An institute of technology (also referred to as: technological university, technical university, university of technology, technological educational institute, technical college, polytechnic university or just polytechnic) is an institution of tertiary education (such as a university or college) that specializes in engineering, technology, applied science, and natural sciences.

Property Value
dbo:abstract
 • Polytechnika (z řeckého πολύ polý, „mnoho“ + τεχνικός technikós, „umění“, „schopnost“, hovorově též jen technika) je název pro vysoké školy technického zaměření, vzniklé a zakládané v 18. a 19. století. Novější názvy pro polytechniku jsou: vysoké učení technické, vysoká technická škola (19./20. století), technická univerzita (20./21. století). (cs)
 • Technische Universitäten (TU) sind promotionsberechtigte Hochschulen mit einem breiten Angebot an Ingenieurfächern und naturwissenschaftlichen Fächern, zumeist ergänzt um weitere Fächer. Der Vorläufer der Technischen Universitäten waren die Technischen Hochschulen. Die Bezeichnung erhielten die Institutionen der höheren technischen Bildung im deutschen Sprachraum seit den 1870er Jahren. In den 1970er und 1980er Jahren wandelte sich der Großteil der Technischen Hochschulen in Technische Universitäten um. Die Umwandlung brachte ihnen neben dem seitens der Politik und Wirtschaft gewünschten Prestigegewinn auch einen stärkeren Anteil an Grundlagenforschung und die Ergänzung um begleitende Fächer, z. B. aus den Bereichen Philosophie, Kommunikationswissenschaft, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften. Fast alle Technischen Hochschulen wurden in Universitäten umbenannt. Ausnahmen sind die Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aachen sowie die zwei Schweizer Eidgenössischen Technischen Hochschulen in Zürich und Lausanne. In Ostdeutschland wurden infolge des Hochschulreformprozesses der Nachwendezeit die TH Cottbus und die TH Ilmenau in Technische Universitäten überführt. Die anderen verbliebenen Technischen Hochschulen (TH Leipzig, TH Köthen, TH Leuna-Merseburg, TH Warnemünde-Wustrow, TH Wismar, TH Zittau, TH Zwickau) wurden aufgelöst, als Fachhochschulen neubegründet bzw. einzelne Fachbereiche dieser Hochschulen in die Universitäten integriert. Neun Technische Universitäten Deutschlands haben sich in der Initiative TU9 zusammengeschlossen, die sich insbesondere bei den anstehenden europaweiten Vereinheitlichungen der Abschlüsse öffentlichkeitswirksam zu Wort meldet. Ein Kooperationsabkommen der Technischen Universitäten gibt es auch zwischen den drei österreichischen Institutionen: TU Wien, TU Graz und die Montanuniversität Leoben haben 2010 den Verein TU Austria gegründet, um gemeinsame Forschungsschwerpunkte zu entwickeln, gemeinsam Position zu beziehen und Synergien zu nutzen. (de)
 • Ο όρος Πολυτεχνείο προσδιορίζει το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του πανεπιστημιακού τομέα, όπου το γνωστικό αντικείμενο κάθε μονοτμηματικής σχολής του σχετίζεται με την επιστήμη μηχανικού. Ο όρος Πολυτεχνική Σχολή προσδιορίζει την σχολή ενός Πανεπιστημίου, όπου το γνωστικό αντικείμενο κάθε τμήματός της εμπίπτει στην επιστήμη μηχανικού. Υπάρχουν ωστόσο πανεπιστήμια που διαθέτουν τέτοια τμήματα χωρίς να τα εντάσσουν σε πολυτεχνική σχολή. Από την άλλη, σε ορισμένες πολυτεχνικές σχολές είναι ενταγμένα και κάποια τμήματα που δεν εμπίπτουν τυπικά στα συνηθισμένα πεδία της επιστήμης μηχανικών, αλλά είναι προσανατολισμένα στην εφαρμοσμένη επιστήμη και τεχνολογία. Π.χ. τμήματα πληροφορικής με τίτλο «Μηχανικών Πληροφορικής» ή «Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής» (στη δεύτερη περίπτωση το τμήμα εστιάζει στην τομή της πληροφορικής και της επιστήμης υπολογιστών), τμήματα επιστήμης υλικών με τίτλο «Μηχανικών Επιστήμης Υλικών» κλπ. Στην Ελλάδα, οι σχολές των Πολυτεχνείων και τα τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών των Πανεπιστημίων παρέχουν προγράμματα σπουδών ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς διάρκειας φοίτησης. Σε άλλες χώρες υπάρχουν ομοειδή τμήματα με προγράμματα σπουδών διάρκειας τριών ή τεσσάρων ετών φοίτησης. (el)
