Princess Helen of Greece and Denmark (Greek: Ελένη; 2 May 1896 – 28 November 1982), was a Queen Mother of Romania during the reign of her son King Michael (1940–1947). She was noted for her humanitarian efforts to save Romanian Jews during World War II, which led to her being awarded with the honorary title of Righteous Among the Nations in 1993.

Property Value
dbo:abstract
 • 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مايو 2016) 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) ولدت هيلين في الثاني من مايو عام 1896 وتوفيت في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 1982. هي زوجة ملك رومانيا كارول الثاني ووالدة ملك رومانيا مايكل. ولقبت بملكة رومانيا الأم. مشاريع شقيقة في كومنز صور وملفات عن: هيلين أميرة اليونان والدنمارك * 32xبوابة المرأة * 32xبوابة أعلام * 32xبوابة اليونان * 32xبوابة رومانيا * 32xبوابة الحرب العالمية الثانية * 32xبوابة ملكية25بك هذه بذرة مقالة عن حياة شخصية بحاجة للتوسيع. شارك في تحريرها. (ar)
 • Elena von Griechenland (* 2. Mai 1896 in Athen, Griechenland; † 28. November 1982 in Lausanne, Schweiz) war eine Prinzessin von Griechenland und Dänemark, sowie Königinmutter von Rumänien. Während des Zweiten Weltkrieges, unternahm Elena Bemühungen um die rumänischen Juden vor der Massenermordung zu retten, wofür sie später mit dem Ehrentitel Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet wurde. (de)
 • Hélène de Grèce (en grec moderne : Ελένη της Ελλάδας et en roumain : Elena a Greciei), princesse de Grèce et de Danemark puis reine mère de Roumanie, est née le 2 mai (20 avril) 1896 à Athènes, en Grèce, et morte le 28 novembre 1982 à Lausanne, en Suisse. Épouse malheureuse du futur Carol II de Roumanie, Hélène joue un certain rôle durant le second règne de son fils, le roi Michel Ier, entre 1940 et 1947. Son action en faveur des Juifs roumains durant la Seconde Guerre mondiale lui vaut le titre posthume de Juste parmi les nations en 1993. Fille du roi Constantin Ier de Grèce et de son épouse la reine Sophie de Prusse, la princesse Hélène partage son enfance entre la Grèce, le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le déclenchement de la Première Guerre mondiale et le renversement de son père par les Alliés en 1917 marquent durablement la jeune fille, par ailleurs séparée de son frère préféré, le jeune Alexandre Ier de Grèce. Exilée en Suisse avec la plupart des membres de la famille royale, Hélène passe alors plusieurs mois à s'occuper de son père, sujet à la maladie et à la dépression. En 1920, la princesse fait la connaissance de l'héritier du trône de Roumanie, qui ne tarde pas à lui demander sa main. Malgré la réputation sulfureuse du jeune homme, Hélène accepte et s'installe en Roumanie, où elle donne bientôt naissance à un fils unique, prénommé Michel (1921). La situation de sa famille continue toutefois à préoccuper Hélène, qui se rend plusieurs fois à l'étranger pour y retrouver ses parents, quand elle n'invite pas simplement ses proches à séjourner auprès d'elle à Bucarest. Ce faisant, elle s'éloigne de son mari, qui multiplie les liaisons avant de tomber sous le charme, en 1924, d'une certaine Hélène Lupescu. Finalement, en 1925, le prince