The Jews (/dʒuːz/; Hebrew: יְהוּדִים ISO 259-3 Yehudim, Israeli pronunciation [jehuˈdim]), also known as the Jewish people, are an ethnoreligious group originating from the Israelites, or Hebrews, of the Ancient Near East. Jewish ethnicity, nationhood and religion are strongly interrelated, as Judaism is the traditional faith of the Jewish nation, while its observance varies from strict observance to complete nonobservance.

Property Value
dbo:abstract
 • اليهود (من العبرية: יְהוּדִי، اسم نسبة ليهوذا، من أبناء يعقوب) هم أبناء شعب أو قومية دينية يتميزون بأتباع الدين اليهودي، أو بالثقافة والتراث النابعة من هذا الدين. يعتبر اليهود العصريين أنفسهم من نسل أهالي مملكة يهوذا الذين كانوا ينسبون إلى أربعة من بين أسباط بني إسرائيل الإثني عشر: يهوذا، سمعون، بنيامين ولاوي، افترقوا بعد سبي بابل إلى يهود وإلى سامريين. الديانة مرت بتطورات كثيرة عبر التاريخ وخاصة بعد انهيار مملكة يهوذا ودمار الهيكل الثاني في القرن الأول للميلاد. منذ القرن الثاني للميلاد أخذ اليهود ينتشرون في أنحاء العالم حيث توجد معلومات عن جاليات يهودية في بلدان كثيرة عبر التاريخ، منذ منتصف القرن ال20 يتركز اليهود في إسرائيل وأمريكا الشمالية مع وجود جاليات أصغر في أوروبا، أمريكا الجنوبية وإيران. أصل مصطلح "يهودي" وطريقة استخدامه في العهد القديم لايعرف إلا من المصادر الدينية وخاصة من أسفار الكتاب المقدس، وتشير هذه المصادر إلى أن أصل لقب "يهودي" باسم يهوذا بن يعقوب وأطلق أصلا على أبناء السبط الذي خرج منه، ثم أطلق على سكان مملكة يهوذا التي أسسها أبناء السبط مع أبناء بعض الأسباط الأصغر العائشين بجواره. في الوثائق الآثارية تذكر هذه المملكة باسم "بيت داود" نسبة إلى سلالة الملك داود (النبي داود في الإسلام). في سفر الملوك الثاني (18، 26) يذكر اسم "يهودية" كاسم اللهجة المحكية في مدينة أورشليم، منذ السبي البابلي أصبح لقب يهودي يشير إلى كل من خرج من مملكة يهوذا وواصل اتباع ديانتها وتقاليدها (مثلا في سفر إستير). أما الشريعة اليهودية العصرية، التي تطورت منذ القرن الثاني للميلاد فتعتبر كل من ولد لأم يهودية يهودياً، وهذا الاعتبار لايتأثر من هوية الأب أو أسلوب الحياة الذي يتبعه الإنسان. كذلك يمكن لغير اليهودي أن يعتنق اليهودية ولكن الحاخامين المتحفظين لا يشجعون اعتناق اليهودية. يتحدى بعض اليهود الإصلاحيين والعلمانيين تعريف "من هو اليهودي" حسب الشريعة اليهودية ويقترحون تعاريف بديلة مثل: من أحد والديه يهودي أو من يعتبر نفسه يهوديا بقلب نقي، كذلك هناك محاولات لتسهيل مسيرة التهود وتقليص المطالب ممن يريد اعتناق اليهودية. بعد تأسيس دولة إسرائيل في 1948 أصبح تعريف "من هو يهودي" قضية حادة إذ أعلنت الدولة هدفا لها جمع اليهود من جميع أنحاء العالم، وسنت أنه من حق كل يهودي التوطن في إسرائيل. حسب التسوية القائمة حاليا، والمنصوص عليها في قانون العودة الإسرائيلي، اليهودي هو من ولد لأم يهودية أو اعتنق اليهودية إلا إذا اتبع دينا آخر إراديا، أما زوج اليهودية، أولاده، أزواج الأولاد، أحفاده وأزواج الأحفاد فيتمتعون بالحقوق المنصوص عليها في "قانون العودة" ولو لم يعتبروا يهوداً، (ولايهم إذا كان اليهودي المنسوب إليهم قد توفي). كذلك يعترف القانون الإسرائيلي بجميع أنواع التهود، بما في ذلك التهود حسب القواعد الإصلاحية الأمر الذي يحتج عليه الحاخامون المتحفظون. (ar)
 • Als Juden (hebr. יְהוּדִים‎, transliteriert Jehudim) werden die Angehörigen des jüdischen Volkes und der jüdischen Religion bezeichnet. (de)