 • An institute of technology (also referred to as: technological university, technical university, university of technology, technological educational institute, technical college, polytechnic university or just polytechnic) is an institution of tertiary education (such as a university or college) that specializes in engineering, technology, applied science, and natural sciences. (en)
 • Als Polytechnikum (kurz für polytechnische Hochschule oder polytechnische Bildungsanstalt) wurden im 19. Jahrhundert Ingenieurschulen bezeichnet. Einige wurden um die Jahrhundertwende in Technische Hochschulen umgewandelt, andere gingen im Laufe des 20. Jahrhunderts in Fachhochschulen auf, viele wurden auch technische Gymnasialschulen, etwa die österreichischen Höhere Technischen Lehranstalten, die auch Erwachsenenbildung (Meisterklassen) betreiben. (de)
 • Instituto de tecnología, instituto tecnológico o politécnico, es una institución de educación superior) especializada en la enseñanza y aprendizaje de tecnologías. Este tipo de establecimientos existen al menos desde el siglo XVIII, pero se expandieron notablemente tras la Segunda Guerra Mundial. Al igual que las escuelas politécnicas, pueden formar parte de una universidad, o ser establecimientos universitarios independientes, como las Grandes Escuelas (Francia), el Instituto de Tecnología de Massachusetts o la Escuela Politécnica Federal de Zúrich). En cualquier caso, pueden impartir programas y emitir titulaciones tanto de grado como de posgrado.​ La primera universidad técnica muy posiblemente fue la École Polytechnique de París (Francia), fundada en 1794, a la que luego seguirían muchas otras.​ (es)
 • Politeknik atau sering disamakan dengan institut teknologi adalah penamaan yang digunakan dalam berbagai institusi pendidikan yang memberikan berbagai jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan. Politeknik dapat merupakan institusi pendidikan tinggi dan teknik lanjutan serta penelitian ilmiah ternama dunia atau pendidikan vokasi profesional, yang memiliki spesialiasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi atau jurusan-jurusan teknis yang berbeda jenis. Istilah tersebut juga dapat merujuk pada sekolah pendidikan menengah yang berfokus pada pelatihan vokasional. Istilah politeknik berasal dari bahasa Yunani πολύ (polú atau polý) yang berarti "banyak" dan τεχνικός (tekhnikós) yang berarti "seni". Istilah institut teknologi, untuk bagiannya, sering disingkat IT; istilah ini berbeda dengan teknologi informasi. Walaupun istilah politeknik dan institut teknologi merupakan sinonim, preferensi untuk lebih sering menggunakan suatu istilah berbeda antara setiap negara. (in)
 • Un institut de technologie ou une université de technologie — on rencontre aussi les terminologies suivantes : université polytechnique, technikon ou université technique — est un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans l'apprentissage des techniques : l'ingénierie, la technologie, les sciences appliquées et parfois les sciences naturelles. Ces termes, et leurs variantes, recouvrent des significations différentes selon les langues et/ou les pays : dans certains pays, ces instituts de technologie et universités polytechniques sont des catégories bien définies ; dans d’autres comme aux États-Unis, il s'agit simplement de noms spécifiques sans signification formelle. (fr)
