IJ (lowercase ij; Dutch pronunciation: [ɛi] ) is a digraph of the letters i and j. Occurring in the Dutch language, it is sometimes considered a ligature, or even a letter in itself – although in most fonts that have a separate character for ij the two composing parts are not connected, but are separate glyphs, sometimes slightly kerned.

Property Value
dbo:abstract
 • IJ (lowercase ij; Dutch pronunciation: [ɛi] ) is a digraph of the letters i and j. Occurring in the Dutch language, it is sometimes considered a ligature, or even a letter in itself – although in most fonts that have a separate character for ij the two composing parts are not connected, but are separate glyphs, sometimes slightly kerned. An ij in written Dutch usually represents the diphthong [ɛi]. In standard Dutch, and most Dutch dialects, there are two possible spellings for the diphthong [ɛi]: ij and ei. This causes confusion for schoolchildren, who need to learn which words to write with ei and which with ij. To distinguish between the two, the ij is referred to as the lange ij ("long ij"), the ei as korte ei ("short ei") or simply E – I. In certain Dutch dialects (notably West Flemish and Zeelandic), as well as the Dutch Low Saxon dialects of Low German, a difference in the pronunciation of ei and ij is maintained. Whether pronounced identically to ei or not, the pronunciation of ij is often perceived as being difficult by people who do not have either sound in their native language. The tendency for native English speakers is to pronounce ij as [aɪ] (like the English vowel y, as in by) which does not normally lead to confusion among native listeners, since in a number of dialects (e.g. in Amsterdam, home of the body of water called the IJ) the same pronunciation is heard. The ij originally represented a 'long i'. This can still be seen in the etymology of some words, and in the Dutch form of several foreign placenames: Berlin and Paris are spelled Berlijn and Parijs. Nowadays, the pronunciation follows the spelling, and they are pronounced with [ɛi]. The IJ is different from the letter Y. It used to be common, in particular when writing in capitals, to write Y instead of IJ. In fact this was the official spelling in the earlier part of the 19th century. That practice has now long been deprecated, but the standard Dutch pronunciation of the letter Y is ij when reading the alphabet. Also, in scientific disciplines such as mathematics and physics, the symbol y is usually pronounced ij. To distinguish the Y from IJ in common speech however, Y is often called Griekse IJ ("Greek Y"), i-grec (the latter from French, with the stress on grec: [iˈgʁɛk]), or Ypsilon. In Dutch, the letter Y today only occurs in loanwords, proper names, or in (variantly spelled) old Dutch, while in the related language Afrikaans, Y has completely replaced IJ. Furthermore, the names of Dutch immigrants to the United States, Canada and Australia often were anglicised, so that the IJ became a Y; for example, the surname Spijker often became Spyker while Snijder became Snyder. (en)
