The human voice consists of sound made by a human being using the vocal tract, such as talking, singing, laughing, crying, screaming, shouting, yelling etc. The human voice frequency is specifically a part of human sound production in which the vocal folds (vocal cords) are the primary sound source. (Other sound production mechanisms produced from the same general area of the body involve the production of unvoiced consonants, clicks, whistling and whispering.)

Property Value
dbo:abstract
 • صوت الإنسان وهو صوت ينشأ من إنسان ويستعمله في حديث و غناء و ضحك و بكاء و وذلك للتعبير عن مشاعره وللتواصل مع مجتمعه، ويكون صوته ناتج من الحبال الصوتية وألتي تلعب الحنجرة و الرئتين و اللسان و الشفتين دور في ذلك. (ar)
 • La veu és el so emès per l'ésser humà quan parla, crida, canta, etc. Per extensió és el so emès pels animals. La paraula, etimològicament, ve del llatí box. La veu és una capacitat de l'ésser humà que implica a tot el seu cos, en la seva totalitat física i psíquica. Es pot reconèixer una persona per la seva veu, i aquesta determina el seu estat anímic. La veu està íntimament lligada a la personalitat de cada individu, atès que és l'emanació de la seva afectivitat i de la seva sensibilitat, així com el reflex de la seva individualitat tant fisiològica com psicològica. La veu està relacionada amb l'expressió de la nostra essència més profunda. A través de la veu es poden expressar més directament els nostres pensaments. També és un canal d'alliberament de les emocions, dels sentiments, l'alegria, el riure, la tristesa, el plor, el dolor, etc. És un canal d'exteriorització de la tensió acumulada com a conseqüència d'un gran impacte físic o psíquic, positiu o negatiu: el crit, que és una manifestació instintiva que implica tot el cos. Utilitza el llenguatge de manera més coherent, per dir allò que s'ha escoltat i s'ha memoritzat. És una fabricació física. Podem escoltar-la, pel so que té o pel significat del qual diu. Només existeix si té un aparell fonedor format per diferents orgues, el cos que fabrica aquest aire, fabrica un moviment per poder sonoritzar el que vol, tot aquest acompanyament és silenciós, moviment de les mans, gestos per subratllar o acompanyar, demanar, indicar, tallar, etc. És la més exterior de totes, la que surt més tard. L'anatomia de l'aparell fonador de l'ésser humà fa possible la producció d'una enorme gamma de sons regulats des del cervell, cosa impossible en els altres mamífers i altres vertebrats terrestres. Així, en el cas dels simis fa que els sigui impossible reproduir els sons necessaris per a realitzar una conversa similar a la de l'ésser humà. Aquest peculiar i ràpid encadenament de sons i entonacions que fa possible la nostra veu i que s'organitza en el que anomenem llenguatge verbal és un dels fonaments de la vida humana. És difícil imaginar-se qualsevol cultura humana sense aquest tipus de llenguatge. (ca)
 • Hlas, přesněji lidský hlas, je zvuk, vytvářený hlasivkami. V hudbě výraz použito pro označení melodické linky - . U varhan je jako hlas označena skupina s jednou zvukovou barvou (). (cs)
 • Die menschliche Stimme (in der medizinischen Fachsprache lateinisch vōx oder griechisch φωνή phoné) ist der durch die Stimmlippen eines Menschen erzeugte und in den Mund-, Rachen- und Nasenhöhlen modulierte Schall. Die Stimme ist bei verschiedenen Lautäußerungen beteiligt, wie etwa Schreien, Weinen, Lachen und vor allem bei der Artikulation von Sprache. Allerdings ist nicht jeder Sprachlaut stimmhaft. Auch vollständig stimmloses Sprechen ist möglich und wird als Flüstern bezeichnet. Beim Singen wird die menschliche Stimme wie ein Musikinstrument zur Erzeugung von Tönen, Klängen und Melodien eingesetzt, meist verbunden mit Sprache. (de)