 • Politecnico è un termine utilizzato in Italia e in altri paesi per definire un istituto di studi superiori, come ad esempio un'università, autonomo dal punto di vista amministrativo e didattico, le cui facoltà sono di ambito tecnologico, tipicamente ingegneria e architettura. I politecnici sono diffusi in tutto il mondo ed assumono talvolta altre denominazioni; alcuni esempi di istituti in cui si fa ricerca e didattica sulle scienze applicate sono: technische universität (università tecnica) nei paesi di lingua tedesca, institute of technology (istituto di tecnologia) nei paesi anglosassoni, politechnika (politecnico) e uniwersytetu technicznego (università tecnica) in Polonia. Gli atenei polacchi, ai sensi della Legge del 27 luglio 2005 sull'istruzione superiore, possono avvalersi della denominazione politechnika (politecnico) se le sue unità didattiche (dipartimenti, facoltà) conferiscono titoli accademici in almeno sei discipline, tra le quali almeno quattro afferenti alle scienze tecniche, oppure uniwersytetu technicznego (università tecnica) se le sue unità didattiche (dipartimenti, facoltà) conferiscono titoli accademici in almeno dieci discipline, tra le quali almeno sei afferenti alle scienze tecniche.Alcuni atenei, sebbene soddisfino i requisiti per qualificarsi uniwersytetu technicznego (università tecnica), non utilizzano tale denominazione. Algeria * ad Algeri * ad Algeri * * Austria * Università tecnica di Graz * Università tecnica montana di Leoben * Università tecnica di Vienna Belgio * * a Bruxelles * Università di Liegi * * (Polytech Mons) Brasile * , scuola appartenente all'Università federale di Bahia * , scuola appartenente all' * , scuola appartenente all'Università federale di Rio de Janeiro * a São Leopoldo * , scuola appartenente all'Universidade de São Paulo Camerun * , scuola appartenente all' * Canada * Cina * Politecnico Nordoccidentale Croazia * Danimarca * Università tecnica della Danimarca Finlandia * Politecnico di Helsinki Francia * a Annecy * a Beauvais e Mont-Saint-Aignan (Rouen) * * a Cergy * * * * Institut polytechnique des sciences avancées a Ivry-sur-Seine e Tolosa * * * , appartenente all' * École des Ponts ParisTech a Marne-la-Vallée * * * * * * a Orsay * École polytechnique di Parigi * * a Parigi * (ex-École polytechnique féminine) a Sceaux, Troyes e Montpellier * * * a Vandœuvre-lès-Nancy (Nancy) e Metz, collegio appartenente all'Università della Lorena Germania * * * Università tecnica di Amburgo-Harburg * Università tecnica di Aquisgrana * Università tecnica di Berlino * * * * Università tecnica di Braunschweig * * * * Università tecnica di Darmstadt * * Università tecnica di Dortmund * Università tecnica di Dresda * * Università di Hannover * * * * Karlsruher Institut für Technologie * Università tecnica dell'Assia centrale-Mittelhessen * * Università tecnica di Monaco * * * Università di Stoccarda * * Grecia * Università tecnica nazionale di Atene Guinea * Italia * Università Politecnica delle Marche * Politecnico di Bari * Politecnico di Milano * Politecnico di Torino Lettonia * Università tecnica di Riga Messico * Instituto Politécnico Nacional Paesi Bassi * Università tecnica di Delft Polonia * Politecnico di Białystok * Accademia tecnico-umanistica di Bielsko-Biała * Politecnico di Breslavia * Politecnico Tadeusz Kościuszko di Cracovia * Università della scienza e della tecnologia di Cracovia * Politecnico di Częstochowa * Politecnico di Danzica * Politecnico della Slesia a Gliwice * Politecnico della Santacroce a Kielce * Politecnico di Koszalin * Politecnico di Łódź * Politecnico di Lublino * Politecnico di Opole * Politecnico di Poznań * Università di tecnologia e studi umanistici Kazimierz Pułaski di Radom * Politecnico di Rzeszów * Università tecnologica della Pomerania Occidentale a Stettino * Politecnico di Varsavia Portogallo * Università di Porto Rep. Ceca * Università Tecnica Ceca di Praga Romania * Università Politecnica di Bucarest Russia * Università tecnica statale moscovita N. Ė. Bauman * Spagna * , appartenente all'Università di Cadice * Università politecnica della Catalogna * * Universidad Politécnica de Madrid * Università politecnica di Valencia Stati Uniti * California Institute of Technology * California Polytechnic State University * Massachusetts Institute of Technology * * Politecnico dell'Università di New York, scuola appartenente all'Università di New York * Rensselaer Polytechnic Institute a Troy (NY) * Virginia Polytechnic Institute and State University Svezia * Istituto reale di tecnologia Svizzera * Scuola politecnica federale di Losanna * Politecnico federale di Zurigo Tunisia * , scuola appartenente all' Turchia * Università tecnica di Istanbul Ucraina * Politecnico di Leopoli Ungheria * Università di Tecnologia e di Economia di Budapest (it)