 • El pueblo judío es un grupo descendiente de los hebreos y antiguos israelitas del levante mediterráneo. La religión constituye un posible aspecto de pertenencia al pueblo judío así como también las tradiciones, prácticas culturales, sociales y lingüísticas. Y, si bien pueden presentar características comunes, tales como el idioma o la creencia, los judíos no constituyen un grupo étnico homogéneo, por ello la definición precisa de judío es controvertida y puede variar dependiendo del énfasis que se haga en la observancia religiosa o en la identidad secular. Los judíos han sufrido una larga historia de persecución en diferentes lugares y su población ha ido variando a lo largo de los siglos. Según datos de Berman Jewish DataBank, en 2015 la población judía alcanzaba los 14.3 millones. Representando alrededor de un 0,2 por ciento de la población mundial. La mayoría de ellos reside en Estados Unidos e Israel. Según investigaciones llevadas a cabo en la Universidad Hebrea de Jerusalén, el 96 por ciento de los judíos que residen fuera de Israel tiende a concentrarse en diez países, todos ellos democráticos. A pesar de no ser una pequeña parte de la población mundial, han influido y contribuido significativamente al progreso de la humanidad en diferentes áreas, incluyendo filosofía, ética, literatura, música, teatro, cine y medicina, así como en la ciencia y la tecnología. (es)
 • Vous lisez un « article de qualité ». Pour les articles homonymes, voir Juif (homonymie).Juifs יְהוּדִים (Yehoudim)Fichier:Jews montage.jpg 1re rangée : Judas Maccabée • Flavius Josèphe • Rabbi Akiva • Moïse Maïmonide2e rangée : Baruch Spinoza • Sigmund Freud • Cholem Aleikhem • Albert Einstein3e rangée : Emmy Noether • David Ben Gourion • Marc Chagall • Natalie Portman Les Juifs (en hébreu : יְהוּדִים / yehoudim, en grec ancien : Ἰουδαῖοι / Ioudaĩoi, en latin : Iudaei, etc.) sont les membres d’un peuple lié à sa propre religion, le judaïsme, et au sens large du terme à une appartenance ethnique et religieuse. La tradition juive relie leur ascendance aux patriarches Abraham, Isaac et Jacob également appelé Israël. Ils peuplent la Judée et le royaume d'Israël, structurant leur quotidien autour de la Bible hébraïque, laquelle comprend les cinq Livres de la Torah attribués à Moïse, les Livres des prophètes ultérieurs et d’autres écrits. La Bible définit leurs croyances, leur histoire, leur identité nationale et légifère dans tous les domaines de leur vie. À la suite des aléas de leur histoire, les Juifs migrent ou sont déportés de la Judée et essaiment à travers le monde. La diaspora juive résulte principalement de la conjonction de deux facteurs, une volonté d'essaimage et la nécessité de fuir des persécutions. Tentant de conserver leur mode de vie ancestral au sein des populations avoisinantes dans lesquelles ils s’acculturent, ils développent des traditions religieuses, culinaires et des langues propres ainsi que d’autres traits spécifiques. Réciproquement, ils exercent un certain attrait sur leurs populations d’accueil et l’on enregistre dans l’Empire romain un nombre important de conversions au judaïsme. L’impact et la proportion de ces conversions font débat au sein des historiens. Leur histoire sur plus de deux millénaires en Europe est marquée par des persécutions qui culminent au XXe siècle avec la Shoah. Les grandes révolutions de l’ère moderne entraînent chez nombre d’entre eux une perte ou un abandon de tout ou partie des repères traditionnels. Plusieurs tentatives sont menées pour les redéfinir en tant qu’entité confessionnelle, nationale ou culturelle de sorte qu’en français, l'usage commun distingue entre les Juifs (avec une majuscule — les « personnes descendant de l'ancien peuple d'Israël ») et les juifs (sans majuscule — « personnes qui professent le judaïsme »). Le nombre total des Juifs contemporains est difficile à estimer avec précision, et fait l'objet de controverses, mais, selon une estimation effectuée en 2013, il serait d'environ 13,8 millions. La majorité d'entre eux vit en Israël et aux États-Unis, et les autres principalement en Europe, au Canada et en Amérique latine. (fr)
