy złożony ze 129 aminokwasów. Miejsce aktywne lizozymu stanowią dwie reszty aminokwasowe: glutaminianu 35 i asparaginianu 52, oddalone od siebie w sekwencji aminokwasów lecz położone względnie blisko siebie w przestrzeni. Lizozym stanowi jeden z mechanizmów nieswoistej odporności (odpowiedź immunologiczna). Został odkryty w 2. dekadzie XX wieku przez Alexandra Fleminga. Występuje w ziarnistościach dojrzałych granulocytów, monocytów oraz makrofagów. Znajduje się także w większości płynów tkankowych, oprócz: moczu, potu i płynu mózgowo-rdzeniowego. Lizozym wywiera działanie przeciwbakteryjne poprzez destrukcyjny wpływ na ścianę komórkową bakterii. Działanie lizozymu polega na rozrywaniu wiązań glikozydowych pomiędzy cząsteczkami kwasu N-acetylomuraminowego (NAM) i N-acetyloglukozaminą (NAG). Mechanizm działania lizozymu polega na hydrolizie wiązań β-1,4-glikozydowych pomiędzy cząsteczkami NAM i NAG w taki sposób, że atom tlenu wiązania glikozydowego pozostaje przy cząsteczce NAG, podczas gdy cząsteczka NAM otrzymuje grupę OH z cząsteczki wody. Proces ten biegnie zgodnie z mechanizmem substytucji nukleofilowej pierwszego rzędu SN1. Substytucja SN1 biegnie przez utworzenie karbokationu, który ma strukturę płaską trójkątną, a atom węgla C1 cząsteczki NAM przyjmuje hybrydyzację sp2. Tylko takie odkształcenie pierścienia glukopiranozowego pozwala na aktywność katalityczną lizozymu w jego miejscu aktywnym.Działanie lizozymu jest najwyższe przy pH bliskim 5. Tylko w takim środowisku reszta kwasu glutaninowego 35 jest w postaci protonowanej ( –COOH), a reszta kwasu asparaginowego 52 jest w postaci anionu (COO–). Bakterie Gram-ujemne (G-) są bardziej odporne na lizozym, ze względu na występowanie u nich zewnętrznej błony komórkowej, ściana komórkowa jest w tym typie bakterii częściowo rozłożona i taka forma nosi nazwę sferoplastu. Bakterie Gram-dodatnie (G+), pozbawione ściany komórkowej, noszą nazwę protoplastu i wykazują wszystkie czynności życiowe. Całkowite jej zniszczenie ma miejsce w roztworach hipotonicznych (gradient stężeń). (pl)
 • Lisozima é uma proteína descoberta pelo médico escocês Alexander Fleming em 1922, com sua estrutura tridimensional definida por David Chilton Phillips e colegas em 1965. É encontrada nas lágrimas e no muco dos seres humanos, é também produzida pelas bactérias e por outros organismos. Ela digere certos carboidratos de alto peso molecular; assim as bactérias que contém esses carboidratos na estrutura de sua parede celular desintegram-se ou partem-se sob a ação da lisozima. A lisozima destrói o esqueleto glicosídico do peptidioglicano, ou seja, destrói a camada protetora de muitas bactérias. (pt)
 • Лизоци́м (мурамидаза, англ. lysozyme, КФ 3.2.1.17) — антибактериальный агент, фермент класса гидролаз, разрушающий клеточные стенки бактерий путём гидролиза пептидогликана клеточной стенки бактерий муреина. Главным образом, лизоцим получают из белка куриных яиц. Также аналогичные ферменты содержатся в организмах животных, в первую очередь, в местах соприкосновения с окружающей средой — в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, слёзной жидкости, грудном молоке, слюне, слизи носоглотки и т. д.В больших количествах лизоцимы содержатся в слюне, чем объясняются её антибактериальные свойства.В грудном молоке человека концентрация лизоцима весьма высока (около 400 мг/л). Это намного больше, чем в коровьем. При этом концентрация лизоцима в грудном молоке не снижается со временем, через полгода после рождения ребёнка она начинает возрастать. (ru)
 • 溶菌酶(英文名称:Lysozyme,又譯溶解酶)是一个分子量为14.4kDa的酶,它經由催化肽聚糖中N-乙酰胞壁酸和N-乙酰氨基葡萄糖残基间和壳糊精中N-乙酰葡糖胺残基间的1,4-β链的水解,而破坏细菌的细胞壁。一些人体细胞分泌液中含有溶菌酶在,如唾液、眼泪、鼻涕;溶菌酶也存在于粒線體中的细胞质颗粒体和蛋清中。 (zh)
dbo:ecNumber
 • 3.2.1.17
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 541957 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744538945 (xsd:integer)
dbp:caption
 • Lysozyme crystals stained with methylene blue.
