Lycurgus (/laɪˈkɜːrɡəs/; Greek: Λυκοῦργος, Lykoûrgos, Ancient Greek: [lykôrɡos] c. 900 – 800 BC) was the legendary lawgiver of Sparta who established the military-oriented reformation of Spartan society in accordance with the Oracle of Apollo at Delphi. All his reforms were directed towards the three Spartan virtues: equality (among citizens), military fitness, and austerity.

Property Value
dbo:abstract
 • كان ليكرجوس (تُنطق /laɪˈkɝ:ɡəs/، وباليونانية: Λυκοῦργος, Lukoûrgos; (قبل الميلاد ۸۲۰ - 7۳۰ ؟) المشرِّع الأسطوري بـأسبرطة الذي حولها إلى مجتمعٍ عسكري وفقًا لعرَّافة معبد أبولو في مدينة دلفي، واهتمت إصلاحاته بثلاث فضائلٍ أسبرطية هي: المساواة (بين المواطنين)، واللياقة العسكرية، والصرامة. ذكره كثير من المؤرخين والفلاسفة القدامى في كتاباتهم مثل هيرودوت (Herodotus)، كسينوفون (Xenophon)، أفلاطون (Plato)، بوليبيوس (Polybius)، بلوتارخ (Plutarch)، وأبكتاتوس (Epictetus). الا ان كون ليكرجوس شخصية تاريخية حقيقية يظل غير مؤكداً حتى الآن ، وبالرغم من ذلك اعتبر العديد من المؤرخين القدامى ليكرجوس مسؤولاً عن الإصلاحات العمومية والعسكرية التي غيّرت المجتمع الأسبرطي وأبرزها ريترا الكبرى (الدستور الأسبرطي)، ويصنفه المؤرخون القدامى بين شخصيات النصف الأول من القرن السابع قبل الميلاد. (ar)
 • Lycurgus (/laɪˈkɜːrɡəs/; Greek: Λυκοῦργος, Lykoûrgos, Ancient Greek: [lykôrɡos] c. 900 – 800 BC) was the legendary lawgiver of Sparta who established the military-oriented reformation of Spartan society in accordance with the Oracle of Apollo at Delphi. All his reforms were directed towards the three Spartan virtues: equality (among citizens), military fitness, and austerity. He is referred to by ancient historians and philosophers Herodotus, Xenophon, Plato, Polybius, Plutarch, and Epictetus. It is not clear if this Lycurgus was an actual historical figure; however, many ancient historians believed Lycurgus was responsible for the communalistic and militaristic reforms that transformed Spartan society, most notably the Great Rhetra. (en)
 • Licurgo (griego antiguo Λυκοῦργος [Lykoûrgos]) fue un legislador de Esparta, acerca del cual se ha discutido, desde la Antigüedad, cuál fue el momento histórico en el que vivió; incluso no resulta claro determinar si fue realmente una figura histórica. Se le han adscrito cronologías que van desde el siglo XII a. C. hasta el año 600 a. C., pero predomina la opinión de que las fechas más probables son el siglo VII a. C. y el siglo IX a. C. Estableció la reforma de la sociedad espartana de acuerdo con el Oráculo de Delfos. Mucha de la constitución de Esparta se atribuye a Licurgo. Fue citado por historiadores antiguos, como Heródoto, Jenofonte y Plutarco. Jenofonte dijo: «Él no imitó a las otras ciudades, sino que concibió cosas incluso opuestas respecto a la mayoría de ellas: así hizo a su ciudad particularmente afortunada». Muchos historiadores creen que Licurgo fue el responsable de las reformas comunalistas y militaristas que transformaron la sociedad espartana en la segunda parte del siglo VII a. C., denominada Gran Retra. Se cuenta que su compromiso con sus leyes era tal que, tras hacer jurar a los espartanos que las acatarían hasta su regreso a la ciudad, se quitó la vida al salir de esta, para así, asegurar su aplicación perpetua. Los principios sobre los que se fundan las reformas que se le atribuyen fueron: la