Under Islamic law, jizya or jizyah (Arabic: جزية‎ ǧizyah IPA: [dʒizja]; Ottoman Turkish: cizye;) is a per capita tax levied on a section of an Islamic state's non-Muslim subjects, who meet certain criteria. The tax is and was to be levied on able-bodied adult males of military age (but with specific exemptions).

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، وهي عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله؛ ومنه الحديث: ليس على مسلم جزية؛ أراد أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب من الجزية.
 • Under Islamic law, jizya or jizyah (Arabic: جزية‎ ǧizyah IPA: [dʒizja]; Ottoman Turkish: cizye;) is a per capita tax levied on a section of an Islamic state's non-Muslim subjects, who meet certain criteria. The tax is and was to be levied on able-bodied adult males of military age (but with specific exemptions). From the point of view of the Muslim rulers, jizya was a material proof of the non-Muslims' acceptance of subjection to the state and its laws, "just as for the inhabitants it was a concrete continuation of the taxes paid to earlier regimes." In return, non-Muslim subjects were permitted to practice their faith, to enjoy a measure of communal autonomy, to be entitled to the Muslim state's protection from outside aggression, and to be exempted from military service and from the zakat tax levied upon Muslim citizens.
 • Dschizya (arabisch ‏جزية‎, DMG ǧizya ‚Kopfsteuer, Tribut‘) ist die Bezeichnung für die den nichtmuslimischen Schutzbefohlenen (Dhimmi) unter islamischer Herrschaft auferlegte Steuer.
 • La yizia o yizya (árabe: جزْية; turco cizye; jizyah en su transcripción inglesa) o capitación era un impuesto per cápita que los antiguos Estados musulmanes imponían a los hombres adultos y libres no musulmanes que no estuvieran enfermos, ni fueran mayores ni monjes, conocidos como dhimmis, como contraprestación por poder practicar su fe, ser sujeto de ciertas condiciones y disfrutar de autonomía comunal así como recibir el título de protegido por los musulmanes de las agresiones externas y exento del servicio militar. Los impuestos que pagaban, desde el punto de vista de los dhimmis que pasaban a estar bajo el poder árabe eran una continuación de los que pagaban en los regímenes anteriores (pero ahora bajo el control musulmán) mientras que desde el punto de vista musulmán era una prueba material de su sujeción.
 • La djizîa ou djizîat, suivant les transcriptions, cizye en turc, est l'impôt que devaient payer les hommes pubères non-musulmans (dhimmis) en âge d'effectuer leur service militaire. Du point de vue des souverains musulmans, la jizya était une preuve matérielle de l'acceptation par les non-musulmans de la puissance souveraine et de ses lois, de même que pour les habitants il s'agissait d'une continuation concrète des impôts payés sous les régimes antérieurs. Elle n'était d'ailleurs pas plus élevée que sous la domination romaine. En échange, les dhimmis, majoritaires dans les territoires nouvellement conquis, se voyaient accorder le droit à une liberté de culte restreinte, bénéficiaient d'une certaine autonomie de gestion, étaient en droit d'exiger la protection du souverain musulman contre les agressions extérieures, étaient exemptés de service militaire et de l'obligation musulmane de verser l'impôt islamique annuel nommé zakat.Cet impôt de capitation trouve son fondement dans la sourate 9,29 du Coran :Avec la conversion progressive de non-musulmans vers l'islam, la source de revenu que représente la jizya baisse. Pour compenser, les dhimmis doivent payer en plus un impôt foncier, la kharaj.
 • Jizya (in traslitterazione scientifica "ğizya") è un termine arabo che indicava l'imposta di "compensazione" che nel periodo islamico classico ogni suddito non-musulmano non facente parte della umma islamica (detto dhimmi, cioè membro della ahl al-dhimma, "gente protetta") pagava alle autorità islamiche. Essa gravava su cristiani, ebrei, zoroastriani, sabei, induisti, ovvero tutti coloro che professavano religioni monoteistiche rivelate praticate prima dell'avvento dell'islam. Il dhimma (patto di protezione) garantiva una condizione particolare di protezione (dalle aggressioni esterne, libertà personale, libertà di culto) per i dhimmi (i non musulmani monoteisti), e li esentava dal servizio militare e dal pagamento della zakat.L'imposta riguardava i sudditi maschi puberi in grado di produrre reddito ma ne erano esentati quasi sempre gli appartenenti al clero di religioni "protette". Basata su prontuari che tenevano conto del livello di ricchezza di un paese e dell'andamento reale dell'economia, essa era percepita da un apposito incaricato statale, detto `āmil (agente), che era tenuto a versarla nell'erario statale islamico (il cosiddetto "bayt al-māl" o "casa della ricchezza") perché fosse utilizzata per speciali fini caritatevoli o di pubblica utilità da parte delle autorità.Distinta dalla jizya, ma sempre a carico dei sudditi protetti, è l'imposta del kharāj per ciò che riguardava i beni immobili fondiari. Nell'Impero ottomano la Jizya fu abolita solo alla fine del XIX secolo.