 • De Joden vormen een volk of etniciteit, ook bekend als Israëlieten, het Joodse volk of volk Israël. Het Joodse volk leefde volgens de Bijbelse overlevering gedurende ten minste drieduizend jaar in de regio Palestina, waar het een monotheïstische religie (het Jodendom) ontwikkelde en meerdere malen zelfbeschikking genoot. De Joden werden na een opstand door de Romeinen vrijwel geheel uit Palestina verbannen. Daarna begon de diaspora. De Joden hebben sindsdien een bewogen bestaan geleid waarin armoede, discriminatie, onderdrukking en uitroeiing, maar ook culturele, economische en individuele bloei voorkwamen. Door de jaren heen was de joodse religie, het jodendom, de voornaamste bindende factor tussen de Joden die verspreid over de hele wereld wonen, maar het belijden van deze religie of het volgen van de joodse tradities is geen vereiste om tot het Joodse volk te behoren. Sinds de opkomst van het nationalisme en de Verlichting hebben ook Joden een transitie ondergaan waardoor velen zich minder als een volk en meer als een etnische of etno-religieuze gemeenschap binnen andere volken zijn gaan zien. Deelname aan alle aspecten van het maatschappelijk leven kon nu toenemen. Tijdens de diaspora ontstond op veel plaatsen antisemitisme, een vorm van racisme. Als reactie op het antisemitisme ontstond met name vanuit Oost- en Centraal-Europa een Joodse nationale beweging, het Zionisme. De zionisten streefden naar een eigen land voor Joden in Palestina. Een deel van de zionisten emigreerden dan ook naar dat gebied. Dit droeg bij aan de groei van de Joodse gemeenschap in het toenmalig Ottomaanse en later Britse mandaatgebied Palestina en uiteindelijk aan de stichting van de staat Israël. Niet alle Joden zijn echter zionist, velen zijn vooral loyaal aan hun nationaliteit vanuit hun geboorteland, naast de verbondenheid met hun historische/etnische afkomst. (nl)
 • ユダヤ人(ヘブライ語: יהודים‎、英語: Jews, Jewish people、ラジノ語: Djudios、イディッシュ語: ייִדן‎)は、ユダヤ教の信者(宗教集団)、あるいはユダヤ人を親に持つ者(血統)によって構成される民族集団である。ヨーロッパでは19世紀中頃まで主として前者の捉え方がなされていたが、近代的国民国家が成立してからは後者の捉え方が広まった。ハラーハーでは、ユダヤ人の母親から生まれた者、あるいは正式な手続きを経てユダヤ教に入信した者がユダヤ人であると規定されている。2010年現在の調査では、全世界に1340万を超えるユダヤ人が存在する。民族独自の国家としてイスラエルがあるほか、各国に移民が生活している。 古代イスラエル人またはユダヤ人はヘブライ人とも称される。日本においては第二次世界大戦中までは「セム人」と称されることが多かったが、現在は「ユダヤ人」という呼称がほぼ一貫して使用されている。 ユダヤ人はディアスポラ以降、世界各地で共同体を形成し、固有の宗教や歴史を有する少数派のエスニック集団として定着した。しかし、それらを総体的に歴史と文化を共有する一つの民族として分類することはできない。言語の面をみても、イディッシュ語の話者もいればラディーノ語の話者もいる。歴史的にはユダヤ人とはユダヤ教徒のことであったが、現状では国籍、言語、人種の枠を超えた、一つの尺度だけでは定義しえない文化的集団としか言いようのないものとなっている。 (ja)
 • Gli ebrei (in ebraico: יְהוּדִים‎? עברי, ʿivrîˈ, anche in ebraico: יְהוּדִים‎?, Yhudim o jehuˈdim), anche detti popolo ebraico, sono un popolo, o gruppo etnoreligioso, e i fedeli di una religione, che prende origine dagli Israeliti del Vicino Oriente antico. Nazionalità e religione ebraiche sono strettamente correlate e l'ebraismo è la fede tradizionale della nazione ebraica. Secondo la tradizione ebraica, l'ascendenza ebraica è fatta risalire ai patriarchi biblici Abramo, Isacco e Giacobbe, che vivevano a Canaan intorno al XVIII secolo p.e.v. Storicamente, gli ebrei si erano evoluti in gran parte dalla Tribù di Giuda e Simeone, e in parte dalle tribù israelite di Beniamino e Levi, che tutti insieme formavano l'antico Regno di Giuda. Un gruppo strettamente legato è quello dei Samaritani, che sostengono la discendenza dalle tribù israelite di Efraim e di Manasse, mentre secondo la Bibbia la loro origine è dal popolo portato in