Lutheranism is a major branch of Protestant Christianity which identifies with the theology of Martin Luther (1483-1546), a German friar, ecclesiastical reformer and theologian. Luther's efforts to reform the theology and practice of the Catholic Church launched the Protestant Reformation in the German-speaking territories of the Holy Roman Empire. Beginning with the Ninety-Five Theses, first published in 1517, Luther's writings were disseminated internationally, spreading the early ideas of the Reformation beyond the influence and control of the Roman Curia and the Holy Roman Emperor. The split between the Lutherans and the Catholics was made public and clear with the 1521 Edict of Worms: The edicts of the Diet condemned Luther and officially banned citizens of the Holy Roman Empire from

Property Value
dbo:abstract
 • اللوثرية مذهب البروتستانتية يرجع تأسيسه إلى مارتن لوثر والذي كان راهبا أوغسطينيا حاول في القرن السادس عشر القيام بحركة إصلاحية في الكنيسة الكاثوليكية فأدى ذلك لاصطدامه مع القيادات الكاثوليكية فانفصل عنها وأسس كنائس مستقلة ذات تنظيم وإدارة جديدة عرفت بالكنائس الإنجيلية أو البروتستانتية، كانت ألمانيا والبلدان الإسكندنافية أبرز مواطن انتشارها. يتبع هذا المذهب اليوم حوالي 70 مليون مسيحي ينتمون للكنيسة اللوثرية العالمية، وهناك علاوة على ذلك أربعمائة مليون مسيحي بروتستانتي يتبعون هذا المذهب بشكل جزئي في كنائسهم المختلفة في جميع أنحاء العالم. (ar)
 • Evangelisch-lutherische Kirchen sind christliche Kirchen, deren Konfession sich auf die Bibel des Alten und Neuen Testaments und in Teilen auf die Dogmenbildung der Alten Kirche und auf die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche gründet, die im Zuge der Wittenberger Reformation von Martin Luther und anderen lutherischen Theologen, wie beispielsweise Philipp Melanchthon, verfasst wurden. Der lutherischen Konfessionsfamilie gehören etwa 74 Millionen Christen an. (de)
 • El luteranismo es un movimiento religioso, denominado también protestante, inspirado institucionalmente en las enseñanzas de Martín Lutero (1483-1546) sobre el cristianismo. (es)
 • Le luthéranisme est la théologie qui trouve son origine dans la pensée et les écrits du théologien et moine augustin allemand Martin Luther, à partir de 1517. Ce courant de pensée a favorisé plus généralement l'émergence d'une théologie protestante et d'églises protestantes au cours du XVIe siècle, tout en restant la référence dogmatique principale du courant théologique d'églises protestantes luthériennes, souvent originellement de langue allemande, notamment en Allemagne, dans les pays scandinaves. Du fait des circonstances historico-politiques, d'importante églises luthériennes se sont constituées dans d'autres régions ou pays, en Alsace et Lorraine, à Madagascar, en Pologne, dans les pays baltes notamment. Le luthéranisme concerne à la fois la foi d'individus se revendiquant protestants luthériens, les Églises luthériennes et un corpus théologique et ecclésiologique. La théologie de Luther est le bien commun de l'ensemble de la Réforme protestante. Le luthéranisme est ainsi une branche du protestantisme, qui est lui-même un courant du christianisme. (fr)