 • ジズヤ (jizya または jizyah、アラビア語: جزْية; トルコ語:cizye)は、イスラム諸王朝における人頭税。
 • In staten waar islamitisch recht geldt is djizja (Arabisch: جزْية) een hoofdelijke belasting die wordt opgelegd aan volwassen niet-islamitische mannen die in een leger zouden kunnen dienen. In principe wordt de djizja niet opgelegd aan slaven, vrouwen, kinderen, monniken, ouden, zieken, kluizenaars en armen, maar in de zogenaamde Geniza-periode (11de tot halverwege 13de eeuw) van de moslimgeschiedenis was deze lijst uitzonderingen niet van toepassing in Egypte door de interpretatie van de daar geldende sjafitische rechtsschool. Niet-moslimse burgers die de belasting betalen mogen hun eigen godsdienst houden en krijgen een zekere mate van gemeentelijke autonomie. Bovendien hebben ze recht op bescherming van moslims tegen bedreiging van buitenaf, en hoeven ze niet te dienen in het leger. Tegenover het betalen van de djizja staat vrijstelling van allerlei vormen van belasting voor moslimburgers.De aparte belasting voor niet-moslims is gebaseerd op soera Het Berouw 29: Bestrijdt diegenen onder de mensen van het Boek, die in God noch in de Laatste Dag geloven, noch voor onwettig houden wat God en Zijn boodschapper voor onwettig hebben verklaard, noch de ware godsdienst belijden totdat zij de djizja met eigen hand betalen, terwijl zij onderdanig zijn.In de gebieden die door de islam werden veroverd fungeerde de djizja als een prikkel om de inwoners te bekeren. Veel joden en christenen bekeerden zich tot de islam om aan de djizja te ontsnappen en om zich maatschappelijk te verbeteren.In Perzië werd de djizja geheven tot 1884, in Marokko werd ze in ieder geval in 1894 nog geheven, waarschijnlijk is de belasting tot de Franse kolonisatie in 1912 gebruikelijk geweest.
 • Dżizja (arab. جزية) – to w krajach muzułmańskich podatek pogłówny, ściągany w pieniądzu, nakładany na innowierców.
 • A jizya, também transliterada como jizyah, yizya, djizîa ou djizîat (em árabe: جزية‎; transl.: ǧizyah; AFI: [dʒizja]; em turco otomano: cizye; ambos derivados do pálavi e possivelmente do aramaico gaziyat) é um imposto per capita cobrado a uma parte dos cidadãos não muçulmanos de um estado islâmico. É aplicado aos homens adultos não deficientes em idade de cumprirem o serviço militar e com posses, embora haja algumas situações que dão direito a isenção.Na perspetiva dos governantes muçulmanos, a jizya era uma prova material da aceitação da sujeição ao estado e às suas leis por parte dos não muçulmanos, ao passo que para quem o pagava era, na prática, a continuação dos impostos pagos a regimes anteriores. Em troca desse imposto, os não muçulmanos eram autorizados a praticar a sua religião, gozavam de uma certa autonomia comunitária, recebiam proteção do estado muçulmano contra ameaças externas, e ficavam isentos do serviço militar e dos impostos zakat obrigatoriamente pagos pelos cidadãos muçulmanos.O termo jizya deriva da raiz árabe que significa "parte", ou seja, é tirada de parte da riqueza de cidadãos muçulmanos.[carece de fontes?]</sup> Em alguns casos não era usado a palavra jizya para designar o imposto. al-Tabari escreveu que alguns membros da comunidade cristã pediram ao califa Omar se podiam chamar sadaqah (que literalmente significa "caridade") à jizya, o que foi aprovado por ele.
 • Джи́зья (араб. جزْية‎‎) — подушная подать с иноверцев (зимми) в мусульманских государствах. Исламские правоведы рассматривают джизью как выкуп за сохранение жизни при завоевании. От выплаты подати освобождались женщины, старики, инвалиды, нищие, рабы, монахи (до начала VIII века) и христиане, воевавшие в мусульманской армии.
 • 吉茲亞(阿拉伯语:جزية‎)是一種曾經在伊斯蘭國家向非穆斯林人民實施的人頭稅,徵稅對象是有體力當兵及有財力繳稅的成年男子,不包括奴隸。《古蘭經》第9章29節說:「當抵抗不信真主和末日,不遵真主及其使者的戒律,不奉真教的人,即曾受天經的人,你們要與他們戰鬥,直到他們依照自己的能力,規規矩矩地交納丁稅。」穆斯林統治者容許繳納了吉茲亞稅的非穆斯林居民繼續信仰其原有宗教,而非穆斯林也不需服兵役及不需繳交適用於穆斯林居民的天課。
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 274736 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 606099016 (xsd:integer)
dbpprop:hasPhotoCollection
dcterms:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • الجزية ما يؤخذ من أهل الذمة، وهي عبارة عن المال الذي يعقد الكتابي عليه الذمة، وهي فعلة من الجزاء كأنها جزت عن قتله؛ ومنه الحديث: ليس على مسلم جزية؛ أراد أن الذمي إذا أسلم وقد مر بعض الحول لم يطالب من الجزية.