Israele dall'Impero Assiro e da alcuni Kohanim (sacerdoti ebrei) che avevano loro insegnato come adorare il "Dio nativo". L'etnia, nazionalità e religione ebraiche sono fortemente correlate, dato che l'ebraismo è la fede tradizionale della nazione ebraica. Coloro che si convertono all'ebraismo assumono una condizione nell'ambito dell'ethnos ebraico pari a coloro che ci sono nati. La conversione non viene incoraggiata dall'ebraismo tradizionale (ortodosso) ed è considerata un'impresa alquanto difficile, principalmente applicabile ai casi di matrimoni misti. Nello Stato di Israele è in vigore la Legge del ritorno, in forza della quale chiunque sia in grado di dimostrare di essere figlio o nipote di un ebreo per via matrilineare o patrilineare, o sia convertito all'ebraismo, ha diritto alla cittadinanza israeliana. Il fatto che la possibilità di fruire della legge del ritorno non sia riservata ai soli ebrei secondo la legge halachica – ovvero ai figli di madre ebrea o ai convertiti all'ebraismo – ha creato in Israele una grande controversia tra chi – avendo una concezione laica dello stato ebraico – è favorevole ad una definizione più allargata di "ebreo" per quel che concerne il diritto alla cittadinanza, e il rabbinato ortodosso che vorrebbe far coincidere Halakhah e legge del ritorno. Israele è la sola nazione dove gli ebrei siano una maggioranza della popolazione. Gli ebrei hanno inoltre goduto di indipendenza politica due volte in passato, nella storia antica. La prima volta durò dal 1350 al 586 a.C., che comprese il periodo dei Giudici, la Monarchia unita, e la Monarchia divisa dei Regni di Israele e Giuda, finito con la distruzione del Tempio di Salomone. La seconda volta fu all'epoca del Regno Asmoneo dal 140 al 37 p.e.v. e e in qualche misura sotto gli Erodiani dal 37 p.e.v. al 6 e.v. Dalla distruzione del Secondo Tempio nel 70 e.v., la maggior parte degli ebrei hanno vissuto nella diaspora. Una minoranza in ogni paese in cui vivono (ad eccezione di Israele), hanno subito molte persecuzioni nel corso della storia, cosicché la popolazione ebraica ha oscillato sia in numero che nella distribuzione demografica nel corso dei secoli. (it)
 • Um judeu (em hebraico: יְהוּדִי, transl. Yehudi, no singular; יְהוּדִים, Yehudim, no plural; ladino: ג׳ודיו, Djudio, sing.; ג׳ודיוס, Djudios, pl.; iídiche: ייִד, Yid, sing.; ייִדן, Yidn, pl.) é um membro do grupo étnico e religioso originado nas Tribos de Israel ou hebreus do Antigo Oriente. O grupo étnico e a religião judaica, a fé tradicional da nação judia, são fortemente inter-relacionados, e pessoas convertidas para o judaísmo foram incluídas no povo judeu e judeus convertidos para outras religiões foram excluídos do povo judeu durante séculos. Os judeus reclamam que ao longo dos séculos vem sendo alvo de uma longa história de perseguições em várias terras, resultando numa população que teve frequentemente sua distribuição demográfica alterada ao longo dos séculos. A maioria das autoridades coloca o número de judeus entre 12 e 14 milhões, representando 0,2% da atual população mundial estimada. De acordo com a Agência Judia para Israel, no ano de 2007 havia 13,2 milhões de judeus mundialmente; 5,4 milhões (40,9%) em Israel, 5,3 milhões (40,2%) nos Estados Unidos, e o resto distribuído em comunidades de vários tamanhos no mundo inteiro. Esses números incluem todos aqueles que se consideram judeus se afiliados ou não e, com a exceção da população judia de Israel, não inclui aqueles que não se consideram judeus ou que não são judeus por halachá. A população total mundial judia, entretanto, é difícil de medir. Além das considerações haláhicas, há fatores seculares, políticos e identificações ancestrais definindo quem é judeu e que aumentam o quadro consideravelmente. Mais precisamente, segundo os censos divulgados nas enciclopédias Britannica e Mirador (Barsa) (edições 1957, 1960, 1967), logo após a segunda grande guerra, de sua totalidade, restaram apenas 200.000 indivíduos. (pt)