 • Con il termine luteranesimo si indica la corrente religiosa sviluppata da Martin Lutero e le dottrine professate dalle chiese evangeliche nate dalla riforma protestante, che si ispirarono a lui e ai teologi che ne raccolsero l'eredità. Il luteranesimo inteso come teologia delle chiese evangelico-luterane è esposto in diversi scritti sistematici o confessioni di fede. Il primo testo (e di maggior impatto politico-religioso) fu quello redatto nel 1530 dal teologo e amico di Lutero Filippo Melantone, la Confessio Augustana, una esposizione moderata e priva di polemica delle dottrine riformate indirizzata a Carlo V in cui si rivendicava la continuità delle dottrine riformate con la Chiesa antica e la coerenza con le Sacre Scritture. Questa confessione, insieme ad altri scritti, venne presentata durante la Dieta di Augusta, nel 1530, e divenne la base teologica e dogmatica delle chiese luterane. Il luteranesimo venne riconosciuto come religione "istituzionalizzata" nel Sacro Romano Impero con la pace di Augusta, che sancì il principio del cuius regio, eius religio, cioè la possibilità per i sudditi dell'Impero di praticare la religione cattolica o quella della Confessio Augustana (ad esclusione di ogni altra), nel caso dovesse coincidere con quella del principe cui erano sottoposti. In caso contrario era riconosciuto il diritto di emigrazione. Il luteranesimo si diffuse in quasi tutti gli stati germanici, in Danimarca (1536), in Svezia (1527-1540), in Norvegia (1537), in Islanda (1540-1552), Finlandia e in Estonia (1686). In Scandinavia ebbe un carattere più tradizionalista, favorito dalle monarchie, mantenendo molte delle strutture ecclesiastiche cattoliche, in particolare l'episcopato.Nella seconda metà del secolo la sua diffusione ebbe un rallentamento, mentre appariva più dinamico, fra le religioni riformate, il calvinismo, diffusosi nelle Fiandre, nei Paesi Bassi, in Ungheria, in Boemia, in Polonia ed in Moravia. Anche il cattolicesimo, dopo il concilio di Trento, ebbe una ripresa in Germania. (it)
 • Het lutheranisme is een stroming binnen het protestantse christendom. Het is het geheel van het theologische en kerkelijke erfgoed dat is voortgevloeid uit het werk en de leer van de belangrijke hervormer (zie Reformatie) Maarten Luther (1483-1546). Zo'n 80 miljoen mensen zijn lid van lutherse kerken. Daarvan wonen er 25,6 miljoen in Duitsland (waar het de op een-na grootste denominatie (EKD) is), 19 miljoen in Scandinavië, 8,5 miljoen in de Verenigde Staten en Canada en de overige wonen in Centraal-Europa. In Denemarken, Noorwegen, Finland en IJsland is het de staatsreligie. In Zweden was dat tot het jaar 2000 het geval. (nl)
 • ルーテル教会(ルーテルきょうかい、英: Lutheran Church、Lutheranism)は、マルティン・ルターによりドイツに始まる、キリスト教の教派または教団。ルター派(ルターは)とも呼ばれる。プロテスタントの一つであり、全世界に推定8260万人の信徒が存在する。発祥の地ドイツを始め、北欧諸国では国民の大半がルター派であり、そこから移民が渡った先のアメリカ合衆国、カナダ、ブラジル等の南アメリカ各国でも信徒数が多い。 パッヘルベル、J.S.バッハ、テレマン、メンデルスゾーンなど著名な音楽家が多く所属し、作曲家や音楽家に縁がある教会としても知られる。 (ja)
 • Niemiecki mnich Marcin Luter sprzeciwiał się praktyce sprzedaży odpustów, w wyniku czego 31 października 1517, zawiesił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, w których nie zaatakował samego odpustu, lecz wyjaśniał jego znaczenie oraz istotę pokuty. Mimo zabiegów Lutra, początkowo niewielu zareagowało na jego postulaty, dopiero, gdy rozesłał tezy swoim przyjaciołom, a ci postarali się upowszechnić je za pomocą druku, nastąpił odzew. Jako pierwsi zareagowali humaniści z Erazmem z Rotterdamu i Tomaszem Morusem na czele. Ten ostatni wystąpił przeciwko nowinkom Lutra. Rzym także zareagował, wytaczając Lutrowi proces