 • ポリテクニック(Polytechnic)とは、高等教育機関の一種。大学機関が主に学問(学術)を教える組織であるのに対し、ポリテクニックでは実学(職業教育)を中心に教育課程が編成されている。英語の polytechnic の名称は、フランス・パリに1794年に設立されたエコール・ポリテクニークに由来する。 日本においては、ポリテクニックと称する教育機関はなく、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する職業訓練施設の愛称に「ポリテク」が用いられている。 「職業大学」および「工業大学」も参照 (ja)
 • 공과대학교(工科大學校)는 이공계 연구중심대학을 의미한다. 교명으로 공과대학교, 공업대학, Institute of Technology, University of Technology, Polytechnic University, Technikon, Technical university, Technische Universität 등을 사용하는 경우도 있다. (ko)
 • 工業大学(こうぎょうだいがく)、工科大学(こうかだいがく,Institute of Technology)は、工学の専門教育がなされる高等教育機関であり、工学部のみの単科大学に冠せられる名称・種別である。 大学の種別としての工業大学・工科大学は単に「工大(こうだい)」と略す場合もあり、他にも、各工業大学・工科大学の学生・関係者や近隣住民によるその大学の省略形呼称として、「工業大学/工科大学」・「工業大/工科大」・「工大」などとして使われる場合も多い(大学の略称については当該項目を参照)。 (ja)
 • Een technische universiteit is een universiteit die zich richt op de wetenschap van de techniek en technologie. Nederland heeft vier technische universiteiten die samen verenigd zijn in de overkoepelende organisatie 4TU, die pas vanaf 1986 als universiteit worden aangeduid (daarvoor heetten zij in Nederland Technische Hogeschool [TH]): * Technische Universiteit Delft * Technische Universiteit Eindhoven * Universiteit Twente * Wageningen University & Research Technische hogescholen dienen niet verward te worden met instellingen voor HBO die hogere technische school (HTS) werden genoemd. De Rijksuniversiteit Groningen heeft ook enkele technische studies, terwijl de Universiteit Twente ook enkele niet-technische studies heeft (vandaar dat zij nu Universiteit Twente heet, als opvolgster van de eerdere TH Twente, hogeschool voor technische en maatschappijwetenschappen). Vergelijkbare instituten in het buitenland zijn de studies burgerlijk ingenieur in België, de in Duitsland en de Grandes écoles in Frankrijk. Typische technische studierichtingen zijn bouwkunde, , elektrotechniek, wiskunde en informatica, technische bedrijfskunde, werktuigbouwkunde, natuurkunde en scheikundige technologie. Gespecialiseerde technische studies zijn onder andere biomedische technologie, luchtvaart- en ruimtevaarttechniek, geodesie, maritieme techniek, architectuur, energietechniek en materiaalkunde. (nl)
 • Een polytechnische school is een benaming voor een school waar de graad van ingenieur kan worden behaald. In de 20e eeuw werden veel van deze polytechnische scholen omgevormd tot technische hogescholen of gewone hogescholen en later soms tot technische universiteiten. Dit was het geval met de Polytechnische School te Delft, die in 1903 is omgevormd tot de Hogere Technische School en uiteindelijk in 1988 tot de Technische Universiteit Delft. Voorbeelden van (voormalige) polytechnische scholen zijn onder andere: * École Polytechnique in Parijs (Frankrijk) * Polytechnische Universiteit van Catalonië in Barcelona (Catalonië) * Eidgenössische Technische Hochschule in Zürich (Zwitserland) * Gottfried Wilhelm Leibniz Universiteit in Hannover, in 1830 begonnen als Höhere Gewerbeschule onder Karl Karmarsch. * Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule in Aken (Duitsland) Onder andere in Rusland wordt de benaming polytechnische school (technikoem in dit geval) nog altijd gebruikt. (nl)