dbp:casNumber
 • 9001 (xsd:integer)
dbp:goCode
 • 3796 (xsd:integer)
dbp:iubmbEcNumber
 • 3 (xsd:integer)
dbp:width
 • 294 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Lysozymes, also known as muramidase or N-acetylmuramide glycanhydrolase, are glycoside hydrolases. These are enzymes (EC 3.2.1.17) that damage bacterial cell walls by catalyzing hydrolysis of 1,4-beta-linkages between N-acetylmuramic acid and N-acetyl-D-glucosamine residues in a peptidoglycan and between N-acetyl-D-glucosamine residues in chitodextrins. Lysozyme is abundant in a number of secretions, such as tears, saliva, human milk, and mucus. It is also present in cytoplasmic granules of the macrophages and the polymorphonuclear neutrophils (PMNs). Large amounts of lysozyme can be found in egg white. C-type lysozymes are closely related to alpha-lactalbumin in sequence and structure, making them part of the same family. In humans, the lysozyme enzyme is encoded by the LYZ gene. (en)
 • Lysozym (auch Muramidase) ist ein Enzym, das β-1,4-glykosidische Bindungen zwischen N-Acetylmuraminsäure- (NAM) und N-Acetylglucosaminresten (NAG) in Peptidoglykanen, aus Zuckerderivaten und Peptiden aufgebauten Makromolekülen, hydrolysiert. Lysozyme kommen als Teil des angeborenen Immunsystems bei Tieren vor und können außerdem in Pflanzen, Pilzen, Bakterien und bei Bakteriophagen gefunden werden. Beim Menschen führen Mutationen im LYZ-Gen zu einer seltenen erblichen Form der Amyloidose. (de)
 • ليزوزيم(بالإنجليزية: lysozyme) رقمه الكيميائي (EC 3.2.1.17)هو إنزيم يقوم بتسريع هدم جدار الخلاية الخاصة ببعض الجراثيم. (ar)
 • Il lisozima è un enzima di 14,4 kilodalton presente in tessuti animali dotato di attività battericida. Lede la parete batterica di alcuni batteri (Gram +) catalizzando l'idrolisi del legame beta 1,4 tra l'acido N-acetilmuramico (NAM) e la N-acetilglucosamina (NAG) che sono la componente principale del peptidoglicano.È abbondantemente presente in numerose secrezioni animali e umane come le lacrime (fanno eccezione quelle dei bovini) e nella saliva. Si trova in concentrazioni elevate anche nell'albume d'uovo.Il lisozima, legandosi alla superficie batterica, ne riduce la carica elettrica negativa superficiale, rendendo più facile la fagocitosi del batterio, prima che intervengano le opsonine del sistema immunitario. (it)
 • リゾチーム(Lysozyme,EC 3.2.1.17)とは、真正細菌の細胞壁を構成する多糖類を加水分解する酵素である。この作用があたかも細菌を溶かしているように見えることから溶菌酵素とも呼ばれる。ヒトの場合涙や鼻汁、母乳などに含まれている。工業的には卵白から抽出したリゾチームが食品や医薬品に応用されている。この酵素は1922年にアレクサンダー・フレミング(ペニシリンの発見でノーベル医学生理学賞を受賞した著明な細菌学者、Alexander Fleming)によって発見され、溶菌をあらわすlysisと、酵素をあらわすenzymeからLysozymeと命名された。 (ja)
 • Lisozima é uma proteína descoberta pelo médico escocês Alexander Fleming em 1922, com sua estrutura tridimensional definida por David Chilton Phillips e colegas em 1965. É encontrada nas lágrimas e no muco dos seres humanos, é também produzida pelas bactérias e por outros organismos. Ela digere certos carboidratos de alto peso molecular; assim as bactérias que contém esses carboidratos na estrutura de sua parede celular desintegram-se ou partem-se sob a ação da lisozima. A lisozima destrói o esqueleto glicosídico do peptidioglicano, ou seja, destrói a camada protetora de muitas bactérias. (pt)
 • 溶菌酶(英文名称:Lysozyme,又譯溶解酶)是一个分子量为14.4kDa的酶,它經由催化肽聚糖中N-乙酰胞壁酸和N-乙酰氨基葡萄糖残基间和壳糊精中N-乙酰葡糖胺残基间的1,4-β链的水解,而破坏细菌的细胞壁。一些人体细胞分泌液中含有溶菌酶在,如唾液、眼泪、鼻涕;溶菌酶也存在于粒線體中的细胞质颗粒体和蛋清中。 (zh)