subordinación de todos los intereses privados al bien público, la imposición de una estructura social modelada sobre la vida militar, en la que la educación de los jóvenes estaba encomendada al propio Estado, y la obligación de sobriedad en la vida privada. Más genéricamente, se puede expresar en tres ámbitos: buena educación, menosprecio de la riqueza y amor a la patria. Se le atribuye el pensamiento de que "Lo importante de las leyes no es que sean buenas o malas, sino que sean coherentes. Solo así servirán a su propósito". (es)
 • Lycurgue (en grec ancien Λυκούργος / Lykoúrgos, « celui qui tient les loups à l’écart ») est un législateur mythique de Sparte. Plutarque, dans ses Vies parallèles, consacre une Vie à Lycurgue, mis en parallèle avec le roi romain Numa Pompilius. Il situe son existence au IXe siècle av. J.-C. ou au tout début du VIIIe siècle, mais il avertit au tout début de son œuvre que : « On ne peut absolument rien dire sur le législateur Lycurgue qui ne soit sujet à controverse : son origine, ses voyages, sa mort, l’élaboration enfin de ses lois et de sa constitution ont donné lieu à des récits historiques très divers. » De fait, les historiens modernes, voire antiques, utilisent son nom pour définir l'ensemble de la législation mise en œuvre à Sparte et qui lui est attribuée, sans s'engager sur l'historicité du personnage ou le fait qu'un seul homme ait été à l'origine de ces mesures. (fr)
 • Lykurg oder Lykurgos (griechisch Λυκοῦργος) gilt nach antiken Quellen als Gesetzgeber von Sparta. Nach heutigem Forschungsstand ist er wahrscheinlich keine historische, sondern eine mythische Person. Der Mythos Lykurg wurde vermutlich deshalb geschaffen, um die Einzigartigkeit der spartanischen Verfassung zu erklären. Sie unterschied sich in klassischer Zeit, also im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., deutlich von denen anderer griechischer Stadtstaaten. Da man sich das zu dieser Zeit nicht als allmähliche gesellschaftliche Entwicklung vorstellen konnte, führte man die außergewöhnliche soziale Ordnung Spartas auf eine mythische Gründerfigur zurück. Die Historizität Lykurgs wurde in klassischer Zeit nie hinterfragt, gilt aber gegenwärtig als äußerst umstritten. Vor dem Hintergrund starker externer und interner Gefährdungen – wie beispielsweise Messenische Kriege, Gesetz der Erbteilung, drohende Vormachtstellung Athens – wandelte sich Sparta gegen Ende des 7. Jahrhunderts v. Chr. allmählich in einen rigoros organisierten Staat, in dem das Kriegswesen eine dominierende Rolle spielte. Die juristischen, sozialen und politischen Einrichtungen, die mit dieser Reform verbunden waren, schrieb man Lykurg zu (Lykurgische Reformen). (de)
 • Difficile dire se Licurgo sia esistito veramente, se fosse visto come uomo ed eroe storico, poi successivamente divinizzato, oppure se sia stato, per i Greci, un Dio prima eroicizzato come uomo e poi decaduto come divinità. Gli unici dati sicuri su Licurgo sono quelli relativi all'esistenza di un santuario a lui dedicato nel II secolo d.C., e la pratica, ai tempi diffusa a Sparta, di offrire ogni anno sacrifici in suo onore. (it)