 • Φωνή είναι ο ήχος που παράγεται από το στόμα και το λάρυγγα των ζώων και των ανθρώπων. Σε κάθε ζωντανό οργανισμό υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός ή ένας τρόπος διαμέσου του οποίου δημιουργείται η φωνή, ο ήχος με τον οποίο αυτός συνεννοείται με το περιβάλλον του. Στον άνθρωπο η φωνή παράγεται με τη λειτουργία του . Στα σχηματίζονται οι . (el)
 • The human voice consists of sound made by a human being using the vocal tract, such as talking, singing, laughing, crying, screaming, shouting, yelling etc. The human voice frequency is specifically a part of human sound production in which the vocal folds (vocal cords) are the primary sound source. (Other sound production mechanisms produced from the same general area of the body involve the production of unvoiced consonants, clicks, whistling and whispering.) Generally speaking, the mechanism for generating the human voice can be subdivided into three parts; the lungs, the vocal folds within the larynx (voice box), and the articulators. The lungs, the "pump" must produce adequate airflow and air pressure to vibrate vocal folds. The vocal folds (vocal cords) then vibrate to use airflow from the lungs to create audible pulses that form the laryngeal sound source. The muscles of the larynx adjust the length and tension of the vocal folds to ‘fine-tune’ pitch and tone. The articulators (the parts of the vocal tract above the larynx consisting of tongue, palate, cheek, lips, etc.) articulate and filter the sound emanating from the larynx and to some degree can interact with the laryngeal airflow to strengthen or weaken it as a sound source. The vocal folds, in combination with the articulators, are capable of producing highly intricate arrays of sound. The tone of voice may be modulated to suggest emotions such as anger, surprise, fear, happiness or sadness. The human voice is used to express emotion, and can also reveal the age and sex of the speaker. Singers use the human voice as an instrument for creating music. (en)
 • La voz humana consiste en un emitido por un ser humano. Los pulmones deben producir un flujo de aire adecuado para que las 2 cuerdas vocales choquen entre sí. Las cuerdas vocales son una cosa vibradora, que realizan un ajuste fino de tono y timbre. Los articuladores (tracto vocal) consisten en lengua, paladar, labios, etc. Articulan y monetizan. Las cuerdas vocales, en combinación con los articulares, son capaces de producir grandes rangos de sonidos.​​​El tono de la voz se puede modular para mostrar emociones tales como ira, sorpresa, o felicidad.​​ Los cantantes usan la voz (música) humana como un instrumento para crear música.​ La voz humana consiste en un sonido emitido por un ser humano usando las cuerdas vocales. Para hablar, cantar, reír, llorar, gritar,perecer etc. La voz humana es específicamente la parte de la producción de sonido humano en la que las cuerdas vocales son la fuente primaria de sonido. Hablando de forma general, la voz se puede dividir en: pulmones, cuerdas vocales y 'articuladores'. Los pulmones deben producir un flujo de aire adecuado para que las cuerdas vocales vibren (el aire es el combustible de la voz). Las cuerdas vocales son los vibradores, unidades neuromusculares que realizan un 'ajuste fino' de tono y timbre. Los articuladores (tracto vocal) consisten en lengua, paladar, mejilla, labios,nuca etc. Articulan, filtran el sonido y forman la voz.Las cuerdas vocales, en combinación con los articulares, son capaces de producir grandes sonidos.Lo que quiere decir que las cuerdas al emitir un sonido chocan entre sí. (es)