Carol abandonne son épouse et renonce au trône pour vivre sa liaison au grand jour. Désemparée, Hélène tente de persuader son mari de revenir vers elle mais finit par accepter le divorce en 1928. Entre-temps, la jeune femme a été proclamée « princesse mère de Roumanie » (1926) et le petit Michel est monté sur le trône sous la régence de son oncle (1927). Cependant, au fil des années, la situation politique de la Roumanie se complique et Carol profite de l'instabilité qui s'accroît pour rentrer à Bucarest en 1930 et s'y faire acclamer roi. Bientôt, le nouveau souverain contraint son ex-femme à s'exiler et ne l'autorise à voir leur fils que deux mois par an à l'étranger. Dans ces conditions, Hélène s'installe à la villa Sparta de Fiesole, en Toscane. Toujours aussi proche de sa famille, la princesse héberge ses sœurs Irène et Catherine ainsi que son frère Paul, qui séjourne chez elle par intermittence jusqu'à la restauration de la monarchie grecque, en 1935. Le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et la déposition de Carol II, subséquente au dépeçage de la « Grande Roumanie » en 1940, ramènent toutefois Hélène auprès de son fils, à Bucarest. Soumis à la dictature du général Antonescu et à la vigilance de l'Allemagne nazie, le roi et sa mère servent alors de caution au régime fascisant qui se met en place. Ils n'en montrent pas moins leur opposition à la participation de la Roumanie à l'invasion de l'URSS et à la déportation des Juifs. Finalement, le roi Michel organise un coup d'État contre Antonescu le 23 août 1944 et la Roumanie se retourne contre les forces de l'Axe. Le pays est, malgré tout, occupé par l'Armée rouge et traité en vaincu. Pour Hélène et son fils, l'après-guerre est marqué par l’ingérence des Soviétiques dans la vie politique roumaine. En mars 1945, le roi doit ainsi accepter un gouvernement communiste sous l'égide de Petru Groza tandis que, l'année suivante, des élections législatives truquées confirment l'hégémonie du PCR sur le pays. Finalement, Michel Ier est contraint d'abdiquer le 30 décembre 1947 et la famille royale prend le chemin de l'exil. Hélène retourne alors vivre à la villa Sparta, où elle partage son temps entre sa famille, le jardinage et la découverte de l'art italien. De plus en plus préoccupée par ses finances, Hélène quitte finalement l'Italie pour la Suisse en 1979 et meurt auprès de son fils trois ans plus tard. (fr)
 • Elena de Grecia (Atenas, 2 de mayo de 1896 - Lausana, 28 de noviembre de 1982) fue princesa de Grecia y Dinamarca, y princesa heredera de Rumanía por matrimonio. Recibió el título de reina madre durante el mandato de su hijo Miguel. (es)
 • Princess Helen of Greece and Denmark (Greek: Ελένη; 2 May 1896 – 28 November 1982), was a Queen Mother of Romania during the reign of her son King Michael (1940–1947). She was noted for her humanitarian efforts to save Romanian Jews during World War II, which led to her being awarded with the honorary title of Righteous Among the Nations in 1993. Daughter of King Constantine I of Greece and his wife Queen Sophia of Prussia, Princess Helen spent her childhood in Greece, Great Britain and Germany. The