 • Dschizya (arabisch ‏جزية‎, DMG ǧizya ‚Kopfsteuer, Tribut‘) ist die Bezeichnung für die den nichtmuslimischen Schutzbefohlenen (Dhimmi) unter islamischer Herrschaft auferlegte Steuer.
 • ジズヤ (jizya または jizyah、アラビア語: جزْية; トルコ語:cizye)は、イスラム諸王朝における人頭税。
 • Dżizja (arab. جزية) – to w krajach muzułmańskich podatek pogłówny, ściągany w pieniądzu, nakładany na innowierców.
 • Джи́зья (араб. جزْية‎‎) — подушная подать с иноверцев (зимми) в мусульманских государствах. Исламские правоведы рассматривают джизью как выкуп за сохранение жизни при завоевании. От выплаты подати освобождались женщины, старики, инвалиды, нищие, рабы, монахи (до начала VIII века) и христиане, воевавшие в мусульманской армии.
 • 吉茲亞(阿拉伯语:جزية‎)是一種曾經在伊斯蘭國家向非穆斯林人民實施的人頭稅,徵稅對象是有體力當兵及有財力繳稅的成年男子,不包括奴隸。《古蘭經》第9章29節說:「當抵抗不信真主和末日,不遵真主及其使者的戒律,不奉真教的人,即曾受天經的人,你們要與他們戰鬥,直到他們依照自己的能力,規規矩矩地交納丁稅。」穆斯林統治者容許繳納了吉茲亞稅的非穆斯林居民繼續信仰其原有宗教,而非穆斯林也不需服兵役及不需繳交適用於穆斯林居民的天課。
 • Under Islamic law, jizya or jizyah (Arabic: جزية‎ ǧizyah IPA: [dʒizja]; Ottoman Turkish: cizye;) is a per capita tax levied on a section of an Islamic state's non-Muslim subjects, who meet certain criteria. The tax is and was to be levied on able-bodied adult males of military age (but with specific exemptions).
 • La yizia o yizya (árabe: جزْية; turco cizye; jizyah en su transcripción inglesa) o capitación era un impuesto per cápita que los antiguos Estados musulmanes imponían a los hombres adultos y libres no musulmanes que no estuvieran enfermos, ni fueran mayores ni monjes, conocidos como dhimmis, como contraprestación por poder practicar su fe, ser sujeto de ciertas condiciones y disfrutar de autonomía comunal así como recibir el título de protegido por los musulmanes de las agresiones externas y exento del servicio militar.
 • La djizîa ou djizîat, suivant les transcriptions, cizye en turc, est l'impôt que devaient payer les hommes pubères non-musulmans (dhimmis) en âge d'effectuer leur service militaire. Du point de vue des souverains musulmans, la jizya était une preuve matérielle de l'acceptation par les non-musulmans de la puissance souveraine et de ses lois, de même que pour les habitants il s'agissait d'une continuation concrète des impôts payés sous les régimes antérieurs.
 • Jizya (in traslitterazione scientifica "ğizya") è un termine arabo che indicava l'imposta di "compensazione" che nel periodo islamico classico ogni suddito non-musulmano non facente parte della umma islamica (detto dhimmi, cioè membro della ahl al-dhimma, "gente protetta") pagava alle autorità islamiche. Essa gravava su cristiani, ebrei, zoroastriani, sabei, induisti, ovvero tutti coloro che professavano religioni monoteistiche rivelate praticate prima dell'avvento dell'islam.
 • In staten waar islamitisch recht geldt is djizja (Arabisch: جزْية) een hoofdelijke belasting die wordt opgelegd aan volwassen niet-islamitische mannen die in een leger zouden kunnen dienen.
 • A jizya, também transliterada como jizyah, yizya, djizîa ou djizîat (em árabe: جزية‎; transl.: ǧizyah; AFI: [dʒizja]; em turco otomano: cizye; ambos derivados do pálavi e possivelmente do aramaico gaziyat) é um imposto per capita cobrado a uma parte dos cidadãos não muçulmanos de um estado islâmico.
rdfs:label
 • Jizya
 • جزية
 • Dschizya
 • Yizia
 • Djizîa
 • Jizya
 • ジズヤ
 • Djizja
 • Dżizja
 • Джизья
 • Jizya
 • 吉茲亞
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of