 • Sa duine, tagann ó na scamhóga, agus baineann an anáil seo athshondas as na téada gutha chun fuaim a dhéanamh. Is féidir an teannas sna téada a athrú ó am go chéile, agus athraíonn sé sin minicíocht na fuaime a ghintear. Feidhmíonn an píobán garbh, an teanga, an béal, is an tsrón mar a bheadh feadáin athshondacha iontu chun an bhunfhuaim a athrú ar shlite éagsúla agus fuaim dheireanach iomlán an a thabhairt amach. Modhnaítear déine an ghlóir trí mhéid na hanála ó na scamhóga a mhodhnú. Trí stiúradh na dtéad is na teanga sa bhéal, déantar na minicíochtaí sa ghuth a chinntiú. (ga)
 • 'Suara manusia' terdiri dari suara dibuat oleh manusia menggunakan untuk berbicara, baca, bernyanyi, tertawa, menangis, , , dll. Suara manusia secara khusus merupakan bagian dari produksi suara manusia di mana pita suara adalah sumber suara utama. Secara umum, mekanisme untuk menghasilkan ucapan manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian; paru-paru, pita suara di laring, dan artikulator. Paru-paru (pompa) harus menghasilkan aliran udara dan tekanan udara yang memadai untuk menggetarkan pita suara (tekanan udara ini adalah suara "bahan bakar"). Pita suara adalah katup getar yang memotong aliran udara dari paru-paru menjadi pulsa suara yang membentuk sumber suara laring. Otot laring menyesuaikan panjang dan ketegangan pita suara untuk 'melunakkan' ] tuning dan nada. Artikulator (bagian dari saluran vokal di atas laring yang terdiri dari lidah, langit-langit, pipi, bibir, dll.) [ [Cara mengartikulasikan | articulate]] dan menyaring suara yang berasal dari laring dan sedikit banyak berinteraksi dengan aliran udara laring untuk memperkuat atau melemahkannya sebagai sumber suara. Pita suara, dalam kombinasi dengan artikulator, mampu menghasilkan susunan suara yang sangat rumit. Nada suara dapat dimodulasi untuk menyarankan emosi seperti marah, terkejut, atau bahagia. Para penyanyi menggunakan suara manusia sebagai instrumen untuk menciptakan musik. (in)
 • La voix humaine est l'ensemble des sons produits par le frottement de l'air des poumons sur les replis du larynx de l'être humain. La voix inclut la parole, le cri, le rire et le chant. L'étude des sons produits par la voix humaine s'appelle la phonétique. C'est une des branches de la linguistique. Dans le domaine de la médecine, l'étude de la physiologie et de la pathologie de la voix et les soins de santé qui lui sont apportés sont du ressort de la phoniatrie. L'appareil vocal ou appareil de la phonation (ensemble des organes qui assurent la production vocale) réalisent différentes étapes permettant la conversion du souffle en sons : la soufflerie alimentée par l'appareil respiratoire (contrôlé et régulé par les appuis et le système musculaire abdomino-diaphragmatique) ; l'émission par l'appareil de production sonore constitué par le larynx, cavité mobile à l’extrémité de la trachée où se trouvent les cordes vocales dont la vibration module très rapidement le débit (et la pression) d'air, tandis que les muscles laryngés permettent d'ajuster la hauteur du son et dans une certaine mesure le timbre (contenu harmonique) ; l'amplification assurée par des résonateurs (pharynx, cavité buccale, les cavités crâniennes, la masse osseuse) ; l'articulation grâce au bout de la langue, du voile du palais, des gencives supérieures, des incisives supérieures et des deux lèvres. Les cavités buccales et nasales altèrent le timbre de la voix et un peu la hauteur : elles favorisent certaines fréquences au détriment d'autres en fonction de leur forme et de leurs dimensions, et réagissent avec la cavité laryngée. La voix est un instrument à la fois dans sa fonction physico-acoustique de communication avec l'autre, et dans sa fonction psychologique ou de lien à l'autre et à soi-même, donc dans sa fonction pragmatique et identitaire. (fr)