 • Politechnika (stgr. polýtechnos, biegły w wielu sztukach) – rodzaj uczelni akademickiej o profilu technicznym, nastawionej na interdyscyplinarny kierunek kształcenia, zapewniająca możliwość uzyskania tytułów zawodowych inżynier i magister inżynier oraz stopni naukowych doktor nauk technicznych i doktor habilitowany nauk technicznych. Pierwsze uczelnie techniczne powstały w Paryżu w XVIII wieku. Jedną z nich była École polytechnique założona w 1794. (pl)
 • Uma escola politécnica é um título comum a diversas instituições universitárias especializadas no ensino e pesquisa das diversas engenharias. São genericamente inspiradas no modelo de escola proposto pela École Polytechnique de Paris, a primeira instituição do tipo no mundo, fundada no século XVIII. (pt)
 • Uniwersytet techniczny – rodzaj szkoły wyższej. Według prawa polskiego do 2018 r. była to uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadały uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej sześć uprawnień w zakresie nauk technicznych. Część uczelni technicznych w Polsce spełniała ustawowe wymogi przewidziane dla uniwersytetu technicznego (co zaznacza w swoich statutach), lecz nie stosuje tej nazwy. (pl)
 • En teknisk högskola är en högskola eller ett universitet som har tekniskt vetenskapsområde och därmed rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik. Vanligtvis bedrivs även civilingenjörsutbildning, vilket brukar vara den dominerande verksamheten. En teknisk högskola med rätt att kalla sig universitet kan kallas ett tekniskt universitet. Den tekniska fakulteten vid ett universitet kallas ibland för teknisk högskola. En teknisk högskola kan också vara den enhet inom en oftast teknisk-naturvetenskaplig fakultet som ansvarar för civil- och högskoleingenjörsutbildning. Den tekniska fakulteten omfattar tekniska ämnen som elektronik, hållfasthetslära och reglerteknik men kan ofta omfatta naturvetenskapliga ämnen och matematik. (sv)
 • Polytechnikum var på 1800-talet i tysktalande länder benämning på många tekniska läroanstalter. I mitten av 1800-talet inleddes en avsevärd akademisering av de tyska polytekniska läroanstalterna. Drivande för denna utveckling var främst Ferdinand Redtenbacher vid Polytechnikum i Karlsruhe som breddade läroanstaltens verksamhet betydligt. Även humaniora inkluderades och läroanstalten kom därigenom att likna ett universitet. När Polytechnikum i Zürich grundades 1855 följde man denna modell och kom därigenom att erbjuda utbildning i såväl exakta, som politiska och humanistiska vetenskaper. Detta blev mycket framgångsrikt och lockade studenter från hela Europa. Vissa polytechnika övergick till att bli technische hochschule (ungefär teknisk högskola) och flera av dessa blev senare technische universität (ungefär tekniskt universitet) medan andra polytechnika övergick till att bli fachhochschule (ungefär yrkeshögskola). (sv)
 • 工業學院,又稱工業學校(Technical school)、工業專門學院、工業專門學校(後兩者簡稱工專),是指教授工業學科的學院,例子如下: * 香港 * 香港的工業學院(Technical institute),現已合組為 香港專業教育學院 * 香港理工大學,前身為香港工業專門學院,簡稱工專 * 工業中學 (zh)
 • Технічні університети (ТУ) — це університети з правом на призначення наукового ступеня з широким вибором інженерних дисциплін та наукових дисциплін, більшість з яких доповнюються іншими предметами. Попередниками технічних університетів були технічні коледжі . В німецькомовному світі це позначення було присвоєно установам вищої технічної освіти з 1870-х років. У 1970-х і 1980-х роках більшість технічних коледжів змінилися на технічні університети. З боку політики і науки модернізація принесла їм бажаний престиж, а також збільшила частку фундаментальних досліджень та додавання додаткових предметів, таких як: з галузей філософії, комунікації , соціології та економіки . Майже всі технічні коледжі були перейменовані в університети. Винятком є Рейнсько-Вестфальський технічний університет Аахена , а також два Швейцарські федеральні технічні інститути в Цюріху та Лозанні . Внаслідок реформи у Східній Німеччині технічні коледжі Коттбус і Ільменау були перейменовані в технічні університети. Решта технічних коледжів (Лейпціг, Кьотен, Леуна-Мерзебурґ, Варнемюнде-Вустров, Вісмар, Ціттау, Цвіккау) були