outbreak of World War I and the overthrow of her father by the Allies in 1917 permanently marked her and also separated her from her favorite brother, the young Alexander I of Greece. Exiled in Switzerland along with most members of the royal family, Helen then spent several months caring for her father, plagued by disease and depression. In 1920, the Princess met Carol, Crown Prince of Romania, who quickly asked her hand in marriage. Despite the bad reputation of the prince, Helen accepted and moved to Romania, where she soon gave birth to his only son, Prince Michael, in 1921. The situation of her family, however, continued to worry Helen, who made several trips abroad to visit her parents when they did not simply reside with her in Bucharest. In doing this, she distanced herself from her husband, whose multiplies affairs ended when he fall in love of Magda Lupescu in 1924. Finally, in 1925, Prince Carol abandoned his wife and renounced the throne in order to live openly with his mistress. Distraught, Helen tries to persuade her husband to return with her but eventually she accepted the divorce in 1928. In the meanwhile, Helen was proclaimed "Princess Mother of Romania" (1926) and her son Michael ascended to the throne under the regency of his uncle Prince Nicholas (1927). However, the political situation in Romania was complicated and Carol took advantage of the increased instability to return to Bucharest in 1930 and be acclaimed as King. Soon, the new ruler forced his ex-wife into exile and only authorized her to see their son two months per year. In these circumstances, Helen moved to Villa Sparta at Fiesole, Tuscany. Always close to her family, she hosted her sisters Irene and Katherine and brother Paul, who stayed with her intermittently until the restoration of the Greek monarchy in 1935. The outbreak of World War II, the deposition of Carol II and the subsequent dismemberment of Greater Romania in 1940, however, bring back Helen with her son to Bucharest. Subject to the dictatorship of General Antonescu and vigilance of Nazi Germany, the King and his mother were cautious in their dealings with the fascist regime. They did not show their opposition to the participation of Romania in the invasion of the Soviet Union and the deportation of Jews. Finally, King Michael organized a coup against Antonescu on 23 August 1944 and Romania turned against the Axis powers; however, the country was at the end occupied by the Red Army. For Helen and her son, the Post-war period was marked by the interference of the Soviet Union in the Romanian political life. In March 1945, the King was forced to accept a communist government headed by Petru Groza while the following year, the general elections confirmed the hegemony of the PCR in the country. Finally, Michael I was forced to abdicate on 30 December 1947 and the royal family took the path of exile. Helen then returned to the Villa Sparta, where she divided her time between her family, gardening and the discovery of Italian art. Increasingly concerned about her finances, Helen finally left Italy for Switzerland in 1979 and died three years later with her son at her side. (en)