 • In fonetica, la voce è il suono prodotto dall'apparato fonatorio dell'essere umano. Esistono diversi tipi di voce (, , falsetto, laringale, ). È prodotta innanzitutto tramite la fonazione (il processo con il quale le corde vocali producono una specifica gamma di suoni attraverso opportune vibrazioni che coinvolgono anche diverse strutture della laringe), spesso accompagnata da altri meccanismi di modificazione del flusso di aria (articolazione). La voce è usata dall'essere umano quando esso parla, ride, canta, piange o urla. Il termine si usa spesso come sinonimo di canto, con una connotazione musicale invece che fonatoria. (it)
 • 声(こえ、英語:voice)とは、ヒトを含む動物の発声器官(主として口、喉)から発せられる音のことである。本項ではヒトの声(人声)について扱う。 (ja)
 • 음성(音聲)은 사람이 발성 기관을 통해서 내는 소리를 뜻한다. 목소리라고도 한다. 사람이 말하거나, 웃거나, 울거나, 노래할 때 내는 소리들이 모두 음성에 해당한다. 목소리는 여론이나 의견의 의미로 사용되기도 한다. (ko)
 • De menselijke stem wordt geproduceerd door het mechanisme in het strottenhoofd of de larynx: door het in trilling brengen van de in het strottenhoofd gelegen stemplooien (ook wel: stembanden) kunnen mensen stemgeluid voortbrengen. Dit stemgeluid dient als basis voor zowel spraak als zang. Het stelt mensen dus in staat tot verbale communicatie), of om met en voor elkaar te zingen. (nl)
 • Głos ludzki – wibracje wytwarzane przez struny głosowe człowieka (dźwięki o określonej częstotliwości). Fałdy głosowe w połączeniu z m.in. zębami, językiem i ustami mogą wytworzyć szerokie spektrum dźwięków, umożliwiając całkowitą zmianę znaczenia wypowiedzi poprzez manipulację tonu lub akcentowanie pojedynczych części. Barwa i skala głosu jest właściwością osobniczą i może się znacznie różnić w poszczególnych przypadkach. Ton głosu może sugerować, że wypowiedź jest pytaniem, nawet jeśli nie wynika to z formy gramatycznej, oraz zdradzać uczucia, takie jak gniew, szczęście, smutek. Ton głosu może oznaczać, w jakim stopniu mówiącemu na czymś zależy, jak jest do czegoś nastawiony. Na przykład słowa „przykro mi” zależnie od tonu może oznaczać zarówno skruchę lub żal, jak ironię czy obojętność. Pojmowany jako instrument muzyczny, ludzki aparat głosowy jest uważany za najdoskonalszy instrument dęty. (pl)
 • A voz humana consiste no som produzido pelo ser humano usando suas cordas vocais para falar, cantar, gargalhar, chorar, gritar etc. Sua frequência varia entre 50 e 3400 Hz. De modo geral, o mecanismo para gerar a voz humana pode ser subdividido em três partes: os pulmões, as pregas vocais dentro da laringe e os articuladores - lábios, língua, dentes, palato duro, véu palatar e mandíbula. O pulmão produz um fluxo de ar, que funciona como um combustível para a voz, que é expulso pelo diafragma e passa para as pregas vocais, que vibram e transformam esse ar em pulsos sonoros, formadores da fonte de som da laríngeo. Os músculos da laringe ajustam a duração e a tensão das pregas vocais para adequar a altura e o tom. Os articuladores e filtram o som emanado pela laringe e até certo ponto podem interagir com o fluxo de ar para fortalecê-lo ou enfraquecê-lo como a fonte do som. As pregas vocais, juntamente com os articuladores, são capazes de produzir sons altamente intrincados. O tom da voz pode ser modificado para sugerir emoções como raiva, surpresa e felicidade. Cantores usam a voz humana como um instrumento para criar música. (pt)