розформовані, перебудовані у Вищі спеціальні навчальні заклади або інтегровані в окремі кафедри цих коледжів у вузах. Дев'ять німецьких технічних університетів об'єднали свої зусилля в ініціативі TU9 , яка також повідомляє про майбутні загальноєвропейські об'єднання зв'язків з громадськістю. Угода про співробітництво між технічними університетами існує між трьома австрійськими установами: Віденським технічним університетом, Грацьким технічним університетом і Монтанським університетом в Леобені, які заснували в 2010 році об'єднання «Verein TU Austria», для того щоб розвинути основні питання досліджень, прийти до спільної позиції і використовувати синергію. (uk)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageID
 • 1121030 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 97319 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 982194029 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • Polytechnika (z řeckého πολύ polý, „mnoho“ + τεχνικός technikós, „umění“, „schopnost“, hovorově též jen technika) je název pro vysoké školy technického zaměření, vzniklé a zakládané v 18. a 19. století. Novější názvy pro polytechniku jsou: vysoké učení technické, vysoká technická škola (19./20. století), technická univerzita (20./21. století). (cs)
 • An institute of technology (also referred to as: technological university, technical university, university of technology, technological educational institute, technical college, polytechnic university or just polytechnic) is an institution of tertiary education (such as a university or college) that specializes in engineering, technology, applied science, and natural sciences. (en)
 • Als Polytechnikum (kurz für polytechnische Hochschule oder polytechnische Bildungsanstalt) wurden im 19. Jahrhundert Ingenieurschulen bezeichnet. Einige wurden um die Jahrhundertwende in Technische Hochschulen umgewandelt, andere gingen im Laufe des 20. Jahrhunderts in Fachhochschulen auf, viele wurden auch technische Gymnasialschulen, etwa die österreichischen Höhere Technischen Lehranstalten, die auch Erwachsenenbildung (Meisterklassen) betreiben. (de)
 • Un institut de technologie ou une université de technologie — on rencontre aussi les terminologies suivantes : université polytechnique, technikon ou université technique — est un établissement d'enseignement supérieur spécialisé dans l'apprentissage des techniques : l'ingénierie, la technologie, les sciences appliquées et parfois les sciences naturelles. Ces termes, et leurs variantes, recouvrent des significations différentes selon les langues et/ou les pays : dans certains pays, ces instituts de technologie et universités polytechniques sont des catégories bien définies ; dans d’autres comme aux États-Unis, il s'agit simplement de noms spécifiques sans signification formelle. (fr)
 • ポリテクニック(Polytechnic)とは、高等教育機関の一種。大学機関が主に学問(学術)を教える組織であるのに対し、ポリテクニックでは実学(職業教育)を中心に教育課程が編成されている。英語の polytechnic の名称は、フランス・パリに1794年に設立されたエコール・ポリテクニークに由来する。 日本においては、ポリテクニックと称する教育機関はなく、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する職業訓練施設の愛称に「ポリテク」が用いられている。 「職業大学」および「工業大学」も参照 (ja)
 • 공과대학교(工科大學校)는 이공계 연구중심대학을 의미한다. 교명으로 공과대학교, 공업대학, Institute of Technology, University of Technology, Polytechnic University, Technikon, Technical university, Technische Universität 등을 사용하는 경우도 있다. (ko)
 • 工業大学(こうぎょうだいがく)、工科大学(こうかだいがく,Institute of Technology)は、工学の専門教育がなされる高等教育機関であり、工学部のみの単科大学に冠せられる名称・種別である。 大学の種別としての工業大学・工科大学は単に「工大(こうだい)」と略す場合もあり、他にも、各工業大学・工科大学の学生・関係者や近隣住民によるその大学の省略形呼称として、「工業大学/工科大学」・「工業大/工科大」・「工大」などとして使われる場合も多い(大学の略称については当該項目を参照)。 (ja)
 • Politechnika (stgr. polýtechnos, biegły w wielu sztukach) – rodzaj uczelni akademickiej o profilu technicznym, nastawionej na interdyscyplinarny kierunek kształcenia, zapewniająca możliwość uzyskania tytułów zawodowych inżynier i magister inżynier oraz stopni naukowych doktor nauk technicznych i doktor habilitowany nauk technicznych. Pierwsze uczelnie techniczne powstały w Paryżu w XVIII wieku. Jedną z nich była École polytechnique założona w 1794. (pl)