 • Lycurgus (Oudgrieks: Λυκοῦργος / Lykoũrgos) was de Spartaanse wetgever, wiens geschiedenis nog zozeer tot de sage behoort, dat hij veel gepaster als vertegenwoordiger van een geheel tijdvak, dan als afzonderlijk persoon kan worden beschouwd. Hij was het symbool voor de Spartaanse wetgeving. (nl)
 • Licurgo foi um lendário legislador da pólis de Esparta. Nada se sabe seguramente sobre a existência deste personagem. Heródoto fala dele em meados do século V a.C., mas a vida do legislador deve ter decorrido no século VIII a.C.. Mas a sua memória seria correntemente mencionada na Esparta do século V, pois os seus habitantes nessa época sentiam a necessidade de atribuir a organização estatal que os regia a um ser humano, e não ao acaso. Plutarco, em sua biografia no livro Vidas Paralelas, comenta que, à sua época, havia várias versões contraditórias sobre a vida de Licurgo, e que ele procurou fazer uma síntese, escolhendo os autores antigos que menos se contradiziam. Por outro lado, também não é indispensável sabê-lo, dado que a compilação das leis não foi obra pessoal – e a própria lenda assinala que lhe foram entregues pelo oráculo de Delfos para dirigir o seu povo. A maioria das disposições que lhe tem sido atribuídas são reflexo de costumes vigentes muito antes na região. O carácter mágico e obscuro de algumas dessas leis leva a pensar que o conjunto delas fosse uma compilação de usos tradicionais levada a cabo por alguma personagem ligada à religião tradicional ou pelo próprio sentimento do povo, desejoso de retornar à severidade e segurança civil dos tempos passados. Conta a lenda, que ele, ao terminar o conjunto de leis que regeriam Esparta, solicitou um pedido e uma promessa do rei. Com a concordância e sabedor da fraqueza humana frente às injuções políticas de momento, pediu a promessa que as Leis só seriam alteradas com o aval dele (Licurgo) e pediu sua condenação ao ostracismo, para que as Leis sobrevivessem aos homens. Licurgo também foi o estadista responsavel pelas leis de esparta. A lei de licurgo determinava a educação dos jovens pela cidade de esparta a partir dos 7 anos de idade e também a educação rígida para esses garotos que ficavam nesse "acampamento" até completarem 18 anos e servirem mais 10 anos no exército de Esparta. Graças a Licurgo, Esparta se potencializou em seu poder econômico, político e principalmente, bélico. (pt)
 • Likurg (gr. Λυκοῦργος, Likurgos, IX lub VIII wiek p.n.e.) – według tradycji starożytnej prawodawca i twórca ustroju Sparty. Sprawował władzę regencyjną w imieniu małoletniego króla. Za poradą wyroczni delfickiej wydał tzw. Wielką Rhetrę – zbiór praw, w którym uregulował ustrój polityczny, wprowadził charakterystyczne dla Sparty wychowanie (agoge) i wspólne posiłki. Nowsze badania wskazują, że rhetra powstała, prawdopodobnie, w połowie VII w. p.n.e. Badacze przychylają się do opinii, że ustrój spartański nie powstał w wyniku jednorazowego aktu, ale formował się pod wpływem różnych czynników. Obecnie przyjmuje się też, że Likurg tj. "Przynoszący światło" był postacią historyczną. Trudno jednak powiedzieć, na jakim etapie formowania się Sparty działał i określić jaka była jego rola. (pl)
 • Ликург (греч. Λυκοῦργος) — древнеспартанский законодатель, которому древние писатели единогласно приписывают политическое устройство, господствовавшее в Спарте в течение нескольких веков. (ru)