 • La lisozima, también llamada muramidasa, es una enzima de 14,4 kilodalton que daña las células bacterianas catalizando la hidrólisis de las uniones beta 1,4 entre los residuos de ácido N-acetilmurámico y N-acetil-D-glucosamina en un peptidoglicano. La lisozima es abundante en numerosas secreciones como la saliva, las lágrimas y el moco. Está presente también en los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos polimorfonucleares PMN. Una gran cantidad de esta enzima puede hallarse en las claras de huevo. (es)
 • Le lysozyme est une protéine globulaire formée de 130 acides aminés (chez l'être humain), que l'on rencontre dans un certain nombre de sécrétions (larmes, salive, lait maternel, mucus...) et dans le blanc d'œuf (129 acides aminés chez le poulet) , chez de nombreuses espèces d'animaux, dont insectes et acariens. Il s'agit d'une hydrolase acide (EC 3.2.1.17) sécrétée par les granulocytes et les monocytes. Elle détruit la paroi bactérienne en catalysant l'hydrolyse des peptidoglycanes la constituant. Cette propriété a incité certains auteurs à la qualifier d'antibiotique corporel. (fr)
 • Lysozymen, ook wel muramidasen genoemd, zijn enzymen die de wand van een bacterie aanvallen. Ze komen voor in traanvocht, bloed, speeksel, eieren, enz. en ze worden vaak gevonden in witte bloedcellen. Lysozymen hebben een lyserende werking op sommige bacteriën. Het enzym wordt gevormd door neutrofielen, granulocyten (en de voorgangers van dit stadium), monocyten en macrofagen. Een hogere concentratie lysozymen ontstaat bij chronische ontstekingen, zoals bij tuberculose en sarcoïdose. Ook bij celwoekeringen, zoals bij leukemie, ontstaan er meer lysozymen. (nl)
 • Lizozym, muramidaza (ang. lysozyme) – białko kationowe o masie 14,4 kDa, które ma właściwości enzymu hydrolitycznego rozkładającego peptydoglikan ściany komórkowej bakterii. Strukturę pierwszorzędową lizozymu stanowi łańcuch polipeptydowy złożony ze 129 aminokwasów. Miejsce aktywne lizozymu stanowią dwie reszty aminokwasowe: glutaminianu 35 i asparaginianu 52, oddalone od siebie w sekwencji aminokwasów lecz położone względnie blisko siebie w przestrzeni. (pl)
 • Лизоци́м (мурамидаза, англ. lysozyme, КФ 3.2.1.17) — антибактериальный агент, фермент класса гидролаз, разрушающий клеточные стенки бактерий путём гидролиза пептидогликана клеточной стенки бактерий муреина. Главным образом, лизоцим получают из белка куриных яиц. Также аналогичные ферменты содержатся в организмах животных, в первую очередь, в местах соприкосновения с окружающей средой — в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта, слёзной жидкости, грудном молоке, слюне, слизи носоглотки и т. д.В больших количествах лизоцимы содержатся в слюне, чем объясняются её антибактериальные свойства.В грудном молоке человека концентрация лизоцима весьма высока (около 400 мг/л). Это намного больше, чем в коровьем. При этом концентрация лизоцима в грудном молоке не снижается со временем, через полг (ru)
rdfs:label
 • ليزوزيم (ar)
 • Lysozyme (en)
 • Lysozym (de)
 • Lisozima (es)
 • Lysozyme (fr)
 • Lisozima (it)
 • リゾチーム (ja)
 • Lysozym (nl)
 • Lizozym (pl)
 • Lisozima (pt)
 • Лизоцим (ru)
 • 溶菌酶 (zh)
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Lysozyme (en)
is dbo:knownFor of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of