o kacerstwo. W 1519 Luter musiał tłumaczyć się podczas obrad Sejmu Cesarstwa w Augsburgu. Ponieważ jednak cesarz Maksymilian I Habsburg nie był w najlepszych stosunkach z papieżem, nie zdecydował się na ukaranie zakonnika. Dochodzenie przeciwko Lutrowi zaowocowało bullą papieską "Exsurge Domine". W bulli Leon X domagał się od Lutra odwołania swojej nauki i ukorzenia się przed Rzymem. Jako, że papież nie odpowiadał na apele Lutra o reformy, ten zlekceważył papieża – w odwecie zakazano na niektórych uniwersytetach jego pism, on z kolei spalił bullę przy udziale publiczności. 3 stycznia 1521 roku rozpoczyna się oficjalnie reformacja: Leon X bullą "Docet pontificem Romanum" wyklął Marcina Lutra. Cesarz Karol V Habsburg wezwał Lutra przed oblicze Sejmu Cesarstwa do Wormacji. Decyzją cesarza i sejmu wormackiego skazano Lutra na banicję. Jako banita został wyjęty spod prawa, nikt nie mógł udzielić mu schronienia a każdy mógł go bezkarnie zabić. W celu chronienia Lutra upozorowano jego porwanie i umieszczono na zamku Wartburg. Za incydentem stał Fryderyk Mądry, książę-elektor Saksonii. Na zamku w Wartburgu Marcin Luter napisał postyllę (zbiór kazań), wydaną w 1527. Zabrał się też do tłumaczenia na język ojczysty Biblii i wydał już we wrześniu 1522 Nowy Testament, a w roku 1534 całe Pismo Święte w języku niemieckim. Luter opuszcza w marcu 1522 Wartburg i zjawia się w Wittenberdze. Wprowadza Komunię Świętą pod obiema postaciami, zniesienie celibatu, zakaz żebraniny mnisiej, zniesienie mszy prywatnych i wotywnych, zwolnienie od ślubów zakonnych. W roku 1523 zginęli w Brukseli na stosie pierwsi męczennicy reformacji: Henryk Voes i Jan Esch, zakonnicy klasztoru augustiańskiego w Antwerpii. Liczba współpracowników Lutra rosła. Jednym z nich był Filip Melanchton, profesor języka greckiego i hebrajskiego w Wittenberdze. W roku 1525 wprowadził Luter w Wittenberdze zreformowaną liturgię mszy (Deutsche Messe). Straciła ona średniowieczny charakter ofiary. Częściowo miejsce łaciny zajął język narodowy; wielkie znaczenie zyskało kazanie jako głos prawdy Bożej, wyrażanej ustami kaznodziei; szczyt zaś stanowiła Komunia Święta. Poważne miejsce wśród i obok liturgii przyznano pieśni i modlitwie. Luter ułożył szereg nowych pieśni kościelnych. Dobra klasztorne przekazano na cele oświatowe i dobroczynne dla ludu. Powstały liczne szkoły ludowe; obowiązki nauczycielskie pełnili przeważnie dawniejsi mnisi, poświęcający się pracy zawodowej. Nie zapomniano też o opiece nad sierotami, biednymi i chorymi. Zmiany, wprowadzone w Wittenberdze, przyjęła rychło cała Saksonia; następnie i inne kraje, objęte wittenberskim ruchem reformacyjnym. Celem ustalenia nowego porządku kościelnego odbył Luter w następnych latach powszechną wizytację parafii wittenberskiego okręgu kościelnego. Podczas wizytacji parafii Luter przekonał się o zastraszającym braku znajomości zasadniczych prawd wiary u ogółu ludności, a nawet wśród duchowieństwa. By brak ten usunąć, napisał i wydał w roku 1529 Mały i Duży Katechizm, przeznaczając Mały dla świeckich, Duży dla duchownych. Sejm, obradujący w Spirze w 1529 pod przewodnictwem króla Ferdynanda, zabronił dalszego szerzenia reformacji. Książęta i miasta ewangelickie przeciwne tej uchwale sejmu spiskiego wniosły stanowczy protest. Wtedy, po raz pierwszy, na określenie zwolenników reformacji użyto nazwy protestanci. W roku 1530 zebrał się sejm w Augsburgu. Wziął w nim udział cesarz Karol V i pozwolił odczytać przed plenum sejmowym zasady reformacji spisane przez Filipa Melanchtona. Otrzymały one nazwę Wyznania Augsburskiego (Confessio Augustana). Kościoły ewangelickie (luterańskie) postawiły je na naczelnym miejscu wśród swych ksiąg symbolicznych. Od zasad reformacji ujętych w Wyznaniu Augsburskim pochodzi nazwa Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. (pl)