 • Го́лос — способность человека издавать звуки при разговоре. Голосообразование происходит путём выдыхания воздуха из легких через рот и нос, при этом голосовые складки вибрируют и создают звуковые колебания в проходящем через них воздухе. Характерный для каждого человека тембр голоса приобретается в результате прохождения звуковых волн через резонаторы, роль которых выполняют окружающие гортань сверху и снизу воздухоносные полости: ротоглоточная и носовая сверху и трахея с крупными бронхами снизу. (ru)
 • Rösten är den akustiska signal som bär upp budskapet i talat språk och som även används i till exempel sång. Den består framför allt av två komponenter: ljudkällan, som bildas främst genom stämbandens svängningar, och de moduleringar i klang och ljudbildning som uppstår i ansatsröret genom artikulationen. Denna röstklang (röstens övertoner) skiljer sig mellan olika personers röster. I denna artikel berörs främst de egenskaper hos ljudkällan som bildar det som vi uppfattar som röst. (sv)
 • Го́лос — звук, який відтворює людина, використовуючи голосові зв'язки. Людина використовує голос для розмови, співу, крику, сміху, плачу. Голосоутворення відбувається шляхом видихання повітря з легень через рот та ніс, при чому вібрують і створюють у повітрі звукові хвилі. (uk)
 • 人聲是通過人類呼吸器官振動產生的聲音。關鍵器官為聲帶的此種人類行為,通過空氣介質傳播,並能被人類聽覺器官而感知。除此,人聲亦與其他聲音相同,也是一種波動現象。 複雜的人聲可構成語言、歌曲,並表達複雜的情緒與符號。 (zh)
dbo:thumbnail
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 38481 (xsd:integer)
dbo:wikiPageLength
 • 22577 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 985371704 (xsd:integer)
dbp:wikiPageUsesTemplate
dct:subject
rdf:type
rdfs:comment
 • صوت الإنسان وهو صوت ينشأ من إنسان ويستعمله في حديث و غناء و ضحك و بكاء و وذلك للتعبير عن مشاعره وللتواصل مع مجتمعه، ويكون صوته ناتج من الحبال الصوتية وألتي تلعب الحنجرة و الرئتين و اللسان و الشفتين دور في ذلك. (ar)
 • Hlas, přesněji lidský hlas, je zvuk, vytvářený hlasivkami. V hudbě výraz použito pro označení melodické linky - . U varhan je jako hlas označena skupina s jednou zvukovou barvou (). (cs)
 • Φωνή είναι ο ήχος που παράγεται από το στόμα και το λάρυγγα των ζώων και των ανθρώπων. Σε κάθε ζωντανό οργανισμό υπάρχει ένας ειδικός μηχανισμός ή ένας τρόπος διαμέσου του οποίου δημιουργείται η φωνή, ο ήχος με τον οποίο αυτός συνεννοείται με το περιβάλλον του. Στον άνθρωπο η φωνή παράγεται με τη λειτουργία του . Στα σχηματίζονται οι . (el)
 • Sa duine, tagann ó na scamhóga, agus baineann an anáil seo athshondas as na téada gutha chun fuaim a dhéanamh. Is féidir an teannas sna téada a athrú ó am go chéile, agus athraíonn sé sin minicíocht na fuaime a ghintear. Feidhmíonn an píobán garbh, an teanga, an béal, is an tsrón mar a bheadh feadáin athshondacha iontu chun an bhunfhuaim a athrú ar shlite éagsúla agus fuaim dheireanach iomlán an a thabhairt amach. Modhnaítear déine an ghlóir trí mhéid na hanála ó na scamhóga a mhodhnú. Trí stiúradh na dtéad is na teanga sa bhéal, déantar na minicíochtaí sa ghuth a chinntiú. (ga)
 • 声(こえ、英語:voice)とは、ヒトを含む動物の発声器官(主として口、喉)から発せられる音のことである。本項ではヒトの声(人声)について扱う。 (ja)
 • 음성(音聲)은 사람이 발성 기관을 통해서 내는 소리를 뜻한다. 목소리라고도 한다. 사람이 말하거나, 웃거나, 울거나, 노래할 때 내는 소리들이 모두 음성에 해당한다. 목소리는 여론이나 의견의 의미로 사용되기도 한다. (ko)
 • De menselijke stem wordt geproduceerd door het mechanisme in het strottenhoofd of de larynx: door het in trilling brengen van de in het strottenhoofd gelegen stemplooien (ook wel: stembanden) kunnen mensen stemgeluid voortbrengen. Dit stemgeluid dient als basis voor zowel spraak als zang. Het stelt mensen dus in staat tot verbale communicatie), of om met en voor elkaar te zingen. (nl)
