Health care (or healthcare) is the diagnosis, treatment, and prevention of disease, illness, injury, and other physical and mental impairments in humans. Health care is delivered by practitioners in allied health, dentistry, midwifery-obstetrics, medicine, nursing, optometry, pharmacy, psychology and other care providers.

PropertyValue
dbpedia-owl:abstract
 • خدمات الرعاية الصحية هي مجموع الخدمات والمؤسسات العامة والخاصة التي توفرها الدولة للعناية بصحة مواطنيها سواء في قطاعها أو ضمن القطاع الخاص. وهي تشمل جميع المستشفيات والعيادات والصيدليات والموارد البشرية من أطباء وممرضين ومهندسي أجهزة طبية وفنيين وباحثين وجميع من يعمل في هذا المجال. كما وتشجع الصناعات الداعمة للخدمات الطبية كصناعة الأدوية والأجهزة وغيرها. كما تشمل الأبحاث الطبية والتعليم وتهيء الفرص للأجيال المتعاقبة على دعم هذا القطاع. وهناك ما يحمل الصفة الدولية مثل الهلال والصليب الأحمرين وأطباء بلا حدود ومثلها من المنظمات.
 • Health care (or healthcare) is the diagnosis, treatment, and prevention of disease, illness, injury, and other physical and mental impairments in humans. Health care is delivered by practitioners in allied health, dentistry, midwifery-obstetrics, medicine, nursing, optometry, pharmacy, psychology and other care providers. It refers to the work done in providing primary care, secondary care, and tertiary care, as well as in public health.Access to health care varies across countries, groups, and individuals, largely influenced by social and economic conditions as well as the health policies in place. Countries and jurisdictions have different policies and plans in relation to the personal and population-based health care goals within their societies. Health care systems are organizations established to meet the health needs of target populations. Their exact configuration varies from country to country. In some countries and jurisdictions, health care planning is distributed among market participants, whereas in others planning is made more centrally among governments or other coordinating bodies. In all cases, according to the World Health Organization (WHO), a well-functioning health care system requires a robust financing mechanism; a well-trained and adequately-paid workforce; reliable information on which to base decisions and policies; and well maintained facilities and logistics to deliver quality medicines and technologies.Health care can contribute to a significant part of a country's economy. In 2011, the health care industry consumed an average of 9.3 percent of the GDP or US$ 3,322 (PPP-adjusted) per capita across the 34 members of OECD countries. The USA (17.7%, or US$ PPP 8,508), the Netherlands (11.9%, 5,099), France (11.6%, 4,118), Germany (11.3%, 4,495), Canada (11.2%, 5669), and Switzerland (11%, 5,634) were the top spenders, however life expectancy in total population at birth was highest in Switzerland (82.8 years), Japan and Italy (82.7), Spain and Iceland (82.4), France (82.2) and Australia (82.0), while OECD's average exceeds 80 years for the first time ever in 2011: 80.1 years, a gain of 10 years since 1970. The USA (78.7 years) ranges only on place 26 among the 34 OECD member countries, but has the highest costs by far. All OECD countries have achieved universal (or almostuniversal) health coverage, except Mexico and the USA. (see also international comparisons.)Health care is conventionally regarded as an important determinant in promoting the general physical and mental health and well-being of people around the world. An example of this is the worldwide eradication of smallpox in 1980—declared by the WHO as the first disease in human history to be completely eliminated by deliberate health care interventions.
 • Se conoce como asistencia sanitaria en España, y como atención médica, asistencia médica, atención sanitaria o atención de salud en algunos países latinoamericanos, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud.
 • Les soins de santé relèvent des sciences appliquées et des sciences biomédicales. Ils se centrent sur la santé des humains ou des animaux. Ils impliquent non seulement la recherche, l'étude et la connaissance de la santé, mais également l'application de cette connaissance aux fins d'améliorer la santé, de guérir des maladies, et d'améliorer le fonctionnement du corps. Les soins de santé se fondent sur la médecine, la pharmacologie, la biologie, la chimie, la psychologie et la physique ainsi que les sciences sociales (par exemple la sociologie)[pas clair].Les soins de santé sont contemporains des mœurs et tiennent compte des thématiques d'éthique et de bioéthique, telles que la vie privée, l'avortement, l'euthanasie, le clonage ou encore les manipulations génétiques. En France, les soins doivent être administrés conformément aux règles de déontologie de la profession médicale, objets du code de déontologie médicale, contenu dans le code de la santé publique.Le secteur des soins de santé comprend une large gamme de disciplines.