 • Las letras IJ (empleada para representar el diptongo [eɪ] o [ɛɪ]) tienen una posición especial dentro del alfabeto neerlandés, similar al español Ll. La ligatura de I y J sigue siendo objeto de debate: la Nederlandse Taalunie, una especie de comisión para responder a las preguntas sobre la lengua neerlandesa, considera que "IJ" son dos letras independientes, pero a principio de palabra se escribe como dos mayúsculas. En el alfabeto, la palabra 'ijs' se ordena entre 'iglo' e 'ik'. Sin embargo, en los listines la 'ij' es igual a la "y" griega, y en los crucigramas "i" y "j" se escriben juntas como si fuera una sola letra. A veces también se coloca en el alfabeto en lugar de la Y, aunque es una letra distinta. Cuando se pregunta a un holandés acerca de su alfabeto, es probable que diga 'IJ' cuando tiene que ser 'Y'. En matemáticas, la 'Y' se pronuncia 'IJ'. La Y sólo aparece en holandés en préstamos o en la ortografía antigua. La Y también se llama a menudo Griekse ij (ij griega) o I-grec (del francés). En afrikaans, una lengua derivada del neerlandés, la Y ha sustituido completamente a la IJ. (es)
 • IJ bzw. ij (ausgesprochen [eɪ], [ɛɪ], ​[⁠ə⁠]​ oder (ausnahmsweise) [iː]) ist ein Buchstabe des niederländischen Alphabets, der wie das deutsche „ß“ eine Sonderstellung einnimmt. Die Ligatur aus „I“ und „J“ bietet immer noch Diskussionsstoff: Die Nederlandse Taalunie, die internationale amtliche Organisation für die niederländische Sprache, erkennt das „IJ“ zwar nicht als eigenständigen Buchstaben an, jedoch eindeutig als Ligatur und legt die Schreibweise mit zwei Großbuchstaben am Wortanfang fest. Auch in Flandern, dem niederländischsprachigen Teil Belgiens, wird das „IJ“ nicht als eigenständiger Buchstabe anerkannt. In den Niederlanden ist es durchaus geläufig, das „IJ“ als 27. Buchstaben im niederländischen Alphabet zu bezeichnen. Viele setzen das „IJ“ jedoch an die Stelle von „Y“ (siehe unten), in welchem Fall das „IJ“ als 25. Buchstabe des Alphabets funktioniert. (de)
 • الآي IJ (الكتابة الصغرىij، نطق هولندي: [ɛi] ) هو حرف مزدوج مكون من حرفي i و j. في لغة هولندية يعتبر ذلك في بعض الأحيان ضمد، أو حتى حرف في حد ذاته - على الرغم من أنه في معظم الخطوط التي لها طابع مستقل ل ij الاثنين لا يرتبطا أجزاء يؤلف، ولكنها صورة منفصلة، وأحيانا قلية تقنن. (ar)
 • IJ (minuscule ij) est un digramme ou monogramme utilisé en néerlandais.Le monogramme provient de la ligature du digramme. (fr)
 • De IJ is een digraaf van de letters i en j. Vaak wordt de ij als een ligatuur omschreven, hoewel in de meeste lettertypes de i en de j niet met elkaar verbonden zijn, maar soms wel dichter bij elkaar gezet. In de Nederlandse taal wordt de ij soms als één letter beschouwd en vormt zij dan samen met de y de 25e letter van het Nederlandse alfabet. De ij vertegenwoordigt meestal de tweeklank [ɛɪ]?. In het woord bijzonder en in sommige plaatsnamen komt de oude klankwaarde [i]? nog voor, zoals in Wijchen en Wijlre. In het achtervoegsel -lijk staat zij voor de sjwa ([ə]?). De IJ verschilt van de letter Y. In het Algemeen Nederlands en in de meeste Nederlandse dialecten zijn er twee mogelijke spellingvormen voor de tweeklank [eɪ]? of [ɛɪ]?: ij en ei. De eerste vorm wordt de lange ij of in België soms ook gestipte ij genoemd. De tweede vorm heet korte ei (of bij het spellen van een woord: E – I). Het adjectief lang duidt op de lengte van de staart van het tweede