 • Żydzi (dosł. „chwalcy /Jahwe/” lub „czciciele /Jahwe/” z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę (określany wtedy jako Hebrajczycy albo Izraelici), posługujący się wówczas językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm. Za Żydów uważa się jednak wiele osób, które nie są żydami ortodoksyjnymi. Kto jest Żydem (hebr.? מיהו יהודי) jest pytaniem, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż może to być identyfikacja kulturowa, etniczna lub religijna. Wiele osób, które uważają się z jakichś powodów za Żydów, nie są uznawane przez inne grupy lub instytucje. Dotyczy to na przykład żydów reformowanych, którzy nawet pomimo etnicznego pochodzenia żydowskiego czasem nie są uznawani przez żydów ortodoksyjnych. Według prawa izraelskiego Żydem jest osoba, która ma ortodoksyjną żydowską matkę, chociaż prawo do obywatelstwa bez oficjalnego uznania takiej osoby za Żyda ma każda osoba, która ma przynajmniej jednego dziadka, który był ortodoksyjnym Żydem. Hebrajczycy wchodzili prawdopodobnie w skład grupy Habiru, którą w II tysiącleciu p.n.e. tworzyły ludy przybyłe do Syropalestyny z obszarów Mezopotamii. Uważa się, iż termin Hebrajczycy pochodzi właśnie od nazwy Habiru. (pl)
 • 犹太人(希伯来语:יְהוּדִים‎,Yehudim),又称犹太民族,是广泛分布于世界各国的一个族群。根据犹太教律法《哈拉卡》的定义,一切皈依犹太教的人(宗教意义)以及由犹太母亲所生的人(民族意义)都属于犹太人。犹太人发源于西亚的以色列地或希伯来地。犹太人的民族、文化和宗教信仰之间具有很强的关联性,犹太教是维系全体犹太人之间认同感的传统宗教。犹太教不欢迎外族皈依,要皈依犹太教的外族人必须通过考验才可以,虽然如此历史上世界各地仍有小部分不同肤色的人群通过皈依犹太宗教而成为犹太族群的一部分,而犹太人也由此从阿拉伯半岛的一个遊牧民族,发展成为遍布全球的世界性族群之一。 根据有关犹太人组织的统计,2007年全球犹太人总数约在1,320万人左右,其中540万人定居在以色列,530万人居住在美国,其余则散居在世界各地。犹太人口总数仅占全球总人口的0.2%。根据其他组织的统计,美国国内的犹太人人数则达到650万人或美国人口的2%。上述数据也包含了自认为是犹太人但没有归属于任何犹太社团组织的人群,但事实上,全球犹太人的总人口数很难得到准确统计,因为犹太人的定义存在多种标准和界定方式,导致统计的准确性受到了影响。 (zh)
 • Евре́и (самоназвание — йеhудим (יְהוּדִים) на иврите и йидн (ייִדן) на идише) — древний народ семитского происхождения, восходящий к населению древнего Израильского и Иудейского царств, живущий во многих странах мира (с 1948 года существует также еврейское государство Израиль). Численность на 2012 год 13,855 млн человек, из них 43 % в Израиле и 39 % — в США. Традиционной религией евреев является иудаизм. Исторически понятия еврей и иудей тесно переплетены и в ряде языков неразличимы. В современном русском языке еврей — это национальность, а иудей — вероисповедание, религиозная принадлежность. Советская наука относила этнические группы называющих себя евреями к различным национальностям: горские евреи, бухарские евреи, грузинские евреи. Hациональность крымчаков в различные периоды называлась то как «крымчаки», то как «евреи-крымчаки». Исключение составляли караимы и таты, относимые советскими этнографами к не-евреям, исповедующим иудаизм . Таким образом, по этому определению, существуют приверженцы иудаизма, которые не являются этническими евреями. Большинство евреев говорят на языках тех стран, в которых живут. В Израиле государственным языком является иврит, возрождённый в качестве разговорного в XIX веке. В разных странах существует также ряд специфических еврейских языков, крупнейший из которых — идиш — входит в германскую группу языков. (ru)