 • O luteranismo é um dos principais ramos do cristianismo ocidental, que tem por base a teologia de Martinho Lutero, um frade católico, reformador e teólogo alemão. Surge a partir dos esforços de Lutero em reformar a doutrina e prática da Igreja Católica Apostólica Romana, até então a única Igreja existente no ocidente, o que originou a Reforma Protestante. Esta teve como principal base a publicação das 95 Teses, que foram divulgadas nos territórios de língua alemã do Sacro Império Romano para propagandear os maiores princípios da Reforma, contrariando as autoridades governamentais e eclesiásticas da época. A divisão entre os católicos romanos e os luteranos aconteceu em 1521, com a Dieta de Worms, onde Lutero e todos seus seguidores foram oficialmente excomungados pela Igreja Católica. A divisão tinha por base a doutrina da justificação, sendo que Lutero advocava-a através do princípio de que "a salvação vem somente pela graça, somente pela fé e somente por Cristo", contrariando o ponto de vista romano, que se baseava em uma "salvação pelo amor e pelas boas obras". Ao contrário de outras igrejas cristãs que surgiram por meio da Reforma, como o calvinismo, o luteranismo mantém muitas práticas litúrgicas e ensinamentos sacramentais do período pré-Reforma, com uma ênfase particular na eucaristia, ou "Santa Ceia". Os principais pontos em que o luteranismo difere das outras igrejas cristãs são o propósito da Lei de Deus, a vocação eficaz, a perseverança dos santos e a predestinação. Hoje, o Luteranismo é uma das maiores denominações do Protestantismo. Com aproximadamente 80 milhões de seguidores, constitui o terceiro maior grupo protestante, depois dos pentecostais históricos (que reúne igrejas como as Assembléias de Deus) e dos Anglicanos. (pt)
 • Лютера́нство — одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве. С лютеранством связано само возникновение понятия протестантизм, поскольку именно лютеран стали называть протестантами после их протеста в Шпайере. Возникло в результате реформационного движения в Германии в XVI веке, а затем и во время формирования государственных церквей скандинавских стран. Основные принципы вероучения лютеранской церкви были сформулированы в ходе борьбы Мартина Лютера и его сподвижников против злоупотреблений Римско-католической церкви, с одной стороны, и более радикальных протестантских движений — с другой (анабаптизм, кальвинизм, цвинглианство и т. д.). (ru)
 • 信義宗,或稱路德宗(德语:Evangelisch-lutherische Kirchen,英语:Lutheranism,也称:信義会、路德会、路德教派),為新教宗派之一,源自16世紀德國神學家馬丁·路德為革新天主教會發起的宗教改革運動,其神學思想成為改革運動的象徵。運動推行期間路德支持者雖與羅馬教宗及當時德國境內親教廷勢力發生各類衝突,但信義宗接受大公教會公認的三大信經《使徒信經》、《尼西亞信經》和《亞他拿修信經》。 1580年,包括三大信經、《奧斯堡信條》、《奧斯堡信條辯護論》、《施馬加登信條》、《論教皇權與首位》、《馬丁路德博士大問答》、《馬丁路德博士小問答》和《協和信條》等認信文獻在內的《協同書》(Concordia)為信義宗教義奠下理論基礎。 信義宗教會強調“因信稱義”,認為罪人單單藉上帝所賜的信心信靠耶穌基督而得救,是完全出於上帝恩典 (by grace alone through faith alone),而不是出於人的善功、行為,這有別於羅馬天主教與東正教認為人要蒙恩得救除信心外亦必須加上足夠的善功(“補贖”)之教義 。另外,信義宗認為聖經是信徒信仰生活唯一權威,否定天主教等關於聖經與教會傳統具同等地位的教導。與很多新教改革宗教會不同,信義宗保留許多大公教會禮儀和習俗 ,更強調教會聖餐和洗禮的重要性,認為這兩個聖禮與聖經中的福音信息一樣,都是上帝祝福人、向人施恩典的工具 (Means of Grace)。 現時全球約有8000萬至1億信義宗信徒,當中最大的國際性教會組織世界信義宗聯會(Lutheran World Federation)於1947年成立。1993年,另外兩個國際性組織,國際路德會 (International Lutheran Council) 與世界路德宗認信聯會 (Confessional Evangelical Lutheran Conference) 亦相繼成立。 (zh)