teken j, dat (vooral bij de kleine letter) tot onder de basislijn reikt. De adjectieven lang en kort duiden niet op (de lengte van) de uitspraak, aangezien beide spellingvormen in het Algemeen Nederlands op dezelfde manier worden uitgesproken. In het hedendaags Nederlands komt de Y alleen in leenwoorden voor. Tot en met het midden van de 19e eeuw werd de Y echter ook vaak gebruikt in (van oorsprong) Nederlandse woorden. Het huidige Nederlands heeft het exclusief en consequent gebruik van de lange ij te danken aan de Spelling-Siegenbeek. De Y wordt ook wel de Griekse ij, i-grec (zoals in het Frans, maar met de klemtoon op grec) of ypsilon genoemd. (nl)
 • IJは、オランダ語で使われる字母、合字または二重音字である。小文字はij。 発音は、一般的には オランダ語発音: [ɛi] である。手書きでは、ij の筆記体と似ていることから ÿ のようにも書かれる。大文字では点をつけずに Y に似た形に書かれることもある。アフリカーンス語では IJ/ij は使用せず、かわりに Y/y を用いる。 この字が1文字であるか2文字であるかは、オランダ語話者の間でも意見が分かれる。オランダ語連合の参照するファン・ダーレの辞典では、i と j の2文字からなる二重音字であって、合字ではない。 文頭に置かれるときは、I と J の両方を大文字にする。また、頭文字のみに略す場合にも IJ になる。 例: IJzer is een metaal.(「鉄は金属である」 英語 : Iron is a metal.) この字母には、次のような3通りの並べ方がある。 * YとZの間に並べる(y→ij→z) * Yと等価として並べる(ya→ija→yb)電話帳など * IとJの2文字として並べる(ii→ij→ik)辞典など オランダのフォネティックコードでは、"IJmuiden" /ɛimœydən/ で、IJ をあらわす。 (ja)
 • L'IJ (minuscolo ij) è un digramma della lingua olandese delle lettere i e j. Talvolta è considerato una legatura, o addirittura una singola lettera. Anche se nella la maggior parte dei tipi di carattere esistono i caratteri specifici IJ (unicode U+0132; HTML: &#306) e ij (unicode U+0133; HTML: &#307), le due parti che lo compongono sono separate. Un ij in olandese scritto solitamente rappresenta il dittongo [ɛi]. In olandese standard e nella maggior parte dei dialetti olandesi, esistono due possibili modi di scrivere il dittongo [ɛi]: ij ed ei. Questo causa confusione per chi deve imparare la lingua in quanto dovrà memorizzare quali parole scrivere con ei e quali con ij. Per distinguerle vengono definite ei corta la prima e ij lunga la seconda. In alcuni dialetti olandesi, specificatamente in fiammingo occidentale e zelandese, così come nel dialetto del basso sassone parlato nei Paesi Bassi, il nederlands nedersaksisch, la differenza di pronuncia tra ei e ij viene mantenuta. L'ij rappresentava originariamente una i lunga. Questo può essere riscontrato nell'etimologia di alcune parole in olandese. L'IJ differisce dalla lettera Y. In passato era comune scrivere Y al posto di IJ, specialmente scrivendo in maiuscolo. Infatti questo era il modo ufficiale di scrivere all'inizio del XIX secolo. In olandese la lettera Y si può trovare solo in parole in prestito linguistico, nei nomi propri, o come varianti di parole derivate dall'olandese arcaico. In afrikaans, lingua derivata dall'olandese, la lettera Y ha completamente sostituito l'IJ. Inoltre, esiste la tendenza ad inglesizzare i nomi olandesi contenenti IJ sostituendoci Y. Tale fenomeno è stato particolarmente diffuso tra gli immigrati olandesi negli Stati Uniti, Canada e Australia ed è riscontrabile ancora oggi attraverso l'erronea scrittura di alcuni nomi olandesi: * Johan Cruijff/Cruyff, ex-calciatore e manager; * Ruud van Nistelrooij/Nistelrooy, calciatore; * Dirk Kuijt/Kuyt, calciatore; * Arie Luijendijk/Luyendyk, pilota automobilistico; * Spijker/Spyker, produttore di automobili. (it)