 • The Jews (/dʒuːz/; Hebrew: יְהוּדִים ISO 259-3 Yehudim, Israeli pronunciation [jehuˈdim]), also known as the Jewish people, are an ethnoreligious group originating from the Israelites, or Hebrews, of the Ancient Near East. Jewish ethnicity, nationhood and religion are strongly interrelated, as Judaism is the traditional faith of the Jewish nation, while its observance varies from strict observance to complete nonobservance. Jews originated as a national and religious group in the Middle East during the second millennium BCE, in the part of the Levant known as the Land of Israel. The Merneptah Stele appears to confirm the existence of a people of Israel, associated with the god El, somewhere in Canaan as far back as the 13th century BCE (Late Bronze Age). The Israelites, as an outgrowth of the Canaanite population, consolidated their hold with the emergence of the Kingdom of Israel, and the Kingdom of Judah. Some consider that these Canaanite sedentary Israelites melded with incoming nomadic groups known as 'Hebrews'. Though few sources in the Bible mention the exilic periods in detail, the experience of diaspora life, from the Ancient Egyptian rule over the Levant, to Assyrian Captivity and Exile, to Babylonian Captivity and Exile, to Seleucid Imperial rule, to the Roman occupation, and the historical relations between Israelites and their homeland, became a major feature of Jewish history, identity and memory. The worldwide Jewish population reached a peak of 16.7 million prior to World War II, but approximately 6 million Jews were systematically murdered during the Holocaust. Since then the population has slowly risen again, and as of 2015 was estimated at 14.3 million by the Berman Jewish DataBank, or less than 0.2% of the total world population (roughly one in every 514 people). According to the report, about 43% of all Jews reside in Israel (6.4 million), and 40% in the United States (5.7 million), with most of the remainder living in Europe (1.4 million) and Canada (0.4 million). These numbers include all those who self-identified as Jews in a socio-demographic study or were identified as such by a respondent in the same household. The exact world Jewish population, however, is difficult to measure. In addition to issues with census methodology, disputes among proponents of halakhic, secular, political, and ancestral identification factors regarding who is a Jew may affect the figure considerably depending on the source. Israel is the only country where Jews form a majority of the population. The modern State of Israel was established as a Jewish state and defines itself as such in its Declaration of Independence and Basic Laws. Its Law of Return grants the right of citizenship to any Jew who requests it. Despite their small percentage of the world's population, Jews have significantly influenced and contributed to human progress in many fields, including philosophy, ethics, literature, business, fine arts and architecture, religion, music, theatre and cinema, medicine, as well as science and technology, both historically and in modern times. (en)
dbo:language
dbo:populationPlace
dbo:related
dbo:religion
dbo:thumbnail
dbo:totalPopulation
 • 15 (xsd:integer)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 25955086 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 743165955 (xsd:integer)
dbp:caption
 • According to Jewish tradition, Jacob was the father of the tribes of Israel.
dbp:pop
 • 18400 (xsd:integer)
 • 18900 (xsd:integer)
 • 27600 (xsd:integer)
 • 29800 (xsd:integer)
 • 29900 (xsd:integer)
 • 40000 (xsd:integer)