 • Lutheranism is a major branch of Protestant Christianity which identifies with the theology of Martin Luther (1483-1546), a German friar, ecclesiastical reformer and theologian. Luther's efforts to reform the theology and practice of the Catholic Church launched the Protestant Reformation in the German-speaking territories of the Holy Roman Empire. Beginning with the Ninety-Five Theses, first published in 1517, Luther's writings were disseminated internationally, spreading the early ideas of the Reformation beyond the influence and control of the Roman Curia and the Holy Roman Emperor. The split between the Lutherans and the Catholics was made public and clear with the 1521 Edict of Worms: The edicts of the Diet condemned Luther and officially banned citizens of the Holy Roman Empire from defending or propagating his ideas, subjecting advocates of Lutheranism to forfeiture of all property, half of the seized property to be forfeit to the imperial government and the remaining half forfeit to the party who brought the accusation. The divide centered primarily on two points: the proper source of authority in the church, often called the formal principle of the Reformation, and the doctrine of justification, often called the material principle. Lutheranism advocates a doctrine of justification "by grace alone through faith alone on the basis of Scripture alone", the doctrine that scripture is the final authority on all matters of faith. This is in contrast to the belief of the Catholic Church, defined at the Council of Trent, concerning authority coming from both the Scriptures and Tradition. In addition, Lutheranism accepts the teachings of the first four ecumenical councils of the undivided Christian Church. Unlike the Reformed tradition, Lutherans retain many of the liturgical practices and sacramental teachings of the pre-Reformation Church, with a particular emphasis on the Eucharist, or Lord's Supper. Lutheran theology differs from Reformed theology in Christology, the purpose of God's Law, the divine grace, the concept of perseverance of the saints, and predestination. Today, Lutheranism is one of the largest denominations of Protestantism. With approximately 80 million adherents, it constitutes the third most common Protestant denomination after historically Pentecostal denominations and Anglicanism. The Lutheran World Federation, the largest communion of Lutheran churches, represents over 72 million people. Other Lutheran organizations include the International Lutheran Council and the Confessional Evangelical Lutheran Conference, as well as independent churches. (en)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 23371382 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 744789603 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • اللوثرية مذهب البروتستانتية يرجع تأسيسه إلى مارتن لوثر والذي كان راهبا أوغسطينيا حاول في القرن السادس عشر القيام بحركة إصلاحية في الكنيسة الكاثوليكية فأدى ذلك لاصطدامه مع القيادات الكاثوليكية فانفصل عنها وأسس كنائس مستقلة ذات تنظيم وإدارة جديدة عرفت بالكنائس الإنجيلية أو البروتستانتية، كانت ألمانيا والبلدان الإسكندنافية أبرز مواطن انتشارها. يتبع هذا المذهب اليوم حوالي 70 مليون مسيحي ينتمون للكنيسة اللوثرية العالمية، وهناك علاوة على ذلك أربعمائة مليون مسيحي بروتستانتي يتبعون هذا المذهب بشكل جزئي في كنائسهم المختلفة في جميع أنحاء العالم. (ar)