 • Го́лос — способность человека издавать звуки при разговоре. Голосообразование происходит путём выдыхания воздуха из легких через рот и нос, при этом голосовые складки вибрируют и создают звуковые колебания в проходящем через них воздухе. Характерный для каждого человека тембр голоса приобретается в результате прохождения звуковых волн через резонаторы, роль которых выполняют окружающие гортань сверху и снизу воздухоносные полости: ротоглоточная и носовая сверху и трахея с крупными бронхами снизу. (ru)
 • Rösten är den akustiska signal som bär upp budskapet i talat språk och som även används i till exempel sång. Den består framför allt av två komponenter: ljudkällan, som bildas främst genom stämbandens svängningar, och de moduleringar i klang och ljudbildning som uppstår i ansatsröret genom artikulationen. Denna röstklang (röstens övertoner) skiljer sig mellan olika personers röster. I denna artikel berörs främst de egenskaper hos ljudkällan som bildar det som vi uppfattar som röst. (sv)
 • Го́лос — звук, який відтворює людина, використовуючи голосові зв'язки. Людина використовує голос для розмови, співу, крику, сміху, плачу. Голосоутворення відбувається шляхом видихання повітря з легень через рот та ніс, при чому вібрують і створюють у повітрі звукові хвилі. (uk)
 • 人聲是通過人類呼吸器官振動產生的聲音。關鍵器官為聲帶的此種人類行為,通過空氣介質傳播,並能被人類聽覺器官而感知。除此,人聲亦與其他聲音相同,也是一種波動現象。 複雜的人聲可構成語言、歌曲,並表達複雜的情緒與符號。 (zh)
 • La veu és el so emès per l'ésser humà quan parla, crida, canta, etc. Per extensió és el so emès pels animals. La paraula, etimològicament, ve del llatí box. La veu és una capacitat de l'ésser humà que implica a tot el seu cos, en la seva totalitat física i psíquica. Es pot reconèixer una persona per la seva veu, i aquesta determina el seu estat anímic. La veu està íntimament lligada a la personalitat de cada individu, atès que és l'emanació de la seva afectivitat i de la seva sensibilitat, així com el reflex de la seva individualitat tant fisiològica com psicològica. (ca)
 • Die menschliche Stimme (in der medizinischen Fachsprache lateinisch vōx oder griechisch φωνή phoné) ist der durch die Stimmlippen eines Menschen erzeugte und in den Mund-, Rachen- und Nasenhöhlen modulierte Schall. Die Stimme ist bei verschiedenen Lautäußerungen beteiligt, wie etwa Schreien, Weinen, Lachen und vor allem bei der Artikulation von Sprache. Allerdings ist nicht jeder Sprachlaut stimmhaft. Auch vollständig stimmloses Sprechen ist möglich und wird als Flüstern bezeichnet. (de)
 • The human voice consists of sound made by a human being using the vocal tract, such as talking, singing, laughing, crying, screaming, shouting, yelling etc. The human voice frequency is specifically a part of human sound production in which the vocal folds (vocal cords) are the primary sound source. (Other sound production mechanisms produced from the same general area of the body involve the production of unvoiced consonants, clicks, whistling and whispering.) (en)
 • La voz humana consiste en un emitido por un ser humano. Los pulmones deben producir un flujo de aire adecuado para que las 2 cuerdas vocales choquen entre sí. Las cuerdas vocales son una cosa vibradora, que realizan un ajuste fino de tono y timbre. Los articuladores (tracto vocal) consisten en lengua, paladar, labios, etc. Articulan y monetizan. (es)