 • 47700 (xsd:integer)
 • 60000 (xsd:integer)
 • 69800 (xsd:integer)
 • 94500 (xsd:integer)
 • 112800 (xsd:integer)
 • 117500 (xsd:integer)
 • 181000 (xsd:integer)
 • 183000 (xsd:integer)
 • 218100 (xsd:integer)
 • 290000 (xsd:integer)
 • 386000 (xsd:integer)
 • 467500 (xsd:integer)
 • 5300000 (xsd:integer)
 • 6481182 (xsd:integer)
dbp:region
 • Rest of the world
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Als Juden (hebr. יְהוּדִים‎, transliteriert Jehudim) werden die Angehörigen des jüdischen Volkes und der jüdischen Religion bezeichnet. (de)
 • 犹太人(希伯来语:יְהוּדִים‎,Yehudim),又称犹太民族,是广泛分布于世界各国的一个族群。根据犹太教律法《哈拉卡》的定义,一切皈依犹太教的人(宗教意义)以及由犹太母亲所生的人(民族意义)都属于犹太人。犹太人发源于西亚的以色列地或希伯来地。犹太人的民族、文化和宗教信仰之间具有很强的关联性,犹太教是维系全体犹太人之间认同感的传统宗教。犹太教不欢迎外族皈依,要皈依犹太教的外族人必须通过考验才可以,虽然如此历史上世界各地仍有小部分不同肤色的人群通过皈依犹太宗教而成为犹太族群的一部分,而犹太人也由此从阿拉伯半岛的一个遊牧民族,发展成为遍布全球的世界性族群之一。 根据有关犹太人组织的统计,2007年全球犹太人总数约在1,320万人左右,其中540万人定居在以色列,530万人居住在美国,其余则散居在世界各地。犹太人口总数仅占全球总人口的0.2%。根据其他组织的统计,美国国内的犹太人人数则达到650万人或美国人口的2%。上述数据也包含了自认为是犹太人但没有归属于任何犹太社团组织的人群,但事实上,全球犹太人的总人口数很难得到准确统计,因为犹太人的定义存在多种标准和界定方式,导致统计的准确性受到了影响。 (zh)
 • اليهود (من العبرية: יְהוּדִי، اسم نسبة ليهوذا، من أبناء يعقوب) هم أبناء شعب أو قومية دينية يتميزون بأتباع الدين اليهودي، أو بالثقافة والتراث النابعة من هذا الدين. يعتبر اليهود العصريين أنفسهم من نسل أهالي مملكة يهوذا الذين كانوا ينسبون إلى أربعة من بين أسباط بني إسرائيل الإثني عشر: يهوذا، سمعون، بنيامين ولاوي، افترقوا بعد سبي بابل إلى يهود وإلى سامريين. الديانة مرت بتطورات كثيرة عبر التاريخ وخاصة بعد انهيار مملكة يهوذا ودمار الهيكل الثاني في القرن الأول للميلاد. (ar)
 • El pueblo judío es un grupo descendiente de los hebreos y antiguos israelitas del levante mediterráneo. La religión constituye un posible aspecto de pertenencia al pueblo judío así como también las tradiciones, prácticas culturales, sociales y lingüísticas. Y, si bien pueden presentar características comunes, tales como el idioma o la creencia, los judíos no constituyen un grupo étnico homogéneo, por ello la definición precisa de judío es controvertida y puede variar dependiendo del énfasis que se haga en la observancia religiosa o en la identidad secular. (es)
 • ユダヤ人(ヘブライ語: יהודים‎、英語: Jews, Jewish people、ラジノ語: Djudios、イディッシュ語: ייִדן‎)は、ユダヤ教の信者(宗教集団)、あるいはユダヤ人を親に持つ者(血統)によって構成される民族集団である。ヨーロッパでは19世紀中頃まで主として前者の捉え方がなされていたが、近代的国民国家が成立してからは後者の捉え方が広まった。ハラーハーでは、ユダヤ人の母親から生まれた者、あるいは正式な手続きを経てユダヤ教に入信した者がユダヤ人であると規定されている。2010年現在の調査では、全世界に1340万を超えるユダヤ人が存在する。民族独自の国家としてイスラエルがあるほか、各国に移民が生活している。 古代イスラエル人またはユダヤ人はヘブライ人とも称される。日本においては第二次世界大戦中までは「セム人」と称されることが多かったが、現在は「ユダヤ人」という呼称がほぼ一貫して使用されている。 (ja)
 • De Joden vormen een volk of etniciteit, ook bekend als Israëlieten, het Joodse volk of volk Israël. Het Joodse volk leefde volgens de Bijbelse overlevering gedurende ten minste drieduizend jaar in de regio Palestina, waar het een monotheïstische religie (het Jodendom) ontwikkelde en meerdere malen zelfbeschikking genoot. De Joden werden na een opstand door de Romeinen vrijwel geheel uit Palestina verbannen. Daarna begon de diaspora. De Joden hebben sindsdien een bewogen bestaan geleid waarin armoede, discriminatie, onderdrukking en uitroeiing, maar ook culturele, economische en individuele bloei voorkwamen. Door de jaren heen was de joodse religie, het jodendom, de voornaamste bindende factor tussen de Joden die verspreid over de hele wereld wonen, maar het belijden van deze religie of het (nl)
 • Vous lisez un « article de qualité ». Pour les articles homonymes, voir Juif (homonymie).Juifs יְהוּדִים (Yehoudim)Fichier:Jews montage.jpg 1re rangée : Judas Maccabée • Flavius Josèphe • Rabbi Akiva • Moïse Maïmonide2e rangée : Baruch Spinoza • Sigmund Freud • Cholem Aleikhem • Albert Einstein3e rangée : Emmy Noether • David Ben Gourion • Marc Chagall • Natalie Portman (fr)