 • Evangelisch-lutherische Kirchen sind christliche Kirchen, deren Konfession sich auf die Bibel des Alten und Neuen Testaments und in Teilen auf die Dogmenbildung der Alten Kirche und auf die Bekenntnisschriften der evangelisch-lutherischen Kirche gründet, die im Zuge der Wittenberger Reformation von Martin Luther und anderen lutherischen Theologen, wie beispielsweise Philipp Melanchthon, verfasst wurden. Der lutherischen Konfessionsfamilie gehören etwa 74 Millionen Christen an. (de)
 • El luteranismo es un movimiento religioso, denominado también protestante, inspirado institucionalmente en las enseñanzas de Martín Lutero (1483-1546) sobre el cristianismo. (es)
 • ルーテル教会(ルーテルきょうかい、英: Lutheran Church、Lutheranism)は、マルティン・ルターによりドイツに始まる、キリスト教の教派または教団。ルター派(ルターは)とも呼ばれる。プロテスタントの一つであり、全世界に推定8260万人の信徒が存在する。発祥の地ドイツを始め、北欧諸国では国民の大半がルター派であり、そこから移民が渡った先のアメリカ合衆国、カナダ、ブラジル等の南アメリカ各国でも信徒数が多い。 パッヘルベル、J.S.バッハ、テレマン、メンデルスゾーンなど著名な音楽家が多く所属し、作曲家や音楽家に縁がある教会としても知られる。 (ja)
 • Лютера́нство — одно из наиболее старых протестантских течений в христианстве. С лютеранством связано само возникновение понятия протестантизм, поскольку именно лютеран стали называть протестантами после их протеста в Шпайере. Возникло в результате реформационного движения в Германии в XVI веке, а затем и во время формирования государственных церквей скандинавских стран. Основные принципы вероучения лютеранской церкви были сформулированы в ходе борьбы Мартина Лютера и его сподвижников против злоупотреблений Римско-католической церкви, с одной стороны, и более радикальных протестантских движений — с другой (анабаптизм, кальвинизм, цвинглианство и т. д.). (ru)
 • Le luthéranisme est la théologie qui trouve son origine dans la pensée et les écrits du théologien et moine augustin allemand Martin Luther, à partir de 1517. Ce courant de pensée a favorisé plus généralement l'émergence d'une théologie protestante et d'églises protestantes au cours du XVIe siècle, tout en restant la référence dogmatique principale du courant théologique d'églises protestantes luthériennes, souvent originellement de langue allemande, notamment en Allemagne, dans les pays scandinaves. Du fait des circonstances historico-politiques, d'importante églises luthériennes se sont constituées dans d'autres régions ou pays, en Alsace et Lorraine, à Madagascar, en Pologne, dans les pays baltes notamment. Le luthéranisme concerne à la fois la foi d'individus se revendiquant protestant (fr)
 • Con il termine luteranesimo si indica la corrente religiosa sviluppata da Martin Lutero e le dottrine professate dalle chiese evangeliche nate dalla riforma protestante, che si ispirarono a lui e ai teologi che ne raccolsero l'eredità. (it)
 • Het lutheranisme is een stroming binnen het protestantse christendom. Het is het geheel van het theologische en kerkelijke erfgoed dat is voortgevloeid uit het werk en de leer van de belangrijke hervormer (zie Reformatie) Maarten Luther (1483-1546). (nl)