 • Helena van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, (Grieks: Πριγκίπισσα Ελένη της Ελλάδας και Δανίας) Athene, 3 mei 1896 - Lausanne, 28 november 1982) was de vrouw van de Roemeense kroonprins Carol II van Roemenië en de moeder van koning Michael van Roemenië. Ze werd geboren als prinses van Griekenland en Denemarken. Helena kreeg de titel Koningin-moeder van Roemenië. (nl)
 • エレナ・ア・ロムニエイ(ルーマニア語:Elena a României, 1896年5月2日 - 1982年11月28日)は、ルーマニア王カロル2世の妃。カロル2世の即位する前である1928年に離婚しており、王妃の称号では呼ばれない。長男ミハイ1世が即位した1940年から、王太后の称号で呼ばれた。ギリシャ語名エレーニ(Ελένη)。 ギリシャ王コンスタンティノス1世と王妃ソフィアの長女(第3子)として、アテネで生まれた。兄にゲオルギオス2世、アレクサンドロス1世、弟にパウロス1世、妹にイリニ王女、エカテリニ王女がいる。 1921年3月10日、当時王太子だったカロルと結婚した。それから7ヶ月半後、一人息子ミハイを生んだ。宮廷は、ミハイが未熟児で生まれたと発表したが、実際の体重は9ポンド(4kg)もあったため、彼女は結婚前にミハイを身ごもったと推測されている。 彼女と結婚する前に、カロルはカロルという同名の息子までなした愛人ジジ・ランブリノとの仲を、周囲によって裂かれていた。新興国として強国から侮られず、しかるべき王家の姫と結婚して欲しいというマリア王妃が中心になって彼にあてがわれたのが、エレナであった。押しつけられた妻エレナを、カロルは早くから疎んじ、将校の夫と離婚したユダヤ系ルーマニア人女性マグダ・ルペスクを公然と寵愛した。反ユダヤの風潮が強いルーマニアで王太子のこの振る舞いは到底受け入れられるものではなく、政府もカロルを要職に就かせようとはしなかった。父王フェルディナンド1世の崩御により即位するはずであったカロルは、継承を辞退しマグダ・ルペスクとともに国外へ亡命。夫の振るまいに対して、幼子ミハイを抱えたエレナは全く無力であった。 1928年、カロルと離婚後も、ミハイの王母としてルーマニアにとどまった。第二次世界大戦中は、枢軸国側についたルーマニアで反ユダヤの風潮が強いのに逆らい、ユダヤ系ルーマニア人の国外脱出に尽力した。戦後、ヤド・ヴァシェム賞を受賞し、諸国民の中の正義の人に列せられた。 1947年、共産主義政権樹立により、スイスへ亡命。一度も帰国することのないまま、ローザンヌで没した。 (ja)
 • Helena, księżniczka Grecka i Duńska (ur. 2 maja 1896 w Atenach; zm. 28 listopada 1982 w Lozannie), księżniczka Grecji i Danii, żona króla Rumunii Karola II, matka Michała I. Helena urodziła się jako córka króla Grecji Konstantyna i jego żony królowej Zofii. 10 marca 1921 wyszła za mąż za Karola, następcę rumuńskiego tronu.Gdy Helena spełniła obowiązek dynastyczny rodząc syna Michała, jej mąż zaczął się od niej stopniowo oddalać. Mąż Heleny wyjechał z kraju po zrzeczeniu się tronu w 1926 roku wraz z kochanką Magdą Lupescu. Po śmierci króla Ferdynanda jej syn został ogłoszony królem. Karol wrócił do Rumunii w 1930 roku obejmując tron, obiecał przy tym poprawę stosunków z żoną. Mąż Heleny nie dotrzymał jednak słowa i na nowo związał się z Magdą Lupescu. Nie mogąc dłużej znieść upokorzenia, Helena zażądała rozwodu, a następnie - latem 1932 roku - przeniosła się do Włoch, wyczerpana ciągłymi konfliktami z byłym mężem na temat wychowania syna. Królowa Helena odegrała pozytywną rolę w ratowaniu rumuńskich Żydów, za co została w 1993 pośmiertnie odznaczona medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. (pl)
 • Helena da Grécia e Dinamarca (Atenas, 2 de maio de 1896 - 28 de novembro de 1982) era filha do rei Constantino I da Grécia e de Sofia da Prússia. Em 1921, casou-se com Carlos II da Roménia, com quem teve um filho: Miguel I da Roménia. Durante a II Guerra Mundial, já como rainha-mãe, dedicou-se de corpo e alma a tratar de feridos e a salvar judeus perseguidos pelo nazismo, o que lhe valeu ser distinguida com o prémio Justos entre as nações. (pt)
 • 希臘與丹麥公主埃列娜(希臘語:Πριγκίπισσα Ελένη της Ελλάδας και Δανίας,英語:Princess Helen of Greece and Denmark,1896年-1982年),腓特烈皇后的外孙女,希臘國王康斯坦丁一世與普魯士公主索菲的长女。她嫁给了卡罗尔二世(1893-1953),育有羅馬尼亞国王米哈伊一世。终年86岁。她的两个哥哥是乔治二世和亚历山大。弟弟是保罗一世。另有兩妹克羅地亞王后伊蓮妮及希臘與丹麥公主爱卡特琳妮。 (zh)