 • Gli ebrei (in ebraico: יְהוּדִים‎? עברי, ʿivrîˈ, anche in ebraico: יְהוּדִים‎?, Yhudim o jehuˈdim), anche detti popolo ebraico, sono un popolo, o gruppo etnoreligioso, e i fedeli di una religione, che prende origine dagli Israeliti del Vicino Oriente antico. Nazionalità e religione ebraiche sono strettamente correlate e l'ebraismo è la fede tradizionale della nazione ebraica. (it)
 • Um judeu (em hebraico: יְהוּדִי, transl. Yehudi, no singular; יְהוּדִים, Yehudim, no plural; ladino: ג׳ודיו, Djudio, sing.; ג׳ודיוס, Djudios, pl.; iídiche: ייִד, Yid, sing.; ייִדן, Yidn, pl.) é um membro do grupo étnico e religioso originado nas Tribos de Israel ou hebreus do Antigo Oriente. O grupo étnico e a religião judaica, a fé tradicional da nação judia, são fortemente inter-relacionados, e pessoas convertidas para o judaísmo foram incluídas no povo judeu e judeus convertidos para outras religiões foram excluídos do povo judeu durante séculos. (pt)
 • Żydzi (dosł. „chwalcy /Jahwe/” lub „czciciele /Jahwe/” z hebr. Jehudim, יהודים, jid. Jidn, ייִדן, ladino ג׳ודיוס Djudios) – naród semicki zamieszkujący w starożytności Palestynę (określany wtedy jako Hebrajczycy albo Izraelici), posługujący się wówczas językiem hebrajskim, a w średniowieczu i czasach nowożytnych mieszkający w diasporze na całym świecie i posługujący się wieloma różnymi językami. Żydzi nie stanowią jednolitej grupy religijnej i etnicznej. Dla żydów ortodoksyjnych Żydem jest tylko osoba, która ma ortodoksyjną matkę lub przeszła konwersję na judaizm. Za Żydów uważa się jednak wiele osób, które nie są żydami ortodoksyjnymi. Kto jest Żydem (hebr.? מיהו יהודי) jest pytaniem, na które nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, gdyż może to być identyfikacja kulturowa, etniczna lub re (pl)
 • The Jews (/dʒuːz/; Hebrew: יְהוּדִים ISO 259-3 Yehudim, Israeli pronunciation [jehuˈdim]), also known as the Jewish people, are an ethnoreligious group originating from the Israelites, or Hebrews, of the Ancient Near East. Jewish ethnicity, nationhood and religion are strongly interrelated, as Judaism is the traditional faith of the Jewish nation, while its observance varies from strict observance to complete nonobservance. (en)
 • Евре́и (самоназвание — йеhудим (יְהוּדִים) на иврите и йидн (ייִדן) на идише) — древний народ семитского происхождения, восходящий к населению древнего Израильского и Иудейского царств, живущий во многих странах мира (с 1948 года существует также еврейское государство Израиль). Численность на 2012 год 13,855 млн человек, из них 43 % в Израиле и 39 % — в США. Таким образом, по этому определению, существуют приверженцы иудаизма, которые не являются этническими евреями. (ru)
rdfs:label
 • Jews (en)
 • يهود (ar)
 • Juden (de)
 • Pueblo judío (es)
 • Juifs (fr)
 • Ebrei (it)
 • ユダヤ人 (ja)
 • Joden (nl)
 • Żydzi (pl)
 • Judeus (pt)
 • Евреи (ru)
 • 犹太人 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Jews (en)
is dbo:country of
is dbo:ethnicGroup of
is dbo:ethnicity of
is dbo:knownFor of
is dbo:literaryGenre of
is dbo:nonFictionSubject of
is dbo:region of
is dbo:related of
is dbo:religion of
is dbo:victim of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:emphasis of
is dbp:ethnicity of
is dbp:label of
is dbp:occupants of
is dbp:relatedC of
is dbp:relatedGroups of
is dbp:religion of
is dbp:target of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of