 • 來古格士,又譯為吕库古、莱库古,按罗氏希腊拉丁文译音表应译为吕枯耳戈斯(古希臘文:Λυκοῦργος,前700年?-前630年),是古希臘的一位政治人物,為斯巴達的王族,约活动于公元前7世纪前后,传说中斯巴达政治改革、斯巴達教育制度以及军事培训的创始人。。聽聞克里特的國王善於法律,思用其法以圖治。斯巴达的社会与制度约从较早时期逐步发展而来,因此,作为一个立法者莱库古的真实性历来为学者所质疑。 一次因為讒言而離開斯巴達,旅遊於克里特島,學習當地的法律;即又遊埃及各地,亦盡學習那裏的法律,歸國後大受斯巴達人歡迎,要他改良國政。於是吕库古得以暢行所學,大修法律。立法既竟,復捨身以成就其法,使垂之無窮。 历史学家们如希罗多德,色诺芬和普鲁塔克都曾经提到过他。虽然我们不是很清楚吕库古是否是一个真实的历史人物。伯特兰·罗素认为他是关于阿卡狄亚人起源神话中的人物,他的名字的意思是,“驱狼者”(见罗素的《西方哲学史》), 但是,许多历史学家都相信吕库古对斯巴达进行了社会和军事的改革,从而改造了斯巴达的社会,其中最主要的一项改革被称为“大公约”(The Great Rhetra – 按照普鲁塔克(Plutarch)在《希腊罗马名人传》中的说法,Rhetra是指吕库古从德尔菲得到的那个神谕,告诉他应如何塑造斯巴达社会)。古代的历史学家们认为他生活在公元前七世纪的早期。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 838139 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 735895801 (xsd:integer)
dct:description
 • legislator of Sparta (en)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Difficile dire se Licurgo sia esistito veramente, se fosse visto come uomo ed eroe storico, poi successivamente divinizzato, oppure se sia stato, per i Greci, un Dio prima eroicizzato come uomo e poi decaduto come divinità. Gli unici dati sicuri su Licurgo sono quelli relativi all'esistenza di un santuario a lui dedicato nel II secolo d.C., e la pratica, ai tempi diffusa a Sparta, di offrire ogni anno sacrifici in suo onore. (it)
 • Lycurgus (Oudgrieks: Λυκοῦργος / Lykoũrgos) was de Spartaanse wetgever, wiens geschiedenis nog zozeer tot de sage behoort, dat hij veel gepaster als vertegenwoordiger van een geheel tijdvak, dan als afzonderlijk persoon kan worden beschouwd. Hij was het symbool voor de Spartaanse wetgeving. (nl)
 • Likurg (gr. Λυκοῦργος, Likurgos, IX lub VIII wiek p.n.e.) – według tradycji starożytnej prawodawca i twórca ustroju Sparty. Sprawował władzę regencyjną w imieniu małoletniego króla. Za poradą wyroczni delfickiej wydał tzw. Wielką Rhetrę – zbiór praw, w którym uregulował ustrój polityczny, wprowadził charakterystyczne dla Sparty wychowanie (agoge) i wspólne posiłki. Nowsze badania wskazują, że rhetra powstała, prawdopodobnie, w połowie VII w. p.n.e. Badacze przychylają się do opinii, że ustrój spartański nie powstał w wyniku jednorazowego aktu, ale formował się pod wpływem różnych czynników. Obecnie przyjmuje się też, że Likurg tj. "Przynoszący światło" był postacią historyczną. Trudno jednak powiedzieć, na jakim etapie formowania się Sparty działał i określić jaka była jego rola. (pl)
 • Ликург (греч. Λυκοῦργος) — древнеспартанский законодатель, которому древние писатели единогласно приписывают политическое устройство, господствовавшее в Спарте в течение нескольких веков. (ru)
 • 來古格士,又譯為吕库古、莱库古,按罗氏希腊拉丁文译音表应译为吕枯耳戈斯(古希臘文:Λυκοῦργος,前700年?-前630年),是古希臘的一位政治人物,為斯巴達的王族,约活动于公元前7世纪前后,传说中斯巴达政治改革、斯巴達教育制度以及军事培训的创始人。。聽聞克里特的國王善於法律,思用其法以圖治。斯巴达的社会与制度约从较早时期逐步发展而来,因此,作为一个立法者莱库古的真实性历来为学者所质疑。 一次因為讒言而離開斯巴達,旅遊於克里特島,學習當地的法律;即又遊埃及各地,亦盡學習那裏的法律,歸國後大受斯巴達人歡迎,要他改良國政。於是吕库古得以暢行所學,大修法律。立法既竟,復捨身以成就其法,使垂之無窮。 历史学家们如希罗多德,色诺芬和普鲁塔克都曾经提到过他。虽然我们不是很清楚吕库古是否是一个真实的历史人物。伯特兰·罗素认为他是关于阿卡狄亚人起源神话中的人物,他的名字的意思是,“驱狼者”(见罗素的《西方哲学史》), 但是,许多历史学家都相信吕库古对斯巴达进行了社会和军事的改革,从而改造了斯巴达的社会,其中最主要的一项改革被称为“大公约”(The Great Rhetra – 按照普鲁塔克(Plutarch)在《希腊罗马名人传》中的说法,Rhetra是指吕库古从德尔菲得到的那个神谕,告诉他应如何塑造斯巴达社会)。古代的历史学家们认为他生活在公元前七世纪的早期。 (zh)