 • Елена Греческая и Датская ((греч. Πριγκίπισσα Ελένη της Ελλάδας και Δανίας, рум. Elena a Elenilor și de Danemarca), 2 мая 1896, Афины, Королевство Греция — 28 ноября 1982, Лозанна, Швейцария) — дочь короля Греции Константина I и Софии Прусской, супруга румынского наследного принца Кароля, мать короля Михая I. (ru)
dbo:birthDate
 • 1896-05-02 (xsd:date)
 • 1896-3-20
dbo:birthPlace
dbo:deathDate
 • 1982-11-28 (xsd:date)
dbo:deathPlace
dbo:parent
dbo:spouse
dbo:thumbnail
dbo:title
 • Queen Mother of Romania (en)
dbo:wikiPageExternalLink
dbo:wikiPageID
 • 2300939 (xsd:integer)
dbo:wikiPageRevisionID
 • 739389789 (xsd:integer)
dbp:altstyle
 • Ma'am
dbp:dipstyle
dbp:house
dbp:imageSize
 • 250 (xsd:integer)
dbp:issue
dbp:offstyle
 • Your Majesty
dbp:placeOfBurial
 • Cemetery of Bois-de-Vaux
dbp:religion
dbp:royalName
 • Helen, Queen Mother of Romania
dbp:wordnet_type
dct:description
 • Queen Mother of Romania, Righteous Among the Nations (en)
dct:subject
http://purl.org/linguistics/gold/hypernym
rdf:type
rdfs:comment
 • Elena von Griechenland (* 2. Mai 1896 in Athen, Griechenland; † 28. November 1982 in Lausanne, Schweiz) war eine Prinzessin von Griechenland und Dänemark, sowie Königinmutter von Rumänien. Während des Zweiten Weltkrieges, unternahm Elena Bemühungen um die rumänischen Juden vor der Massenermordung zu retten, wofür sie später mit dem Ehrentitel Gerechter unter den Völkern ausgezeichnet wurde. (de)
 • Elena de Grecia (Atenas, 2 de mayo de 1896 - Lausana, 28 de noviembre de 1982) fue princesa de Grecia y Dinamarca, y princesa heredera de Rumanía por matrimonio. Recibió el título de reina madre durante el mandato de su hijo Miguel. (es)
 • Helena van Sleeswijk-Holstein-Sonderburg-Glücksburg, (Grieks: Πριγκίπισσα Ελένη της Ελλάδας και Δανίας) Athene, 3 mei 1896 - Lausanne, 28 november 1982) was de vrouw van de Roemeense kroonprins Carol II van Roemenië en de moeder van koning Michael van Roemenië. Ze werd geboren als prinses van Griekenland en Denemarken. Helena kreeg de titel Koningin-moeder van Roemenië. (nl)
 • Helena da Grécia e Dinamarca (Atenas, 2 de maio de 1896 - 28 de novembro de 1982) era filha do rei Constantino I da Grécia e de Sofia da Prússia. Em 1921, casou-se com Carlos II da Roménia, com quem teve um filho: Miguel I da Roménia. Durante a II Guerra Mundial, já como rainha-mãe, dedicou-se de corpo e alma a tratar de feridos e a salvar judeus perseguidos pelo nazismo, o que lhe valeu ser distinguida com o prémio Justos entre as nações. (pt)
 • 希臘與丹麥公主埃列娜(希臘語:Πριγκίπισσα Ελένη της Ελλάδας και Δανίας,英語:Princess Helen of Greece and Denmark,1896年-1982年),腓特烈皇后的外孙女,希臘國王康斯坦丁一世與普魯士公主索菲的长女。她嫁给了卡罗尔二世(1893-1953),育有羅馬尼亞国王米哈伊一世。终年86岁。她的两个哥哥是乔治二世和亚历山大。弟弟是保罗一世。另有兩妹克羅地亞王后伊蓮妮及希臘與丹麥公主爱卡特琳妮。 (zh)
 • Елена Греческая и Датская ((греч. Πριγκίπισσα Ελένη της Ελλάδας και Δανίας, рум. Elena a Elenilor și de Danemarca), 2 мая 1896, Афины, Королевство Греция — 28 ноября 1982, Лозанна, Швейцария) — дочь короля Греции Константина I и Софии Прусской, супруга румынского наследного принца Кароля, мать короля Михая I. (ru)