 • Con assistenza sanitaria si intende l'insieme di provvidenze, prestazioni ed iniziative finalizzate alla promozione, alla prevenzione o alla cura della salute.
 • 医療(いりょう、英語: medical treatment、health care)とは、人間の健康の維持、回復、促進などを目的とした諸活動について用いられる広範な意味を持った語である。そもそも何が医療かということに関しては、「生物医学(biomedicine)的な根拠にのっとった近代医療のみを医療と見なす」という立場と、多元的医療システム観に基づき「その社会の一定程度の人に支持された、形式化された〈病・治療・健康〉をめぐる社会的文化的行為」とする立場に大きくわかれていると黒田浩一郎は述べた。その意味では、補完医療、代替医療や伝統医療といった認識はあくまで近代医療をカウンターモデルとして構成されており、前者の立場の変形であると池田光穂の著作では指摘されている。それらを総合したものは統合医療という呼称で呼ばれている。
 • De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land. Onder de gezondheidszorg wordt niet alleen het onderzoek en de kennis van gezondheid begrepen, maar ook de toepassing van deze kennis om de gezondheid van mensen te verhogen, ziekten te voorkomen (preventieve gezondheidszorg) of te genezen, en het lichamelijk en psychisch functioneren te verbeteren.Wetenschappelijke bouwstenen leveren onder meer de biologie, scheikunde, natuurkunde en diverse sociale wetenschappen (bijvoorbeeld de medische sociologie en psychologie). Omdat de gezondheidszorg zich met het menselijk leven bezighoudt, spelen er veel vraagstukken op het gebied van de medische ethiek zoals privacy, abortus, euthanasie, klonen en genetische manipulatie.In 2003 werd in Nederland 57,5 miljard euro aan de gezondheidszorg uitgegeven, hetgeen overeenkomt met ongeveer 12% van het bruto binnenlands product. Per inwoner ging het om een bedrag van 3.550 euro. In 2005 is dit bedrag volgens het CBS gestegen naar 68,6 miljard euro.
 • Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób.Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.
 • Assistência médica é o tratamento de doenças e a preservação da saúde através de serviços médicos, farmacêuticos, enfermagem e outras profissões relacionadas.Incluem-se na assistência médica todos os serviços utilizados para promover a saúde e o bem-estar dos pacientes, incluindo serviços preventivos, curativos e paliativos, seja para um indivíduo, seja para uma população.== Referências ==
 • 一个国家的医疗卫生包括该国家内所有保障和提高国家人民的健康、治疗疾病和受伤的人员、组织、系统、规则和过程。
 • Здравоохранение — отрасль деятельности государства, целью которой является организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повышение его уровня здоровья.Представляет собой совокупность мер политического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья. Для осуществления этих мер создаются специальные социальные институты.
dbpedia-owl:thumbnail
dbpedia-owl:wikiPageExternalLink
dbpedia-owl:wikiPageID
 • 261925 (xsd:integer)
dbpedia-owl:wikiPageRevisionID
 • 606391239 (xsd:integer)
dbpprop:hasPhotoCollection
dcterms:subject
rdfs:comment
 • Se conoce como asistencia sanitaria en España, y como atención médica, asistencia médica, atención sanitaria o atención de salud en algunos países latinoamericanos, al conjunto de servicios que se proporcionan al individuo, con el fin de promover, proteger y restaurar su salud.
 • Con assistenza sanitaria si intende l'insieme di provvidenze, prestazioni ed iniziative finalizzate alla promozione, alla prevenzione o alla cura della salute.
 • 医療(いりょう、英語: medical treatment、health care)とは、人間の健康の維持、回復、促進などを目的とした諸活動について用いられる広範な意味を持った語である。そもそも何が医療かということに関しては、「生物医学(biomedicine)的な根拠にのっとった近代医療のみを医療と見なす」という立場と、多元的医療システム観に基づき「その社会の一定程度の人に支持された、形式化された〈病・治療・健康〉をめぐる社会的文化的行為」とする立場に大きくわかれていると黒田浩一郎は述べた。その意味では、補完医療、代替医療や伝統医療といった認識はあくまで近代医療をカウンターモデルとして構成されており、前者の立場の変形であると池田光穂の著作では指摘されている。それらを総合したものは統合医療という呼称で呼ばれている。
 • Opieka zdrowotna – ogół środków mających na celu zapobieganie i leczenie chorób.Realizowana jest za pomocą systemu opieki zdrowotnej.