 • Uma escola politécnica é um título comum a diversas instituições universitárias especializadas no ensino e pesquisa das diversas engenharias. São genericamente inspiradas no modelo de escola proposto pela École Polytechnique de Paris, a primeira instituição do tipo no mundo, fundada no século XVIII. (pt)
 • Uniwersytet techniczny – rodzaj szkoły wyższej. Według prawa polskiego do 2018 r. była to uczelnia, której jednostki organizacyjne posiadały uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora co najmniej w dziesięciu dyscyplinach, w tym co najmniej sześć uprawnień w zakresie nauk technicznych. Część uczelni technicznych w Polsce spełniała ustawowe wymogi przewidziane dla uniwersytetu technicznego (co zaznacza w swoich statutach), lecz nie stosuje tej nazwy. (pl)
 • 工業學院,又稱工業學校(Technical school)、工業專門學院、工業專門學校(後兩者簡稱工專),是指教授工業學科的學院,例子如下: * 香港 * 香港的工業學院(Technical institute),現已合組為 香港專業教育學院 * 香港理工大學,前身為香港工業專門學院,簡稱工專 * 工業中學 (zh)
 • Technische Universitäten (TU) sind promotionsberechtigte Hochschulen mit einem breiten Angebot an Ingenieurfächern und naturwissenschaftlichen Fächern, zumeist ergänzt um weitere Fächer. Der Vorläufer der Technischen Universitäten waren die Technischen Hochschulen. Die Bezeichnung erhielten die Institutionen der höheren technischen Bildung im deutschen Sprachraum seit den 1870er Jahren. In den 1970er und 1980er Jahren wandelte sich der Großteil der Technischen Hochschulen in Technische Universitäten um. Die Umwandlung brachte ihnen neben dem seitens der Politik und Wirtschaft gewünschten Prestigegewinn auch einen stärkeren Anteil an Grundlagenforschung und die Ergänzung um begleitende Fächer, z. B. aus den Bereichen Philosophie, Kommunikationswissenschaft, Soziologie und Wirtschaftswissens (de)
 • Ο όρος Πολυτεχνείο προσδιορίζει το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα του πανεπιστημιακού τομέα, όπου το γνωστικό αντικείμενο κάθε μονοτμηματικής σχολής του σχετίζεται με την επιστήμη μηχανικού. Ο όρος Πολυτεχνική Σχολή προσδιορίζει την σχολή ενός Πανεπιστημίου, όπου το γνωστικό αντικείμενο κάθε τμήματός της εμπίπτει στην επιστήμη μηχανικού. Υπάρχουν ωστόσο πανεπιστήμια που διαθέτουν τέτοια τμήματα χωρίς να τα εντάσσουν σε πολυτεχνική σχολή. (el)
 • Instituto de tecnología, instituto tecnológico o politécnico, es una institución de educación superior) especializada en la enseñanza y aprendizaje de tecnologías. Este tipo de establecimientos existen al menos desde el siglo XVIII, pero se expandieron notablemente tras la Segunda Guerra Mundial. Al igual que las escuelas politécnicas, pueden formar parte de una universidad, o ser establecimientos universitarios independientes, como las Grandes Escuelas (Francia), el Instituto de Tecnología de Massachusetts o la Escuela Politécnica Federal de Zúrich). En cualquier caso, pueden impartir programas y emitir titulaciones tanto de grado como de posgrado.​ (es)
 • Politeknik atau sering disamakan dengan institut teknologi adalah penamaan yang digunakan dalam berbagai institusi pendidikan yang memberikan berbagai jenis gelar dan sering beroperasi pada tingkat yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan. Politeknik dapat merupakan institusi pendidikan tinggi dan teknik lanjutan serta penelitian ilmiah ternama dunia atau pendidikan vokasi profesional, yang memiliki spesialiasi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi atau jurusan-jurusan teknis yang berbeda jenis. Istilah tersebut juga dapat merujuk pada sekolah pendidikan menengah yang berfokus pada pelatihan vokasional. (in)
 • Politecnico è un termine utilizzato in Italia e in altri paesi per definire un istituto di studi superiori, come ad esempio un'università, autonomo dal punto di vista amministrativo e didattico, le cui facoltà sono di ambito tecnologico, tipicamente ingegneria e architettura. (it)