 • Princess Helen of Greece and Denmark (Greek: Ελένη; 2 May 1896 – 28 November 1982), was a Queen Mother of Romania during the reign of her son King Michael (1940–1947). She was noted for her humanitarian efforts to save Romanian Jews during World War II, which led to her being awarded with the honorary title of Righteous Among the Nations in 1993. (en)
 • 25بك هذه المقالة تحتاج للمزيد من الوصلات للمقالات الأخرى للمساعدة في ترابط مقالات الموسوعة. فضلًا ساعد في تحسين هذه المقالة بإضافة وصلات إلى المقالات المتعلقة بها الموجودة في النص الحالي. (مايو 2016) 25بك المحتوى هنا ينقصه الاستشهاد بمصادر. يرجى إيراد مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (مارس 2016) ولدت هيلين في الثاني من مايو عام 1896 وتوفيت في الثامن والعشرين من نوفمبر عام 1982. هي زوجة ملك رومانيا كارول الثاني ووالدة ملك رومانيا مايكل. ولقبت بملكة رومانيا الأم. (ar)
 • Hélène de Grèce (en grec moderne : Ελένη της Ελλάδας et en roumain : Elena a Greciei), princesse de Grèce et de Danemark puis reine mère de Roumanie, est née le 2 mai (20 avril) 1896 à Athènes, en Grèce, et morte le 28 novembre 1982 à Lausanne, en Suisse. Épouse malheureuse du futur Carol II de Roumanie, Hélène joue un certain rôle durant le second règne de son fils, le roi Michel Ier, entre 1940 et 1947. Son action en faveur des Juifs roumains durant la Seconde Guerre mondiale lui vaut le titre posthume de Juste parmi les nations en 1993. (fr)
 • エレナ・ア・ロムニエイ(ルーマニア語:Elena a României, 1896年5月2日 - 1982年11月28日)は、ルーマニア王カロル2世の妃。カロル2世の即位する前である1928年に離婚しており、王妃の称号では呼ばれない。長男ミハイ1世が即位した1940年から、王太后の称号で呼ばれた。ギリシャ語名エレーニ(Ελένη)。 ギリシャ王コンスタンティノス1世と王妃ソフィアの長女(第3子)として、アテネで生まれた。兄にゲオルギオス2世、アレクサンドロス1世、弟にパウロス1世、妹にイリニ王女、エカテリニ王女がいる。 1921年3月10日、当時王太子だったカロルと結婚した。それから7ヶ月半後、一人息子ミハイを生んだ。宮廷は、ミハイが未熟児で生まれたと発表したが、実際の体重は9ポンド(4kg)もあったため、彼女は結婚前にミハイを身ごもったと推測されている。 1928年、カロルと離婚後も、ミハイの王母としてルーマニアにとどまった。第二次世界大戦中は、枢軸国側についたルーマニアで反ユダヤの風潮が強いのに逆らい、ユダヤ系ルーマニア人の国外脱出に尽力した。戦後、ヤド・ヴァシェム賞を受賞し、諸国民の中の正義の人に列せられた。 1947年、共産主義政権樹立により、スイスへ亡命。一度も帰国することのないまま、ローザンヌで没した。 (ja)
 • Helena, księżniczka Grecka i Duńska (ur. 2 maja 1896 w Atenach; zm. 28 listopada 1982 w Lozannie), księżniczka Grecji i Danii, żona króla Rumunii Karola II, matka Michała I. Helena urodziła się jako córka króla Grecji Konstantyna i jego żony królowej Zofii. 10 marca 1921 wyszła za mąż za Karola, następcę rumuńskiego tronu.Gdy Helena spełniła obowiązek dynastyczny rodząc syna Michała, jej mąż zaczął się od niej stopniowo oddalać. Królowa Helena odegrała pozytywną rolę w ratowaniu rumuńskich Żydów, za co została w 1993 pośmiertnie odznaczona medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. (pl)
rdfs:label
 • هيلين أميرة اليونان والدنمارك (ar)
 • Elena von Griechenland (de)
 • Helen of Greece and Denmark (en)
 • Elena de Grecia (es)
 • Hélène de Grèce (fr)
 • Elena di Grecia (it)
 • エレナ・ア・ロムニエイ (ja)
 • Helena van Griekenland (nl)
 • Helena, księżniczka grecka i duńska (pl)
 • Helena da Grécia e Dinamarca (pt)
 • Елена Греческая и Датская (ru)
 • 埃列娜 (zh)
rdfs:seeAlso
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:gender
 • female (en)
foaf:givenName
 • Regina (en)
foaf:isPrimaryTopicOf
foaf:name
 • Helen of Greece and Denmark (en)
is dbo:spouse of
is dbo:wikiPageDisambiguates of
is dbo:wikiPageRedirects of
is dbp:issue of
is foaf:primaryTopic of