 • A letra IJ (IJ) (empregue para representar o ditongo [eɪ] ou [ɛɪ]) ocupa uma posição especial no alfabeto neerlandês, similar ao espanhol LL e ao húngaro GY. A ligadura tipográfica de I e J é discutida na actualidade: a Nederlandse Taalunie, uma espécie de comissão para responder a perguntas sobre a língua neerlandesa, considera que IJ não são letras independentes mas sim uma única letra e recomenda a escrita com duas maiúsculas no princípio de palavras que designem nomes próprios, como por exemplo IJsselmeer.O seu uso não é no entanto consensual entre os diversos idiomas da família do neerlandês: * Nos Países Baixos é tomada como a 25ª letra do alfabeto, inclusive nas escolas primárias. * Na Flandres não se reconhece o IJ como letra própria, antes como duas letras distintas. Este uso é considerado incorrecto pela academia neerlandesa. * Em afrikaans, uma língua derivada do neerlandês, o Y substituiu completamente o IJ. Por vezes também se coloca no alfabeto no lugar de Y, embora seja uma letra distinta. O Y apenas aparece em neerlandês em estrangeirismos (recentemente o 'y' tem sido introduzido em palavras estrangeiras como 'baby') ou na ortografia antiga. O Y também se chama por vezes Griekse IJ (IJ grega) ou I-Grec (do francês). (pt)
 • IJ, ij - ligatura liter i oraz j używana w języku niderlandzkim. Ligatura liter „I“ oraz „J“ zajmuje pośrednie stanowisko między samodzielną literą a dwoma odrębnymi znakami znajdującymi się ze względów np. estetycznych blisko siebie. Nederlandse Taalunie, międzynarodowa organizacja czuwająca nad językiem niderlandzkim, nie traktuje wprawdzie „IJ“ jako samodzielnej litery, ale uznaje ją za ligaturę. We Flandrii, a więc w niderlandzkojęzycznej części Belgii, „IJ“ nie jest uznawane za osobną literę. W Niderlandach dość powszechne jest natomiast stanowisko, że „IJ“ jest 27. literą niderlandzkiego alfabetu, wielu wstawia też „IJ“ na miejsce „Y“ (patrz niżej). (pl)
 • IJ, ij(I-J)是荷兰语的二合字母之一,名称发音大致为“yei”,在单词中读“ai”。IJ在国际音标中发 [eɪ]或[ɛɪ]音。这两个字符编码,纯为提供对旧电脑系统的支援,现已不再鼓励使用,根据European rules for the use of the IJ in public records,现在应使用两个字母的 ij 。 常见的带有ij的词语: * ijs 冰 * IJsland 冰岛 * ijsbreker 破冰船 (zh)
 • IJ, ij — диграф, состоящий из букв i и j. Его часто называют лигатурой, хотя в большинстве шрифтов эти буквы не сливаются. Также его часто считают отдельной буквой. Используется в нидерландском языке, где он означает обычно дифтонг [ɛi]. В стандартном нидерландском и большинстве нидерландских диалектов этот дифтонг можно записать двумя способами: ij и ei, что создаёт определённые проблемы для школьников. Тем не менее в некоторых диалектах сохраняется различие в произношении ei и ij. Часто происходит путаница между буквами IJ и Y. В современном нидерландском Y встречается только в заимствованиях и старых вариантах написания. В математике Y обычно читается IJ (хотя формально Y называется Griekse IJ («греческое IJ»), I-grec или Ypsilon). В США и Канаде имена голландских иммигрантов обычно англизируются с заменой IJ на Y (например, Spijker → Spyker). В языке африкаанс Y полностью заменила IJ. (ru)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 484857 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 742857262 (xsd:integer)