 • Assistência médica é o tratamento de doenças e a preservação da saúde através de serviços médicos, farmacêuticos, enfermagem e outras profissões relacionadas.Incluem-se na assistência médica todos os serviços utilizados para promover a saúde e o bem-estar dos pacientes, incluindo serviços preventivos, curativos e paliativos, seja para um indivíduo, seja para uma população.== Referências ==
 • 一个国家的医疗卫生包括该国家内所有保障和提高国家人民的健康、治疗疾病和受伤的人员、组织、系统、规则和过程。
 • Health care (or healthcare) is the diagnosis, treatment, and prevention of disease, illness, injury, and other physical and mental impairments in humans. Health care is delivered by practitioners in allied health, dentistry, midwifery-obstetrics, medicine, nursing, optometry, pharmacy, psychology and other care providers.
 • خدمات الرعاية الصحية هي مجموع الخدمات والمؤسسات العامة والخاصة التي توفرها الدولة للعناية بصحة مواطنيها سواء في قطاعها أو ضمن القطاع الخاص. وهي تشمل جميع المستشفيات والعيادات والصيدليات والموارد البشرية من أطباء وممرضين ومهندسي أجهزة طبية وفنيين وباحثين وجميع من يعمل في هذا المجال. كما وتشجع الصناعات الداعمة للخدمات الطبية كصناعة الأدوية والأجهزة وغيرها. كما تشمل الأبحاث الطبية والتعليم وتهيء الفرص للأجيال المتعاقبة على دعم هذا القطاع.
 • Les soins de santé relèvent des sciences appliquées et des sciences biomédicales. Ils se centrent sur la santé des humains ou des animaux. Ils impliquent non seulement la recherche, l'étude et la connaissance de la santé, mais également l'application de cette connaissance aux fins d'améliorer la santé, de guérir des maladies, et d'améliorer le fonctionnement du corps.
 • De gezondheidszorg in een bepaald land is het geheel aan activiteiten dat gericht is op de verbetering van de gezondheid van de mensen in dat land.
 • Здравоохранение — отрасль деятельности государства, целью которой является организация и обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повышение его уровня здоровья.Представляет собой совокупность мер политического, экономического, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гигиенического, противоэпидемического и культурного характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, предоставление ему медицинской помощи в случае ухудшения здоровья.
rdfs:label
 • Health care
 • رعاية صحية
 • Asistencia sanitaria
 • Soins de santé
 • Assistenza sanitaria
 • 医療
 • Gezondheidszorg
 • Opieka zdrowotna
 • Здравоохранение
 • Assistência médica
 • 医疗卫生
owl:sameAs
prov:wasDerivedFrom
foaf:depiction
foaf:isPrimaryTopicOf
is dbpedia-owl:academicDiscipline of
is dbpedia-owl:division of
is dbpedia-owl:field of
is dbpedia-owl:genre of
is dbpedia-owl:industry of
is dbpedia-owl:keyPerson of
is dbpedia-owl:literaryGenre of
is dbpedia-owl:nonFictionSubject of
is dbpedia-owl:occupation of
is dbpedia-owl:product of
is dbpedia-owl:profession of
is dbpedia-owl:regionServed of
is dbpedia-owl:service of
is dbpedia-owl:type of
is dbpedia-owl:wikiPageDisambiguates of
is dbpedia-owl:wikiPageRedirects of
is dbpprop:activitySector of
is dbpprop:areaServed of
is dbpprop:category of
is dbpprop:childrenKellyWilliams23,KatieWilliams2...iams19,SamWilliams12IndustrySolutions of
is dbpprop:companyType of
is dbpprop:data of
is dbpprop:discipline of
is dbpprop:divisions of
is dbpprop:employmentField of
is dbpprop:field of
is dbpprop:fields of
is dbpprop:focus of
is dbpprop:genre of
is dbpprop:healthcare of
is dbpprop:ideology of
is dbpprop:industry of
is dbpprop:matthewKinsmanIndustry of
is dbpprop:method of
is dbpprop:occupation of
is dbpprop:practiceAreas of
is dbpprop:products of
is dbpprop:profession of
is dbpprop:purpose of
is dbpprop:sector of
is dbpprop:services of
is dbpprop:standards of
is dbpprop:subject of
is dbpprop:type of
is owl:sameAs of
is foaf:primaryTopic of