 • Een technische universiteit is een universiteit die zich richt op de wetenschap van de techniek en technologie. Nederland heeft vier technische universiteiten die samen verenigd zijn in de overkoepelende organisatie 4TU, die pas vanaf 1986 als universiteit worden aangeduid (daarvoor heetten zij in Nederland Technische Hogeschool [TH]): * Technische Universiteit Delft * Technische Universiteit Eindhoven * Universiteit Twente * Wageningen University & Research Technische hogescholen dienen niet verward te worden met instellingen voor HBO die hogere technische school (HTS) werden genoemd. (nl)
 • Een polytechnische school is een benaming voor een school waar de graad van ingenieur kan worden behaald. In de 20e eeuw werden veel van deze polytechnische scholen omgevormd tot technische hogescholen of gewone hogescholen en later soms tot technische universiteiten. Dit was het geval met de Polytechnische School te Delft, die in 1903 is omgevormd tot de Hogere Technische School en uiteindelijk in 1988 tot de Technische Universiteit Delft. Voorbeelden van (voormalige) polytechnische scholen zijn onder andere: (nl)
 • En teknisk högskola är en högskola eller ett universitet som har tekniskt vetenskapsområde och därmed rätt att bedriva forskarutbildning inom teknik. Vanligtvis bedrivs även civilingenjörsutbildning, vilket brukar vara den dominerande verksamheten. En teknisk högskola med rätt att kalla sig universitet kan kallas ett tekniskt universitet. Den tekniska fakulteten vid ett universitet kallas ibland för teknisk högskola. En teknisk högskola kan också vara den enhet inom en oftast teknisk-naturvetenskaplig fakultet som ansvarar för civil- och högskoleingenjörsutbildning. (sv)
 • Технічні університети (ТУ) — це університети з правом на призначення наукового ступеня з широким вибором інженерних дисциплін та наукових дисциплін, більшість з яких доповнюються іншими предметами. Попередниками технічних університетів були технічні коледжі . В німецькомовному світі це позначення було присвоєно установам вищої технічної освіти з 1870-х років. У 1970-х і 1980-х роках більшість технічних коледжів змінилися на технічні університети. З боку політики і науки модернізація принесла їм бажаний престиж, а також збільшила частку фундаментальних досліджень та додавання додаткових предметів, таких як: з галузей філософії, комунікації , соціології та економіки . (uk)
 • Polytechnikum var på 1800-talet i tysktalande länder benämning på många tekniska läroanstalter. I mitten av 1800-talet inleddes en avsevärd akademisering av de tyska polytekniska läroanstalterna. Drivande för denna utveckling var främst Ferdinand Redtenbacher vid Polytechnikum i Karlsruhe som breddade läroanstaltens verksamhet betydligt. Även humaniora inkluderades och läroanstalten kom därigenom att likna ett universitet. När Polytechnikum i Zürich grundades 1855 följde man denna modell och kom därigenom att erbjuda utbildning i såväl exakta, som politiska och humanistiska vetenskaper. Detta blev mycket framgångsrikt och lockade studenter från hela Europa. (sv)
rdfs:label
 • Polytechnika (cs)
 • Technische Universität (de)
 • Polytechnikum (de)
 • Πολυτεχνείο (el)
 • Institute of technology (en)
 • Instituto de Tecnología (es)
 • Institut de technologie (fr)
 • École polytechnique (fr)
 • Politeknik (in)
 • Politecnico (it)
 • ポリテクニック (ja)
 • 工業大学 (ja)
 • 공과대학교 (ko)
 • Technische universiteit (nl)
 • Politechnika (pl)
 • Polytechnische school (nl)
 • Uniwersytet techniczny (pl)
 • Escola politécnica (pt)
 • Teknisk högskola (sv)
 • Polytechnikum (sv)
 • Технічний університет (uk)
 • 工業學院 (zh)
 • 理工學院 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:differentFrom
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:type of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:almaMater of
is dbp:education of
is dbp:schooltype of
is dbp:type of
is foaf:primaryTopic of