dbp:alt
 • IJ/ij
dbp:bsize
 • 200 (xsd:integer)
dbp:cheight
 • 90 (xsd:integer)
dbp:cwidth
 • 163 (xsd:integer)
dbp:location
 • right
dbp:oleft
 • 7 (xsd:integer)
dbp:otop
 • 0 (xsd:integer)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • الآي IJ (الكتابة الصغرىij، نطق هولندي: [ɛi] ) هو حرف مزدوج مكون من حرفي i و j. في لغة هولندية يعتبر ذلك في بعض الأحيان ضمد، أو حتى حرف في حد ذاته - على الرغم من أنه في معظم الخطوط التي لها طابع مستقل ل ij الاثنين لا يرتبطا أجزاء يؤلف، ولكنها صورة منفصلة، وأحيانا قلية تقنن. (ar)
 • IJ (minuscule ij) est un digramme ou monogramme utilisé en néerlandais.Le monogramme provient de la ligature du digramme. (fr)
 • IJは、オランダ語で使われる字母、合字または二重音字である。小文字はij。 発音は、一般的には オランダ語発音: [ɛi] である。手書きでは、ij の筆記体と似ていることから ÿ のようにも書かれる。大文字では点をつけずに Y に似た形に書かれることもある。アフリカーンス語では IJ/ij は使用せず、かわりに Y/y を用いる。 この字が1文字であるか2文字であるかは、オランダ語話者の間でも意見が分かれる。オランダ語連合の参照するファン・ダーレの辞典では、i と j の2文字からなる二重音字であって、合字ではない。 文頭に置かれるときは、I と J の両方を大文字にする。また、頭文字のみに略す場合にも IJ になる。 例: IJzer is een metaal.(「鉄は金属である」 英語 : Iron is a metal.) この字母には、次のような3通りの並べ方がある。 * YとZの間に並べる(y→ij→z) * Yと等価として並べる(ya→ija→yb)電話帳など * IとJの2文字として並べる(ii→ij→ik)辞典など オランダのフォネティックコードでは、"IJmuiden" /ɛimœydən/ で、IJ をあらわす。 (ja)
 • IJ, ij - ligatura liter i oraz j używana w języku niderlandzkim. Ligatura liter „I“ oraz „J“ zajmuje pośrednie stanowisko między samodzielną literą a dwoma odrębnymi znakami znajdującymi się ze względów np. estetycznych blisko siebie. Nederlandse Taalunie, międzynarodowa organizacja czuwająca nad językiem niderlandzkim, nie traktuje wprawdzie „IJ“ jako samodzielnej litery, ale uznaje ją za ligaturę. We Flandrii, a więc w niderlandzkojęzycznej części Belgii, „IJ“ nie jest uznawane za osobną literę. W Niderlandach dość powszechne jest natomiast stanowisko, że „IJ“ jest 27. literą niderlandzkiego alfabetu, wielu wstawia też „IJ“ na miejsce „Y“ (patrz niżej). (pl)
 • IJ, ij(I-J)是荷兰语的二合字母之一,名称发音大致为“yei”,在单词中读“ai”。IJ在国际音标中发 [eɪ]或[ɛɪ]音。这两个字符编码,纯为提供对旧电脑系统的支援,现已不再鼓励使用,根据European rules for the use of the IJ in public records,现在应使用两个字母的 ij 。 常见的带有ij的词语: * ijs 冰 * IJsland 冰岛 * ijsbreker 破冰船 (zh)
 • IJ (lowercase ij; Dutch pronunciation: [ɛi] ) is a digraph of the letters i and j. Occurring in the Dutch language, it is sometimes considered a ligature, or even a letter in itself – although in most fonts that have a separate character for ij the two composing parts are not connected, but are separate glyphs, sometimes slightly kerned. (en)
 • IJ bzw. ij (ausgesprochen [eɪ], [ɛɪ], ​[⁠ə⁠]​ oder (ausnahmsweise) [iː]) ist ein Buchstabe des niederländischen Alphabets, der wie das deutsche „ß“ eine Sonderstellung einnimmt. Die Ligatur aus „I“ und „J“ bietet immer noch Diskussionsstoff: Die Nederlandse Taalunie, die internationale amtliche Organisation für die niederländische Sprache, erkennt das „IJ“ zwar nicht als eigenständigen Buchstaben an, jedoch eindeutig als Ligatur und legt die Schreibweise mit zwei Großbuchstaben am Wortanfang fest. Auch in Flandern, dem niederländischsprachigen Teil Belgiens, wird das „IJ“ nicht als eigenständiger Buchstabe anerkannt. In den Niederlanden ist es durchaus geläufig, das „IJ“ als 27. Buchstaben im niederländischen Alphabet zu bezeichnen. Viele setzen das „IJ“ jedoch an die Stelle von „Y“ (siehe (de)