 • 'Suara manusia' terdiri dari suara dibuat oleh manusia menggunakan untuk berbicara, baca, bernyanyi, tertawa, menangis, , , dll. Suara manusia secara khusus merupakan bagian dari produksi suara manusia di mana pita suara adalah sumber suara utama. Secara umum, mekanisme untuk menghasilkan ucapan manusia dapat dibagi menjadi tiga bagian; paru-paru, pita suara di laring, dan artikulator. Paru-paru (pompa) harus menghasilkan aliran udara dan tekanan udara yang memadai untuk menggetarkan pita suara (tekanan udara ini adalah suara "bahan bakar"). Pita suara adalah katup getar yang memotong aliran udara dari paru-paru menjadi pulsa suara yang membentuk sumber suara laring. Otot laring menyesuaikan panjang dan ketegangan pita suara untuk 'melunakkan' ] tuning dan nada. Artikulator (bagian dari (in)
 • La voix humaine est l'ensemble des sons produits par le frottement de l'air des poumons sur les replis du larynx de l'être humain. La voix inclut la parole, le cri, le rire et le chant. L'étude des sons produits par la voix humaine s'appelle la phonétique. C'est une des branches de la linguistique. Dans le domaine de la médecine, l'étude de la physiologie et de la pathologie de la voix et les soins de santé qui lui sont apportés sont du ressort de la phoniatrie. (fr)
 • In fonetica, la voce è il suono prodotto dall'apparato fonatorio dell'essere umano. Esistono diversi tipi di voce (, , falsetto, laringale, ). È prodotta innanzitutto tramite la fonazione (il processo con il quale le corde vocali producono una specifica gamma di suoni attraverso opportune vibrazioni che coinvolgono anche diverse strutture della laringe), spesso accompagnata da altri meccanismi di modificazione del flusso di aria (articolazione). La voce è usata dall'essere umano quando esso parla, ride, canta, piange o urla. (it)
 • Głos ludzki – wibracje wytwarzane przez struny głosowe człowieka (dźwięki o określonej częstotliwości). Fałdy głosowe w połączeniu z m.in. zębami, językiem i ustami mogą wytworzyć szerokie spektrum dźwięków, umożliwiając całkowitą zmianę znaczenia wypowiedzi poprzez manipulację tonu lub akcentowanie pojedynczych części. Barwa i skala głosu jest właściwością osobniczą i może się znacznie różnić w poszczególnych przypadkach. Pojmowany jako instrument muzyczny, ludzki aparat głosowy jest uważany za najdoskonalszy instrument dęty. (pl)
 • A voz humana consiste no som produzido pelo ser humano usando suas cordas vocais para falar, cantar, gargalhar, chorar, gritar etc. Sua frequência varia entre 50 e 3400 Hz. De modo geral, o mecanismo para gerar a voz humana pode ser subdividido em três partes: os pulmões, as pregas vocais dentro da laringe e os articuladores - lábios, língua, dentes, palato duro, véu palatar e mandíbula. O pulmão produz um fluxo de ar, que funciona como um combustível para a voz, que é expulso pelo diafragma e passa para as pregas vocais, que vibram e transformam esse ar em pulsos sonoros, formadores da fonte de som da laríngeo. Os músculos da laringe ajustam a duração e a tensão das pregas vocais para adequar a altura e o tom. Os articuladores e filtram o som emanado pela laringe e até certo ponto podem (pt)
rdfs:label
 • Human voice (en)
 • صوت الإنسان (ar)
 • Veu (ca)
 • Hlas (cs)
 • Menschliche Stimme (de)
 • Φωνή (el)
 • Voz humana (es)
 • Voix humaine (fr)
 • Guth (ga)
 • Suara manusia (in)
 • Voce (it)
 • (ja)
 • 음성 (ko)
 • Głos ludzki (pl)
 • Menselijke stem (nl)
 • Voz humana (pt)
 • Голос (ru)
 • Rösten (sv)
 • Голос (uk)
 • 人聲 (zh)
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:homepage
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbo:bandMember of
is dbo:formerBandMember of
is dbo:genre of
is dbo:instrument of
is dbo:occupation of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:content of
is dbp:data of
is dbp:extra of
is dbp:genre of
is dbp:instrument of
is dbp:instruments of
is dbp:occupation of
is dbp:products of
is dbp:vocal of
is dbp:winnerGenre of
is foaf:primaryTopic of