 • Lycurgus (/laɪˈkɜːrɡəs/; Greek: Λυκοῦργος, Lykoûrgos, Ancient Greek: [lykôrɡos] c. 900 – 800 BC) was the legendary lawgiver of Sparta who established the military-oriented reformation of Spartan society in accordance with the Oracle of Apollo at Delphi. All his reforms were directed towards the three Spartan virtues: equality (among citizens), military fitness, and austerity. (en)
 • كان ليكرجوس (تُنطق /laɪˈkɝ:ɡəs/، وباليونانية: Λυκοῦργος, Lukoûrgos; (قبل الميلاد ۸۲۰ - 7۳۰ ؟) المشرِّع الأسطوري بـأسبرطة الذي حولها إلى مجتمعٍ عسكري وفقًا لعرَّافة معبد أبولو في مدينة دلفي، واهتمت إصلاحاته بثلاث فضائلٍ أسبرطية هي: المساواة (بين المواطنين)، واللياقة العسكرية، والصرامة. (ar)
 • Licurgo (griego antiguo Λυκοῦργος [Lykoûrgos]) fue un legislador de Esparta, acerca del cual se ha discutido, desde la Antigüedad, cuál fue el momento histórico en el que vivió; incluso no resulta claro determinar si fue realmente una figura histórica. Se le han adscrito cronologías que van desde el siglo XII a. C. hasta el año 600 a. C., pero predomina la opinión de que las fechas más probables son el siglo VII a. C. y el siglo IX a. C. Estableció la reforma de la sociedad espartana de acuerdo con el Oráculo de Delfos. Mucha de la constitución de Esparta se atribuye a Licurgo. (es)
 • Lykurg oder Lykurgos (griechisch Λυκοῦργος) gilt nach antiken Quellen als Gesetzgeber von Sparta. Nach heutigem Forschungsstand ist er wahrscheinlich keine historische, sondern eine mythische Person. Der Mythos Lykurg wurde vermutlich deshalb geschaffen, um die Einzigartigkeit der spartanischen Verfassung zu erklären. Sie unterschied sich in klassischer Zeit, also im 5. und 4. Jahrhundert v. Chr., deutlich von denen anderer griechischer Stadtstaaten. Da man sich das zu dieser Zeit nicht als allmähliche gesellschaftliche Entwicklung vorstellen konnte, führte man die außergewöhnliche soziale Ordnung Spartas auf eine mythische Gründerfigur zurück. Die Historizität Lykurgs wurde in klassischer Zeit nie hinterfragt, gilt aber gegenwärtig als äußerst umstritten. (de)
 • Lycurgue (en grec ancien Λυκούργος / Lykoúrgos, « celui qui tient les loups à l’écart ») est un législateur mythique de Sparte. Plutarque, dans ses Vies parallèles, consacre une Vie à Lycurgue, mis en parallèle avec le roi romain Numa Pompilius. Il situe son existence au IXe siècle av. J.-C. ou au tout début du VIIIe siècle, mais il avertit au tout début de son œuvre que : (fr)
 • Licurgo foi um lendário legislador da pólis de Esparta. Nada se sabe seguramente sobre a existência deste personagem. Heródoto fala dele em meados do século V a.C., mas a vida do legislador deve ter decorrido no século VIII a.C.. Mas a sua memória seria correntemente mencionada na Esparta do século V, pois os seus habitantes nessa época sentiam a necessidade de atribuir a organização estatal que os regia a um ser humano, e não ao acaso. Graças a Licurgo, Esparta se potencializou em seu poder econômico, político e principalmente, bélico. (pt)
rdfs:label
 • ليكرجوس أسبرطة (ar)
 • Lycurgus of Sparta (en)
 • Lykurg (Sparta) (de)
 • Licurgo (Esparta) (es)
 • Lycurgue (législateur) (fr)
 • Licurgo (it)
 • Lycurgus (wetgever) (nl)
 • Likurg (pl)
 • Licurgo de Esparta (pt)
 • Ликург Спартанский (ru)
 • 來古格士 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:gender
 • male (en)
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Lycurgus of Sparta (en)
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is foaf:primaryTopic of