 • Las letras IJ (empleada para representar el diptongo [eɪ] o [ɛɪ]) tienen una posición especial dentro del alfabeto neerlandés, similar al español Ll. La ligatura de I y J sigue siendo objeto de debate: la Nederlandse Taalunie, una especie de comisión para responder a las preguntas sobre la lengua neerlandesa, considera que "IJ" son dos letras independientes, pero a principio de palabra se escribe como dos mayúsculas. En el alfabeto, la palabra 'ijs' se ordena entre 'iglo' e 'ik'. Sin embargo, en los listines la 'ij' es igual a la "y" griega, y en los crucigramas "i" y "j" se escriben juntas como si fuera una sola letra. (es)
 • De IJ is een digraaf van de letters i en j. Vaak wordt de ij als een ligatuur omschreven, hoewel in de meeste lettertypes de i en de j niet met elkaar verbonden zijn, maar soms wel dichter bij elkaar gezet. In de Nederlandse taal wordt de ij soms als één letter beschouwd en vormt zij dan samen met de y de 25e letter van het Nederlandse alfabet. De ij vertegenwoordigt meestal de tweeklank [ɛɪ]?. In het woord bijzonder en in sommige plaatsnamen komt de oude klankwaarde [i]? nog voor, zoals in Wijchen en Wijlre. In het achtervoegsel -lijk staat zij voor de sjwa ([ə]?). (nl)
 • L'IJ (minuscolo ij) è un digramma della lingua olandese delle lettere i e j. Talvolta è considerato una legatura, o addirittura una singola lettera. Anche se nella la maggior parte dei tipi di carattere esistono i caratteri specifici IJ (unicode U+0132; HTML: &#306) e ij (unicode U+0133; HTML: &#307), le due parti che lo compongono sono separate. * Johan Cruijff/Cruyff, ex-calciatore e manager; * Ruud van Nistelrooij/Nistelrooy, calciatore; * Dirk Kuijt/Kuyt, calciatore; * Arie Luijendijk/Luyendyk, pilota automobilistico; * Spijker/Spyker, produttore di automobili. (it)
 • A letra IJ (IJ) (empregue para representar o ditongo [eɪ] ou [ɛɪ]) ocupa uma posição especial no alfabeto neerlandês, similar ao espanhol LL e ao húngaro GY. A ligadura tipográfica de I e J é discutida na actualidade: a Nederlandse Taalunie, uma espécie de comissão para responder a perguntas sobre a língua neerlandesa, considera que IJ não são letras independentes mas sim uma única letra e recomenda a escrita com duas maiúsculas no princípio de palavras que designem nomes próprios, como por exemplo IJsselmeer.O seu uso não é no entanto consensual entre os diversos idiomas da família do neerlandês: (pt)
 • IJ, ij — диграф, состоящий из букв i и j. Его часто называют лигатурой, хотя в большинстве шрифтов эти буквы не сливаются. Также его часто считают отдельной буквой. Используется в нидерландском языке, где он означает обычно дифтонг [ɛi]. В стандартном нидерландском и большинстве нидерландских диалектов этот дифтонг можно записать двумя способами: ij и ei, что создаёт определённые проблемы для школьников. Тем не менее в некоторых диалектах сохраняется различие в произношении ei и ij. (ru)
rdfs:label
 • IJ (digraph) (en)
 • الحرف المزدوج ij (ar)
 • IJ (de)
 • IJ (es)
 • IJ (lettre) (fr)
 • IJ (digramma) (it)
 • IJ (ja)
 • IJ (digraaf) (nl)
 • IJ (pl)
 • IJ (letra) (pt)
 • IJ (ru)
 • IJ (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is rdfs:seeAlso of
is foaf:primaryTopic of