 • Niemiecki mnich Marcin Luter sprzeciwiał się praktyce sprzedaży odpustów, w wyniku czego 31 października 1517, zawiesił na drzwiach kościoła zamkowego w Wittenberdze 95 tez, w których nie zaatakował samego odpustu, lecz wyjaśniał jego znaczenie oraz istotę pokuty. Na zamku w Wartburgu Marcin Luter napisał postyllę (zbiór kazań), wydaną w 1527. Zabrał się też do tłumaczenia na język ojczysty Biblii i wydał już we wrześniu 1522 Nowy Testament, a w roku 1534 całe Pismo Święte w języku niemieckim. (pl)
 • O luteranismo é um dos principais ramos do cristianismo ocidental, que tem por base a teologia de Martinho Lutero, um frade católico, reformador e teólogo alemão. Surge a partir dos esforços de Lutero em reformar a doutrina e prática da Igreja Católica Apostólica Romana, até então a única Igreja existente no ocidente, o que originou a Reforma Protestante. Esta teve como principal base a publicação das 95 Teses, que foram divulgadas nos territórios de língua alemã do Sacro Império Romano para propagandear os maiores princípios da Reforma, contrariando as autoridades governamentais e eclesiásticas da época. (pt)
 • 信義宗,或稱路德宗(德语:Evangelisch-lutherische Kirchen,英语:Lutheranism,也称:信義会、路德会、路德教派),為新教宗派之一,源自16世紀德國神學家馬丁·路德為革新天主教會發起的宗教改革運動,其神學思想成為改革運動的象徵。運動推行期間路德支持者雖與羅馬教宗及當時德國境內親教廷勢力發生各類衝突,但信義宗接受大公教會公認的三大信經《使徒信經》、《尼西亞信經》和《亞他拿修信經》。 1580年,包括三大信經、《奧斯堡信條》、《奧斯堡信條辯護論》、《施馬加登信條》、《論教皇權與首位》、《馬丁路德博士大問答》、《馬丁路德博士小問答》和《協和信條》等認信文獻在內的《協同書》(Concordia)為信義宗教義奠下理論基礎。 現時全球約有8000萬至1億信義宗信徒,當中最大的國際性教會組織世界信義宗聯會(Lutheran World Federation)於1947年成立。1993年,另外兩個國際性組織,國際路德會 (International Lutheran Council) 與世界路德宗認信聯會 (Confessional Evangelical Lutheran Conference) 亦相繼成立。 (zh)
 • Lutheranism is a major branch of Protestant Christianity which identifies with the theology of Martin Luther (1483-1546), a German friar, ecclesiastical reformer and theologian. Luther's efforts to reform the theology and practice of the Catholic Church launched the Protestant Reformation in the German-speaking territories of the Holy Roman Empire. Beginning with the Ninety-Five Theses, first published in 1517, Luther's writings were disseminated internationally, spreading the early ideas of the Reformation beyond the influence and control of the Roman Curia and the Holy Roman Emperor. The split between the Lutherans and the Catholics was made public and clear with the 1521 Edict of Worms: The edicts of the Diet condemned Luther and officially banned citizens of the Holy Roman Empire from (en)
rdfs:label
 • Lutheranism (en)
 • لوثرية (ar)
 • Evangelisch-lutherische Kirchen (de)
 • Luteranismo (es)
 • Luthéranisme (fr)
 • Luteranesimo (it)
 • ルーテル教会 (ja)
 • Lutheranisme (nl)
 • Luteranizm (pl)
 • Luteranismo (pt)
 • Лютеранство (ru)
 • 信義宗 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:affiliation of
is dbo:canonizedBy of
is dbo:country of
is dbo:denomination of
is dbo:ideology of
is dbo:influencedBy of
is dbo:knownFor of
is dbo:occupation of
is dbo:religion of
is dbo:type of
is dbo:veneratedIn of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:church of
is dbp:denomination of
is dbp:ideology of
is dbp:importantIn of
is dbp:label of
is dbp:mainClassification of
is dbp:orientation of
is dbp:previousAffiliation of
is dbp:previousDenomination of
is dbp:religion of
is dbp:religiousAffiliation of
is dbp:theology of
is dbp:traditionMovement of
is dbp:type of
is dbp:venerated of
is dbp:veneratedIn of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of